Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PRESENTATION The aim of Mersin University Tarsus Technical Education Faculty is to train teachers for the Vocational and Technical High Schools which.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PRESENTATION The aim of Mersin University Tarsus Technical Education Faculty is to train teachers for the Vocational and Technical High Schools which."— Sunum transkripti:

1

2

3 PRESENTATION The aim of Mersin University Tarsus Technical Education Faculty is to train teachers for the Vocational and Technical High Schools which are connected to the Ministry of Education. The lessons which are given at the faculties also include Technical Educational teaching and learning processes in the enterprises. So, in addition to being appointed as a teacher, our graduated students are employed in public and private sectors relating to their fields. Studies as to the innovation and improvement of education and instruction given at the faculty are carried out. Although Mersin University Tarsus Technical Education Faculty is a faculty which has been founded lastly among the 22 Technical Education Faculties and which started education programs in 2001-2002, and which gave its first graduates in 2006, all of the students graduated from Computer and Electronic Teaching Undergraduate programs passed KPSS and almost 90 percent of them were appointed to teaching. Students graduating from the Designing and Construction Programs took part in private and public sectors regarding their field. For this reason and because of the fact that there is an application of double major program in our faculty, the faculty is preferred by the students first and it comes third among the Technical Education Faculties in 2006–2007 academic year.

4 From 2006-2007 academic year, condensed English program has been started. In the first six semesters, foreign language lesson is for almost ten hours in a week throughout 4 years’ license period.English language learning which lasts for 700 hours in total is done. Its aim is to provide the students’ perfect sufficiencies in English language. Its secondary aim is to form communication between the students and the foreign professors or associate professors who will come by the exchange of lecturer in the extension of the project. Our faculty has completed one international project in the extension of Leonardo Da Vinci. Moreover, it is trying to constitute the lecturer and the student exchange project with Education Faculty Berufspaedagogik Department at Hannover University. In extension of this project, firstly, in the beginning of 2007, definite number of student’s flow will be provided. The movement of lecturer from Hannover will follow this. Lecturers from Hannover will provide academic support to the programs of technical fields in a limited time.

5 Up to now in our Faculty,2 projects are completed and 2 projects are still being worked in national scale.Tarsus Technical Education Faculty is in a campus enviroment which is in a distance about 6 km to Tarsus City Centre.The Tarsus County,which has a vision of developed country;extended to 6 thousand B.C;in addition to historical wealth and foreign tourism opportunities ;is a high industrial potential centre in East Mediterranean region. THE OBJECTIVES OF OUR FACULTY To educate teachers to Vocational and Technical High Schools in formal and informal statues Forming education in learning and teaching process which depends on Technical and Vocational education in enterprises. To acquire vocational expectations which is on logic and transformation of adults’ education and forming the education. The comparisons of Vocational Education in E.U norms. To develop the consciousness of enviromental protection in vocational education. The research models about the effects of transformation and innovation. To develop the qualities of the lecturers of the vocational and educational standards inE.U.

6 Yours respectfully Prof. Dr. Y. Gürcan ÜLTANIR Dean The strategical plan belongs to the term of 2008-2012,occured with the participation of all Academic and Management staff in our faculty will have constructive assistances at Education and Instruction studies executed in our faculty.I all thank to Academic and Management staff which assist for the organization of the plan.

7 Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi’nin amacı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Liselere öğretmen yetiştirmektir. Fakültede verilen dersler işletmelerdeki Teknik Eğitim ile ilgili öğrenme ve öğretme süreçlerini de kapsamaktadır. Böylece mezun olan öğrencilerimiz Öğretmen olarak atanabilmelerine ilave olarak Kamu ve Özel sektörde alanları ile ilgili işletmelerde istihdam edilebilmektedir. Fakültede verilmekte olan Eğitim ve Öğretimin yenilenmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Mersin Üniversitesi Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi 22 Teknik Eğitim Fakültesi içerisinde en son kurulan, 2001-2002 öğretim yılında hayata geçen ve ilk mezununu 2006 yılında veren fakülte olmasına rağmen, Bilgisayar ve Elektronik Öğretmenliği Lisans Programlarından mezun olan öğrencilerinin tamamı KPSS sınavını kazanarak, ortalama %90’nı öğretmenliğe atanmıştır. Tasarım ve Konstruksiyon Programından mezun olan öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel sektörde ve kamu kuruluşlarında görev almışlardır. Bu sebepten ve fakültemizde çift anadal uygulamasının olması sebebiyle, öğrenciler tarafından öncelikle tercih edilmektedir. 2006- 2007 Öğretim yılında Teknik Eğitim Fakülteleri arasında öğrenci tercihlerinde 3. sırada yer almıştır. SUNUŞ

8 2006-2007 öğretim yılından itibaren yoğunlaştırılmış İngilizce programı başlatılmış olup, ilk 6 yarı yılda haftada 10 saate yakın yabancı dil dersi olmak üzere 4 yıllık lisans süresince toplam 700 saatlik bir İngilizce dil öğretimi yapılmaktadır. Bunun amacı öğrencilerin İngilizce dilindeki tam yeterliliklerini sağlamaktır. Bunun yan amacı ise, projeler kapsamında gerçekleşecek öğretim elemanı mübadelesinde gelecek olan yabancı profesörlerle / doçentlerle öğrenciler arasındaki iletişimin kurulmasıdır. Fakültemiz, Leonardo da Vinci kapsamında bir adet uluslar arası projeyi tamamlamıştır. Bunun dışında Hannover Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Berufspaedagogik Bölümü ile öğretim elemanı ve öğrenci mübadelesi projesini oluşturmaya çalışmaktadır. Bu proje kapsamında ilk önce 2007 yılı başında Fakültemizden Hannover’a belli sayıda öğrenci akışı sağlanacaktır. Bunu ise, Hannover’dan öğretim elemanı akışı takip edecektir. Hannover’dan gelecek öğretim elemanları sınırlı bir süre içerisinde teknik alandaki programlara akademik destek sağlayacaklardır.

9 Fakültemizde şu ana kadar ulusal ölçekte 2 proje tamamlanmış 2 proje ise halen devam etmektedir. Tarsus Teknik Eğitim Fakültesi, Tarsus İlçe merkezine ortalama 6km mesafede kampus ortamı içerisindedir. Tarsus İlçesi, İsa’dan önce 6 bin dönemlerine uzanan gelişmiş bir il görüntüsüne sahip olup, tarihi zenginliklerin ve yabancı turizm olanaklarının yanı sıra Doğu Akdeniz yöresinin endüstri açısından potansiyeli yüksek bir merkezi niteliğindedir. Fakültemizin Hedefleri Formal ve informal kapsamda yer alan mesleki ve teknik liselere öğretmen yetiştirmek, İşletmelerdeki teknik eğitim ve mesleki eğitimle ilgili öğrenme ve öğretme araştırmalarına dayalı öğrenme ve öğretme süreçlerini biçimlendirme eğitimi vermek, Yetişkinler eğitimi ve üstüne eğitimin biçimlendirilmesi ile ilgili mantık ve dönüşümler hakkında mesleki beklentiler kazandırmak, A.B. Standartlarında mesleki eğitim karşılaştırmaları, Mesleki eğitimde çevre koruma bilincinin geliştirilmesi, Transfer ve yenilenme etkileriyle ilgili model araştırmalar, A.B. Mesleki eğitim standartlarında öğretim elemanlarının niteliklerini geliştirme,

10 Fakültemizde tüm akademik ve idari personelin katılımı ile ortaya çıkmış olan 2008-2012 dönemine ait stratejik planımızın, Fakültemizde yürütülen Eğitim ve Öğretim çalışmalarımıza olumlu katkıları olacaktır. Planın oluşturulmasında katkı sağlayan, Akademik ve İdari personelimize teşekkür ederim. Saygılarımla Prof. Dr. Y. Gürcan ÜLTANIR Dekan

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18 Akademik Personel Sayıları

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31


"PRESENTATION The aim of Mersin University Tarsus Technical Education Faculty is to train teachers for the Vocational and Technical High Schools which." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları