Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS SEÇ İ M İ 9. SINIFI B İ T İ RD İĞİ MDE HANG İ DERSLER İ SEÇECE Ğİ M? Hasan Adalı Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS SEÇ İ M İ 9. SINIFI B İ T İ RD İĞİ MDE HANG İ DERSLER İ SEÇECE Ğİ M? Hasan Adalı Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN?"— Sunum transkripti:

1 DERS SEÇ İ M İ 9. SINIFI B İ T İ RD İĞİ MDE HANG İ DERSLER İ SEÇECE Ğİ M? Hasan Adalı Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN? NASIL? NE ZAMAN?

2 Ders Seçimi Nedir? Ders seçimi 2010-2011 e ğ itim ö ğ retim yılında başlanan yeni bir uygulamadır. Buna göre; 9. sınıfı başarıyla bitiren ö ğ renciler 10. sınıfta görmek istedi ğ i BAZI dersleri seçebileceklerdir. Ö ğ renci hangi mesle ğ e yönelmek istiyorsa ona uygun dersleri seçebilir. Bu konuda sınırlamalar var

3 Alan Seçimi Bitti Mi? Daha önce ALAN SEÇ İ M İ şeklinde olan uygulama kaldırılmış yerini DERS SEÇ İ M İ uygulaması almıştır. Önceden ö ğ renci sadece lisede okudu ğ u alanda tercih yapabiliyor, ALAN DIŞI TERC İ H YAPINCA PUANI KIRILIYORDU… Şimdi ne olacak?

4 istedi ğ i üniversite bölümünü puanı kırılmadan Ders seçimi sisteminde ö ğ renim gören bir ö ğ rencinin alanı olmadı ğ ından istedi ğ i üniversite bölümünü puanı kırılmadan tercih edebilecek… FAKAT O bölümlerin istedi ğ i sınava girmek zorunda…

5 Neden Ders Seçmeliyim? Üniversite bölümlerinin hangi puan türünden ö ğ renci alaca ğ ı bellidir. İ stedi ğ imiz mesleklerin hangi derslerle ilişkili oldu ğ unu bilmemiz çok önemlidir. Üniversite bölümlerinin hangi puan türünden ö ğ renci alaca ğ ı bellidir. İ stedi ğ imiz bölümü kazanmak için bize hangi ders lazımsa kendimizi o yönde yetiştirmeliyiz. Yani 10. sınıftan itibaren o dersleri seçmeliyiz. Lise hayatımızda görece ğ imiz derslerde uzmanlaşmalıyız. NEDEN?

6 Ders seçimi ne zaman yapılacak? Ders seçimi 9. sınıfın sonunda ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. 17-28 Haziran 2013 Yani bu sene için 17-28 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Ö ğ rencinin iste ğ i ve okulun şartları göz önünde bulundurularak sonraki ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde de ğ işiklik yapılabilir. NE ZAMAN?

7 Ders seçimi nasıl yapılacak? Ders seçimi için sizlere “DERS SEÇ İ M FORMU” da ğ ıtılacak. Bu formda istedi ğ iniz derslere işaretler koyacaksınız. Veliniz ve siz imza atarak formu okul yönetimine teslim edeceksiniz. NASIL?

8 Ders Seçmek İ çin Ön Koşul Var Mı? 10. sınıfta görmek istedi ğ iniz dersleri seçerken herhangi bir ön koşul istenmeyecek. Alan seçimi uygulamasında ö ğ rencinin gitmek istedi ğ i alana kaynaklık eden derslerde (sayısal alan için fizik-kimya- biyoloji-matematik gibi) zayıf olmaması isteniyordu. Ders seçimi sisteminde böyle bir şey istenmiyor. NASIL?

9 10. Sınıfta Hangi Dersler Var? ◦ Ortak Dersler ◦ Seçmeli Dersler

10 10. Sınıfta Hangi Dersler Var? Ortak Dersler, Tüm ö ğ rencilerin zorunlu alması gereken derslerdir. (15 Saat) Seçmeli Dersler, Girmek istedi ğ iniz LYS sınavlarına göre seçebilece ğ iniz dersler ve genel kültür derslerini kapsar.(Matematik, Dil Anlatım, Fizik, Tarih, Ekonomi vb.) (21 Saat )

11 ORTAK DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ 1 DİL VE ANLATIM2 2 TÜRK EDEBİYATI3 3 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ1 4 TARİH2 5 COĞRAFYA2 6 YABANCI DİL2 8 BEDEN EĞİTİMİ2 9 GÖRSEL SANATLAR /MÜZİK1 TOPLAM 15

12 SEÇMEL İ DERSLER SEÇMEL İ DERSLER SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ D İ L VE ANLATIM Dil ve Anlatım(2) Türk Edebiyatı(1) Diksiyon ve Hitabet(1) Osmanlı Türkçesi(2) Türkçe(1) MATEMAT İ K Matematik(2)(4) Geometri(1)(2) FEN B İ L İ MLER İ Fizik(2)(3) Kimya(2)(3) Biyoloji(2)(3) Astronomi ve Uzay Bilimleri(1) (2)

13 SEÇMEL İ DERSLER (devam) SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ SOSYAL B İ L İ MLER Tarih(2) Coğrafya(2) Psikoloji(2) Bilgi Kuramı(1)(2) Demokrasi ve İnsan Hakları(1) İşletme(2) Ekonomi(2) Girişimcilik(1) Yönetim Bilimi(2) Uluslararası İlişkiler(2) D İ N, AHLAK VE DE Ğ ERLER Kur’an-ı kerim (2) Hz.Muhammed’in Hayatı(2) Temel Dini Bilgiler(1) (2)

14 SEÇMEL İ DERSLER (devam) SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ YABANCI D İ L VE EDEB İ YATI Birinci Yabancı Dil (ing.)(2) (4) İ kinci Yabancı Dil (alm.) (2) (4) Alman Edebiyatı (1) (2) İ ngiliz Edebiyatı (1)(2) Fransız Edebiyatı (1) (2) SPOR VE SOS. ETK İ N. Beden e ğ itimi (2) Sosyal Etkinlik (1) (2) Temel Spor E ğ itimi (2) (4) GÜZEL SANATLAR Görsel Sanatlar (2) Müzik (2) Sanat Tarihi (2) Drama (1) Ça ğ daş Dünya Sanatı (2) Estetik (2)

15 SEÇMEL İ DERSLER (devam) SIRADERSLER HAFTALIK DERS SAAT İ BİLİŞİMBİLİŞİM Bilgi ve İ letişim Teknolojisi (1) (2) Proje Hazırlama (1)(2) Seçilebilecek Toplam Ders Sayısı 21 Rehberlik ve Yönlendirme 1 Toplam Ders Sayısı 37

16 Hangi Dersleri Seçmeliyim? İ stedi ğ iniz mesle ğ e ve o mesle ğ e ait e ğ itimi alabilece ğ iniz üniversite bölümüne uygun LYS sınavlarına göre ders seçmelisiniz. Bu nedenle; ◦ İ lgilerinizi, ◦ yeteneklerinizi keşfetmeli ◦ kendinizi tanımalısınız

17 17 Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar; Ö ğ rencinin k endi özellikleri ni tanıma sı. Yetenekler i, İlgiler i, Beklentiler i, Kişilik Ö zellikleri Mesleklerin özelliklerini tanıma sı. Kendi özellikleri ile, mesleklerin özellikleri arasındaki ortak noktaları bulması gereklidir.

18 HEDEF BEL İ RLEMEL İ S İ N İ Z Yeteneklerimin farkındayım… Neler yapabilece ğ imi biliyorum… Avukat olaca ğ ım Genetik mühendisi olaca ğ ım Ö ğ retmen olaca ğ ım Muhasebeci olaca ğ ım.

19 19 Meslek Seçiminde Toplumumuza özgü, etkili olabilecek faktörler ; Anne–babaların arzularına uymak, Beğenilen–sevilen kişilerin mesleklerine özenmek, Günümüzde popüler olan mesleği edinmek, Daha çok para kazanılan mesleği seçmek, Toplum içinde sadece saygınlığı olan meslekleri seçmek, Öğretmenlerin uygun gördüğü meslekleri seçmek,

20 20 İş bulması kolay olan meslekleri seçmek, Üniversiteye girmeyi kolaylaştıran, düşük puanla yerleşilen meslekleri seçmek Sevildiği sanılan meslekleri seçmek, (Sadece olumlu özellikleri tanınarak yanılgıyla seçmek) Hayallerle geliştirilen idealdeki meslekleri seçmek,

21 21 Meslek seçmek hayat biçimi seçmek demektir çünkü: Birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak mesleğini sürdürebilir.

22 22 Derslere giren ö ğ retmenlerin kanaati sorulmalı. Rehberlik Servisiyle görüşülmeli. (Test uygulama, meslekler hakkında bilgi edinme, vs.) Tercih etmeyi düşündü ğ ünüz dersleri okuyan üst sınıf ö ğ rencilerle görüşülmeli. Ama mutlak manada SADECE B İ R İ N İ N tesirinde kalmayın. Unutmayın hayatınızın sorumlulu ğ u sadece size aittir. Meslek sahipleriyle görüşülmeli. Kimlere Danışmalısınız?

23 PUAN TÜRLER İ Matematik-Fen (MF) MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 Türkçe- Matematik (TM) TM-1 TM-2 TM-3 Türkçe-Sosyal (TS) TS-1 TS-2 Yabancı Dil (D İ L) D İ L-1 D İ L-2

24 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeliyim-1 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Aktüerya Astronomi ve Uzay Bilimleri İç Mimarlık İlköğretim Matematik Öğrt.MF-1 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil) Fen Bilgisi Öğretmenliği Kimya Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj MimarlığıMF-2 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil) Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Diş Hekimliği Eczacılık Genetik ve Biyomühendislik Gıda Mühendisliği Tıp VeterinerlikMF-3 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil) Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Mimarlık Otomotiv Mühendisliği Uçak Mühendisliği Yazılım MühendisliğiMF-4 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil)

25 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeliyim-2 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Bankacılık ve Finans Gümrük İşletme İktisat İşletme Muhasebe Maliye Uluslararası İşletme Uluslararası TicaretTM-1 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edb-Co ğ ) Avrupa Birliği İlişkileri Hukuk Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sınıf Öğretmenliği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Turizm ve Otelcilik Uluslararası İlişkilerTM-2 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edb-Co ğ ) Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkTM-3 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edb-Co ğ )

26 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeliyim-3 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Çocuk Gelişimi ve E ğ itimi Ö ğ retmenli ğ i Din Kültürü Ö ğ rt. Gastronomi Basın ve Yayın Halkla İ lişkiler Radyo, Sinema ve TV İ letişim Reklamcılık Sosyal Bilgiler Ö ğ retmenli ğ iTS-1 YGS LYS-3 (Edb- Co ğ ) LYS-4 (Sos Bil) Sanat Tarihi Tarih Ö ğ retmenli ğ i Türkçe Ö ğ retmenli ğ i Edebiyat Ö ğ retmenli ğ iTS-2 YGS LYS-3 (Edb- Co ğ ) LYS-4 (Sos Bil)

27 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeliyim-4 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Almanca Ö ğ retmenli ğ i İ ngilizce Ö ğ retmenli ğ i Tercümanlık Turist Rehberli ğ i İ ngiliz Dili ve Edebiyatı D İ L-1 YGS LYS-5 (Yab.Di Arapça Ö ğ retmenli ğ i Çin Dili ve Edebiyatı Japon Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı D İ L-2 YGS LYS-5 (Yab.Dil) ve daha onlarca meslek… (mbs.meb.gov.tr adresinden araştırınız.)

28 Örnek Ders Seçimleri

29 HERKES İ N 10. SINIFTA ZORUNLU GÖRECE Ğİ ORTAK DERSLER DERS KATEGOR İ LER İ DERSLER DERS SAAT İ ORTAK DERSLER D İ L VE ANLATIM 2 TÜRK EDEB İ YATI 3 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 1 TAR İ H 2 CO Ğ RAFYA 2 B İ R İ NC İ YABANCI D İ L 2 BEDEN E Ğİ T İ M İ 2 GÖRSEL SANATLAR /MÜZ İ K 1 TOPLAM15

30 MÜHEND İ SL İ K-M İ MARLIK G İ B İ SAYISAL A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLER DERS SAATİ MATEMATİK4 GEOMETRİ2 FİZİK3 KİMYA3 BİYOLOJİ3 DİĞER SEÇMELİ DERS6 TOPLAM21 MF-1 MF-4

31 TIP-VETER İ NERL İ K-ECZACILIK G İ B İ SAYISAL A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLERDERS SAATİ MATEMATİK4 GEOMETRİ2 FİZİK3 KİMYA3 BİYOLOJİ3 DİĞER SEÇMELİ DERS6 TOPLAM21 MF-3 MF-2

32 HUKUK-PS İ KOLOJ İ -SINIF Ö Ğ RT. G İ B İ EŞ İ T A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLER DERS SAATİ DİL VE ANLATIM2 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 PSİKOLOJİ2 COĞRAFYA2 DİĞER SEÇMELİ DERS9 TOPLAM21 TM-1 TM-2 TM-3

33 HALKLA İ L İ ŞK İ LER-REKLAMCILIK G İ B İ SOSYAL A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLERDERS SAATİ TOPLAM21 TS-1 TS-2

34 İ NG İ L İ ZCE Ö Ğ RT.-TERCÜMANLIK G İ B İ D İ L A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLER DERS SAATİ DİL VE ANLATIM2 YABANCI DİL4 İKİNCİ YABANCI DİL4 İNGİLİZ EDEBİYATI2 DİĞER SEÇMELİ DERS9 TOPLAM21 DİL-1

35 Sorular… Cevaplar…

36 Seçti ğ im dersleri de ğ iştirebilecek miyim? Seçti ğ iniz dersleri ders yılı içerisinde de ğ iştiremezsiniz. Bir sonraki ders yılında farklı dersler seçebilirsiniz. Meslek seçiminde kararsızım, bazen mühendis olmak istiyorum bazen avukat olmak istiyorum. Bu durumda hangi dersleri seçmeliyim? Meslek seçiminde kararsızlık yaşayanlar di ğ er mesle ğ i de kapsayacak dersleri seçerlerse oluşması muhtemel kayıpları ortadan kaldırabilirler. Sorular… Cevaplar…

37 İ LG İ YLE D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TEŞEKKÜRLER VE BAŞARILAR …


"DERS SEÇ İ M İ 9. SINIFI B İ T İ RD İĞİ MDE HANG İ DERSLER İ SEÇECE Ğİ M? Hasan Adalı Lisesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları