Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Psikoloji Yüksek Lisans 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Psikoloji Yüksek Lisans 1"— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Psikoloji Yüksek Lisans 1
BİPOLAR BOZUKLUK Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Hasan Kalyocu Ün. Psikoloji Yüksek Lisans 1

2 Duygulanım? (Gözlenen - Nesnel) Uyaranlar, olaylar, düşünce ve anılara neşe, öfke, üzüntü gibi duygusal tepkilerle katılabilme yetisi Duygudurum? (Hissedilen - Öznel) Belli bir süre, belirli sınırlar içinde belirli tip bir duygulanım içinde bulunma durumu Mizaç? Yapısal, genetik ve biyolojik temele dayanan tavır ve davranışlar, Temperaman, Huy. Karakter İnsanın yetiştiği aile çevresinden kaynaklanan öğrenilmiş tavır ve davranışlar. Kişilik Davranışsal ve psikolojik özelliklerin doğuştan gelen ve sonradan kazanılan belirleyicilerinin ortak oluşturduğu yapı.

3 Depressif atakların yanısıra hipomanik ve/veya manik ataklarla karakterizedir.
Hastaların çoğunda ataklar arasında tam ya da tama yakın iyilik dönemleri görülür. Remisyon dönemlerinin süresi hastalığın, “tipine” ve “seyrine” göre değişebilir.

4 Tip I: Depresyon ve mani atakları ile seyreden tip.
Tip I tanısı koymak için en az bir manik (veya mikst) atak gerekir. Tip II: Depresyon ve hipomani atakları ile seyreden tip. Tip II tanısı koymak için “mani” olarak belirlenen bir atak olmaması buna karşılık en az birer depressif ve hipomanik atak gerekir. Sık döngü: Yılda 4 ya da daha fazla atak Mikst epizod: Aynı atakda hem manik hem depressif atak

5 Yaşam boyu prevalens %0.4 - 1.8 arasında Genetik geçiş yüksek
Bipolar bozukluk hastalarının çocuklarında %25 oranında Bipolar bozukluk gelişme riski Çevresel Faktörler Nörokimyasal süreçler Serotonin Noradrenalin Dopamin Nöropeptidler Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Hipotalamus-Hipofiz-Tiroid Aks Hipotalamus-Hipofiz-Gonad Aks

6 Bilinç genellikle açıktır
Oryantasyon (Yönelim) kusuru yoktur. Psikoz gelişmiş ise hastalığına yönelimi olmayabilir. Dikkat genellikle bozuktur. Spontan dikkatte artma olmakla birlikte genellikle konsantrasyon güçlüğü olur. Distraktibilite (dikkatin kolayca çelinebilir olması) sıktır. Bellek genellikle belirgin bir bozukluk göstermez. Bellekte artma olabilir. Algı bozukluğu genellikle olmaz. Eğer psikoz gelişmiş ise genellikle mizaçla uyumlu varsanılar olabilir. Zeka hastalığa bağlı değişiklik genelde olmaz.

7 Düşünce Yapısınında: soyutlama kusuru görülmemekle birlikte yargılama kusuru ve (psikoz gelişmiş ise) gerçeği değerlendirme bozukluğu olabilir. Akışında: genellikle hızlanma olur. Logore vardır. Konuşmanın tempo ve ritminde artış görülür. Fikir uçuşması, “düşüncelerin zihinde adeta birbirleri ile yarıştıkları hissi” tipiktir. İçeriğinde kendine aşırı güven, aşırı iyimserlik, kendine olağandışı olumlu özellikler atfetme, büyüklük temaları ve eğer psikoz gelişmiş ise genellikle mizaçla uyumlu (büyüklük, mistik) sanrılar görülebilir. Duygulanımda belirgin şekilde yükselme hali vardır. Yaşamdan alınan zevk artmıştır. Genellikle aşırı neşe ve keyif hali vardır. Daha seyrek olarak öfke ve irritabilite olabilir.

8 Psikomotor aktivite artmıştır (eksitasyon). Enerji artmışı olur
Psikomotor aktivite artmıştır (eksitasyon). Enerji artmışı olur. Uyku gereksinimi azalmıştır. Yorulmazlar. Dürtü kontrol bozukluğuçok patagnomatiktir. Bu durum cinsellik, ekonomi ve kişilerarası ilişkiler alanında hasta ve çevresi için zararlı sonuçlar doğurur. Amaca yönelik akktivitelerde artış gözlenir. Ev dışında geçirdiği zaman artar. Çeşitli yönlerden riskli girişimleri olabilir. Nadiren ajitasyon görülebilir. Cinsel ilgi, istek ve güç artışı olur. Giyim kuşam ve makyaj alışkanlıklarında abartı olabilir. İştah artması da azalması da görülebilir.

9 Manik Epizod En az bir hafta süren duygudurum değişikliği (taşkınlık, İrritabilite, yükselme) Aşağıdakilerde en az üçü (duygudurum irritable ise dördü) Büyüklük hissi, benlik saygısında artma Uyku gereksiniminde azalma Logore (çok konuşma, gevezelik) Fikir uçuşması, düşüncelerin yarışması Distraktibilite Amaca yönelik etkinlik artışı Zevk veren etkinliklere aşırı ilgi, katılım, risk alma Mikst epizodun dışlanmalı İşlev kaybı, hospitalizasyon gereği ve/veya psikotik semptomatoloji vardır Semptomatoloji bir madde kullanımına ya da genel tıbbi duruma bağlı değildir

10 Miks Epizod En az bir hafta süreyle manik ve depressif epizod tanı kriterleri (süre hariç) karşılanmıştır İşlev kaybı, hospitalizasyon gereği ve/veya psikotik semptomatoloji vardır Semptomatoloji bir madde kullanımına ya da genel tıbbi duruma bağlı değildir

11 Hipomanik Epizod En az dört gün süren duygudurum değişikliği (taşkınlık, İrritabilite, yükselme) Aşağıdakilerde en az üçü (duygudurumda irritabilite varsa dördü) Büyüklük hissi, benlik saygısında artma Uyku gereksiniminde azalma Logore (çok konuşma, gevezelik) Fikir uçuşması, düşüncelerin yarışması Distraktibilite Amaca yönelik etkinlik artışı Zevk veren etkinliklere aşırı ilgi, katılım, risk alma İşlevsellikte hastanın karakteriyle uyuşmayan bir değişiklik vardır. Duygudurum ve işlev değişiklikleri başkalarınca da gözlenebilir düzeydedir İşlevsellikte belirgin bozulma, hospitalizasyon gereği ve psikotik semptomatoloji yoktur Semptomatoloji bir madde kullanımına ya da genel tıbbi duruma bağlı değildir

12 Kaynaklar: Prof Dr. Timuçin Oral Prof. Dr. Ali Kemal Söğüş


"Yrd. Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül Psikoloji Yüksek Lisans 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları