Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMINDAKİ POMPALAR

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMINDAKİ POMPALAR"— Sunum transkripti:

1 JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMINDAKİ POMPALAR
İLLER BANKASI personeli için hazırlanan eğitim kursu JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMINDAKİ POMPALAR Umran Serpen FWC BENEFICIARIES LOT 4 Enerji ve Nükleer Güvenlik EuropeAid/127054/C/SER/multi “Doğrudan Jeotermal Enerji Kullanımına İlişkin İller Bankası’nın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi için Teknik Yardım” Proje EXERGIA S.A. tarafından yürütülmektedir ( Konsorsiyum üyesi ) This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

2 Özet Pompalara giriş Jeotermal Kullanımdaki Pompalar Jeoterma Kuyularda Pompalama Jeotermal Kuyularda Pompa Tasarımı

3 Pompa Çeşitleri Çalışma sistemi: Santrifüjlü Pompalar Pozitif Deplasmanlı Pompalar Pozisyon: Yatay Pompalar Dikey Pompalar

4 Santrifüjlü Pompalar Bir santrifüjlü pompa sıvıya enerji ilavesi yaparak akış yaratmak için bir pervane kullanan rotodinamik bir pompadır. Santrifüjlü pompalar boru hattı üzerinden sıvıları taşımak için yaygın olarak kullanılırlar. Akışkan, dönen eksen boyunca yada dönen eksen yakınında pompa pervanesine girer ve aşağı akış borusunun içine doğru olduğu yerde olan pervane tarafından hızlandırılır,bir difüzör yada mahfaza (casing) içine radyal olarak dışa akarak. Santrifüjlü pompalar, küçük başları sebebiyle büyük tahliyeler için kullanılırlar.

5 Santrifüjlü Pompalar

6 Pozitif Deplasmanlı Pompa
Pozitif deplasmanlı bir pompa, sabit bir miktar akışkanın yakalanma hareketine sebep olur,daha sonra bu hapsedilmiş hacmi deşarj borusuna zorlar(yerleştirir). Pozitif deplasmanlı bir pompa şu şekilde sınıflandırılır: Pozitif deplasmanlı döner tip: Pozitif deplasmanlı pistonlu tip: piston yada diyafram pumps. Pozitif deplasmanlı doğrusal tip: Halat pompaları yada zincir pompaları

7 Pozitif Deplasmanlı Pompalar

8 Yatay ve Dikey pompalar

9 Kuyuların Pompalanması
Milli Pompalar Elektrikli Dalgıç Tipi Pompa

10 Milli Pompalar

11 Elektrikli Dalgıç Tipi pompalar

12 Elektrikli Dalgıç Tipi Pompalar

13 Elektrikli Dalgıç Tipi Pompalar

14

15 Pompa Kurulum Derinliğini Etkileyen Parametreler
Kavitasyon Kuyu içine akış performansı Ayrışma basınç etkileri Gövde ve pompa girişlerinde basınç kayıpları Rezervuar basıncındaki değişim

16 Kavitasyon Kavitasyon, pompalarda gürültüye, titreşime, ve kısa periyotlu zamanlarda zarar veren akış debisi ve basınç azalımına sebep olur. Kavitasyonu önlemek için pompa girişindeki gerekli minimum basınç, gerekli net pozitif emme yüksekliği olarak bilinir-GNPEY(RNPSH). Bu,pompa akış debisine, akışkan sıcaklığına, pompa hızına( dakika başına devir) ve pervane tasarımına bağlı olarak değişir. GNPEY, pompa hızı ve akış debisi arttıkça artar.

17 Kuyu içine akış performansı
Kuyu dibinde akış basıncı pwf ve üretim oranı q arasında izotermal tek fazlı(sıvı) akış koşulları için pwf = f(q) formunda, bir ilişki bulma konusudur. Bu koşullar altında faaliyet gösteren jeotermal üretim kuyuları için içeri akış performans ilişkisini (IPRs) elde etmek için çoklu-oran akış testleri kullanılır.

18 Aşamalı çoklu-oran akış testi

19 Balçova kuyularında IPR eğrileri

20 Ayrışma Basınç Etkileri
Jeotermal rezervuar akışkanı her zaman sıvı su (kaynama durumunun olmaması) olarak düşünülür. Akışkan kuyuda yükselirken, basıncı düşer ve çözünmüş gaz kabarcıkları oluşmaya başlar. Bu olay gaz ayrışması olarak bilinir ve kabarcıkların oluşmaya başladığı derinlik ayrışma noktası olarak isimlendirilir

21 Su –CO2 sisteminde kaynama noktası derinliğinin sıcaklıkla değişimi

22 Rezervuar basıncı değişimi
Stabilize olmuş kuyu dibi basıncı, rezervuardan çıkartılan net akışkana(üretim eksi reenjeksiyon),doğal yeni doluma, kuyunun lokasyonuna bağlı olacaktır. Rezervuar basıncındaki düşüş, pompa giriş basıncında düşüşe sebep olacaktır ve eğer bu gaz eksolüsyon basıncının altındaysa, ayrışma oluşacaktır. gaz kabarcıklarının oluşması pompa çalışmasının durmasına sebep olan kavitasyona neden olacaktır.

23 BD4 kuyusu için, içeri akış performans ilişkisi (IPR) eğrileri.

24 Sonuçlar Bir jeotermal sahada kuyu içi pompasının çalışması için optimal derinlik, gerekli olan net pozitif emme yüksekliğinden(RNPSH), kuyu muhafaza borusu ve pompa girişindeki sürtünme kayıplarından, akışkan ayrışma basıncından, IPR’dan ve rezervuar basıncı değişikliklerinden etkilenir. Kuyu dibi basıncı, akışkan ayrışma basıncı ve IPR pompa kurulum derinliğini belirleyen en önemli parametrelerdir. Diğerleri ikinci derece önemliliğe sahiptir. Kuyu içi pompası, jeotermal akışkanın ayrışmasının önlendiği hatta maksimum akış debisinin elde edildiği yeterli derinlikte olmalıdır. Kuyu içi pompasının derinliği ile pompalama maliyetleri arttığı için, teknik değerlendirmelerin yanında ekonomik faktörleri de düşünerek optimum pompa kurulum derinliği belirlenmelidir.

25 Test Süresince Ölçüm Tablosu
Akış debisi Boru seviyesi Anülüs basıncı Çıkış Basıncı Su sıcaklığı Güç ölçümü Frekans Su seviyesi Pompa yüksekliği Sistem basıncı etkinlik Q Pm Pann Pout WHT P Hz Lwh Lwg Hm H sistem h (m3/h) (bar) °C (kW) (m) (%) 11.34 3.00 -25.0 -58.06 61.2 10.20 2.55 130 22.11 45 -37.6 -70.64 65.7 33.6 45.84 115.2 9.19 2.75 35.68 52 -48.7 -81.74 79.0 37.4 64.30 165.6 8.25 2.74 55.94 59 -59.0 -92.10 89.3 40.8 66.60 208.8 7.45 2.76 81.59 66 -67.9 98.3 45.9 63.43

26 Sistem Karakteristiği

27 Özgül Enerji kullanarak optimizasyon Özgül enerjideki değişim(%)
Özgül enerji hesabı. Özgül Enerji kullanarak optimizasyon Q (m3/h) P (kW) Özgül Enerji kWh/m3 P/Q Özgül enerjideki değişim(%) Frekans (Hz) 61.2 22.11 0.361 1.17 45 115.2 35.68 0.310 1.00 52 165.6 55.94 0.338 1.09 59 208.8 81.59 0.391 1.26 66


"JEOTERMAL ENERJİ KULLANIMINDAKİ POMPALAR" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları