Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİYOYAKIT POLİTİKALARININ GIDA VE YEM SANAYİNE ETKİLERİ PANELİ A. Edip UĞUR Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkan 16 Kasım 2011.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİYOYAKIT POLİTİKALARININ GIDA VE YEM SANAYİNE ETKİLERİ PANELİ A. Edip UĞUR Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkan 16 Kasım 2011."— Sunum transkripti:

1 BİYOYAKIT POLİTİKALARININ GIDA VE YEM SANAYİNE ETKİLERİ PANELİ A. Edip UĞUR Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkan 16 Kasım 2011

2 Bioyakıt 1990 yılında Körfez Savaşı’nın etkisiyle artan petrol fiyatları, alternatif enerji olarak bioyakıtın öneminin artmasına neden olmuştur. 2000’li yıllarda tekrar yükselişe geçen petrol fiyatları, güçlenen çevresel hassasiyet ve önemi artan kırsal kalkınma faktörleri ile bioyakıt sektörü hızlı bir büyüme trendine girmiştir.

3 Bioyakıt Üretimini Tetikleyen Faktörler Enerji arz güvenliğinin sağlanması Küresel ısınma, iklim değişikliği Tarım sektöründe gelirin artırılarak kırsal kalkınmanın sağlanması Bioyakıtlar Bio-etanol: Hammadde arpa, buğday, mısır, pancar, şeker kamışı Bio-dizel: Hammadde bitkisel yağlar, ayçiçeği, soya, kolza, palm

4 Dünya Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) 400 386 391 423 452 451 Toplam Kaynak: USDA

5 Dünya Hububat Üretimi (Milyon ton) Kaynak: USDA

6 Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (Bin ton) Kaynak: TUİK, 2011 2.390 2.064 2.216 1.801 2.315 Toplam

7 Türkiye Hububat Üretimi (Milyon ton) Kaynak: TUİK, 2011

8 Hububat / Yağlı Tohum Üretim Oranları Dünya hububat üretimi, yağlı tohum üretiminin 3,4 katıdır. Türkiye hububat üretimi yağlı tohum üretiminin 10,6 katıdır. (1/3) (1/10)

9 Türkiye Bitkisel Ham Yağ Üretimi (Bin ton) Kaynak: BYSD

10 Türkiye Yemeklik Likit Yağ Tüketimi 2010 Yılı Tüketim Dağılımı Yıllara Göre Tüketim (Bin Ton)20002001200220032004200520062007200820092010 AYÇİÇEK YAĞI525412452537579658705661649665766 SOYA YAĞI1679573581807020102232 PAMUK YAĞI8285808483474630363020 MISIR YAĞI849010871102134133120918751 KOLZA YAĞI758451013201049883 GENEL TOPLAM714671705731850929967851890902952

11 Toplam Likit Yağ & Margarin Tüketimi (Bin ton) Kaynak: BYSD

12 OECD Ülkeleri Kişi Başı Yağ Tüketimi (kg/yıl) Kaynak: FAO

13 NET İTHALATÇI BİR ÜLKE

14 Türkiye Yağlı Tohum İthalatı (Bin ton) Kaynak: TUİK

15 Türkiye Ham Yağ İthalatı (Bin ton) Kaynak: TUİK

16 Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı (Milyon Dolar) Kaynak: TUİK * 2011 Yılı 9 aylık değeridir.

17 Yağlı Tohum ve Ham Yağ Arzı YAĞLI TOHUM ARZI HAM YAĞ ARZI

18 Dünya Biyodizel Üretimi (Milyon Ton) Kaynak: OECD & FAO Sekretaryası 2008-2010 Ortalamaları ÜlkeMiktarYüzde Pay A.B.9,1854,0% A.B.D.1,659,7% Arjantin1,579,3% Brezilya1,559,1% Malezya0,764,5% Avusturalya0,623,7% Diğer1,649,7% TOPLAM17,01100,0%

19 AB Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) Kaynak: Scanwel 23,9 26,829,3 28,6 29,5 Toplam

20 AB Bitkisel Yağ Tüketimi (Gıda) (Bin ton) Kaynak: Scanwel 9.5699.610 9.620 9.580 Toplam

21 AB Biyodizel Üretiminde Bitkisel Yağ Kullanım Miktarları (Milyon ton) Kaynak: Scanwel 8.315 8.2068.305 8.360 Toplam

22 Dünya Biyoetanol Üretimi (Milyon Ton) ÜlkeMiktarYüzde Pay A.B.D.38,3949,8% Brezilya22,1128,7% Çin6,688,7% A.B.4,405,7% Hindistan1,902,5% Kanada1,381,8% Diğer2,172,8% TOPLAM77,05100,0% Kaynak: OECD & FAO Sekretaryası 2008

23 A.B.D. Mısır Üretimi ve Etanol Üretiminde Kullanılan Miktar Üretim Miktarı (Milyon Ton) Etanol Üretiminde Kullanılan Miktar (Milyon Ton) Kullanım Oranı 200430033,611,2% 200528240,714,4% 200626853,820,1% 200733176,923,2% 200830792,730,2% 2009312104,133,4%

24 Brezilya Şeker Kamışı Ekim Alanı ve Üretimi Brezilya Şeker Kamışı Ekim Alanı (Milyon Hektar) 2004200520062007200820092010 Brezilya 5,635,826,397,098,219,679,83 Brezilya Şeker Kamışı Üretim Miktarı (Milyon Ton) 2004200520062007200820092010 Brezilya 400,0412,9453,7503,1583,0686,9557,0 Şeker kamışı üretiminin % 52’si Biyoetanol üretiminde kullanılıyor. Kaynak: USDA 2011

25 Yerli Ürün Kullanımı ! Biyoyakıt üreten ülkeler incelendiğinde üretim sürecinde kullandıkları hammaddeleri ithal etmek yerine o ülkede yetiştirilen tarımsal ürünlerden sağlandığı görülmektedir. Biyoyakıt üretiminin belli bir düzeye ulaşması ve fosil yakıtlarla rekabet edebilmesi için öncelikle ülkemizde yağlı tohum üretiminin artırılması gerekmektedir

26 Türkiye Yağlı Tohum Ekim Alanı (Hektar) Türkiye Yağlı Tohum Ekim Alanları (Hektar) 20062007200820092010 Soya11.9198.6759.44410.52123.473 Ay ç i ç eği510.000485.700510.000515.000551.400 Kolza5.39010.68328.10032.77731.250 Aspir4311.6945.40221.52413.500 TOPLAM 527.739506.752552.947579.821619.622 Kaynak:TUİK

27 27 Eylül 2011 tarihli ve 28067 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre:

28

29 27 Eylül 2011 tarihli ve 28067 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Benzin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre:

30 Bitkisel Atık Yağ Motorinde zorunlu biyodizel kullanılması için ülkemiz atık yağ potansiyelinden yararlanılmalıdır. 2010 yılı itibariyle toplanan 8.000 ton kızartmalık atık yağın üzerinde bir miktarda atık yağ toplanmasına ağırlık verilmeli, 20-25.000 ton atık yağ hedeflenmelidir.

31 Bitkisel Atık Yağ BYSD olarak evsel atık yağların toplanması için ARGE çalışmaları sonucunda bitkisel atık yağ makinesi (BAYTOM) geliştirilmiştir Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile Dernek olarak Kızartmalık Evsel Atık Yağ toplatılacak ve geri kazanıma yani Biyodizel veya Bioenerjiye verilecektir.

32 Ülkelerin Biyodizel ve Biyoetanol Politikaları A.B.D. petrole olan bağımlılığını azaltma, enerji arz güvenliğini sağlama ve mısır stoklarını değerlendirmeyi hedeflemiştir. Brezilya petrol fiyatlarında meydana gelen aşırı artışın bütçeye getirdiği yükün azaltılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve şeker kamışı stoklarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. A.B. çevresel etkenlerin yanı sıra, tarım sektöründe istihdam ve kırsal kalkınmayı hedef olarak almıştır. Ana üretim hammaddesi kolzadır. Malezya petrole olan bağımlılığını azaltma ve elinde yüksek palm yağı stoklarını değerlendirme amacıyla biyodizel üretimine yüksek destekler vermektedir. Çin enerji arz güvenliği, kırsal kalkınma ve çevresel problemlerine bir çare olarak biyoyakıt üretimini ve tüketimini teşvik etmektedir. Yağlı tohumlu bitkilerde net ithalatçı konumunda olan Çin, tarımsal hammadde temininde arz açığı bulunduğundan biyodizel sektörünü desteklememektedir.

33 SONUÇ Biyoetanol ve Biyodizel kullanımı çevrenin korunmasına, özellikle sera gazı salımı (GHG) ile mücadelede, çok önemli katkı sağlamaktadır. Ülkemiz şartları gereği Biyoetanolün zorunlu kullanımına hemen geçilebilir, ancak Biyodizelin zorunlu kullanımı için henüz erkendir. Zorunlu biyodizel kullanımı yağlı tohum üretimleri belli bir seviyeye ulaştıktan sonra düşünülmesi ülkemiz açısından daha uygundur

34 Bitkisel atık yağların toplanmasına önem verilmeli bu suretle hem çevre kirliliği önlenmeli hem de atık maddeler geri kazanımla değerlendirilmelidir. Uzun vadede motorinde zorunlu biyodizel kullanımı için yağlı tohum ekim alanları en az 3 kat artırılmalıdır.

35 Teşekkürler.


"BİYOYAKIT POLİTİKALARININ GIDA VE YEM SANAYİNE ETKİLERİ PANELİ A. Edip UĞUR Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği Başkan 16 Kasım 2011." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları