Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurul Üyesi sercan.ozyurt@gmail.com

2 Impact Factor Veri Yığını, Bilgi ? Üretilen Veriler Tüketiliyor Mu? Verinin Tüketilmesi Nasıl Ölçülür?

3 Impact Factor 1900’lü yıllarda başladı. 1950’li yıllarda matematiksel formüllerle somutlaştı “Impact Factor” kavramı gelişti. 1960’lı yıllarda ilk etki faktörü sıralamaları yapılmaya başladığında bütün dünya, o zaman alternatifi olmayan bu çalışmayı referans bilgi olarak kabul etti ve kullandı.

4 Etki Faktörü Zamanla, konunun aktörleri, etki faktörü sıralamalarındaki rakamları kişiselleştirdi ve amacı dışında kullanmaya başladı. 1990’lara gelindiğinde kötüye kullanım o kadar arttı ki, etki faktörünü ve bu formülü kullanarak oluşturulan sıralamaları herkes eleştirmeye başladı.

5 Etki Faktörü

6 Oysa; Etki faktörü denilen şey, çok basit ve masum bir formüldür. Geliştiren araştırmacının (Dr. Garfield) kendi dizinine dergi seçmesine yardımcı olacak bir “kalite faktörü”dür.

7 Etki Faktörü Yüksek IF’lü bir dergide yazısı yayınlanan araştırmacılar, kendilerini (aldıkları atıf sayısına bakmadan) daha değerli görmemelidirler. Değerli olan dergi değil, yazının kendisidir. Dergiyi, yazılar ve yazıların kalitesi değerli kılar.

8 Etki Faktörü Akademik yükselmelerde, ya da araştırma burslarına talip olma aşamasında IF, ön planda tutulmamalıdır. Dergi ve IF, yayınlanan yazının, O yazıyı kaleme alan araştırmacının, hatta araştırmacıların çalıştığı kurumların kalitesini göstermez.

9 Etki Faktörü Tüm eleştirilere ve hatalı yorumlanarak kötü kullanılmasına karşın etki faktörü, geliştirilme amacına yönelik doğru kullanıldığı ve yorumlandığında, halen günümüzde en geçerli ölçme yöntemidir. Ölçtüğü şey; “bilimsel verilerin tüketilme hızı ve oranı” dır.

10 Ulusal Atıf Dizini Konunun Muhatabı Kim? ULAKBİM, Merkez Kütüphane, Uzmanlık Dernekleri..? “ULAKBİM Türk TIP Dizini Kurulu” ULAKBİM’i “Ulusal Atıf Dizini” yapması için 3 senedir zorluyor.

11 Ulusal Atıf Dizini Kriterler, daha önceki çalışma ile aynı. Dizine alınan dergilerde 2 temel faktör aranmıştır; –Hakemli, süreli sağlık bilimleri dergisi olmak, –Yayınlanan yazıların kaynaklarına elektronik ortamda erişebilir olmak (derginin internette tam metin yayınlanması yada editör/yayın evinin dergilerinin kaynaklarını word, PDF..vs olarak ULAKBİM’e ulaştırması).

12 Ulusal Atıf Dizini Bu kriterleri sağlayan 132 dergi, 2007 yılı “Ulusal Atıf Dizini” çalışmasına dahil edilmiştir. ULAKBİM desteği olmadan yapılan geçen seneki çalışmada ise 2004 ve 2005 için 103, 2006 yılı için 98 derginin kaynakları dizinlenebilmişti.

13 Ulusal Atıf Dizini Dergilerin ek sayıları, kongre bildiri, poster özetlerini bastığı sayılar ve bu sayılara yapılmış atıflar, çalışma kapsamı dışında tutuldular.

14 Hatalı Kaynaklar

15 http://www.medinfo.hacettepe.edu.tr/tebad /dergi/doc/2005_1/19-27.doc (Hacettepe Tıp Dergisi 2005;36:(1):19-27) Am Fam Phys2005;72:1037-47,1049- 50 Yazar isimleri ve makalenin adı yok (STED de çok)

16 Hatalı Kaynaklar 1. Saglam S, Akan H, Çekirge S, Belet U. Embolization of a giant basilar tip aneurysm by "guglielmi" detachable coils. Turk J Diagn Interv Radiol unutulan detay; 2001;7, (2): 242-244,

17 Hatalı Kaynaklar 32.Sağsöz N, Apan T. Gebelerde tetanoz, Hepatit B ve rubella seropozitiflik oranları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik. 2002; 12 (1): 52– 55virus seroprevalansı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik. 2003; 12 (3): 258–261 33. Hizel S, Costello A, Nokes J, Çevik C, Erbaş O. Ankara 15-45 yaş grubu kadınlarda rubella seroepidemiyolojisi: Türkiye’de rubella bağışıklaması gerekiyor mu? Klinik Bilimler Dergisi. 1996; 2: 14–22

18 Hatalı Kaynaklar Atatürk Ü. HYO Dergisi Özgür İ (2004). Özürlü çocuk ve ailesi.. http:// www.google.com. (Erişim: 6 Temmuz 2004).

19 Bulgular Bulgular Tablosu Dergi sayısı132 Dizinlenen yazı adedi5400 Toplam kaynak sayısı116.644 Dergilere yapılan atıflar 102.717 (% 88) Dergi dışı kaynaklara yapılan atıflar 13.927 (% 12) Ulusal dergilere yapılan atıf toplamı6771 (% 6.6) Toplam atıflar i ç inde son 3 yıla ait olanlar12588 (%12) Toplam atıflar i ç inde son 3 yıla ait ulusal atıflar 1282 (% 10) Sadece 2007 yılı atıfları1020 (%1) 2007 yılı ulusal atıf sayısı 89 (% 8.7)

20 Bulgular 132 dergide, 2007 yılı içinde 5400 adet yazı yayınlanmış ve bu yazılarda toplam 116.644 adet kaynak kullanılmıştır. Yazı başına ortama kaynak sayısı 22’dir.

21 Bulgular Ulusal kaynak kullanımı oranı yüzde 6’dır. Bazı dergilerde bu oran %20-30’lara çıkmaktadır. Ulusal kaynak kullanım oranı yüksek dergilerin Ulusal etki faktörleri de oldukça yüksek dergilerdir.

22 Bulgular Sıra 2007 UEFDergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Kaynak Sayısı Oran 15 T ü rkiye Parazitoloji Dergisi 14214910,346 26 TSK Koruyucu Hekimlik B ü lteni 10183150,309 356İnfeksiyon Dergisi6621790,270 423 S ü rekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 337810,240 52Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi7641800,236 6122 İzmir G öğü s Hastanesi Dergisi 172400,233 77KLİMİK Dergisi370850,230 816 Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 429910,212 912Anadolu Psikiyatri Dergisi8901810,203 1021 T ü rkiye Klinikleri Adli Tıp 234450,192

23 Bulgular (Ulusal kaynak kullanımı oranı yüzde 6’dır) Bazı dergilerde bu oran % 1 ve altındadır. Ulusal kaynak kullanım oranı düşük dergilerin Ulusal etki faktörleri de oldukça düşük dergilerdir.

24 Bulgular Sıra 2007 EF sırası Dergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Kaynak Sayısı Oran 12363The Turkish Journal of Gastroenterology80370,009 12427Medikal Network-GORM93180,009 125103Turkish Neurosurgery97470,007 12655Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi83450,006 12741Türk Biyokimya Dergisi101460,006 128107 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 62030,005 12983Journal of Sports Science & Medicine2630120,005 13086The Journal of the Turkish-German Gyn.-157950,003 13189Turkish Journal of Cancer41610,002 132102Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi44110,002

25 Bulgular 1282 kaynağın 946’sı incelen 132 dergiye aittir. Kaynakların yüzde 32’si derginin kendi kendine verdiği atıflardan oluşmaktadır Dizinlenen dergilerde bulunan ulusal atıfların %74’ü dizinde yer alan dergileredir.

26 Bulgular Dizini oluşturan dergilere yapılan 946 atıfın; 300’ü kendi dergisinden 646’sı kendisi dışındaki dergilerden alınan atıflardan oluşmaktadır. Ayrıca 65 adet 2007 yılı kaynağı da, gene 2007 yılı kaynakları içinde bulunmuştur.

27 Bulgular 19 derginin atıf sayısı sıfırdır. Bu dergiler kendilerinin de dahil olduğu 132 dergiden hiç atıf alamamışlardır.

28 Bulgular Acta Pharmaceutica Sciencia Akademik Acil Tıp Dergisi Cumhuriyet Ü. Dişhek. Fak. Dergisi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ege Tıp Dergisi İ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi Medikal Network-Kardiyoloji Dergisi Alfabetik sırayla

29 Bulgular Nobel Medicus Nöropsikiyatri Arşivi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi Selçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi Spinal Cerrahi Dergisi Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi Turkish Journal of Nuclear Medicine Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Türk Klinik Biyokimya Dergisi Alfabetik sırayla

30 Bulgular On dergi, sadece kendi yayınladıkları yazılardan atıf alırken, kendileri dışındaki dergilerden atıf alamamışlardır.

31 Bulgular Sadece kendi dergisinde atıf alan dergiler; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi1 Sleep and Hypnosis1 Türk Onkoloji Dergisi1 Türk Otolarengoloji Arşivi1 Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi1 Dermatose2 Türk Patoloji Dergisi2 Fizyoterapi Rehabilitasyon3 Turkish Journal of Hematology5 Journal of Sports Science & Medicine6

32 Bulgular 57 dergi, kendi kendine atıfta bulunmamıştır. Bunların yedisinin, diğer 131 dergiden aldığı atıf ayısı da sadece 1’dir.

33 Sonuçlar Ulusal etki faktörü sıralamasına göre, en yüksek etki faktörü olan dergi; Türk Psikiyatri Dergisidir. Geçen senenin de 5. si olan dergi 2007 yılı sıralamasının birincisidir. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi ve Toraks Dergisi 2. ve 3. Sırayı almışlardır.

34 Sonuçlar Başarısı yüksek dergiler branş dergileridir. Bu durum 2004, 2005 ve 2006 yılı etki faktörü çalışmalarında da benzerdir.

35 Sonuçlar Branş dergileri içinde de –psikiyatri (8) grubundan 4, –göğüs hastalıkları (6) grubundan 3, –mikrobiyoloji (3) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları (6) grubuna dahil dergilerden 2 dergi ilk 20 içine girerek diğer gruplara göre daha başarılı olmuşlardır

36 Sonuçlar Yedi dergi, hem bu sene hem de 2006 listesinde ilk 10 arasındadır. Geçen sene oldukça alt sıralarda olan Adli Tıp Bülteni bu yıl 4. sıraya yükselmiştir.

37 Sonuçlar TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni ve Türk Pediyatri Arşivi bu yıl indeksin yeni dergileri olarak ilk 10 içinde yer almışlardır. Geçen senenin ilk 10’u içindeki Retina- Vitreus, Solunum ve Türk Geriatri Dergisi bu yıl gerilemelerine rağmen ilk 20 içinde yer almışlardır.

38 Sonuçlar Dizinde yer alan en kalabalık grup 32 dergi ile “genel tıp dergileri” grubudur. Üç Devlet hastanesi, 24 Üniversite, 4 kurum, 1 yayınevi dergisi var. Bu grup dergilerin ulusal etki değerleri genellikle çok düşüktür.

39 Sonuçlar Psikiyatri Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 15Türk Psikiyatri Dergisi 87Bağımlılık 1122Anadolu Psikiyatri Dergisi 1426Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 37YeniKlinik Psikiyatri 6653Yeni Symposium 12192Nöropsikiyatri Arşivi 11461 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

40 Sonuçlar Göğüs Hastalıkları Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 36Toraks Dergisi 108Tüberküloz ve Toraks 1810Solunum Dergisi 2317Akciğer Arşivi 4265Turkish Respiratory Journal 118Yeniİzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

41 Sonuçlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 9Yeni Türk Pediatri Arşivi 1712 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 3216 The Turkish Journal of Pediatrics 4520 Ege Pediatri Bülteni 5150 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 7086 Güncel Pediatri 11461 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

42 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 15YeniErciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 2135Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 2458İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2927Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3144Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 41YeniHarran Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 4915Fırat Tıp Dergisi 55YeniOsmangazi Tıp Dergisi 5618İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5890Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

43 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 64Yeni Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6754 Dicle Tıp Dergisi 7142 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7238 Gülhane Tıp Dergisi 7341 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7579 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 7876 Van Tıp Dergisi 8055 Erciyes Tıp Dergisi 82Yeni Düzce Tıp Fak Dergisi 8333 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8681 Turkish Journal of Medical Sciences

44 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri (Devam) 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 94YeniBakırköy Tıp Dergisi 9556Genel Tıp Dergisi 9878Gazi Medical Journal 10246Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 10696Klinik Gelişim 10982Cerrahpaşa Tıp Dergisi 11584Ege Tıp Dergisi 11767İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 120YeniNobel Medicus 122YeniOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 123YeniSelçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi

45 Sonuçlar Diş Hekimliği Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 77Yeni Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 91Yeni Gazi Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 93Yeni Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 113Yeni Cumhuriyet Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi

46 Sonuçlar FTR Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 3869Osteoporoz Dünyasından 44YeniFizyoterapi Rehabilitasyon 8548Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 10085Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

47 Sonuçlar Hematoloji-Onkoloji Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 5337Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 57 Turkish Journal of Hematology 8794Turkish Journal of Cancer 107YeniTürk Onkoloji Dergisi

48 Sonuçlar Jinekoloji/Obstetri Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 25YeniMedikal Network GORM 2611Perinatoloji Dergisi 8470The Journal of the Turkish-German Gyn.- ARTEMIS 11166Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi

49 Sonuçlar Kardiyoloji Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 1228Anadolu Kardiyoloji Dergisi 6245Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 116Yeniİ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi 119YeniMedikal Network Kardiyoloji Dergisi

50 Sonuçlar Genel Sıralama 2007 Sıra No 2006 Sıra No Dergi Adı Atıf Sayısı Ulusal Etki Değeri 15Türk Psikiyatri Dergisi330,524 21Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi420,452 36Toraks Dergisi400,435 462Adli Tıp Bülteni120,387 54Türkiye Parazitoloji Dergisi540,380 6YeniTSK Koruyucu Hekimlik Bülteni270,351 73KLİMİK Dergisi210,350 87Bağımlılık130,325 9YeniTürk Pediatri Arşivi140,237 108Tüberküloz ve Toraks270,225

51 Sonuçlar 1122Anadolu Psikiyatri Dergisi140,209 1228Anadolu Kardiyoloji Dergisi260,206 1334Astım Allerji İmmünoloji70,200 1426Klinik Psikofarmakoloji Bülteni130,200 15YeniErciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi110,200 169Retina-Vitreus250,188 1712Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi210,184 1810Solunum Dergisi90,173 19YeniTürkiye Klinikleri Adli Tıp60,162 202Türk Geriatri Dergisi120,154 2135Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED)150,153 22YeniMeme Sağlığı Dergisi50,152 2317Akciğer Arşivi110,147 2458İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi80,145 25YeniMedikal Network GORM180,145

52 Sonuçlar 2611Perinatoloji Dergisi110,141 2724Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi150,133 2860Ağrı80,131 2927Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi70,130 3032Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica180,129 3144Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi Dergisi70,117 3216The Turkish Journal of Pediatrics190,116 3339Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi220,114 3413Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi100,114 35YeniAdli Bilimler Dergisi70,113 3625Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi80,111 37YeniKlinik Psikiyatri50,109 3869Osteoporoz Dünyasından50,109 3996Türk Biyokimya Dergisi50,106 4091Neuroanatomy40,105 41YeniHarran Ü. Tıp Fakültesi Dergisi40,100

53 Sonuçlar 4265Turkish Respiratory Journal70,096 4363Diagnostic and Interventional Radiology90,092 44YeniFizyoterapi Rehabilitasyon30,091 4520Ege Pediatri Bülteni60,088 46YeniMedikal Network-Oftalmoloji150,087 4743Güncel Gastroenteroloji80,085 4830Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi50,085 4915Fırat Tıp Dergisi90,081 50YeniEndokrinolojide Diyalog40,080 5150Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi60,079 5283Damar Cerrahisi Dergisi40,077 5337Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi60,077 5419İnfeksiyon Dergisi100,072 55YeniOsmangazi Tıp Dergisi30,070 5618İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi80,069 57 Turkish Journal of Hematology50,068

54 Sonuçlar 5890Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi40,068 59YeniSleep and Hypnosis10,067 6049Türkiye Acil Tıp Dergisi50,066 6114The Turkish Journal of Gastroenterology80,062 6245Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi90,061 6340Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi50,060 64YeniFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi70,056 65YeniTürk Nöroloji Dergisi50,056 6653Yeni Symposium30,055 6754Dicle Tıp Dergisi50,054 6829Romatizma Dergisi30,053 6989Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi40,052 7086Güncel Pediatri30,052 7142Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi50,051 7238Gülhane Tıp Dergisi70,049 7341Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi30,048

55 Sonuçlar 74YeniUlusal Cerrahi Dergisi30,044 7579Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi110,044 7671Türkiye Klin. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi20,043 77YeniTürkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi20,043 7876Van Tıp Dergisi30,043 79YeniTürk Patoloji Dergisi20,041 8055Erciyes Tıp Dergisi30,041 8187Journal of Sports Science & Medicine60,039 82YeniDüzce Tıp Fak Dergisi10,038 8333Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi20,038 8470The Journal of the Turkish-German Gyn.- ARTEMIS40,037 8548Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi30,036 8681Turkish Journal of Medical Sciences50,035 8794Turkish Journal of Cancer20,035 8831Türk Üroloji Dergisi70,034 8998Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi20,033

56 Sonuçlar 9072Nörolojik Bilimler Dergisi40,033 91YeniGazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi20,032 9252Akademik Gastroenteroloji Dergisi30,031 93YeniHacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi30,031 94YeniBakırköy Tıp Dergisi20,029 9556Genel Tıp Dergisi20,029 96YeniTürk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi10,028 9774Dermatose20,028 9878Gazi Medical Journal20,025 9968Türk Nöroşirurji Dergisi20,024 10085Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi10,023 10175Turkish Neurosurgery20,023 10246Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası20,023 10347KBB-Forum20,022 10451Türk Plastik, Rekonst. ve Estetik Cerrahi Dergisi20,021 10595Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism10,021

57 Sonuçlar 10696Klinik Gelişim10,020 107YeniTürk Onkoloji Dergisi10,019 10836Türk Otolarengoloji Arşivi10,017 10982Cerrahpaşa Tıp Dergisi10,016 11080Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi10,015 11166Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi00,000 112YeniActa Pharmaceutica Sciencia00,000 113YeniCumhuriyet Ü. Dişhek. Fak. Dergisi00,000 11461Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi00,000 11584Ege Tıp Dergisi00,000 116Yeniİ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi00,000 11767İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi00,000 118Yeniİzmir Göğüs Hastanesi Dergisi00,000 119YeniMedikal Network-Kardiyoloji Dergisi00,000 120YeniNobel Medicus00,000 12192Nöropsikiyatri Arşivi00,000

58 Sonuçlar 122YeniOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi00,000 123YeniSelçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi00,000 124YeniSpinal Cerrahi Dergisi00,000 12564Turkish Journal of Nuclear Medicine00,000 126YeniTurkish Journal of Pharmaceutical Sciences00,000 12797Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi00,000 128YeniTürk Klinik Biyokimya Dergisi00,000

59 Sonuçlar Dizinde yer alan dört dergi, henüz yayın hayatlarının 3.ciltlerini tamamlayamadıkları için ulusal etki değerleri hesaplanamamıştır. Dergi Adı 2007 yılında aldıkları atıf toplamları 129Glokom-Katarakt15 130Medikal Network-Dahili Tıp Bilimleri10 131Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences1 132Akademik Acil Tıp Dergisi0

60 Sonuçlar “Medline”da dizinlenmek ? “Medline” da dizinlenmek, ulusal etki faktörü sıralamasında çok katkı yapmamaktadır. Geçen yılların yüksek etki faktörlü dergileri, bu senede aynı başarıyı gösterirken, düşük etki faktörlü dergilerin sonuçlarında anlamlı değişiklikler görülmemiştir.

61 Sonuçlar 2007 Sıra No 2006 Sıra No Dergi adı Aldığı Atıf Sayısı Etki Faktörü 1 5 Türk Psikiyatri Dergisi330,805 5 4 Türkiye Parazitoloji Dergisi530,646 11 8 Tüberküloz ve Toraks260,419 13 28 Anadolu Kardiyoloji Dergisi250,338 29 24 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi150,263 30 60 Ağrı40,148 32 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica180,281 34 16 The Turkish Journal of Pediatrics190,226 45 63 Diagnostic and Interventional Radiology90,188 63 14 The Turkish Journal of Gastroenterology70,125 64 45 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi90,100 71 89Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 40,056 103 75 Turkish Neurosurgery10,017

62 “immediacy index” 2007 yılında, aynı yıl yayınlanan yazılara yapılmış atıflar dikkate alınarak elde edilen sıralama. Sadece 36 dergi, 2007 yılı yazılarına atıf almayı başarabilmiştir. Diğer 96 derginin 2007 yılı yazıları, 2007 yılı içinde atıf alamamıştır.

63 “immediacy index” Sıra UEF Sıra No Dergi Adı Atıf Toplamı “imm. index” 12Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi90,173 268Yeni Symposium30,111 359Turkish Journal of Hematology30,086 411Tüberküloz ve Toraks50,081 58Bağımlılık20,080 66TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni50,069 737Adli Bilimler Dergisi20,063 840Osteoporoz Dünyasından10,056 919Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi20,043 1084Düzce Tıp Fak Dergisi10,042 1113Anadolu Kardiyoloji Dergisi30,041 1230Ağrı10,037 135Türkiye Parazitoloji Dergisi30,037 1463The Turkish Journal of Gastroenterology20,036 1572Güncel Pediatri10,036 16113Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi10,036

64 “immediacy index” devam 17105KBB-Forum10,031 1822Türk Geriatri Dergisi10,030 1924Meme Sağlığı Dergisi10,030 2060Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi10,029 2197Genel Tıp Dergisi10,023 2251Fırat Tıp Dergisi20,022 2365Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi10,020 2450Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi10,019 2595Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi10,018 2629Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi10,018 2792Nörolojik Bilimler Dergisi10,017 2869Dicle Tıp Dergisi10,016 2917Retina-Vitreus10,016 3086The Journal of the Turkish-German Gyn.-10,015 3188Turkish Journal of Medical Sciences10,014 3283Journal of Sports Science & Medicine10,013 33114Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi10,013 3482Erciyes Tıp Dergisi10,012 3590Türk Üroloji Dergisi10,010 3677Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi10,006


"Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları