Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL 16 Kasım 2013-ANTALYA www.tekinakpolat.net Bitkisel ürünler: Böbreklere dost mu, düşman mı?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL 16 Kasım 2013-ANTALYA www.tekinakpolat.net Bitkisel ürünler: Böbreklere dost mu, düşman mı?"— Sunum transkripti:

1 Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL 16 Kasım 2013-ANTALYA www.tekinakpolat.net Bitkisel ürünler: Böbreklere dost mu, düşman mı?

2

3 Plan l Genel bilgiler l Yapılan çalışmalar l Böbreğe zararlı ürünler l Pratik Bilgiler l Özet

4 Hipokrat l Tıbbın amacı uygun diyet ve hijyenle sağlığa kavuşturmaktır l Eğer hastayı gıda ile iyileştirebiliyorsanız ilaçları kimyagerin kabında bırakınız

5 Çin atasözü – Gıda kişiler için kutsaldır – Gıda ve ilaç aynı kökten gelir

6 Tarihçe 1 l Tüm kültürlerde binlerce yıldır kullanılıyor l MÖ 15. yüzyılda Mısır’da saw palmetto (cüce palmiye ağacı) erkeklerde üriner semptomlar için kullanılmış l MÖ 5. yüzyılda Hipokrat ruhsal bozukluklarda St. John's wort (sarı kantaron otu) kullanıldığını belirtmiş

7 Tarihçe 2 l Avrupa’da 17. yüzyılda bitkisel ürünlerin yıldızı parlamış l Bilimsel Devrimle kullanımı azalmış l 1920 yılında standardize farmakolojik ilaçlar bitkisel ürünlerin yerini almış l Sentetik ilaçların daha fazla farmakolojik etkiye sahip olduğu bulunmuş

8 Herbal medicine research and global health: an ethical analysis Jon C Tilburt a, Ted J Kaptchuk b http://www.who.int/bulletin/volumes/86/8/07-042820/en/

9 Bitkisel ürünlerin özellikleri l Bitkilerden köken alması l Doğal koşullarda olması l Sıfır veya minimal endüstriyel işleme l Hastalıkları iyileştirmek amacı ile bölgesel kullanılması

10 Bitkisel ürünler l Giderek daha fazla tartışılıyor l Afrika’da kullanım sıklığı % 80 l Yıllık Pazar 60 milyar dolar l Birçok kişi geleneksel ürünlerin global sağlıkta kritik bir rolü olacağını ümit ediyor

11 Araştırma/Yatırım l Çin, Hindistan, Nijerya, ABD ve WHO geleneksel bitkisel ürünler üzerine hatırı sayılı yatırım yapıyor l Benzer şekilde ilaç endüstrisi de l Bu yatırımın boyutu ilaç endüstrisi ile kıyaslandığı zaman oldukça sınırlı

12

13

14 Bitkisel ürün tercih nedeni l Birçok ilacın bitkiden türetilmesi l İlaç yan etkileri l İlaç sanayiye güvensizlik l Ucuz, temini kolay l Doğal

15 Bitkisel ürün tercih nedeni l İlaç bağımlılık yapar düşüncesi l Bitkisel ürün ve benzeri madde pazarlayanların reklamları

16

17 Tuzsuz Deli Bekir l Tuz yemediği için delirmiş l Bu nedenle hipertansiyonu olan hastalarda tuz kısıtlaması yapılmamalı!!!

18 Plan l Genel bilgiler l Yapılan çalışmalar l Böbreğe zararlı ürünler l Pratik Bilgiler l Özet

19

20 Kronik Böbrek Hastalığı l Kronik böbrek hastalığı grubundaki 100 hastanın 41’ i kadın 59’ u erkekti ve yaş ortalamaları 58 idi l Bitkisel ürün kullanma sıklığı % 37 olarak bulundu. l Kronik böbrek hastalığı grubundaki hastaların 50’ sine renal replasman tedavileri uygulanmaktaydı. Renal replasman tedavileri alan ve almayan grup arasında bitkisel ürün kullanımı açısından fark saptanmadı (p>0.05).

21 Biçen ve ark. l Doktora bilgi vermeme %78 l Hastaların 17’ si (%46) kullandığı bitkisel ürünün yararı olduğunu belirtirken, 20’ si (%54) herhangi bir yararı olmadığını belirtmişlerdir. l En çok kullanılan üç ürün hazır preparatlar, ısırgan otu ve maydanozdur (%19, %19, %14). l Bitkisel ürün kullanan hastalar en sık idrar miktarının arttığını ve kendilerini iyi hissettiklerini belirtirken, beş hastada yan etki gelişmiştir (Bulantı, alerji, kaşıntı, kan şekerinde yükselme, kreatinin değerinde artma).

22 Hipertansiyon Hastaları l Hipertansiyon grubundaki 100 hastanın 61’ i kadın 39’ u erkek ve yaş ortalamaları 58 idi. l Hastaların bitkisel ürün kullanma sıklığı % 53 olarak bulundu. l Doktora bilgi vermeme %87 l Hastaların 38’ i (%72) kullandığı bitkisel ürünün yararı olduğunu belirtirken, 15’ i (%28) herhangi bir yararı olmadığını belirtmişlerdir.

23 Biçen ve ark. l Çalışmamıza alınan hastalık grupları arasında %53’ lük bitkisel ürün kullanım oranı ile hipertansiyon grubu birinci sırada yer almıştır. l En çok kullanılan ürünler limon, sarımsak, maydanoz ve bunların birlikte kullanımıdır. l On yedi hasta bitkisel ürün kullanımına bağlı kendini iyi hissettiğini, 12 hasta ise kan basıncının düzeldiğini belirtmiştir.

24 Kara B: Herbal product use in a sample of Turkish patients undergoing hemodialysis. J Clin Nurs 2009; 18: 2197-2205 l Türkiye’de hemodiyaliz hastaları ile yapılan bir çalışmada hastaların bitkisel ürün kullanım sıklığı %28 olarak bulunmuştur. l Hastalar 39 farklı bitkisel ürün kullanmışlardır. l Sarımsak, ıhlamur ve ısırgan en sık kullanılan bitkisel ürünler olarak bulunmuştur.

25 Kara B: Herbal product use in a sample of Turkish patients undergoing hemodialysis. J Clin Nurs 2009; 18: 2197-2205 l Bitkisel ürün kullanan hastaların %81’i hastalığı tedavi etmek amacı ile ürünleri kullandıklarını belirtmişlerdir. l Bitkisel ürün kullanan ve kullanmayan hastalar arasında eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet bakımından bir fark bulunmamıştır. l Evli olanların daha sık bitkisel ürün kullandığı saptanmıştır.

26 Kleshinski JF ve ark. A survey of herbal product use in a dialysis population in Northwest Ohio. J Ren Nutr 2003; 13: 93-97 l Amerika’da hemodiyaliz ve periton diyalizi hastaları ile yapılan bir çalışmada hastaların %14,4’ü bitkisel ürün kullandıklarını belirtmişlerdir. l 16 farklı bitkisel ürün kullanıldığı bulunmuştur. l Sarımsak en sık tercih edilen bitkisel ürün olmuştur. l Eğitim düzeyi yüksek olan hastaların daha sık bitkisel ürün kullandığı bulunmuştur.

27 Akyol AD ve ark. The use of complementary and alternative medicine among chronic renal failure patients. J Clin Nurs 2011; 20: 1035-1043 l Ülkemizde prediyaliz kronik böbrek hastaları ile yapılan bir çalışmada hastaların %25’inin TAT yöntemlerinden birini kullandığı saptanmıştır. l TAT kullanan hastalarında %17’sinin bitkisel ürünleri kullandıkları bulunmuştur. l En sık tercih edilen bitkisel ürün sarımsak sonra ise ıhlamur çayı olarak bulunmuştur. l Kadınların ve eğitim düzeyi yüksek olanların daha sık olarak TAT yöntemlerinden birinin kullandıkları saptanmıştır.

28

29 Plan l Genel bilgiler l Yapılan çalışmalar l Böbreğe zararlı ürünler l Pratik Bilgiler l Özet

30

31

32 Nasıl zarar verebilir? l Mevcut tedavinin aksaması/tedaviye uyumsuzluk l İlaçlarla etkileşim l Nefrotoksisite, böbrek taşı veya idrar yollarında tümör gelişimi l Kan basıncını yükseltmesi/tedaviye direnç l Elektrolit bozuklukları

33 Vieira MdLT and Huang S-M. Planta Med 2012; 78: 1400–1415

34 İlaçlarla etkileşim l Sitokrom P450 ve P-glikoprotein sistemi l Siklosporin ve Tacrolimus l St. John’s wort, Gingko biloba, greyfurt suyu

35 Aristoloşik asit nefropatisi l Kronik interstisiyel renal fibrozis: Son dönem böbrek yetmezliği l Fanconi sendrom l Akut böbrek hasarı l İdrar yollarında tümör

36

37

38

39

40 Kan basıncını yükselten/kontrolünü zorlaştıran ürünler l Bitter orange (turunç) l Ginseng l Licorice (meyan kökü) l St. John’s wort (sarı kantaron otu) l Ephedra (ma-huang)

41 Licorice (meyan kökü) l Tatlandırıcı olarak kullanılıyor l Sodyum birikimi ve potasyum atılımına neden olur l Hipokalemi, yalancı hiperaldosteronizm, hipertansiyon, hipernatremi, ödem

42 Elektrolit bozuklukları l Hiperpotasemi ciddi sorun olabilir l Birçok meyve ve sağlık içecekleri potasyumdan zengin

43

44 Üremi tedavisi l Vücuttan üre atılımını kolaylaştıran pırasa, enginar (taze veya konserve), muz, üzüm, domates, pirinç, soğan, ahududu, elma, limon, patates, marul gibi yiyecekler bol yenmelidir. Bol maden suyu içilmelidir.

45 Plan l Genel bilgiler l Yapılan çalışmalar l Böbreğe zararlı ürünler l Pratik Bilgiler l Özet

46 Güvenilir mi?

47 Ülke: Kanada l 44 bitkisel ürün l 12 firma l 30 değişik bitki türü l Kontrol grubu: 42 bitkiden 50 yaprak l Yöntem: DNA Barkodlama

48 Sonuç l % 59’unda etikette yer almayan başka bir bitki de saptanmış l % 48’inde ürünlerin doğru olduğu kanıtlanmış ama bu ürünlerin 1/3’ünde etikette yer almayan maddeler saptanmış l 44 ürünün 30’unda ürün değiştirmesi saptanmış l Sadece 2 firmanın ürününde ek bir madde yokmuş

49 Bitkisel ürünlerdeki ek maddeler l Pestisid l Mikrop l Ağır metaller l Kimyasal toksinler l İlaçlar

50 Amerika’da bir çalışma l Asya’dan gelen ilaçların % 32’sinde bildirilmemiş madde veya ağır metal var l % 10-15’inde kurşun, cıva veya arsenik (+) l 500 den fazla Çin ilacının %10’unda deklare edilmemiş ilaç veya metal saptanmış

51 Fas’ta bir çalışma: Saç boyası l Zehirlenmelere bağlı ABH’nın %10’u, rabdomiyolizin % 50’si ve yoğun bakıma kabul edilen hastaların % 25’inden sorumlu l Zehirlenmeye bağlı ölümlerin 2/3’ü l Neden: Az olan Tamarix orientalis kökü yerine paraphenylenediamine

52 Sağlık Bakanlığından: l GELENEKSEL BİTKİSEL TIBBİ ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ (6 Ekim 2010) l BEŞERÎ TIBBİ ÜRÜNLERİN TANITIM FAALİYETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (26 Ağustos 2011) l SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (2 Kasım 2011)

53 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: l BİTKİSEL GIDA VE YEM İTHALATININ RESMİ KONTROLLERİNE DAİR YÖNETMELİK (17 Aralık 2011)

54

55 Reklam l İnternet l Televizyon

56 Vatan gazetesi, 5 Aralık 2009 l Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, eski eşi Arzu Saraçoğlu: Buradan Sağlık Bakanlığı’na sesleniyorum; Bu adam tıp doktoru değil, kimyacı. Saraçoğlu’nun otları hangi hastalığa şifa oldu? Bu otlar nerede analiz ediliyor? Türk halkı otun peşinde koştu İbrahim Bey 3 yılda zengin oldu. Kazandığı paraları da kumara yatırdı. 2-3 milyon dolar batırdı.

57 Kaynaklar (Uptodate) l Natural Medicines Comprehensive Database (www.naturaldatabase.com) l Natural Standard (www.naturalstandard.com) l Consumer Lab (www.consumerlab.com) l NIH MedlinePlus Herbs and Supplements Directory (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html)http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html l NIH National Center for Complementary and Alternative Medicine Herb Fact Sheets (nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm)nccam.nih.gov/health/herbsataglance.htm l NIH National Cancer Institute Complementary and Alternative Medicine Pharmacologic and Biologic Treatments (http://www.cancer.gov/cancertopics/cam/pharm-and-biologics) l NIH Office of Dietary Supplements (www.ods.od.nih.gov)www.ods.od.nih.gov l NIH Office of Dietary Supplements Dietary Supplement Label Database (http://www.dsld.nlm.nih.gov/dsld/index.jsp)http://www.dsld.nlm.nih.gov/dsld/index.jsp

58

59

60 National Kidney Foundation l http://www.kidney.org/atoz/content/herbalsupp.cfm

61 Kaynaklar (NKF) l American Botanical Council www.herbalgram.orgwww.herbalgram.org l National Center for Complementary and Alternative Medicine nccam.nih.govnccam.nih.gov l National Library of Medicine, Medline Plus www.nlm.nih.gov/medlineplus/alternativemedicine.html www.nlm.nih.gov/medlineplus/herbalmedicine.html www.nlm.nih.gov/medlineplus/alternativemedicine.html www.nlm.nih.gov/medlineplus/herbalmedicine.html l United States Pharmacopoeial www.usp.orgwww.usp.org

62 Tavsiyeler (NKF) l Önce doktor, diyetisyen ve/veya eczacınla paylaş l Ünlü firmaların standardize edilmiş ürünlerini kullan l Belirtilen dozda kullan l Ciddi hastalıklarda kullanma l Gebelik düşünüyorsan kullanma

63 Özet 1 l Bitkisel ürünler birçok yan etkiye neden olabilirler l Kullanımı oldukça yaygındır l Hastalar sorulmadıkça söylememe eğilimindedirler l Hastalara bitkisel ürün kullanımı ısrarla sorulmalıdır

64 Özet 2 l Dost mu Düşman mı sorusuna yanıt: Düşman olduklarına dair yeterince kanıt var, Dost olduklarına dair yeterli kanıt yok l Her bitki ayrı değerlendirilmeli l Güvenilirlik de ayrı bir sorundur

65 www.tekinakpolat.net


"Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Liv Hospital-İSTANBUL 16 Kasım 2013-ANTALYA www.tekinakpolat.net Bitkisel ürünler: Böbreklere dost mu, düşman mı?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları