Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Biyosidal Ürünlerin İmalat Yerleri Hakkında Taslak Yönetmelik Çevre Müh. Selim ATAK Piyasa Gözetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitimi 24-26 Kasım 2014 -

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Biyosidal Ürünlerin İmalat Yerleri Hakkında Taslak Yönetmelik Çevre Müh. Selim ATAK Piyasa Gözetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitimi 24-26 Kasım 2014 -"— Sunum transkripti:

1 Biyosidal Ürünlerin İmalat Yerleri Hakkında Taslak Yönetmelik Çevre Müh. Selim ATAK Piyasa Gözetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitimi 24-26 Kasım 2014 - Antalya

2 Zaman Çizelgesi

3 Görüş toplama Düzeltme Başbakanlık Yayım Adımlar

4 Amaç Biyosidal ürün ya da biyosidal ürün aktif maddesi üreten tesislerin asgari standartlarını belirlemeye yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu düzenleme ile her bir biyosidal ürün ya da aktif madde üretim tesisinin uygun şartlarda üretim yapması hedeflenmiştir.

5 Tanımlar Yönetmelikte geçen ve tanımlanmasına gerek görülen ifadelere yer verilmiştir. o Başlangıç maddeleri o Biyosidal ürün o İmalat vb. Yönetmelikte geçen ve açıklanması gereken ifade kalmaması için tanımlama yapılması gerekenler belirlenmelidir.

6 Bölümler Yönet melik İmalat tesisi, birimleri ve genel özellikleri Dokümant asyon, Personel eğitimi ve Sağlık kontrolü Denetim ve idari yaptırımla r İstihdam, Sorumlulu klar ve eğitim İmalat yeri sahipleri ve imalathan eler Geçici ve son hükümle r

7 İmalat Tesisi, Birimleri ve Genel Özellikleri Yeri Birimleri Taşıması gereken asgari ve teknik şartlar Sosyal tesisler Aydınlatma ve havalandırma Depolama Laboratuvar Personel

8 Dokümantasyon, Personel Eğitimi ve Sağlık Kontrolü Dokümantasyon Personel eğitimi Sağlık kontrolü Kalite kontrol

9 İmalat Yeri Sahipleri ve İmalathaneler İmalat yeri izni İmalat yeri izni için gereken belgeler İmalat yeri izni talebinin incelenmesi ve izin verilmesi Temel gerekler İmalatçının izin aldıktan sonra sorumluluğu İmalat yeri izninin geçersizliği

10 İmalat Yeri Sahipleri ve İmalathaneler İmalat yerinde yeni üniteler kurulması ve tadilat İşletmeye açılan imalat yerlerinin kapatılması veya sahip değiştirmesi İmalat Fason imalat Şikayetler ve ürünün geri çekilmesi Kendi kendine denetim

11 İstihdam, Sorumluluklar ve Eğitim Personel Mesul müdür Laboratuvar sorumlusu Kalite kontrol sorumlusu Çalışanların yükümlülükleri İşverenin yükümlülükleri Eğitim

12 Denetim ve İdari Yaptırımlar Denetim İdari yaptırımlar

13 Geçici ve Son Hükümler Mevcut imalat tesislerinin durumu Yürürlük Yürütme

14

15 Beklenti Taslak yönetmelik hakkında taşra teşkilatının görüşünün alınması, uygun önerilere göre taslak yönetmelikte düzenlemeler yapılması hedeflenmektedir. Taşra teşkilatından Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’e uygun şekilde görüş bildirilmesi beklenmektedir.

16 İlginize teşekkürler Görüş ve Önerilerinizi Bekliyoruz Çevre Müh. Selim ATAK Piyasa Gözetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitimi 24-26 Kasım 2014 – Antalya selim.atak@saglik.gov.tr


"Biyosidal Ürünlerin İmalat Yerleri Hakkında Taslak Yönetmelik Çevre Müh. Selim ATAK Piyasa Gözetiminde Temel Yaklaşım 2. Tur Eğitimi 24-26 Kasım 2014 -" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları