Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRGIZİSTAN –TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Adres: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kimya Mühendisliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRGIZİSTAN –TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Adres: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kimya Mühendisliği."— Sunum transkripti:

1 KIRGIZİSTAN –TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Adres: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Cengiz Aytmatov Kampüsü (Cal), Bişkek – Kırgızistan Tel :+996 (312) E-postası:

2 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ HAKKINDA
Kimya Mühendisliği Bölümü Eğitim-Öğretim Yılında açılan yeni bir bölümdür. Bölümümüz, 2007’de Kırgızistan Cumhuriyeti Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın Lisansını almış olup (Protokol №5/ Lisans №283), 2010’da ise akreditasyondan geçmiştir. 5 yıllığına alınan bu lisans 2012 bahar döneminden sonra yeniden alınmak üzere başvuruda bulunulmuş ve alınmıştır. MİSYONUMUZ Ulusal ve uluslararası taleplerine uygun ve yüksek nitelikli mühendislik bilgilerine sahip olan Lisans ve Yüksek Lisans öğrencileri yetiştirmek. Kimyasal teknoloji, mühendislik tasarlama ve planlama, endüstri ve çevre arasındaki problemleri çözülebilen, beceri ve sorumluluğa sahip, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip kimya mühendislerini yetiştirmek.

3 Mezunların Yeterlilikleri
Kariyer Olanakları İş Alanları Kimya Mühendisliği mezunları sanayide bütün alanlarda çalışmaktadırlar. Onlardan bazıları: • Demirdışı madenler (Kumtör -altın, Kadamjay- antimon, Haydarken -civa, Makmal-altın, Jerüy - altın) üretim fabrikası; • Çimento, seramik, cam, plastik ve yarıiletken maddeleri üretimi; • Atıklardan gerekli malzemeleri elde etmesinde; • Petrol, gaz, kömür (Jalalabad, Koçkorata, Karakeçe) ve madenlerin işlenmesi ile ilgili sektörlerde; • Otomotiv, Gıda, ilaç sanayii işletmelerinde; • Milli İlim Akademisi Laboratuvarında, KC ve TC araştırma enstitülerinde ve eğitim alanlarında; • Milli Standartlar ve Tasarım alanlarında v.s. Mezunların Yeterlilikleri Kimya Mühendisliği ana bilim dalında öğrenim gören lisans ve yüksek lisans öğrencileri aşağıdaki alanlarda çalışmak üzere yetiştirilmektedir: - Kuruluş-yönetimsel faliyetler; - Araştırma; - Tasarım.

4 AKADEMIK KADRO Doç. Dr. Borkoyev B. M. (Bölüm başkanı)
Prof. Dr. Ali Osman Solak Doç. Dr. Sartova G. K. Doç. Dr. Saliyeva K.T. Doç. Dr. Özkan KÜÇÜK Öğret. Gör. Dr. Usubaliyeva A.M.

5 ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DERS YÜKLERİ
Öğretim Üyesinin Ünvanı/Adı-soyadı Ders Yükleri ( Eğitim Yılı) Güz Bahar Doç. Dr. Borkoyev B.M. 12 11 Prof. Dr. Ali Osman SOLAK 6 4 Doç. Dr. Sartova K.A. 13 15 Doç. Dr. Saliyeva K.T. Doç. Dr. Özkan KÜÇÜK 16 Dr. Usubaliyeva А.М. 17

6 ÖĞRETİM ÜYELERİNİN DERS YÜKLERİ
Öğretim Üyesinin Ünvanı/Adı-soyadı Ders Yükleri ( Eğitim Yılı) Güz Bahar Doç. Dr. Borkoyev B.M. 14 Prof. Dr. Ali Osman SOLAK 6 Doç. Dr. Sartova K.A. Doç. Dr. Saliyeva K.T. Doç. Dr. Özkan KÜÇÜK 18 Dr. Usubaliyeva А.М.

7 LİSANS VE YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİ SAYISI
Hazırlık 1 sınıf 2 sınıf 3 sınıf 4 sınıf Yüksek lisans Tez Aşamasında 26 21 8 2 - 14 22 16 6 3 Yüksek lisans

8 Kimya Mühendisliği Bölümü Öğrencilerinin Sayısı
Sınıflar Okuyan Öğrencilerin Ülkeleri Sayı Kırgızistan Türkiye Diğer Ülkeler Hazırlık sınıfı 21 1 --- 22 17 18 2 10 13 3 12 15 4 Toplam: 80

9 Öğrencilerin ülke ve cinsiyetlerine göre dağılımı
Sınıf Kırgızistan Türkiye Diğer Toplam K E Hazır lık 6 4 10 1 3 --- 7 14 31 27 58 1 sınıf 17 11 21 2 sınıf 5 8 15 3 sınıf 2

10 Öğrencilerin başarı oranları

11 Öğrencilerin başarı oranları

12 Öğrencilerin başarı oranları

13 Eğitim Çalışmaları: Uluslararası Eğitim Programlarına ve K.C. Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın Yüksek Eğitim Standartlarına uygun olarak Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Lisans ve Yüksek Lisans Eğitim Programları ve Çerçeve Programları iyileştirme çalışmaları yapılmıştır. Kırgızistan Eğitim Bakanlığından gelen Açitasyon (Qualified Documentation) komisyonu tarafından eğitim sistemimizin yeterliliği incelemiş ve olur alımıştır.

14 Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Alanında Doktora Programı açılması amacıyla Fen bilimleri Enstitüsüne başvuruda bulunulmuş ve komisyondan geçmiş ve Senato tarafından Mütevvelli Heyetine sunulmak üzere kabul edilmiştir. Eğitim- Öğretim Yılından itibaren Fakültemiz Gıda ve Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik olarak Kimya Mühendisliği Yandal programı açılması ile ilgili başvuru Fakülte Yönetim Kuruluna sunulmuş ve Üniversitemiz Senatosuna gönderilmek üzere kabul edilmiştir.

15 Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I-II ve III içeriklerinin düzenlenmesi yapılmıştır.
Bologna ders bilgi paketleri gözden geçirilip yeniden yazıldı ve yazılmaya devam edilecek. Bölüm tarafından hazırlanan İngilizce-Kırgızca-Türkçe-Rusça sözlüğünün hazırlanmasına devam edilecek

16 Öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar
Kimya endüstri yerlerine gezileri düzenlendi. öğretim-eğitim yılında, yapılan sözleşmeler gereği eğitimlerini tamamlamak üzere Gazi ve Ankara Üniversitelerine gitmiş olan 4. sınıf öğrencilerimiz öğrenimlerini tamamlamışlardır. Öğrencilerimizden ikisi Yüksek Lisans Eğitimlerine başlamışlardır. 3. sınıf öğrencilerimizden 2 öğrencimiz Stajlarını yapmak üzere Türkiye’ye gönderilecektir. (Akdeniz Üniversitesi ve Aliağa-PETKİM)

17 Öğrencilerin staj yaptıkları kurum ve fabrikalar
Sokuluk Seramik Fabrikası. Pencere üreten «ИНТЕРГЛАСС» fabrikası . Bişkek Isı Merkezi. Kırgızistan Standart ve Metroloji Enstitüsü. “Coca-Cola Bişkek Botlers” sirketi «Hasçelik» Fabrikası «Royal İlaç» Şirketi Akdeniz Üniversitesi. «PETKİM» petrol şirketi.

18 Öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetler
Endüstri ve Bazı merkezlere olan geziler (Isı elektrik merkezleri, Bişkek Isı Dağıtım Merkezi v.b.); Bilimsel seminerlere öğrencilerin katılımı sağlanmakta, öğrencilerle araştırmalar yapılmaktadır; Yıl sonunda öğrencilerle birlikte piknik düzenlenmektedir.

19 Anlaşmalar ve Bağlantılar
Türkiye: Ankara, ODTÜ, Gazi Yıldız Teknik Üniversiteleri; Russya: Д.И.Менделеев Russya Kimya Teknoloji Üniversitesi; St. Peterburg Devlet Üniversitesi; Belarus: Belarus Devlet Teknoloji Üniversitesi; Kazakistan: М.Ауэзов Güney Kazakistan Devlet Üniversitesi; Kırgızistan: Milli İlimler Akademisi, Jeoloji Kurumu , Kırgızistan Mühendisler Akademisi; Üniversiteler: Ж.Баласагын Kırgız Milli Üniversitesi, А.Раззаков Kırgız Devlet Teknik Üniversitesi, Oş Teknik Üniversitesi, Kırgız Ekonomik Üniversitesi. Fabrikalar: «Эльвира» Sokuluk Seramik fabrikası, Kant Çimento Fabrikası ; Tokmok – pencere fabrikası; Oş-«Ак-Таш» (seramik, daş işletme); Eğitim-Öğretim yılı 4 sınıf 6 öğrencisi Ankara ve Gazi Üniversitelerinde eğitim almışlar

20 Bölüm Araştırma Projeleri
– Devam Etmekte Olan Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан каржыланган илимий проектин үстүндө иш жүргүзүлдү. Жетекчиси Боркоев Б.М., аткаруучулар Салиева К.Т. жана КМУ университетинин окутуучулары менен бирдикте - «Кыргыз Республикасынын жаратылыш жана техногендик сырüелорунан алынган техникалык керамиканын касиеттери, структурасы жана технологиясы». Karbon adsorbent ve kimyasal ürünlerini elde edilmesi için pamuk (Guzapan) bitkisinin gövde ve kozasının hammadde olarak kullanılarak incelenmesi. Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın Grantı, 2011 y -Илимий жетекчи Сартова К.А. отчет берилди, доклад угулду. (каражаты сом ( )). 2010/215 nolu "Kolemanitten borik asit üretiminde yeni bir metod" konulu BAP Projesi, Yürütücü, 2009/54 nolu “Tinkalden borik asit ve sodyum sülfit üretiminin incelenmesi” konulu BAP Projesi, Yardımcı Araştırmacı, 2010/218 nolu "Tinkalden Amonyum Borat ve Sodyum Bikarbonat Üretiminin İncelenmesi

21 Bilimsel Yayınlar 1. Получение углеродных адсорбентов из отходов хлопчатника (Gossypium). Сартова К.А., Камбарова Г.Б., Сарымсаков Ш. И.Арабаев атындагы КМУ Жарчысы. Бишкек, 2011ж. 2. Переработка биомассы хлопчатника с öелüю получения активных углей. Сартова К.А., Камбарова Г.Б, Сарымсаков Ш.С. Материалы VIII Международной научно-практической конференöии. Алматы-2011г. 3. М.Б. Баткибекова, Г.А. Наркозиева, А.М. Усубалиева. «Содержание кадмия в надземных и корнеплодных овощах Кыргызстана». V международная научно-практическая конференöия Современное состояние и перспектива развития пищевой промышленности и общественного питания. Челябинск, 2011г. с 4.М.Б. Баткибекова, Г.А. Наркозиева, А.М. Усубалиева. Содержание кадмия в растителüных продуктах питания. Томск, 2011. 5. А.М. Усубалиева. «Токсичные микроэлементы в пищевых продуктах растителüного происхождения». VIII Международная научно-практическая конференöия. «Пища. Экология. Качество». Алматы с

22 Bilimsel Yayınlar 6. Салиева К.Т, Шайкиева Н. Ролü женщины в развитие химического образование и науки Кыргызстана. Мат. международной конф. "Женщины-химики: биографический портрет, вклад в образование и науку, признание" Москва – 2011, МГУ июнü 7. Salieva K.T. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF COORDINATION COMPOUNDS OF DIMETHYLSULFOXIDE. XIX Mendeleev Congress on general and applied chemistry 25–30 September 2011, Volgograd, Russia, ABSTRACT BOOK, vol. 2, р.518. 8. Боркоев Б.М. Cалиева К.Т. КОНТРОЛÜ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНОГО ПРОÖЕССА КЫРГЫЗСКО-ТУРЕÖКОГО УНИВЕРСИТЕТА «МАНАС», Материалы МНК «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ», ноября 2011 г. 9. Боркоев Б.М.Cалиева К.Т. Управление качеством образования в вузах. Тезисы докладов 3-м-н научной конференöии «Физика и физическое образование: достижения и перспективы» Бишкек – 2011. 10. Боркоев Б.М.Жердев А.М.,Макаева К.Т. Төмөндөтүлгөн температурада күйгүзүлгөн фарфор ташынын негизиндеги керамикалык массалар. “Физика жана физикалык билим берүү: жетишкендиги жана келечеги” 3 - эл аралык илимий конференöиянын эмгектери: КУУ, Бишкек -2011, с. 44.

23 Bilimsel Yayınlar 11. Borkoev B.M., Zherdev А.М. CERAMIC MATERIALS MADE FROM MINERAL RAW MATERIALS OF THE KYRGYZ REPUBLIC. XIX Mendeleev Congress on general and applied chemistry. Vol. 2 : abstracts. – Volgograd: – 175 p. 12. The Problem of Terrorism in Central Asia and Countering Terrorist Activities in Kyrgyzstan. NATO, Uluslararası Terörizmle Mücadele ve 11 Eylül Sonrası Orta Asya’da Güvenlik" Ankara 2011. 13. Боркоев Б.М. Жердев А.М., Гокдоган, Р., Ырыскелдиева Р.Техникалык керамиканы алууда Кыргызстандагы минералдык чийки заттарды раöионалдуу колдонуу. И. Арабаев атындагы «КМУ жарчысы» Бишкек б. 14. Ceviz, M., Koncuk, F., Küçük, Ö., Gören, A., Yüksel, F. (2011) "Analysis of combustion stability and its relation to performance characteristics in a CI engine fuelled with diesel-biodiesel blends". Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, And Environmental Effects,

24 Bilimsel Yayınlar 14. Yasemin OZTEKIN, Almira RAMANAVICIENE, Zafer YAZICIGIL, Ali Osman SOLAK, Arunas RAMANAVICIUS, “DIRECT ELECTRON TRANSFER FROM GLUCOSE OXIDASE IMMOBILIZED ON POLYPHENANTHROLINE MODIFIED GLASSY CARBON ELECTRODE”, Biosensors and Bioelectronics, 26 (2011) 15. Zafer Üstündağ, Mustafa Oğuzhan Çağlayan, Remziye Güzel, Erhan Pişkin, Ali Osman Solak, “A Novel Surface Plasmon Resonance Enhanced Total Internal Reflection Ellipsometric Application: Electrochemically grafted Isophtalic Acid Nanofilm on Gold Surface”, Analyst, 2011, 136 (7), 1464 – 1471. 16. Aybüke A. İsbir-Turan, Zafer Üstündağ, Emine Kılıç, Remziye Güzel, Öznur Uçkan, Ali Osman Solak , 2-Benzo[c]cinnoline and 2-Benzo[c]cinnoline 6-oxide Modified Glassy Carbon Electrodes: Electrocatalytic Reduction of Dioxygen in Aqueous Media, Instrumentation Science & Technology, 2011, 39 (2), 17. Aybüke A. İsbir-Turan, Zafer Üstündağ, Haslet Ekşi, Remziye Güzel, Ali Osman Solak, Spectroscopic and Electrochemical Characterization of Benzoylglycine Modified Glassy Carbon Electrode: Electrocatalytic Effect towards Dioxygen Reduction in Aqueous Media, Spectroscopy Letters, (3) 18. Yasemin Oztekin, Zafer Yazıcıgil, Ali Osman Solak, Zafer Ustundag, Zeynel Kılıç, Selen Bilge, "SURFACE MODIFICATION and CHARACTERIZATION of PHENANTHROLINE NANOFILMS on CARBON SUBSTRATE”, Surface and Interface Analysis, 43 (2011)

25 Bilimsel Yayınlar 19. İbrahim Ender Mülazımoğlu, Erdal Özkan and Ali Osman Solak, “Covalently grafted onto the glassy carbon electrode in non-aqueous media of Apigenin and Naringenin as different flavonoid derivatives”, Analytical and Bioanalytical Electrochemistry, 3 (2) 2011, 20. Pervin Deveci, Bilge Taner, Zeynel Kılıç, Ali Osman Solak, Uğur Arslan, Emine Özcan, “Novel redox-active macrocyclic vic-dioxime ligand and its metal complexes modified with azacrown ether: Spectral, cyclic voltammetric and antimicrobial activity studies”, Polyhedron, 30 (2011) 1726–1731 21. J. A. Tenreiro Machado, Dumitru Baleanu, Erdal Dinç, Ali Osman Solak, Haslet Ekşi and Remziye Güzel, Characterization approach to modified glassy carbon electrode-nanofilm system with in multidimensional scaling, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 8(2) (2011) 22. J. A. Tenreiro Machado, Dumitru Baleanu, Erdal Dinç, Ali Osman Solak, Haslet Ekşi and Remziye Güzel, Analysis of the nanosurface of a modified glassy carbon electrode by pseudo face plane method, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience 8(10) (2011) 23. Nigmatullin, R.R., Popov, I.I., Baleanu, D., Dinç, E., Solak, A.O., Ekşi, H., Güzel, R., Application of the linear principle for the strongly-correlated variables: Calculations of differences between spectra, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 16 (10), (2011)

26 Bilimsel Yayınlar 24. Yasemin OZTEKIN, Almira RAMANAVICIENE, Natalija RYSKEVIC, Zafer YAZICIGIL, Zafer USTUNDAG, Ali Osman SOLAK, Arunas RAMANAVICIUS, “1,10–Phenanthroline modified glassy carbon electrode for voltammetric determination of cadmium(II) ions”, Sensors and Actuators: B. Chemical, B 157 (2011) 146– 153 25. İbrahim Ender Mülazımoğlu and Ali Osman Solak, 2011, "A Novel Apigenin Modified Glassy Carbon Sensor Electrode for the Determination of Copper Ions in Soil Samples", Analytical Methods, 3 (2011), 26. İbrahim Ender Mülazımoğlu, Zafer Üstündağ, Erdal Özkan and Ali Osman Solak, "Covalent Grafting of Three Flavonoids onto the Glassy Carbon Electrode Surface by Cyclic Voltammetry", Reviews in Analytical Chemistry, 30(3/4) (2011), 27. Preparation of core-shell bimetalic nanoparticles for determination of E.coli Haslet Ekşi, Remziye Güzel, Ali Osman Solak and İsmail Hakkı Boyacı, NanoTR VII-2011, 27 June July 2011, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. 28. The reduction of gold and silver nanoparticles on the surface of electrochemical modified polymerRemziye Güzel, Haslet Ekşi, Ali Osman Solak and Zafer Üstündağ, NanoTR VII-2011, 27 June July 2011, Sabancı Üniversitesi, İstanbul. 29. M.O. Caglayan, N. Atar, Z. Ustundag, A.O. Solak, ODN Based Biosensors: Nanoparticle Supported Sensor Chips and Probe-ligand Binding Force Measurements for Separation and Detection Purposes, P1.44, 1st International Colloids and Materials Amsterdam, 8-11 May 2011

27 Bilimsel Yayınlar 30. N. Atar, İ. Üstündağ, R. Güzel, M.O. Cağlayan, A. Olgun, Z. Üstündağ, A.O. Solak, Formation of cysteine, zwitterionic amino acid, terminated monolayers on polycrystalline tin surface via nanoparticle junction, P3.97, Colloids and Materials, 8-11 May 2011 P3.97, 1st International Colloids and Materials 2011, Amsterdam 31. Z. Üstündağ, N Atar, A. Olgun, A.O. Solak, Elektrokimyasal Yöntemlerle Elde Edilen Nanofilmler için Spektroskopik Karakterizasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi, 21 pp, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 32. R. Güzel, H. Ekşi, A.O. Solak, E. Dinç, Z. Üstündağ, Elektrokimyasal Olarak Modifiye Edilen Polimer Üzerinde Nanoparçacıkların Sentezi ve Spektroskopik Tayini, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs 2011, Antalya (Kabul edildi-poster) 33. Zafer Üstündağ1, Necip Atar1, Asım Olgun1, Ali Osman Solak, Elektrokimyasal Yöntemlerle Elde Edilen Nanofilmler İçin Spektroskopik Karakterizasyon Tekniklerinin Geliştirilmesi , XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 34. Fevziye Büyükkaya, Remziye Güzel, Haslet Ekşi, Ali Osman Solak, Erdal Dinç, Elektrokimyasal Olarak Modifiye Edilen ve Nanoparçacıklarla Bağlanan Yüzeylerin XPS ile Karakterizasyonu , XII. Ulusal Spektroskopi ongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 35. Zeynep Gülşah Durgun Pınarcıoğlu1, Haslet Ekşi1, Remziye Güzel, Zafer Üstündağ3, Ali Osman Solak1, Hidrojel Kaplı Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, Karakterizasyonu Ve Uygulama Alanlarının Araştırılması, XII. Ulusal Spektroskopi kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya.

28 Bilimsel Yayınlar 36. Z.G. D.-Pınarcıoğlu, H. Ekşi, R. Güzel, Z. Üstündağ, A.O. Solak, Hidrojel kaplı Bimetalik Nanoparçacıkların Sentezlenmesi, Spektroskopik ve Mikroskopik Karakterizasyonu, 177 pp, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 37. R. Güzel, H. Ekşi, A.O. Solak, E. Dinç Sülfanilik Asit ile Modifiye Edilen Camsı Karbon Elektrot Üzerinde Altın Nanoyapıların Biriktirilmesi ve Yüzeyin Spektroskopik Karakterizasyonu, 175 pp, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 38. H. Ekşi, R. Güzel, A.O. Solak, E. Dinç 4-Sülfobenzendiazonyum Tuzu ile Modifiye Edilen Yüzeyde Altın Nanoparçacıkların Biriktirilmesi ve Yüzeyin Spektroskopik Karakterizasyonu, 176 pp, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 39. F. Büyükkaya, R. Güzel, H. Ekşi, A.O. Solak, E. Dinç, Elektrokimyasal Olarak Modifiye Edilen ve Nanoparçacıklarla Bağlanan Yüzeylerin XPS ile Karakterizasyonu, 178 pp, XII. Ulusal Spektroskopi Kongresi, Mayıs, 2011 Side-Antalya 40. N. Atar, Z.G. Durgun, H. Ekşi, Z. Üstündağ, A. Olgun, A.O. Solak, Adequacy of spectroscopic characterization of electrochemically grafted nanofilms, 2nd nanotoday conference, December 11-15, 2011, Hawaii, USA (oral request)

29 Bilimsel Yayınlar 41. N. Atar, H. Ekşi, İ. Üstündağ, A. Olgun, Z. Üstündağ, A.O. Solak, bimetallic nanoparticle involved alginate micro- and nanospheres, 2nd nanotoday conference, December 11-15, 2011, Hawaii, USA 42. A. Atar, U. Tamer, İ.H. Boyacı, N. Atar, Z. Üstündağ, A.O. Solak, Graphene-based highly-efficient ultrasensitive DNA nanobiosensor, December 11-15, 2011, Hawaii, USA 43. Ali Osman Solak, Remziye Güzel, Haslet Ekşi, Zeynep Gülşah Durgun Pınarcıoğlu, Zafer Üstündağ, Spectroscopic characterization of modified nanoparticles and nanofilms, The Third Asian Specroscopy Conference, 28 November-2 December, 2011, Xiamen, China. 44. BÜLBÜL, F., ALTUN, H., KÜÇÜK, Ö., EZİRMİK, K. "Tribological and Corrosion Behaviour of Electroless Ni-B Coating Possessing a Black-Berry Like Type Structure, Metals and Materials International, 2012".

30 2012 yılında basılacak makaleler
1. Кургатылган жемиштердеги биогендик элементтерди изилдөө. Күлүмкан Сартова, Жылдыз Өскөнбаева. Басмада. КТУ Манас Табигый илимдер журналы. 2. Органикалык химия боюнча лабораториялык сабактар боюнча окуу китеби даярдалып жатат. Кол жазма. 3. Ö. Küçük, M. M. Kacakerim, The Optimization Of Filterableness Of Suspensions Obtained By Dissolving Ulexite In SO2-Saturated Water, Journal of Natural and Applied Sciences, Manas University, 2012 4. Ö. Küçük, M. M. Kacakerim, Uleksitin SO2 İle Doyurulmuş Sularda Çözünmesinden Elde Edilen Süspansiyonların Çapraz-Akış Mikrofilitrasyonu, Journal of Natural and Applied Sciences, Manas University, 2012 5. СалиеваК.Т., Боркоев Б.М., СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ, Российская Академия Естествознания (в печати), 2012 6. BÜLBÜL, F., ALTUN, H., EZİRMİK, K., KÜÇÜK, Ö. " Investigation of Structural, Tribological and Corrosion Properties of Electroless Ni-B Coating Deposited on 316L Stainless Steel, Journal of Engineering Tribology, 2012, in press".

31 Araştırma Laboratuvarına olan ihtiyaclar
Günümüzde kimya mühendisi çok geniş bir endüstriyel yelpazede çalışma imkânına sahip olup, bu alanlar nanoteknolojiden biyoteknolojiye, gıda endüstrisinden petrokimya endüstrisine, tekstil mühendisliğinden uzay teknolojisine, kâğıt endüstrisinden metalürji endüstrisine kadar çok farklı uygulamaları kapsar. Bir kimya mühendisi bu alanlarda, tasarımdan üretime, proses kontrolden araştırma ve geliştirmeye kadar her safhada ve  mikro boyuttan makro boyuta her ölçekteki uygulamalarda yer alabilir. Bölümümüzün hedefi; teknik donanımlı ve bilgili, analiz yapan ve sorgulayan, toplumun refah ve mutluluğu için çalışan, ülkemizin bilimsel ve endüstriyel problemlerine çözüm önerebilen ve bu öneriyi hayata geçirebilen kimya mühendisleri yetiştirmektir

32 Bu hedefin geliştirilmesinde kuşkusuz eğitim-öğretim için gerekli olan malzeme ve makine-teçhizatın varlığının önemi büyüktür. Kimya Mühendisliği eğitiminde verilen birçok ders, ancak uygulamalı olarak verildiğinde ya da uygulaması yapıldığında anlamlı olabilmektedir. Bazı mühendislik dersleri teorik olarak verilse de bunun mutlaka laboratuvar çalışmaları ile desteklenmesi ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Kimya Mühendisliği eğitiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirilen laboratuvar çalışmaları hayati bir önem taşımaktadır. Laboratuvar çalışmaları ile eğitim-öğrenme sürecinin hızlandırılması, öğrencinin daha hızlı karar alması, zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlanması, cihaz ve malzemeleri tanıması hedeflenmelidir. Bu eğitim süreci sonucunda öğrenci kendi kendine doğru kararlar alabilen ve düşüncelerini etkin olarak kullanabilen bir mühendis olarak mezun olabilmektedir. Tüm bu becerilerin kazandırılması, verilerin toplanması, laboratuvar çalışmalarının sağlıklı yürütülmesine bağlıdır. Bu yüzden lisans ve lisansüstü öğrencilerinin daha iyi bir laboratuvar eğitimi almaları için gerekli olan malzeme ve makine-teçhizat eksikliklerinin giderilmesi amaçlanacaktır. Gerekirse bunun için bir altyapı projesi verilecektir. Bu çerçevede, öğrenci laboratuarları için alınan cihazlar yeterli olmayıp kimya mühendisliği için olmazsa olmaz bir kaç makina-techizata daha ihtiytaç vardır. Geçtiğimiz yıl listeye yazıldığı halde alınmayan ve alınması gereken (muhtemelen pahalı olduğundan ve bütçe yetersizliğinden dolayı olabilir) cihazlar aşağıdaki gibidir

33 Sürekli Distilasyon Ünitesi (includes the column C8P8)
No Tanэmlama Sipariş No Birim Fiyat EUR Toplam Tutar EUR 01 Sürekli Distilasyon Ünitesi (includes the column C8P8) C8P8: 8 Plates Type Column (8 Temperature Points) UDCB 25.087,5 02 Sıvı-Sıvı Ekstraksiyon Ünitesi UELL 27.500,0 03 Yükselen Film Evaporatör sistemi 04 Gaz Absorpsiyon Ünitesi 05 İyon Değiştirici Sistemi 06 Dikey Hidrolik Şebeke

34 Kırgızistan Mineral Su analizleri projesi
Prof. Dr. Ali Osman Solak ve grubunun yaptığı nanoteknoloji konusundaki çahşmalar doğrultusunda A.Ü. BAP’a bir “Nanobiyoteknoloji” projesinin de sunulması düşünülmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için nanoteknoloji konusunda doktora yapmış ve yayınları bulunan bir öğretim üyesinin veya bir araştırma görevlisinin Türkiye’den getirilmesi ve Kimya Mühendisliği Bölümünde bulunan öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin yetiştirilmesi gerekmektedir. Bu konuda yeterli bilgi seviyesinde eleman sayısına ulaştıktan sonra Manas Üniversitesinde bir “Nanoteknoloji Araştırma Merkezi” kurulması hedef olarak belirlenmelidir. Çağımızın teknolojisi olan nanoteknoloji araştırmaları bütün dünyada hayati önem kazanmıştır ve bu konuya Manas Üniversitesinin yabancı kalması düşünülemez. Bu tür araştırmalara hemen başlayabilmek için önümüzdeki ders yılında ( ) Prof. Dr. Ali Osman Solak tarafından “Nanofilm oluşturma teknikleri” konulu bir ders açılacak ve bu derse Kimya Mühendisliği Bölümünün bütün ogretim üyeleri ve yüksek lisans ogrencilerinin katılması sağlanacaktır. Bu dersteki teorik bilgilerin deneysel kısmı için de bir “Elektrokimyasal Analiz Cihazi" na ihtiyaç vardır. Proforma faturası ekte sunulan bu cihazm 2012 yılında temini gerekmektedir. Şu anda Manas Üniversitesi imkanlan göz öпйпе alındığında gergekleşmesi тйткйп görülen diğer araştırma projeleri aşagidaki konuları kapsayabilir. Kırgızistan Mineral Su analizleri projesi “Kırgızistan Oş Bölgesinde Yetiştirilen Pirinç" bitkisinin kimyasal yapısı ve mineral bileşimi projesi ileri Teknoloji Seramikleri projesi Araştırma faaliyetlerinin belli bir seviyeye getirilmesi ve yeterli eleman yetiştirilmesini takiben TÜBİTAK projeleri yazılması da düsunülebilir.

35 KIMYA MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 2011/2012 ÖĞRETIM YILI SEMINER PROGRAMI YERI: İLETİŞİM, 103 ODASI. SAATI: CUMA GÜNLERI SAAT 15.00 Semineri veren Konu Tarih Doç.Dr.Özkan KÜÇÜK Akışkan-Katı Reaksiyonları ve Kinetiği 27 Ekim 2011 Doç.Dr. Kalipa SALİYEVA Bitkilerde Sİlisyumun Rolü 24 Kasım 2011 Prof.Dr.Ali Osman SOLAK Nanoparçacık Etiketli Biyosensör Geliştirilmesi 15 Aralık 2011 Doç.Dr.Bakıt BORKOYEV Anorganik Camların ve Seramik Malzemelerin Elektriksel Özellikleri 6 Ocak 2012 Doç.Dr. Külümkan SARTOVA Kırgızstan Kömürlerini Kimyasal işlenmesi Yöntemleri 27 Ocak 2012 Dr.Aygül USUBALİYEVA Genetik Organizmaların Modifikasyonu ve Gıda Ürünleri 17 Şubat 2012 Roza IRISKELDİYEVA Düşük sıcaklıkta Fırınlanmış Porselenin Bileşim ve Teknolojisi 16 Mart 2012 Aynura KIDIRALİYEVA Topraktaki Silisyum ve Alüminyumun Rolü 6 Nisan 20112 Nurbakıt KOZUBEKOV Yapı Seramiğine Faydalı Ham Maddeler  4 Mayıs 20112

36 Bölümde yapılan Faaliyetler
1.Kimyacılar Gününe yönelik «Kırgızistan’da Kimya Sanayi durumu ve kimya mühendisleri hazırlama» yuvarlak masa 17 Mayıs düzenlendi ( ). 2. Çocuk Bayramı Gününe Yönelik “Мээримдүүлүк” adlı eylem düzenlendi. ( ). 3. Bölümde Bilimsel Seminerler düzenlendi Eğitim-Öğretim yılında).

37 Akademik Kadro Bölümümüz eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için kuşkusuz öğretim üyesine, araştırma görevlisine, uzman ve laboranta ihtiyacı vardır. Şu an bu ihtiyaçların bir kısmı, başka bölümlerin araştırma görevlisi kadrolarından, yarı zamanlı öğretim üyelerinden sağlanmaktadır. Buna rağmen yeterli değildir. Bölümümüzde 6 öğretim üyesini bulunmakta olup, tüm görevler bunların üzerine yüklenmiştir. Bölüm derslerini vermelerinin ötesinde, asistanların, laborantların yapacakları işleri de kendileri üstlenmektedir. Bunun haricinde idari görevleride bulunmakta ve çeşitli kurullarda birden fazla görev yürütmektedirler. Tüm bunlar düşünüldüğünde bölümümüzde, yeterli olmamakla birlikte, acilen 1 araştırma görevlisi, 1 laborant, 1 öğretim üyesine(ilanı verildi) ihtiyaç duyulmaktadır.

38 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında planlanan araştırmalar
Faaliyetler Yönetici 1. Nanoteknoloji alanında ögrencilerle çalışmalar. Tasarlamak. Prof. Dr. Ali Osman SOLAK 2. Kimya Laboratuvarındaki cihazlar hakkında kılavuzlar hazırlamak. Doç. Dr. Özkan KÜÇÜK Dr. Aygül USUBALİYEVA 3. Absorbentleri üretmek Karbonlardan üretmek Topraklardan üretmek Doç. Dr. Külümkan SARTOVA Doç. Dr. Bakıt BORKOYEV Doç. Dr. Kalipa SALİYEVA 4. Yerel çiğ maddelerden seramik üretmek.

39 Teşekkürler!


"KIRGIZİSTAN –TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Adres: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kimya Mühendisliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları