Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013). İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013). İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale."— Sunum transkripti:

1 İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013)

2 İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale edilen imar planında değişiklik yapılması ile ilgili talepler, 3194 sayılı İmar Kanunu, ilgili yönetmelikler, yerinde yapılan incelemeler ışığında değerlendirilmiş olup, aşağıdaki rapor tanzim edilmiştir. Belediye Meclisimizin onayına arz olunur. 1.İlimiz merkez Kayabaşı mahallesi 177 ada 122 parsel malikinin parselinin kuzeyinden geçen imar yolunun açılması talebi incelendiğinde; söz konusu yolun kamulaştırmasının yeni yapılacak imar programına alınarak yapılması uygun bulunmuştur. 2.İlimiz merkez Kılavuzlar 73 parsel malikinin imar planına göre park alanında kalan yerinin kamulaştırılması talebi incelendiğinde; söz konusu parselin kamulaştırmasının yeni yapılacak imar programına alınarak yapılması uygun bulunmuştur. 3.İlimiz merkez Kayabaşı mahallesi 613 ada 21-22 parsel maliklerinin mevcut konutlarına ulaşımın sağlanması için yol açılması talebi incelendiğinde; söz konusu yolun kamulaştırmasının yeni yapılacak imar programına alınarak yapılması uygun bulunmuştur. 4.İlimiz merkez Aşağıkızılcaören köyü 141 ada 1 parsel malikinin mevcutta bahçe olarak kullandığı alanda planlama kararının yeniden değerlendirilmesi hakkındaki talebi incelendiğinde; 06.02.2013 tastikli revizyon imar planıyla plana dahil edilen bölgede, plana göre park alanı olan parselde Belediyece bir uygulama yapılana dek mevcut haliyle kullanıma devam edilmesine engel bir durum bulunmadığı ve yeşil alanı iptalinin mümkün olmadığı görüldüğünden talep uygun bulunmamıştır. 5.İlimiz merkez Fatih mahallesi 127 ada 61 parsel malikinin parselden geçen 7 m lik imar yolunun 3 m olarak değiştirilmesi talebi incelendiğinde; yoldan cephe alan parseller bulunduğundan daraltılması uygun bulunmamıştır. 6.İlimiz merkez Yeşil mahalle 208 ada 370-371 parseller malikinin parselinden yeşil alana ayrılan miktarın çokluğundan ileri gelen mağduriyetinin giderilmesi talebi incelendiğinde; revizyon öncesi tamamı 4 katlı yapılaşmaya uygun olan parsellerden 371 parselin tamamına yakınının yol ve yeşil alan olarak ayrıldığı görülmüş olup, oluşan mağduriyetin kısmen giderilebilmesi için yeşil alan ve yol düzeninde önemli bir değişiklik yapılmaksızın 371 parselin kısmen 4 katlı konut alanı olarak düzenlenmesi uygun bulunmuştur. 7.İlimiz merkez Zobran 218 ada 1,219 ada 1, 101 ada 1 parseller malikinin, parsellerin bulunduğu alana karayollarından giriş yapılabilmesi için alanda bulunan 3 kollu kavşağın dörtlü kavşak olarak projelendirilmesi talebi incelendiğinde; planda akaryakıt istasyonu, konut dışı kentsel çalışma alanı gibi kullanımlar olarak planlanan parsellere servis sağlanabilmesi için ada fonksiyonları ve yapılaşma şekli değiştirilmemek üzere, yan bağlantı yollarının iptali ve kavşaktan gelen yolun genişletilmesi şeklinde karayollarınca anlaşma sağlanan ekli plana göre yolda düzenleme yapılması uygun bulunmuştur. 8.İlimiz merkez Kılavuzlar 4 pafta 194 parsel malikinin 06.02.2013 tastikli revizyon plana askı süresi içinde yaptığı itiraz Belediye Meclisince uygun bulunmasına rağmen parselinin durumunda herhangi bir değişiklik yapılmadığı konusuyla ilgili olarak işlemde düzeltme istemi incelendiğinde; parselden geçen 15 m lik yolun itiraz sonucu 12 m ye düşürüldüğü ancak, talep sahibinin mağduriyetini giderir şekilde düzenleme yapılmadığı fark edilmiş, talebe uygun olarak 12 m lik yolda düzenleme yapılması uygun bulunmuştur. 9.Komisyonumuz gündeminde bulunan araştırma ve incelemeleri devam eden diğer taleplerin tekrar komisyonumuza havalesi arz olunur.

3 Madde _ 1

4 Madde _ 2

5 Madde _ 3

6 Madde _ 4

7 Madde _ 5

8 Madde _6

9 Madde _ 6 Tadilat

10 Madde _ 7

11 Madde _ 7 Tadilat

12 Madde _ 8

13 Madde _ 8 Tadilat


"İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013). İMAR KOMİSYONU RAPORU (04.09.2013) Belediye meclisimizin muhtelif oturumlarında gündeme alınarak komisyonumuza havale." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları