Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DERS SEÇ İ M İ HAB İ RE YAHŞ İ ANADOLU L İ SES İ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN? NASIL? NE ZAMAN?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DERS SEÇ İ M İ HAB İ RE YAHŞ İ ANADOLU L İ SES İ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN? NASIL? NE ZAMAN?"— Sunum transkripti:

1 DERS SEÇ İ M İ HAB İ RE YAHŞ İ ANADOLU L İ SES İ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN? NASIL? NE ZAMAN?

2 Ders Seçimi Nedir? Ders seçimi 2010-2011 e ğ itim ö ğ retim yılında başlanan yeni bir uygulamadır. Buna göre; 9. sınıfı başarıyla bitiren ö ğ renciler 10. sınıfta görmek istedi ğ i BAZI dersleri seçebileceklerdir. Ö ğ renci hangi mesle ğ e yönelmek istiyorsa ona uygun dersleri seçebilir. Elbette bu konuda bazı sınırlamalar vardır. Bunları az sonra inceleyece ğ iz.

3 Alan Seçimi Bitti Mi? Daha önce ALAN SEÇ İ M İ şeklinde olan uygulama kaldırılmış yerini DERS SEÇ İ M İ uygulaması almıştır. Önceden ö ğ renci sadece lisede okudu ğ u alanda tercih yapabiliyor, ALAN DIŞI TERC İ H YAPINCA PUANI KIRILIYORDU… Şimdi ne olacak?

4 istedi ğ i üniversite bölümünü puanı kırılmadan Ders seçimi sisteminde ö ğ renim gören bir ö ğ rencinin alanı olmadı ğ ından istedi ğ i üniversite bölümünü puanı kırılmadan tercih edebilecek… FAKAT O bölümlerin istedi ğ i sınava girmek zorunda…

5 Neden Ders Seçimi ? Üniversite bölümlerinin hangi puan türünden ö ğ renci alaca ğ ı bellidir. İ stenen mesleklerin hangi derslerle ilişkili oldu ğ unu bilmek çok önemli. Üniversite bölümlerinin hangi puan türünden ö ğ renci alaca ğ ı bellidir. İ stenen bölümü kazanmak için hangi ders lazımsa o yönde ö ğ renci kendini yetiştirmeli. Yani 10. sınıftan itibaren o dersleri seçilmeli. Lise hayatında görülen derslerle uzmanlaşılır. NEDEN?

6 Ders seçimi ne zaman yapılacak? Ders seçimi 9. sınıfın sonunda ders kesiminden itibaren haziran ayının son iş günü mesai bitimine kadar yapılacaktır. 18-30 Haziran 2013 Yani bu sene için 18-30 Haziran 2013 tarihleri arasında yapılacaktır. Ö ğ rencinin iste ğ i ve okulun şartları göz önünde bulundurularak sonraki ders yılının ilk haftası içinde de ders seçiminde de ğ işiklik yapılabilir. NE ZAMAN?

7 Ders seçimi nasıl yapılacak? Ders seçimi için sizlere “DERS SEÇ İ M FORMU” da ğ ıtılacak. Bu formda istenilen derslere işaretler koyacaksınız. Ö ğ renci ve Veli imza atarak formu okul yönetimine teslim edecek. NASIL?

8 Ders Seçmek İ çin Ön Koşul Var Mı? 10. sınıfta görmek istenen dersleri seçerken herhangi bir ön koşul istenmeyecek. Alan seçimi uygulamasında ö ğ rencinin gitmek istedi ğ i alana kaynaklık eden derslerde (sayısal alan için fizik-kimya- biyoloji-matematik gibi) zayıf olmaması isteniyordu. Ders seçimi sisteminde böyle bir şey istenmiyor. NASIL?

9 10. Sınıfta Hangi Dersler Var? 10. Sınıftaki derleri ◦ Ortak Dersler, ◦ Seçmeli Dersler, ◦ olarak sınıflandırabiliriz. Şimdi bunları görelim…

10 10. Sınıfta Hangi Dersler Var? Ortak Dersler, tüm ö ğ rencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir. 19 saat Seçmeli Dersler ö ğ rencilerin meslek tercihlerine göre tercih edecekleri ortak derslerle beraber görecekleri derslerdir. Toplam 20 saat

11 Hangi Dersleri Seçmeliyiz? İ stenilen mesle ğ e ve e ğ itimini alabilece ğ iniz üniversite bölümüne uygun LYS sınavlarına göre ders seçilmeli

12 12 Meslek Seçiminde Dikkat Edilecek Noktalar; Ö ğ rencinin k endi özellikleri ni tanıma sı. Yetenekler i, İlgiler i, Beklentiler i, Kişilik Ö zellikleri Mesleklerin özelliklerini tanıma sı. Kendi özellikleri ile, mesleklerin özellikleri arasındaki ortak noktaları bulması gereklidir.

13 HEDEF BEL İ RLENMEL İ Yeteneklerimin- İ lgilerimin farkındayım… Neler yapabilece ğ imi biliyorum… Avukat olaca ğ ım Genetik mühendisi olaca ğ ım Ö ğ retmen olaca ğ ım Muhasebeci olaca ğ ım.

14 14 Meslek Seçiminde Toplumumuza özgü, etkili olabilecek faktörler ; Anne–babaların arzularına uymak, Beğenilen–sevilen kişilerin mesleklerine özenmek, Günümüzde popüler olan mesleği edinmek, Daha çok para kazanılan mesleği seçmek, Toplum içinde sadece saygınlığı olan meslekleri seçmek, Öğretmenlerin uygun gördüğü meslekleri seçmek,

15 15 İş bulması kolay olan meslekleri seçmek, Üniversiteye girmeyi kolaylaştıran, düşük puanla yerleşilen meslekleri seçmek Sevildiği sanılan meslekleri seçmek, (Sadece olumlu özellikleri tanınarak yanılgıyla seçmek) Hayallerle geliştirilen idealdeki meslekleri seçmek,

16 16 Meslek seçmek hayat biçimi seçmek demektir çünkü: Birey, istekleri doğrultusunda bir meslek tercihi yapmadığında, ne içinde bulunduğu meslekte yeteneklerini kullanıp başarılı olabilir ne de mutlu bir birey olarak mesleğini sürdürebilir.

17 PUAN TÜRLER İ Matematik-Fen (MF) MF-1 MF-2 MF-3 MF-4 Türkçe- Matematik (TM) TM-1 TM-2 TM-3 Türkçe-Sosyal (TS) TS-1 TS-2 Yabancı Dil (D İ L) D İ L-1 D İ L-2

18 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeli? 1 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Aktüerya Astronomi ve Uzay Bilimleri İç Mimarlık İlköğretim Matematik Öğrt.MF-1 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil) Fen Bilgisi Öğretmenliği Kimya Mühendisliği Orman Mühendisliği Peyzaj MimarlığıMF-2 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil) Beslenme ve Diyetetik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Diş Hekimliği Eczacılık Genetik ve Biyomühendislik Gıda Mühendisliği Tıp VeterinerlikMF-3 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil) Bilgisayar Mühendisliği Elektrik-Elektronik Mühendisliği Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Müh. İnşaat Mühendisliği Makine Mühendisliği Mekatronik Mühendisliği Mimarlık Otomotiv Mühendisliği Uçak Mühendisliği Yazılım MühendisliğiMF-4 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-2 (Fen Bil)

19 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeli? 2 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Bankacılık ve Finans Gümrük İşletme İktisat İşletme Muhasebe Maliye Uluslararası İşletme Uluslararası TicaretTM-1 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edb-Co ğ ) Avrupa Birliği İlişkileri Hukuk Kamu Yönetimi Sağlık Kurumları Yöneticiliği Sınıf Öğretmenliği Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Turizm ve Otelcilik Uluslararası İlişkilerTM-2 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edb-Co ğ ) Çocuk Gelişimi Okul Öncesi Öğretmenliği Psikoloji Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkTM-3 YGS LYS-1 (Mat-Geo) LYS-3 (Edb-Co ğ )

20 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeli? 3 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Çocuk Gelişimi ve E ğ itimi Ö ğ retmenli ğ i Din Kültürü Ö ğ rt. Gastronomi Basın ve Yayın Halkla İ lişkiler Radyo, Sinema ve TV İ letişim Reklamcılık Sosyal Bilgiler Ö ğ retmenli ğ iTS-1 YGS LYS-3 (Edb-Co ğ ) LYS-4 (Sos Bil) Sanat Tarihi Tarih Ö ğ retmenli ğ i Türkçe Ö ğ retmenli ğ i Edebiyat Ö ğ retmenli ğ iTS-2 YGS LYS-3 (Edb-Co ğ ) LYS-4 (Sos Bil)

21 Hangi Meslek İ çin Hangi Sınava Girmeli? 4 Meslekler GEREKEN PUAN TÜRÜ Girilmesi Gereken Sınavlar Almanca Ö ğ retmenli ğ i İ ngilizce Ö ğ retmenli ğ i Tercümanlık Turist Rehberli ğ i İ ngiliz Dili ve Edebiyatı D İ L-1 YGS LYS-5 (Yab.Di Arapça Ö ğ retmenli ğ i Çin Dili ve Edebiyatı Japon Dili ve Edebiyatı Rus Dili ve Edebiyatı D İ L-2 YGS LYS-5 (Yab.Dil) ve daha onlarca meslek… (mbs.meb.gov.tr adresinden araştırınız.)

22 Örnek Ders Seçimleri

23 HERKES İ N 10. SINIFTA ZORUNLU GÖRECE Ğİ ORTAK DERSLER DERS KATEGOR İ LER İ DERSLER DERS SAAT İ ORTAK DERSLER D İ L VE ANLATIM 2 TÜRK EDEB İ YATI 3 D İ N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B İ LG İ S İ 1 TAR İ H 2 CO Ğ RAFYA 2 YABANCI D İ L 4 İ K İ NC İ YABANCI D İ L 2 BEDEN E Ğİ T İ M İ 2 GÖRSEL SANATLAR /MÜZ İ K 1 TOPLAM 19

24 MÜHEND İ SL İ K-M İ MARLIK G İ B İ SAYISAL A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLER DERS SAATİ MATEMATİK4 GEOMETRİ2 FİZİK3 KİMYA3 BİYOLOJİ3 DİĞER SEÇMELİ (astronomi uzay bilimleri+++)5 TOPLAM20 MF-1 MF-4

25 TIP-VETER İ NERL İ K-ECZACILIK G İ B İ SAYISAL A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLERDERS SAATİ MATEMATİK GEOMETRİ FİZİK KİMYA BİYOLOJİ DİĞER SEÇMELİ (1 Sosyal Etkinlik + 1 Proje hazırlama) TOPLAM20 MF-3 MF-2

26 HUKUK-PS İ KOLOJ İ -SINIF Ö Ğ RT. G İ B İ EŞ İ T A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLER DERS SAATİ DİL VE ANLATIM2 MATEMATİK4 GEOMETRİ2 TARİH2 COGRAFYA2 DİĞER SEÇMELİ (………)8 TOPLAM20 TM-1 TM-2 TM-3

27 HALKLA İ L İ ŞK İ LER-REKLAMCILIK G İ B İ SOSYAL A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLERDERS SAATİ DİL VE ANLATIM TÜRK EDEBİYATI TARİH COĞRAFYA PSİKOLOJİ MATEMATİK GEOMETRİ DİĞER SEÇMELİ (1 Sosyal Etkinlik + 1 Proje hazırlama) TOPLAM20 TS-1 TS-2

28 İ NG İ L İ ZCE Ö Ğ RT.-TERCÜMANLIK G İ B İ D İ L A Ğ IRLIKLI MESLEKLERE YÖNEL İ K DERS SEÇ İ M İ DERSLER DERS SAATİ DİL VE ANLATIM YABANCI DİL COĞRAFYA TARİH DİĞER SEÇMELİ (1 Sosyal Etkinlik + 1 Proje hazırlama) TOPLAM20 DİL-1

29 Sorular… Cevaplar…

30 Seçti ğ im dersleri de ğ iştirebilecek miyim? Seçti ğ iniz dersleri ders yılı içerisinde de ğ iştiremezsiniz. Bir sonraki ders yılında farklı dersler seçebilirsiniz. Meslek seçiminde kararsızım, bazen mühendis olmak istiyorum bazen avukat olmak istiyorum. Bu durumda hangi dersleri seçmeliyim? Meslek seçiminde kararsızlık yaşayanlar di ğ er mesle ğ i de kapsayacak dersleri seçerlerse oluşması muhtemel kayıpları ortadan kaldırabilirler. Örne ğ in; buradaki arkadaşımız SAYISAL (MF) a ğ ırlıklı dersler seçerse zaten TM alanındaki derslerin hepsini görmüş olacak. Sorular… Cevaplar…


"DERS SEÇ İ M İ HAB İ RE YAHŞ İ ANADOLU L İ SES İ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi – Mayıs 2013 NEDEN? NASIL? NE ZAMAN?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları