Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Psikiyatrik nozoloji Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Psikiyatrik nozoloji Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi."— Sunum transkripti:

1 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Psikiyatrik nozoloji Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 2 Psikiyatrik belirtilerin tanımı ve sınıflama Neden tanımlama gerekli? Neden tanımlama gerekli? Sınıflamanın yararları Sınıflamanın yararları Sınıflama sistemleri Sınıflama sistemleri –DSM –ICD

3 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 3 Genel görünüm ve davranış Giyim, kuşam Giyim, kuşam Göz ilişkisi kurma Göz ilişkisi kurma Postür Postür Sosyoekonomik düzeyle uyumlu davranışlar Sosyoekonomik düzeyle uyumlu davranışlar Uygunsuz veya garip davranışlar Uygunsuz veya garip davranışlar Saldırgan, savunucu davranış Saldırgan, savunucu davranış

4 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 4 Giyim, kuşam Sosyoekonomik düzeyle uygun mu? Sosyoekonomik düzeyle uygun mu? Tuhaf, acayip giysiler taşıyor mu? Tuhaf, acayip giysiler taşıyor mu? Yaşına ve ortama uygun mu? Yaşına ve ortama uygun mu? Temizlik düzeyi Temizlik düzeyi Renkler ve uyum? Renkler ve uyum?

5 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 5 Göz ilişkisi kurma Göz ilişkisi hiç kurmama veya aşırı (rahatsız edecek derecede) kurma Göz ilişkisi hiç kurmama veya aşırı (rahatsız edecek derecede) kurma Güvensizlik Güvensizlik Utangaçlık Utangaçlık Sanrılar Sanrılar

6 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 6 Postür Sandalyede oturuşu nasıl? Sandalyede oturuşu nasıl? Öne eğilmiş mi, yaslanmış mı? Öne eğilmiş mi, yaslanmış mı? Sandalyeyi dolduruyor mu, ucuna ilişmiş mi? Sandalyeyi dolduruyor mu, ucuna ilişmiş mi? Başı öne eğik mi, dik mi duruyor? Başı öne eğik mi, dik mi duruyor?

7 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 7 Uygunsuz veya garip davranışlar Patavatsız konuşma içeriği Patavatsız konuşma içeriği Aşırı samimi konuşma Aşırı samimi konuşma Cinsel içerikli konuşma Cinsel içerikli konuşma Küfürlü konuşma Küfürlü konuşma Kur yapma, sarkıntılık Kur yapma, sarkıntılık Uygunsuz davranış (kaşınma, esneme, telefona cevap verme, kalkıp dolaşma, eşyayı karıştırma..) Uygunsuz davranış (kaşınma, esneme, telefona cevap verme, kalkıp dolaşma, eşyayı karıştırma..)

8 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 8 Saldırgan davranış Sözel saldırgan davranış (tehditkar veya yüksek sesli konuşma) Sözel saldırgan davranış (tehditkar veya yüksek sesli konuşma) Fiziksel saldırganlık (vurma, eşya fırlatma...) Fiziksel saldırganlık (vurma, eşya fırlatma...)

9 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 9 Savunucu davranış Kısa cevaplar Kısa cevaplar Spontan konuşma azdır Spontan konuşma azdır Herşeye olumlu cevap verme eğilimi Herşeye olumlu cevap verme eğilimi Aşırı uyumlu tutum Aşırı uyumlu tutum Aşırı dikkatlilik ve ayrıntıcılık Aşırı dikkatlilik ve ayrıntıcılık Bilgi vermemeye özen gösteren konuşma, tutum veya kıyafet Bilgi vermemeye özen gösteren konuşma, tutum veya kıyafet

10 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 10 Konuşma Az veya çok konuşma Az veya çok konuşma Hızlı veya yavaş konuşma Hızlı veya yavaş konuşma Konuşmama (mutizm) Konuşmama (mutizm) Bilgi ileten/iletmeyen konuşma (içerik) Bilgi ileten/iletmeyen konuşma (içerik)

11 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 11 Bilinç Uyanıklık düzeyi Uyanıklık düzeyi Farkındalık Farkındalık Bilinç sislenmesi ve koma Bilinç sislenmesi ve koma

12 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 12 Yönelim (orientation) Yeri, zamanı, kişiyi, bilme tanıma Yeri, zamanı, kişiyi, bilme tanıma Bozulma sırası =>zaman, yer, kişi Bozulma sırası =>zaman, yer, kişi Kişi yönelimi ancak çok ağır beyin hastalıklarında ve disosiyatif bozukluklarda bozulur Kişi yönelimi ancak çok ağır beyin hastalıklarında ve disosiyatif bozukluklarda bozulur

13 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 13 Duygulanım Duygu (emotion, feeling) Duygu (emotion, feeling) Duygulanım (affect) Duygulanım (affect) Duygudurum (mood, mizaç) Duygudurum (mood, mizaç)

14 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 14 Duygulanım: tanımlar Duygu: dış ve iç uyaranlara tepki olarak yaşanan, bedensel ve ruhsal bileşenleri olan yaşantılar Duygu: dış ve iç uyaranlara tepki olarak yaşanan, bedensel ve ruhsal bileşenleri olan yaşantılar Duygulanım: iç ve dış uyaranlara duygularla tepki verebilme yetisi Duygulanım: iç ve dış uyaranlara duygularla tepki verebilme yetisi Duygudurum: Uzun süreli, görece istikrarlı duygulanım Duygudurum: Uzun süreli, görece istikrarlı duygulanım

15 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 15 Duygulanımda bozukluk Artma: taşkın, kabarmış, labil, çökkün.. Artma: taşkın, kabarmış, labil, çökkün.. Azalma: soğukluk, apati, küntlük, sığlık Azalma: soğukluk, apati, küntlük, sığlık Sapma: uygunsuzluk, ambivalans, aleksitimi Sapma: uygunsuzluk, ambivalans, aleksitimi

16 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 16 Bellek Unutma ve hatırlama Unutma ve hatırlama Tespit belleği (işleyen/anlık bellek) Tespit belleği (işleyen/anlık bellek) Yakın bellek Yakın bellek Uzak bellek Uzak bellek Bellek muayenesi Bellek muayenesi

17 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 17 Yargılama Bilinç ve bellek sağlam olduğu halde bozulabilir Bilinç ve bellek sağlam olduğu halde bozulabilir Kişinin SED’ne bağlı olarak değişebilir Kişinin SED’ne bağlı olarak değişebilir Toplumun kültürel değişimine paralel olarak değişebilir Toplumun kültürel değişimine paralel olarak değişebilir

18 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 18 Zeka Zeka-eğitim ilişkisi Zeka-eğitim ilişkisi IQ testleri IQ testleri Zekanın türleri Zekanın türleri Zeka kalıtsal mı, gelişir mi? Zeka kalıtsal mı, gelişir mi? Irklararası farklılık var mı? Irklararası farklılık var mı?

19 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 19 Düşünce En iyi muayene yolu konuşmayı incelemek En iyi muayene yolu konuşmayı incelemek Biçimi ve içeriğinde bozukluk olabilir Biçimi ve içeriğinde bozukluk olabilir Düşünce akışında hızlanma, yavaşlama Düşünce akışında hızlanma, yavaşlama Düşünce durması: bloklar Düşünce durması: bloklar Ayrıntıcı veya çevresel konuşma/düşünme Ayrıntıcı veya çevresel konuşma/düşünme Çağrışım bozuklukları Çağrışım bozuklukları

20 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 20 Düşünce akışında bozukluklar Artma: hızlanma, fikir uçuşması Artma: hızlanma, fikir uçuşması Azalma: yavaşlama, durma, bloklar Azalma: yavaşlama, durma, bloklar Sapma: düzensiz, uygunsuz, neolojizm, enkoherans, kelime salatası, stereotipi, klang çağrışım Sapma: düzensiz, uygunsuz, neolojizm, enkoherans, kelime salatası, stereotipi, klang çağrışım

21 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 21 Düşünce içeriğinde bozukluklar Artma: içerikte artış Artma: içerikte artış Azalma: fakirleşme Azalma: fakirleşme Sapma: kuşku, obsesyon, sanrı, aşırı uğraş, yarı-sanrı Sapma: kuşku, obsesyon, sanrı, aşırı uğraş, yarı-sanrı

22 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 22 Düşünce bozuklukları: tanımlar Obsesyon (takıntı): rahatsız edici, tekrarlayan, direnmeye rağmen gelen düşünceler Obsesyon (takıntı): rahatsız edici, tekrarlayan, direnmeye rağmen gelen düşünceler Sanrı (hezeyan): mantıklı tartışma ile değiştirilemeyen, saçma/tuhaf inanç veya fikir Sanrı (hezeyan): mantıklı tartışma ile değiştirilemeyen, saçma/tuhaf inanç veya fikir

23 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 23 Soyut düşünce Çocuklukta soyut düşünce yoktur. “Ağırbaşlı” terimini somut anlar. Yaş ilerledikçe soyut düşünmeyi öğrenir Çocuklukta soyut düşünce yoktur. “Ağırbaşlı” terimini somut anlar. Yaş ilerledikçe soyut düşünmeyi öğrenir Bazı hastalıklarda somut düşünme devam eder. Bazı hastalıklarda somut düşünme devam eder.

24 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 24 Gerçeği değerlendirme Düşünce ve duygulara ait olanla dış dünyayı birbirinden ayırt edebilme yetisi Düşünce ve duygulara ait olanla dış dünyayı birbirinden ayırt edebilme yetisi Bazı hastalıklarda (scz) bozulur Bazı hastalıklarda (scz) bozulur

25 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 25 Muhakeme (yargılama) Neden-sonuç ilişkisi, doğru-yanlış, sosyal değerler ve normlar, yasalar, suç kavramı.. gibi konuları kavrayabilme becerisi Neden-sonuç ilişkisi, doğru-yanlış, sosyal değerler ve normlar, yasalar, suç kavramı.. gibi konuları kavrayabilme becerisi Organik mental bozukluklarda başka bozukluklar ortaya çıkmadan muhakeme bozukluğu ortaya çıkabilir Organik mental bozukluklarda başka bozukluklar ortaya çıkmadan muhakeme bozukluğu ortaya çıkabilir

26 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 26 Algı ve bozuklukları Tanım: Duyu organlarımızdan gelen uyarıların algı merkezleri tarafından işlenmesi ve tanınmasıdır Tanım: Duyu organlarımızdan gelen uyarıların algı merkezleri tarafından işlenmesi ve tanınmasıdır Algılamada azalma, artma veya sapmadan söz edebiliriz Algılamada azalma, artma veya sapmadan söz edebiliriz Azalma: scz, depr Azalma: scz, depr Artma: mani, hipomani Artma: mani, hipomani Sapma: scz, mani, organik mental bzk. Sapma: scz, mani, organik mental bzk.

27 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 27 Algı ve bozuklukları Yanılsamalar Yanılsamalar Varsanılar Varsanılar

28 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 28 Yanılsama (illüzyon) Algı yanılması da denir Algı yanılması da denir Var olan bir nesnenin çeşitli nedenlerle farklı bir şekilde algılanmasıdır Var olan bir nesnenin çeşitli nedenlerle farklı bir şekilde algılanmasıdır Bilinç sislenmesi, alkol veya madde etkisi, yorgunluk, uykusuzluk vb. nedenlere bağlı oluşabilir Bilinç sislenmesi, alkol veya madde etkisi, yorgunluk, uykusuzluk vb. nedenlere bağlı oluşabilir Örnekler: hortumu yılana benzetmek, duvar kağıdı desenini gerçek sanmak, birisi size sesleniyor sanmak vb. Örnekler: hortumu yılana benzetmek, duvar kağıdı desenini gerçek sanmak, birisi size sesleniyor sanmak vb.

29 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 29 Varsanı (halüsinasyon) Nesnesiz algı da denir. Nesnesiz algı da denir. Olmayan bir kişinin sesi duyulur veya hayali görülür Olmayan bir kişinin sesi duyulur veya hayali görülür Uyanıkken olması önemli (rüyadan ayırt edin!) Uyanıkken olması önemli (rüyadan ayırt edin!) Komşudan gelen sesler varsanı olabilir!! Komşudan gelen sesler varsanı olabilir!! Hipnogojik, hipnopompik halüsinasyon Hipnogojik, hipnopompik halüsinasyon Duygudurumla uyumlu halüsinasyon Duygudurumla uyumlu halüsinasyon

30 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 30 Varsanılar En yaygın olanlar işitme ve görme En yaygın olanlar işitme ve görme Kendi isminin çağrıldığını duyma varsanı mı? Kendi isminin çağrıldığını duyma varsanı mı? Dokunma, koku ve tat sanrısı ne durumda görülür? Dokunma, koku ve tat sanrısı ne durumda görülür? 6. his sanrısı var mıdır? 6. his sanrısı var mıdır?


"İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı 1 Psikiyatrik nozoloji Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları