Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Milli Emlak SÜREÇ YÖNETİMİ Çat İlçesi Pilot Uygulaması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Milli Emlak SÜREÇ YÖNETİMİ Çat İlçesi Pilot Uygulaması"— Sunum transkripti:

1 Milli Emlak SÜREÇ YÖNETİMİ Çat İlçesi Pilot Uygulaması
HOŞGELDİNİZ

2 SÜREÇ YÖNETİMİ

3 Faydaları Personeli bir plan etrafında birleştirip çalışmalarını temin etmek Zamanı en iyi şekilde kullanmak Bilgisayarlardan (MEOP) azami verimi almak Personel ihtiyacını gidermek Personelin işine olan düşüncelerini olumlu yönde değiştirmek Planlı çalışma alışkanlığı kazanmak Kurumu hantallıktan kurtarıp AKTİF çalışır hale getirmek Diğer kurumlardan azami derecede faydalanmak

4

5 1- Bilgilerin Güncellenmesi
Plandaki mahalle ve köylerde tapu taraması yapılır MEOP yeniden güncellenir Takbisle uyum sağlanır

6

7 2- Belgelerin Tamamlanması
1- Tapu senedi 2- Şerhler ve beyanlar hanesini de gösterir şekilde düzenlenmiş tapu kayıt örneği 3- Kadastro tutanağı 4- Askı ilan cetvelleri 5- Koordine değerli kroki 6- Kadastro paftası 7- İmar durum belgesi 8- İmar planı

8

9 3-Kurumlardan Görüş Alınması
1- Belediyeden 2- Bilirkişi 3- İlgisine göre Ticaret Odası veya Zira Odası gibi kurum görüşleri 4- Kültür ve Tabiat Varlıkları Araştırması 5- Askeri Yasak Alan Araştırması 6- İl Kültürden Araştırma Yapılması 7- Çevre ve Şehircilikten Yapılan Araştırma 8- Orman İdaresinden Araştırma 9- Tarım Müdürlüğünden Araştırma

10

11 4-Mahalli Tespit ve Ecrimisil
Mahalli tespite çıkma aşaması geldiğinde kaymakama bilgi ve belge verilir Kurumlarla toplantı yapılabilir Plana dahil yerlerin muhtarları ile birlikte toplantı yapılır Defterdarlıkça, hedefe yönelik bir veya iki günlük eğitim düzenlenir

12 Tespit Çalışmalarında Personelin ve Bilgisayarın Verimliliğini %100 Artırma
Bir personel tespit yaparken Müdür veya yedek personel araziden gelen bilgileri sisteme kaydederek ecrimisil belgelerini düzenler

13

14 Değerlendirmeler Müdür tarafından, değerlendirme formları kullanılarak, planda belirtilen zamanlarda yapılır

15 Denetim Denetim, Defterdarlık Uzmanı tarafından yapılacaktır.
Denetim, sadece planı denetlemekten ibaret olacaktır. Defterdarlık Uzmanı; Bir taraftan DEĞERLENDİRME aşamasındaki işlemleri denetleyecek Bir taraftan da dosyaları esastan inceleyecektir. Esastan inceleme; başlatılması gereken bir işlemin neden başlatılmadığı, hangi aşamada olduğunun tespitidir. Denetimin 15 gün içerisinde tamamlanması esas olmakla birlikte, bu süre gerektiğinde uzatılabilecektir.

16 Performans Ölçümü Performans ölçümü ilde kurulacak komisyon tarafından yapılacaktır Performans ölçümü yapılırken; Aylık değerlendirme raporlarından, Denetim raporlarından MEOP’tan alınacak (tespit, ecrimisil, tahsis, kira vs.) karşılaştırmalı istatistiki raporlardan yararlanılacaktır Performans ölçümü sonucunda verilebilecek kararlar; Yüksek performansa sahip başarılı personel (Defterdarlıkta değerlendirilmesine karar verilmesi, teşekkür belgesi düzenlenmesi gibi) ödüllendirilecektir. Performansı düşük başarısız personel hakkında ise durumuna uygun olarak; Eğitim, Başarılı olacağı başka bir yönetici emrine atanma, Disiplin gibi işlemler yapılabilir.

17 Çat İlçesi İstatistik Rakamları
Mahallesi Son Dört Yıl 2012 Yılı Artış Oranı Sayısı Bedeli Sayısı Bedeli Tespit Bedel Ağaköy ,84 %7700 %88600 Tuzluca %12700 %0 Oyuklu , ,15 %328 -%572 Kızılca ,49 %4800 % Toplam , ,48 NOT: Oyuklu Mahallesinde 2009 yılında çay ocağı ve 2010 yılında aile hekimliği ecrimisil bedelleridir yılında baz istasyonlarından alınan ,00.-TL ecrimisil istatistike yansıtılmadı.

18 TEŞEKKÜRLER…


"Milli Emlak SÜREÇ YÖNETİMİ Çat İlçesi Pilot Uygulaması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları