Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir."— Sunum transkripti:

1 C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir.

2 C++ Temelleri  Bir program çalışırken, bilgisayar sadece programladığınız komutları yapar, ne fazla ne eksik.  Eğer bir şey unutulduysa veya sonuç iyi görünmüyorsa veya hatalıysa kendinizden başka suçlanacak kimse yoktur.

3 C++ Temelleri  İnsanlar anadillerini anlarken, bilgisayarlar sadece uzun 0, 1 dizilerini anlar  Bundan dolayı bilgisayarda ne yapmasını istediğinizi bildirecek bir çeviri mekanizması vardır.

4

5 C++ Temelleri Kaynak kod Obje kod Compiler Çeviri

6 C++ Temelleri  Kaynak kod: Kurallara göre yazılmış komutları içeren bir metin dosyasıdır.  Obje kod: Bilgisayarın anladığı 0' ve 1 lerden oluşan dilde (makine dilinde) yazılmıştır. Compiler kaynak kodu, Object koda çeviren bir çevirici programdır.  Çalıştırılabilir kod: 0 ve 1, dizilerinden oluşur. Object kod la beraber başka modullerde içinde bulunur.

7 C++ Temelleri Kaynak kod Obje kod Compiler (Derleyici) Linker (Bağlayıcı) Çalıştırılabi lir kod Çevirici Diğer modüller

8 C++ Temelleri C++ da program yazarken aklımızda tuıtmamız gerekenler:  Program sadece sizin tanımladıklarınızı yapar. Ne eksik ne fazla !  C++ programları yukarıdan aşağıya doğru çalışır.  C++ programları kullanıcıdan bir bilgi alırken cin komutunu ve ekrana yazarken cout komutlarını kullanır.  C++ programları genellikle matematiksel işlemler yapar.

9 C++ Temel Kuralları  C++ programlarında kullanılan sözcüklerin (keywords) özel anlamları vardır. (ör: int, main, void, return)  C++ programlarında kullanılan operatörlerin özel işlevleri vardır (ör: +, *, cin, cout)  C++ programlarında büyük-küçük harf duyarlığı vardır. (case- sensitive) (ör: int sözcüğü Int veya INT den farklıdır.)  C++ programlarında komutları gruplandırmak için küme parantezi kullanılır. {}  C++ programlarında her komut satırının sonunda noktalı virgül vardır. (;)  Giriş veya Çıkış deyimi bulunan her C++ programında mutlaka #include  satırı bulunur.

10 C++ Temel Kuralları  tüm C++ programları aşağıdaki satırları içerir.. void main(void) {..... } int main() {..... return 0; } main() {..... }

11 Değişkenler  C++ da bulunan veri tiplerinden önemli bir kaçı aşağıdadır: double: reel sayı int: tamsayı char: bir harf veya klavyedeki bir karakter

12 Değişkenler Örnek: double x; int X,y, z; char d;  C++ büyük-küçük harfe duyarlı  Değişken isimleri boşluk içermez. Mutlaka harf ile başlar ve içinde harf, sayı, veya _ karakteri gibi bir sembol bulunabilir. type varName

13 Değişkene değer atama  Değişkene tanımladıktan sonra değer atayabiliriz. varName = expression Example:  double x;  x = 10.0; expression varName Not: Bu eşitlik matematikdeki eşitlik gibi görünse de farklı çalışır.

14 Değişkene değer atama  Bir değişken bir işleme eşitlenirse, aşağıdaki gibi çalışır: önce,  Sağ taraftaki hesaplanır. sonra,  Hesaplanan değer sol taraftaki değişkene atanır

15 Değişkene değer atama  Örnek: double x, y; int i, k; x = 2.8; y = -1.4*x; i = 9; k = (i % 2) * (7 + 5*i); Sağdaki işlemin sonucuhesaplanır Hesaplanmış değer soldaki değişkene atanır

16 Değişkene değer atama  Aynı anda tanımlama ve atama: C++ da yeni bir değişken tanımlanırken aynı anda değer de atanabilir. (ilk değer atama) Örnek; double x = 1.0; int i = 10, j = 20; int k = i + j;

17 Sabit tanımlama  Bir sabit tanımlarken veri tipinden önce const keyword’ünü yazmak gerekir. Örnek: const double pi = 3.1415;

18 Sabit tanımlama  Sabitler Program içinde değer değiştirmez. Genellikle programın başında tanımlanırlar, Tanımlanırken değer ataması yapılır..

19  C++ da bir kaç farklı program yazalım.

20 Örnek program  Ör.1: Kullanıcıya yarıçapını sorduğu dairenin alan ve çevresini hesaplayan program.

21 Örnek program  Adım 1: Başlangıçta içi boş programı yazalım: #include int main() {...... return 0; }

22 Örnek program  Adım 2: yapılacakları sırayla sözel olarak yazalım: #include void main() { // kullanıcıdan yarıçapı oku // alanı hesapla // çevreyi hesapla // sonuçları göster }

23 Örnek program  Adım 3: Hangi değişken ve formüllerin kullanılacağına karar verelim : #include int main() { const double pi = 3.1415; // yarıçap,için r sayısına ihtiyacımız var double r; // kullanıcıdan bu sayıyı okuyoruz cin >> r; // alanı hesaplıyoruz. A = pi * r^2 double A = pi * r^2; // çevreyi hesaplıyoruz double C = 2 * pi * r; // sonuçları ekrana yazıyoruz cout << A; cout << C; return 0; }

24 Örnek program  Adım 4: Programımızın son durumu: #include int main() { const double pi = 3.1415; double r,A,C; cin >> r; A = pi * r^2; C = 2 * pi * r; cout << A; cout << C; return 0; }

25 Örnek program  Şimdi eğer C++ kuralı hatası yaptıysak derleyiciyi çalıştırıp öğreniyoruz.  Derleyici r^2 "unknown“ mesajı verdi, r^2 yi tanımadığını söylüyor bu satırı değiştiriyoruz: A = pi * r*r;

26 Örnek program  Yeniden derleyici çalıştırıldığında hata vermeyecektir.  Programı çalıştırıyoruz. Bağlayıcı (Linker) da hata vermezse çalıştırılabilir dosya (executable file) üretilir ve çalıştırılır.  Sonuç doğru ama ekran görüntüsü düzgün değilse giriş-çıkış komutlarını yeniden gözden geçiririz.  Ancak sonuç hatalı ise mantık hatası yapmışızdır. Programı adım adım yürüterek hatayı bulabiliriz.

27 Örnek program  Adım 4: Ekran görünümünü düzeltmek için yeni giriş-çıkış komutları ekleyelim: #include int main() { const double pi = 3.1415; double r,A,C; cout << “lutfen yaricapi yazınız: "; cin >> r; A = pi * r*r; C = 2 * pi * r; cout << “Alani: "; cout << A; cout << “Cevresi: "; cout << C; return 0; }

28 Örnek program  Son 4 satırdakileri birleştirebiliriz. Aşağıdaki satırlar yerine: cout << “Alani: "; cout << A; cout << “Cevresi: "; cout << C;  Şöyle yazabiliriz: cout << “Alani: " << A << " ve cevresi " << C;

29 Örnek program Değişikliklerden sonra programımız düzgün çalışan ve ekran mesajlarıyla kullanıcıyı yönlendiren iyi bir program oldu. #include int main() { const double pi = 3.1415; double r,A,C; cout << "Please enter the radius: "; cin >> r; A = pi * r*r; C = 2 * pi * r; cout << “Alanı: " << A << “ve cevresi: " << C; return 0; }

30 Yazılım Geliştirme  Bir program yazarken 4 ana adım takip edilir: Problem Analizi Tasarım Kod yazma Hata düzeltme ve test etme

31 Adım 1: Problem Analizi  Bu adımda programın ihtiyaçlarına karar verilir. bunlar : Bütün giriş değerleri,  Program dışından alınacak değerler. Bütün sabit değerler,  Problemle beraber verilen sabitler. Bütün çıkış değerleri,  problemin çözümüne ait değerler. Tüm bu değerlerin veri tiplerine de karar vermek gerekiyor.

32 Adım 2: Tasarım Bu adımda,  Problemin çözümünde yapılacak işlemleri gruplayıp sıraya koyma.  Kodlamadan önce çözüm aşamaları sırasıyla sahte kodla yazılır (pseudocode). Gerekli formüllere bu adımda karar verilir.

33 Adım 3: Kodlama Bu adımda C++ kurallarına bağlı kalarak kodlama yapılır. 2.adımdaki sözel ifadeler bırakılır ve kodlar bu açıklamaların altına yazılır. Bu adımın sonunda derleyici hatası kalmamalı.

34 Adım 4: Test etme  Programın doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilir, Olayların sırası doğru mu ? Programınız kullanıcıyı yönlendirmek için yeterli mesajları veriyor mu ? Programınız problemin sonuç bilgilerini yeterli açıklamalarla ekranda gösteriyor mu ?

35 1.Problem  Yarıçapı verilen bir kürenin hacmini bulan program yazın.

36 2.Problem :  Bir kablo şirketinde çalışıyorsunuz. Şirket tarafından döşenen kablolar için 25 $ servis ücreti ve metre başına 2 $ olmak üzere fiyatlandırılmaktadır.  Aylık geliri hesaplayan bir programa ihtiyaç vardır.  Örneğin: Eğer ayda 27 değişik müşteride 263 metre kablo kullanıldıysa, gelir 1201.00 $ olarak hesaplanır.

37 Outline  fig02_0 5.cpp  (1 / 1)  fig02_0 5.cpp output (1 of 1)

38 Outline  fig02_1 3.cpp  (1 / 2) std:: yi her kullanışta yazmamak için using kullanılır

39 Outline  fig02_1 3.cpp  (2 / 2)


"C++ Temelleri C++ genel amaçlı, nesne tabanlı, yüksek seviye programlama dilidir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları