Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ."— Sunum transkripti:

1 DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2 YANGINA DİRENÇLİ ORMAN TESİSİ PROJESİ
Sarayköy Orman İşletme Şefliği YANGINA DİRENÇLİ ORMAN TESİSİ PROJESİ 2011

3 GİRİŞ: Denizli Orman Bölge Müdürlüğümüz yazları sıcak ve kurak geçen bir iklime sahiptir. Bölgemizde meydana gelen orman yangınları sonucunda bazen büyük alanlar tahrip olmaktadır. Bu yangınların %78’i insan kaynaklıdır. Bölgemizin m. rakımdaki kızılçam ormanlık alanlarının, tarım ve yerleşim alanları ile iç içe olması orman yangınları yönünden hassasiyet oluşturmaktadır.

4 Yangına Hassaslık Dereceleri
Uşak Çal Denizli Tavas Acıpayam 1. 2. Eskere 3. Çameli

5 AMAÇ: Bölgemiz ormanlarının, uzun yaz kuraklıkları, düşük nispi nem, kurutucu rüzgarlar, olumsuz arazi şartları ve Ha. ormanlık alanımızın %53’ünü teşkil eden Kızılçam, orman yangınlarına karşı hassasiyeti arttırmaktadır.

6 AMAÇ: Yangına hassas bu alanlarda ormanların direncini arttırmak için;
1-Yanıcı madde miktarını azaltıcı meşcere bakımlarını yapmak, 2-Y.E.Y.’nı uygun dağılımda ve yeterli miktarda yaparak her iki yanına yangına dirençli türler tesis etmek, 3-Dere vejetasyonunda yapraklı türleri hakim kılmak, 4-Mümkün olan kısımlarda karışık ormanlar oluşturmaktır.

7 PROJE SAHASININ TANITIMI:
KURULUŞ ADI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : DENİZLİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETME ŞEFLİĞİ SARAYKÖY İLİ İLÇESİ İLGİLİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KABAAĞAÇ, TEKKE KÖYLERİ YILLIK YAĞIŞ MİKTARI 543 mm PROJE SAHASI =1608 Ha.

8 Ormanlık Durum Haritası
Denizli Orman İşletme Müdürlüğü

9 Sarayköy Orman İşletme Şefliği

10 Proje Sahası Ormanlık Durum Haritası Sarayköy Orman İşletme Şefliği

11 PROJE SAHASI: (Ormanlık Alan) 624,4 Hektar
Yangın emniyet yolunda yapılacak (YDZT) Yapılacak yangın cephe yolları (YDZ) Ziraat arazileri ile orman arazisini ayırma tesisi ZOAT Mevcut B tipi Orman Yolları (YDZ) Yerleşim yeri ile orman arazisini ayırma tesisi (YOAT)

12 Proje sahası sınırı ZOAT YCY YDZT YOAT

13

14

15

16 ARAZİ İNCELEMESİ: Toprak genellikle kumlu - killi ve geçirgendir. Ana kaya kalkerdir. Toprak derinliği eğimli ve güney bakılarda sığ ve taşlıklıdır. Kuzey bakılarda rutubetli olup orta derin ve derindir. Dere içlerinde çınar, yabani kiraz, incir, menengeç, erguvan ve meşe türleri bulunmaktadır. Alt tabakada yer yer pırnal meşesi yoğundur. Proje sahası Ege Bölgesinde, Akdeniz iklim tipi içerisinde yer almaktadır. Proje Sahasında yayılış gösteren orman biyotoplarının hakim ağaç türü kızılçamdır. Diğer bitki topluluklarını maki elemanları oluşturur.

17 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu
Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana Göre Aktüel <40 >40 Ha. Cm Adet 74 Çzab3-1 Çzab3 12,3 80 Çzab3-2 7,9 2,9 5,0 Dy+ Karaservi 2400 1,0 Çzab3-3 0,5 ÇzMa 4,5 1,5 3,0 Mkra 1,3 750 0,3 BÇz 75 22,8 8,0 14,8 90 9150 3,8 Çzbc2-1 Çzbc2 1,6 Çzbc2-2 5,6 1700 0,7 Çzcd2 10,7 4,0 6,7 Çf+Dy+ Karaservi 2800 76 2,0 14,7 6900 3,1 2,8 2,3 Çzc2 17,1 10,1 7,0 6800 2,2 2600 1,1 BDy 0,9 77 7,5 3100 Çzab3-4 1000 0,4 Çzab3-5 2,1 1500 0,6

18 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu
Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana Göre Aktüel <40 >40 Ha. Cm Adet 102 Çzab3 3,1 100 Dy+ Karaservi 1950 0,8 Çzbc2 15,7 5,0 10,7 9000 3,7 Çzc3-1 Çzc3 4,2 1000 0,4 Çzc3-2 11,0 6,0 Çf+Dy+ Karaservi 4500 1,3 1,6 Çzc3-3 7,1 3000 1,4 Çzcd1 6,6 1200 0,5 Çzd2-1 Çzd2 13,2 7700 2,9 Çzd2-2 2,8 Zya 4,5 Mkra 2,3 103 4,9 90 3100 1,0 Çzb3 10,6 4050 1,7 Çzbc1 0,7 Çzbc3 2,0 Çzc1 2400 Çzc2 16,0 2500 4,0 1300 BÇz-1 Bçz BÇz-2 0,6 104 Çza 1,9 350 11,8 9600 Çzcd2 26,4 21,0 5,4 8400 2,5 2,7 Çzcd3 9,2 3,0 6,2 2750

19 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu
Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana Göre Aktüel <40 >40 Ha. Cm Adet 105 Çza-1 Çza 15,3 70 Dy+ Karaservi 8400 3,5 Çza-2 5,8 1900 0,8 Çzbc3 0,7 Çzc1-1 Çzc1 6,0 3,0 Çzc1-2 1,7 700 0,3 Çzc2-1 Çzc2 8,3 Çzc2-2 Çzcd2 2,2 BÇz-1 BÇz 5,5 3600 1,5 BÇz-2 1,2 BÇz-3 1,4 500 0,2 BÇz-4 7,4 750 161 Çzb3 3,4 100 Çf+Dy+ Karaservi 1800 2,0 3,9 2300 4,9 Çzc3 26,5 21,5 5,0 10000 1,0 3,7 1,1 Çzcd2-1 2,1 1200 0,5 Çzcd2-2 18,3 7000 2,7 Çzcd2-3 5,2 0,9 0,6 Çzcd2-4 6,2 2200 2,5 162 Çzab3 17,9 90 6500 4,4 900 1000 0,4 Çzd2 6,7 3700

20 Sarayköy Orman İşletme Şefliği Arazi İncelemeleri Tablosu
Bölme No Meşcere Tipi Alanı Eğim Grubu Toprak Derinliği Türü Fidan Dere Vejetasyonu Sıklık Bakımı Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Kotlu yol Yangın Durdurma Zonu (YDZ) Yangın emniyet yolu Plana Göre Aktüel <40 >40 Ha. Cm Adet 163 Çza 1,2 80 Dy+ Karaservi 1200 0,5 Çzab3 6,7 5,0 1,7 4100 Çzb3 2,7 2900 Çzbc3 3,6 600 0,6 Çzc1 1,5 Çzc2-1 Çzc2 1,1 750 0,3 Çzc2-2 7,8 3,0 4,8 1900 0,8 Çzc3 12,5 8,5 4,0 4000 1,4 ÇzMkra0 4,6 BÇz 9,7 5800 2,4 BM BMkr 4,9 164 Çzab3-1 90 Çzab3-2 5,9 Çf+Dy+ Karaservi 2000 1,0 Çzbc2 2,1 Çzc3-1 16,6 13,6 13000 5,5 Çzc3-2 1700 0,7 Çzcd2 5,3 2,3 1,9 165 3,4 700 Çzbc3-1 9,4 2,0 7,4 3000 2,9 500 Çzcd2-1 16,5 6,5 10,0 167 23,2 9,0 14,2 900 168 Çzd2 8,4 6,4 169 2100 0,9 TOPLAM 624,4 401,4 223,0 215500 6,1 87,0 84,1 24,1

21 Meşcere Tiplerinin Dağılımı:
Çza 24,2 Çzcd3 9,2 Çzab3 127,2 Çzd2 31,1 Çzb3 21,9 ÇzMa 4,5 Çzbc1 0,7 ÇzMkra0 4,6 Çzbc2 33,1 Zya Çzbc3 15,7 Mkra 3,6 Çzc1 12,3 BÇz Çzc2 73,6 BDy 0,9 Çzc3 110,9 BM 3,4 Çzcd1 10,6 BMkr 4,9 Çzcd2 94,4 TOPLAM 624,4

22 İKLİM ÖZELLİKLERİ: Yetişme ortamı özelliklerinin en önemlilerinden birisi iklim verileridir(yağıs, sıcaklık vb.). Sahaya en yakın meteoroloji istasyonu ortalama 30 km ile 428 m. rakımlı Denizli meteoroloji istasyonu olup, sahanın iklim özelliklerine en yakın değerleri alabileceğimiz istasyondur. Bu istasyon verilerine göre aylık ve yıllık yağış miktarları (mm.) ile yıllık ortalama sıcaklık değerleri incelenmiştir. Aylar O Ş M N H T A E K Yıllık P 86,3 74,1 68,7 44,8 48,3 23,3 10,6 4,1 19,5 29,4 48,6 89,1 547,0 Tom 10,2 11,9 14,9 20,4 25,3 30,4 33,9 34,1 29,2 23,8 17,9 12,5 22,0 İklim Tipi Ç.N. Y.N. Y.K. K. T.K T.K.

23 YAPILACAK İŞLER: Silvikültürel İş ve İşlemler:
Proje sahası içerisindeki ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi çalışmalarında doğaya uygun, ekonomik, ekolojik ve sosyal fonksiyonları da gözeten silvikültürel teknikler uygulanacaktır. Gelişim çağlarına uygun olarak bakım çalışmaları yapılacaktır. Uygulamalar sırasında, karışıma katılan yangına dirençli türler ile dere vejetasyonu korunacak, gelişmeleri sağlanacak, doğal yapının bozulmamasına özen gösterilecektir. Yol kenarlarında bulunan ağaçlardan tepeleri ile yolu kapatanlar bakımlarla çıkarılacaktır. Yolun her iki tarafına yangına dirençli türler dikilecektir. Yollar ve şeritler yardımıyla oluşturulan ana parsellerin kenarlarına en az beş sıra incir, erguvan, menengiç ve piramidal servi dikilmek suretiyle tesis içi yangın engelleri oluşturulacaktır.

24 YAPILACAK İŞLER: Silvikültürel İş ve İşlemler:
Meşcereleri oluşturan farklı türlerin yanma nitelikleri de farklı olacağından yangının yayılma hızı da daha yavaş olmaktadır, bu nedenle Yardop projesinin uygulanmasından sonra da proje sahası içerisinde kalan ormanlık alanlarda yapılacak çalışmalarda karışık meşcereler oluşturulması hedeflenecektir. Özellikle yol ağının genişlemesiyle silvikültürel müdahaleye ihtiyaç duyan müdahale edilememiş meşcerelere mutedil alçak aralama metoduyla bakım yapılacaktır. Bakım çalışmalarında dere vejetasyonu ve yapraklı türler korunacaktır. Dere içlerinde çınar, incir, yabani kiraz ile değişik çalı türleri mevcut olup içinde yangının karşı yamaca atlamasına sebep olacak kızılçam fertleri sahadan çıkarılacaktır. Ayrıca boşluklar yukarıda belirtilen yapraklı türlerle takviye edilecektir.

25

26

27 YCY lerde yola gelen ağaçlar 30-40m mesafede sahadan uzaklaştırılacaktır

28 YAPILACAK İŞLER: Yangın Önleyici Tesisler
1-Yangın Durdurma Zonu Tesisi(YDZT): Mümkün olduğunca rüzgar yönüne dik olacak şekilde, uygun yayvan ve ana sırtlarda oluşturulacaktır. Uygun yerlerden olası bir yangına müdahale amaçlı araçların bu tesise ulaşımını sağlayacak yollarla bağlantı yapılacaktır. YDZT tesislerinin genişliği yoldan itibaren çift taraflı şer m.; meyilli alanlarda ise m. olacaktır. Yerel şartlara bağlı olarak bu genişlik değişiklik gösterebilecektir. Yetişme şartlarına uygun olarak güç yanan ağaç ve ağaççıklardan (İncir, menengiç, dut, servi vb.) genişletilen bu alanlara makineli toprak işlemesi yapılarak dikim yapılacaktır. Proje sahasında 5 km uzunluğunda YDZT tesis edilecektir.

29 YDZT lerde yoldan itibaren 40m mesafede ki ibreli ağaçlar kesilerek yerlerine karaservi ve yapraklı tür dikilecektir.

30 Yol kenarlarına Tesis Edilecek YDZ
30 m 10-15 m 10-15 m 5 m

31 YAPILACAK İŞLER: Yangın Önleyici Tesisler
2-Ziraat Arazileri ile Orman Arazisinin Ayrılması Tesisi (ZOAT): Ziraat alanları ile orman alanları arasında oluşturulacaktır. Ziraat alanlarından gelecek olası tehlikenin önüne geçebilmek adına 6-8 m genişliğinde ulaşım tesisi yapılacak, yapılan yolun ormandan taraftaki 40-50m lik bölümü temizlendikten sonra makinalı toprak işlemesi yapılarak güç yanan ağaç ve ağaççıklarla (İncir, menengiç, dut, servi vb.) dikim yapılacaktır. Ulaşım tesisinin ziraat alanlarına bitişik yapılamadığı durumlarda ziraat arazisi ile ulaşım tesisi arasındaki ormanlık alanda da ZOAT tesis edilecektir. Proje sahasında 7 km uzunluğunda ZOAT tesis edilecektir.

32 YAPILACAK İŞLER: Yangın Önleyici Tesisler
3-Yerleşim Yerleri İle Orman Arazisinin Ayrılması Tesisi(YOAT): Yerleşim yerleri ile orman alanları arasında oluşturulacaktır. YOAT genişliği 6-8m genişliğindeki ulaşım tesisinden sonra m olacaktır. Ulaşım tesisinin yerleşim alanlarına bitişik yapılamadığı durumlarda yerleşim alanı ile ulaşım tesisi arasındaki ormanlık alanda da YOAT tesis edilecektir. Proje sahasında 1 km uzunluğunda YOAT tesis edilecektir.

33 YAPILACAK İŞLER: Yangın Önleyici Tesisler 4- Yangın Cephe Yolları:
Proje sahasındaki mevcut yolların yanına 5 km uzunluğunda yeni yangın cephe yolu tesis edilecektir. Böylece Proje sahasında toplam 15 km lik yangın cephe yolu tesis edilmiş olacaktır. Bu yolların kenarlarında m. lik bantta bulunan ağaçlardan tepeleri ile yolu kapatanlar çıkarılacaktır. Yolun her iki tarafındaki bu alana toprak işlemesi yapılarak yangına dirençli türler dikilecektir.

34 YAPILACAK İŞLER: Yangın Önleyici Tesisler 5-Dere Vejetasyonları:
Dere vejetasyonu, genellikle geniş yapraklı ağaç türleri ile değişik çalı ve otsu bitkilerden oluşmaktadır. Proje sahası içerisindeki dere vejetasyonları korunacak ve güç yanan bitki türleri (çınar, kızılağaç, sığla, zakkum, sakız, erguvan, menengiç vb.) ile takviye edilecektir. Dere vejetasyonunda bulunan kızılçamlar yangın esnasında yanarak yangının dereyi kolay aşmasına ve bitişik ormana sirayet etmesine sebep olabileceğinden dolayı dere vejetasyonu içerisinde yer alan kızılçamlar uzaklaştırılacaktır. Dere vejetasyonu tesisinin genişliği yatağın genişliğine bağlı olarak değişmekle birlikte ortalama 20 Metre olarak hesap edilmiştir.

35

36 Dere Vejetasyonu

37 Çıkarılacak Fertler

38 YAPILACAK İŞLER: Planlama İş ve İşlemleri:
Bu proje kapsamında yapılacak yangın önleyici tesisler kapsamında çıkacak olan ürünler olağanüstü hasılat etası olarak alınacaktır. İhtiyaç duyulan bölmelerde yapılacak bakımlarda ise plan etaları esas alınacaktır.

39 YAPILACAK İŞLER: İnşaat ve İkmal İş ve İşlemleri:
Orman yangınlarına kısa sürede müdahale etmek ve yangın büyümeden kontrol altına alınabilmesi için yeterli yol ağının bulunması en önemli unsurlardandır. Ayrıca mevcut yolların da yıllık düzenli olarak tamir ve bakımlarının yapılması, yolların devamlı ulaşıma açık olmasını sağlayacak ve muhtemel bir yangına müdahaleyi kolaylaştıracaktır. Proje sahasında km B tipi mevcut orman yolu vardır km daha yol tesis edilecektir. Olası yangınlara müdahale amacıyla yeni yapılacak bu yolların 1 km lik bölümü yerleşim yerleri ile orman alanları arasında oluşturulacak YOAT içerisindeki ulaşım tesisi; 7 km lik bölümü ziraat alanları ile orman alanları arasında oluşturulacak ZOAT içerisindeki ulaşım tesisi; 5 km lik bölümü de yangın müdahale cephe yoludur.. Ayrıca km olan yangın emniyet yolları yeterli olup yenisi yapılmayacaktır. Bakım çalışmaları sırasında ihtiyaç durumuna göre traktör yolları yapılabilecektir.

40 PURSANTAJ HESABI Bölge Müdürlüğü : DENİZLİ İşin Cinsi : YENİ YOL
İşletmesi Program Uzunluğu : İşletme Şefliği : SARAYKÖY Keşif Uzunluğu : 1+500 Yolun Adı : YCY Yol Kod No : YCY-1 SIRA NO İŞİN CİNSİ BİRİMİ Miktarı Pursantajı (%) 1 Buldozerle toprak kazı yapılması m3 2546,875 28,07 2 Buldozerle küskülük kazı yapılması 1793,910 33,76 3 Buldozerle y.kaya kazı yapılması 143,990 8,31 4 Ekskavatörlerle s.kaya kazı yapılması 0,000 0,00 5 Ekskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılması 6 Toprak zeminde reglaj Km. 0,800 12,43 7 Küskülük zeminde reglaj 0,700 16,32 8 Kök sökme ( cm.) Ad. 54 0,71 9 Kök sökme ( cm.) 13 0,40

41 YAKLAŞIK MALİYET HESABI
Bölge Müdürlüğü : DENİZLİ İşin Cinsi : YENİ YOL İşletmesi Program Uzunluğu : İşletme Şefliği : SARAYKÖY Keşif Uzunluğu : 4+700 Yolun Adı : YCY Keşif Bedeli (-TL.) 44.210,00 Yol Kod No : YCY-3 SIRA NO POZ NO İŞİN CİNSİ BİRİMİ Miktarı Birim Fiyatı TL. Tutarı TL. 1 15.004/A Buldozerle toprak kazı yapılması m3 5281,25 1,54 8.133,13 2 15.009/A Buldozerle küskülük kazı yapılması 4274,62 2,63 11.242,25 3 15.013/A Buldozerle y.kaya kazı yapılması 1558,57 8,06 12.562,07 4 15.014/A Ekskavatörlerle s.kaya kazı yapılması 215,78 10,66 2.300,21 5 15.018/A Ekskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılması 0,00 14,31 6 15.044 Toprak zeminde reglaj Km. 2,000 2.171,33 4.342,66 7 15.045 Küskülük zeminde reglaj 1,500 3.256,98 4.885,47 8 14.022/1-K Kök sökme ( cm.) Ad. 198 1,84 364,32 9 14.022/2-K Kök sökme ( cm.) 88 4,32 380,16 TOPLAM…….. 44.210,27 YAKLAŞIK MALİYET MİKTARI

42 PURSANTAJ HESABI Bölge Müdürlüğü : DENİZLİ İşin Cinsi : YENİ YOL
İşletmesi Program Uzunluğu : İşletme Şefliği : SARAYKÖY Keşif Uzunluğu : 1+100 Yolun Adı : YCY Yol Kod No : YCY-4 SIRA NO İŞİN CİNSİ BİRİMİ Miktarı Pursantajı (%) 1 Buldozerle toprak kazı yapılması m3 1509,120 29,25 2 Buldozerle küskülük kazı yapılması 1006,080 33,30 3 Buldozerle y.kaya kazı yapılması 0,000 0,00 4 Ekskavatörlerle s.kaya kazı yapılması 5 Ekskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılması 6 Toprak zeminde reglaj Km. 0,800 21,86 7 Küskülük zeminde reglaj 0,300 12,30 8 Kök sökme ( cm.) Ad. 39 0,90 9 Kök sökme ( cm.) 44 2,39

43 YAKLAŞIK MALİYET HESABI
Bölge Müdürlüğü : DENİZLİ İşin Cinsi : YENİ YOL İşletmesi Program Uzunluğu : İşletme Şefliği : SARAYKÖY Keşif Uzunluğu : 1+100 Yolun Adı : YCY Keşif Bedeli (-TL.) 7.946,00 Yol Kod No : YCY-4 SIRA NO POZ NO İŞİN CİNSİ BİRİMİ Miktarı Birim Fiyatı TL. Tutarı TL. 1 15.004/A Buldozerle toprak kazı yapılması m3 1509,12 1,54 2.324,04 2 15.009/A Buldozerle küskülük kazı yapılması 1006,08 2,63 2.645,99 3 15.013/A Buldozerle y.kaya kazı yapılması 0,00 8,06 4 15.014/A Ekskavatörlerle s.kaya kazı yapılması 10,66 5 15.018/A Ekskavatörlerle ç.s.kaya kazı yapılması 14,31 6 15.044 Toprak zeminde reglaj Km. 0,800 2.171,33 1.737,06 7 15.045 Küskülük zeminde reglaj 0,300 3.256,98 977,09 8 14.022/1-K Kök sökme ( cm.) Ad. 39 1,84 71,76 9 14.022/2-K Kök sökme ( cm.) 44 4,32 190,08 TOPLAM…….. 7.946,03 YAKLAŞIK MALİYET MİKTARI

44 YAPILACAK İŞLER: İşletme ve Pazarlama İş ve İşlemleri:
Proje sahasında çıkarılacak emvallerin en kısa sürede pazar durumuna göre uygun satış yöntemleri ile değerlendirilmesi sağlanacaktır. İş programı çerçevesinde emvaller üretilerek piyasaya arz edilecektir.

45

46 YAPILACAK İŞLER: Koruma Yangınla Mücadele İş ve İşlemleri:
Proje sahasında yol ve yangın emniyet yolu şeritlerinde yapılan genişletmelere yangın durdurma zonları tesis edilecektir. Yetişme şartlarına uygun olarak güç yanan ağaç ve ağaççıklardan (İncir, menengiç, dut, servi vb.) genişletilen bu alanlara makineli toprak işlemesi yapılarak dikimi yapılacaktır. Proje sahasının tabanından geçen ziraat alanları ile ayrımı sağlayacak 7 km. lik yangın müdahale cephesi oluşturmak amacıyla yol yapılacaktır. (ZOAT)Proje sahasında yer alan Kabaağaç ve Tekke köyleri yerleşim alanları ile ormanı ayıran 1 km lik Yol yapılacaktır. (YOAT) Yine proje sahasını hemen hemen ortadan ikiye ayıran km uzunluğundaki yangın emniyet yolu ile bu yolun kesiştiği proje sahasının güney sınırını oluşturan km uzunluğundaki B tipi orman yolunda Yangın Durdurma Zonu Tesisi (YDZT) oluşturulacaktır. Bunların dışında kalan 15 km lik yangın cephe yollarında da genişletmeler yapılarak yangına dayanıklı türler dikilecektir.

47 YAPILACAK İŞLER: Koruma Yangınla Mücadele İş ve İşlemleri:
Proje sahası içerisindeki ana derelerde dere vejetasyonu çalışmaları yapılacaktır. Dere içerisinde m.lik bantta kızılçamlar sahadan uzaklaştırılarak dere içerisindeki çınar, ceviz, zakkum, menengeç gibi yapraklı türler korunacaktır. Boşluklarda yine benzer türlerle takviye edilecektir.

48 İŞ TAKVİMİ: Sıra No İşin Çeşidi Birimi Miktarı Başlama Tarihi
Bitiş Tarihi 1 Ormanların Bakımı Ha 2 YDZT, YOAT,ZOAT ve Yollar ve Tesis İçi Yangın Engellerinde Üretim Ha. 114,3 3 Yolların Yapımı Km. 13+300 4 Toprak İşlemesi ve Fidan Dikimi

49 PROJE MALİYETİ: PROJE MALİYET TABLOSU Sıra No Çalışmanın Çeşidi Birimi
Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) 1 Yangına Müdahale Cephe Yolu Yapımı Km. 13+300 - ,00 2 307.6 Meyilin % , profil taşlılığının % 25' e kadar, diri örtü köklerinin sahayı kaplama oranının % 60' dan fazla olduğu yerlerde Ekskavatörle Gradoni Şeklinde Toprak İşlemesi 25 1706,42 42.660,50 3 201.1 Meyili % 0-20, örtü kapalılığı % 60’ dan az, yüzeysel taşlılığı % 25 ve daha az olan sahalarda diri örtü temizliği Ha. 70 472,90 33.103,00 4 302.1 Meyili % 20’den az, çakıl ve blok taşlılığın % 25’e kadar bulunduğu sahalarda üçlü riperle alt toprak işlemesi 326,62 22.863,40 5 1004.3 Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taşlı topraklarda çıplak köklü yapraklı fidan dikimi 1000 Adet 50 329,01 16.450,50 6 1005.3 Orta ve hafif bünyeli, % 25' ten az taşlı topraklarda açılan çukurlara tüplü fidan dikimi 95,5 409,61 39.117,76

50 PROJE MALİYET TABLOSU Sıra No Çalışmanın Çeşidi Birimi Miktarı
Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) 7 1009.3 Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taşlı topraklarda enso tipi fidan dikimi (Karaservi) 1000 Adet 70 213,85 14.969,50 8 1002.6 200 metreden fazla mesafede çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 50 5,21 260,50 9 1002.7 200 metreden fazla mesafede klasik polietilen tüplü fidanların dağıtımı 95,5 68,10 6.503,55 1002.8 200 metreden fazla mesafede enso v.b. tipli kaplı fidanların dağıtımı (Karaservi) 15,83 1.108,10 10 Fidan Bedeli 215,5 140 30.170,00

51 PROJE MALİYET TABLOSU Bakım TOPLAM 476.588,33 Sıra No
Çalışmanın Çeşidi Birimi Miktarı Birim Fiyatı (TL) Tutarı (TL) Bakım 11 1004.3 1.Yıl tamamlama dikimi 1000 Adet 40 394,81 15.792,40 12 2.Yıl tamamlama dikimi 20 7.896,20 13 1102.2 1.Yıl ot-alma çapa 215,5 171,95 37.055,23 14 2.Yıl ot-alma çapa 15 1104.1 3.Yıl sürgün kontrolü 79,58 17.149,49 16 4.Yıl sürgün kontrolü 17 5.Yıl sürgün kontrolü 18 1.Yıl (tam. dikimi) fidan bedeli  140 5.600,00 19 2.Yıl (tam. dikimi) fidan bedeli  2.800,00 TOPLAM ,33

52 SONUÇ: Proje sahası orman yangınlarına karşı oldukça hassas bir bölgede yer almaktadır. Proje hazırlanırken orman içinde ve kenarında yaşayan insanlar ve tarımsal uğraşıları da göz önünde bulundurulmuştur. Böylelikle insan kaynaklı çıkan orman yangınlarının azalması ormanların korunarak devamlılığının sürdürülmesi ile olası yangınlarda mücadelede kolaylık amaçlanmıştır. Bu ormanlarda yangına karşı direnci artırmaya yönelik olarak yapılacak olan bu çalışmalar zaman tablosunda da belirtilen süreler içerisinde tekniğine uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için yukarıda keşif özetinde belirtilen ,33 TL lik ödeneğe ihtiyaç duyulacaktır. Yangına dirençli orman kurma, ormandaki doğal ağaç türünün tamamen değiştirilmesi anlamına gelmemektedir. Amaçlanan bundan sonra oluşabilecek yangınlarda sahanın daha az zarar görmesini sağlayacak alt yapının oluşturulmasına çalışılacaktır

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63 DİKİLEN FİDANLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010

64 DİKİLEN FİDANLAR Kurumsal Kimlik 16/12/2010

65 Silvikültür Şube Müdürü
Kurumsal Kimlik 16/12/2010 Arz ederim. Ergun GÜNDÜZ Silvikültür Şube Müdürü


"DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları