Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüz yazları sıcak ve kurak geçen bir iklime sahiptir. Bölgemizde meydana gelen orman yangınları sonucunda bazen büyük alanlar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüz yazları sıcak ve kurak geçen bir iklime sahiptir. Bölgemizde meydana gelen orman yangınları sonucunda bazen büyük alanlar."— Sunum transkripti:

1

2

3 Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüz yazları sıcak ve kurak geçen bir iklime sahiptir. Bölgemizde meydana gelen orman yangınları sonucunda bazen büyük alanlar tahrip olmaktadır. Bu yangınların %78’i insan kaynaklıdır. Bölgemizin 115 - 800m. rakımdaki kızılçam ormanlık alanlarının, tarım ve yerleşim alanları ile iç içe olması orman yangınları yönünden hassasiyet oluşturmaktadır.

4

5 Bölgemiz ormanlarının, uzun yaz kuraklıkları, düşük nispi nem, kurutucu rüzgarlar, olumsuz arazi şartları ve 775.918 Ha. ormanlık alanımızın %53’ünü teşkil eden Kızılçam, orman yangınlarına karşı hassasiyeti arttırmaktadır.

6 Yangına hassas bu alanlarda ormanların direncini arttırmak için; 1-Yanıcı madde miktarını azaltıcı meşcere bakımlarını yapmak, 2-Y.E.Y.’nı uygun dağılımda ve yeterli miktarda yaparak her iki yanına yangına dirençli türler tesis etmek, 3-Dere vejetasyonunda yapraklı türleri hakim kılmak, 4-Mümkün olan kısımlarda karışık ormanlar oluşturmaktır.

7 KURULUŞADI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ:DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ:DENİZLİ İŞLETME ŞEFLİĞİ:SARAYKÖY İLİ:DENİZLİ İLÇESİ:SARAYKÖY İLGİLİ YERLEŞİM BİRİMLERİ :KABAAĞAÇ, TEKKE KÖYLERİ YILLIK YAĞIŞ MİKTARI:543 mm PROJE SAHASI:984+624 =1608 Ha.

8

9

10

11 Yangın emniyet yolunda yapılacak (YDZT) Yapılacak yangın cephe yolları (YDZ) Ziraat arazileri ile orman arazisini ayırma tesisi ZOAT Mevcut B tipi Orman Yolları (YDZ) Yerleşim yeri ile orman arazisini ayırma tesisi (YOAT)

12 Proje sahası sınırı ZOAT YCY YDZT YOAT

13

14

15

16 Toprak genellikle kumlu - killi ve geçirgendir. Ana kaya kalkerdir. Toprak derinliği eğimli ve güney bakılarda sığ ve taşlıklıdır. Kuzey bakılarda rutubetli olup orta derin ve derindir. Dere içlerinde çınar, yabani kiraz, incir, menengeç, erguvan ve meşe türleri bulunmaktadır. Alt tabakada yer yer pırnal meşesi yoğundur. Proje sahası Ege Bölgesinde, Akdeniz iklim tipi içerisinde yer almaktadır. Proje Sahasında yayılış gösteren orman biyotoplarının hakim ağaç türü kızılçamdır. Diğer bitki topluluklarını maki elemanları oluşturur.

17 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Topra k Derinl iği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana GöreAktüel <40>40 Ha. Cm AdetHa. 74 Çzab3-1 Çzab312,3 80 Çzab3-2 Çzab37,92,95,0 Dy+ Karaservi 2400 1,0 Çzab3-3 Çzab30,5 ÇzMa 4,51,53,0 Mkra 1,3 Dy+ Karaservi 750 0,3 BÇz 1,0 75 Çzab3 22,88,014,8 90 Dy+ Karaservi 9150 22,83,8 Çzbc2-1Çzbc2 1,6 Çzbc2-2Çzbc2 5,6 Dy+ Karaservi 1700 0,7 Çzcd2 10,74,06,7 Çf+Dy+ Karaservi 2800 0,31,5 76 Çzab3-1Çzab3 2,0 90 Çzab3-2Çzab3 14,7 Dy+ Karaservi 6900 14,72,9 Çzab3-3Çzab3 3,1 Dy+ Karaservi 1700 0,7 Çzbc2-1Çzbc2 2,8 Çzbc2-2Çzbc2 2,3 Çzc2 17,110,17,0 Çf+Dy+ Karaservi 6800 2,02,2 BÇz 5,6 Dy+ Karaservi 2600 1,1 BDy 0,9 77 Çzab3-1Çzab3 5,6 80 Çzab3-2Çzab3 7,5 Çzab3-3Çzab3 3,8 Dy+ Karaservi 3100 3,81,3 Çzab3-4Çzab3 1,3 Dy+ Karaservi 1000 0,4 Çzab3-5Çzab3 2,1 Çzbc2 3,0 Dy+ Karaservi 1500 0,6

18 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana GöreAktüel <40>40 Ha. CmAdetHa. 102 Çzab3 3,1 100 Dy+ Karaservi 1950 3,10,8 Çzbc2 15,75,010,7 Dy+ Karaservi 9000 3,7 Çzc3-1Çzc3 4,2 Dy+ Karaservi 1000 0,4 Çzc3-2Çzc3 11,05,06,0 Çf+Dy+ Karaservi 4500 1,31,6 Çzc3-3Çzc3 7,1 Çf+Dy+ Karaservi 30001,4 0,41,4 Çzcd1 6,6 Dy+ Karaservi 1200 0,5 Çzd2-1Çzd2 13,2 Çf+Dy+ Karaservi 77000,8 2,90,4 Çzd2-2Çzd2 2,8 Zya 4,5 Mkra 2,3 103 Çzab3 4,9 90 Çf+Dy+ Karaservi 3100 4,91,00,8 Çzb3 10,6 Dy+ Karaservi 4050 1,7 Çzbc1 0,7 Çzbc3 2,0 Dy+ Karaservi 1950 0,8 Çzc1 3,1 Dy+ Karaservi 2400 1,0 Çzc2 16,0 Çf+Dy+ Karaservi 2500 2,8 Çzcd1 4,0 Çf+Dy+ Karaservi 1300 1,4 BÇz-1Bçz 0,7 BÇz-2Bçz 0,6 104 Çza 1,9 90 Çf+Dy+ Karaservi 350 0,4 Çzc2 11,8 Dy+ Karaservi 9600 4,0 Çzcd2 26,421,05,4 Çf+Dy+ Karaservi 8400 2,52,7 Çzcd3 9,23,06,2 Çf+Dy+ Karaservi 2750 1,00,4

19 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana GöreAktüel <40>40 Ha. Cm AdetHa. 105 Çza-1Çza 15,3 70 Dy+ Karaservi 8400 3,5 Çza-2Çza 5,8 Dy+ Karaservi 1900 0,8 Çzbc3 0,7 Çzc1-1Çzc1 6,03,0 Çzc1-2Çzc1 1,7 Dy+ Karaservi 700 0,3 Çzc2-1Çzc2 8,3 Çzc2-2Çzc2 0,8 Çzcd2 2,2 BÇz-1BÇz 5,5 Dy+ Karaservi 3600 1,5 BÇz-2BÇz 1,2 BÇz-3BÇz 1,4 Dy+ Karaservi 500 0,2 BÇz-4BÇz 7,4 Dy+ Karaservi 750 0,3 161 Çzb3 3,4 100 Çf+Dy+ Karaservi 1800 2,0 Çzc2-1Çzc2 3,9 Dy+ Karaservi 23000,8 Çzc2-2Çzc2 4,9 Dy+ Karaservi Çzc3 26,521,55,0 Çf+Dy+ Karaservi 100001,0 3,71,1 Çzcd2-1Çzcd2 2,1 Dy+ Karaservi 1200 0,5 Çzcd2-2Çzcd2 18,3 Dy+ Karaservi 70001,2 2,7 Çzcd2-3Çzcd2 5,2 Dy+ Karaservi 19000,9 0,6 Çzcd2-4Çzcd2 6,2 Çf+Dy+ Karaservi 2200 2,5 162 Çzab3 17,9 90 Dy+ Karaservi 6500 17,92,7 Çzb3 5,2 Çf+Dy+ Karaservi 1800 2,0 Çzc3 4,4 Çf+Dy+ Karaservi 900 1,0 Çzcd2-1Çzcd2 0,8 Çzcd2-2Çzcd2 0,7 Dy+ Karaservi 1000 0,4 Çzd2 6,7 Çf+Dy+ Karaservi 3700 1,40,3

20 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana GöreAktüel <40>40 Ha. Cm AdetHa. 163 Çza 1,2 80 Dy+ Karaservi1200 0,5 Çzab3 6,75,01,7Dy+ Karaservi4100 6,71,7 Çzb3 2,7 Dy+ Karaservi2900 1,2 Çzbc3 3,6 Dy+ Karaservi600 0,6 Çzc1 1,5 Çzc2-1Çzc2 1,1 Dy+ Karaservi750 0,3 Çzc2-2Çzc2 7,83,04,8Dy+ Karaservi1900 0,8 Çzc3 12,58,54,0Dy+ Karaservi4000 1,4 ÇzMkra0 4,6 Dy+ Karaservi1900 0,8 BÇz 9,73,06,7Dy+ Karaservi5800 2,4 BM 1,5 BMkr 4,9 164 Çzab3-1Çzab3 1,7 90 1,7 Çzab3-2Çzab3 5,9 Çf+Dy+ Karaservi2000 5,91,0 Çzbc2 2,1 Dy+ Karaservi750 0,3 Çzc3-1Çzc3 16,613,63,0Dy+ Karaservi13000 5,5 Çzc3-2Çzc3 1,4 Dy+ Karaservi1700 0,7 Çzcd2 5,33,02,3Dy+ Karaservi2900 1,2 BM 1,9 Dy+ Karaservi1900 0,8 165 Çzab3 3,4 90 Çf+Dy+ Karaservi700 3,40,8 Çzbc3-1Çzbc3 9,42,07,4Çf+Dy+ Karaservi3000 2,9 Çzc3 4,0 Çf+Dy+ Karaservi500 0,6 Çzcd2-1Çzcd2 16,56,510,0Çf+Dy+ Karaservi700 0,8 167 Çzc3 23,29,014,280Çf+Dy+ Karaservi900 1,0 168 Çzd2 8,42,06,490Çf+Dy+ Karaservi900 1,0 169 Çzc2 1,9 90Dy+ Karaservi2100 0,9 TOPLAM624,4401,4223,0 2155006,187,084,124,1

21 Çza24,2 Çzcd39,2 Çzab3127,2 Çzd231,1 Çzb321,9 ÇzMa4,5 Çzbc10,7 ÇzMkra04,6 Çzbc233,1 Zya4,5 Çzbc315,7 Mkra3,6 Çzc112,3 BÇz33,1 Çzc273,6 BDy0,9 Çzc3110,9 BM3,4 Çzcd110,6 BMkr4,9 Çzcd294,4 TOPLAM624,4

22 Yetişme ortamı özelliklerinin en önemlilerinden birisi iklim verileridir(yağıs, sıcaklık vb.). Sahaya en yakın meteoroloji istasyonu ortalama 30 km ile 428 m. rakımlı Denizli meteoroloji istasyonu olup, sahanın iklim özelliklerine en yakın değerleri alabileceğimiz istasyondur. Bu istasyon verilerine göre aylık ve yıllık yağış miktarları (mm.) ile yıllık ortalama sıcaklık değerleri incelenmiştir. AylarOŞMNMHTAEEKAYıllık P86,374,168,744,848,323,310,64,119,529,448,689,1547,0 Tom10,211,914,920,425,330,433,934,129,223,817,912,522,0 İklim Tipi Ç.N. Y.N.Y.K.K.T.KT.K.Y.K. Y.N.Ç.N.Y.N.

23 Proje sahası içerisindeki ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi çalışmalarında doğaya uygun, ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonları da gözeten silvikültürel teknikler uygulanacaktır. Gelişim çağlarına uygun olarak bakım çalışmaları yapılacaktır. Uygulamalar sırasında, karışıma katılan yangına dirençli türler ile dere vejetasyonu korunacak, gelişmeleri sağlanacak, doğal yapının bozulmamasına özen gösterilecektir. Yol kenarlarında bulunan ağaçlardan tepeleri ile yolu kapatanlar bakımlarla çıkarılacaktır. Yolun her iki tarafına yangına dirençli türler dikilecektir. Yollar ve şeritler yardımıyla oluşturulan ana parsellerin kenarlarına en az beş sıra incir, erguvan, menengiç ve piramidal servi dikilmek suretiyle tesis içi yangın engelleri oluşturulacaktır.

24 Meşcereleri oluşturan farklı türlerin yanma nitelikleri de farklı olacağından yangının yayılma hızı da daha yavaş olmaktadır, bu nedenle Yardop projesinin uygulanmasından sonra da proje sahası içerisinde kalan ormanlık alanlarda yapılacak çalışmalarda karışık meşcereler oluşturulması hedeflenecektir. Özellikle yol ağının genişlemesiyle silvikültürel müdahaleye ihtiyaç duyan müdahale edilememiş meşcerelere mutedil alçak aralama metoduyla bakım yapılacaktır. Bakım çalışmalarında dere vejetasyonu ve yapraklı türler korunacaktır. Dere içlerinde çınar, incir, yabani kiraz ile değişik çalı türleri mevcut olup içinde yangının karşı yamaca atlamasına sebep olacak kızılçam fertleri sahadan çıkarılacaktır. Ayrıca boşluklar yukarıda belirtilen yapraklı türlerle takviye edilecektir.

25

26

27 YCY lerde yola gelen ağaçlar 30-40m mesafede sahadan uzaklaştırılacaktır

28 1-Yangın Durdurma Zonu Tesisi(YDZT): Mümkün olduğunca rüzgar yönüne dik olacak şekilde, uygun yayvan ve ana sırtlarda oluşturulacaktır. Uygun yerlerden olası bir yangına müdahale amaçlı araçların bu tesise ulaşımını sağlayacak yollarla bağlantı yapılacaktır. YDZT tesislerinin genişliği yoldan itibaren çift taraflı 40-50 şer m.; meyilli alanlarda ise 20-30 m. olacaktır. Yerel şartlara bağlı olarak bu genişlik değişiklik gösterebilecektir. Yetişme şartlarına uygun olarak güç yanan ağaç ve ağaççıklardan (İncir, menengiç, dut, servi vb.) genişletilen bu alanlara makineli toprak işlemesi yapılarak dikim yapılacaktır. Proje sahasında 5 km uzunluğunda YDZT tesis edilecektir. Yangın Önleyici Tesisler

29 YDZT lerde yoldan itibaren 40m mesafede ki ibreli ağaçlar kesilerek yerlerine karaservi ve yapraklı tür dikilecektir.

30 5 m10-15 m 30 m

31 Yangın Önleyici Tesisler 2-Ziraat Arazileri ile Orman Arazisinin Ayrılması Tesisi (ZOAT): Ziraat alanları ile orman alanları arasında oluşturulacaktır. Ziraat alanlarından gelecek olası tehlikenin önüne geçebilmek adına 6-8 m genişliğinde ulaşım tesisi yapılacak, yapılan yolun ormandan taraftaki 40-50m lik bölümü temizlendikten sonra makinalı toprak işlemesi yapılarak güç yanan ağaç ve ağaççıklarla (İncir, menengiç, dut, servi vb.) dikim yapılacaktır. Ulaşım tesisinin ziraat alanlarına bitişik yapılamadığı durumlarda ziraat arazisi ile ulaşım tesisi arasındaki ormanlık alanda da ZOAT tesis edilecektir. Proje sahasında 7 km uzunluğunda ZOAT tesis edilecektir.

32 Yangın Önleyici Tesisler 3-Yerleşim Yerleri İle Orman Arazisinin Ayrılması Tesisi(YOAT): Yerleşim yerleri ile orman alanları arasında oluşturulacaktır. YOAT genişliği 6-8m genişliğindeki ulaşım tesisinden sonra 40-50 m olacaktır. Ulaşım tesisinin yerleşim alanlarına bitişik yapılamadığı durumlarda yerleşim alanı ile ulaşım tesisi arasındaki ormanlık alanda da YOAT tesis edilecektir. Proje sahasında 1 km uzunluğunda YOAT tesis edilecektir.

33 Yangın Önleyici Tesisler 4- Yangın Cephe Yolları: Proje sahasındaki mevcut yolların yanına 5 km uzunluğunda yeni yangın cephe yolu tesis edilecektir. Böylece Proje sahasında toplam 15 km lik yangın cephe yolu tesis edilmiş olacaktır. Bu yolların kenarlarında 20-30 m. lik bantta bulunan ağaçlardan tepeleri ile yolu kapatanlar çıkarılacaktır. Yolun her iki tarafındaki bu alana toprak işlemesi yapılarak yangına dirençli türler dikilecektir.

34 Yangın Önleyici Tesisler 5-Dere Vejetasyonları: Dere vejetasyonu, genellikle geniş yapraklı ağaç türleri ile değişik çalı ve otsu bitkilerden oluşmaktadır. Proje sahası içerisindeki dere vejetasyonları korunacak ve güç yanan bitki türleri (çınar, kızılağaç, sığla, zakkum, sakız, erguvan, menengiç vb.) ile takviye edilecektir. Dere vejetasyonunda bulunan kızılçamlar yangın esnasında yanarak yangının dereyi kolay aşmasına ve bitişik ormana sirayet etmesine sebep olabileceğinden dolayı dere vejetasyonu içerisinde yer alan kızılçamlar uzaklaştırılacaktır. Dere vejetasyonu tesisinin genişliği yatağın genişliğine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 20 Metre olarak hesap edilmiştir.

35

36 Dere Vejetasyonu

37 Çıkarılacak Fertler

38 Planlama İş ve İşlemleri: Bu proje kapsamında yapılacak yangın önleyici tesisler kapsamında çıkacak olan ürünler olağanüstü hasılat etası olarak alınacaktır. İhtiyaç duyulan bölmelerde yapılacak bakımlarda ise plan etaları esas alınacaktır.

39 İnşaat ve İkmal İş ve İşlemleri: Orman yangınlarına kısa sürede müdahale etmek ve yangın büyümeden kontrol altına alınabilmesi için yeterli yol ağının bulunması en önemli unsurlardandır. Ayrıca mevcut yolların da yıllık düzenli olarak tamir ve bakımlarının yapılması, yolların devamlı ulaşıma açık olmasını sağlayacak ve muhtemel bir yangına müdahaleyi kolaylaştıracaktır. Proje sahasında 13+500 km B tipi mevcut orman yolu vardır. 13+300 km daha yol tesis edilecektir. Olası yangınlara müdahale amacıyla yeni yapılacak bu yolların 1 km lik bölümü yerleşim yerleri ile orman alanları arasında oluşturulacak YOAT içerisindeki ulaşım tesisi; 7 km lik bölümü ziraat alanları ile orman alanları arasında oluşturulacak ZOAT içerisindeki ulaşım tesisi; 5 km lik bölümü de yangın müdahale cephe yoludur.. Ayrıca 3+500 km olan yangın emniyet yolları yeterli olup yenisi yapılmayacaktır. Bakım çalışmaları sırasında ihtiyaç durumuna göre traktör yolları yapılabilecektir.

40 PURSANTAJ HESABI Bölge Müdürlüğü: DENİZLİİşin Cinsi: YENİ YOL İşletmesi: DENİZLİProgram Uzunluğu: İşletme Şefliği: SARAYKÖYKeşif Uzunluğu: 1+500 Yolun Adı: YCY Yol Kod No: YCY-1 SIRA NOİŞİN CİNSİBİRİMİMiktarı Pursantajı (%) 1Buldozerle toprak kazı yapılmasım32546,87528,07 2Buldozerle küskülük kazı yapılmasım31793,91033,76 3Buldozerle y.kaya kazı yapılmasım3143,9908,31 4Ekskavatörlerle s.kaya kazı yapılmasım30,0000,00 5Ekskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılmasım30,0000,00 6Toprak zeminde reglajKm.0,80012,43 7Küskülük zeminde reglajKm.0,70016,32 8Kök sökme (10 -30 cm.)Ad.540,71 9Kök sökme (30 -50 cm.)Ad.130,40

41 YAKLAŞIK MALİYET HESABI Bölge Müdürlüğü: DENİZLİİşin Cinsi: YENİ YOL İşletmesi: DENİZLİProgram Uzunluğu: İşletme Şefliği: SARAYKÖYKeşif Uzunluğu: 4+700 Yolun Adı: YCYKeşif Bedeli (-TL.)44.210,00 Yol Kod No: YCY-3 SIRA NO POZ NOİŞİN CİNSİBİRİMİMiktarı Birim Fiyatı -TL. Tutarı -TL. 115.004/ABuldozerle toprak kazı yapılmasım35281,251,548.133,13 215.009/ABuldozerle küskülük kazı yapılmasım34274,622,6311.242,25 315.013/ABuldozerle y.kaya kazı yapılmasım31558,578,0612.562,07 415.014/AEkskavatörlerle s.kaya kazı yapılmasım3215,7810,662.300,21 515.018/AEkskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılmasım30,0014,310,00 615.044Toprak zeminde reglajKm.2,0002.171,334.342,66 715.045Küskülük zeminde reglajKm.1,5003.256,984.885,47 814.022/1-KKök sökme (10 -30 cm.)Ad.1981,84364,32 914.022/2-KKök sökme (30 -50 cm.)Ad.884,32380,16 TOPLAM……..44.210,27 YAKLAŞIK MALİYET MİKTARI44.210,00

42 PURSANTAJ HESABI Bölge Müdürlüğü: DENİZLİİşin Cinsi: YENİ YOL İşletmesi: DENİZLİProgram Uzunluğu: İşletme Şefliği: SARAYKÖYKeşif Uzunluğu: 1+100 Yolun Adı: YCY Yol Kod No: YCY-4 SIRA NOİŞİN CİNSİBİRİMİMiktarı Pursantajı (%) 1Buldozerle toprak kazı yapılmasım31509,12029,25 2Buldozerle küskülük kazı yapılmasım31006,08033,30 3Buldozerle y.kaya kazı yapılmasım30,0000,00 4Ekskavatörlerle s.kaya kazı yapılmasım30,0000,00 5Ekskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılmasım30,0000,00 6Toprak zeminde reglajKm.0,80021,86 7Küskülük zeminde reglajKm.0,30012,30 8Kök sökme (10 -30 cm.)Ad.390,90 9Kök sökme (30 -50 cm.)Ad.442,39

43 YAKLAŞIK MALİYET HESABI Bölge Müdürlüğü: DENİZLİİşin Cinsi: YENİ YOL İşletmesi: DENİZLİProgram Uzunluğu: İşletme Şefliği: SARAYKÖYKeşif Uzunluğu: 1+100 Yolun Adı: YCYKeşif Bedeli (-TL.)7.946,00 Yol Kod No: YCY-4 SIRA NO POZ NOİŞİN CİNSİBİRİMİMiktarı Birim Fiyatı -TL. Tutarı -TL. 115.004/ABuldozerle toprak kazı yapılmasım31509,121,542.324,04 215.009/ABuldozerle küskülük kazı yapılmasım31006,082,632.645,99 315.013/ABuldozerle y.kaya kazı yapılmasım30,008,060,00 415.014/AEkskavatörlerle s.kaya kazı yapılmasım30,0010,660,00 515.018/AEkskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılmasım30,0014,310,00 615.044Toprak zeminde reglajKm.0,8002.171,331.737,06 715.045Küskülük zeminde reglajKm.0,3003.256,98977,09 814.022/1-KKök sökme (10 -30 cm.)Ad.391,8471,76 914.022/2-KKök sökme (30 -50 cm.)Ad.444,32190,08 TOPLAM……..7.946,03 YAKLAŞIK MALİYET MİKTARI7.946,00

44 İşletme ve Pazarlama İş ve İşlemleri: Proje sahasında çıkarılacak emvallerin en kısa sürede pazar durumuna göre uygun satış yöntemleri ile değerlendirilmesi sağlanacaktır. İş programı çerçevesinde emvaller üretilerek piyasaya arz edilecektir.

45

46 Koruma Yangınla Mücadele İş ve İşlemleri: Proje sahasında yol ve yangın emniyet yolu şeritlerinde yapılan genişletmelere yangın durdurma zonları tesis edilecektir. Yetişme şartlarına uygun olarak güç yanan ağaç ve ağaççıklardan (İncir, menengiç, dut, servi vb.) genişletilen bu alanlara makineli toprak işlemesi yapılarak dikimi yapılacaktır. Proje sahasının tabanından geçen ziraat alanları ile ayrımı sağlayacak 7 km. lik yangın müdahale cephesi oluşturmak amacıyla yol yapılacaktır. (ZOAT)Proje sahasında yer alan Kabaağaç ve Tekke köyleri yerleşim alanları ile ormanı ayıran 1 km lik Yol yapılacaktır. (YOAT) Yine proje sahasını hemen hemen ortadan ikiye ayıran 3+500 km uzunluğundaki yangın emniyet yolu ile bu yolun kesiştiği proje sahasının güney sınırını oluşturan 1+500 km uzunluğundaki B tipi orman yolunda Yangın Durdurma Zonu Tesisi (YDZT) oluşturulacaktır. Bunların dışında kalan 15 km lik yangın cephe yollarında da genişletmeler yapılarak yangına dayanıklı türler dikilecektir.

47 Koruma Yangınla Mücadele İş ve İşlemleri: Proje sahası içerisindeki ana derelerde dere vejetasyonu çalışmaları yapılacaktır. Dere içerisinde 20-30 m.lik bantta kızılçamlar sahadan uzaklaştırılarak dere içerisindeki çınar, ceviz, zakkum, menengeç gibi yapraklı türler korunacaktır. Boşluklarda yine benzer türlerle takviye edilecektir.

48 Sıra No İşin ÇeşidiBirimiMiktarı Başlama Tarihi Bitiş Tarihi 1Ormanların BakımıHa10.05.201131.12.2011 2 YDZT, YOAT,ZOAT ve Yollar ve Tesis İçi Yangın Engellerinde Üretim Ha.114,310.05.201130.10.2011 3Yolların YapımıKm.13+30001.06.201130.08.2011 4 Toprak İşlemesi ve Fidan Dikimi Ha.114,301.11.201131.12.2011 İŞ TAKVİMİ:

49 Sıra No Çalışmanın ÇeşidiBirimiMiktarıBirim Fiyatı (TL)Tutarı (TL) 1 Yangına Müdahale Cephe Yolu Yapımı Km.13+300-111.734,00 2 307.6 Meyilin % 41 - 60, profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu yerlerde Ekskavatörle Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi Km.251706,4242.660,50 3 201.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda diri örtü temizliği Ha.70472,9033.103,00 4 302.1 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda üçlü riperle alt toprak işlemesi Ha.70326,6222.863,40 5 1004.3 Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taşlı topraklarda çıplak köklü yapraklı fidan dikimi 1000 Adet 50329,0116.450,50 6 1005.3 Orta ve hafif bünyeli, % 25' ten az taşlı topraklarda açılan çukurlara tüplü fidan dikimi 1000 Adet 95,5409,6139.117,76 PROJE MALİYETİ: PROJE MALİYET TABLOSU

50 Sıra NoÇalışmanın ÇeşidiBirimiMiktarıBirim Fiyatı (TL)Tutarı (TL) 7 1009.3 Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taşlı topraklarda enso tipi fidan dikimi (Karaservi) 1000 Adet 70213,8514.969,50 8 1002.6 200 metreden fazla mesafede çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 1000 Adet 505,21260,50 9 1002.7 200 metreden fazla mesafede klasik polietilen tüplü fidanların dağıtımı 1000 Adet 95,568,106.503,55 9 1002.8 200 metreden fazla mesafede enso v.b. tipli kaplı fidanların dağıtımı (Karaservi) 1000 Adet 7015,831.108,10 10Fidan Bedeli 1000 Adet 215,514030.170,00 PROJE MALİYET TABLOSU

51 Sıra NoÇalışmanın ÇeşidiBirimiMiktarıBirim Fiyatı (TL)Tutarı (TL) Bakım 11 1004.3 1.Yıl tamamlama dikimi 1000 Adet 40394,8115.792,40 12 1004.3 2.Yıl tamamlama dikimi 1000 Adet 20394,817.896,20 13 1102.2 1.Yıl ot-alma çapa 1000 Adet 215,5171,9537.055,23 14 1102.2 2.Yıl ot-alma çapa 1000 Adet 215,5171,9537.055,23 15 1104.1 3.Yıl sürgün kontrolü 1000 Adet 215,579,5817.149,49 16 1104.1 4.Yıl sürgün kontrolü 1000 Adet 215,579,5817.149,49 17 1104.1 5.Yıl sürgün kontrolü 1000 Adet 215,579,5817.149,49 181.Yıl (tam. dikimi) fidan bedeli 1000 Adet 401405.600,00 192.Yıl (tam. dikimi) fidan bedeli 1000 Adet 201402.800,00 TOPLAM 476.588,33 PROJE MALİYET TABLOSU

52 Proje sahası orman yangınlarına karşı oldukça hassas bir bölgede yer almaktadır. Proje hazırlanırken orman içinde ve kenarında yaşayan insanlar ve tarımsal uğraşıları da göz önünde bulundurulmuştur. Böylelikle insan kaynaklı çıkan orman yangınlarının azalması ormanların korunarak devamlılığının sürdürülmesi ile olası yangınlarda mücadelede kolaylık amaçlanmıştır. Bu ormanlarda yangına karşı direnci artırmaya yönelik olarak yapılacak olan bu çalışmalar zaman tablosunda da belirtilen süreler içerisinde tekniğine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yukarıda keşif özetinde belirtilen 476.588,33 TL lik ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Yangına dirençli orman kurma, ormandaki doğal ağaç türünün tamamen değiştirilmesi anlamına gelmemektedir. Amaçlanan bundan sonra oluşabilecek yangınlarda sahanın daha az zarar görmesini sağlayacak alt yapının oluşturulmasına çalışılacaktır

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 63 DİKİLEN FİDANLAR

64 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 64 DİKİLEN FİDANLAR

65 16/12/2010 Kurumsal Kimlik 65


"Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüz yazları sıcak ve kurak geçen bir iklime sahiptir. Bölgemizde meydana gelen orman yangınları sonucunda bazen büyük alanlar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları