Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE AFİLİASYON Doç. Dr. GÜL PINAR SAYED “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu” 15-17 Şubat 2013, Kızılcahamam Yıldırım.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE AFİLİASYON Doç. Dr. GÜL PINAR SAYED “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu” 15-17 Şubat 2013, Kızılcahamam Yıldırım."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE AFİLİASYON Doç. Dr. GÜL PINAR SAYED “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu” 15-17 Şubat 2013, Kızılcahamam Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

2 İÇERİK GİRİŞ-NEDEN AFİLİASYON? AKADEMİK İŞBİRLİĞİ SÜRECİ 1. HEDEFLER ? 1. HEDEFLER ? 2. STRATEJİ VE YÖNTEMLER? 2. STRATEJİ VE YÖNTEMLER? 3. EĞİTİCİ-KLİNİSYEN ROLLERİ? 3. EĞİTİCİ-KLİNİSYEN ROLLERİ? 4. ENGELLER-SONUÇ-ÖNERİLER? 4. ENGELLER-SONUÇ-ÖNERİLER?

3 GİRİŞ- Neden Afiliasyon?  Toplumun sosyal yapısındaki değişiklikler kronik hastalıkların artışı sağlık bilincinin yükselmesine paralel olarak sağlığa olan talebin artması ile oluşan iş yükünün yüksek maliyete neden olması  Mesleki yetersizlikler (kalite ve kantite)  Yasal düzenlemeler

4 Artan maliyete KARŞIN. Artan eğitim ve araştırma bilinci, kalite anlayışı, ve gelişen teknolojinin alana daha hızlı yansımasını sağlayacak kaynaklar kıt. SAĞLIK HİZMETLERİNİN DOĞASI GEREĞİ Farklılaşan ve yükselen bu beklentileri erteleyemediğimiz için yeni arayışlar içine giriyoruz.

5 Sağlık hizmetinin doğası Olay Her 100 milyon saat için ölüm riski  Gebe olmak1  Tren ile seyahat5  Evde çalışmak8  Tarımda çalışmak10  Karayolu yolculuğu50  İnşaat işçiliği67  Uçak yolculuğu100  Hastanede yatıyor olmak2000 insan sağlığı, kişinin en değerli varlığı olup en kırılgan anında sağlık hizmetine bedene / benliğine müdahele fırsatı tanıdığından yararı kadar zarar potansiyeli taşır.

6

7 Sağlık Sistemleri  Etkililik (Kanıta dayalı uygulamalar) Yanlış, eksik, fazla kullanımın önüne geçme  Verimlilik (sağlık ekonomisi) Cihaz, malzeme, işgücü, enerji  İnsaniyet (hizmet kalitesi) Hasta odaklı -risk yönetimi-sürekli mesleki gelişim Zamanında, güvenli, Saygılı hizmet  Hakkaniyet (temel –sağlık hukuku) Hizmetin Kapsamı-Nicelik- nitelik

8 ÜNİVERSİTE-NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜ Eğitim Araştırma Hasta- sağlam birey Toplum Hastalıkların önlenimi ve uygun tedavisi Mortalite ve morbiditeyi azaltmak Ulusal ve uluslar arası işbirliği içinde ÖĞRENCİ MERKEZLİ

9 Her iki yapı da zahmetli ve masraflı “Win, win, win” yaklaşımı.  Eğitim, araştırma ve hizmeti yapan kişiler arasında Entegrasyon İşbirliği Etkileşim Olmalıdır...

10 HEMŞİRELİK EĞİTİMİNDE AFİLİASYON Neden gereklidir ?  Alana özgü yetişmiş hemşire akademisyen sayısının azlığı, hemşire öğrenci sayısının fazlalığı  Teorik –pratik eğitim arasında boşluğun olması Neler değiştirilebilir ?  KLINIK EĞITIM alanlarının artırılması  Klnik hemşirelerin desteğinin alınması Nasıl sağlanmalıdır ?  Süreç, prensipleri belirlemekle başlar.

11 İnsan Gücü Afiliasyon Prensipleri Daha iyi planlama = daha iyi sonuçlar = daha iyi hasta bakımı!  Araştırma ve eğitim olanaklarının iyileştirilmesi KARŞILIKLI KAZANÇ Koordinasyon Ortak toplantılar Altyapı sağlanması

12 Titizlik gösterilmesi gereken bir konu…

13 Öğrenci klinikte neler öğrenir?  Bilgi  Klinik beceriler  Klinik akıl yürütme  Vaka yönetimi  Araştırma Yapılandırılmış klinik eğitim ortamına gereksinim duyarlar.. Miller’in ustalık piramidi Building a better health care system: specifications for reform, National Coalition on Health Care July 2008

14 Sorumluluk alma (öykü- fizik muayene) “Gördüğün hastayı bana özetle” Tartışma konusu ortaya atma “Sana göre bu hastanın problemi ne?” Bu savı destekleyecek kanıt araştırma “Bu problemi hangi verilere dayandırdın?” Olguyla ilgili genel bilgileri öğretme “,,,,,,,demonstrasyon,,,,, yapılmalıdır” Hataları düzeltme ve BAKIMI “hastada yaklaşımın iyiydi” GERİBİLDİRİM Rehberlik, Rol modeli, Kolaylaştırıcı olmak önemlidir.. Değerlendirme

15 Değişim Konuları Sosyal Faktörler Örgüt kültürü HaberleşmeLiderlik İş Metotları Üretim Süreçleri İş Akışı/rehberler Teknoloji Çalışanlar Bilgi –Yetenek Tutumlar Davranışlar Organizasyon Politika prosedür Ödüllendirme Görev tanımları AmaçlarHedeflerÖnceliklerStandartlarKaynaklarMotivasyon KRİTİK ALANLAR ÖZGÜ YAPILANMA kurumu etkileyen iç-dış faktörler…

16 Benimsetme Iyileştirme takımlarının oluşturulması Takım Bilincinin Oluşturulması Çalışma Normlarının Belirlenmesi Durum Analizi Paydaş Belirleme Paydaş Analizi Paydaş Görüşmeleri GZFT ve Öneriler Mevzuat Analizi Strateji Alanları Stratejik Amaçlar Hedefler Performans Kriterleri Stratejiler Faaliyet ve Projeler Görüşlerin Alınması Performans Planı İLKELERVİZYON MİSYO N İş Takviminin Oluşturulması Stratejik Konular Kritik Başarı Faktörleri Nihai SP 3 0 1 2 4 UYGULAMA

17 Işbirliği konuları  GÜNCEL YETERLİLİK-SERTİFİKA (Akreditasyon-sürekli eğitim) Yoğun Bakım İstenmeyen İlaç Etkileri Akut-Kronik Bakım Yaşam Sonu Bakım Hasta Güvenliği Yurt dışında yapılan çalışmalar, afiliasyonla hasta ve çalışan memnuniyetinin %70-80 arasında arttığı, enfeksiyon hızlarının % 60 azaldığı, hastanede kalış sürelerinin % 90 oranında azaldığı tespit edilmiştir (Ramani et al. Med Teach,2008)

18 Afilasyon Örnekleri Birey/ hasta bakım gereksinimlerinin saptanması Hizmetin planlanması Uyg-değerlendirilmesi Diğer sağlık çalışanları ile veri/bilgi paylaşımı

19 Afilasyon Örnekleri Personelin planlanması Verimliliğin ölçülmesi İstatistik oluşturma Klinik yönetiminde; Klinik kontrol, Risk yönetimi, Kanıta dayalı uygulamalar, Hasta girdi/çıktıları, Klinik denetim,

20 Afiliasyon Örnekleri * İnternet ve İntranet yolu ile hizmet içi ve mezuniyet sonrası eğitimler *Bilgisayar destekli/internet aracılığı ile eğitim (uzaktan eğitim), *Medya araçları ile sunum, *Görsel ve işitsel konferanslar, *Elektronik posta ve web sayfası Agency for Healthcare Research and Quality, 2009

21 Değişim Engelleri  Klinik rehber hemşire eksikliği  İş yükü artışı korkusu  Teknik bilgi yetersizliği korkusu  Ödüllendirilmeme endişesi, tükenmişlik  İş/Ücret/ödül ilişkisinde değişiklik korkusu  Değişimi teknik olarak imkansız görme  İşbirliğine inanmama  İş koşullarında değişiklik korkusu  Değişimi öneren/uygulayanlara karşı olumsuz tutum, güvensizlik

22 SONUÇ VE ÖNERİLER  Kurumlararası bilgi ve deneyim alışverişinde sınırlı ve zayıf bağlar dışında henüz bir standardizasyon YOK  OYSA... Eşit koşullarda işbirliği adına, örgütler değişime uyum için yeni özellikler ve yetenekler kazanmak durumundadır.  Liderlik özelliklerine sahip yöneticiler tarafından stratejik planlama içinde değişim gereğinin hissedilmesi ve özendirici yasal süreçleri başlatacak yönetsel bir anlayışın kazanılması esastır.

23 SONUÇ VE ÖNERİLER  Eğitimden kazanımların yükseltilmesi, klinik eğiticilerin motivasyonun artırılması, gerekli durumlarda yerine rotasyon imkanı sağlanacak elemanların yetiştirilmesi  Ulusal ve uluslararası projelerin yürütülmesinde ve yayınlanmasında hemşirelere yeterli desteğin verilmesi  Hemşirelerin öğrenci laboratuvar uygulamalarına, araştırma-projelerine katılımları konusunda esnek çalışma planı sağlanmalı

24 Teşekkürlerimle....


"EĞİTİMDE AFİLİASYON Doç. Dr. GÜL PINAR SAYED “Sağlıkta Yeniden Yapılanmanın Eken Dönem Değerlendirmesi Sempozyumu” 15-17 Şubat 2013, Kızılcahamam Yıldırım." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları