Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ULUSAL AJANS VE KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ULUSAL AJANS VE KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA"— Sunum transkripti:

1 ULUSAL AJANS VE KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA rekus@selcuk.edu.trrekus@selcuk.edu.tr recaikus@gmail.com recaikus@gmail.com rekus@selcuk.edu.trrecaikus@gmail.com 0332 223 33 24 (iş) 0506 425 12 62 (GSM)

2 2 Proje NEDİR? Proje: Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, bir başlama ve bitiş noktasına sahip, hedeflenen belirli amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğudur.

3 3 Proje Nedir? Belirli bir amacı gerçekleştirebilmek için ne, nerede, ne zaman, niçin, nasıl, (5N) kim için, kim tarafından ve kaç paraya (3K) yapılacaktır sorularının cevaplarının sistemli bir biçimde yer aldığı bir belgedir. İçerisinde Ekoloji, Eğitim, Ekonomi ve Etik kurallar olmalıdır.

4 Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Geliştirme ve Yönetim Teknikleri -2008 4 Projelerde 3 Ana Kısıt ( Projelerde 3 Ana Kısıt (Triple Constraints) a.Belirlenen hedeflere ve şartnamaye uygun sonuçlara b.Hedeflenen zaman aralığında c.Öngörülen bütçe çerçevesinde ulaşarak faaliyetlerin tamamlanması Kalite (yeni) Risk (yeni) 1. Kapsam 2. Bütçe 3. Zaman

5 5 Klasik projelerde sıkça görülen eksiklikler Mevcut durumun yetersiz analizi Projelerin hedef gruplarla ilgili olmaması Proje sahibi kuruluşun konuyla ilgisinin zayıflığı Stratejik çerçevenin belirsizliği Risklerin yeterince dikkate alınmaması Kısa vadeli bakış açısı Geçmiş deneyimlerin yeni projelerde dikkate alınmaması Faaliyet odaklı (sonuç odaklı değil) uygulama ve planlama Doğrulanabilir olmayan proje çıktıları Yetersiz proje dökümanları

6 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (ULUSAL AJANS) Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 6

7 ULUSAL AJANS PROGRAMLARI Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 7

8 Hayatboyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim Programı

9 9 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Programa Katılan Ülkeler AB Ülkeleri: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda, İngiltere, GKRY, Bulgaristan, Romanya EFTA Ülkeleri: İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre Aday Ülkeler: Türkiye, Hırvatistan

10 10 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 1- Sektörel Programlar Comenius Okul Eğitimi Erasmus Yüksek Öğretim & İleri Eğitim Leonardo da Vinci Mesleki Eğitim ve Öğretim Grundtvig Yetişkin Eğitimi 2- Ortak Konulu Program 4 temel faaliyet – Politika geliştirme; Dil Öğretimi; Bilişim; Yaygınlaştırma 3- Jean Monnet Programı 3 temel faaliyet – Jean Monnet; Avrupalı Kurumlar; Avrupalı Topluluklar

11 11 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci Sektörel Programı Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.

12 Leonardo da Vinci Ortaklıklar Hareketlilik Hazırlık Ziyaretleri Yenilik Transferi Leonardo da Vinci Faaliyet Türleri

13 13 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci 2011 Bütçe si Leonardo FaaliyetiBütçe (€) Bütçe + Ulusal Katkı (€) Hareketlilik11.150.00013.000.000 Yenilik Transferi4.300.000 Ortaklık1.250.0001.650.000 Haz. Ziy.200.000 TOPLAM16.900.00019.150.000

14 14 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI Leonardo da Vinci 2011 Bütçe Dağılımı

15 15 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI 2011 yılı Kabul Sayıları

16 Leonardo da Vinci Hareketlilik Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 16 Özel Amaçlar: Bireylerin bilgi, beceri ve yeterlik kazanmalar için eğitim faaliyetini desteklemek ve mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak Mesleki eğitim ve öğretim sistemleri, kurumları ve uygulamalarında kalite ve yenilikçilik adına yapılacak gelişmeleri desteklemek Mesleki eğitim ve öğretimin cazibesini artırmak ve çırak, çalışan, iş arayan ve işverenlerin hareketliliğine katkıda bulunmak

17 LdV Programının Amaçları Uygulamaya Yönelik Amaçlar: Hayatboyu öğrenme faaliyetlerinden yararlananların sayısını yıllık 80.000 kişiye ulaştırmak. Eğitim kurumlarıyla diğer ortaklar arasındaki işbirliğini Avrupa genelinde artırmak. Yüksek öğrenim dışında kalan, mesleki eğitim alanındaki yenilikçi uygulamaların geliştirilmesini ve bir ülkeden diğerlerine aktarılmasını kolaylaştırmak. Yeterliklerin ve kazanımların tanınmasını ve şeffaflığını artırmak Modern yabancı dillerin öğrenimini teşvik etmek. Bilişim teknolojisine dayalı içerik, hizmet, pedagojik faaliyet ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 17

18 Neden Hareketlilik Projesi? Bilgi ve becerilerin artırılması Staj ve eğitim imkanı İş imkanı Teknoloji ve yeniliklerin yerinde görülmesi Uygulama ve sistemlerin karşılaştırılması Yabancı dil gelişimi Sosyal ve kültürel etkileşim Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 18

19 Hareketlilik Hedef Grupları Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 19

20 2011 Hareketlilik Projeleri- Bazı Konu Başlıkları  Engellilere Avrupa’da Web tasarımı eğitimi: Dreamweaver ve Flash uygulamaları  Diyabetli Hasta Bakımı  Gazaltı kaynak teknolojileri ve lazerle kesim tekniklerinin uygulanması  Otelcilik ve turizm işletmelerinde uygulamalı eğitim  Nazilli'li çini ustaları  Tarımda ara eleman yetiştirme projesi: hayvancılık ve süt üretimi  Doğal kaynakların korunması ve iyi tarım uygulamaları  PTT Avrupa'ya açılıyor  Aday sürücü eğitiminin kalitesinin arttırılarak trafik kazalarının azaltılması  Engelli öğrencilerin spor yoluyla sosyal uyum düzeyini yükseltme Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 20

21 Hareketlilik projesine nasıl ve ne zaman başvurulur? Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 21

22 LEONARDO DA VINCI PROGRAMI YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ (TOI) AB ortaklığı yoluyla:  İyi uygulamaların ülkeler arasında aygınlaştırılması Yani;  Farklı içeriklerde geliştirilmiş var olan yenilikçi ürün, araç, yöntem ya da uygulamaların ulusal, bölgesel, yerel yada sektörel düzeyde ya da coğrafi olarak proje ortakları düzeyinde  Dil,  Yerel ihtiyaçlar, sektörel ihtiyaç  Kültürel durum açılarından uyarlanmasıdır (Adaptasyon) Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 22

23 NELER TRANSFER EDİLEBİLİR? MEÖ ile ilgili olan içerikler, araçlar, materyaller, metotlar, metodolojiler, kredi transfer sistemleri, deneyimler, uygulanan politikalardan çıkarılan dersler ve tecrübeler vb. Transfer edilecek şey alanla ilgili son ve en gelişmiş uygulamanın sonuçları olmalıdır. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 23

24 LEONARDO DA VINCI 2012 Yılı Program Öncelikleri-1 Öncelik 1 Mesleki eğitim ve öğretim ile iş dünyası arasında işbirliğinin teşviki Öncelik 2 MEÖ sistemindeki yöneticiler, eğiticiler ve öğreticiler ile usta öğreticilerinin sürekli-temel eğitimi Öncelik 3 MEÖ’de temel becerilerin kazanılmasının teşviki Öncelik 4 MEÖ’de hareketlilik stratejilerinin transferi ve geliştirilmesi Öncelik 5 Öğrenim çıktılarının ve niteliklerinin tanınması için ECVET Öncelik 6 MEÖ’de kalite güvence sisteminin geliştirilmesi Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 24

25 ULUSAL ÖNCELİKLER Politika yapıcı ve karar alıcı kurum ve kuruluşlar tarafından (bakanlıklar, müsteşarlıklar, il ticaret ve sanayi odaları, meslek üst birlikleri, belediyeler, valilikler vb.) mesleki eğitim ve öğretim politikalarını ve bunların etkinliklerini geliştirmeye yönelik olarak sunulan projeler (3 puan). 2007-2011 yılları arasındaki teklif çağrısı dönemlerinde projesi desteklenmeyen kurum/kuruluşlarca sunulan projeler ( 6 puan). 2007-2011 yılları arasındaki teklif çağrısı dönemlerinde projesi desteklenmeyen illerden gelen projeler (6 puan). Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 25

26 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Nasıl Yapılır?” 2 Eski proje sahibinin yazılı onayı alınır. Bu süreçlerden sonra transfer edilecek çıktıların transferi amacıyla bir Yenilik Transferi Projesi hazırlanır. Proje yazılırken aktif ve etkili bir yaygınlılaştırılma planı hazırlanır ve bu plana uygun faaliyetler öngörülür. Proje Ulusal Ajans’a sunulur. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 26

27 “Kimlerle Yapılır?” Mesleki Eğitim ve Öğretimle ilgili tüm kurum ve kuruluşlar (kamu yada özel) Yenilik Transferi projeleri sunulabilir: mesleki eğitim kuruluşları kamu kuruluşları yerel yönetimler özel kuruluşlar sivil toplum örgütleri vb KOBİ’ler başta olmak üzere Yerel Yönetimler ve Odaların da projeye katılımları teşvik edilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 27

28 YENİLİK TRANSFERİ PROJELERİ “Önemli Detaylar” Somut sonuçlar hedefler (Müfredat, Hizmet-içi Eğitim Programı, Uzaktan Eğitim Modülü gibi) Biri AB üyesi olmak üzere, minimum 2 farklı Avrupa ülkesinden proje ortağı bulunmalıdır, (başvuru sahibi dâhil toplam 3 ülke olmalıdır.) Proje Süresi en az 1 yıl en fazla 2 yıl (24 ay) Hibe miktarı: 150.000 €/ yıl Proje Ortakları toplam bütçenin % 25’lik bölümünü katkı (ayni ya da nakdi) olarak sağlamalıdır. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 28

29 “Transfer Projesi Nasıl Bulunur?” Bilinen projeler olabilir. Başka uluslar arası, AB veya ulusal fonlar kullanılarak yapılmış olan projeler olabilir. ADAM proje veritabanı da transfer edilecek proje bulmak için iyi bir kaynaktır. Bakınız: http://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htmhttp://www.adam- europe.eu/adam/homepageView.htm 2006 yılına kadar yapılmış LdV projelerinin yer aldığı veri tabanı olan Compendium “Desteklenmiş Projeler Veri Tabanı” taranabilir. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 29

30 “Kalite Kriterleri” İlgililik İş programının kalitesi Yenilikçi yönü Konsorsiyumun kalitesi AB’ye sağladığı katkı Maliyet-yarar etkisi Projenin ülkeye, sektöre ve hedef kitleye sağlayacağı katkı Programla ilgisi ( Yani LLP nin 2007-2013 önceliklerinde hangisine yönelik) VET üzerinde etkisi ve Yaygınlaştırma planının kalitesi Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 30

31 Bütçe 1 “Genel” Proje ile ilgili “Doğrudan Giderler” (Direct Costs) Personel Giderleri (Staff Costs) İşletim Giderleri (Operational Costs) Seyahat& Harcırah Giderleri (Travel and Subsistence) Ekipman (Equipment): Maksimum %10 Taşeronluk (Subcontracting): Maksimum %30 Diğer Giderler (Other) Proje ile ilgili “Dolaylı Giderler” (Indirect Costs) Dolaylı Giderler: Maksimum %7 Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 31

32 “Diğer Giderler” Bu başlık altında aşağıdaki giderler uygun harcama sayılır: Basın bildirileri, reklamlar ve ilanlar (bir defalık giderler) Telif veya diğer fikri mülkiyet haklarının satın alınması Proje kapsamında düzenlenecek bilgilendirme toplantıları, seminerler, konferanslar, pilot uygulamaların yapılacağı yerlerin kiraları (Ancak bu yerler proje sahibi veya ortak kuruluşlara ait olmamalıdır.) Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 32

33 “Dolaylı Giderler Kalemi” Dolaylı Giderler Kalemi: Doğrudan giderler kalemi toplamının %7’sinden fazla olamaz. – Günlük iletişim (posta, faks, telefon, e- posta...vb) – Projenin idaresi ile ilgili her türlü gider (PC's, notebook vb. – Projenin yürütüldüğü yer ile ilgili kira, elektrik vs. Giderleri – Fotokopi (idari yönetim için) – Ofis materyalleri/kırtasiye/ büro sarf malzemeleri Bu giderler için belgelendirme zorunluluğu yoktur. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 33

34 LdV Ortaklık Projeleri Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlar arasında gerçekleştirilecek işbirliğini teşvik edecek ve bu işbirliğine bir kısım ölçütlere göre katkı sağlayacak bir faaliyet türüdür Özellikleri  Ürün odaklı bir işbirliği ve çalışma  İş dünyasının ihtiyaçları ile mesleki eğitimin ihtiyaçlarının karşılıklı olarak giderilmesi  Hareketlilik  En az üç ülke ortaklığı  Proje tabanlı bir faaliyet... Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 34

35 Ürün nedir? Yaygınlaştırılabilir uygulanabilir somut çıktı  Genel bir rapor  Konferans  Cd  Çıraklar tarafından üretilmiş somut bir ürün  Herhangi bir MEÖ alanındaki eğitim metodu Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 35

36 Kimler Başvurabilir?  İşletmeler,  Sosyal ortaklar,  Mesleki eğitim ve öğretimle ilgili politikalara karar veren kuruluşlar,  Ticaret ve sanayi odaları, dernek, vakıflar, mesleki eğitim kurumları vb. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 36

37 Teknik Özellikler Süre:2 yıl- sabittir. Ortaklık: En az birisi AB üyesi olmak koşuluyla, en az 3 farklı program ülkesinden ortaklık Mali katkı miktarı: Hareketlilik sayısı esas alınarak belirlenir. Hareketlilik ve projenin tüm masraflarını kapsar. Götürü usuldedir. Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 37

38 Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 38

39 39 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI

40 40 BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan, kendine özgü teknik ve bütçe mekanizmasına sahip, kar amacı gütmeyen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek bölgeler arası farklılığı gidermeye yönelik faaliyet gösteren kalkınma birimleridir.

41 41 DÜZEY 2 BÖLGESİ NEDİR? İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması’na göre Türkiye, 12 Düzey1 Bölgesi ve 26 Düzey2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama değil, istatistiki bir sınıflamadır. Kalkınma Ajansları Düzey2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuşlardır.

42 42 ÜLKEMİZDEKİ KALKINMA AJANSLARI

43 43 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR? Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak,

44 44 KALKINMA AJANSLARI NEDEN KURULMAKTADIR? Sosyal uyum ve adaletin güçlendirilmesini sağlamak, Değişen küresel rekabet şartlarına adaptasyonun hızlandırılmasını sağlamak, Sahiplenme ve işbirliği duygusunu güçlendirmek, Bölgenin girişimcilik potansiyelini harekete geçirmek ve sürekli olarak yükseltmek amacıyla kurulmaktadır.

45 45 BÖLGE PLANLARI Ülkemizdeki Kalkınma Ajanslarının ayrı ayrı bölge planları bulunmaktadır. Ajanslar, bölge planlarında belirlenen önceliklerin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak, istihdam olanaklarını arttıracak ve kalkınmaya yardımcı olacak projelere öncelik vermektedir.

46 46 PROJE TEKLİF ÇAĞRISI İLANLARI Kalkınma Ajanslarının proje teklif çağrısı duyurularına Kalkınma Bakanlığı’nın www.kalkinma.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir. www.kalkinma.gov.tr

47 47 MALİ DESTEK TÜRLERİ Ajanslar tarafından uygulanan mali destek türleri şunlardır: 1. Doğrudan finansman desteği 2. Faiz desteği 3. Faizsiz kredi desteği

48 48 BAŞVURULAR Başvurular; başvuru rehberinde belirtilen şekilde, rehberdeki kural ve koşullara uygun olarak, ekleriyle birlikte eksiksiz doldurularak yapılır. Ajansın proje teklif çağrısı ilanında belirtilen son kabul tarihi ve saatinden önce elden veya posta yoluyla yapılır.

49 49 BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME Projenin Ajansa sunulması Ajans tarafından ön inceleme Bağımsız değerlendirme Başvurular, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada 65 ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Eşit puan alan başvurularda, başvuru tarihi esas alınır. Değerlendirme komitesinin değerlendirmesi Başarılı proje listesinin Ajans genel sekreteri tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, yönetim kurulunun onayına sunulması

50 50 TEMEL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ Bütün küçük ölçekli altyapı projelerinin değerlendirilmesinde;  Programın amaç ve önceliklerine uygun olması ve katkı sağlaması,  Bölge ekonomisinin gelişmesi bakımından önem taşıması,  Bölge içi veya bölgeler arası ortak amaçlara ve ihtiyaçlara yönelik olması,  Kısa sürede hizmete girebilecek olması,  Diğer önemli altyapı projelerini birbirine bağlayıcı ve/veya tamamlayıcı nitelikte ve işletmelerin ortak sanayi, ticaret ve hizmet altyapısını destekleyici olması  Yararlanıcının sağladığı eş finansman miktarı temel değerlendirme kriterleri olarak alınmaktadır.

51 51 AJANSLAR TARAFINDAN VERİLEN HİZMETLER Kalkınma ajansları, bölgesini kapsayan illerde proje hazırlama eğitimleri düzenlemektedir. Ayrıca, ihtiyaç duyulması halinde potansiyel başvuru sahipleri için yardım masaları kurulmaktadır. Proje hazırlama eğitimleri ve yardım masaları desteğiyle potansiyel başvuru sahiplerinin proje yazabilir seviyeye gelmeleri amaçlanmaktadır. Ajans tarafından verilen hizmetler ücretsizdir.

52 52 Ajansa gelen proje başvuruları objektif bir şekilde değerlendirilir. Önemli olan; Projenin kalitesi Sürdürülebilirliği İşini iyi yapan ve motivasyonu yüksek bir yönetim kapasitesinin olmasıdır.

53 53 HEDEF KİTLENİN İKTİSADİ AMACI BAKIMINDAN DAĞILIM (2010) Hedef Kitle Bakımından Teklif Çağrısı Türü Ajans Destek Miktarı (Duyurulan) Kar Amacı Güdenlere Yönelik (KOBİ)272.917.278 Kar Amacı Gütmeyenlere Yönelik179.900.000 TOPLAM452.817.278

54 54 HEDEF KİTLENİN İKTİSADİ AMACI BAKIMINDAN DAĞILIM (2011*) Hedef Kitle Bakımından Teklif Çağrısı Türü Ajans Destek Miktarı (Duyurulan) Kar Amacı Güdenlere Yönelik (KOBİ)263.700.000 Kar Amacı Gütmeyenlere Yönelik180.310.000 TOPLAM444.010.000 * Ajanslar tarafından 2011 yılı teklif çağrıları ilan ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

55 55 DESTEK BÜTÇELERİ Yılı Tahsis Edilen Tutar (milyon TL) 200848,4 200995,3 2010452,8 2011*444,01 Toplam * Ajanslar tarafından 2011 yılı teklif çağrıları ilan ve değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

56 TEŞEKKÜR EDERİM Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA rekus@selcuk.edu.trrekus@selcuk.edu.tr recaikus@gmail.com recaikus@gmail.com rekus@selcuk.edu.trrecaikus@gmail.com 0332 223 33 24 (iş) 0506 425 12 62 (GSM) Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 56

57 Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 57

58 Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ –Proje Finans Kaynakları I -2012 58


"ULUSAL AJANS VE KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Yrd. Doç. Dr. Recai KUŞ S.Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü Kampüs/KONYA" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları