Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 7 Geleneksel Düzenleme Alternatiflerin Değerlendirilmesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 7 Geleneksel Düzenleme Alternatiflerin Değerlendirilmesi."— Sunum transkripti:

1 “Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 7 Geleneksel Düzenleme Alternatiflerin Değerlendirilmesi

2 Geleneksel düzenlemenin ana alternatifleri Alternatiflerin kullanımından yararlanmak DEA’nın bir bölümü olarak alternatifleri değerlendirme Alternartif Biçimleri Alternartif araçlar Alternatifleri nasıl seçebiliriz? Alternatifleri nasıl karşılaştırabiliriz? Alternatifleri değerlendirmeye yönelik bazı iyi uygulamalar Genel Görünüm

3 Üç ana kategori: Piyasa araçları, Kendi kendine düzenleme veya ortak düzenleme yaklaşımları, Bilgi ve eğitim. Geleneksel düzenleme alternatifleri

4 Bunlar hükümet ya da düzenleyicilerin ne derece belirli seçenekleri göz önüne aldıklarına dair sorular bütünü olarak düşünülebilinir: Açıkça belirlenmiş politika amaçları göz önüne alınmış mı? Bu amaçlar diğer düzenlemelerle entegre ve tutarlı mı? Etkili izleme ve uygunluk mekanizmalarına sahip mi? Yararlar en yüksek seviyede ve maliyetler en alt seviyede mi? Belirli gereklere uygunluk bakımından en düşük maliyete ulaşmada belli bir esneklik sunuyor mu? Uygulamada maliyetleri en aza indirgiyor mu? Operasyonel olarak ve etki olarak şeffaflık içeriyor mu? Belirli bir politika kapsamına dair değişik politika araçlarını değerlendirmek için kontrol listesi

5 Örnek: Deniz Ürünlerinin Güvenliğini düzenleyen ABD - programı. Yaklaşım: Süreç esaslı düzenleme Üreticilerden, risklerin (tehlikelerin) ortaya çıktığı anahtar noktaları tespit ederek ve bu risklerin yönetimi için gereken alana özgü stratejileri işleve geçirerek, üretim sürecini belgelendirmeleri ve analiz etmeleri istenmektedir. Faydalar, (daha önceki düzenleyici yaklaşımlarla karşılaştırıldığında), –1.4 milyar Amerikan doları ile 2.6 milyar Amerikan doları arasında olduğu tahmin edilmektedir, –Yılda, kirli deniz ürünlerinden kaynaklanan 58 000 hastalığın önlenmesi. –Ayrıca, söz konusu yaklaşım BM Uluslararası Gıda Standartları Komisyonu tarafından önerilmektedir. –Kaynak; OECD ’Düzenleme Alternatifleri, 2002 Alternatiflerin kullanılmasından faydalanma

6 Bütün DEA rehberlerinde düzenleyicilerin alternatfileri değerlendirmesi öngöürülür... Ancak Alternatiflerin tam olarak değerlendirildiği hiç bir ülke yoktur. Bu bir yapısal sorundur: düzenleyiciler alternatifleri değerlendirmek bakımından yeterli bilgiye sahip değildirler çünkü alternatifler konusunda analistlerin ellerinde ana değişkenlere dair yeterli deneyim ve vaka analizi bulunmaz. Klasik düzenlemeler daha güvenli olduğu kabul edilir Alternatifler ekstra risk ve belirsizliğe neden olmaktadırlar Ancak, Klasik düzenlemeler daha yüksek maliyetli olabilirler Uyum sağlamayabilir Alternatifleri değerlendirmek DEA’nın bir parçasıdır

7 Sadece bir kaç kusursuz çözüm vardır. En iyi çözüm genellikle alternatfilerle geleneksel düzenlemenin bir karışımıdır. Bir çok alanda alternatifler konusunda az tecrübe mevcuttur, dolayısıyla tüketicilerin ve işyerlerinin farklı teşviklere nasıl tepki verebileceklerini ampirik olarak ölçmek zordur. Alternatifler sık sık geçmiş performansları açık olmayan yeni veya alışık olunmayan bazı kurumların ve aktörlerin sürece katılımını gerektirir. İlk bakışta alternatifler daha çok belirsizlik içerir, ancak uygulamada bu belirsizliğin derecesi farklılık gösterebilir. Alternatifleri değerlendirmek kolay değildir

8 Alternatif teşviklerDaha etkin düzenleyici tasarım Alternatif Biçimleri

9 Alternatif teşvikler: Düzenlemeler genel olarak teşvik araçlarıdır ve çok değişik türde teşvik mümkündür. Daha etkin düzenleyici tasarım: Temel teşvikler seçildiğinde, düzenlemelerin tasarımı etkiler bakımından önemli bir role sahiptir. ALTERNATİF OLMAYAN Araçlar: Hukuki araçlar arasında bir seçim yapılması – düzenleme ve yasa arasında bir seçim gibi – bir alternatif değildir. Alternatif Biçimleri

10 Serbest piyasa Gönüllü standard ve uygulama kodları Tüketicilere açıklama, bilgi verme, etkileme, ikna etme ve güçlü kılmak için zorunlu bilgi verme ve eğitim kampanyaları (etiketleme, kalite işaretleri, bilgi verme vb.) Kendi kendine düzenleme Piyasa teşvikleri (vergiler, sübvansiyonlar, sigorta, vb) Ticari mülkiyet hakları yoluyla yeni piyasaların yaratılması (ticari emisyon izinleri) Performans düzenlemeleri Ortak düzenlemeler Mülkiyet kuralları Rekabet Düzenleme Devlet Mülkiyeti Alternatif araçlar

11 OECD Ülkelerinde Düzenleme Alternatiflerinin Kullanımı (ana eğilimler)

12 Yapılan girişimler elektrik bataryalarının atılması, araba kullanırken yapılan hızın azaltılması ve içme suyu tüketiminin azaltılmasına ilişkin bilgilendirme kampanyalarını içermiştir. Her yıl sadece trafik güvenliği konusunda yaklaşık 7 kampanya: –Hızın azaltılması, emniyet kemerlerinin kullanılması, alkollü araba kullanımlarının azaltılması, vs. Neden? Bilgi asimetrilerinin ele alınması Vatandaş ve tüketicilerin, amaçlarını belirleyebilmelerini ve bilinçli seçimler yapabilmelerini sağlamak. Bazıları ise bir davranışın değiştirilmesi konusunda daha açıktır. Örnek: Danimarka’da yürütülen Bilgilendirme Kampanyaları

13 Problem ve hedefleri net bir şekilde tanımlayın Erken başlayın ve danışın Araç ve teşvikleri eşleştirin Araç, uzmanlık ve deneyimlerinizi eşleştirin Araçlar polik gerçeklik, teslimatlar ve izleme kapasiteleriyle uygun olmalıdır. Alternatifler nasıl seçilebilir?

14 Opsiyon 1+3 Opsiyon 2 Opsiyon 1 Opsiyon 3 Opsiyon 2 Net bir hedef belirlenmesi gereklidir Farklı alternatiflerin (opsiyonların) karşılaştırılması için

15 Erken başlayın ve danışın Alternatifler, DEA’nin başlangıç incelemesinin bir parçasıdır Teşviklerin değerlendirilmesi için konsültasyon ve alternatiflerin kabulü Özellikle yenilikçi ya da bilinmeyen alternatiflerle

16 Teşvikleri Kullanın Problem tespitinde vurgulanan teşvikler, hangi aracın en fazla etkiyi sağlayacağına karar vermede kullanılmalıdır. Örnek: Eğer sözkonusu problem tüketici risklerinin yeterli düzeyde anlaşılamaması ise, bilgilendirme kampanyaları ya da etiketleme kullanılabilir.

17 Uzmanlık, deneyim ve verileri kullanın Uzmanlar, alanı daha iyi anladıklarından dolayı, hedeflerin gerçekleştirilmesi için gereken araçlar konusunda tavsiyede bulunabilir. İyi deneyimle kullanılmış olan alternatifler, analizin maliyetinin kontrol altında tutulmasını sağlayabilir. Veri sınırlaması, alternatiflerin seçiminde karşılaşılan önemli bir sıkıntıdır.

18 Teslimatları, politik gerçeklikleri ve izleme konusunu dikkate alın Araçların uygulanması için doğru noktada kuruluşların katılımını sağlayın. Mümkünse, mevcut kuruluşlardan faydalanın. Güven kazanmak için izleme yöntemini kullanın.

19 Alternatifleri nasıl karşılaştırabiliriz? Net faydalarda büyük farklar aramak Ana analitik boyut net faydaların düzenleyici alternatif seçimine olan duyarlılığıdır. Alternatifleri karşılaştırırken birebir uygunluktan ziyade büyük farklara bakmaktır. İyi uygulama iki adımda yapılan değerlendirmeden oluşur: Değişik teşvik araçlarının fayda ve maliyetlerini değerlendirin ve onları karşılaştırın. Seçenekler azaldığında da, tercih edilen aracın değişik biçimlerini/varyasyonlarını değerlendirin (tasarım)

20 Yetki İkamesine aykırı Opsiyon 3 – AB çatısı altında uyumlaştırılan evrensel hizmet standart ve yükümlülükleri Teorik olarak çekici, ancak içerik konusunda detaylı bir anlaşmaya varılması neredeyse imkansız Opsiyon 7 – USO’nun hesaplanması da dahil olmak üzere uyumlaştırılmış finansman koşulları, sınırlı alan kaldırılmıştır. Gönüllü anlaşmaların yeterli olduğu durumlarda aşırı düzenleme Mülkiyet hakları ihlal edilebilir; mevcut Direktif’de, tamamlayıcı “destek” sağlayan Art82 EC ile özel tarifeler konusunda rehber şart ve koşullar açıklanmaktadır. Opsiyon 13 – aşağı yönde zorunlu erişimin uygulanması ve Direktif’de uyumlaştırılmış kurallar Örnek – İncelenen AB Posta hizmetleri opsiyonları

21 Alternatifleri değerlendirmede bazı iyi uygulamalar Alanınızı iyi öğrenin. Benzer sorunlarla karşılaşıldığında kullanılmış olan tecrübelerin farkında olun ve onları izleyin. Bilgi dağarcığı oluşturun. Öğrenmeyi hızlandırın. Alternatif değerlendirmelerine ilişkin vaka analizlerini bir araya getirin ve bunları eğitimlerde ve tarışmalarda kullanın. Alternatiflerin analizine ilişkin rehberliği iyileştirin. Varsayımlarınızda tamamıyla şeffaf olun. Bunların dikkatlice gözden geçirilmesi gerekecektir. Belirsizliği izleme yoluyla yönetin. Örneğin: AB DEA Kuralları: Gelecekte izleme ve değerlendirme nasıl organize edilebilinir?


"“Genel DEA Eğitimi” EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 7 Geleneksel Düzenleme Alternatiflerin Değerlendirilmesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları