Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp."— Sunum transkripti:

1 Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurul Üyesi

2 Impact Factor Veri Yığını, Bilgi ? Üretilen Veriler Tüketiliyor Mu? Verinin Tüketilmesi Nasıl Ölçülür?

3 Impact Factor 1900’lü yıllarda başladı. 1950’li yıllarda matematiksel formüllerle somutlaştı “Impact Factor” kavramı gelişti. 1960’lı yıllarda ilk etki faktörü sıralamaları yapılmaya başladığında bütün dünya, o zaman alternatifi olmayan bu çalışmayı referans bilgi olarak kabul etti ve kullandı.

4 Etki Faktörü Zamanla, konunun aktörleri, etki faktörü sıralamalarındaki rakamları kişiselleştirdi ve amacı dışında kullanmaya başladı. 1990’lara gelindiğinde kötüye kullanım o kadar arttı ki, etki faktörünü ve bu formülü kullanarak oluşturulan sıralamaları herkes eleştirmeye başladı.

5 Etki Faktörü

6 Oysa; Etki faktörü denilen şey, çok basit ve masum bir formüldür. Geliştiren araştırmacının (Dr. Garfield) kendi dizinine dergi seçmesine yardımcı olacak bir “kalite faktörü”dür.

7 Etki Faktörü Yüksek IF’lü bir dergide yazısı yayınlanan araştırmacılar, kendilerini (aldıkları atıf sayısına bakmadan) daha değerli görmemelidirler. Değerli olan dergi değil, yazının kendisidir. Dergiyi, yazılar ve yazıların kalitesi değerli kılar.

8 Etki Faktörü Akademik yükselmelerde, ya da araştırma burslarına talip olma aşamasında IF, ön planda tutulmamalıdır. Dergi ve IF, yayınlanan yazının, O yazıyı kaleme alan araştırmacının, hatta araştırmacıların çalıştığı kurumların kalitesini göstermez.

9 Etki Faktörü Tüm eleştirilere ve hatalı yorumlanarak kötü kullanılmasına karşın etki faktörü, geliştirilme amacına yönelik doğru kullanıldığı ve yorumlandığında, halen günümüzde en geçerli ölçme yöntemidir. Ölçtüğü şey; “bilimsel verilerin tüketilme hızı ve oranı” dır.

10 Ulusal Atıf Dizini Konunun Muhatabı Kim? ULAKBİM, Merkez Kütüphane, Uzmanlık Dernekleri..? “ULAKBİM Türk TIP Dizini Kurulu” ULAKBİM’i “Ulusal Atıf Dizini” yapması için 3 senedir zorluyor.

11 Ulusal Atıf Dizini Kriterler, daha önceki çalışma ile aynı. Dizine alınan dergilerde 2 temel faktör aranmıştır; –Hakemli, süreli sağlık bilimleri dergisi olmak, –Yayınlanan yazıların kaynaklarına elektronik ortamda erişebilir olmak (derginin internette tam metin yayınlanması yada editör/yayın evinin dergilerinin kaynaklarını word, PDF..vs olarak ULAKBİM’e ulaştırması).

12 Ulusal Atıf Dizini Bu kriterleri sağlayan 132 dergi, 2007 yılı “Ulusal Atıf Dizini” çalışmasına dahil edilmiştir. ULAKBİM desteği olmadan yapılan geçen seneki çalışmada ise 2004 ve 2005 için 103, 2006 yılı için 98 derginin kaynakları dizinlenebilmişti.

13 Ulusal Atıf Dizini Dergilerin ek sayıları, kongre bildiri, poster özetlerini bastığı sayılar ve bu sayılara yapılmış atıflar, çalışma kapsamı dışında tutuldular.

14 Hatalı Kaynaklar

15 /dergi/doc/2005_1/19-27.doc (Hacettepe Tıp Dergisi 2005;36:(1):19-27) Am Fam Phys2005;72: , Yazar isimleri ve makalenin adı yok (STED de çok)

16 Hatalı Kaynaklar 1. Saglam S, Akan H, Çekirge S, Belet U. Embolization of a giant basilar tip aneurysm by "guglielmi" detachable coils. Turk J Diagn Interv Radiol unutulan detay; 2001;7, (2): ,

17 Hatalı Kaynaklar 32.Sağsöz N, Apan T. Gebelerde tetanoz, Hepatit B ve rubella seropozitiflik oranları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik. 2002; 12 (1): 52– 55virus seroprevalansı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik. 2003; 12 (3): 258– Hizel S, Costello A, Nokes J, Çevik C, Erbaş O. Ankara yaş grubu kadınlarda rubella seroepidemiyolojisi: Türkiye’de rubella bağışıklaması gerekiyor mu? Klinik Bilimler Dergisi. 1996; 2: 14–22

18 Hatalı Kaynaklar Atatürk Ü. HYO Dergisi Özgür İ (2004). Özürlü çocuk ve ailesi.. (Erişim: 6 Temmuz 2004).

19 Bulgular Bulgular Tablosu Dergi sayısı132 Dizinlenen yazı adedi5400 Toplam kaynak sayısı Dergilere yapılan atıflar (% 88) Dergi dışı kaynaklara yapılan atıflar (% 12) Ulusal dergilere yapılan atıf toplamı6771 (% 6.6) Toplam atıflar i ç inde son 3 yıla ait olanlar12588 (%12) Toplam atıflar i ç inde son 3 yıla ait ulusal atıflar 1282 (% 10) Sadece 2007 yılı atıfları1020 (%1) 2007 yılı ulusal atıf sayısı 89 (% 8.7)

20 Bulgular 132 dergide, 2007 yılı içinde 5400 adet yazı yayınlanmış ve bu yazılarda toplam adet kaynak kullanılmıştır. Yazı başına ortama kaynak sayısı 22’dir.

21 Bulgular Ulusal kaynak kullanımı oranı yüzde 6’dır. Bazı dergilerde bu oran %20-30’lara çıkmaktadır. Ulusal kaynak kullanım oranı yüksek dergilerin Ulusal etki faktörleri de oldukça yüksek dergilerdir.

22 Bulgular Sıra 2007 UEFDergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Kaynak Sayısı Oran 15 T ü rkiye Parazitoloji Dergisi , TSK Koruyucu Hekimlik B ü lteni , İnfeksiyon Dergisi , S ü rekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) ,240 52Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi , İzmir G öğü s Hastanesi Dergisi ,233 77KLİMİK Dergisi370850, Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi , Anadolu Psikiyatri Dergisi , T ü rkiye Klinikleri Adli Tıp ,192

23 Bulgular (Ulusal kaynak kullanımı oranı yüzde 6’dır) Bazı dergilerde bu oran % 1 ve altındadır. Ulusal kaynak kullanım oranı düşük dergilerin Ulusal etki faktörleri de oldukça düşük dergilerdir.

24 Bulgular Sıra 2007 EF sırası Dergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Kaynak Sayısı Oran 12363The Turkish Journal of Gastroenterology80370, Medikal Network-GORM93180, Turkish Neurosurgery97470, Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi83450, Türk Biyokimya Dergisi101460, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 62030, Journal of Sports Science & Medicine , The Journal of the Turkish-German Gyn , Turkish Journal of Cancer41610, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi44110,002

25 Bulgular 1282 kaynağın 946’sı incelen 132 dergiye aittir. Kaynakların yüzde 32’si derginin kendi kendine verdiği atıflardan oluşmaktadır Dizinlenen dergilerde bulunan ulusal atıfların %74’ü dizinde yer alan dergileredir.

26 Bulgular Dizini oluşturan dergilere yapılan 946 atıfın; 300’ü kendi dergisinden 646’sı kendisi dışındaki dergilerden alınan atıflardan oluşmaktadır. Ayrıca 65 adet 2007 yılı kaynağı da, gene 2007 yılı kaynakları içinde bulunmuştur.

27 Bulgular 19 derginin atıf sayısı sıfırdır. Bu dergiler kendilerinin de dahil olduğu 132 dergiden hiç atıf alamamışlardır.

28 Bulgular Acta Pharmaceutica Sciencia Akademik Acil Tıp Dergisi Cumhuriyet Ü. Dişhek. Fak. Dergisi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ege Tıp Dergisi İ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi Medikal Network-Kardiyoloji Dergisi Alfabetik sırayla

29 Bulgular Nobel Medicus Nöropsikiyatri Arşivi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi Selçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi Spinal Cerrahi Dergisi Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi Turkish Journal of Nuclear Medicine Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Türk Klinik Biyokimya Dergisi Alfabetik sırayla

30 Bulgular On dergi, sadece kendi yayınladıkları yazılardan atıf alırken, kendileri dışındaki dergilerden atıf alamamışlardır.

31 Bulgular Sadece kendi dergisinde atıf alan dergiler; Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi1 Sleep and Hypnosis1 Türk Onkoloji Dergisi1 Türk Otolarengoloji Arşivi1 Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi1 Dermatose2 Türk Patoloji Dergisi2 Fizyoterapi Rehabilitasyon3 Turkish Journal of Hematology5 Journal of Sports Science & Medicine6

32 Bulgular 57 dergi, kendi kendine atıfta bulunmamıştır. Bunların yedisinin, diğer 131 dergiden aldığı atıf ayısı da sadece 1’dir.

33 Sonuçlar Ulusal etki faktörü sıralamasına göre, en yüksek etki faktörü olan dergi; Türk Psikiyatri Dergisidir. Geçen senenin de 5. si olan dergi 2007 yılı sıralamasının birincisidir. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi ve Toraks Dergisi 2. ve 3. Sırayı almışlardır.

34 Sonuçlar Başarısı yüksek dergiler branş dergileridir. Bu durum 2004, 2005 ve 2006 yılı etki faktörü çalışmalarında da benzerdir.

35 Sonuçlar Branş dergileri içinde de –psikiyatri (8) grubundan 4, –göğüs hastalıkları (6) grubundan 3, –mikrobiyoloji (3) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları (6) grubuna dahil dergilerden 2 dergi ilk 20 içine girerek diğer gruplara göre daha başarılı olmuşlardır

36 Sonuçlar Yedi dergi, hem bu sene hem de 2006 listesinde ilk 10 arasındadır. Geçen sene oldukça alt sıralarda olan Adli Tıp Bülteni bu yıl 4. sıraya yükselmiştir.

37 Sonuçlar TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni ve Türk Pediyatri Arşivi bu yıl indeksin yeni dergileri olarak ilk 10 içinde yer almışlardır. Geçen senenin ilk 10’u içindeki Retina- Vitreus, Solunum ve Türk Geriatri Dergisi bu yıl gerilemelerine rağmen ilk 20 içinde yer almışlardır.

38 Sonuçlar Dizinde yer alan en kalabalık grup 32 dergi ile “genel tıp dergileri” grubudur. Üç Devlet hastanesi, 24 Üniversite, 4 kurum, 1 yayınevi dergisi var. Bu grup dergilerin ulusal etki değerleri genellikle çok düşüktür.

39 Sonuçlar Psikiyatri Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 15Türk Psikiyatri Dergisi 87Bağımlılık 1122Anadolu Psikiyatri Dergisi 1426Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 37YeniKlinik Psikiyatri 6653Yeni Symposium 12192Nöropsikiyatri Arşivi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

40 Sonuçlar Göğüs Hastalıkları Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 36Toraks Dergisi 108Tüberküloz ve Toraks 1810Solunum Dergisi 2317Akciğer Arşivi 4265Turkish Respiratory Journal 118Yeniİzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

41 Sonuçlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 9Yeni Türk Pediatri Arşivi 1712 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 3216 The Turkish Journal of Pediatrics 4520 Ege Pediatri Bülteni 5150 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 7086 Güncel Pediatri Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

42 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 15YeniErciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 2135Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 2458İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 2927Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3144Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 41YeniHarran Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 4915Fırat Tıp Dergisi 55YeniOsmangazi Tıp Dergisi 5618İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 5890Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

43 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 64Yeni Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 6754 Dicle Tıp Dergisi 7142 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7238 Gülhane Tıp Dergisi 7341 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7579 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 7876 Van Tıp Dergisi 8055 Erciyes Tıp Dergisi 82Yeni Düzce Tıp Fak Dergisi 8333 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 8681 Turkish Journal of Medical Sciences

44 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri (Devam) 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 94YeniBakırköy Tıp Dergisi 9556Genel Tıp Dergisi 9878Gazi Medical Journal 10246Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 10696Klinik Gelişim 10982Cerrahpaşa Tıp Dergisi 11584Ege Tıp Dergisi 11767İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 120YeniNobel Medicus 122YeniOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 123YeniSelçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi

45 Sonuçlar Diş Hekimliği Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 77Yeni Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 91Yeni Gazi Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 93Yeni Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 113Yeni Cumhuriyet Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi

46 Sonuçlar FTR Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 3869Osteoporoz Dünyasından 44YeniFizyoterapi Rehabilitasyon 8548Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 10085Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

47 Sonuçlar Hematoloji-Onkoloji Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 5337Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 57 Turkish Journal of Hematology 8794Turkish Journal of Cancer 107YeniTürk Onkoloji Dergisi

48 Sonuçlar Jinekoloji/Obstetri Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 25YeniMedikal Network GORM 2611Perinatoloji Dergisi 8470The Journal of the Turkish-German Gyn.- ARTEMIS 11166Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi

49 Sonuçlar Kardiyoloji Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 UEF Sırası Dergi Adı 1228Anadolu Kardiyoloji Dergisi 6245Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 116Yeniİ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi 119YeniMedikal Network Kardiyoloji Dergisi

50 Sonuçlar Genel Sıralama 2007 Sıra No 2006 Sıra No Dergi Adı Atıf Sayısı Ulusal Etki Değeri 15Türk Psikiyatri Dergisi330,524 21Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi420,452 36Toraks Dergisi400, Adli Tıp Bülteni120,387 54Türkiye Parazitoloji Dergisi540,380 6YeniTSK Koruyucu Hekimlik Bülteni270,351 73KLİMİK Dergisi210,350 87Bağımlılık130,325 9YeniTürk Pediatri Arşivi140, Tüberküloz ve Toraks270,225

51 Sonuçlar 1122Anadolu Psikiyatri Dergisi140, Anadolu Kardiyoloji Dergisi260, Astım Allerji İmmünoloji70, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni130,200 15YeniErciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi110, Retina-Vitreus250, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi210, Solunum Dergisi90,173 19YeniTürkiye Klinikleri Adli Tıp60, Türk Geriatri Dergisi120, Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED)150,153 22YeniMeme Sağlığı Dergisi50, Akciğer Arşivi110, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi80,145 25YeniMedikal Network GORM180,145

52 Sonuçlar 2611Perinatoloji Dergisi110, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi150, Ağrı80, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi70, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica180, Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi Dergisi70, The Turkish Journal of Pediatrics190, Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi220, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi100,114 35YeniAdli Bilimler Dergisi70, Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi80,111 37YeniKlinik Psikiyatri50, Osteoporoz Dünyasından50, Türk Biyokimya Dergisi50, Neuroanatomy40,105 41YeniHarran Ü. Tıp Fakültesi Dergisi40,100

53 Sonuçlar 4265Turkish Respiratory Journal70, Diagnostic and Interventional Radiology90,092 44YeniFizyoterapi Rehabilitasyon30, Ege Pediatri Bülteni60,088 46YeniMedikal Network-Oftalmoloji150, Güncel Gastroenteroloji80, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi50, Fırat Tıp Dergisi90,081 50YeniEndokrinolojide Diyalog40, Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi60, Damar Cerrahisi Dergisi40, Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi60, İnfeksiyon Dergisi100,072 55YeniOsmangazi Tıp Dergisi30, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi80, Turkish Journal of Hematology50,068

54 Sonuçlar 5890Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi40,068 59YeniSleep and Hypnosis10, Türkiye Acil Tıp Dergisi50, The Turkish Journal of Gastroenterology80, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi90, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi50,060 64YeniFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi70,056 65YeniTürk Nöroloji Dergisi50, Yeni Symposium30, Dicle Tıp Dergisi50, Romatizma Dergisi30, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi40, Güncel Pediatri30, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi50, Gülhane Tıp Dergisi70, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi30,048

55 Sonuçlar 74YeniUlusal Cerrahi Dergisi30, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi110, Türkiye Klin. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi20,043 77YeniTürkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi20, Van Tıp Dergisi30,043 79YeniTürk Patoloji Dergisi20, Erciyes Tıp Dergisi30, Journal of Sports Science & Medicine60,039 82YeniDüzce Tıp Fak Dergisi10, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi20, The Journal of the Turkish-German Gyn.- ARTEMIS40, Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi30, Turkish Journal of Medical Sciences50, Turkish Journal of Cancer20, Türk Üroloji Dergisi70, Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi20,033

56 Sonuçlar 9072Nörolojik Bilimler Dergisi40,033 91YeniGazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi20, Akademik Gastroenteroloji Dergisi30,031 93YeniHacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi30,031 94YeniBakırköy Tıp Dergisi20, Genel Tıp Dergisi20,029 96YeniTürk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi10, Dermatose20, Gazi Medical Journal20, Türk Nöroşirurji Dergisi20, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi10, Turkish Neurosurgery20, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası20, KBB-Forum20, Türk Plastik, Rekonst. ve Estetik Cerrahi Dergisi20, Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism10,021

57 Sonuçlar 10696Klinik Gelişim10, YeniTürk Onkoloji Dergisi10, Türk Otolarengoloji Arşivi10, Cerrahpaşa Tıp Dergisi10, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi10, Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi00, YeniActa Pharmaceutica Sciencia00, YeniCumhuriyet Ü. Dişhek. Fak. Dergisi00, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi00, Ege Tıp Dergisi00, Yeniİ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi00, İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi00, Yeniİzmir Göğüs Hastanesi Dergisi00, YeniMedikal Network-Kardiyoloji Dergisi00, YeniNobel Medicus00, Nöropsikiyatri Arşivi00,000

58 Sonuçlar 122YeniOndokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi00, YeniSelçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi00, YeniSpinal Cerrahi Dergisi00, Turkish Journal of Nuclear Medicine00, YeniTurkish Journal of Pharmaceutical Sciences00, Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi00, YeniTürk Klinik Biyokimya Dergisi00,000

59 Sonuçlar Dizinde yer alan dört dergi, henüz yayın hayatlarının 3.ciltlerini tamamlayamadıkları için ulusal etki değerleri hesaplanamamıştır. Dergi Adı 2007 yılında aldıkları atıf toplamları 129Glokom-Katarakt15 130Medikal Network-Dahili Tıp Bilimleri10 131Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences1 132Akademik Acil Tıp Dergisi0

60 Sonuçlar “Medline”da dizinlenmek ? “Medline” da dizinlenmek, ulusal etki faktörü sıralamasında çok katkı yapmamaktadır. Geçen yılların yüksek etki faktörlü dergileri, bu senede aynı başarıyı gösterirken, düşük etki faktörlü dergilerin sonuçlarında anlamlı değişiklikler görülmemiştir.

61 Sonuçlar 2007 Sıra No 2006 Sıra No Dergi adı Aldığı Atıf Sayısı Etki Faktörü 1 5 Türk Psikiyatri Dergisi330, Türkiye Parazitoloji Dergisi530, Tüberküloz ve Toraks260, Anadolu Kardiyoloji Dergisi250, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi150, Ağrı40, Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica180, The Turkish Journal of Pediatrics190, Diagnostic and Interventional Radiology90, The Turkish Journal of Gastroenterology70, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi90, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 40, Turkish Neurosurgery10,017

62 “immediacy index” 2007 yılında, aynı yıl yayınlanan yazılara yapılmış atıflar dikkate alınarak elde edilen sıralama. Sadece 36 dergi, 2007 yılı yazılarına atıf almayı başarabilmiştir. Diğer 96 derginin 2007 yılı yazıları, 2007 yılı içinde atıf alamamıştır.

63 “immediacy index” Sıra UEF Sıra No Dergi Adı Atıf Toplamı “imm. index” 12Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi90, Yeni Symposium30, Turkish Journal of Hematology30, Tüberküloz ve Toraks50,081 58Bağımlılık20,080 66TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni50, Adli Bilimler Dergisi20, Osteoporoz Dünyasından10, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi20, Düzce Tıp Fak Dergisi10, Anadolu Kardiyoloji Dergisi30, Ağrı10, Türkiye Parazitoloji Dergisi30, The Turkish Journal of Gastroenterology20, Güncel Pediatri10, Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi10,036

64 “immediacy index” devam 17105KBB-Forum10, Türk Geriatri Dergisi10, Meme Sağlığı Dergisi10, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi10, Genel Tıp Dergisi10, Fırat Tıp Dergisi20, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi10, Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi10, Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi10, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi10, Nörolojik Bilimler Dergisi10, Dicle Tıp Dergisi10, Retina-Vitreus10, The Journal of the Turkish-German Gyn.-10, Turkish Journal of Medical Sciences10, Journal of Sports Science & Medicine10, Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi10, Erciyes Tıp Dergisi10, Türk Üroloji Dergisi10, Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi10,006


"Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları