Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması"— Sunum transkripti:

1 Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması
Dr. Sercan ÖZYURT Ankara Numune EAH Radyasyon Onkolojisi Kliniği ULAKBİM Türk Tıp Dizini Kurul Üyesi

2 Impact Factor Veri Yığını, Bilgi ? Üretilen Veriler Tüketiliyor Mu?
Verinin Tüketilmesi Nasıl Ölçülür?

3 Impact Factor 1900’lü yıllarda başladı.
1950’li yıllarda matematiksel formüllerle somutlaştı “Impact Factor” kavramı gelişti. 1960’lı yıllarda ilk etki faktörü sıralamaları yapılmaya başladığında bütün dünya, o zaman alternatifi olmayan bu çalışmayı referans bilgi olarak kabul etti ve kullandı.

4 Etki Faktörü Zamanla, konunun aktörleri, etki faktörü sıralamalarındaki rakamları kişiselleştirdi ve amacı dışında kullanmaya başladı. 1990’lara gelindiğinde kötüye kullanım o kadar arttı ki, etki faktörünü ve bu formülü kullanarak oluşturulan sıralamaları herkes eleştirmeye başladı.

5 Etki Faktörü

6 Etki Faktörü Oysa; Etki faktörü denilen şey, çok basit ve masum bir formüldür. Geliştiren araştırmacının (Dr. Garfield) kendi dizinine dergi seçmesine yardımcı olacak bir “kalite faktörü”dür.

7 Etki Faktörü Yüksek IF’lü bir dergide yazısı yayınlanan araştırmacılar, kendilerini (aldıkları atıf sayısına bakmadan) daha değerli görmemelidirler. Değerli olan dergi değil, yazının kendisidir. Dergiyi, yazılar ve yazıların kalitesi değerli kılar.

8 Etki Faktörü Akademik yükselmelerde, ya da araştırma burslarına talip olma aşamasında IF, ön planda tutulmamalıdır. Dergi ve IF, yayınlanan yazının, O yazıyı kaleme alan araştırmacının, hatta araştırmacıların çalıştığı kurumların kalitesini göstermez.

9 Etki Faktörü Tüm eleştirilere ve hatalı yorumlanarak kötü kullanılmasına karşın etki faktörü, geliştirilme amacına yönelik doğru kullanıldığı ve yorumlandığında, halen günümüzde en geçerli ölçme yöntemidir. Ölçtüğü şey; “bilimsel verilerin tüketilme hızı ve oranı” dır.

10 Ulusal Atıf Dizini Konunun Muhatabı Kim?
ULAKBİM, Merkez Kütüphane, Uzmanlık Dernekleri ..? “ULAKBİM Türk TIP Dizini Kurulu” ULAKBİM’i “Ulusal Atıf Dizini” yapması için 3 senedir zorluyor.

11 Ulusal Atıf Dizini Kriterler, daha önceki çalışma ile aynı.
Dizine alınan dergilerde 2 temel faktör aranmıştır; Hakemli, süreli sağlık bilimleri dergisi olmak, Yayınlanan yazıların kaynaklarına elektronik ortamda erişebilir olmak (derginin internette tam metin yayınlanması yada editör/yayın evinin dergilerinin kaynaklarını word, PDF ..vs olarak ULAKBİM’e ulaştırması).

12 Ulusal Atıf Dizini Bu kriterleri sağlayan 132 dergi, 2007 yılı “Ulusal Atıf Dizini” çalışmasına dahil edilmiştir. ULAKBİM desteği olmadan yapılan geçen seneki çalışmada ise 2004 ve 2005 için 103, 2006 yılı için 98 derginin kaynakları dizinlenebilmişti.

13 Ulusal Atıf Dizini Dergilerin ek sayıları, kongre bildiri, poster özetlerini bastığı sayılar ve bu sayılara yapılmış atıflar, çalışma kapsamı dışında tutuldular.

14 Hatalı Kaynaklar

15 Hatalı Kaynaklar (Hacettepe Tıp Dergisi 2005;36:(1):19-27) Am Fam Phys 2005;72: , Yazar isimleri ve makalenin adı yok (STED de çok)

16 Hatalı Kaynaklar 1. Saglam S, Akan H, Çekirge S, Belet U. Embolization of a giant basilar tip aneurysm by "guglielmi" detachable coils. Turk J Diagn Interv Radiol unutulan detay; 2001;7, (2): ,

17 Hatalı Kaynaklar 32.Sağsöz N, Apan T. Gebelerde tetanoz, Hepatit B ve rubella seropozitiflik oranları. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik. 2002; 12 (1): 52–55virus seroprevalansı. Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik. 2003; 12 (3): 258– Hizel S, Costello A, Nokes J, Çevik C, Erbaş O. Ankara yaş grubu kadınlarda rubella seroepidemiyolojisi: Türkiye’de rubella bağışıklaması gerekiyor mu? Klinik Bilimler Dergisi. 1996; 2: 14–22

18 Hatalı Kaynaklar Atatürk Ü. HYO Dergisi
Özgür İ (2004). Özürlü çocuk ve ailesi.. (Erişim: 6 Temmuz 2004).

19 Bulgular Bulgular Tablosu Dergi sayısı 132 Dizinlenen yazı adedi 5400
Toplam kaynak sayısı Dergilere yapılan atıflar (% 88) Dergi dışı kaynaklara yapılan atıflar (% 12) Ulusal dergilere yapılan atıf toplamı 6771 (% 6.6) Toplam atıflar içinde son 3 yıla ait olanlar 12588 (%12) Toplam atıflar içinde son 3 yıla ait ulusal atıflar 1282 (% 10) Sadece 2007 yılı atıfları 1020 (%1) 2007 yılı ulusal atıf sayısı 89 (% 8.7)

20 Bulgular 132 dergide, 2007 yılı içinde 5400 adet yazı yayınlanmış ve bu yazılarda toplam adet kaynak kullanılmıştır. Yazı başına ortama kaynak sayısı 22’dir.

21 Bulgular Ulusal kaynak kullanımı oranı yüzde 6’dır.
Bazı dergilerde bu oran %20-30’lara çıkmaktadır. Ulusal kaynak kullanım oranı yüksek dergilerin Ulusal etki faktörleri de oldukça yüksek dergilerdir.

22 Bulgular 2007 UEF Dergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Oran 1 5
Sıra 2007 UEF Dergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Oran 1 5 Türkiye Parazitoloji Dergisi 1421 491 0,346 2 6 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 1018 315 0,309 3 56 İnfeksiyon Dergisi 662 179 0,270 4 23 Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 337 81 0,240 Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi 764 180 0,236 122 İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 172 40 0,233 7 KLİMİK Dergisi 370 85 0,230 8 16 Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 429 91 0,212 9 12 Anadolu Psikiyatri Dergisi 890 181 0,203 10 21 Türkiye Klinikleri Adli Tıp 234 45 0,192

23 Bulgular (Ulusal kaynak kullanımı oranı yüzde 6’dır)
Bazı dergilerde bu oran % 1 ve altındadır. Ulusal kaynak kullanım oranı düşük dergilerin Ulusal etki faktörleri de oldukça düşük dergilerdir.

24 Bulgular 2007 EF sırası Dergi Adı Kaynak Sayısı (Dergi) Ulusal Oran
123 63 The Turkish Journal of Gastroenterology 803 7 0,009 124 27 Medikal Network-GORM 931 8 125 103 Turkish Neurosurgery 974 0,007 126 55 Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 834 5 0,006 127 41 Türk Biyokimya Dergisi 1014 6 128 107 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 620 3 0,005 129 83 Journal of Sports Science & Medicine 2630 12 130 86 The Journal of the Turkish-German Gyn.- 1579 0,003 131 89 Turkish Journal of Cancer 416 1 0,002 132 102 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 441

25 Bulgular 1282 kaynağın 946’sı incelen 132 dergiye aittir. Kaynakların yüzde 32’si derginin kendi kendine verdiği atıflardan oluşmaktadır Dizinlenen dergilerde bulunan ulusal atıfların %74’ü dizinde yer alan dergileredir.

26 Bulgular Dizini oluşturan dergilere yapılan 946 atıfın;
300’ü kendi dergisinden 646’sı kendisi dışındaki dergilerden alınan atıflardan oluşmaktadır. Ayrıca 65 adet 2007 yılı kaynağı da, gene 2007 yılı kaynakları içinde bulunmuştur.

27 Bulgular 19 derginin atıf sayısı sıfırdır.
Bu dergiler kendilerinin de dahil olduğu 132 dergiden hiç atıf alamamışlardır.

28 Bulgular Acta Pharmaceutica Sciencia Akademik Acil Tıp Dergisi
Cumhuriyet Ü. Dişhek. Fak. Dergisi Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi Ege Tıp Dergisi İ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi Medikal Network-Kardiyoloji Dergisi Alfabetik sırayla

29 Bulgular Nobel Medicus Nöropsikiyatri Arşivi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi Selçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi Spinal Cerrahi Dergisi Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi Turkish Journal of Nuclear Medicine Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Türk Klinik Biyokimya Dergisi Alfabetik sırayla

30 Bulgular On dergi, sadece kendi yayınladıkları yazılardan atıf alırken, kendileri dışındaki dergilerden atıf alamamışlardır.

31 Bulgular Sadece kendi dergisinde atıf alan dergiler;
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 1 Sleep and Hypnosis Türk Onkoloji Dergisi Türk Otolarengoloji Arşivi Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi Dermatose 2 Türk Patoloji Dergisi Fizyoterapi Rehabilitasyon 3 Turkish Journal of Hematology 5 Journal of Sports Science & Medicine 6

32 Bulgular 57 dergi, kendi kendine atıfta bulunmamıştır. Bunların yedisinin, diğer 131 dergiden aldığı atıf ayısı da sadece 1’dir.

33 Sonuçlar Ulusal etki faktörü sıralamasına göre, en yüksek etki faktörü olan dergi; Türk Psikiyatri Dergisidir. Geçen senenin de 5. si olan dergi 2007 yılı sıralamasının birincisidir. Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi ve Toraks Dergisi 2. ve 3. Sırayı almışlardır.

34 Sonuçlar Başarısı yüksek dergiler branş dergileridir.
Bu durum 2004, 2005 ve 2006 yılı etki faktörü çalışmalarında da benzerdir.

35 Sonuçlar Branş dergileri içinde de
psikiyatri (8) grubundan 4, göğüs hastalıkları (6) grubundan 3, mikrobiyoloji (3) ve çocuk sağlığı ve hastalıkları (6) grubuna dahil dergilerden 2 dergi ilk 20 içine girerek diğer gruplara göre daha başarılı olmuşlardır

36 Sonuçlar Yedi dergi, hem bu sene hem de 2006 listesinde ilk 10 arasındadır. Geçen sene oldukça alt sıralarda olan Adli Tıp Bülteni bu yıl 4. sıraya yükselmiştir.

37 Sonuçlar TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni ve Türk Pediyatri Arşivi bu yıl indeksin yeni dergileri olarak ilk 10 içinde yer almışlardır. Geçen senenin ilk 10’u içindeki Retina-Vitreus, Solunum ve Türk Geriatri Dergisi bu yıl gerilemelerine rağmen ilk 20 içinde yer almışlardır.

38 Sonuçlar Dizinde yer alan en kalabalık grup 32 dergi ile “genel tıp dergileri” grubudur. Üç Devlet hastanesi, 24 Üniversite, 4 kurum, 1 yayınevi dergisi var. Bu grup dergilerin ulusal etki değerleri genellikle çok düşüktür.

39 Sonuçlar Psikiyatri Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 Dergi Adı 1 5
Türk Psikiyatri Dergisi 8 7 Bağımlılık 11 22 Anadolu Psikiyatri Dergisi 14 26 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 37 Yeni Klinik Psikiyatri 66 53 Yeni Symposium 121 92 Nöropsikiyatri Arşivi 114 61 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

40 Sonuçlar Göğüs Hastalıkları Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006
Dergi Adı 3 6 Toraks Dergisi 10 8 Tüberküloz ve Toraks 18 Solunum Dergisi 23 17 Akciğer Arşivi 42 65 Turkish Respiratory Journal 118 Yeni İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi

41 Sonuçlar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası
2006 Dergi Adı 9 Yeni Türk Pediatri Arşivi 17 12 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 32 16 The Turkish Journal of Pediatrics 45 20 Ege Pediatri Bülteni 51 50 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 70 86 Güncel Pediatri 114 61 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi

42 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 Dergi Adı 15
Yeni Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 21 35 Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 24 58 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 29 27 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 31 44 Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 41 Harran Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 49 Fırat Tıp Dergisi 55 Osmangazi Tıp Dergisi 56 18 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 90 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

43 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 Dergi Adı 64
Yeni Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 67 54 Dicle Tıp Dergisi 71 42 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 72 38 Gülhane Tıp Dergisi 73 41 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 75 79 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 78 76 Van Tıp Dergisi 80 55 Erciyes Tıp Dergisi 82 Düzce Tıp Fak Dergisi 83 33 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 86 81 Turkish Journal of Medical Sciences

44 Sonuçlar Genel Tıp Grubu Dergileri (Devam) 2007 UEF Sırası 2006
Dergi Adı 94 Yeni Bakırköy Tıp Dergisi 95 56 Genel Tıp Dergisi 98 78 Gazi Medical Journal 102 46 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 106 96 Klinik Gelişim 109 82 Cerrahpaşa Tıp Dergisi 115 84 Ege Tıp Dergisi 117 67 İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 120 Nobel Medicus 122 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 123 Selçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi

45 Sonuçlar Diş Hekimliği Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 Dergi Adı
77 Yeni Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 91 Gazi Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 93 Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 113 Cumhuriyet Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi

46 Sonuçlar FTR Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 Dergi Adı 38 69
Osteoporoz Dünyasından 44 Yeni Fizyoterapi Rehabilitasyon 85 48 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 100 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

47 Sonuçlar Hematoloji-Onkoloji Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006
Dergi Adı 53 37 Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 57 Turkish Journal of Hematology 87 94 Turkish Journal of Cancer 107 Yeni Türk Onkoloji Dergisi

48 Sonuçlar Jinekoloji/Obstetri Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006
Dergi Adı 25 Yeni Medikal Network GORM 26 11 Perinatoloji Dergisi 84 70 The Journal of the Turkish-German Gyn.- ARTEMIS 111 66 Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi

49 Sonuçlar Kardiyoloji Grubu Dergileri 2007 UEF Sırası 2006 Dergi Adı 12
28 Anadolu Kardiyoloji Dergisi 62 45 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 116 Yeni İ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi 119 Medikal Network Kardiyoloji Dergisi

50 Sonuçlar Genel Sıralama 2007 Sıra No 2006 Sıra No Dergi Adı Atıf
Sayısı Ulusal Etki Değeri 1 5 Türk Psikiyatri Dergisi 33 0,524 2 Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi 42 0,452 3 6 Toraks Dergisi 40 0,435 4 62 Adli Tıp Bülteni 12 0,387 Türkiye Parazitoloji Dergisi 54 0,380 Yeni TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 27 0,351 7 KLİMİK Dergisi 21 0,350 8 Bağımlılık 13 0,325 9 Türk Pediatri Arşivi 14 0,237 10 Tüberküloz ve Toraks 0,225

51 Sonuçlar 11 22 Anadolu Psikiyatri Dergisi 14 0,209 12 28
Anadolu Kardiyoloji Dergisi 26 0,206 13 34 Astım Allerji İmmünoloji 7 0,200 Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 15 Yeni Erciyes Ü. Sağlık Bilimleri Dergisi 16 9 Retina-Vitreus 25 0,188 17 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 21 0,184 18 10 Solunum Dergisi 0,173 19 Türkiye Klinikleri Adli Tıp 6 0,162 20 2 Türk Geriatri Dergisi 0,154 35 Sürekli TIP Eğitimi Dergisi (STED) 0,153 Meme Sağlığı Dergisi 5 0,152 23 Akciğer Arşivi 0,147 24 58 İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi 8 0,145 Medikal Network GORM

52 Sonuçlar 26 11 Perinatoloji Dergisi 0,141 27 24
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 15 0,133 28 60 Ağrı 8 0,131 29 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 7 0,130 30 32 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 18 0,129 31 44 Cumhuriyet Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 0,117 16 The Turkish Journal of Pediatrics 19 0,116 33 39 Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 22 0,114 34 13 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 10 35 Yeni Adli Bilimler Dergisi 0,113 36 25 Türkderm Deri Hastalıkları ve Frengi Arşivi 0,111 37 Klinik Psikiyatri 5 0,109 38 69 Osteoporoz Dünyasından 96 Türk Biyokimya Dergisi 0,106 40 91 Neuroanatomy 4 0,105 41 Harran Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 0,100

53 Sonuçlar 42 65 Turkish Respiratory Journal 7 0,096 43 63
Diagnostic and Interventional Radiology 9 0,092 44 Yeni Fizyoterapi Rehabilitasyon 3 0,091 45 20 Ege Pediatri Bülteni 6 0,088 46 Medikal Network-Oftalmoloji 15 0,087 47 Güncel Gastroenteroloji 8 0,085 48 30 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 5 49 Fırat Tıp Dergisi 0,081 50 Endokrinolojide Diyalog 4 0,080 51 Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi 0,079 52 83 Damar Cerrahisi Dergisi 0,077 53 37 Uluslararası Hematoloji Onkoloji Dergisi 54 19 İnfeksiyon Dergisi 10 0,072 55 Osmangazi Tıp Dergisi 0,070 56 18 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 0,069 57 Turkish Journal of Hematology 0,068

54 Sonuçlar 58 90 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 4 0,068 59
Yeni Sleep and Hypnosis 1 0,067 60 49 Türkiye Acil Tıp Dergisi 5 0,066 61 14 The Turkish Journal of Gastroenterology 8 0,062 62 45 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 9 0,061 63 40 Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 0,060 64 Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 0,056 65 Türk Nöroloji Dergisi 66 53 Yeni Symposium 3 0,055 67 54 Dicle Tıp Dergisi 0,054 68 29 Romatizma Dergisi 0,053 69 89 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 0,052 70 86 Güncel Pediatri 71 42 Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 0,051 72 38 Gülhane Tıp Dergisi 0,049 73 41 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 0,048

55 Sonuçlar 74 Yeni Ulusal Cerrahi Dergisi 3 0,044 75 79
Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 11 76 71 Türkiye Klin. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi 2 0,043 77 Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi 78 Van Tıp Dergisi Türk Patoloji Dergisi 0,041 80 55 Erciyes Tıp Dergisi 81 87 Journal of Sports Science & Medicine 6 0,039 82 Düzce Tıp Fak Dergisi 1 0,038 83 33 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 84 70 The Journal of the Turkish-German Gyn.- ARTEMIS 4 0,037 85 48 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi 0,036 86 Turkish Journal of Medical Sciences 5 0,035 94 Turkish Journal of Cancer 88 31 Türk Üroloji Dergisi 7 0,034 89 98 Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku-Tarihi Dergisi 0,033

56 Sonuçlar 90 72 Nörolojik Bilimler Dergisi 4 0,033 91 Yeni
Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2 0,032 92 52 Akademik Gastroenteroloji Dergisi 3 0,031 93 Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 94 Bakırköy Tıp Dergisi 0,029 95 56 Genel Tıp Dergisi 96 Türk Serebrovasküler Hastalıklar Dergisi 1 0,028 97 74 Dermatose 98 78 Gazi Medical Journal 0,025 99 68 Türk Nöroşirurji Dergisi 0,024 100 85 Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi 0,023 101 75 Turkish Neurosurgery 102 46 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 103 47 KBB-Forum 0,022 104 51 Türk Plastik, Rekonst. ve Estetik Cerrahi Dergisi 0,021 105 Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism

57 Sonuçlar 106 96 Klinik Gelişim 1 0,020 107 Yeni Türk Onkoloji Dergisi
0,019 108 36 Türk Otolarengoloji Arşivi 0,017 109 82 Cerrahpaşa Tıp Dergisi 0,016 110 80 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi 0,015 111 66 Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 0,000 112 Acta Pharmaceutica Sciencia 113 Cumhuriyet Ü. Dişhek. Fak. Dergisi 114 61 Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 115 84 Ege Tıp Dergisi 116 İ.Ü. Kardiyoloji Ens. Dergisi 117 67 İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Tıp Dergisi 118 İzmir Göğüs Hastanesi Dergisi 119 Medikal Network-Kardiyoloji Dergisi 120 Nobel Medicus 121 92 Nöropsikiyatri Arşivi

58 Sonuçlar 122 Yeni Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Dergisi 0,000 123
0,000 123 Selçuk Üniv. Tıp Fak. Dergisi 124 Spinal Cerrahi Dergisi 125 64 Turkish Journal of Nuclear Medicine 126 Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences 127 97 Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi 128 Türk Klinik Biyokimya Dergisi

59 2007 yılında aldıkları atıf toplamları
Sonuçlar Dizinde yer alan dört dergi, henüz yayın hayatlarının 3.ciltlerini tamamlayamadıkları için ulusal etki değerleri hesaplanamamıştır. Dergi Adı 2007 yılında aldıkları atıf toplamları 129 Glokom-Katarakt 15 130 Medikal Network-Dahili Tıp Bilimleri 10 131 Türkiye Klinikleri Cardiovascular Sciences 1 132 Akademik Acil Tıp Dergisi

60 Sonuçlar “Medline”da dizinlenmek ?
“Medline” da dizinlenmek, ulusal etki faktörü sıralamasında çok katkı yapmamaktadır. Geçen yılların yüksek etki faktörlü dergileri, bu senede aynı başarıyı gösterirken, düşük etki faktörlü dergilerin sonuçlarında anlamlı değişiklikler görülmemiştir.

61 Sonuçlar 2007 Sıra No 2006 Sıra No Dergi adı Aldığı Atıf Sayısı
Etki Faktörü 1 5 Türk Psikiyatri Dergisi 33 0,805 4 Türkiye Parazitoloji Dergisi 53 0,646 11 8 Tüberküloz ve Toraks 26 0,419 13 28 Anadolu Kardiyoloji Dergisi 25 0,338 29 24 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 15 0,263 30 60 Ağrı 0,148 32 Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 18 0,281 34 16 The Turkish Journal of Pediatrics 19 0,226 45 63 Diagnostic and Interventional Radiology 9 0,188 14 The Turkish Journal of Gastroenterology 7 0,125 64 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 0,100 71 89 Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 0,056 103 75 Turkish Neurosurgery 0,017

62 “immediacy index” 2007 yılında, aynı yıl yayınlanan yazılara yapılmış atıflar dikkate alınarak elde edilen sıralama. Sadece 36 dergi, 2007 yılı yazılarına atıf almayı başarabilmiştir. Diğer 96 derginin 2007 yılı yazıları, 2007 yılı içinde atıf alamamıştır.

63 “immediacy index” Sıra UEF Sıra No Dergi Adı Atıf Toplamı “imm. index”
1 2 Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Dergisi 9 0,173 68 Yeni Symposium 3 0,111 59 Turkish Journal of Hematology 0,086 4 11 Tüberküloz ve Toraks 5 0,081 8 Bağımlılık 0,080 6 TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni 0,069 7 37 Adli Bilimler Dergisi 0,063 40 Osteoporoz Dünyasından 0,056 19 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 0,043 10 84 Düzce Tıp Fak Dergisi 0,042 13 Anadolu Kardiyoloji Dergisi 0,041 12 30 Ağrı 0,037 Türkiye Parazitoloji Dergisi 14 63 The Turkish Journal of Gastroenterology 0,036 15 72 Güncel Pediatri 16 113 Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi

64 “immediacy index” devam
17 105 KBB-Forum 1 0,031 18 22 Türk Geriatri Dergisi 0,030 19 24 Meme Sağlığı Dergisi 20 60 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 0,029 21 97 Genel Tıp Dergisi 0,023 51 Fırat Tıp Dergisi 2 0,022 23 65 Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi 0,020 50 Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi 0,019 25 95 Hacettepe Üniv. Dişhekimliği Fak. Dergisi 0,018 26 29 Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi 27 92 Nörolojik Bilimler Dergisi 0,017 28 69 Dicle Tıp Dergisi 0,016 Retina-Vitreus 30 86 The Journal of the Turkish-German Gyn.- 0,015 31 88 Turkish Journal of Medical Sciences 0,014 32 83 Journal of Sports Science & Medicine 0,013 33 114 Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi 34 82 Erciyes Tıp Dergisi 0,012 35 90 Türk Üroloji Dergisi 0,010 36 77 Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 0,006


"Ulusal Atıf Dizini Çalışmaları ve Ulusal Etki Faktörü 2007 Sıralaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları