Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir."— Sunum transkripti:

1 C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir.

2 C++ Temelleri Bir program çalışırken, bilgisayar sadece programladığınız komutları yapar, ne fazla ne eksik. Eğer bir şey unutulduysa veya sonuç iyi görünmüyorsa veya hatalıysa kendinizden başka suçlanacak kimse yoktur.

3 C++ Temelleri İnsanlar anadillerini anlarken, bilgisayarlar sadece uzun 0, 1 dizilerini anlar Bundan dolayı bilgisayarda ne yapmasını istediğinizi bildirecek bir çeviri mekanizması vardır.

4

5 C++ Temelleri Çeviri Compiler Obje kod Kaynak kod

6 C++ Temelleri Kaynak kod: Kurallara göre yazılmış komutları içeren bir metin dosyasıdır. Obje kod: Bilgisayarın anladığı 0' ve 1 lerden oluşan dilde (makine dilinde) yazılmıştır. Compiler kaynak kodu, Object koda çeviren bir çevirici programdır. Çalıştırılabilir kod: 0 ve 1, dizilerinden oluşur. Object kod la beraber başka modullerde içinde bulunur.

7 C++ Temelleri Çevirici Diğer modüller Compiler (Derleyici) Linker
(Bağlayıcı) Obje kod Kaynak kod Çalıştırılabilir kod

8 C++ Temelleri C++ da program yazarken aklımızda tuıtmamız gerekenler:
Program sadece sizin tanımladıklarınızı yapar. Ne eksik ne fazla ! C++ programları yukarıdan aşağıya doğru çalışır. C++ programları kullanıcıdan bir bilgi alırken cin komutunu ve ekrana yazarken cout komutlarını kullanır. C++ programları genellikle matematiksel işlemler yapar.

9 C++ Temel Kuralları C++ programlarında kullanılan sözcüklerin (keywords) özel anlamları vardır. (ör: int, main, void, return) C++ programlarında kullanılan operatörlerin özel işlevleri vardır (ör: +, *, cin, cout) C++ programlarında büyük-küçük harf duyarlığı vardır. (case-sensitive) (ör: int sözcüğü Int veya INT den farklıdır.) C++ programlarında komutları gruplandırmak için küme parantezi kullanılır. {} C++ programlarında her komut satırının sonunda noktalı virgül vardır. (;) Giriş veya Çıkış deyimi bulunan her C++ programında mutlaka #include <iostream.h> satırı bulunur.

10 C++ Temel Kuralları tüm C++ programları aşağıdaki satırları içerir..
int main()    {      ..... return 0;    } void main(void)    {      .....    } main()    {      .....    }

11 Değişkenler C++ da bulunan veri tiplerinden önemli bir kaçı aşağıdadır: double: reel sayı int: tamsayı char: bir harf veya klavyedeki bir karakter

12 Değişkenler Örnek: double x; int X,y, z; char d; varName type
C++ büyük-küçük harfe duyarlı Değişken isimleri boşluk içermez. Mutlaka harf ile başlar ve içinde harf, sayı, veya _ karakteri gibi bir sembol bulunabilir. varName type

13 Değişkene değer atama Değişkene tanımladıktan sonra değer atayabiliriz. varName = expression Example: double x; x = 10.0; expression varName Not: Bu eşitlik matematikdeki eşitlik gibi görünse de farklı çalışır.

14 Değişkene değer atama Bir değişken bir işleme eşitlenirse, aşağıdaki gibi çalışır: önce, Sağ taraftaki hesaplanır. sonra, Hesaplanan değer sol taraftaki değişkene atanır

15 Değişkene değer atama Örnek: double x, y; int i, k; x = 2.8;
y = -1.4*x; i = 9; k = (i % 2) * (7 + 5*i); Sağdaki işlemin sonucuhesaplanır Hesaplanmış değer soldaki değişkene atanır

16 Değişkene değer atama Aynı anda tanımlama ve atama: Örnek;
C++ da yeni bir değişken tanımlanırken aynı anda değer de atanabilir. (ilk değer atama) Örnek; double x = 1.0; int i = 10, j = 20; int k = i + j;

17 Sabit tanımlama Bir sabit tanımlarken veri tipinden önce const keyword’ünü yazmak gerekir. Örnek: const double pi = ;

18 Sabit tanımlama Sabitler Program içinde değer değiştirmez.
Genellikle programın başında tanımlanırlar, Tanımlanırken değer ataması yapılır..

19 C++ da bir kaç farklı program yazalım.

20 Örnek program Ör.1: Kullanıcıya yarıçapını sorduğu dairenin alan ve çevresini hesaplayan program.

21 Örnek program Adım 1: Başlangıçta içi boş programı yazalım:
#include <iostream.h> int main() {      return 0; }

22 Örnek program Adım 2: yapılacakları sırayla sözel olarak yazalım:
#include <iostream.h> void main() {    // kullanıcıdan yarıçapı oku    // alanı hesapla    // çevreyi hesapla    // sonuçları göster }

23 Örnek program Adım 3: Hangi değişken ve formüllerin kullanılacağına karar verelim : #include <iostream.h> int main() { const double pi = ;    // yarıçap ,için r sayısına ihtiyacımız var double r;    // kullanıcıdan bu sayıyı okuyoruz    cin >> r;     // alanı hesaplıyoruz. A = pi * r^2    double A = pi * r^2;    // çevreyi hesaplıyoruz    double C = 2 * pi * r;     // sonuçları ekrana yazıyoruz    cout << A;    cout << C; return 0; }

24 Örnek program #include <iostream.h> int main() {
Adım 4: Programımızın son durumu: #include <iostream.h> int main() {    const double pi = ; double r,A,C;    cin >> r;    A = pi * r^2;    C = 2 * pi * r;    cout << A;    cout << C; return 0; }

25 Örnek program Şimdi eğer C++ kuralı hatası yaptıysak derleyiciyi çalıştırıp öğreniyoruz. Derleyici r^2 "unknown“ mesajı verdi, r^2 yi tanımadığını söylüyor bu satırı değiştiriyoruz: A = pi * r*r;

26 Örnek program Yeniden derleyici çalıştırıldığında hata vermeyecektir.
Programı çalıştırıyoruz. Bağlayıcı (Linker) da hata vermezse çalıştırılabilir dosya (executable file) üretilir ve çalıştırılır. Sonuç doğru ama ekran görüntüsü düzgün değilse giriş-çıkış komutlarını yeniden gözden geçiririz. Ancak sonuç hatalı ise mantık hatası yapmışızdır. Programı adım adım yürüterek hatayı bulabiliriz.

27 Örnek program Adım 4: Ekran görünümünü düzeltmek için yeni giriş-çıkış komutları ekleyelim: #include <iostream.h> int main() {    const double pi = ; double r,A,C; cout << “lutfen yaricapi yazınız: ";    cin >> r;    A = pi * r*r;    C = 2 * pi * r; cout << “Alani: ";    cout << A; cout << “Cevresi: ";      cout << C; return 0; }

28 Örnek program Son 4 satırdakileri birleştirebiliriz.
Aşağıdaki satırlar yerine:    cout << “Alani: ";    cout << A;    cout << “Cevresi: ";     cout << C; Şöyle yazabiliriz: cout << “Alani: " << A << " ve cevresi " << C;

29 Örnek program Değişikliklerden sonra programımız düzgün çalışan ve ekran mesajlarıyla kullanıcıyı yönlendiren iyi bir program oldu. #include <iostream.h> int main() {    const double pi = ; double r,A,C; cout << "Please enter the radius: ";    cin >> r;    A = pi * r*r;    C = 2 * pi * r; cout << “Alanı: " << A << “ve cevresi: " << C; return 0; }

30 Yazılım Geliştirme Bir program yazarken 4 ana adım takip edilir:
Problem Analizi Tasarım Kod yazma Hata düzeltme ve test etme

31 Adım 1: Problem Analizi Bu adımda programın ihtiyaçlarına karar verilir. bunlar : Bütün giriş değerleri, Program dışından alınacak değerler. Bütün sabit değerler, Problemle beraber verilen sabitler. Bütün çıkış değerleri, problemin çözümüne ait değerler. Tüm bu değerlerin veri tiplerine de karar vermek gerekiyor.

32 Adım 2: Tasarım Bu adımda,
Problemin çözümünde yapılacak işlemleri gruplayıp sıraya koyma. Kodlamadan önce çözüm aşamaları sırasıyla sahte kodla yazılır (pseudocode). Gerekli formüllere bu adımda karar verilir.

33 Adım 3: Kodlama Bu adımda
C++ kurallarına bağlı kalarak kodlama yapılır. 2.adımdaki sözel ifadeler bırakılır ve kodlar bu açıklamaların altına yazılır. Bu adımın sonunda derleyici hatası kalmamalı.

34 Adım 4: Test etme Olayların sırası doğru mu ?
Programın doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, Olayların sırası doğru mu ? Programınız kullanıcıyı yönlendirmek için yeterli mesajları veriyor mu ? Programınız problemin sonuç bilgilerini yeterli açıklamalarla ekranda gösteriyor mu ?

35 1.Problem Yarıçapı verilen bir kürenin hacmini bulan program yazın.

36 2.Problem : Bir kablo şirketinde çalışıyorsunuz. Şirket tarafından döşenen kablolar için 25 $ servis ücreti ve metre başına 2 $ olmak üzere fiyatlandırılmaktadır. Aylık geliri hesaplayan bir programa ihtiyaç vardır. Örneğin: Eğer ayda 27 değişik müşteride 263 metre kablo kullanıldıysa, gelir $ olarak hesaplanır.

37 Outline fig02_05.cpp (1 / 1) fig02_05.cpp output (1 of 1)

38 Outline fig02_13.cpp (1 / 2) std:: yi her kullanışta yazmamak için using kullanılır

39 Outline fig02_13.cpp (2 / 2)


"C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları