Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Şubat 2012.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Şubat 2012."— Sunum transkripti:

1 1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Şubat 2012

2 2 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, kendine özgü teknik ve bütçe mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bölgeler arası farklılığı gidermeye yönelik faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

3 3 KALKINMA AJANSLARI 5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”la kurulmuştur. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.

4 4 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEDİR? İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre Türkiye, 12 Düzey1 Bölgesi ve 26 Düzey2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama değil, istatistiki bir sınıflamadır. Kalkınma Ajansları Düzey2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuşlardır.

5 5 ÜLKEMİZDEKİ KALKINMA AJANSLARI

6 6 Kuruluş Yılı Düzey-2 Bölgesi Kalkınma AjansıKısaltmaKapsadığı İller Merkez İlTelefon Numarası 2006TR31İzmir Kalkınma AjansıİZKAİzmir 0. 232. 489 81 81 TR62Çukurova Kalkınma AjansıÇKAMersin, AdanaAdana0. 322. 363 00 39 2008TR10İstanbul Kalkınma AjansıİSTKAİstanbul 0. 212. 468 34 00 TR52Mevlana Kalkınma AjansıMEVKAKonya, KaramanKonya0. 332. 236 32 90 TR83Orta Karadeniz Kalkınma AjansıOKAAmasya, Çorum, Samsun, TokatSamsun0. 362. 431 24 00 TRA1Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKABayburt, Erzincan, ErzurumErzurum0. 442. 235 61 11 TRB2Doğu Anadolu Kalkınma AjansıDAKABitlis, Hakkari, Muş, VanVan0. 436. 212 95 13 TRC1İpekyolu Kalkınma AjansıİKAAdıyaman, Gaziantep, KilisGaziantep0. 342. 231 07 01 TRC2Karacadağ Kalkınma AjansıKARACADAĞDiyarbakır, ŞanlıurfaDiyarbakır0. 412. 237 12 16 TRC3Dicle Kalkınma AjansıDİKABatman, Mardin, Şırnak, SiirtMardin0. 482. 212 11 07 2009TR21Trakya Kalkınma AjansıTRAKYAKAEdirne, Kırklareli, TekirdağTekirdağ0. 282. 263 37 37 TR22Güney Marmara Kalkınma AjansıGMKABalıkesir, ÇanakkaleBalıkesir0. 266. 246 10 00 TR32Güney Ege Kalkınma AjansıGEKAAydın, Denizli, MuğlaDenizli0. 258. 371 88 44 TR33Zafer Kalkınma AjansıZEKAAfyonkarahisar, Kütahya, Manisa, UşakKütahya0. 274. 271 77 61 TR41Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı BEBKABilecik, Bursa, EskişehirBursa0. 224. 211 13 27 TR42Doğu Marmara Kalkınma AjansıMARKABolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, YalovaKocaeli0. 262. 332 01 44 TR51Ankara Kalkınma AjansıANKARAKAAnkara 0. 312. 310 03 00 TR61Batı Akdeniz Kalkınma AjansıBAKAAntalya, Burdur, IspartaIsparta0. 246. 224 37 37 TR63Doğu Akdeniz Kalkınma AjansıDOĞAKAHatay, Kahramanmaraş, OsmaniyeHatay0. 326. 225 14 15 TR71Ahiler Kalkınma AjansıAHİKAAksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde Nevşehir0. 384. 214 36 66 TR72Orta Anadolu Kalkınma AjansıORANKayseri, Sivas, YozgatKayseri0. 352. 352 67 26 TR81Batı Karadeniz Kalkınma AjansıBAKKABartın, Karabük, ZonguldakZonguldak0. 372. 257 74 70 TR82Kuzey Anadolu Kalkınma AjansıKUZKAÇankırı, Kastamonu, SinopKastamonu0. 366. 212 58 52 TR90Doğu Karadeniz Kalkınma AjansıDOKAArtvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 0. 462. 321 36 52 TRA2Serhat Kalkınma AjansıSERKAAğrı, Ardahan, Iğdır, KarsKars0. 474. 212 52 00 TRB1Fırat Kalkınma AjansıFKABingöl, Elazığ, Malatya, TunceliMalatya0. 422. 212 87 98

7 7 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR? Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak,

8 8 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR? Sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini sağlamak, Değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlamak, Sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirmek, Bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek ve sürekli olarak yükseltmek amacıyla kurulmaktadır.

9 9 BÖLGE PLANLARI Ülkemizdeki Kalkınma Ajanslarının ayrı ayrı bölge planları bulunmaktadır. Ajanslar, bölge planlarında belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak, istihdam olanaklarını arttıracak ve kalkınmaya yardımcı olacak projelere öncelik vermektedir.

10 10 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANLARI Kalkınma Ajanslarının proje teklif çağrısı duyurularına Kalkınma Bakanlığı’nın www.kalkinma.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. www.kalkinma.gov.tr

11 11 Kalkınma Ajansları, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”, “Destek Yönetimi Kılavuzu” ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda mali ve teknik destek sağlamaktadır. DESTEKLER

12 12 MALİ DESTEK TÜRLERİ Ajanslar tarafından uygulanan mali destek türleri şunlardır: 1.Doğrudan finansman desteği 2.Faiz desteği 3.Faizsiz kredi desteği

13 13 BAŞVURULAR Başvurular; başvuru rehberinde belirtilen şekilde, rehberdeki kural ve koşullara uygun olarak, ekleriyle birlikte eksiksiz doldurularak yapılır. Ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarihi ve saatinden önce elden veya posta yoluyla yapılır.

14 14 Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla 4 proje için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili ajans bunlardan en fazla 2 tanesine mali destek sağlayabilir.

15 15 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Projenin Ajansa sunulması Ajans tarafından ön inceleme Bağımsız değerlendirme Başvurular, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada 65 ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Eşit puan alan başvurularda, başvuru tarihi esas alınır. Değerlendirme komitesinin değerlendirmesi Başarılı proje listesinin Ajans genel sekreteri tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, yönetim kurulunun onayına sunulması

16 16 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Yönetim Kurulunca onaylanan asil ve varsa yedek proje listeleri ile toplantı tutanağı, en geç bir hafta içerisinde Kalkınma Bakanlığı’na gönderilir. Yönetim Kurulu tarafından gönderilen asil ve varsa yedek proje listeleri Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunma niteliğinde olmayıp, Kalkınma Bakanlığı’nı bilgilendirme ve listelerin Kalkkanlığı’nın web sitesinde yayınlanması amacı taşımaktadır.

17 17 TEMEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bütün küçük ölçekli altyapı projelerinin değerlendirilmesinde;  Programın amaç ve önceliklerine uygun olması ve katkı sağlaması,  Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıması,  Bölge içi veya bölgeler arası ortak amaçlara ve ihtiyaçlara yönelik olması,  Kısa sürede hizmete girebilecek olması,  Diğer önemli altyapı projelerini birbirine bağlayıcı ve/veya tamamlayıcı nitelikte ve işletmelerin ortak sanayi, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici olması  Yararlanıcının sağladığı eş finansman miktarı temel değerlendirme kriterleri olarak alınmaktadır.

18 18 KARAR Yönetim Kurulu onayından sonra desteklenmesine karar verilen projelerin sahipleri ile sözleşme imzalanır. Başvurusu reddedilen projelerin sahiplerine, 10 gün içerisinde reddedilme gerekçeleriyle birlikte yazılı tebligatta bulunulur.

19 19 AJANSLAR TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER Kalkınma ajansları, bölgesini kapsayan illerde proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde potansiyel başvuru sahipleri için yardım masaları kurulmaktadır. Proje hazırlama eğitimleri ve yardım masaları desteğiyle potansiyel başvuru sahiplerinin proje yazabilir seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Ajans tarafından verilen hizmetler ücretsizdir.

20 20 Ajansa gelen proje başvuruları objektif bir şekilde değerlendirilir. Önemli olan; Projenin kalitesi Sürdürülebilirliği İşini iyi yapan ve motivasyonu yüksek bir yönetim kapasitesinin olmasıdır.

21 21 AKTARILAN KAYNAK

22 22 HEDEF KİTLENİN İKTİSADİ AMACI BAKIMINDAN DAĞILIM (2010) Hedef Kitle Bakımından Teklif Çağrısı Türü Ajans Destek Miktarı (Duyurulan) Kar Amacı Güdenlere Yönelik (KOBİ)272.917.278 Kar Amacı Gütmeyenlere Yönelik179.900.000 TOPLAM452.817.278

23 23 HEDEF KİTLENİN İKTİSADİ AMACI BAKIMINDAN DAĞILIM (2011*) Hedef Kitle Bakımından Teklif Çağrısı Türü Ajans Destek Miktarı (Duyurulan) Kar Amacı Güdenlere Yönelik (KOBİ)263.700.000 Kar Amacı Gütmeyenlere Yönelik180.310.000 TOPLAM444.010.000 * Ajanslar tarafından 2011 yılı teklif çağrıları ilan ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

24 24 DESTEK BÜTÇELERİ Yılı Tahsis Edilen Tutar (milyon TL) 200848,4 200995,3 2010452,8 2011*444,01 Toplam * Ajanslar tarafından 2011 yılı teklif çağrıları ilan ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

25 25 ÖRNEK PROJE (Güney Ege Kalkınma Ajansı) Projenin Adı: Tarladan Pakete Projesi Projenin Amaçları: TR 32 (Aydın, Denizli, Muğla) Bölgesinde bakliyat ve perakende alanında faaliyet gösteren XXX Gıda’ya ait iki işyerinde satılan toz şeker, mercimek, bulgur, nohut, fasulye vb. ürünler firma tarafından toptan alınmakta ve çalışanlar tarafından elle paketlenmektedir. Bu tür bir paketleme, zaman ve verim kaybına neden olmaktadır. Proje kapsamında alınacak olan dikey dolum paketleme makinası ile tüm bakliyat ürünleri çeşitli gramajlarda ve standart şekillerde 2 kat daha fazla paketlenebilecektir. Paketleme işleminin uygulanması sayesinde ürünün raf ömrü ve bozulma süresi uzayarak israfların önüne geçilecektir. Aynı zamanda bölgedeki çiftçilerin ürünleri için satış imkanı yaratacağından çiftçilerin de bakliyat ekim ve üretimi yapmalarını sağlayacaktır. Ayrıca paketlenen bu ürünler firmanın markası ile satışa sunulacaktır.

26 26 Teşekkür Ederim Neslihan YOKUŞ AR-GE Uzman Yrd. 0.312. 418 32 69 0. 312. 425 57 08 neslihan@tesk.org.tr


"1 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Antalya - Şubat 2012." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları