Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Gelişme Ekonomisi. İkili Yapı / Dualite Ekonomik ve sosyal bölünmüşlük Sektörler ya da bölgeler arasındaki teknolojik gelişmişlik farkları Kesimler arasındaki.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Gelişme Ekonomisi. İkili Yapı / Dualite Ekonomik ve sosyal bölünmüşlük Sektörler ya da bölgeler arasındaki teknolojik gelişmişlik farkları Kesimler arasındaki."— Sunum transkripti:

1 Gelişme Ekonomisi

2 İkili Yapı / Dualite Ekonomik ve sosyal bölünmüşlük Sektörler ya da bölgeler arasındaki teknolojik gelişmişlik farkları Kesimler arasındaki sosyal gelenek ve davranış farkları

3 İkili Yapı

4 Tarım ve Sanayi arasındaki teknolojik dualitenin yarattığı engeller Engellerden ilki, ülkede faaliyet gösteren yabancı sermayenin, özellikle sanayi sektöründe yarattığı karını, kendi ülkesine transfer etmesi sonucunda, bir süre sonra ev sahibi ülkenin yatırım ve tasarruf düzeylerindeki azalmanın yaratacağı engeldir, ikinci engel, kırsal ya da para ekonomisine geçememiş olan kesimde, üretim emek-yoğun ve değişken teknik katsayılara (değişken sermaye-emek oranı) sahipken, teknolojik anlamda daha gelişmiş olan sanayi sektörü sermaye-yoğun ve sabit teknik katsayılara sahipse, sanayi sektöründeki teknoloji, tarımdaki gelişmeyi engelleyebilir.

5 Ele alacağımız modeller Lewis’in Sınırsız Emek Arzı modeli Rei-Fanis modeli Harris-Todaro modeli Myrdal’ın Geri İtme modeli

6 William Arthur Lewis (1915 - 1991) Çalışma Alanları: Kalkınma ekonomisi, dünya ekonomisi tarihi Çeşitli Çalışmaları: 1949. Economic Survey 1919–1939. London: Allen and Unwin. 1954. “Economic Development with Unlimited Supplies of Labour.” Manchester School 22 (May): 139–191. 1955. The Theory of Economic Growth. London: Allen and Unwin. 1965. Politics in West Africa. London: Allen and Unwin. 1980. “The Slowing Down of the Engine of Growth.” Nobel Lecture. Printed in American Economic Review 70, no. 4: 555–564. Doğum yeri: Saint Lucia Büyük Britanya’nın bir kolonisi olan St. Lucia’da doğan Lewis, kolonide yaşayanlara Britanya hükümetinin getirdiği sadece avukatlık veya tıp okunabilir sınırlamasının dışına çıkmak için, LSE’ye yazılır. Doktorasını da LSE’de tamamladıktan sonra, 1939’da LSE’de başlayan akademik kariyerini 1948’de Manchester üniversitesinde sürdürür ve daha sonra 1963’de Princeton üniversitesine geçer. 1948’e kadar sanayi iktisadı alanında, daha sonra dünya ekonomisi tarihi ve kalkınma ekonomisi alanlarında çalışır. 1979’da Nobel ekonomi ödülünü almıştır.

7 Lewis’in Sınırsız Emek Arzı Modeli tarımda düşük marjinal verimlilik Hızlı nüfus artışı Tarımda giderek daha küçük parçalara bölünen arazi yapısı Kapitalist olan ve olmayan sektör

8 KAPİTALİST SEKTÖR Kapitalist sektör, ekonominin sermayeyi yeniden üretebilen, bunun için kapitaliste pay verebilen ve kar amacıyla ücretli emek istihdam eden sektör

9 KAPİTALİST OLMAYAN SEKTÖR Kapitalist olmayan sektör ise, ekonominin sermayeyi yeniden üretemeyen ve kar amacıyla emeği kiralamayan sektördür

10 Emek Miktarı N 3 N 2 N 1 W A D 1 D 2 D 3 S P O Lewis’in Sınırsız Emek Arzı Modeli Ücret ve Marjinal Ürün

11 Göç

12 Harris-Todaro Göç Modeli Kırsal kesim ve kentsel kesim vardır Üretimde azalan marjinal verimlilik söz konusudur Denge, kentsel kesimdeki ücretlerin kırsal kesimdeki emeğin marjinal verimine eşit olduğu noktadadır; W A = (L ME / L MUN ) W M (W A : kırsal kesim ücreti, W M : kentsel kesim ücreti, L MUN : kentte iş arayanlar,L ME : kentteki iş sayısı)

13 Dengede Harris-Todaro Modeli

14 Harris-Todaro Modeli ve Enformel Sektörün Oluşumu

15 Göçü belirleyen faktörler Terk edilen ve/veya göç edilen bölgenin ücret ve/veya gelir düzeyi, İki bölge arasındaki ücret ve/veya gelir farkları Siyasi/terör olayları Her iki bölgenin kentleşme oranları Coğrafi uzaklık İşsizlik oranları Göç edilen bölgede yaşayan/ikamet eden akraba/arkadaş sayısı Ticari hayatın zenginliği/hareketliliği

16 2008 Yılında Dünya’da Net Göç

17 Kentleşme

18 Dünyada Gelir Durumlarına ve Bölgelere göre Kentleşme Oranları 1950-2015 1950197019902000200520102015 Dünya29.035.943.046.748.750.852.9 GÜ52.164.671.273.274.175.276.4 GOÜ18.125.235.240.342.945.548.0 AGÜ7.313.121.024.726.729.031.6 Afrika14.723.432.036.238.340.542.8 Asya16.822.731.937.139.842.545.3 Avrupa50.562.670.671.772.272.973.9 K.Amerika63.973.875.479.180.782.183.4

19 2006 Yılında Dünya’da Kentleşme Oranları

20 Megakentlerin Nüfusları (milyon) ve Sorunları 199520052015Problemi Tokyo / Japonya26.835.536.2Deprem Mumbai / Hindistan15.118.822.6Muson yağmuru ve sel Meksika / Meksika16.619.220.6Kirlilik San Paolo / Brezilya16.518.620.0Suç ve kargaşa Seul / Güney Kore13.413.813.5Aşırı kalabalık Lagos / Nijerya10.311.717.0Hijyen ve atıklar

21 ABD’nin Başlıca Kentlerindeki Trafiğin Yıllık Maliyeti, 2003 Kişi Başına Yıllık Gecikme (saat) Trafik Tıkanıklığı Maliyeti (milyon $) Los Angeles9310.686 San Francisco722.605 Washington DC692.465 Atlanta671.754 Houston632.283 New York496.780

22 ILO’nun 1972 Kenya Raporuna Göre Enformel Sektörün Özellikleri Piyasasına giriş son derece kolaydır, Daha çok kendi öz kaynaklarına dayanarak iş yapar, Çoğunlukla aile işletmeciliği şeklindedir, Faaliyetleri küçük ölçeklidir, Emek-yoğun üretimi ve kopya teknolojileri kullanır, İçerisinde yer alanların vasıflılığı çoğunlukla formel (resmi) eğitim sistemi dışında edinilmiştir, Düzenlenmemiş ve son derece rekabetçi piyasalardır.

23 Enformel Sektör Geliri, 1995 ( GSYİH’nın %’si olarak) SlovakyaÖzbekistanÇek Cum.EstonyaLitvanyaKazakistanLetonyaMoldova 5.86.511.311.821.634.335.335.7 PolonyaRomanyaMacaristanBulgaristanRusyaUkraynaAzerbeycanGürcistan 12.619.129.036.241.648.960.662.6

24 Seçilmiş Ülkelerdeki Enformel Sektör İstihdamı ÜlkeYıl Toplam İstihdamın %’si ErkekKadınToplam Meksika199932.730.731.9 Barbados19986.84.95.9 Peru199948.960.653.8 Brezilya199728.343.434.6 Mali1996v.b. 71.0 Botswana199612.327.619.3 Güney Afrika199919.335.526.1 Etiyopya199938.964.850.6 Kenya199943.929.536.4 Hindistan200055.457.055.7 Nepal199967.486.573.3 Filipinler199515.819.417.3 Slovakya199930.512.923.0 Polonya19989.55.07.5 Lituanya199711.94.88.5 Ukrayna19974.55.34.9 TÜRKİYE200010.66.29.9

25 Uluslararası Merkez-Çevre Modelleri Prebisch Modeli Seers Modeli

26 Prebisch Modeli Uluslararası ülkeler/bölgeler arasındaki eşitsizlikleri dış ticaret ve ödemeler bilânçosu üzerindeki etkiler yoluyla inceleyen ilk modellerden biridir. 2x2 şeklinde, iki ülke iki mallı bir modeldir. Gelişmiş/merkez ülke, gelir esnekliği birden büyük olan imalat sanayi malları üretir ve ihraç eder. Geri kalmış/çevre ülkesi, tersine gelir esnekliği birden küçük birincil malların üretimini ve ihracatını yapar.

27 Prebisch Modeli - Örnek İmalat sanayi mallarına olan gelir esnekliği, e m = 1.3 Birincil mallara olan gelir esnekliği, e p = 0.8 m: merkez ülke, p: çevre ülke, e: esneklik Başlangıçta, her iki ülkenin de, yani hem merkez (c) hem de çevre (p) ülkesinin aynı büyüme oranına (g) sahip olduklarını varsayalım: g c = g p = 3.0 Merkez ve çevre ülkelerinin ihracat (x) ve ithalatlarının (m) büyüme oranlarını hesaplayalım.

28 Prebisch Modeli - Örnek Merkez için: Çevre için: Model yardımıyla, çevre ülkesinin cari işlemler dengesini sağlayacak büyüme oranını bulalım: m p = x p veya g p. e m = x p varsayımından hareket edelim: Dolayısıyla, merkez ülkesinin yüzde 3 büyümeye devam etmesine karşın, çevre ülkesi yüzde 1.846 büyüme ile sınırlanmış olacaktır.

29 Prebisch Modeli - Örnek Çevre ülkesinin ihracatını g c.e p şeklinde yazdığımızdan, aşağıdaki eşitliği de yazabiliriz: Bu eşitliğin her iki tarafını da g c ’ye bölersek, bu ülkelerin nispi büyüme oranlarının, iki ülkenin ürettiği malların taleplerinin gelir esneklikleri oranına eşit olduğu sonucuna ulaşırız: Ödemeler bilânçosundaki cari işlemler dengesinin sağlanması bir zorunluluk olduğu sürece, yani nispi fiyatlardaki değişmeleri bu açıkların kapatılmasına yönelik bir uyarlama mekanizması olarak kullanmadığımız sürece, bu sonuç geçerli olacaktır.

30 Seers Modeli Merkez-çevre ülkeleri farklılıklarını ön plana çıkartan modellerden biridir. Prebisch modelinde olduğu gibi, Seers de, birincil mallar ihracatçısı ülkelerin ekonomik büyümelerinin sanayi malları ihracatçısı ülkelerin ekonomik büyümelerinden daha yavaş olduğu gözleminden ve bunun açıklama çabasından yola çıkar. Seers çalışmasının iki amacı olduğundan söz eder: Büyüme oranları arasındaki uluslararası farklılığı etkileyen temel unsurların sistematik bir analizini yapmak. Bir dünya modeli vasıtasıyla, sanayileşmiş ve birincil-mallar üreticisi ülkeler arasındaki ilişkiye bir ışık tutmak.

31 Seers Modeli Modelin varsayımları: Ekonomi kapalı bir ekonomidir. Nüfus sabittir. Ekonominin sadece tüketim malları üretir. Üretilen her bir ürün için yapılan harcama ( C 1, C 2,....) toplam gelirin (Y) doğrusal bir fonksiyonudur. Dolayısıyla,

32 Seers Modeli Seers, dünya ekonomisini iki bölgeye ayırır: S: Kuzey Amerika ve Avrupa P: Sovyetler Birliği dışındaki dünya Varsayımlara ilave olarak her iki bölgede de her bir ürünün ithal girdi/mal içeriklerinin (  ) sabit olduğu varsayılır. Uluslararasında herhangi bir sermaye, kar veya faiz transferi yoktur, her iki alan arasındaki ticaret dengededir ve s bölgesinde gelir üssel olarak artar. Yani;

33 Seers Modeli S ve P bölgelerinin ithalat fonksiyonları: Burada sırasıyla B ve b bölgelerin marjinal ithalat oranlarını göstermektedir.Yapılan varsayım gereği, ticaret dengede olduğundan, M s = M p dir. Yani,

34 Seers Modeli Zamanla iki bölge arasında oluşan gelir farklılığına ne olacaktır? P bölgesinin gelirinin  gibi bir oranda arttığını düşünelim. Bu durumda, S bölgesinin geliri artacaktır; burada Y s0 ilk gelir düzeyini göstermektedir. Eşitliği yeniden yazarsak: Denklemin zaman göre türevini aldığımızda:


"Gelişme Ekonomisi. İkili Yapı / Dualite Ekonomik ve sosyal bölünmüşlük Sektörler ya da bölgeler arasındaki teknolojik gelişmişlik farkları Kesimler arasındaki." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları