Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES YAKLAŞIMI UYGULAMALARI ESMA ERGÜNER QMS Auditor-Baştetkikçi (TS EN ISO 9001:2008)

2 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREÇ / PROSES NEDİR ? VATANDAŞ ve KURUM İÇİN BİR DEĞER OLUŞTURMAK ÜZERE, GİRDİLERİ KULLANARAK ve KATMA DEĞER SAĞLAYARAK BUNLARDAN ÇIKTILAR ELDE ETMEYİ AMAÇLAYAN; - Tekrarlanabilen, - Kontrol edilebilen, ölçülebilen, - İyileştirilebilen, - Etkileşebilen, - Bir sahibi ve sorumlusu olan, - Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen, fonksiyonlar / birimler arasında gerçekleşen, işlemlerdir.

3 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES YAKLAŞIMI PROSESLERİN SİSTEMATİK BİR ŞEKİLDE TANIMLANMASI VE YÖNETİMİ İLE PROSESLERİN BİRBİRLERİ İLE ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ PROSES YAKLAŞIMI OLARAK İSİMLENDİRİLİR.

4 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES YAKLAŞIMININ FAYDALARI 1-OBJEKTİF ÖLÇÜMLERE DAYANDIRILARAK PROSESLERİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK 2-KARAR ALMADA KOLAYLIK (YÖNETİMSEL), 3-İLETİŞİM KOLAYLIĞI ( MÜŞTERİ VE KURULUŞ İÇİN )

5 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4-KAYNAKLARIN OPTİMUM KULLANIMI 5-PROSESLERİN ETKİN VE VERİMLİ ÇALIŞMASI

6 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PUKÖ PLANLA UYGULA KONTROL ET ÖNLEM AL

7 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES HİYERARŞİSİ ANA/DESTEK PROSESLER PROSESLER ALT PROSESLER FAALİYETLER

8 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES HARİTALARI KURULUŞTAKİ ANA PROSES, PROSES VE ALT PROSESLERİN ETKİLEŞİMLERİNİ GÖSTEREBİLMEK AMACI İLE PROSES HARİTALARINDAN FAYDALANILABİLİR. İKİ TÜRLÜ PROSES HARİTASI VARDIR; - İLİŞKİ HARİTASI - ÇARPRAZ FONKSİYONLU PROSES HARİTASI

9 KEK EK - 1 SÜREÇ ETKİLEŞİM TABLOSU – Sayfa 1/2
Etkileyen Süreçler No (*) Etkilenen Süreçler No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 x 41 42

10 KEK EK - 1 SÜREÇ ETKİLEŞİM TABLOSU – Sayfa 2/2
Süreç No SÜRECİN ADI ANA SÜREÇLER 1 Dava ve Görüş Oluşturma Süreci – Ana, Hukuk Müşavirliği 2 Denetim Süreci – Ana, İç Denetim Başkanlığı 3 Denetim/İnceleme Süreci – Ana, İç Denetim Başkanlığı 4 Başkanlığımızın taşınırlarının sayımı, taşra birimlerinin basılı form ve Başkanlığımızın ihtiyaçlarının tespiti, temini ve dağıtımı – Ana İMİD 5 Hizmet binaları ve lojmanların bakım-onarımı süreci - Ana, İMİD 6 Satınalma Süreci - Ana, İMİD 7 Afet Kadastrosu, Yenileme veya /a uygulaması ve İmar çalışmaları (toplulaştırma ve 2981 sayılı Yasa uygulamaları) ile ilgili yazışmalar – Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 8 Teftiş raporlarının (Basit ve Genel durum) değerlendirilmesi– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 9 Kısmi askı ilanı– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 10 Ödenek Dağıtımı– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 11 Talep veya şikayet içerikli gerçek ve tüzel kişilerin müracaatı– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 12 Yatırım Bütçe Teklifinin Hazırlanması– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 13 Bölge ve Kadastro Müdürlüklerinin İhtiyaç Duyduğu Araç ve Donanım Plânlamasının Zamanında ve Yeterli Miktarda Yapılması– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 14 Haciz ve teminat mektubu– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 15 Harita çoğaltma, ozalit çekimi, çizim ve tarama (scanner) işlemleri– Ana, Kadastro Dairesi Başkanlığı 16 Kadro İşlemleri Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 17 Terfi İşlemleri Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 18 Emeklilik İşlemleri Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 19 Maaş İşlemleri Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 20 Tahakkuk İşlemleri Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 21 Disiplin İş Ve İşlemleri Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 22 Sisteme Veri Giriş Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 23 Dosya Ve Evrak Arşivleme Süreci – Ana, Personel Dairesi Başkanlığı 24 Kurum Bütçesinin Hazırlanması ve Uygulanması Süreci – Ana, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 25 Sistemin Sürekliliği – Ana, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 26 Stratejik Yönetim– Ana, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 27 Veri Paylaşımı– Ana, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 28 Web Çalışmaları - Ana, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 29 Yedek Alma - Ana, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 30 Tapu Belgeleri Restorasyonu - Ana, Arşiv Dairesi Başkanlığı 31 Gerçek ve Tüzel Kişilerin Tapu Siciline yönelik müracaatı - Ana, Tapu Dairesi Başkanlığı 32 Tayin Talepleri Değerlendirme Süreci - Ana, Tapu Dairesi Başkanlığı 33 TAKBİS Yardım Masasına Gelen Çağrıların Değerlendirilmesi - Ana, Tapu Dairesi Başkanlığı 34 Yurtdışına Tebliğ Edilecek Evraklar - Ana, Tapu Dairesi Başkanlığı 35 Mevzuat Uygulamalarının Geliştirilmesi - Ana, Tasarruf İşleri Dairesi Başkanlığı 36 Mevzuatın Geliştirilmesi - Ana, Tasarruf İşleri Dairesi Başkanlığı 37 Planlı Denetimler- Ana, Teftiş Kurulu Başkanlığı 38 İnceleme, ön inceleme ve soruşturma işlemleri- Ana, Teftiş Kurulu Başkanlığı 39 Eğitim Faaliyetleri Hazırlık Süreci-Ana, Eğitim Dairesi Başkanlığı 40 Eğitim Faaliyetleri Planlama ve Değerlendirme Süreci-Ana, Eğitim Dairesi Başkanlığı 41 Eğitim Faaliyetleri Uygulama Süreci-Ana, Eğitim Dairesi Başkanlığı

11 5- Hizmet binaları ve lojmanların bakım-onarımı süreci - Ana, İMİD
6- Satınalma Süreci - Ana, İMİD

12 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PROSES ADIMLARI 1)Prosesin tanımlanması 2)Proses sahibinin belirlenmesi 3)Proses sınırlarının ve etkileşim noktalarının belirlenmesi 4)Proses için gerekli kaynakların ve ekibin belirlenmesi

13 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5) Prosesin Tanımlanması ve Dokümante Edilmesi 6)Proses Kontrol Kriteri ve Metotlarının belirlenmesi( Proses Performansına Yönelik) 7)Proseslerin İzlenmesi,Ölçülmesi ve Analiz Edilmesi 8)Proseslerin İyileştirilmesi

14 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 01/ Sayfa : 1/1 Birim Adı: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Bölge Müdürü Sürecin Adı: Personel Atamaları Sürecin Tipi: Ana İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: İşlemin planlanan zamanda tamamlanması (performans göstergesi) Kaynaklar: Büro malzemesi, personel, TAKBİS (ERP) İlgili Dokümanlar: 657 sayılı D.M.K., İlgili diğer kanun, tüzük ve genelgeler, iş akış şemaları ve talimatlar. Sürecin Girdileri: Talep Yazıları. Sürecin Çıktıları: Atama taleplerine verilen cevabi yazılar.

15 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi
Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici Atamaların belirlenen sürede karşılanma oranı Süre - 3 gün Yıllık İ. M.İ. Şube Müdürü Bölge Md. Görevli personelin performansı Karşılanan Talepler/Yapılan Toplam Talepler %95

16 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi:00/- Sayfa : 1/1 Birim Adı : Kadastro Şube Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu : Şube Müdürü Sürecin Adı : GPS Hesabı Sürecin Tipi : Ana İlgili Ana Süreç : _ Alt Süreçler : _ Etkilenen Süreçler : _ Etkileyen Süreçler : _ Sürecin Amacı : İşlemin planlanan zamanda tamamlanması Kaynaklar : Personel, Donanım, Yazılım. İlgili Dokümanlar : BÖHHBÜY Sürecin Girdileri : GPS Hesap Kontrol Talebi Sürecin Çıktıları : Onaylı Koordinatlar

17 Raporlanacak yönetici
Kontrol edilecek proses göstergesi ve performans kriteri Ölçüm yöntemi Mevcut Durum Hedef lenen Değerlendir-me periyodu Sorumlusu Raporlanacak yönetici Kontrolün belirlenen sürede tamamlanması Süre - 3 Gün 1 Aylık Şube Müdürü Bölge Müdürü GPS Hesap Dosyasının planlanan zamanında Tamamlanması Zamanında Tamamlanan Dosya Sayısı Toplam Dosya Sayısı % 95 Yıllık

18 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu:: TKGM Rev.No/Tarihi: 00/00 Sayfa : 1/1 Birim Adı: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Tapu Şube Müdürü Sürecin Adı: Mevzuata ilişkin görüş talebi.(Mukteza) Sürecin Tipi: Ana İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Etkilenen Süreçler: Tapu Müdürlüğünün talebe bağlı tapu işlemleri süreci. Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Tapu Müdürlükleri, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin(4982 S.K kapsamındakiler hariç) tapu mevzuatına ilişkin hukuki ve teknik açıdan incelemeyi gerekli kılan taleplerinin süresi içinde mevzuat dahilinde doğru olarak cevaplandırılması. Kaynaklar: Personel, TAKBİS, ,büro malzemesi. İlgili Dokümanlar:Türk Medeni Kanunu,Tapu Kanunu,Kat Mülkiyeti Kanunu,diğer kanunlar,Tapu Sicil Tüzüğü,ilgili diğer tüzükler,genelgeler, iş akış şemaları ve talimatlar. Sürecin Girdileri: Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilen görüş istemleri. Sürecin Çıktıları: Bölge Müdürlüğü görüşünü bildiren cevabi yazı.

19 09.04.2017 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri
Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici Zamanında cevaplanan görüş oranı* Zamanında cevaplanan görüş sayısı/cevaplanan toplam görüş sayısı. - Mevcut durum Tespiti 6 AY Tapu Şub.Müd. Bölge Müd. Mevzuata aykırı bir durum tespit edilmeyen (hatasız) görüş oranı. Hatasız verilen görüş sayısı/Toplam görüş sayısı Mevcut Durum Tespiti 1 YIL

20 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 00/00 Sayfa : 1/1 Birim Adı: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Tapu Şube Müdürü Sürecin Adı: Ret Kararları ile İlgili Çalışmalar. Sürecin Tipi: Ana İlgili Ana Süreç: - Alt Süreçleri: - Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Tapu Sicil Müdürlüklerince verilen ret kararlarının incelenerek, mevzuata uygun olarak süresi içinde onanması veya bozulması yönünde Bölge Müdürlüğü kararının oluşturulması. Kaynaklar: Personel, TAKBİS, ,büro malzemesi. İlgili Dokümanlar: Türk Medeni Kanunu, Tapu Kanunu,Kat Mülkiyeti Kanunu, diğer kanunlar,Tapu Sicil Tüzüğü,diğer ilgili tüzükler,genelgeler, iş akış şemaları ve talimatlar. Sürecin Girdileri: İlgilisince Bölge Müdürlüğüne intikal ettirilen ret kararına itiraz dilekçesi. Sürecin Çıktıları: Ret kararına ilişkin Bölge Müdürlüğünün onama veya bozma yönündeki görüşünü içeren karar.

21 09.04.2017 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri
Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici İtiraz Edilen Bölge Müdürlüğü kararlarının Genel Müdürlükçe onanma oranı Gen. Müd.çe onanan karar sayısı /Bölg.Müd.kararınakarşı Gn.Müd.ğe itiraz edilen toplam sayı. - Mevcut Durum Tespiti 1YILLIK Tapu Şub.Müd. Bölge Müd. Zamanında karara bağlananan red kararı oranı* Zamanında karara bağlanan red kararı sayısı/Karara bağlanan toplam red kararı sayısı. 1 YILLIK

22 SÜREÇLERE İLİŞKİN ZAMAN KRİTERİ TABLOSU
SÜREÇ NO'SU OLAĞAN ZAMAN GEREKÇE NİHAİ ZAMAN 1 30 Gün Mükteza konusuyla ilgili muhtelif yazışma yapılması. Bu konuda talepte bulunana gecikmeye ilişkin bildirim yapılır.Cevabi yazının intikalinden itibaren ise 30 gün ilave edilir. 2 30 Gün (Ret kararına itirazın ardından mahalli tapu sicil müdürlüğünden evrakın geldiği tarihten itibaren başlar) Ret kararı konusuyla ilgili muhtelif yazışma yapılması. Cevabi yazının intikalinden itibaren 30 gün ilave edilir. 1 ve 2 30 gün Mükteza veya ret kararlarına yönelik incelemenin tamamlanamaması veya bunların Bölge İnceleme Kuruluna havale edilmesi. Bu durumda talepte bulunana gecikmeye ilişkin bilgi verilir.Süre ise iki defadan fazla olmamak üzere 30 gün uzatılır.

23 Süreçte Başarı Adımları
İş hayatımızda gerçekten önemli olan şeylerin farkına varabilmeliyiz. Kaynaklarımızı anlamlı bir şekilde yönetmeyi öğrenmeliyiz. Kurum Kültürü oluşturmanın önemi bilmeliyiz.

24 Alçak gönüllü olmayı bilmeliyiz.
Değerlerimizle uyum içinde yaşamanın, en az değerlerimizi belirlemek kadar önemli olduğunu bilmeliyiz. Alçak gönüllü olmayı bilmeliyiz. Başarımızın ölçütünü doğru belirlemeyi bilmeliyiz.

25 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 01/ Sayfa :1/1 Birim Adı: Kadastro Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Kadastro Müdürü Sürecin Adı: Talebe Bağlı Kadastro İşlemleri Sürecin Tipi: Ana süreç İlgili Ana Süreç:.- Alt Süreçleri: Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Talebe bağlı işlemlerin "TKGM Hizmet Standartları"nda belirtilen sürelere göre gerçekleştirilmesi. Kaynaklar: "TKGM Hizmet Standartları Envanteri", Personel, Elektronik ölçü aleti, bilgisayar, yazıcı İlgili Dokümanlar: TAKBİS, arşivdeki ilgili teknik belgeler, BÖHYY, BÖHHBÜY, 2010/4 no.lu genelge. Sürecin Girdileri: Özel ve tüzel kişiler taleplerine esas belgeler:resmi yazı veya şahsi talebi teşkil eden evraklar (Tapu kaydı/senedi ,nüfus cüzdanı ,pasaport veya avukatlık belgesi.) Sürecin Çıktıları: Kroki veya tescil bildirimi beyannamesi, istem belgesi, başvuru fişi, TAKBİS ortamında kayıt.

26 09.04.2017 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri
Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlanacak yönetici Zamanında yapılan talebe bağlı işlem oranı (Hedef: TKGM Hizmet Standardı) Zamanında yapılan talebe bağlı işlem sayısı/Toplam talebe bağlı işlem sayısı - Mevcut durumun belirlenmesi 3 ay Kontrol Mühendisi Kadastro Müdürü

27 SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 01/ Sayfa :1/1 Birim Adı: Kadastro Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Kadastro Müdürü Sürecin Adı: Tescile Konu Harita ve Planların Kontrolu Sürecin Tipi: Ana süreç İlgili Ana Süreç:.- Alt Süreçleri: Etkilenen Süreçler: - Etkileyen Süreçler: - Sürecin Amacı: Talebe bağlı işlemlerin "TKGM Hizmet Standartları"nda belirtilen sürelere göre gerçekleştirilmesi. Kaynaklar: Personel, Elektronik ölçü aleti, bilgisayar, yazıcı İlgili Dokümanlar: "TKGM Hizmet Standartları Envanteri", TAKBİS, arşivdeki ilgili teknik belgeler, BÖHYY, BÖHHBÜY, 2010/22 sayılı genelge. Sürecin Girdileri: Özel ve tüzel kişiler taleplerine esas belgeler:resmi yazı veya şahsi talebi teşkil eden evraklar (Güncel tapu kaydı/senedi ,nüfus cüzdanı ,pasaport veya avukatlık belgesi.), oda denetimli mühendisle yapılan sözleşme belgesi Sürecin Çıktıları: Üst yazı tescil bildirimi beyannamesi, istem belgesi, başvuru fişi, TAKBİS ortamında kayıt,harita veya plan

28 09.04.2017 Kontrol edilecek süreç göstergesi ve performans kriteri
Ölçüm yöntemi Mevcut durum Hedeflenen Değerlendirme periyodu Sorumlusu Raporlana cak yönetici Zamanında yapılan tescile konu harita ve planların kontrolü işlem oranı (hedef:) Zamanında yapılan tescile konu harita ve planların kontrolü işlem sayısı/ Toplam yapılan tescile konu harita ve planların kontrolü işlem sayısı - Mevcut durumun belirlenmesi 3 ay Kontrol Mühendisi Kadastro Müdürü

29 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 01/ Sayfa : 1/1 Birim Adı: Tapu Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Tapu Müdürü Sürecin Adı: Talebe Bağlı Olmayan Resmi Yazışma İşlemleri Süreci Sürecin Tipi: Ana Süreç İlgili Ana Süreç: ― Alt Süreçleri: ― Etkilenen Süreçler: ― Etkileyen Süreçler: ― Sürecin Amacı: Yazışmaların zamanında, eksiksiz ve doğru olarak cevaplanması Kaynaklar: Personel, Takbis, İlgili Dokümanlar: İlgili Kanunlar ve Tapu Sicil Tüzüğü Sürecin Girdileri: Resmi Yazılar Sürecin Çıktıları: Cevap yazıları

30 09.04.2017 ---------------------- Cevaplanan Toplam Evrak Sayısı
Kontrol Edilecek Süreç Göstergesi ve Performans Kriteri Ölçüm Yöntemi Mevcut Durum Hedeflenen Değerlendirme Periyodu Sorumlusu Raporlanacak Yönetici Hizmet Standardına Göre Zamanında Cevaplanan Evrak Oranı (%) Zamanında Cevaplanan Evrak Cevaplanan Toplam Evrak Sayısı Mevcut Durum Tespit Edilecek - 3 Ay Tapu Sicil Md.Yrd. Tapu Sicil Müdürü Eksik ve Hatalı Cevaplanan Evrak Oranı (%) Eksiksiz Evrak Sayısı Toplam Evrak Sayısı

31 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 00/- Sayfa : 1/1 Birim Adı: Tapu Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Tapu Müdürü Sürecin Adı: Ön Başvuru İşlemi Süreci Sürecin Tipi: Alt Süreç İlgili Ana Süreç: Talebe Bağlı Tapu İşlemleri Süreci Alt Süreçleri: ― Etkilenen Süreçler: Talebe Bağlı Tapu İşlemleri Süreci Etkileyen Süreçler: ― Sürecin Amacı: Ön Başvurunun Eksiksiz olarak değerlendirilmesi Kaynaklar: Personel, Takbis, Teknik Donanım İlgili Dokümanlar: Tapu Sicil Tüzüğü’nün 11.ve 14.Maddeleri, TKGM Tas. İş. Dai. Bşk. 2005/12 ve 2007/4 sayılı genelgeleri, kamu envanteri hizmet standartları Sürecin Girdileri: İlgilisinin Talebi ve yapılacak işleme esas teşkil edecek evraklar Sürecin Çıktıları: Başvuru istem belgesi

32 09.04.2017 ----------------------- Toplam Başvuru
Kontrol Edilecek Süreç Göstergesi ve Performans Kriteri Ölçüm Yöntemi Mevcut Durum Hedeflenen Değerlendirme Periyodu Sorumlusu Raporlanacak Yönetici Eksikliği Tespit Edilen Başvuru Oranı (%) Eksikliği Tespit Edilen Başvuru Toplam Başvuru - 3 Ay Tapu Sicil Md.Yrd. Tapu Müdürü Eksikliği Memura Havalesinden Sonra Tespit Edilen Başvuru Oranı (%) Eksikliği Memura Havalesinden Sonra Tespit Edilen Başvuru Toplam Başvuru Tapu Müdürü

33 PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü SÜREÇ TANIMI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ PLANI Yürürlük Tarihi: Kodu: TKGM Rev.No/Tarihi: 00/- Sayfa : 1/1 Birim Adı: Tapu Müdürlüğü Sürecin Sorumlusu: Tapu Müdürü Sürecin Adı: Talebe Bağlı Tapu İşlemleri Süreci Sürecin Tipi: Ana Süreç İlgili Ana Süreç: ― Alt Süreçleri:Ön Başvuru İşlemi Süreci Etkilenen Süreçler: ― Etkileyen Süreçler: Ön Başvuru İşlemi Süreci Sürecin Amacı: Zamanında, Mevzuata Uygun, Doğru ve Vatandaş Memnuniyetinin sağlanarak gerçekleştirilmesi Kaynaklar: Personel, Takbis, ana ve yardımcı siciller, teknik donanım ve sarf malzemeler İlgili Dokümanlar: İlgili Kanunlar, Tapu Sicil Tüzüğü ve genelgeler, Kamu Envanteri hizmet standartları Sürecin Girdileri: İlgilisinin Talebi Sürecin Çıktıları: Akitli ve akitsiz işlem sonuç belgesi (tapu senedi, ipotek belgesi v.s.)

34 09.04.2017 --------------------- Toplam İşlem Sayısı
Kontrol Edilecek Süreç Göstergesi ve Performans Kriteri Ölçüm Yöntemi Mevcut Durum Hedeflenen Değerlendirme Periyodu Sorumlusu Raporlanacak Yönetici Hizmet Standardına Göre Zamanında Biten İşlem Oranı (%) Zamanında Biten İşlem Sayısı Toplam İşlem Sayısı Mevcut Durum Tespit Edilecek - 3 Ay Tapu Sicil Sicil Md.Yrd. Tapu Müdürü Adi Yazım Hataları Oranı (tashihler sicili) (%) Adi yazım Hataları Sayısı Toplam İşlem Sayısı Vatandaş Memnuniyeti Anketler 1 Yıl Tapu Sicil Md.Yrd.

35 KAZANMAYA DEĞİYORSA, BEKLEMEYE DEĞER
CHRİSTENSEN'E GÖRE İNSANA MUTLULUK VEREN ŞEYLER, ÖĞRENMEK, SORUMLULUK ALMAK, ÜRETMEK, BAŞKALARININ YAŞAMINA KATKIDA BULUNMAK VE BU YAPTIKLARINDAN ÖTÜRÜ TAKDİR GÖRMEKTİR.

36 Dünya da üç grup insan vardır.
Nicolas Butler Dünya da üç grup insan vardır. Bir şeyi ortaya çıkaran veya yapan ve bir şeyler için savaşan küçük seçilmiş grup

37 Ve neyin olup bittiğini bilmeden yaşayan muazzam bir kalabalık
Bir şeyin yapılmasını seyreden ve sadece konuşup yerinde sayan büyükçe başka bir grup Ve neyin olup bittiğini bilmeden yaşayan muazzam bir kalabalık

38 Charles Handy, "İnsanlar paralarını nasıl kazandıklarıyla değil nasıl harcadıklarıyla hatırlanırlar..."

39 En büyük vatanseverlik, mesleğini en iyi şekilde yapmaktır.

40 TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SABIRLA DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.


"TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları