Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar."— Sunum transkripti:

1 Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

2 Dopaminerjik Yolaklar

3

4

5

6

7 Connectivity of basal ganglia facilitating movement (faster response) suppressing movement (slower response) all output inhibitory balance critical + on direct - on indirect

8

9 PARKİNSON

10

11

12 Dopaminerjik etkinliği artıran ilaçlar Dopaminerjik etkinliği artıran ilaçlar Dopamin prekürsörü Dopamin prekürsörü Levodopa Levodopa Dopaminerjik agonistler Dopaminerjik agonistler Bromokriptin Bromokriptin Lisurid Lisurid Pergolid Pergolid Ropinirol Ropinirol Pramipeksol Pramipeksol MAO-B inhibitörü MAO-B inhibitörü Selegilin Selegilin Rasagilin Rasagilin KOMT inhibitörü KOMT inhibitörü Tolkapon Tolkapon Entakapon Entakapon Amantadin Amantadin Santral etkili antikolinerjik ilaçlar Santral etkili antikolinerjik ilaçlar Biperiden Biperiden Bornaprin HCl Bornaprin HCl Triheksifenidil Triheksifenidil Benztropin mezilat Benztropin mezilat Orfenadrin Orfenadrin Prosiklidin Prosiklidin Antiparkinson İlaçlar

13 Levodopa Dopamin’in prekürsörüdür. Dopamin’in prekürsörüdür. Beyinde dopaminerjik uçlar tarafından alınarak dopamine dönüştürülür. Beyinde dopaminerjik uçlar tarafından alınarak dopamine dönüştürülür. Periferde dopamin ve noradrenalin’e dönüştürüldüğünden sistemik kardiyovasküler yan etkiler meydana getirebilir. Periferde dopamin ve noradrenalin’e dönüştürüldüğünden sistemik kardiyovasküler yan etkiler meydana getirebilir. Periferde kullanımını azaltmak için, beyine geçmeyen, dopa dekarboksilaz inhibitörleri ile birlikte kullanılır. Periferde kullanımını azaltmak için, beyine geçmeyen, dopa dekarboksilaz inhibitörleri ile birlikte kullanılır. levodopa dopamin benserazidkarbidopa

14 Terapötik Değeri Levodopa tarafından daha fazla düzeltilen belirtiler Bradikinezi Akinezi Rigidite Levodopa tarafından daha fazla düzeltilen belirtiler Bradikinezi Akinezi Rigidite Levodopa’ya direnç gösteren belirtiler Tremor Levodopa’ya direnç gösteren belirtiler Tremor

15 Terapötik Değeri Levodopaya başlayan hastaların 1/3'ü bu ilaca iyi cevap verir; 1/3'ünde daha az, ancak yeterli bir düzelme olur, kalan yaklaşık % 30-35 vakada yeterli yanıt alınamaz veya hasta ilaca dayançsızlık gösterir. Levodopaya başlayan hastaların 1/3'ü bu ilaca iyi cevap verir; 1/3'ünde daha az, ancak yeterli bir düzelme olur, kalan yaklaşık % 30-35 vakada yeterli yanıt alınamaz veya hasta ilaca dayançsızlık gösterir. Levodopaya yanıt veren olgularda ilacın terapötik etkinliği 2-10 yıllık bir uygulamadan sonra azalma gösterir ve zamanla kaybolur. Levodopaya yanıt veren olgularda ilacın terapötik etkinliği 2-10 yıllık bir uygulamadan sonra azalma gösterir ve zamanla kaybolur. Kişiler arasında ilacın etkisine karşı duyarlık yönünden büyük fark vardır, bu nedenle dozun bireyselleştirilmesi gerekir. Kişiler arasında ilacın etkisine karşı duyarlık yönünden büyük fark vardır, bu nedenle dozun bireyselleştirilmesi gerekir.

16 Farmakokinetik Barsak çeperi ve karaciğerden geçişi sırasında dopamine dönüştürülür. Sistemik dolaşıma geçebilen levodopanın büyük bir kısmı sempatik sinir uçları tarafından alınır. Bu nedenle beyine ulaşabilen kısmı çok azdır (% 1-3). Periferik dopa dekarboksilaz inhibitörleri ile birlikte verildiğinde beyine geçen fraksiyon artar (% 5-10). Terapötik etkisi, periferik depolanma yerlerinin doymasından sonra belirgin hale gelebildiğinden geç ortaya çıkar. Barsak çeperi ve karaciğerden geçişi sırasında dopamine dönüştürülür. Sistemik dolaşıma geçebilen levodopanın büyük bir kısmı sempatik sinir uçları tarafından alınır. Bu nedenle beyine ulaşabilen kısmı çok azdır (% 1-3). Periferik dopa dekarboksilaz inhibitörleri ile birlikte verildiğinde beyine geçen fraksiyon artar (% 5-10). Terapötik etkisi, periferik depolanma yerlerinin doymasından sonra belirgin hale gelebildiğinden geç ortaya çıkar. Periferde dopamine dönüşümü azaltmak için kan-beyin engelini aşamayan, periferik dopa dekarboksilaz inhibitörleri olan benserazid ve karbidopa (  ‑ metildopa hidrazin) ile birlikte kullanılırlar. Periferde dopamine dönüşümü azaltmak için kan-beyin engelini aşamayan, periferik dopa dekarboksilaz inhibitörleri olan benserazid ve karbidopa (  ‑ metildopa hidrazin) ile birlikte kullanılırlar. Dopamin MAO ve KOMT enzimleri tarafından metabolize edilir. Başlıca yıkım ürünü homovanilik asittir (HVA, 3 ‑ metoksi ‑ 4 ‑ hidroksifenilasetik asit) Dopamin MAO ve KOMT enzimleri tarafından metabolize edilir. Başlıca yıkım ürünü homovanilik asittir (HVA, 3 ‑ metoksi ‑ 4 ‑ hidroksifenilasetik asit)

17 Toksisite GİS bozuklukları: B-K, iştahsızlık (en sık) GİS bozuklukları: B-K, iştahsızlık (en sık) KVS yan etkileri: Ortostatik hipotansiyon Aritmiler (taşikardi, ventriküler ektopik atımlar) KVS yan etkileri: Ortostatik hipotansiyon Aritmiler (taşikardi, ventriküler ektopik atımlar) Diskineziler: Kore, atetoz, ballismus, myoklonus, tikler Diskineziler: Kore, atetoz, ballismus, myoklonus, tikler Yanıtta dalgalanmalar: Doz sonu akinezisi on-off (aç-kapa) olayı Yanıtta dalgalanmalar: Doz sonu akinezisi on-off (aç-kapa) olayı Psişik etkiler: uykusuzluk, mani, öfori, halusinasyonlar, paranoid davranış, anksiyete Psişik etkiler: uykusuzluk, mani, öfori, halusinasyonlar, paranoid davranış, anksiyete Diğerleri flushing midriyazis, dar açılı glokomlu hastalarda glokom krizi Diğerleri flushing midriyazis, dar açılı glokomlu hastalarda glokom krizi

18 Etkileşmeler Piridoksin Levodopanın periferde dekarboksilasyonunu artırarak santral etkisini azaltır. Piridoksin Levodopanın periferde dekarboksilasyonunu artırarak santral etkisini azaltır. MAO İnhibitörleri Levodopa ile birlikte alındıklarında hipertansif kriz ve hiperpireksi gelişebilir. MAO İnhibitörleri Levodopa ile birlikte alındıklarında hipertansif kriz ve hiperpireksi gelişebilir. Rezerpin ve nöroleptikler Levodopanın etkisini azaltarak Parkinson belirtilerini şiddetlendirirler. Rezerpin ve nöroleptikler Levodopanın etkisini azaltarak Parkinson belirtilerini şiddetlendirirler. Antikolinerjikler Midenin boşalmasını geciktirerek levodopanın emilimini azaltabilirler. Antikolinerjikler Midenin boşalmasını geciktirerek levodopanın emilimini azaltabilirler.

19 Kontrendikasyonlar psikozlar psikozlar dar açılı glokom dar açılı glokom aktif peptik ülser aktif peptik ülser malign melanom ve tanı konulmamış şüpheli cilt lezyonları malign melanom ve tanı konulmamış şüpheli cilt lezyonları

20 Spesiyaliteler Ko-kareldopa SİNEMET tablet 250 mg levodopa + 25 mg karbidopa, 30 ve 100 tablet Ko-kareldopa+entakapon STALEVO 100 mg l-dopa + 25 mg karbidopa + 200 mg entakapon 100/25/200 tablet (100 adet) 50 mg l-dopa + 12,5 mg karbidopa + 200 mg entakapon 50/12,5/200 tablet (100 adet) Ko-beneldopa MADOPAR 62.5 mg kapsül 50 mg levodopa+12.5 mg benserazid, 100 kapsül MADOPAR 125 mg kapsül 100 mg levodopa+25 mg benserazid, 30 kapsül MADOPAR 250 mg kapsül 200 mg levodopa+50 mg benserazid, 30 kapsül MADOPAR HBS kapsül 100 mg levodopa+25 mg benserazid içeren 30 yavaş salıveren kapsül “hidrobalans sistemli” Kullanılış 250 mg x 2-4 kez P.O. dozunda başlanır. 250 mg x 2-4 kez P.O. dozunda başlanır. Dozlar bir kezlik dozlara 125-250 mg'lık ilaveler yapılarak ve her bir doz düzeyinde 4-7 gün beklenerek artırılır. Dozlar bir kezlik dozlara 125-250 mg'lık ilaveler yapılarak ve her bir doz düzeyinde 4-7 gün beklenerek artırılır. 4 - 6 g P.O. optimal günlük dozdur. 4 - 6 g P.O. optimal günlük dozdur.

21 Bromokriptin Dopamin D 2 reseptörlerini aktive eder. Dopamin D 2 reseptörlerini aktive eder. Mide barsak kanalından kısmen emilir. Mide barsak kanalından kısmen emilir. Karaciğerden ilk geçiş etkisine önemli ölçüde uğrar. Karaciğerden ilk geçiş etkisine önemli ölçüde uğrar. Oral yoldan verildiğinde sistemik biyoyararlanımı yaklaşık % 30'dur. Oral yoldan verildiğinde sistemik biyoyararlanımı yaklaşık % 30'dur.

22 Kullanılış Tek başına: Tek başına: levodopanın kontrendike olduğu levodopanın kontrendike olduğu levodopaya yanıt vermeyen levodopaya yanıt vermeyen levodopayı tolere edemeyen hastalarda levodopayı tolere edemeyen hastalarda levodopanın alternatifi olarak kullanılır. Kombinasyon: Kombinasyon: levodopa, levodopa, levodopa + DD-inhibitörü levodopa + DD-inhibitörü levodopa tedavisi sırasında yanıtta dalgalanma gösteren hastalarda bu ilaçlarla kombine edilerek kullanılır.

23 Terapötik Değeri Bromokriptinin tek başına kullanıldığı hastaların yaklaşık yarısında yeterli terapötik etki gösterdiği bildirilmiştir; geri kalan olgularda maksimum dozda bile yeterli etkinlik göstermemiş veya ciddi yan tesirler oluşturduğu için dozu etkin düzeye çıkarılamamıştır. Bromokriptinin tek başına kullanıldığı hastaların yaklaşık yarısında yeterli terapötik etki gösterdiği bildirilmiştir; geri kalan olgularda maksimum dozda bile yeterli etkinlik göstermemiş veya ciddi yan tesirler oluşturduğu için dozu etkin düzeye çıkarılamamıştır.

24 Toksisite Ortostatik hipotansiyon Ortostatik hipotansiyon Bulantı, kusma Bulantı, kusma Halüsinasyonlar ve delüzyonlar Halüsinasyonlar ve delüzyonlar Diskinezi Diskinezi Kalpte ritm bozuklukları Kalpte ritm bozuklukları Nadiren ilk doz senkopuna benzeyen bir reaksiyona neden olur. Bu nedenle ilk dozun düşük (1.25 mg) olması ve hastanın bu dozu yatarak alması önerilir. Nadiren ilk doz senkopuna benzeyen bir reaksiyona neden olur. Bu nedenle ilk dozun düşük (1.25 mg) olması ve hastanın bu dozu yatarak alması önerilir. Hepatotoksik etki potansiyeli vardır Hepatotoksik etki potansiyeli vardır

25 Kontrendikasyonlar Myokard infarktüsü geçirmiş hastalar Myokard infarktüsü geçirmiş hastalar Psikoz öyküsü olan hastalar Psikoz öyküsü olan hastalar Anjina pektoris Anjina pektoris

26 Spesiyaliteler Bromokriptin PARLODEL 2.5 mg, 30 tablet PARLODEL SRO 2.5 mg, 7 kapsül 5 mg, 28 kapsül GYNODEL 2.5 mg, 30 tablet Kullanılış 1.25 mg x 2 kez (P.O.) ile başlanır. 1.25 mg x 2 kez (P.O.) ile başlanır. Yeterli yanıt alınana kadar günlük doz 2-4 haftada bir 1.25-2.5 mg artırılır. Yeterli yanıt alınana kadar günlük doz 2-4 haftada bir 1.25-2.5 mg artırılır. Bazı hastalarda 40 mg/gün dozuna kadar çıkmak gerekebilir. Bazı hastalarda 40 mg/gün dozuna kadar çıkmak gerekebilir.

27 Pergolid D 2 ve D 1 reseptörlerinin agonistidir. D 2 ve D 1 reseptörlerinin agonistidir. Gravimetrik etki gücü bromokriptinden daha fazladır. Gravimetrik etki gücü bromokriptinden daha fazladır. Etki ve yan etkileri bromokriptine benzer. Etki ve yan etkileri bromokriptine benzer. Bromokriptinden daha üstün olup olmadığı henüz belirlenmemiştir. Bromokriptinden daha üstün olup olmadığı henüz belirlenmemiştir. PERMAX 0.05 mg, 30 tablet 0.25 mg, 30 ve 100 tablet 1 mg, 30 ve 60 tablet Kullanılış 3 mg/gün PO (standart idame dozu) (Daha düşük dozlarla başlanıp, genellikle bu doza kadar çıkılır.) 3 mg/gün PO (standart idame dozu) (Daha düşük dozlarla başlanıp, genellikle bu doza kadar çıkılır.)

28 Lisurid Yarı-sentetik ergot türevidir. Yarı-sentetik ergot türevidir. D 2 reseptörlerini güçlü bir şekilde aktive eder; gerçekte parsiyel agonisttir. D 2 reseptörlerini güçlü bir şekilde aktive eder; gerçekte parsiyel agonisttir. D 1 reseptörleri daha zayıf bir şekilde etkiler. D 1 reseptörleri daha zayıf bir şekilde etkiler. 5-HT 1 ve 5-HT 3 reseptörlerini de aktive eder. 5-HT 1 ve 5-HT 3 reseptörlerini de aktive eder. DOPERGİN 0.2 mg, 30 tablet Kullanılış 0.2 mg (P.O.) ile başlanır, 0.2 mg (P.O.) ile başlanır, 0.2 mg ilaveler ile 5 mg'a kadar çıkılır. 0.2 mg ilaveler ile 5 mg'a kadar çıkılır.

29 Kullanılış Farmakokinetik Farmakokinetik Mide barsak kanalından tam emilir. Karaciğerde değişken bir oranda ilk geçiş etkisine uğrar. Bu nedenle sistemik biyoyararlanımı % 10-22 kadardır. Kontrendikasyon Gebelik Hipofiz tümörleri Parkinson hastalığı tedavisinde tek başına veya çoğu zaman levodopa ile kombine edilerek kullanılır. Parkinson hastalığı tedavisinde tek başına veya çoğu zaman levodopa ile kombine edilerek kullanılır.

30 Ropinirol ve Pramipeksol Non-ergot, D 2 ve D 3 agonistik etkileri olan yeni dopaminomimetik türevlerdir. Non-ergot, D 2 ve D 3 agonistik etkileri olan yeni dopaminomimetik türevlerdir. Ropinirol REQUIP 0.25, 1, 2 ve 5 mg, 21 tablet Pramipeksol PEXOLA 0,125 mg, 30 tablet 0,25 mg, 100 tablet 1 mg, 100 tablet

31 Amantadin İnfluenza A tedavisi ve profilaksisi için kullanılan bir antiviral'dir. Anti-Parkinson etkisi tesadüfen anlaşılmıştır. İnfluenza A tedavisi ve profilaksisi için kullanılan bir antiviral'dir. Anti-Parkinson etkisi tesadüfen anlaşılmıştır. Dopaminerjik uçlardan dopamin salıverilmesini artırır ve re-uptake'ini azaltır. Dopaminerjik uçlardan dopamin salıverilmesini artırır ve re-uptake'ini azaltır. Amantadin ve onun bir türevi olan memantadin'in glutamat NMDA reseptörleri üzerinde kompetitif olmayan antagonist etkileri olduğu son zamanlarda gösterilmiştir. Amantadin ve onun bir türevi olan memantadin'in glutamat NMDA reseptörleri üzerinde kompetitif olmayan antagonist etkileri olduğu son zamanlarda gösterilmiştir. Olguların % 60'ında belirgin düzelme yapar. Levodopa'ya yanıt vermeyen hastalar genellikle amantadin'e de iyi yanıt vermezler. Olguların % 60'ında belirgin düzelme yapar. Levodopa'ya yanıt vermeyen hastalar genellikle amantadin'e de iyi yanıt vermezler. Kullanılış 100 mg x 2 kez/gün (günlük doz 300 mg'a kadar çıkarılabilir) 100 mg x 2 kez/gün (günlük doz 300 mg'a kadar çıkarılabilir)

32 Toksisite Yan etkileri seyrek görülür Periferik ödem Periferik ödem Konjestif kalp yetmezliği Konjestif kalp yetmezliği Livedo reticularis (muhtemelen ciltteki sinir uçlarından noradrenalin salıverilmesine bağlı olarak gelişen ve kendini özellikle alt ekstremitelerde kırmızımtırak-mavi beneklenme şeklinde gösteren geçici bir cilt bozukluğudur.) Livedo reticularis (muhtemelen ciltteki sinir uçlarından noradrenalin salıverilmesine bağlı olarak gelişen ve kendini özellikle alt ekstremitelerde kırmızımtırak-mavi beneklenme şeklinde gösteren geçici bir cilt bozukluğudur.)

33 Dikkatli Kullanım Gerektiren Durumlar Epileptik hastalar Epileptik hastalar Konjestif kalp yetmezliği olan hastalar Konjestif kalp yetmezliği olan hastalar

34 Selegilin MOVERDİN 5 mg, 30 ve 100 tablet SELDEPAR 5 mg, 50 tablet Kullanılış 5 mg x 2 kez/gün (sabah ve öğlen alınır. Gece alınmamalıdır, yan etkilerinin sıklığı artar) 5 mg x 2 kez/gün (sabah ve öğlen alınır. Gece alınmamalıdır, yan etkilerinin sıklığı artar) MAO B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. MAO B enziminin selektif ve irreversibl inhibitörüdür. Dopamin + O 2 + H 2 O  3,4-dihidroksifenil-asetaldehid + H 2 O 2 + NH 3 Reaksiyon MAO ile gerçekleştirilir. H 2 O 2 indirgenmiş glutatyon ile tepkimeye girerek glutatyon disülfür'e (GSSG) dönüştürülür: H 2 O 2 indirgenmiş glutatyon ile tepkimeye girerek glutatyon disülfür'e (GSSG) dönüştürülür: H 2 O 2 + 2 GSH  GSSG + 2H 2 O Reaksiyon GSH peroksidaz tarafından gerçekleştirilir. Antidepresan etkisi de vardır. (10 mg'ın üzerindeki dozlarda) Antidepresan etkisi de vardır. (10 mg'ın üzerindeki dozlarda)

35 Toksisite Yan etkileri sık görülür Bulantı Bulantı Ağız kuruluğu Ağız kuruluğu Hipotansiyon Hipotansiyon Diskinezide artma Diskinezide artma Uykusuzluk Uykusuzluk Konfüzyon Konfüzyon Halüsinasyonlar Halüsinasyonlar Ajitasyon Ajitasyon

36 Rasagilin AZİLECT 1 mg, 28 tablet Selegiline benzer etkilidir Selegiline benzer etkilidir

37 KOMT İnhibitörleri Hepatotoksik etkisi nedeniyle kullanılmaz. Hepatotoksik etkisi nedeniyle kullanılmaz. Toksisite Bulantı, kusma, Diyare-konstipasyon Hepatotoksik etki potansiyeli düşüktür İdrarın rengini değiştirebilir (kırmızı-kahve rengi). Entakapon Tolkapon Kullanılış 200 mg, PO (1 kezlik doz) 200 mg, PO (1 kezlik doz) Günlük maksimal doz 2 g Günlük maksimal doz 2 g Entakapon COMTAN 200 mg, 30 ve 100 tablet Katekol–O-metil transferaz enzimini inhibe ederler. Katekol–O-metil transferaz enzimini inhibe ederler.

38 Antikolinerjikler Antiparkinson etkilerine karşı, uzun süre kullanıldıklarında tolerans gelişmektedir. Antiparkinson etkilerine karşı, uzun süre kullanıldıklarında tolerans gelişmektedir. Rijiditeyi azaltmada, tremor üzerine olduğundan daha az etkilidirler. Rijiditeyi azaltmada, tremor üzerine olduğundan daha az etkilidirler. Yan etkilerinin diğer ilaçlara göre daha az ciddi olması nedeniyle başlangıç halindeki hafif olgularda ilk sırada kullanılırlar. Yan etkilerinin diğer ilaçlara göre daha az ciddi olması nedeniyle başlangıç halindeki hafif olgularda ilk sırada kullanılırlar. Difenhidramin, orfenadrin, klorfenoksamin gibi antihistaminik ilaçlar ayrıca antikolinerjik etkiye de sahiptirler. Bunlar antikolinerjik ilaçlara göre daha düşük antiparkinson etkinlik gösterirler. Antikolinerjik ilaçların yan etkilerine dayanamayan yaşlı hastalarda kullanılabilirler. Difenhidramin, orfenadrin, klorfenoksamin gibi antihistaminik ilaçlar ayrıca antikolinerjik etkiye de sahiptirler. Bunlar antikolinerjik ilaçlara göre daha düşük antiparkinson etkinlik gösterirler. Antikolinerjik ilaçların yan etkilerine dayanamayan yaşlı hastalarda kullanılabilirler. Biperiden AKİNETON 2 mg, 50 ve 100 tablet 5 mg, 5 ampul Kullanılış Biperiden: 3-12 mg/gün (idame) Biperiden: 3-12 mg/gün (idame) Bornaprin: 6-12 mg/gün (idame) Bornaprin: 6-12 mg/gün (idame) Bornaprin SORMODREN 4 mg, 50 tablet Benztropin

39 Toksisite Periferik yan etkiler Periferik yan etkiler Görme bulanıklığı Görme bulanıklığı Işıkta göz kamaşması Işıkta göz kamaşması Göz içi basıncı artması Göz içi basıncı artması Ağız kuruluğu Ağız kuruluğu Konstipasyon Konstipasyon İdrar retansiyonu İdrar retansiyonu Santral yan etkiler Ataksi Dizartri Hipertermi Amnezi Ajitasyon Konfüzyon Delüzyon Halüsinasyonlar

40 Genel Bilgiler Tedavide en etkili ilaç l-dopa’dır. Tedavide en etkili ilaç l-dopa’dır. 70 yaş altı, primer şikayeti tremor olan, akinezi şikayeti pek olmayan hastalarda en yararlı monoterapi ANTİKOLİNERJİK’tir. 70 yaş altı, primer şikayeti tremor olan, akinezi şikayeti pek olmayan hastalarda en yararlı monoterapi ANTİKOLİNERJİK’tir. Yaşlı veya demanslı ve tremoru olmayan hastalarda antikolinerjiklerden uzak durmalı. Yaşlı veya demanslı ve tremoru olmayan hastalarda antikolinerjiklerden uzak durmalı.

41 Genel Bilgiler Selejilin’in nöroprotektif etkisi belirgin değil. Selejilin’in nöroprotektif etkisi belirgin değil. Hafif vakalarda kullanılmalı. Hafif vakalarda kullanılmalı. Semptomları düzeltici etkisi belirgin değil. (Hastanın ilaca olan güveni sarsılabilir). Semptomları düzeltici etkisi belirgin değil. (Hastanın ilaca olan güveni sarsılabilir).

42 Genel Bilgiler Dopamin agonistlerinin nöroprotektif etkileri de vardır. Dopamin agonistlerinin nöroprotektif etkileri de vardır. l-dopa etkisizse dopamin agonistleri de etkisizdir. l-dopa etkisizse dopamin agonistleri de etkisizdir. Dopaminerjik agonistler arasında önemli bir fark yok (etkinlik yönünden). Dopaminerjik agonistler arasında önemli bir fark yok (etkinlik yönünden). Antikolinerjikler arasında önemli bir fark yok (etkinlik yönünden). Antikolinerjikler arasında önemli bir fark yok (etkinlik yönünden).

43 TUS Soruları Parkinson benzeri etki yapmayan hangisidir? (Eylül 1992) a) Pribedil b) Flufenazin c) Haloperidol d) Fizostigmin e) Klorpromazin (Cevap A) Periferde l-dopa’nın dopamine dönüşümü nasıl olur? (Nisan 1988) a) Hidroksilasyon b) Dekarboksilasyon c) Oksidasyon d) Dehidrojenasyon e) Alfa-metilasyon (Cevap B) Parkinsonda eksik olan nöromediyatörün beyine geçmesini sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 1989) a) Dopamin b) Levodopa c) Asetilkolin d) Adrenalin e) Noradrenalin (Cevap B) L-dopa ile birlikte karbidopa verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 1990) a) l-dopa’nın etkisini artırmak için b) l-dopa’nın yan etkilerini azaltmak için c) l-dopa’nın etkisinde değişiklik yapmaz d) l-dopa’nın intoksikasyonunda verilir e) Periferde l-dopa’nın konversiyonunu önlemek için (Cevap E) Parkinsonda l-dopa ile karbidopa’nın kombine edilmesinin sebebi nedir? (Nisan 1993) a) İlaç etkisini uzatmak b) Yan etkilerini azaltmak c) Absorbsiyonu artırmak d) Santral etkisini önlemek e) Santral sinir sistemine l-dopa’nın daha fazla geçmesini sağlamak (Cevap E) Benserazid’in inhibe ettiği enzim hangisidir? (Nisan 1992) a) l-Aromatik amino asit dekarboksilaz b) Tirozin hidroksilaz c) Tirozinaz d) Monoamin oksidaz e) Dopamin beta hidroksilaz (Cevap A)

44 TUS Soruları Levodopa’nın parkinsonda etkinliğini azaltan hangisidir? (Eylül 1994) a) Karbidopa b) Benserazid c) Piridoksin d) Kalsiferol e) Hiçbiri (Cevap C) Parkinson tedavisinde kullanılan karbidopa için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Eylül 1995) a) l-Dopa’nın periferik yıkımını engeller b) l-Dopa’nın yan etkilerini azaltır c) l-Dopa’nın etkisinde değişiklik yapmaz d) l-Dopa intoksikasyonunda verilir e) l-Dopa’nın etkisini artırmak için (Cevap A) Bromokriptin’in etkisini azaltan ilaç hangisidir? (Eylül 1991) a) Haloperidol b) Amitriptilin c) l-Dopa d) Diazepam e) Hiçbiri (Cevap A) Aşağıdaki ergot türevlerinden hangisi kuvvetli dopaminerjik reseptör agonistidir? (Nisan 1997) a) Ergometrin b) Ergokristin c) Bromokriptin d) Ergokornin e) Dihidroergotamin (Cevap C) Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 1995) a) Klorpromazin b) Reserpin c) Haloperidol d) Dopamin e) Amantadin (Cevap E) Hem parkinson tedavisinde kullanılan, hem de antiviral etkinliği olan ilaç aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 1997) a) Amantadin b) Karbidopa c) Benztropin d) Benserazid e) Levodopa (Cevap A)

45 TUS Soruları Levodopa’nın B6 vitamini ile birlikte kullanıldığında antiparkinson etkisinin azalma mekanizması hangisidir? (Nisan 2001) a) Ekstraserebral metabolizmasını artırması b) Beyne girişinin azalması c) İdrarda atılımını artırması d) Levodopanın GIS emilimini azaltması e) Beyinde reseptöre bağlanmasını engellemesi (Cevap A) Parkinson hastalığında görülen aşırı siyaloreyi düzeltmede aşağıdaki ilaçlardan hangisi kullanılır? a. Karbidopa b. Benserazid c. Levodopa d. Benztropin e. Bromokriptin (Cevap D) Nisan 2003 Aşağıdaki vitaminlerden hangisi levodopaminin Parkinson hastalığındaki terapatik etkisini azaltır? A) Pridoksin B) Askorbik asit C) Panktotenik asit D) Niasin E) Folik asit (Cevap A) 2004 Nisan


"Parkinson Hastalığı Tedavisinde Kullanılan İlaçlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları