Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey İ LLER BANKASI personeli için hazırlanan eğitim kursu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey İ LLER BANKASI personeli için hazırlanan eğitim kursu."— Sunum transkripti:

1 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey İ LLER BANKASI personeli için hazırlanan eğitim kursu KAPLICA(SPA) SAĞLIK& TASARIM Umran Serpen FWC BENEFICIARIES 2009 - LOT 4 Enerji ve Nükleer Güvenlik EuropeAid/127054/C/SER/multi “Doğrudan Jeotermal Enerji Kullanımına İlişkin İller Bankası’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” Proje EXERGIA S.A. tarafından yürütülmektedir ( COWI Konsorsiyum üyesi )

2 Member of Consortium 2 JEOTERMAL PROJE PLANLAMA Umran Serpen & Macit Toksoy IYTE & İTÜ

3 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Jeotermal Enerji Uygulamaları (Doğrudan veya Dolaylı) Jeotermal enerji uygulamaları, özellikle bölge ısıtma sistemleri birçok disiplinin bir arada olduğu, kompleks, çok karar merkezli, modern teknolojiye gerektiren, kapital yoğun projelerdir 3

4 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Amaç jeotermal projelerin genel özellikleri uygulamalarda gözlenenler proje nedir proje yönetimi jeotermal proje aşamaları 4

5 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Jeotermal Enerji Uygulamaları karmaşık disiplinlerarası teknolojik alt ve üst yapı gerektiren çok karar merkezli maliyeti yüksek tekrarlanabilir olmayan sürekli izlenmesi gereken sosyal ekonomik ve çevresel etkileşimli PROJELERDİR PROJELERDİR 5

6 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Disiplinler Yerbilimleri (Jeoloji, jeofizik ve jeokimya) çevre sondaj formasyon değerlendirmesi hidroloji rezervuar makina(tesisat) 6

7 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Karar Merkezleri VALİLİK-İL ÖZEL İDARESİ YEREL YÖNETİM- BELEDİYE ÖZEL TEŞEBBÜS PROJE YÖNETİMİ REZERVUAR GELİŞTİRİCİ TASARIMCI YAPICI TURİZM BAKANLIĞI ÇEVRE BAKANLIĞI 7

8 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Gözlenen Proje yönetiminden yoksunluk Karar üretmede irrasyonel yavaşlık Yasal alt yapı eksikliği SONUÇ: Ekonomik duyarlılığı olmayan kamu yatırımları 8

9 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Bir projenin toplum tarafından kabul edilmesi Toplum sağlığı üzerinde kötü etkilerin kaldırılması Doğal çevre üzerindeki etkilerin kaldırılması Söz konusu bölgede oturan insanlar için doğrudan fayda sağlanması 9

10 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey jeotermal projelerde yavaşlama 1988’lere kadar düşük petrol ücretleri gelişmekte olan ülkelerdeki finans zorlukları enerji sektöründe ileriyi görememe jeotermal enerji potansiyeli yüksek ülkelerdeki politik istikrarsızlıklar ve ekonomik krizler jeotermal enerji politika ve stratejisi eksikliği yasal boşluk 10

11 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Fark (Doğrudan Kullanım) Jeotermal enerji bölge ısıtma sistemlerinin konvansiyonel yakıtlı bölge ısıtma sistemlerinden farkı, sistem tasarımının yüke göre değil, enerji-ısı kaynağına göre yapılmasıdır. Bu sistemlerde ısı kaynağı, heterojen yer kabuğu içinde, karmaşık enerji ve kütle transferi mekanizmalarını içeren yarı- açık bir sistemdir. 11

12 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Fark (Dolaylı Kullanım) Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin termik santrallardan farkı esas olarak kazandır. Jeotermal enerji de kazan jeotermal rezervuardır. Termik santralde kazan tamamen kontrolumuz altında tasarlanmıştır. Jeotermal rezervuar ise kontrolu son derece karmaşık ve içeriği santral tasarımını etkileyen bir varlıktır. Jeotermal santralın ısı deşarjı termik santralın yaklaşık 4 katı olup, çevreyi etkiler. 12

13 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Kazan : jeotermal rezervuar Jeotermal enerji kaynağının doğası, bir jeotermal enerji projesinin, kaynak karakteristiklerindeki belirsizliklerin mümkün olduğunca azaltılmasını zorunlu kılan ve sürekli iteratif bir süreç içinde, geliştirilmesini zorunlu kılar 13

14 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Jeotermal Rezervuar: Dinamik Yük : Dinamik Sahadan üretim yapılırken bu dinamik yapı dikkatle takip edilmelidir karmaşık bir işletme otomasyonunu ve donanımını gerektirir 14

15 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Proje yönetimi açısından Karar organlarının ataleti çalışmaların hızını büyük ölçüde etkilemektedir Yatırım finans modelleri sağlıklı çalışmamaktadır. Görev ve sorumluklar başta olmak üzere detayları belirlenmiş bir çalışma planı yoktur. Politik stratejiler, yatırıma ve işletmeye subjektif girdiler getirmektedir. Profesyonel yönetim organizasyonları yoktur: Karar otoriteleri jeotermal teknolojisinde uzman değildirler, çalışma içinde var olan uzmanlarda karar mekanizması içinde yer almamaktadırlar. PROJE YÖNETİMİ YOK! 15

16 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Proje nedir Belli bir amacı olmak Süre olarak kısıtlı olmak Orijinal, diğer bir deyişle, tek olmak 16

17 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 17 jeotermal projeler için sistematik bir planlama ve yönetim yaklaşımı kaçınılmazdır müşteri ihtiyaçlarının tesbiti ve bunların kapsam, zaman, maliyet açısından dengede olduğu noktada karşılanması kaliteyi getirmektedir

18 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 18

19 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 19

20 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 20

21 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Bir jeoetermal Merkezi Isıtma Sistemi veya Elektrik Santralı neden bir projedir? Birden fazla karar merkezi ve bunların işbirliği içermesi. Her jeotermal gelişmenin kendine özgü özellikleri içermesi. Birçok disiplinin bir arada çalışmasını gerektirmesi Yoğun sermaye gerektiren yatırımlar olması Toplumun geniş bir kesimini etkilemesi Çevre duyarlılığının çok boyutlu(görsel, yer üstü, yeraltı, insan sağlığı) olması. Geri beslemeli ardışık işlemler dizisi halinde gerçekleştirme sürecine sahip olması 21

22 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 22

23 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 23

24 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Adım 14-15: (Merkezi Isıtma) teknik ve ekonomik ön fizibilite Jeotermal sahanın belirlenen karakteristikleri. Bölge ısıtma sistemine dahil olacak bölgenin global olarak hesaplanmış yükleri. Bölge ısıtma sistemi uygulanacak bölgenin sosyo-ekonomik koşulları. Jeotermal saha ile bölge arasındaki uzaklık. Kamulaştırma maliyetleri. Proje finans maliyetleri Alternatif enerji maliyetleri. 24

25 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey adım 16: rezervuarın değerlendirilmesi Ancak özellikle bölgesel ısıtma sistemleri gibi büyük projelerde rezervuar değerlendirme maliyetleri toplam maliyetin yanında çok küçük bir parçayı oluşturmaktadır. Buna rağmen çeşitli nedenlerle(örneğin, proje maliyetin küçük gösterilmesi) bu çalışmalar yapılmamakta ve bazan çok ciddi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. (VAN -ERCİŞ, BALIKESİR SINDIRGI) 25

26 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 26

27 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 27 24 Üretim Kuyularının açılması 25 Kuyu Testleri ve Değerlendirme 26 Test Sonuçlarına Göre Fizibilitenin gözden geçirilmesi 27 Sistem Tasarımı, ve Projesi 28 Uygulama İzinlerinin Alınması 29 İhale 30 Jeotermal Bölge Isıtma Sisteminin Yapılması 32 Test ve Kabul 33 İşletme ve İzleme JEOTERMAL ENERJİ PROJE GELİŞTİRME AKIM ŞEMASI E H 31 Binalarda Isıtma Sistemlerinin Yapılması veya Modifikasyonu

28 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 28

29 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey 29

30 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey Sonuç Jeotermal kaynakların karmaşık doğası, uygulamaların çok disiplinli ve çok karar merkezli olması, jeotermal akışkanların kullanımının çevre etkileşimi olması, pahalı yatırımlar olması nedenleriyle, jeotermal gelişme projelerinin, ciddi bir proje yönetimi ile günümüz bilim ve teknolojisinin kullanılarak gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Aksi halde: -sürdürülebilir ve pratik anlamda yenilenebilir özelliklerde uzak -aşırı yatırım ve işletme maliyetleri ile -yoğun işletme sorunlarının ve -çevre kirliliğinin söz konusu olduğu uygulamalarla toplum karşı karşıya kalır. 30

31 Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey SONUÇ 31 Jeotermal kaynaklarımız ekonomik ve politik çıkar kaygılarından uzak, ülke ve toplum yararının ön planda tutulduğu projelerle toplumumuzun hizmetine sunulmalıdır.


"Member of Consortium This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey İ LLER BANKASI personeli için hazırlanan eğitim kursu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları