Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI

2 “Farabİ Değİşİm ProgramI”
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci (ve Öğretim Üyesi) Değişim Programı AMAÇ Öğrencilerin (ve öğretim üyelerinin) bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devamı Tüm üniversiteler Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksek Okulu Enstitüler Yüksek Teknoloji Enstitüleri Tüm eğitim kademeleri Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

3 Programın Yasal Çerçevesi
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Yönetmelik (Yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programına ilişkin yönetmelik) Mali Usul ve Esaslar 18/02/2009 tarih ve sayılı Resmi Gazete YÖK tarafından, Farabi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik yayınlanarak Farabi Değişim Programı yürürlüğe girdi. 13 Mart 2009 Öğrenci/öğretim üyesi değişim programı resmi olarak başlatıldı. Program ile ilgili belgeler ve uygulama esasları hakkında detaylı bilgi Program iki yükseköğretim kurumu arasında imzalanan “Farabi Değişim Programı Protokolü” ile gerçekleştirilir.

4 ProgramIn Organİzasyonu
YÖK YÖK Ulusal Öğretim Elemanı ve Öğrenci Değişim Komisyonu Yükseköğretim Kurumları Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü

5 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI TARAFLARI
Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Yükseköğretim kurumlarında Farabi Değişim Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birim Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin faaliyetlerinin Yükseköğretim Kurumu adına yürütülmesinden sorumlu Yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli Farabi Değişim Programı Bölüm Koordinatörü Farabi Programının işleyişinde öğrenci değişim faaliyetlerinin bölüm adına yürütülmesinden sorumlu

6 Farabi Değişim Programı Öğrencisi
Farabi Değişim Programı kapsamında yükseköğretim kurumları arasında gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı Protokolü kapsamınca öğreniminin en az bir, en fazla iki yarıyılını, başka bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenci Farabi Değişim Programı Öğretim Üyesi Program kapsamında kendi kurumu ile protokolü olan bir başka yükseköğretim kurumunda faaliyet gerçekleştirecek öğretim üyeleri YÖK, Öğretim Üyesi değişim programını şimdilik durdurulmuştur.

7 Değİşİmİn Organİzasyonu
Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri tarafından yürütülür. Yükseköğretim kurumları, üst Yöneticisi veya yardımcılarına doğrudan bağlı bir Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörü görevlendirirler. Kurum Koordinatörüne bağlı olarak birim koordinatörleri de belirlenebilir.

8 Faalİyet geçerlİlİk dönemİ
Yükseköğretim kurumları akademik takvimi çerçevesinde ilgili eğitim-öğretim yılı (1 Eylül-31 Ağustos arasında)

9 Değİşİm Talebİ-1 Yükseköğretim kurumları
değişime ilişkin taleplerini Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri aracılığıyla, 15 Mayıs’a kadar YÖK’e iletirler. gerçekleştirdikleri Farabi Değişim Programı protokollerinde yer alan programa katılabilecek öğrenci ve öğretim üyelerinin sayıları ile değişim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar.

10 Değİşİm Talebİ-2 Bu talepler, ilgili yükseköğretim kurumunun:
toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, ikili Farabi Değişim Programı protokolleri bu protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları bir önceki yıla ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen değişim oranları dikkate alınarak YÖK tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme sonucunda belirlenen tutarlar, Yürütme Kurulu kararı ile yükseköğretim kurumları hesaplarına aktarılır.

11 Farabİ programI belgelerİ
Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince saklanır. Belgelerin örnekleri YÖK tarafından hazırlanır ve kurumun internet sayfasında yayımlanır.

12 Öğrenci Değişimi Öğrencilerin tümüne açık
En az bir, en çok iki dönem öğrenim hakkı Öğrencilere burs imkanı 1,5 X Kendi kurumunda alması gereken kadar kredi alma zorunluluğu Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır.

13 Öğrencİ değİşİmİ esaslarI (1)
Öğrenci değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar. Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler, Farabi Programından yararlanamaz. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri, hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan yararlanamazlar.

14 Öğrencİ değİşİmİ esaslarI (2)
Öğrencilerin; kredilere dayalı ders yükleri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Ulusal AKTS (ECTS) Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla, AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.

15 Öğrencİ değİşİmİ esaslarI (3)
İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya yıl kaybına uğramaması için gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla kredilerin tamamlanmasında ders tekrarlarının önlenmesi amacıyla, gidilen yükseköğretim kurumunun kendi bölümünün alt ve üst sınıflarından Farklı bölümlerden Örgün öğretim veya 2. öğretimden dersler seçilebilir. Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

16 Öğrencİ BurslarI Burslu Farabi Değişim Programı Öğrencisi olma hakkını kazananlara, lisans öğrenimi gören öğrencilere 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının 1.5x tutarında burs ödenir. burs tutarı : 390 TL Burs miktarının %70’i aylıklar halinde öğrenciye ödenir. (%70’i ) : 273 TL Geri kalan burs miktarının toplamı belirlenirken, öğrenciye verilen Katılım Belgesinde yer alan gerçekleşme süresi ve öğrencinin başarı durumu dikkate alınır.

17 Öğrencİ değİşİm İlanlarI (1)
Yükseköğretim kurumları; yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru çağrısı yapar. 5 Mart – 30 Mart 2012 Süresi içinde yapılan bütün başvurular, ilgili Yükseköğretim Kurumunun Farabi Değişim Programı Kurum Koordinatörlüğü tarafından kaydedilir.

18 Öğrencİ Başvuru ŞartlarI
ADÜ öğrencisi olmak Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olması, Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması > 60/100 Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması. Öğrencinin Alttan Bekleyen Başarısız Ders Sayısı şimdiye kadar almış olduğu toplam ders sayısının %15 inden fazla olmamalı.

19 ADÜ-Farabİ Öğrencİ Başvuru Belgelerİ
Aday Öğrenci Başvuru Formu” (Öğrenci tarafından doldurulacak) Başvuru Formlarını ilgili internet adresinden (http://idari.adu.edu.tr/farabi), Fakülte/ YO/ MYO - Birim koordinatörlerinden veya öğrenci işlerinden temin edilebilir. 2 Güncel Transkript 3 Adet Vesikalık Fotoğraf 1 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 1 Adet Öğrenci Belgesi Başvuru Belgelerini Birim/ Bölüm Koordinatörlerine veya Farabi Ofisine teslim edebilirler. Başvuru koşullarına uyan ve başvuru belgeleri incelenerek uygun olduğu kabul edilen öğrencilerin evrakları eğitim almak istedikleri kurumlara ivedilikle yollanır. Başvuru sonuçları resmi olarak en geç 5 Mayıs 2012 olacak şekilde Farabi web sayfasından duyurulacaktır.

20 Farabİ ProgramIndan yararlanmak İsteyen öğrencİlerİmİz -1
Önce Birim Koordinatörleriyle irtibata geçmeli. Aday Öğrenci başvuru formları öğrenciler tarafından doldurulması Formların birim koordinatörleri tarafından değerlendirilmesi Başvuruda bulunan, başarılı ve başarısız adayların tamamını içeren listenin Kurum koordinatörlüğüne teslimi Ön elemeyi geçen aday öğrencilere sonucun bildirilmesi Öğrencilerin gerekli diğer evraklarını tamamlaması

21 Farabİ ProgramIndan yararlanmak İsteyen öğrencİlerİmİz -2
Gerekli diğer evrakların doldurulması Öğrenci başvuru formu Öğrenci Bilgi formu Öğrenim protokolü (3 adet) Öğrenci yükümlülük sözleşmesi Öğrenci beyannamesi Öğrencinin öğrenim protokolünde seçtiği derslerin denkliklerinin ilgili akademik birimin (Yüksekokul, Enstitü, Fakülte) Yönetim Kurulu tarafından onaylanması

22 Farabİ ProgramIndan yararlanmak İsteyen öğrencİlerİmİz -3
PROTOKOL; Öğrencilerin; kredilere dayalı ders yükleri kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Yükseköğretim kurumlarının imzaladıkları protokolde mutabık kalınması şartıyla, AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir. Gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan ve alınacak derslerin kabul edildiğini taahhüt eder.

23 Öğrenİm Protokolü Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır.

24 Farabİ ProgramIndan yararlanmak İsteyen öğrencİlerİmİz -4
Ders denklikleri tamamlanan öğrenci listelerinin Farabi Kurum ofisine bildirilmesi ve ofis tarafından gidilecek kurumların ofislerine bu listelerin iletilerek Katılım Belgelerinin alınması “Farabi öğrencisi” olmaya hak kazanan öğrencilerimizin birim koordinatörlerinin yönlendirmesiyle ADÜ Rektörlük Farabi Koordinatörlüğüne bizzat ulaşması Katılım belgesi olan öğrencilerin listelerinin YÖK’e iletilmesi

25 ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK YILI ADAY ÖĞRENCİ BAŞVURU FORMU Başvuru Tarihleri : 5 Mart – 30 Mart 2012 Adı – Soyadı E-posta Telefon Öğrenci No Öğrenim Durumu Enstitü /Fakülte /MYO Anabilim Dalı /Bölüm / Program Sınıf / Dönemi Not Ortalaması (Trasnskript Genel Not Ortalaması yazılacak) Gidilecek Yükseköğretim Kurumu Değişime Katılacağı Dönem Ekler 2 adet Transkript Başvurduğunuz programın öğrenim dili yabancı bir dil ise, dil düzeyinizi gösteren belge 3 adet fotoğraf Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Öğrenci belgesi Tarih ve İmza Not: Başvuru Formu ve Eklerini Bölüm Farabi Koordinatörlüğüne teslim ediniz.

26 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Farabi Değişim Programı ÖĞRENİM PROTOKOLÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ GÜZ- BAHAR DÖNEMİ ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO FAKÜLTE/ENSTİTÜ/Y.O. BÖLÜMÜ GİDİLECEK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ALINACAK DERSLER ( ÜNİVERSİTESİ) SAYILACAK DERSLER (ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ) KODU ADI KREDİSİ 1 2 3 4 ALINACAK DERSLER KREDİ TOPLAMI YERİNE SAYILACAK DERSLER KREDİ TOPLAMI GÖNDEREN KURUM: Öngörülen ders programının/Öğrenim Protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz. Bölüm/AD Başkanının Adı/Soyadı-İmzası Tarih:……/…../……. Bölüm Koordinatörünün Adı/Soyadı-İmzası Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı-İmzası Prof. Dr. L. Didem KOZACI KABUL EDEN KURUM: Öngörülen ders programının/Öğrenim Protokolünün uygun olduğunu onaylıyoruz. Bölüm Koordinatörünün Adı/Soyadı-İmzası Tarih:………../……. Kurum Koordinatörünün Adı/Soyadı-İmzası Tarih:……/…../……. ÖĞRENCİNİN İMZASI TARİH ……/……/……..

27 Farabİ Değİşİm ProgramI 2012 Takvİmİ
Güz ve/veya Bahar Dönemi (1. ve /veya 2. yarıyıl) Talepleri Başvuru 5 Mart-30 Mart 2012  Seçim süreci   30 Mart - 5 Mayıs YÖK’e iletme 15 Mayıs 2012 Güz / Güz + Bahar Dönemi için öğrenciler en geç 30 Mart 2012 tarihine kadar kurumlarına başvurmalıdırlar. Başvuru ve seçim süreci 5 Mayıs 2012’de tamamlanacak ve değişim talepleri en geç 15 Mayıs 2012’ye kadar YÖK’e iletilecektir. Bahar dönemi (2. yarıyıl) için başvuru alınmayacaktır!!!!

28 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri
Bilgilendirme, Protokollerin düzenlenmesi, İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, Teklif Çağrısı hazırlama, Bütçelendirme, Raporlama, Dosyalama, Değişime katılan kurumlar arası yazışmalar ve takibi İstatistiklerin tutulması, Mali hesapların tutulması ve ödemelerin yapılması

29 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevlerİmİz-1
Gelen Öğrenci - Başvuruların bölümlere iletilmesi, - Davet mektuplarının hazırlanması, - Öğrencinin kayıt işlemlerinin organize edilmesi, - Kayıt yaptıran öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulundan karar alınması, - Gelen öğrencilerin Üniversitemizde oryante edilmesi,

30 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevlerİmİz-2
Giden Öğrenci Başvuruların Değerlendirilmesi, iletilmesi, takip edilmesi Burslarının Ödenmesi Öğrencilerin aldıkları derslerin dönem ve yıl kaybı olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını Yüksek Öğretim Kurumu ve Adnan Menderes Üniversitesi arasında Değişim için gerekli tüm Raporlama ve Bütçeleme işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

31 Farabi Bölüm Koordinatörleri
Programı Hakkında Bölümün Bilgilendirmesi, Bölüm Protokollerin arttırılması Öğrenci Değişimi için Öğrenim Protokollerinin düzenlenmesinde Akademik destek Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmasını sağlanması Ders Değişimlerinin takip edilmesi ve onaylanması Alınan derslerin sayılmasının sağlanması Öğrencinin notlarının dönüşümünde karar alınmasının sağlanması

32 Bölüm Sekreterliği Öğrenci Başvuru dosyası oluşturulması ve başvuruların alınması Kabul edilen her öğrenci için dosya tutulması Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulunda onaylanması durumunda ders değişikliklerinin kararda denkliklerinin gösterilmesi Farabi Bölüm Koordinatörü ile Alınan Dersler, Değişen dersler, Kararlar vs konularda koordineli çalışılmalıdır

33 Fakülte Öğrenci İşleri
Gelen Öğrenciler için Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin sisteme aktarılması Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi Giden Öğrenciler için Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin ve denkliklerinin sisteme aktarılması Öğrencilerin almış oldukları Ders Notlarının sisteme aktarılması

34 Fakülte Koordinatörleri
Program işleyişinde Bölüm Koordinatörleri ile koordinasyonun sağlaması, bilgilendirilmesi ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişimin sağlanması Tüm bölümlere başvuran Aday Öğrencilerin başvuru dosyalarının Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanması ve Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesinin sağlanması.

35 Farabi Öğrencilerimiz
Cep numarası değişmesi durumunda acil bilgi vermek!!!!!!! Maillerini sık sık kontrol etmek!!!!!! Sorunla karşılaştığı durumda her zaman adresine eposta atmak veya Kurum Koordinatörlüğümüzü aramaktan çekinmememelidir.

36 Öğrencilerin gitmeden önce ADÜ’de yapması gerekenler
Öğrenci kendi kurumunda eğitim dönemi başında mutlaka kayıt yaptırmalı ve harç ücretini yatırmalıdır. Gitmeden kurum koordinatörlüğüne gittiğini bildirmelidir. Gidilen Kurum’da Öğrencinin öğrenim protokolünde seçtiği derslerde herhangi bir değişiklik olması halinde; yeni ders programının eğitim dönemi başladıktan 15 gün içerisinde yeniden düzenlenerek öğrencinin kurumuna sunulması ve denkliklerinin ilgili akademik birimin (Yüksekokul, Enstitü, Fakülte) Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereklidir.

37 Döndükten sonra yapılması gerekenler
Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir. Öğrenci isterse gittiği kurumda aldığı ama transkriptinde gözükmeyen dersleri Diploma Eki’nde belirtilir. Öğrenci “ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU”nu doldurarak kendi yükseköğretim kurumuna teslim eder.

38 YILLARA GÖRE DEĞİŞİM SAYILARI
KARŞILIKLI PROTOKOLLERİMİZİN OLDUĞU ÜNİVERSİTELER Toplam 67 üniversite ile protokolümüz bulunmaktadır. YILLARA GÖRE DEĞİŞİM SAYILARI        GENEL TOPLAM GÜZ BAHAR TOPLAM BAHAR  GİDEN GELEN 3 1 4 26 14 29 15 30 62 48 110

39 YILLARA GÖRE DEĞİŞİM SAYILARI TABLOSU
YÜZDE DAĞILIM YILLARA GÖRE DEĞİŞİM SAYILARI TABLOSU GİDEN ÜNİVERSİTE ADI GELEN 1 7,92 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 22,45 GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2 5,50 KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 7,50 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 3 4,76 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 6,56 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 4 4,41 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 5,37 5 3,92 GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 4,36 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ …… ….. ……. 23 1,63 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 1,12 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 24 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 1,10 FIRAT ÜNİVERSİTESİ 25 1,58 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 1,08 AMASYA ÜNİVERSİTESİ 26 1,51 DİCLE ÜNİVERSİTESİ 1,01 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 27 1,44 0,96 KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

40 PROGRAMIN AKSAYAN YÖNLERİ
Öğrenim protokollerinin Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesinde yaşanan gecikmeler Farabi Bölüm Koordinatörleri iletişim bilgilerinde eksiklikler Kurumlararası ders denklerinin sağlanmasındaki güçlükler HEDEFLERİMİZ On-line başvuru Değişim programında üniversite sıralamasında daha üst sıralarda yer almak SORU ve ÖNERİLERİNİZ ???

41 YÖK internet web sayfası
ADÜ internet web sayfası ADÜ Farabi Koordinasyon Ofisi REKTORLUK ( )

42

43

44 Farabi Kurum Koordinatörü
TEŞEKKÜR EDERİZ Prof. Dr. L. Didem KOZACI Farabi Kurum Koordinatörü Gülnur SARAÇ Personel


"FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları