Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Mart 2012 KONYA. Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlar (Petrol, doğalgaz, kömür) Nükleer Enerji Yenilenebilir Enerji (Güneş, rüzgar, hidroelektrik v.b. ile.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Mart 2012 KONYA. Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlar (Petrol, doğalgaz, kömür) Nükleer Enerji Yenilenebilir Enerji (Güneş, rüzgar, hidroelektrik v.b. ile."— Sunum transkripti:

1 1 Mart 2012 KONYA

2 Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlar (Petrol, doğalgaz, kömür) Nükleer Enerji Yenilenebilir Enerji (Güneş, rüzgar, hidroelektrik v.b. ile biyokütle enerjisi) Biyokütle enerji kaynakları “Biyoyakıtlar”.

3 Biyoyakıt Biyoyakıtın ilk kullanımı Rudolf Diesel’in 1893 yılında Bitkisel yağları yakıt olarak kullanan motoru tasarlamasına dayanmaktadır yılında Körfez Savaşı ile artan petrol fiyatları, alternatif enerji olarak biyoyakıtın öneminin artmasına neden olmuştur. 2000’li yıllarda tekrar yükselişe geçen petrol fiyatları, güçlenen çevresel hassasiyet ve kırsal kalkınma faktörleri ile biyoyakıt sektörü hızlı bir büyüme trendine girmiştir.

4 Biyoyakıt Üretimini Tetikleyen Faktörler Enerji arz güvenliğinin sağlanması Küresel ısınma, iklim değişikliği Sera gazı salınımının azaltılması Tarım sektöründe gelirin artırılarak kırsal kalkınmanın sağlanması En yaygın biyoyakıtlar: Biyo-etanol: Hammaddesi; arpa, buğday, mısır, şeker pancarı, şeker kamışı Biyo-dizel: Hammaddesi; ayçiçeği, soya, kanola, palm, aspir, pamuk vb. bitkisel yağlar

5 Dünya Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) Toplam Kaynak: USDA

6 Dünya Hububat Üretimi (Milyon ton) Kaynak: USDA

7 Türkiye Yağlı Tohum Üretimi (Bin ton) Kaynak: TUİK, BYSD Toplam

8 Türkiye Hububat Üretimi (Milyon ton) Kaynak: TUİK, 2011

9 Hububat / Yağlı Tohum Üretim Oranları Dünya hububat üretimi, yağlı tohum üretiminin 3,4 katıdır. Türkiye hububat üretimi, yağlı tohum üretiminin 9,4 katıdır. DÜNYA TÜRKİYE

10 Yağlı Tohumlu Bitkilerin Önemi Dünya’da olduğu gibi Ülkemizde de Yağlı Tohumlu Bitkiler stratejik ürün olarak kabul edilmeli ve üretimi mutlaka artırılmalıdır. Yağlı tohumlardan yağ dışında elde edilen yağlı tohum küspeleri hayvan beslemede en önemli protein kaynağıdır

11 Bitkisel Yağ Sanayi 6 Milyon ton tohum işleme 2 Milyon ton rafineri 1,5 Milyon ton margarin kapasitesine sahip olup, kapasite kullanım oranı % arasında değişmektedir.

12

13 Türkiye Bitkisel Ham Yağ Üretimi (Bin ton) Kaynak: BYSD

14 Türkiye Likit Yağ & Margarin Tüketimi (Bin ton) Kaynak: BYSD

15 OECD Ülkeleri Kişi Başı Yağ Tüketimi (kg/yıl) Kaynak: FAO

16 Türkiye Yağlı Tohum İthalatı (Bin ton) Kaynak: TUİK TÜRKİYE YAĞLI TOHUM İTHALATI (BİN TON) Soya Fasulyesi Kolza Tohumu Ayçiçeği Tohumu Pamuk Tohumu TOPLAM Yılı Yağlı Tohum İthalatı

17 Türkiye Ham Yağ İthalatı (Bin ton) Kaynak: TUİK 2011 Yılı Ham Yağ İthalatı TÜRKİYE HAMYAĞ İTHALATI (BİN TON) Ayçiçeği Hamyağı Mısır Hamyağı Soya Hamyağı Palm Yağı TOPLAM

18 Yağlı Tohum & Türevleri İthalatı (Milyon Dolar) Kaynak: TUİK YILLAR İTİBARİYLE YAĞLI TOHUM VE TÜREVLERİ İTHALATI (MİLYON DOLAR) YAĞLI TOHUM İTHALATI HAMYAĞ İTHALATI KÜSPE İTHALATI TOPLAM

19 TÜRKİYE BİTKİSEL YAĞDANETİTHALATÇI BİR ÜLKE

20 Dünya Biyodizel Üretimi (Milyon m 3 ) Kaynak: OECD & FAO Sekretaryası Ortalamaları ÜlkeMiktarYüzde Pay A.B.9,1854,0% A.B.D.1,659,7% Arjantin1,579,3% Brezilya1,559,1% Malezya0,764,5% Avusturalya0,623,7% Diğer1,649,7% TOPLAM17,01100,0%

21 Soya Fasulyesi Üretimi (Milyon ton) A.B.D Arjantin Brezilya Kaynak: Oil World

22 AB Yağlı Tohum Üretimi (Milyon ton) Kaynak: Scanwel 23,9 26,829,3 28,6 29,5 Toplam

23 AB Bitkisel Yağ Tüketimi (Gıda) (Bin ton) Kaynak: Scanwel Toplam

24 AB Biyodizel Üretiminde Bitkisel Yağ Kullanım Miktarları (Milyon ton) Kaynak: Scanwel Toplam

25 Dünya Biyoetanol Üretimi (Milyon m 3 ) ÜlkeMiktarYüzde Pay A.B.D.38,3949,8% Brezilya22,1128,7% Çin6,688,7% A.B.4,405,7% Hindistan1,902,5% Kanada1,381,8% Diğer2,172,8% TOPLAM77,05100,0% Kaynak: OECD & FAO Sekretaryası 2008

26 A.B.D. Mısır Üretimi ve Etanol Üretiminde Kullanılan Miktar Üretim Miktarı (Milyon Ton) Etanol Üretiminde Kullanılan Miktar (Milyon Ton) Kullanım Oranı ,611,2% ,714,4% ,820,1% ,923,2% ,730,2% ,133,4%

27 Brezilya Şeker Kamışı Üretimi Brezilya Şeker Kamışı Üretim Miktarı (Milyon Ton) Brezilya 400,0412,9453,7503,1583,0686,9557,0 Şeker kamışı üretiminin % 52’si Biyoetanol üretiminde kullanılıyor. Kaynak: USDA 2011

28 Çin’de Mısır Üretimi (Milyon Ton) Çin Kaynak: USDA 2011

29 Ülkelerin Biyodizel ve Biyoetanol Politikaları A.B.D. petrole olan bağımlılığını azaltma, enerji arz güvenliğini sağlama ve mısır stoklarını değerlendirmeyi hedeflemiştir. Brezilya petrolden kaynaklanan bütçe yükün azaltılması, enerji arz güvenliğinin sağlanması ve şeker kamışı stoklarını değerlendirmeyi amaçlamıştır. A.B. çevresel etkenlerin yanı sıra, kırsal kalkınmayı hedef olarak almıştır. Ana üretim hammaddesi kolzadır. Malezya petrole olan bağımlılığını azaltma ve elinde yüksek palm yağı stoklarını değerlendirme amacıyla biyodizel üretimine destek vermektedir. Çin yağlı tohumlu bitkilerde net ithalatçı konumunda olduğundan ve tarımsal hammadde temininde arz açığı bulunduğundan biyodizel sektörünü desteklememektedir.

30 Yerli Ürün Kullanımı ! Biyoyakıt üreten ülkeler incelendiğinde üretim sürecinde kullandıkları hammaddeleri ithal etmek yerine o ülkede yetiştirilen tarımsal ürünlerden sağlandığı görülmektedir. Ülkemizde biyoyakıt üretiminin belli bir düzeye ulaşması için öncelikle yağlı tohum üretiminin artırılması gerekmektedir

31 27 Eylül 2011 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği”ne göre: Zorunlu Biyoyakıt Kullanımı

32 Yağlı Tohum ve Ekim Alanı İhtiyacı

33 Türkiye Yağlı Tohum Ekim Alanı (Hektar) Kaynak:TUİK Türkiye Yağlı Tohum Ekim Alanları (Hektar) Soya Ayçiçeği Kolza Aspir TOPLAM

34 Değişik Hammaddelere göre Biyodizel ve Biyoetanol Maliyetleri Hammadde TürüÜretim Maliyeti (TL) Atık Yağ0,82 Kanola2,01 Mısır1,70 Şeker Pancarı1,74 Buğday1,80 1 Litre Biyoyakıt Maliyeti Kaynak:DPT Yayın No: 2814

35 Bitkisel Atık Yağ Motorine biyodizel harmanlanmasında ülkemiz, bitkisel atık yağ potansiyelinden mutlaka yararlanmalıdır yılında 8000 ton kızartmalık atık yağ toplanmıştır. Potansiyel bu miktarın üzerinde olup yakın zamanda bin ton kızartmalık atık yağ toplanması hedeflenmelidir.

36 Bitkisel Atık Yağ BYSD olarak evsel atık yağların toplanması için patenti Derneğimize ait olan bitkisel atık yağ makinesi (BAYTOM) geliştirilmiştir Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesi ile Dernek olarak Kızartmalık Evsel Atık Yağ toplatılacak ve geri kazanıma yani Biyodizel veya biyoenerjiye verilecektir.

37 SONUÇ Biyoetanol ve Biyodizel kullanımı çevrenin korunmasına, özellikle sera gazı salımı (GHG) ile mücadelede, çok önemli katkı sağlamaktadır. Ülkemiz şartları gereği Biyoetanolün zorunlu kullanımına geçilebilir, ancak Biyodizelin zorunlu kullanımı için henüz erkendir. “Önce üretelim, sonra kullanalım.” Zorunlu biyodizel kullanımı uygulamasının yağlı tohum üretimleri kendine yeterliliğe ulaştıktan sonra düşünülmesi daha uygun olacaktır.

38 SONUÇ Ülke olarak, bitkisel atık yağların toplanmasına önem verilmeli bu suretle hem çevre kirliliği önlenmeli hem de atık maddeler geri kazanımla değerlendirilmelidir. Motorinde zorunlu biyodizel kullanımı ve gıda açığının kapatılması için ülkemizde yağlı tohum ekim alanları en az 3 kat artırılmalıdır.

39 Teşekkürler.


"1 Mart 2012 KONYA. Enerji Kaynakları Fosil Yakıtlar (Petrol, doğalgaz, kömür) Nükleer Enerji Yenilenebilir Enerji (Güneş, rüzgar, hidroelektrik v.b. ile." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları