Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI."— Sunum transkripti:

1 OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI

2 1-) I. Ceza Kanununda yazılı bir fiil olması gerekir.
II. Fiilin serbest iradeyle işlenmesi gerekir. III. Fiilin eylem halinde yapılması gerekir. Yukarıdaki şartlar aşağıdakilerden hangisinin oluşması için gereklidir? a) Kriminalistik b) Kriminoloji c) Ceza d) Suç e) Hüküm D

3 2-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin kullanamayacağı yetkilerdendir?
Tabii afetlerde iş yeri ve konutlara girmek Olay yeri ve çevre emniyetini almak Parmak izi ve fotoğraf almak Kimlik sormak Delilleri muhafaza etmek C

4 3-) Özel Güvenlik görevlisi (A) şirket tarafından temizlik hizmetlerinde kullanılırsa (A) için hangisi doğrudur? Bu görevi yapabilir Kesinlikle çalıştırılamaz c) Özel Güvenlik Komisyonu uygun görürse çalıştırılabilir d) Mülki amirin iznine bağlıdır e) Firmanın onayı ile mümkündür B

5 4-)Bir özel güvenlik görevlisi iş kanununa göre haftada ortalama kaç saat çalıştırılabilir?
45 b) 84 c) 90 d)100 e) 168 A

6 5-) İş yeri ve konut araması en çok hangi özgürlüğü kısıtlar?
Kişinin dokunulmazlığı Kişi hürriyeti ve güvenliği Hak arama hürriyeti Konut hakkı Özel hayatın gizliliği E

7 6-) Aşağıdakilerden hangisi kontrol noktasında üstünü ve eşyasını aratmak istemeyen kişiye yapılması gereken doğru bir davranıştır? Zorla aranır İçeri alınır Sadece eşyaları aranır Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez Hiçbiri D

8 7-) Kapı metal detektörden ikinci defa geçen ve detektör tarafından sinyal alınan kişiye ne uygulama yapılır? El detektörüyle arama yapılır Bir daha detektörden geçirilir Elle arama yapılır İçeri girmesine izin verilmez Hiçbiri C

9 8-) Aşağıdakilerden hangisi adli aramanın amaçlarından değildir?
Suça ait iz bulmak Suça ait delil bulmak Suçun işlenmesini engellemek Suç failini yakalamak Suça ait delilleri toplamak C

10 9-) Özel güvenlik görevliler hangi şekilde çalışabilirler?
4857 sayılı İş Kanununa göre işçi sıfatıyla Özel güvenlik izni almış olan yerlerdeki sorumlu kişi ile sözleşme yaparak Özel güvenlik birimi oluşturmuş olan bir kuruluşun bünyesinde Özel güvenlik şirketiyle sözleşme yaparak Hepsi E

11 10-) 5188 sayılı Kanuna göre Özel Güvenlik Görevlileri aşağıdaki yetkilerden hangisini kullanamaz?
Kimlik Sorma Yakalama İfade alma Arama Muhafaza altına alma C

12 11-) 5188 sayılı yasaya göre özel güvenlik eğitimini kimler verebilir?
I- İçişleri Bakanlığı II-Özel güvenlik eğitim kurumları III-Üniversiteler IV- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel okullar V- Özel hocalar a) I,V b) I,II, III c) III, IV d) IV, V e) II, IV B

13 12-) 5188 sayılı yasanın Özel güvenlik görevlilerinin 3
12-) 5188 sayılı yasanın Özel güvenlik görevlilerinin 3. şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla özel hukuk kişilerine ve Özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük nedir? Zamanında bildirimde bulunma yükümlülüğü Ek önlemler alma yükümlüğü Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü Temel eğitim alma yükümlülüğü Hiçbiri C

14 13-) Aşağıdakilerden hangisi üst aramalarında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?
Aramada öncelik kişilere, sonra eşyaya verilmelidir Arama ekip olarak gerçekleştirilmeli En az 2 kişi ile yapılmalı Dıştan gelecek tehlikelere karşı duyarlı olunmalı Hepsi E

15 14-) Anayasamız madde 17/3 ’te; “kimseye işkence ve eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir cezaya veya muamele tabi tutulamaz” diyerek neyi güvence altına almıştır? Kişi dokunulmazlığını Kişi hürriyetini Kişi bağımsızlığını Kişi ayrıcalığını Kişi masumiyetini A

16 15-) Özel Güvenlik Şirketinde çalışan bir ÖGG, kendisine verilen disiplin cezasına karşı nereye başvurabilir? İdare Mahkemesine Polise İşçi Sendikasına İşveren Sendikasına İş Mahkemesine E

17 16-) Özel güvenlik görevlileri aşağıda belirtilen hangi yerlerde önleme araması görevini yerine  getirir? Otolarda ve toplu taşıma araçlarında Meskenlerde ve müştemilatlarda Toplantı, konser ve spor müsabakalarında Bürolarda Hiçbiri C

18 17-) Herhangi bir suç şüphesi bulunmadığı halde, suç işlediği zannı ile bir kimsenin üzerini arayan özel güvenlik görevlisi için en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Haksız arama suçunu işlemiştir 5188 sayılı Yasaya göre para cezasını gerektiren bir davranıştır Önleme görevini yerine getirmiştir Üzeri aranan, şikâyetçi değilse sorun yoktur Görevi kötüye kullanma suçunu işlemiştir A

19 18-) Özel  güvenlik görevlileri görev alanları içerisinde bir suçla karşılaşırlarsa ne yapamazlar?
Suça el koyarlar Suçun devamını engellerler Sanığı tespit eder ve yakalar Olay yerini ve suç delillerini muhafaza ederler Kimlik Tespiti yaparlar E

20 19-) Kişinin özgürlüğünün kolluk tarafından hâkim kararı olmadan geçici olarak sınırlandırılmasına ne denir? Arama Hüküm giydirme İfade alma Yakalama Tutuklama D

21 20-) Aşağıdakilerden hangisi zor kullanmanın şartlarından değildir?
Zor kullanma sonunda suçlunun ifadesi alınmalıdır Zor kullanmanın yasal bir dayanağı bulunmalıdır Zor kullanma saldırının giderilmesi veya tehlikenin kaldırılmasına yetecek derecede olmalıdır Zor kullanma zorunlu olmalıdır Amacına ulaşıldığında zor kullanmaya son verilmelidir A

22 21-) Aşağıda belirtilen yetkilerden hangilerini özel güvenlik görevlileri kullanamaz?
I- Tutuklama II- Kimlik Tespiti III- Konut Araması IV- Yakalama V- Üst ve Eşya Araması VI- Kimlik Sorma a) I, III, V, VI b) I, II, III c) II, IV, VI d)IV, V, VI e) I, II, VI B

23 22-) Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin görevi değildir?
Görev alanında ve görevi sırasında önleme araması yapmak Adli arama sonucu bulduğu delili incelemek Suçta kullanılma ihtimali olan eşyaya el koymak Yakaladığı şüpheliyi genel kolluğa teslim etmek Görev alanına girenlerin eşyalarını X-Ray cihazından geçirmek B

24 23-) 5188 Sayılı Yasaya göre alanındaki konutlara ve işyerlerine, Özel Güvenlik Görevlisi hangi durumlarda girmelidir? Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde Suçluları yakalama yapmak ve adliyeye götürmek için Konut ve işyerinde çalışanların kimlik tespitini yapmak için Konut ve işyerlerinde arama yapmak için Hiçbir şekilde girilmemelidir A

25 24-) Kişi koruması ile ilgili olarak aşağıdaki hususlardan hangisi yanlıştır?
Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır Koruma 12 saat sürekli olmalıdır c) Koruma araç ve şoförü her zaman harekete hazır durumda bulunmalıdır d) Korumada giriş ve çıkış saatleri rutin olmamalıdır e) Hepsi B

26 25-) İki araçlı koruma düzeninde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İki araçlı koruma düzeninde öndeki araç öncü pozisyonundadır Her iki araç seyir halinde iken, tehdit algılama durumlarına göre yerlerini asla değiştirmezler Artçı oto güvenli takip mesafesini koruyarak kavşaklar geçilirken kapamalara dikkat eder Öndeki araç program yerine hızını artırarak önce girer Saldırı esnasında duruma göre şekil alırlar B

27 26-) Önemli kişinin tren yolculuğu sırasında alınması gerekli önlemler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Önemli kişinin bulunduğu vagon en önde olmalıdır Trende bulunan yiyecek ve diğer malzemelerin kontrolü yapılmalı Trenin her duruşunda korumalar inerek önemli kişinin bulunduğu vagonun emniyetini almalı Güzergâh araştırılmalı, tehlikeli bölgeler tespit edilerek, emniyet altına alınmalı Trenin bakım ve ikmalinden sorumlu personel kontrol altında bulundurulmalı A

28 27-) Öncü istihbarat çalışmalarında; öncü istihbarat ekibinin görevleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Güzergâh keşiflerini en az iki alternatif olacak şekilde yapar Bölgenin ve mevkiinin keşfini yapar Görevle ilgili istihbarı bilgilerle daha önce bölge ile ilgili yapılmış olan keşif raporlarını toplar ve plan yapar Güvenlikle ilgili tüm çalışmaları kapsayan ayrıntılı rapor hazırlar Güvenlik önlemlerinden mahallin en büyük mülki amiri de dâhil olmak üzere kimseye bilgi vermez E

29 28-) Korunan kişinin bir yerden bir yere giderken mutlaka geçmek zorunda olduğu saldırıya açık riskli noktalar yada hassas bölgeler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Trafik lambalarının bulunduğu yerler Köprüler Hemzemin geçitler Trafik yoğunluğunun az olduğu ana caddeler Tüneller D

30 29-) VIP’e yönelik saldırı anında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Koruma görevlileri VIP ‘i kaçırmak için saldırganın etkisiz hale getirilmesini beklerler Saldırıyı fark eden koruma görevlisi saldırı yönünü saat dilimi ile ifade ederek bağırır Saldırgana yakın olan iki koruma saldırının mahiyetine göre baraj kurup kapama yaparak karşılık verir Yanıltma ve ikinci saldırı daima göz önünde bulundurulmalıdır VİP’ in kaçırılacağı yön saldırının tam ters yönü olmalıdır A

31 30-) Aşağıdakilerden hangisi Temel Koruma Prensiplerinden değildir?
Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan, utandırıcı ve küçük duruma düşürücü durumlardan korunmalıdır Günümüzde tam koruma mümkündür Koruma esnek olmalı, önemli kişinin görevi engellenmemelidir Korumada boşluk bırakılmadan devamlılık sürecinde yapılmalıdır Korunan şahsın vücut bütünlüğü korunmalıdır B

32 31-) Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?
360 derecede koruma sağlanır Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidir Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir Sütre olabilecek yerler iyi belirlenmelidir C

33 32-) Deprem sırasında asansörde bulunuluyorsa ne yapılmalıdır?
Asansörü en alt kata indirmeliyiz Asansörü an üst kata çıkarmalıyız Asansörü durdurmalı ve en seri şekilde terk etmeliyiz Asansörden çıkmamalıyız ve beklemeliyiz e) Hiçbiri C

34 33-) Aşağıdaki durumların hangisinde bir yanma olayı meydana gelir?
a) Oksijen-Isı-Yanıcı Madde b) Hidrojen-Isı-Yanıcı Medde c) Oksijen-Hidrojen-Yanıcı Madde d) Isı-Metan-Yanıcı Madde e)Hiçbiri A

35 34-) Aşağıdakilerin hangisi yangın söndürme sistemlerinden değildir?
a) Yağmurlama (Sprinkler) sistemi b) Köpüklü sistem c) CO² li sistem d) Dumana duyarlı sistem e) Kimyasal gazlı sistem E

36 35-) Aşağıdakilerden hangisi bir felaket değildir?
a) Deprem b) Sel c)Yangın d)Kasırga e) Yanma E

37 36-) Deniz altında veya fay hattında şiddetli deprem veya kayma nedeniyle meydana gelen bir sarsıntının etkisiyle oluşan sismik okyanus akıntısına ne ad verilir? Deprem b) Sel c) Kasırga d) Hortum e) Tsunami E

38 37-) Aşağıdakilerden hangisi yangın sebebi değildir?
Bilgisizlik b) LPG gazı c) İhmal d) Kazalar e)Tabiat olayları B

39 38-) Bazı yaşlı ve çocukların ( İşine geleni dinleme) Biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Görünüşde dinleme Seçerek dinleme Saplantılı dinleme Savunma dinleme Yüzeysel dinleme B

40 39-) Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim aracı değildir?
Gazete b) Okul c) Radyo d) Dergi e) Televizyon B

41 40-) Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecindeki öğelerden biri değildir?
Kaynak b) Gelenekler c) Kanal d) Mesaj e) Alıcı B

42 41-) İnsanlara belirli bir düşünceyi, fikri, inancı davranış biçimini benimsetme faaliyeti aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir? Propaganda b) İletişim c) Halkla ilişkiler d) Reklâm e) Savunma A

43 42-) “Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir
42-) “Bazen bir bakış binlerce söze bedeldir.” Cümlesi neyi ifade etmektedir? Beden dili Gözlerin büyük olması, o gözlerin güzel olmasını c) Bakışmak konuşmaktan güzeldir d) Gözler yalan söylemez e) Hepsi A

44 43-) Aynı etkinin sağlanabilmesi için kullanılan uyuşturucu madde miktarının artırılmasına ne denir?
Tolerans b) Yoksulluk c) Bağımlılık d) Zehirlenme e) Hiçbiri A

45 44-) Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu artırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen madde kullanmayı sürdürmesi, zamanının büyük bir bölümünü madde arayarak geçirmesi ile tanımlanan durum nedir? Bağımlılık b) Yoksunluk c) Tolerans d) Zehirlenme e) Hiçbiri A

46 45-) Narkotik maddeler içinde ilaç sanayinde kullanılan madde hangisidir?
Kokain b) Morfin c) Eroin d) Esrar e) Hiçbiri B

47 46-) Eroinin vücuda en kısa zamanda tesir yapmasında kullanılan yöntem hangisidir?
Sigara ile içilmesi Burna çekerek kullanmak Ağız yolu ile almak Damara zerk etmek Hiçbiri D

48 47-) Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu maddelerin yaptığı etkilere göre sınıflandırılmasıdır?
Merkezi sinir sistemini uyaranlar Merkezi sinir sistemini yavaşlatanlar Narkotikler Hayal göstericiler Hepsi E

49 48-) Esrar maddesini kullananların tanınmasında hangisi yanlıştır?
Parmakları sararmıştır Vücudunda iğne izleri vardır Halüsinasyona bağlı sebepsiz gülme vardır Göz bebekleri büyür Gözleri kızarır B

50 49-) Aşağıdakilerden hangisi toplu hareketlere yapılacak müdahalenin amaçlarından biri değildir?
Topluluğu dağıtmak Dağılan toplulukların tekrar toplanmasını önlemek Topluluk içerisindeki suçluları yakalamak Yakalanan kişileri cezalandırmak Yakalanan kişileri savcılığa sevk etmek D

51 50-) Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynı amaca yönelik eylem birliği içinde olan, birbirlerini tanıyan örgütlenmiş ve liderleri olan bireylerin meydana getirmiş olduğu kümeye ne denir? Kalabalık b) Grup c) İnsan yığını d) Seyirci e) Halk B

52 51-) Aşağıdakilerden hangisi yasal olmayan toplumsal olayları başlatmada kullanılan usullerden değildir? Yaygın propaganda yapmak Konuşma yapmak Toplumu hareketlendirmek Heyecanı artırmak Eyleme geçiş C

53 52-) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik kuvvetlerinin topluluklara müdahale ederken uymak zorunda olduğu ilkelerden biri değildir? Taraf tutma Paniği önleme c) Profesyonel olma d) Tahriklere engel olma e) Teknolojiden faydalanma A

54 53-) Belirli bir amaç için bir araya gelmeyen ancak gelişen olaylar neticesinde amaçları ortak hale gelen insanlara ne ad verilir? Grup b) Kalabalık c) Miting d) Kısım e) Ekip B

55 54-) Aşağıdakilerden hangisi liderlerin grubu etkileme ve yönlendirme yöntemlerinden biridir?
İnandırma b) Ödüllendirme c) Zor kullanma d) İkna etme e) Hepsi E

56 55-) Büyük grupları küçük gruplara bölmek ve yanlara doğru dağıtmak grup içerisindeki liderleri, provokatör ve suçluları yakalamak, topluluk içerisinden yolu açmak amacıyla kullanılan düzen aşağıdakilerden hangisidir? Hat düzeni b) Kama düzeni c) Çember düzeni d) Grup düzen e) Hepsi B

57 56-) Bireylerin bir toplumun üyesi olarak geliştirdiği, dil, teknoloji, inanç, örf adet, gelenek ve görenek sanat, ahlak gibi ortak değerlerden oluşan, kuşaktan kuşağa aktarılan toplumsal kuralların tümüne ne ad verilir? a) Kültür b) Tutum c) Davranış d) Kanun e) Yönetmelik A

58 57-) İnsanların ve hayvanların gözlemlenebilen, herhangi bir şekilde ölçülebilen, içsel yada dışsal uyaranlara verdiği tepkiye ne ad verilir? Güdü b) Davranış c) Dürtü d) Algı e) Hiçbiri B

59 58-) Aşağıdakilerden hangisi toplulukların olayları başlatma usullerinden biri değildir?
Yaygın propaganda yapma Olay yaratarak dikkatleri başka noktaya çekmek Konuşma yapma d) Heyecanı artırma e) Eyleme geçiş B

60 59-) Teröristlerin bombalı eylem yapabileceği yerler aşağıdakilerden hangisidir?
Tören alanları Kamu binaları Toplu taşım araçları Halkın yoğun bulunduğu alış veriş merkezleri Hepsi E

61 60-) Olayın işleniş tarzının, mağdur ve suç sanıklarının ilişkisinin saptanabildiği dinamik bölgeye hangi isim verilir?   Olay       b) Olay yeri       c) Bulgu             d) Delil       e) Materyal B

62 61-) Olay yerinin incelemesini ve araştırmasını yapmak, delilleri tespit etmek, toplamak ve ilgili yerlere göndermek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? Soruşturma ekibi Olay yeri inceleme ekibi İlk ekip Asayiş ekibi Bölge karakolu B

63 62-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinde yapılmaması gereken davranışlardandır?
Devam eden olaya müdahale etmek Sanık ve tanıkları belirlemek Tanık ve sanıkları bir arada tutmak Olay yeri kapalı alan ise kapıları kilitlemek Olay yerini şeritle çevirmek C

64 63-) Aşağıdakilerden hangisinde ilk ekibin tanımı doğru olarak verilmiştir?
Olayı ilk önce öğrenen ekiptir Olay yerinde suçluları yakalayan ve soruşturmacı birime teslim eden ekiptir Meydana gelen olaya ilk müdahale eden ekiptir. Olay yerinde görevli polis ekibidir Hepsi C

65 64-) Bulgu ve delil ayrımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış ifade edilmiştir?
Her delil bir bulgudur ancak her bulgu bir delil değildir Olay yerinde elde edilen her bulgu bir delildir Bulgu, işlenmemiş delil demektir Bir bulgunun delil niteliği kazanması mahkeme heyetinin takdirindedir Hiçbiri B

66 65-) Aşağıdakilerden hangisi olay yerinin korunmasında ilk ekibin görevlerinden değildir?
a) Can ve mal güvenliğini sağlar b) Olay yerini en geniş hatlarıyla koruma altına alır c) Tanıkları belirler d) Olay yerindeki delilleri tespit eder e) Olayın safhası, seyri ve sonucu hakkında ilgili yerlere bilgi verir D

67 66-) Aşağıdakilerden hangisi izlerden olup delil sınıflandırmasına girmez?
Parmak izleri b) Ayak izleri c) Oto lastik izleri d) Diş izi e) Yara izi E

68 67-) Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri-fail-mağdur ilişkisini ortaya koymak amacıyla elde edilen her türlü materyale ………denir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Bulgu      b) Delil c) İz      d) Maddi delil      e) Kimyasal delil    B

69 68-) Aşağıdakilerden hangisi ilk ekip olabilir?
a) Çevik Kuvvet Ekibi b) Özel Güvenlik Personeli c) Olay yeri inceleme ekibi d) Trafik Ekibi e) Hepsi E

70 69-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal delillerdendir?
Patlayıcı maddeler Boyalar Barut artıkları İlaçlar Hepsi E

71 70-) Hangi yanıkların hastanede tedavi edilmesi gereklidir?
Elektrik çarpmasından kaynaklanan yanıklar 3. derecede yanıklar El-Yüz yanıkları Genital organ yanıkları Hepsi E

72 71-) Kalp vücudumuzda hangi sistem içinde yer alır?
Solunum sistemi Sindirim sistemi Dolaşım sistemi Merkezi sinir sistemi Ürogenital sistem C

73 72-) Birden fazla yaralının olduğu kazalarda triaj yapıldığında birinci öncelikli taşıma yapılacak kazazedeye hangi renk verilir? Kırmızı b) Sarı c) Yeşil d) Siyah e) Mavi A

74 73-) Kimlere kalp masajı yapılır?
Solunumu durmuş olanlara b) Kalbi 20 dk. önce durmuş olanlara c) Kalbi 3–5 dk. içerisinde durmuş olanlar d) Kalbi düzensiz çalışanlara e) Kalbi düzenli çalışanlara C

75 74-) Arı sokmalarında iğnenin girdiği bölgeye aşağıdakilerden hangisi sürülmelidir?
Tentürdiyot b) Oksijenli su c) Alkol d) Kolonya e) Amonyak C

76 75-) Turnike uygulaması nedir?
Kanama yerine ilaçla tedavi uygulamasıdır Kanayan yer ile kalp arasında tek kemik üzerinde sıkma bağı uygulanarak kanama durdurma yöntemidir Kanayan yerin alt kısmına basınç uygulayarak kanama durdurma yöntemidir Kişinin kanama bölgesinin kalp seviyesinden yukarı kaldırmak, kalbin kanama bölgesine olan basıncını azaltma yöntemidir Kanayan bölgeye tentürdiyot sürülmesidir B

77 76-) Asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark edilen kimselere ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yaptırılır? Bol su içirilir Kusturulur Sarımsaklı yoğurt yedirilir Asit içene baz, baz içene asit içirilir Hiçbir şey yapılmaz E

78 77-) Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir?
Ani bilinç kaybı Kasların gevşemesi Yüzün kızarması Soğuk terleme Göz kararması C

79 78-) Çok sayıda yaralının olduğu kaza ve felaketlerde en son taşınacaklar hangileridir?
Aşırı derecede geniş yanık yarası olanlar b) Açık veya kapalı göğüs yarası olanlar c) Ağır kanamalı yarası olanlar d) Hayatını kaybetmiş olanlar e) Burkulma ve çıkık gibi durumlarda olanlar D

80 79-) Kaza yada hastalık sonucunda yaşamı tehlikeye düşüren hallerde sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar yaşamın kurtarılması durumunda daha kötüye gitmesini önleyebilmek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak amacı ile yapılan uygulamaya…………. denir? Kaza b) Yaralanma c) Suni Solunum d) İlkyardım e) Acil yardım D

81 80-) Solunumu duran bir insanda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
Kandaki oksijen oranının düşmesi b) Kandaki oksijen oranının yükselmesi c) Vücut sıcaklığının yükselmesi d) Kalbin pompalama gücünün artması e) Kanın kalbe gelme hızının artması A

82 81-) Kimyasal madde yanıklarına karşı olay yerinde yapılacak ilk yardım aşağıdakilerden hangisidir?
Bol su ile yıkama Yara merhemi sürme Yakıcı maddeyi sulandırıp sürme Hiçbir uygulama yapılmaz Tuzlu su sürülür A

83 82-) Umumi emniyeti korumak, suçları olmadan evvel önlemek veya yapıldıktan sonra takip etmek ve lüzumunda halka yardımda bulunmak üzere karakol mıntıkasına çıkarılan ve dolaşarak vazife gören memurlara ne denir? Nokta görevlisi Koruma görevi Önleyici görevi Devriye görevlisi Kontrol noktası D

84 83-) Aşağıdakilerden hangisi cop'un özelliklerinden değildir?
Darbe anında vermiş olduğu acı neticesiyle topluluk ve birey üzerinde psikolojik etkisi vardır Öldürücü olmayan bir silahtır. Ancak insanların hassas yerlerine vurulmamalıdır Güvenlik görevlisi ile eylemci arasında belirli bir mesafe tutmak için kullanılır Kolun uzantısı olarak kullanılır Güvenlik görevlisinin bir aksesuarı olarak görülmesi E

85 84-) Copun kullanılma amacı nedir?
Öldürmek Yaralamak Savunma ve püskürtme Yakalamak Süs olarak kullanmak C

86 85-) Üniformalı devriye hizmetinde ilk amaç nedir?
Suçluyu yakalamak Suçlunun kaçmasını engellemek Suçlunun suça devam etmesini engellemek Suç aletini ele geçirmek Suçun işlenmesini önlemek ve caydırıcılık E

87 86-) Aşağıdaki kişi ya da kişilerden hangisi kapı tipi metal detektörlerinden geçirilmemelidir?
I Hamile bayanlar II Şüpheli kişiler III Kalp pili takılı kişiler IV Önemli kişiler a)-Yalnız I b)- I ve III c) I – III ve IV d )-Yalnız II e)-Hepsi B

88 87-) X-Ray cihazı daha çok nerelerde kullanılır?
Otellerde Havalimanlarında Banka, Mağaza girişlerinde Stadyum kapılarında Hastanelerde B

89 88-) Kartlı geçiş sistemi aşağıdaki birimlerden hangisinde kullanılabilir?
Büyük alışveriş merkezi girişlerinde Banka giriş kapılarında Okullarda Fabrika giriş kapılarında Otellerde D

90 89-) Aşağıdakilerden hangisi el dedektörü tarafından tespit edilemez?
Çelik levhalar Metal paralar Plastik kabzalı tabancalar Metal nesneler Metal alaşımı içermeyen nesneler E

91 90-) Aşağıdakilerden hangisi geçiş kontrol kartlarının kullanım amaçlarından değildir?
Zaman bazında kayıtların tutulması Binada bulunan kişilerin belirlenmesi Manyetik alandan etkilenmemesi Çalışanların takip edilmesi Giriş çıkışların yetkilendirilmesi C

92 91-) Ülkemizde X-ray cihazlarının ve dozimetrelerin ölçüm ve kontrolleri hangi kurum tarafından sertifikalandırılmaktadır? Devlet İstatistik Enstitüsü Telekomünasyon kurumu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ASELSAN Milli Prodüktive Merkezi C

93 92-) Kapalı devre kamera sistemlerinde kullanılan cihazlardan Switcher ve Quad arasındaki temel fark nedir? Switcher monitöre sırayla görüntü verir; Quad kamera görüntülerinin 4 tanesini aynı anda verebilir Switcher monitöre direk bağlanır; Quad kayıt cihazına bağlanır. Switcher e 4 kamera bağlanır; Quad a 16 kamera Switcher daha karmaşıktır; Quad daha basit İkisi de aynı makinedir A

94 93-) Film dozimetre hangi cihazla birlikte kullanılır?
Kamera ile X-Ray cihazı ile Kartlı okuyucu ile CCTV ile Kapı tipi dedektörle B

95 94-) Kişilere ait değişmeyen özellikleri okuyabilen sistemlerin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Metal dedektörü b) Biometrik c) X-ray cihazı d) Kontrol paneli e) Hiçbiri B

96 95-) İstenilen bir bölgenin görüntüsünü video sinyaline çevirerek monitöre aktaran CCTV sistemindeki cihaz aşağıdakilerden hangisidir? Video kayıt cihazı b) Multiplexer c) Kamera d) Monitör e) Quad C

97 96-) Aşağıdakilerin hangisi mektup bombalarının özelliklerinden değildir?
Fazla pul yapıştırılması Normalinden ağır olması Katlanmaz olması Katlanabilir ve yumuşak olması Ellenildiğinde sertliklere rastlanılması D

98 97-) Patlayıcı madde kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yakalanma riskinin az olması Psikolojik baskının fazla olması Toplumda panik yaratması Propaganda alanının geniş olması T.C. Kanuna göre cezasının daha hafif olması E

99 98-) Katı, sıvı ve gaz haldeki patlayıcı maddelerin kıvılcım, reaksiyon veya şok etkisi ile ateşlenmesi sonucu yüksek derecede ısı, ışık, gaz, ses ve basınç meydana getirerek hava içerisinde aniden ve şiddetle yayılması olayına ne denir? Bomba b) Patlayıcı Madde c) Patlama d) Başlatıcı e) Hiçbiri C

100 99-) Aşağıdakilerden hangisi patlama sonucu meydana gelen etkilerden değildir?
Isı etkisi b) Sarsıntı etkisi c) Basınç etkisi d) Gaz etkisi e) Parça etkisi D

101 100-) Saniyeli fitil standart üretiminde bir saniyede kaç cm. yanar?
1 cm b) 2 cm c) 3 cm d) 4 cm e) 5 cm D

102 1-) Aşağıdakilerden hangisi hafif ateşli silahın ana parçalarından değildir?
Namlu b) Gövde c) Tetik d) Palet e) Horoz D

103 2-) Bir silahın çekirdeğini gönderebileceği en uzak mesafeye ne denir?
Mermi yolu b) Etkili Menzil c) Azami menzil d) İlk Hız e) Hiçbiri C

104 3-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere …
3-) Atış esnasında dinlenmek amacıyla tabanca namlusu yere ….. derece açı yapacak şekilde tutulmalıdır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? b) c) 45 d) e) 65 C

105 4-) Aşağıdakilerden hangisi kovan atma tertibatı elemanlarındandır?
Tırnak b) Sürgü c) Kabze d) Şarjör e) Hiçbiri A

106 5-) Aşağıdakilerden hangisi toplu tabancalarda bulunmaz?
Namlu b) Kabze c) Horoz d) Şarjör e) Yiv ve set D

107 6-) Kimyasal silahları parça tesirli silahlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? a) Kesici ve ezici olması b) Ateşli silah olması c) Yakıcı zehirleyici, bayıltıcı d) Yok edici olması e) Delici olması C

108 7-) Silahta kapsül ateşlenmiyorsa arıza aşağıdakilerden hangisi olamaz?
İğne ucu kırık olabilir İğne kırık olabilir Fişek hatalı olabilir İcra yayı arızalıdır İğne yayı kırık olabilir D

109 8-) Silahlarda iğneye baskı yaparak fişeğin ateşlemesini sağlayan parçanın adı nedir?
Horoz b) Sürgü c) Namlu d) Yiv e) Set A

110 9-) Kapsülün ana görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Fişeğe hız verir Çekirdeğe yön verir Barutun ateşlemesini sağlar Barutun nemlenmesini önler Fişeğe yön verir C

111 10-) “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar…………….”
Boştur b) Ölümcüldür c) Yasaktır d) Doludur e) Emniyettedir D

112 11-) Toplu tabancalarda aşağıdaki parçalardan hangisi bulunmaz?
Namlu b) Tetik c) Emniyet mandalı d) Horoz e) Hiçbiri C

113 12-) Aşağıdaki parçalardan hangisi ateşleme sisteminden değildir?
Horoz b) İğne c) Tetik d) Şarjör e) İğne yayı D

114 13-) Barut gazının basıncıyla geriye giden sürgünün tekrar yerine gelmesini ne sağlar?
Namlu b) Horoz c) İcra yayı d) Şarjör yayı e) Tetik C

115 14-) Hatve nedir? Silah kapasitesidir b) Namlu boyudur c) Yiv ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir d) Namlu içindeki girintilerdir e) Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur E

116 15-) Ateşleme anında ateşleme hangi sırayı takip eder?
Horoz- iğne- kapsül- Barut b) İğne- Kapsül- Horoz- - Barut c) Kapsül- Horoz- - Barut- İğne d) Barut- Horoz- Kapsül- İğne e) Horoz- İğne- Barut -Kapsül A

117 16-) Atış esnasında fişek yatağındaki merminin patlamamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Silahın iğnesi uzundur b) Silahın yerine getiren yayı arızalıdır c) Merminin barutu fazladır d) Merminin kapsülünde fazla yanıcı madde vardır e) Merminin kapsülü ve barutu nemli olabilir veya iğne ucu kırık / aşınmış olabilir E

118 17-) Mermi çekirdeğine hız, dönüş ve yön vererek hedefe göndermeye yarayan içi boş metal boruya” ne denir? Yiv b) Set c) Namlu d) Tetik e) Horoz C

119 18-) İğnenin vurması ile ateşlenen fişek bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Kovan b) Barut c) Çekirdek d) Kapsül e) Mermi D

120 19-) Tabancayı elle tutmaya yarayan bölüme ne denir?
Kabze b) Gövde Şarjör yuvası d) Tutma kolu e) El kundağı A

121 20-) Aşağıdaki silahlardan hangisi 6136 Sayılı kanun kapsamına girmez?
Kama b) Hançer c) Saldırma d) Sustalı çakı e) Oluksuz bıçak E

122 21-) Aşağıdakilerden hangisi yiv ve setin işlevlerinden biri değildir?
Merminin dönerek ilerlemesini sağlar b) Merminin delme ve tahrip gücünün artmasını sağlar c) Merminin takla atmadan ilerlemesini sağlar d) Merminin azami mesafesini artırır e) Ateşleme sonrası boş kovanın dışarıya atılmasını sağlar E

123 22-) Parmağın nişan hattına paralel ters bir kuvvetle artan oranda baskı yapmasına ne denir?
Tetik ezme b) Horoz indirme c) Ateş etme d) Nişan alma e) Şarjör çıkarma A

124 23-) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal silahların özelliklerinden değildir?
Parça tesirli olması b) Sinir sistemini etkilemesi c) Yakıcı olması d) Boğucu olması e) Göz yaşartıcı olması A

125 24-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……
24-) Atışa hazır fişeğin işgal ettiği yere ……., atış için sıra bekleyen merminin işgal ettiği yere de …..……. denir? Fişek yatağı-namlu b) Namlu –hazne c) Fişek yatağı- hazne d) Hazne-şarjör e) Rampa-fişek yatağı C

126 25-) Şarjör yayının üst kısmında bulunan ve fişeklerin üzerine yerleştirildiği sert plastik maddeye ne denir? Gerdel b) Şarjör c) Horoz d) Sürgü e) Şarjör kapağı A

127 TEŞEKKÜR EDERİZ.


"OYAK SGS A.Ş. EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 16 NCİ KOMİSYON SINAV SORU VE CEVAPLARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları