Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) - Long Term Exchange  EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) - Long Term Exchange  EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists)"— Sunum transkripti:

1

2  ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) - Long Term Exchange  EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists) EBCOG supported training fellowships in Obstetrics and Gynaecology; 2012 - 2013 - 2014

3  The successful candidates in 2012 were: › Dr Ingrid Elisabeth Vock (Sweden) › Dr Burak Tatar (Turkey) › Dr Krzysztof Galczynski (Poland)  And in 2013 were: › Dr Galyna Tolstanova (Ukraine) › Dr Orgeta Maçi (Albania) › Dr Nadia Wilson (Denmark)  2014 ???

4  EBCOG üyesi bir ülkede Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanı olmak  Kadın Hastalıkları ve Doğum asistanlık eğitiminde temel eğitime başlamış ve değişim süresince bitirmeyecek olmak

5  Personal details: full name, date of birth, year and department of training, field of interest(if applicable), mean number of working hours per week  Curriculum vitae  Motivation letter  Letter of endorsement (written by the head of department)  Department/country of choice and a letter of endorsement(or letter of intention)

6  Asistanlıkta gidilebilir mi?  Asistanlık süresinden sayılır mı?

7  MADDE 27 – “(3) (Değişik fıkra:1.7.2011-27981) Uzmanlık öğrencilerine; eğitim sorumlularının uygun görmesi kaydıyla, tabi oldukları mevzuata göre, yetkili kılınan akademik kurulların uygun görüşü ve kurum amirlerinin kararı üzerine, eğitime kabul belgesi sağlamaları koşuluyla yurt içinde veya yurt dışında başka kurumlarda uzmanlık eğitimi alması için bir yıla kadar izin verilebilir.

8  İzin alabilir miyim?  Dil?  Maaş?

9  MADDE 27 – “(3) (Değişik fıkra:1.7.2011-27981) Kurum içerisinde yapılamayan rotasyonlar bu süreden sayılmaz. Eğitimin yurt dışında yapılması halinde uzmanlık öğrencisi ücretsiz izinli sayılır. Birimde eğitim sorumlusu kalmadığı veya sahip olması gereken asgari nitelik ve standartları kaybettiği hallerde yukarıdaki şartlar aranmaksızın Kurul tarafından görevlendirme yapılabilir.[23][23]

10  Sağlık Bakanlığı Dış ilişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü › Eğitim ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı http://disab.saglik.gov.tr disabgm@saglik.gov.tr Tel:03125852265

11  Konaklama  Vize?  Davet mektubu  Bütçe  3000 €

12  Finlandiya-Turku  3 ay (Eylül 2012-Kasım 2012)

13  Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği › Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite › Yüksek riskli gebelikler › Androloji

14  L/S hysterectomy 31  L/S adnexectomy 26  Diagnostic H/S 39  L/S tubal ligation 7  TOT 3  Operative H/S 10  TVT1  Vaginal wall repair, mesh 10  Vaginal hysterectomy 10  LEEP 3  Robotic Surgery

15

16

17  Amacı, Önemi ve Bakanlık Politika, Program, Stratejik Hedefleri ile Bağlantısı  Gündem/ Program ve Görüşülen Konular ile İlgili Bilgi  Ülke Hakkında Temel Bilgiler  Ülkenin Sağlık Sistemi ve Sağlık Sektörü ile İlgili Genel Bilgiler  Toplantıyı Düzenleyen/ Muhatap Kuruma İlişkin Bilgiler  Konunun Geçmişi/ Daha Önceki Toplantılara İlişkin Özet Bilgi  Sonuç/ Alınan Kararlar  Görülen Yenilikler/ İyi Uygulama Örnekleri  Elde Edilen Dokümanlar  Programın Geneli Hakkındaki Görüş ve Öneriler  Katılımcılara Yönelik Tutum ve Davranışlar, Karşılaşılan Güçlükler  Açıklanmasında Fayda Görülen Diğer Hususlar  Dağıtım Yapılacak Birimler ve Yapılacak İşler  Öneriler/ Talimatlar

18  Gideceğiniz kültürü araştırın  Gideceğiniz hastane/fakülte hakkında araştırma  Günlük  Karar 4-5 ay (mümkünse 6 ay) öncesinden verip hazırlıklara ve yazışmalara başlayın  İzin  Confirmation Letter

19 www.entog.eu www.ebcog.org www.eshre.eu www.esgo.org

20  drkeremoguz@hotmail.com drkeremoguz@hotmail.com


" ENTOG (European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology) - Long Term Exchange  EBCOG (European Board and College of Obstetricians and Gynaecologists)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları