Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNGİLİZCE BİRİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tel: 2331460-61 ORTAK DERSLER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNGİLİZCE BİRİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tel: 2331460-61 ORTAK DERSLER."— Sunum transkripti:

1 İNGİLİZCE BİRİMİ EĞİTİM PROGRAMI http://ort.cankaya.edu.tr/tr/english.php Tel: 2331460-61 ORTAK DERSLER

2 Ortak Dersler İngilizce Programı 1. SINIF2. SINIF Eng 111 Eng 106 Eng 105 Eng 406 Eng 306 Eng 206 Eng 205 Eng 305 Eng 405 3. SINIF4. SINIF

3 ENG 111 AKADEMİK İNGİLİZCEYE GİRİŞ (063) ( AKTS : 3) Bu ders akademik dil becerilerinin öğretiminden önce temel İngilizce becerilerinin geliştirilmesi gerektiği düşünülen öğrencilerimiz için tasarlanmıştır. Temel düzeyde okuma/yazma, dinleme/konuşma becerilerini, Temel dil bilgisi konularını, Temel sözcük bilgisi konularını pekiştirme

4 ENG 105 AKADEMİK İNGİLİZCE I Eng 106 AKADEMİK İNGİLİZCE II (063) ( AKTS: 5) Bu dersler öğrencilerimizin birinci sınıf derslerinde gereksinim duyacakları akademik becerilere yönelik tasarlanmıştır. 4 saat: Akademik dil becerileri oDil bilgisi ve sözcük bilgisini akademik içerikli yazılı ve sözlü metinler üzerinde çalışarak geliştirme oNot alma, sözlük kullanma, bağımsız çalışabilme, zamanı etkin kullanma gibi çalışma becerileri oluşturma 2 saat: Yazma becerileri oÜrün dosyası sistemiyle (portfolio) kendi gelişimini değerlendirme oYazma sürecinde düşünce üretmeyi ve üretilen düşünceleri düzenlemeyi öğrenme o3 farklı türde deneme yazıları (essays) yazmayı öğrenme

5 Eng 205 Özel Amaçlı İngilizce I Eng 206 Özel Amaçlı İngilizce II (042) ( AKTS : 4) 2 saat: oAlana özgü yazılı ve sözlü metin analizleri yapma oAlana özgü temel terminolojiyi öğrenme oBiçimsel dilbilgisi konularında bilgi sahibi olma (alana özgü sıkça kullanılan dil yapıları) 2 saat: oEng 205: Okunan/dinlenen metinler ile ilgili 2 ayrı türde deneme yazıları (essays) yazma oEng 206: sözlü sunum becerileri geliştirme

6 Eng 305 İleri Düzey Akademik İngilizce I (021) AKTS: 3 Araştırma (research) tekniklerini ve aşamalarını öğrenme Alıntı yapmak, özetlemek, kaynakları analiz, sentez ve yorum süzgecinden geçirme Özgün ve kaynağa dayandırarak “bilgilendirme amaçlı” (informative) araştırma ödevi hazırlama Eng 306 İleri Düzey Akademik İngilizce II (021) AKTS:3 Araştırma Tekniklerini ve aşamalarını gözden geçirme Özgün ve kaynağa dayandırılan, tartışmalı bir konu üzerine geçerli bir tez ileri sürerek araştırma ödevi hazırlama

7 Eng 405 Rapor Yazma (021) AKTS: 3 Raporlama çeşitlerini öğrenme Alana göre rapor yazma (teknik rapor, bilgi raporu, v.b.) Eng 406 İleri Düzey İletişim Becerileri (021) AKTS: 3 Profesyonel iş ortamında gerekli olan dil becerilerini geliştirme: CV ve başvuru mektubu yazma, sözlü görüşme becerileri geliştirme, niyet mektubu yazma,v.b.

8 HAZIRLIK SINIFI DİL EĞİTİMİ SONRASI KADEMELİ MUAFİYET SİSTEMİ... Hazırlık Sınıfı İ ngilizce dil e ğ itimini tamamlayan ö ğ renciler, İ ngilizce Yeterlilik Sınavından aldıkları notlara göre... Ortak Dersleri İngilizce Biriminin DERSLER İ NDEN B İ R İ NE YERLE Ş T İ R İ L İ R. ENG 111 ENG 105 ENG 106 ENG 205 60-64 65-69 70-74 75 ve üstü

9 İzleyen Dönemlerde Öğrencilerimizin Kayıt Kaptıracakları Dersler: Eng 206 Eng 305 Eng 306 Eng 405 Eng 406

10 Kademeli Muafiyet Sistemi: Eng 111 Eng 106 Eng 105 Eng 406 Eng 306 Eng 206 Eng 205 Eng 305 Eng 405 Eng 406 Eng 306 1. SINIF2. SINIF3. SINIF4. SINIF

11 Eng 111 dersine yerleştirilen öğrenciler dersi başarıyla geçerler ise izleyen dönemlerde Eng kodlu dersleri sırası ile almaya devam ederler. Not: Eng 111, 105 ve 106 derslerimiz yaz dönemi de dahil olmak üzere her dönem açılmaktadır.

12 Eng 105 dersinden muaf olup Eng 106 dersini alan öğrencilerin Eng 105 ders notu, not belgelerine (transkipt) şu şekilde yansır: 70-71 : BB, 72-73 BA, 75 ve üstü AA Eng105 ve Eng106 derslerinden muaf olup Eng 205 dersine yerleştirilen öğrencilerin not belgelerine yansıyacak harf notları ise aşağıdaki gibi uygulanır: Eng 105’den muafiyet notu: AA Eng 106’dan muafiyet notları: 75-80 BB, 81-85 BA, 86 ve üstü AA Eng 111 dersi için muafiyet notu uygulaması yoktur. Not: Muaf olunan derslerin kredisi ve notu öğrencinin hem dönem hem de genel not ortalaması hesabına katılır.

13 ORTAK DERSLER İNGİLİZCE BİRİMİ


"İNGİLİZCE BİRİMİ EĞİTİM PROGRAMI Tel: 2331460-61 ORTAK DERSLER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları