Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi"— Sunum transkripti:

1 Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi
Aslı Yazağan

2 Nesne ve Sınıf Kavramları
Bir nesne, gerçek hayattaki farklı varlıklara karşılık gelmektedir. Bir nesnenin kimliği, durumu ve davranışı vardır. Bir sınıf, benzer özelliklere sahip olan nesneleri temsil eder. Bu nesneler, sınıfın örnekleri/özbireyleri (instance) olarak adlandırılır.

3 Durum ve Davranış Bir nesnenin durumu, özniteliklerden (sahalar) oluşur. Bir nesnenin davranışı, bu nesne üzerinde işleyebilen metotlardan oluşmaktadır. Bir metot, bir nesneye erişerek nesnenin durumunu değiştirebilir. Erişiciler (Accessors) ve Değiştiriciler (Mutators) (Getter / Setter metotlar).

4 Nesne nedir? Araba http://www.youtube.com/watch?v=8CTzp1Wm6io Key

5

6

7

8 Nesne Örnekler Nesne yönelimli Programlamada nesnelerle iletişim gerçekleşir. ÖRNEK Yurttaki öğrenci kayıtlarını tutmak: (For a program to keep track of student residents of a college dormitory, we may have many Student, Room, and Floor objects. ) Müşteri ve stokların kontrolu için: (to keep track of customers and inventory for a bicycle shop, we may have Customer, Bicycle, and many other types of objects. ) NESNE= ALANLAR + METOTLAR Örnek: Öğrenci? (a Student object may consist of data such as name, gender, birth date, home address, phone number, and age and operations for assigning and changing these data values. )

9

10 UML gösterimi

11 UML gosterimi ve Java Kodu
package sinifnesne; public class Ogrenci {//sınıf private String name;//alan yada nitelik public String getName(){//metot return name; } public void setName(String isim){//metot name = isim; public static void main(String[] args) { //sınıfın bir nesnesini oluşturalım. Ogrenci ogrenci1 = new Ogrenci(); ogrenci1.name = "Aslı"; System.out.println(ogrenci1.name); ogrenci1.setName("Kelebek"); System.out.println(ogrenci1.getName()); ogrenci1.setName("Ali"); OGRENCİ - name + getName(): String + setName (String isim): void

12 Sınıf Tanımı Sınıf, nesne oluşturmak için bir şablon olarak görülebilir: class Point { int x, y; public void move(int dx, int dy) { // implementation }

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27 YORDAMLAR ÖRNEK public class Yordamlar {
int uzunlukDondur(String kelime){ return kelime.length(); } String elmaHesapla(int elma){ return new String("elma sayısı : "+ elma*18); class YordamTest{ public static void main(String[] args) { Yordamlar y=new Yordamlar(); System.out.println(y.uzunlukDondur(‘’Emre Deniz")); System.out.println(y.elmaHesapla(8));

28 Yordam içinde kullanılan değişkenlere başlangıç değerleri yordam gövdesi içinde atanmalıdır.

29 Normal Yordam Örnek public class TestNormal { public void uyariYap() {
System.out.println("Dikkat Dikkat"); } public static void main(String args[]) { TestNormal tn = new TestNormal() ; tn.uyariYap();

30 Statik Yordam Örnek public class TestStatik {
public static void uyariYap() { //Statik bir yordam System.out.println("Dikkat Dikkat statik metod"); } public static void main(String args[]) { TestStatik.uyariYap();

31

32 ÖDEV 1 Sayfalar En az bir alanı (niteliği) ve iki metodu bulunan bir Sınıf tasarlayınız. Bu sınıf için UML gösterimini ve Java Kodunu bir dosya kagıdına yazıp getiriniz. Son teslim Tarihi: 4 Mart 2013


"Java Sınıf ve Nesne Kavramı UML Gösterimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları