Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi Aslı Yazağan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi Aslı Yazağan."— Sunum transkripti:

1 Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi Aslı Yazağan

2 Nesne ve Sınıf Kavramları Bir nesne, gerçek hayattaki farklı varlıklara karşılık gelmektedir. Bir nesnenin kimliği, durumu ve davranışı vardır. Bir sınıf, benzer özelliklere sahip olan nesneleri temsil eder. Bu nesneler, sınıfın örnekleri/özbireyleri (instance) olarak adlandırılır.

3 3 Bir nesnenin durumu, özniteliklerden (sahalar) oluşur. Bir nesnenin davranışı, bu nesne üzerinde işleyebilen metotlardan oluşmaktadır. Bir metot, bir nesneye erişerek nesnenin durumunu değiştirebilir. Erişiciler (Accessors) ve Değiştiriciler (Mutators) (Getter / Setter metotlar). Durum ve Davranış

4 Nesne nedir? Araba http://www.youtube.com/watch?v=8CTzp1W m6io http://www.youtube.com/watch?v=8CTzp1W m6io Key http://www.youtube.com/watch?v=DivykEY4z 1g http://www.youtube.com/watch?v=DivykEY4z 1g

5

6

7

8 Nesne Örnekler Nesne yönelimli Programlamada nesnelerle iletişim gerçekleşir. ÖRNEK Yurttaki öğrenci kayıtlarını tutmak: (For a program to keep track of student residents of a college dormitory, we may have many Student, Room, and Floor objects. ) Müşteri ve stokların kontrolu için: (to keep track of customers and inventory for a bicycle shop, we may have Customer, Bicycle, and many other types of objects. ) NESNE= ALANLAR + METOTLAR Örnek: Öğrenci?

9

10 UML gösterimi

11 UML gosterimi ve Java Kodu package sinifnesne; public class Ogrenci {//sınıf private String name;//alan yada nitelik public String getName(){//metot return name; } public void setName(String isim){//metot name = isim; } public static void main(String[] args) { //sınıfın bir nesnesini oluşturalım. Ogrenci ogrenci1 = new Ogrenci(); ogrenci1.name = "Aslı"; System.out.println(ogrenci1.name); ogrenci1.setName("Kelebek"); System.out.println(ogrenci1.getName()); ogrenci1.setName("Ali"); System.out.println(ogrenci1.getName()); } OGRENCİ - name + getName(): String + setName (String isim): void

12 12 Sınıf, nesne oluşturmak için bir şablon olarak görülebilir: class Point { int x, y; public void move(int dx, int dy) { // implementation } Sınıf Tanımı

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 public class Yordamlar { int uzunlukDondur(String kelime){ return kelime.length(); } String elmaHesapla(int elma){ return new String("elma sayısı : "+ elma*18); } class YordamTest{ public static void main(String[] args) { Yordamlar y=new Yordamlar(); System.out.println(y.uzunlukDondur(‘’Emre Deniz")); System.out.println(y.elmaHesapla(8)); } YORDAMLAR ÖRNEK

28 Yordam içinde kullanılan değişkenlere başlangıç değerleri yordam gövdesi içinde atanmalıdır.

29 public class TestNormal { public void uyariYap() { System.out.println("Dikkat Dikkat"); } public static void main(String args[]) { TestNormal tn = new TestNormal() ; tn.uyariYap(); } Normal Yordam Örnek

30 public class TestStatik { public static void uyariYap() { //Statik bir yordam System.out.println("Dikkat Dikkat statik metod"); } public static void main(String args[]) { TestStatik.uyariYap(); } Statik Yordam Örnek

31

32 ÖDEV 1 En az bir alanı (niteliği) ve iki metodu bulunan bir Sınıf tasarlayınız. Bu sınıf için UML gösterimini ve Java Kodunu bir dosya kagıdına yazıp getiriniz. Son teslim Tarihi: 4 Mart 2013 Sayfalar


"Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi Aslı Yazağan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları