Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GLOBAL EKONOMİK KRİZİN ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öztürk SELVİTOP Daire Başkanı V. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI OSB 3. Enerji Zirvesi 30-31.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GLOBAL EKONOMİK KRİZİN ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öztürk SELVİTOP Daire Başkanı V. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI OSB 3. Enerji Zirvesi 30-31."— Sunum transkripti:

1 GLOBAL EKONOMİK KRİZİN ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öztürk SELVİTOP Daire Başkanı V. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI OSB 3. Enerji Zirvesi 30-31 EKİM 2009 İSTANBUL

2 KRİZ ÖNCESİ

3 Dünya Enerji Talebi ve Projeksiyonlar Petrol Kömür Doğal Gaz Biyokütle Nükleer Hidrolik Rüzgar, Güneş ve Diğer Milyon tpe International Energy Agency World Energy Outlook 2008 tpe = ton petrol eşdeğeri % 30 % 22

4 4 Dünya Enerji Sektörü “ 2007 - 2030 döneminde küresel enerji sektörüne 26.3 trilyon ABD $ yatırım gereksinimi” Kaynak: World Energy Outlook, 2008 Yeni yatırımların yarısından fazlası gelişmekte olan ülkelerde gerçekleşecektir. Elektrik enerjisinin nihai enerji tüketiminde payı artmaya devam edecek, yeni yatırımlardan en büyük payı elektrik sektörü alacaktır.

5  Yüksek malzeme+enerji fiyatları+işçilik maliyetleri  Yüksek üretim tesisi inşa maliyeti  Artan arz zinciri kısıtları  Artan son kullanıcı fiyatları  Küresel elektrik talebi artışı: - 2006- 2015 %3,2 - 2015-2030 %2,0  OECD’de yıllık ortalama artış %1,1 2006-2030 döneminde yalnızca üçte bir büyüme  OECD haricinde talep yılda ortalama %3,8 2030  %146 büyüme Küresel Kriz Öncesi Beklentiler- Genel Görünüm (1)

6 Yenilenebilirlerin payı: 2006 %18  2015 %20  2030 %23 2030’a kadar yenilenebilir (başta hidro ve rüzgar) kurulu gücünün iki kattan fazla artması Doğalgazın enerji mixindeki ağırlığının artan fiyatlar yüzünden azalması Nükleer enerjinin payı: 2006 %15  2015 %13  2030 %10 Kömürün elektrik üretimindeki payı: 2006 %41  2030 %44 Küresel Kriz Öncesi Beklentiler- Genel Görünüm (2)

7 Türkiye Enerji Sektörü “Temel Tespitler” Yüksek talep artışı-Yüksek yatırım ihtiyacı İthalat bağımlılığı-Yerli ve Yenilenebilir Kaynakların Önemi Yüksek Yenilenebilir kaynak potansiyeli Yüksek Verimlilik potansiyeli Jeopolitik konum ve getirdiği avantajlar

8 8 Elektrik ve Gaz Sektörlerinde Tüketim Artışı (%) [2000-2007] Türkiye “Elektrik ve Doğal Gazda Yüksek Talep Artışı”

9 Türkiye Elektrik Talebi Gelişimi milyar kWh

10 10 Türkiye “Elektrik Enerjisi Talebi”

11 11 Türkiye’de Artan Elektrik Üretim Kapasitesi 2003200420052006200720082009*TOTAL ÖZEL SEKTÖR 38856911836193849722.1096.224 KAMU --7951.132301106-2.334 YAP-İŞLET 2.911798-----3.709 YAP-İŞLET-DEVRET --100---- TOPLAM 3.2991.3672.0781.7516851.0772.10912.367 * 30 Eylül 2009 itibariyle

12 Strateji Belgesi Elektrik Enerjisi Piyasası ve Arz Güvenliği Toptan Satış Piyasası Kapasite Mekanizması Tarifeler ve Fiyatlandırma Özelleştirme Arz Güvenliği Enterkonneksiyonlar, ithalat-ihracat Kaynak Kullanım Hedefleri

13 Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı İçin Hedef “ Daha Çok Yerli- Yenilenebilir Kaynak, Daha Güvenilir Çeşitlendirme” 13

14 KRİZİN ETKİLERİ

15 Küresel finansal & ekonomik krizin enerji sektörü yatırımlarına etkisi (1) -Kredi bulmaktaki zorluklar ve artan sermaye maliyetleri: -Riske yönelme isteğinin zayıflaması -Kredi piyasalarının kilitlenmesi -Değer kaybeden hisse değerlerinin borç/özsermaye oranını artırması -Fiyat artışlarının yavaşlaması ve sermaye akışlarının yeni yatırımların cazibesini azaltması -Düşen talebin yatırım yapmak için duyulan ivediliği/iştahı azaltması -Sonuç  SEKTÖRE DAHA AZ YATIRIM!

16 - “Sürdürülebilir Kalkınma” için alınması gereken uzun vadeli politik ve ekonomik tedbirlerin gecikmesi - İklim değişikliği önlemlerinin sekteye uğraması veya bu sürecin fırsata dönüştürülmesi - Negatif çevresel etkileri olabilecek bazı tedbirlerin benimsenmesi riski Küresel finansal & ekonomik krizin enerji sektörü yatırımlarına etkisi (2)

17 Küresel elektrik tüketimi 2009 yılı içerisinde 1945 yılından bu yana ilk kez azalacaktır. Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı Dünya Elektrik Tüketiminin Gelişimi Küresel Ekonomik Krizin Etkileri “Talep tarafındaki etkiler”

18 Dünya Genelinde Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Yatırımları 2009 yılı Eylül ayı itibariyle petrol ve doğal gaz arama ve üretim yatırımları 2008 yılına göre 100 milyar AB doları daha az gerçekleşmiştir. Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı Küresel Ekonomik Krizin Etkileri “Arz tarafındaki etkiler”

19 Küresel Ekonomik Krizin Etkileri “Arz tarafındaki etkiler” Dünya Genelinde Yenilenebilir Enerji Yatırımları 2009 yılı sonu itibariyle yenilenebilir enerji yatırımlarının 2008 yılına göre 30 milyar AB doları daha az gerçekleşeceği tespit edilmiştir. Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı - 2009 yılı G8 Zirvesi Sunumu

20 20 2008: % 4,25 2009: % - 5,00 Türkiye Elektrik Talebi Gelişimi (%)

21 Ekonomik Büyüme ve Elektrik Talebi İlişkisi “Elektrik Talebinin Esnekliği”

22 TÜRKİYE Revize Büyüme ve Elektrik Talep Projeksiyonu Revize Elektrik Talebi: 2009  % -2,0 2010  % 4,5 2011  % 6,0 2012  % 7,1 Revize GSYİH: 2009  % -6,0 2010  % 3,5 2011  % 4,0 2012  % 5,0

23 Doğal gaz arz-talep dengesi (2009-2025)  BOTAŞ tarafından revize edilen yeni talep tahminine göre 2013 yılına kadar olan dönemde yıllık gaz talebini karşılamakta sorun bulunmamaktadır (Revizyon öncesinde bu tarih 2011 idi). Ancak, talebin yoğun olduğu kış aylarında arz kaynaklarındaki aksamalar, dönemsel arz-talep dengesizliklerine yol açabilmektedir.  Alım sözleşmelerinden Rusya Federasyonu Batı Hattı sözleşmelerinin ilki 2011, Cezayir LNG sözleşmesi ise 2014 yılında sona ermektedir.

24 Küresel finansal & ekonomik krizin Türkiye enerji sektörü yatırımlarına etkisi TEHDİTLER: -Talep düşüşü  Yatırımlardaki ivmenin azalması -Kredi ve sermaye maliyetlerinin artması -Artan teşvik ihtiyacı -Ekonomik kısıtlar nedeniyle “sürdürülebilir kalkınma”ya yönelik uygulamalarda aksamalar FIRSATLAR: -Talep düşüşü  Yatırım aciliyetinin ötelenmesi -Talep düşüşü  emisyon artış ivmesinin yavaşlaması -Malzeme/Teçhizat temininde kolaylık, fiyatların düşmesi -Uygulama/mevzuat aksaklıklarının giderilebilmesi için uygun ortam

25 Teşekkürler…


"GLOBAL EKONOMİK KRİZİN ENERJİ SEKTÖRÜ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Öztürk SELVİTOP Daire Başkanı V. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI OSB 3. Enerji Zirvesi 30-31." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları