Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

• İş kazası tanımları • Dünyada ve ülkemizde iş kazası istatistikleri • İş kazası oluşumunda rol oynayan faktörler • İş kazalarından korunma • İş kazalarında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "• İş kazası tanımları • Dünyada ve ülkemizde iş kazası istatistikleri • İş kazası oluşumunda rol oynayan faktörler • İş kazalarından korunma • İş kazalarında."— Sunum transkripti:

1

2 • İş kazası tanımları • Dünyada ve ülkemizde iş kazası istatistikleri • İş kazası oluşumunda rol oynayan faktörler • İş kazalarından korunma • İş kazalarında sorumluluklar İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

3 Belirli bir zarara yada yaralanmaya neden olan beklenmeyen ve önceden planlanmamış bir olaydır. (Uluslararası Çalışma Örgütü ILO) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

4 Önceden planlanmamış, çoğu kez kişisel yaralanmalara, makinaların, araç ve gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olaydır. (Dünya Sağlık Örgütü WHO) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

5 (5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasasının 13 ncü maddesine göre ), • Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle veya görevi nedeniyle, sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş veya çalışma konusu nedeniyle işyeri dışında, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

6 • Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, • Emziren kadın sigortalının, çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda • Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında. “İş kazası; yukarıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça özüre uğratan olaydır.” İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

7 1 YIL’DA 120 MİLYON İŞ KAZASI 210 000 ÖLÜM İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

8 2011 yılı iş kazası sayısı 69 227 2011 yılı iş kazasında ölen kişi sayısı 1 563 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi (SGK)

9 Her 8 dakikada bir iş kazası. Her gün 4 kişi iş kazası nedeniyle ölüm. 5 kişi, iş kazası sonucu iş göremez hale gelmektedir. Ülkemiz Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre iş kazalarının çokluğu bakımından Avrupa'da birinci sıradadır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

10 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi (SGK)

11 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi (SGK)

12 İnsana Bağlı Faktörler Çevresel Faktörler İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi Eğitim Yetersizliği

13 Kişisel özelliklerin risk almaya eğilimli olma ve beklenmeyen tutumlar içerisine girme gibi belirli bazı davranış eğilimlerine neden olduğu belirtilmektedir. Bu davranış eğilimleri güvensiz davranışlarla sonuçlanabilir. (Örneğin, dikkatsizlik ve prosedürleri takip etmede başarısız olma gibi.) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

14 • Kaza yapma olasılığı yüksek olma (sakarlık gibi), • Yeteneklerin geçici olarak zarar görmesi, örneğin, yorgunluk, uykusuzluk, alkol, tütün, sakinleştirici analjezikler ilaçların kullanılması ile reaksiyon yeteneğinin zayıflaması, tepki hızının uzaması gibi • Yeteneklerin kronik beden hastalıkları nedeniyle sürekli zarar görmesi; ileri derecede görme, işitme yetersizlikleri, renk körlüğü, nöromotor sistem lezyonları vb. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

15 • İş tatminsizliği • Güvensizlik • Uyumsuzluk • Monotomi • İşi yapmada usta olmamak • Psikomotor koordinasyon yeteneği • Hatalı yargı-ön yargı • Aşırı sevinç, keder, gerginlik, sıkıntı gibi duygular içinde olmak İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

16 • Makinelerin periyodik bakımlarının yapılmaması, kapasitelerinin zorlanması • Aletlerdeki aksaklıklar, malzeme ve iş yerindeki hatalar • Kişisel korunma araçlarının kullanılmaması • Makinelerin hatalı yerleşimi • Fizik faktörler: gürültü, ısı ışık, radyasyon vb. • Biyolojik faktörler: mikroorganizmalar • Kimyasal faktörler: tahriş edici ve boğucu gazlar, anestezik ve narkotik maddeler, sistemik zehirlenmeler • İşçi işveren ilişkileri, ücret sistemleri İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

17 • Vardiya sistemleri • Çalışma saatleri • Aşırı iş yükü, • Eğitim yetersizliği, • Yanlış depolama, • Ergonomik olmayan koşullar, • Elektrik kaçağı vb • Güvenli olmayan yükleme ve boşaltma, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

18 - İŞVEREN, İŞÇİNİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ OLANI YAPMAK, KOŞULLARI SAĞLAMAK VE ARAÇLARI NOKSANSIZ BULUNDURMAK, İŞÇİ DE BU KONUDAKİ USUL VE KOŞULLARA UYMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

19 İş yerinde bir işçinin diğerini şahsi sebepler ile yaralaması iş kazası değildir ve dava iş Mahkemesinde görülmez. Y.9.H.D.;25.01.1973,E.22383,K.547 Sigortalının işyerinde tetanos mikrobu alması sonucu ölümü olayı iş kazasıdır. Y.10.H.D.;04.06.1974,E.3244,K.3890 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

20 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi Kazaya karşı alınacak en etkin yöntem, kaza yapabilecek nedeni önceden bulup ortadan kaldırmaktır.

21 BİLGİ (Kişi Önce Bilgi Edinir) SAVUNMA UYGULAMA İSTEK ( Bu Yeni Davranışın Yararına İnanır) ONAY (Öğrendiği Bilgileri Onaylar) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

22 1.Makinelerle ilgili teknik önlemler 2.Çevresel önlemler 3.Organizasyonla ilgili önlemler 4.İnsana bağlı önlemler 5.Eğitim İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

23 İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

24 1. Kazaya uğrayan sigortalıya kurum sağlık tesislerince işe el konuluncaya kadar (sağlık tesislerine işyeri vizite kâğıdı ile ulaştırılıncaya kadar) sağlık durumunun gerektirdiği sağlık yardımlarının (İşyeri doktoru işyerinde ise işyeri doktorunca, sağlık memuru varsa o an için yapılabilecek ilk müdahale) yapılır. 2. Görgü şahitlerinin ifadesi alınarak işverence 3 nüsha halinde olay ayrıntılı bir şekilde tutanağa geçirilir. Kazayı gören şahitlerin (2kişi) ifadeleri de tutanağa geçirilir. Tutanak işveren veya vekilince düzenlenir ve görgü şahitlerince de imzalanır. İş Güvenliği Uzmanı olan Mühendisçe imzalanır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

25 3. Kazanın meydana geldiği yer zabıtasına (Jandarma veya Emniyet Birimleri) derhal telefon ile bildirilir. 4. Sosyal Güvenlik Kurumu ilgili Sigorta Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 3 İş günü içinde yazılı bildirimde bulunulur. • Ön Yazı, • İş Kazası tutanağı, • SGK İş Kazası bildirim formu • Vizite kağıdı (Cumartesi günleri İş Günü sayılmaktadır.) İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

26 5. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne kaza anından itibaren en geç 2 iş günü içinde yazılı bildirimde bulunulur. •Ön yazı, •İş Kazası Tutanağı •İş Kazası Bildirim Formu 6. İş kazası Cumhuriyet Başsavcılığına intikal etmiş ise Başsavcılıkça istenilen belgeler bir dosya halinde bu makama gönderilir. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

27 7. ÇSGB İş Müfettişleri ve SGK Müfettişlerince soruşturmanın yapılacağı düşünülerek; •İşçinin fiilen işe başlamadan kendisinden alınan veya işyeri doktorunca tanzim edilen doktor raporu (işçi ağır ve tehlikeli işe giriyorsa, akciğer grafisi ve kan grubu tespit edilmiş “Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir” raporu) •İşe giriş bildirgesi, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

28 • İş Güvenliği Uzmanı Mühendis tarafından imzalanmış İş Güvenliği Eğitimi tutanağı ve belgesi, • Kişisel Koruyucu donanım verildiğine dair tutanak, • Son 4 aylık ücret hesap pusulası fotokopileri, • İş kazası anında işverence tutulmuş bulunan tutanağın bir nüshası ayrı bir dosyada dosyalanır. İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

29 8. İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kurulu Toplantısı 07.04.2004 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25426 (İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik) Madde 7 — İş sağlığı ve güvenliği kurullarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir; d) İşyerinde meydana gelen her iş kazası ve tehlikeli vaka veya meslek hastalığında yahut iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir tehlike halinde gerekli araştırma ve incelemeyi yapmak, alınması gereken tedbirleri bir raporla tespit ederek işveren veya işveren vekiline vermek, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Çalışan Sağlığı Hizmetleri Şubesi

30

31


"• İş kazası tanımları • Dünyada ve ülkemizde iş kazası istatistikleri • İş kazası oluşumunda rol oynayan faktörler • İş kazalarından korunma • İş kazalarında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları