Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SORULAR 1.Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m.; uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları ayrık nizam, TAKS= 0,20, KAKS= 0,40, kat adedi= 2, ön.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SORULAR 1.Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m.; uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları ayrık nizam, TAKS= 0,20, KAKS= 0,40, kat adedi= 2, ön."— Sunum transkripti:

1 SORULAR 1.Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m.; uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları ayrık nizam, TAKS= 0,20, KAKS= 0,40, kat adedi= 2, ön bahçe mesafesi= 5 m., yan bahçe mesafesi= 4 m., arka bahçe mesafesi= 4 m. olan dikdörtgen biçimindeki tek yola ara parselde yapılabilecek maksimum inşaat taban alanını ve yapı inşaat alanını bulunuz. 2.Parsel cephesi 18m., parsel derinliği 25m.; uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları ayrık nizam, TAKS= 0,30, KAKS= 1,50, kat adedi= 5, ön bahçe mesafesi= 6 m., yan bahçe mesafesi= 4 m., arka bahçe mesafesi= 5 m. olan dikdörtgen biçimindeki iki yola cepheli köşe başı parselde yapılabilecek maksimum inşaat taban alanını ve yapı inşaat alanını bulunuz. Prof. Dr. Hülya DEMİR, 2013

2 SORULAR 3.Nüfusu 25.000 kişi olan bir yerleşimde bulunan, p arsel cephesi 14 m., parsel derinliği 18 m.; uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları ayrık nizam, KAKS= 0,90, ön bahçe mesafesi= 5 m., yan bahçe mesafesi= 3 m., arka bahçe mesafesi= 4 m. olan dikdörtgen biçimindeki tek ve iki yola cepheli ara parsellerde yapılabilecek maksimum inşaat taban alanını, yapı inşaat alanını ve yapılacak inşaatın maksimum kat adedini bulunuz. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği madde 15/4: «Korunan alanlar hariç olmak üzere uygulama imar planında yapılaşma koşulları belirlenmeyen; nüfusu 5.000’in altında kalan yerleşmelerde TAKS:0.20’yi, kat adedi 2’yi, nüfusu 5.000’den fazla 30.000’ den az olan yerleşmelerde TAKS:0.25’i, kat adedi 3’ü, nüfusu 30.000’den fazla 50.000’den az olan yerleşmelerde TAKS:0.30’u, kat adedi 4’ü, nüfusu 50.000’den fazla olan yerleşmelerde ise TAKS:0.40’ı, kat adedi 5’i geçemez.» Prof. Dr. Hülya DEMİR, 2013

3 SORULAR 4.Her ikisinin de uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları; ayrık nizam, TAKS= 0,30, KAKS= 1,50, ön bahçe mesafesi= 5 m., yan bahçe mesafesi= 4 m., kat adedi 5 biçiminde olan dikdörtgen komşu iki parsel tevhit (birleştirilme) edilmiştir. Bu parsellerden iki yola cepheli köşe başında yer alanın parsel cephesi 15 m. parsel derinliği 28 m’dir. Tek yola cepheli ara parselin ise parsel cephesi 10 m. parsel derinliği 22 m.’dir. Yapılan tevhit işlemi sonucu elde edilecek yeni inşaat taban alanı maksimum kaç m 2 ’dir (Arka bahçe mesafesi Tip İY madde 28’e göre hesaplanacak, su basman kotu 1 m. alınacak). Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği madde 19/3’e: «Yapı nizamı inşaat taban alanı oranı ile belirlenen yerler ile plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş blok nizamında olan yerlerin dışında, ayrık ve blok nizamına tabi imar parselasyon planı varsa imar parsellerinin tevhidi halinde elde edilecek yeni inşaat taban alanı, parsellerin tevhidi öncesi ayrı ayrı hakları olan inşaat taban alanlarının toplamını geçemez.» Prof. Dr. Hülya DEMİR, 2013


"SORULAR 1.Parsel cephesi 20m., parsel derinliği 30m.; uygulama imar planındaki yapılaşma koşulları ayrık nizam, TAKS= 0,20, KAKS= 0,40, kat adedi= 2, ön." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları