Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı"— Sunum transkripti:

1 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Psikiyatrik nozoloji Doç. Dr. Cengiz Kılıç Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

2 Psikiyatrik belirtilerin tanımı ve sınıflama
Neden tanımlama gerekli? Sınıflamanın yararları Sınıflama sistemleri DSM ICD İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

3 Genel görünüm ve davranış
Giyim, kuşam Göz ilişkisi kurma Postür Sosyoekonomik düzeyle uyumlu davranışlar Uygunsuz veya garip davranışlar Saldırgan, savunucu davranış İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

4 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Giyim, kuşam Sosyoekonomik düzeyle uygun mu? Tuhaf, acayip giysiler taşıyor mu? Yaşına ve ortama uygun mu? Temizlik düzeyi Renkler ve uyum? İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

5 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Göz ilişkisi kurma Göz ilişkisi hiç kurmama veya aşırı (rahatsız edecek derecede) kurma Güvensizlik Utangaçlık Sanrılar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

6 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Postür Sandalyede oturuşu nasıl? Öne eğilmiş mi, yaslanmış mı? Sandalyeyi dolduruyor mu, ucuna ilişmiş mi? Başı öne eğik mi, dik mi duruyor? İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

7 Uygunsuz veya garip davranışlar
Patavatsız konuşma içeriği Aşırı samimi konuşma Cinsel içerikli konuşma Küfürlü konuşma Kur yapma, sarkıntılık Uygunsuz davranış (kaşınma, esneme, telefona cevap verme, kalkıp dolaşma, eşyayı karıştırma..) İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

8 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Saldırgan davranış Sözel saldırgan davranış (tehditkar veya yüksek sesli konuşma) Fiziksel saldırganlık (vurma, eşya fırlatma...) İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

9 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Savunucu davranış Kısa cevaplar Spontan konuşma azdır Herşeye olumlu cevap verme eğilimi Aşırı uyumlu tutum Aşırı dikkatlilik ve ayrıntıcılık Bilgi vermemeye özen gösteren konuşma, tutum veya kıyafet İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

10 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Konuşma Az veya çok konuşma Hızlı veya yavaş konuşma Konuşmama (mutizm) Bilgi ileten/iletmeyen konuşma (içerik) İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

11 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Bilinç Uyanıklık düzeyi Farkındalık Bilinç sislenmesi ve koma İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

12 Yönelim (orientation)
Yeri, zamanı, kişiyi, bilme tanıma Bozulma sırası =>zaman, yer, kişi Kişi yönelimi ancak çok ağır beyin hastalıklarında ve disosiyatif bozukluklarda bozulur İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

13 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Duygulanım Duygu (emotion, feeling) Duygulanım (affect) Duygudurum (mood, mizaç) İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

14 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Duygulanım: tanımlar Duygu: dış ve iç uyaranlara tepki olarak yaşanan, bedensel ve ruhsal bileşenleri olan yaşantılar Duygulanım: iç ve dış uyaranlara duygularla tepki verebilme yetisi Duygudurum: Uzun süreli, görece istikrarlı duygulanım İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

15 Duygulanımda bozukluk
Artma: taşkın, kabarmış, labil, çökkün.. Azalma: soğukluk, apati, küntlük, sığlık Sapma: uygunsuzluk, ambivalans, aleksitimi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

16 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Bellek Unutma ve hatırlama Tespit belleği (işleyen/anlık bellek) Yakın bellek Uzak bellek Bellek muayenesi İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

17 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Yargılama Bilinç ve bellek sağlam olduğu halde bozulabilir Kişinin SED’ne bağlı olarak değişebilir Toplumun kültürel değişimine paralel olarak değişebilir İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

18 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Zeka Zeka-eğitim ilişkisi IQ testleri Zekanın türleri Zeka kalıtsal mı, gelişir mi? Irklararası farklılık var mı? İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

19 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Düşünce En iyi muayene yolu konuşmayı incelemek Biçimi ve içeriğinde bozukluk olabilir Düşünce akışında hızlanma, yavaşlama Düşünce durması: bloklar Ayrıntıcı veya çevresel konuşma/düşünme Çağrışım bozuklukları İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

20 Düşünce akışında bozukluklar
Artma: hızlanma, fikir uçuşması Azalma: yavaşlama, durma, bloklar Sapma: düzensiz, uygunsuz, neolojizm, enkoherans, kelime salatası, stereotipi, klang çağrışım İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

21 Düşünce içeriğinde bozukluklar
Artma: içerikte artış Azalma: fakirleşme Sapma: kuşku, obsesyon, sanrı, aşırı uğraş, yarı-sanrı İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

22 Düşünce bozuklukları: tanımlar
Obsesyon (takıntı): rahatsız edici, tekrarlayan, direnmeye rağmen gelen düşünceler Sanrı (hezeyan): mantıklı tartışma ile değiştirilemeyen, saçma/tuhaf inanç veya fikir İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

23 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Soyut düşünce Çocuklukta soyut düşünce yoktur. “Ağırbaşlı” terimini somut anlar. Yaş ilerledikçe soyut düşünmeyi öğrenir Bazı hastalıklarda somut düşünme devam eder. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

24 Gerçeği değerlendirme
Düşünce ve duygulara ait olanla dış dünyayı birbirinden ayırt edebilme yetisi Bazı hastalıklarda (scz) bozulur İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

25 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Muhakeme (yargılama) Neden-sonuç ilişkisi, doğru-yanlış, sosyal değerler ve normlar, yasalar, suç kavramı.. gibi konuları kavrayabilme becerisi Organik mental bozukluklarda başka bozukluklar ortaya çıkmadan muhakeme bozukluğu ortaya çıkabilir İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

26 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Algı ve bozuklukları Tanım: Duyu organlarımızdan gelen uyarıların algı merkezleri tarafından işlenmesi ve tanınmasıdır Algılamada azalma, artma veya sapmadan söz edebiliriz Azalma: scz, depr Artma: mani, hipomani Sapma: scz, mani, organik mental bzk. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

27 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Algı ve bozuklukları Yanılsamalar Varsanılar İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

28 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Yanılsama (illüzyon) Algı yanılması da denir Var olan bir nesnenin çeşitli nedenlerle farklı bir şekilde algılanmasıdır Bilinç sislenmesi, alkol veya madde etkisi, yorgunluk, uykusuzluk vb. nedenlere bağlı oluşabilir Örnekler: hortumu yılana benzetmek, duvar kağıdı desenini gerçek sanmak, birisi size sesleniyor sanmak vb. İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

29 Varsanı (halüsinasyon)
Nesnesiz algı da denir. Olmayan bir kişinin sesi duyulur veya hayali görülür Uyanıkken olması önemli (rüyadan ayırt edin!) Komşudan gelen sesler varsanı olabilir!! Hipnogojik, hipnopompik halüsinasyon Duygudurumla uyumlu halüsinasyon İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

30 İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Varsanılar En yaygın olanlar işitme ve görme Kendi isminin çağrıldığını duyma varsanı mı? Dokunma, koku ve tat sanrısı ne durumda görülür? 6. his sanrısı var mıdır? İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı


"İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları