Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 Yeni ürünler yaratmak ve rekabet gücünü artırmak için AR-GE’ye verilen önem  65 yıllık tecrübesi ve innovasyon anlayışı  Ürün yelpazesinin genişliği.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " Yeni ürünler yaratmak ve rekabet gücünü artırmak için AR-GE’ye verilen önem  65 yıllık tecrübesi ve innovasyon anlayışı  Ürün yelpazesinin genişliği."— Sunum transkripti:

1

2

3  Yeni ürünler yaratmak ve rekabet gücünü artırmak için AR-GE’ye verilen önem  65 yıllık tecrübesi ve innovasyon anlayışı  Ürün yelpazesinin genişliği ve bu ürünlere kolayca ulaşılabilmesi  Çalışanlarına verdiği değer ( uygulanan eğitim programları )  Ülker markasına olan bağlılığın yüksek düzeylerde olması

4  Tüketicilerin taleplerine cevap verebilecek güçlü bir dağıtım ağına sahip olması  Gıda sektörünün bütün iş kollarını içine alan, dinamik bir değer üretim sürecinden oluşması  Reklam kampanyalarına ve tanıtıma verilen önem  Ülker bisküvi hisse senetlerinin İMKB’de 2009 yılında da genel trendler arasında yer alması  Sosyal sorumluluk projelerine verilen önem

5  Ülker'i de bünyesinde barındıran Yıldız Holding, Topbaş ailesinin sahibi olduğu Marsan Gıda'nın markalarını aldı. Piyale, Luna, Ona, Hüner, Sabah ve Saka Su Yıldız Holding çatısında toplandı.  2008 yılının başında premium çikolata markası olan Godiva satın alınmıştır.  2009 yılında İstanbul ve Ankara fabrikalarımızdaki Ar- Ge bölümlerinde toplam 68 yeni proje üzerinde çalışılmış ve bunlardan 10 tanesi ürüne dönüştürülerek pazara sunulmuştur.

6  Çalışanlarımız 2009 yılında tüm süreçlerimizde verimliliği artıracak toplam 1.009 öneride bulunmuşlardır. Bu kapsamda toplam 236 personelimiz önerileri nedeniyle ödüllendirilmiştir  Yapılan araştırmalar Ülker markasına olan bağlılığın yüksek düzeylerde seyrettiğini göstermektedir. 2008 yılında AC Nielsen’ın Markalar Raporu’nda bisküvi kategorisinde birinci sırada olan Ülker, yakın hissedilen markalarda ikinci, ilk hatırlanan firmalarda ve ilk hatırlanan markalarda ise üçüncü sırada yer almıştır.

7  Godiva,  Baycan,  Komili,  Obaçay,  Doğa,  Lovells,  Rotapaş,  Çamlıca satın aldığı markalar

8  Ülker’in 65 yıldır tüketicisine yaşattığı “mutlu anlar”ı konu alan “Ülker’le mutlu anlar” fotoğraf yarışması düzenlemiştir.  Yılda iki kez işyeri sendikası aracılığıyla “Endüstriyel İlişkiler Kurulu” toplantıları düzenlenerek, her alanda diyaloğun sürekli kılınması amaçlanmaktadır  Ürünlerinde trans yağ kullanmayan Ülker Bisküvi, sahip olduğu teknolojik altyapıyla sağlıklı ürün geliştirmek konusunda fark yaratmaktadır.

9  Ülker ürünlerinin alternatif ürünlere göre pahalı oluşu  Ülkerin marka yönetimindeki kararsızlığının tüketici algısında yarattığı karmaşa  Reklam ve promosyon harcamalarının oldukça önemli bir sektörde yer alması  Kolayca ikame edileblecek ürünleri üretmesi  Uzun dönemli ve güçlü bir pazarlama stratejisi gerektirmesi nedeniyle güçlü bir mali durumum gerekliliği

10  Sektörün olası küçülme eğilimi  Küresel ekonomik krizlerin olumsuz etkileri  Hammadde fiyatlarındaki artışın gerçekleşme ihtimali  Hedef pazardaki tüketicilerin taleplerinin alternatif ürünler yönünde gerçekleşmesi  İhraç ürünlere devlet tarafından uygulanabilecek bir kota uygulaması  Rakiplerinin geniş maddi olanaklarına birlikte sabırlı ve güçlü bir yönetim kadrosuna sahip olması

11  Faizlerin düşmesi, kredi olanaklarının genişlemesi  Gelişen teknolojiyi maliyet düşürücü ve kalite artırıcı etki yaratacak şekilde kullanma  Tüketicinin gerçekleşmesi olası beklentilerini öngörme  Üretim politikalarını ve teknolojilerini tüketicilerinin beklentilerine göre şekillendirme

12  Tanınmış markaları satın alarak ülker ürün yelpazesini ve pazar payını artırmak  Optimal büyüklüğü sağlayacak şekilde, diğer şirketlerle birleşme ve ortaklık kurma  Devlet teşviklerini işletme faaliyetleri doğrultusunda etkin bir şekilde kullanma  Yabancı ürünlerin çeşitli nedenlerden dolayı boykot edilmesi

13

14 2008 YILI 2009 YILI  1.486.472.342 1.253.743.647  =1,185  1.121.498.021 483.678.611  =2,318 Dönen Varlıklar Kısa Vadeli Borçlar

15 2008 YILI 2009 YILI  1.486.472.342 – 160.708.314 1.253.743.647  =1,057  1.121.498.021 – 140.703.915 483.678.611  =2,027 Dönen Varlıklar - Stoklar Kısa Vadeli Borçlar Kısa Vadeli Borçlar

16 2008 YILI 2009 YILI Toplam Borçlar (Y.Kaynaklar) Toplam Varlıklar Toplam Varlıklar  900.761.473 + 377.373.865 2.034.244.117  =0,628  540.383.522 + 288.605.970 2.729.467.955  =0,303

17 2008 YILI 2009 YILI Net Satışlar Toplam Varlıklar  1.412.160.407 2.034.244.117  =0,694  1.551.549.924 2.729.467.955  =0,568

18 2008 YILI 2009 YILI Net Satışlar Stoklar Stoklar  1.412.160.407 140.703.915  =10,036  1.551.549.924 160.708.314  =9,654

19 2008 YILI 2009 YILI Net Satışlar Ticari Alacaklar  1.412.160.407 318.509  = 4433,65  1551.549.924 864.028  =1795,71

20 2008 YILI 2009 YILI 360  360 4433,65  = 0,081 Alacak Devir Hızı _________________ _________  360 1795,71  = 0,200 _________

21 2008 YILI 2009 YILI Net Kar Net Satışlar  19.311.066 1.412.160.407  = 0,013  119.783.206 1.551.549.924  =0,077 ___________  _________________________

22 2008 YILI 2009 YILI Net Kar Toplam Varlıklar  19.311.066 2.034.244.117  = 0,009  119.783.206 2.729.467.955  =0,043 _______________ _____________

23 2008 YILI 2009 YILI Net Kar Özsermaye Özsermaye  19.311.066 756.108.779  = 0,026  119.783.206 1.187.118.338  =0,101 ___________ _________________________

24

25 BİSKÜVİ ÜLKER’ İ N FAAL İ YET GÖSTERD İĞİ SEKTÖRLER ÇİKOLATA ŞEKERLEME HAZIR KAHVE HAZIR ÇORBA ÇAY BİTKİSEL YAĞ SÜT İÇECEK DONDURMA

26

27 B İ SKÜV İ SEKTÖRÜNDE YA Ş ANAN BAZI SORUNLAR 1- Sektördeki girişimlerin yetersiz sermaye ile başlaması 2- Sektördeki girişimlerin yetersiz bilgi ile başlaması 3- İklim koşulları nedeniyle standart hammadde sağlayamama 4- İşgücüne dayalı haksız rekabetin yapılması 5- Katkı maddeleri bakımından dışa bağımlı (ithalata)olması 6- Dış alım ve satımda kalitenin önem arz etmesi 7- Sektöre yetersiz teknoloji ile girilmesi 8- Ürünlerin taklit edilmesi ile yaşanan haksız rekabet

28 SEKTÖRDEK İ F İ RMALAR Sektördeki lider firmalar: Ülker, Eti, Bifa ve Lezzet gibi firmalardan oluşmaktadır. Sektördeki diğer firmalar küçük çapta ve bölgesel bazda kaliteli olmayan ürünler ürettikleri için lider firmalarla rekabet yapmaları güçtür.

29  Ülker Türkiye Bisküvi Pazarının %60’ına sahip global bir gruptur.  Her geçen gün kendine yeni büyüme hedefleri koymaktadır.Bu hedefler arasında Orta doğu, Rusya, Avrupa (özellikle Almanya ve Fransa) ve Kanada Pazarları yer almaktadır.

30 Ülker’in yabancı ortaklıklar portföyünde Hollanda, Danimarka, İsviçre, İngiltere, Fransa ve Lüksemburg kökenli şirketler bulunmaktadır.Söz konusu yabancı ortaklık oranları %30 ile %50 arasında değişmektedir. İhracat yapılan ülkeler arasında ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Yunanistan, Azerbeycan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İsrail gibi ülkeler yer almaktdır.

31 RAK İ PLER İ N KONUMU  ETİ olarak bir önceki yıla göre %48 büyüme ile 2009 yılında 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Bugün Avrupa’dan Balkanlara, Afrika’dan, Amerika’ya 56 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir  SARAY yıllık ortalama 25milyon dolarlık ihracat yapmıştır.Hedef pazar olarak ÇİN pazarına girilmiş ve ABD’ye dağıtım devam etmektedir.  BİFA son 5 yılda yaptığı 40milyon dolarlık yatırımla 4. sırada yer almaktadır

32

33 ÜLKER İ N Ç İ KOLATA PAZARINDAK İ KONUMU 1-Ülker genel çikolata pazarında %65, ikramlık çikolata pazarında da %41 pazar payı ile lider konumundadır. 2-Ülker 68 çeşit ikramlık çikolata ile en geniş ürün yelpazesine sahip markadır. 3-Ülker her yıl 35’in üzerinde yaptığı araştırma ile tüketicilerin yeni taleplerini anlamaya çalışmaktadırlar. 4-Ülker’in çikolata üreten 4 fabrikasında yılda 100 000 tonun üzerinde üretim gerçekleştirdiğini ve her yıl toplam üretim rakamının %10’nun yeni ürünlerden meydana geldiğini belirtmiştir. 5-Ülker bu sektörde kullandığı fındığı Giresundan, fıstıgı ise Gaziantep’ten temin etmektedir. 6-Ülker’in Türkiye'de ikramlık çikolatanın cirosal büyüklüğünün 150 milyon TL’dir. Bunun yüzde 80'inin bayramlarda yapılmakta ve bayram döneminde tüketimin 3 kat artmaktadır.

34 TOPLAM Ç İ KOLATA PAZARI HAKKINDA Sektör,Türkiye’de 2009 yılında gerçekleştirdiği yüzde 15’lik büyümeyle 1.5 milyar TL’lik hacme ulaşmıştır. Dünya çikolata sektöründe yıllık 6 milyon tonluk tüketim hacmi ve 75 milyar dolarlık bir pazara sahiptir. Türkiye’dekişi başına düşen çikolata tüketimi 1,5 kg iken, Avrupa ülkelerinde ise ortalama kişi başına düşen çikolata tüketimi 10 kg’dır.(İsviçre,İngiltere,Almanya) Dünyada yıllık 6 milyon ton tüketimi olan çikolata sektöründe Türkiye’nin payı ise 90 bin tondur. Sektörün 2009 yılı ihracatı 328 milyon dolardır. Türkiye’de segmente göre pazar paylarının, tablet çikolata da yüzde 32, çikolata kaplı gofrette yüzde 25, çikolata barda yüzde 33, hediyeliklerde yüzde 10’dur.

35 RAK İ PLER İ N PAZARDAK İ KONUMU –Ülker, Eti,Kent ve Şölen çikolata pazarının en büyük aktörleridir. –ETİ Bar ve tabletten oluşan çikolata pazarı toplamında Haziran 2010 tarihi itibarıyla %9’luk bir pazar payına sahiptir. –Şölen pazar payını 2009 yılı itibariyle %20 artışla kapatmıştır.Ayrıca Candy Industry dergisi tarafından düzenlenen Küresel Top 100 listesinde Ülker’in 11.sırada yer almasına karşın, Şölen 65. olmuştur. –Eti verimliliğini yüzde 28 artırarak toplam 36.6 milyon euro’luk kazanç sağlamıştır. –KENT, sahip olduğu 400 milyonluk pazarın,%62’si çikolata %38’i şeker sektöründen oluşmaktadır.

36

37 TOPLAM PAZAR HAKKINDA… Türkiye’de süt ve süt ürünleri sektörünün büyüklüğü 3 milyar dolar civarında. Ancak, sektörün yüzde 80’ini açık ve denetimsiz ürünler oluşturmaktadır. Türkiye’de kişi başına düşen tüketim yılda ortalama 6 litre civarında. Oysa gelişmiş ülkelerde bu miktar 145 litreye kadar ulaşmakta ve bazı ülkelerde rakam 215 litreye kadar çıkmaktadır. 3-Toplam sektördeki büyüme yıllık ortalama %1-%2 seviyelerindedir.

38 ÜLKER İ N SEKTÖRDEK İ KONUMU 1. Ülker’in en büyük süt ve sütlü ürünler markası olan içim, marka bilinirliği açısından da akla gelen ilk 3 marka arasında olup, pazarda 2.sırada yer almaktadır. 2. İçim’in yüzde 29-30 pazar payıyla sektörde 2. sırada yer almaktadır. 3. Pınar süt lider, içim süt ise 2.sırada yer almaktadır. 4. Yoğurt ve peynir sektöründe ülker henüz yeterince gelişmemiştir. 5. Yoğurtta ilk sırayı Danone, ikinci sırayı ise Sütaş almaktadır.Peynir sektöründe ise henüz %5’lik pazar payı aşmış firma bulunmamaktadır.

39

40 TOPLAM PAZAR HAKKINDA… 1- Dünyada yıllık meyve suyu, 60 milyar euro'luk pazara sahiptir. 2-Dünyada yıllık meyve suyu tüketimi toplamı 40 milyar litredir. 3- Türkiye'de meyve suyu pazarının büyüklüğü 1.4 milyar TL’dir 4- Türkiye'de yılda ortalama 850 milyon litre meyve suyu tüketilmektedir. 5-En çok tüketilen meyve suyunda ilk sırayı şeftali almaktadır. Onu vişne, kayısı, elma ve nar takip etmektedir. 6-Türkiye’de kişi başına meyve suyu tüketimi 11 litre, Avrupa’da ise 25 litredir.

41 ÜLKER VE RAK İ PLER İ N İ N PAZARDAK İ KONUMU 1- Ülkerin bu sektördeki ürünlerine Cola-Turka, Cappuccino, İçim Meyve suları, Sunny, Link gibi markaları örnek olarak gösterebiliriz. 2- Dimes'in yüzde 26'yla pazar lideri olduğu meyve suyunda, Aroma'nın yüzde 20 payı bulunuyor. Cappy, Tamek, Pınar, Ülker, Meysu, Tat gibi firmalarda sektörün önde gelen kuruluşlarını oluşturuyor. 3- Cola-Turka’nın pazara girmesi ile Coca-cola’dan sonra 2.sırada yer almıştır ve Cola-Turka’nın pazara girmesi ile pazar %27 oranında büyümüştür. Üretim ve dağıtım gücü sayesinde Cola Turka, Türkiye’de her 100 evden 63’üne en az bir kez girmeyi başardı. 4- Ülker son zamanlarda buzlu çay sektörüne de girerek LİPTON’a rakip olmuştur.

42

43 Günümüzde dünya hızlı değişmekte ve eski değerler, yaşam biçimleri ve eğilimleri, yerlerine yenileri terk etmektedir. Ülker de bu değişimin gerisinde kalmadı ve bu dünya düzenine uygun davranışlar geliştirdi. Ülker ülke içindeki dinamikleri iyi analiz ederek çeşitli yeniliklerin öncüsü oldu. Ülkenin geleneksek aile yapısı giderek çekirdek aile yapısına terk etmesi, iş gücündeki kadın sayısının artışı, büyük şehirlerdeki öğrenci ve solo yaşam sürmekte olan kişilerin sayısının artması, insanların yoğun iş temposuna sahip olmaları ve boş zaman aktivitelerine olan talebin artıyor olması dondurulmuş gıdalara olan talebi arttırmaktadır. Ayrıca otel, hastane ve eğlence merkezlerinin restoran, catering şirketlerinin sayısındaki hızlı artış toplu tüketimin büyüme hızını hızlandırmıştır ve bu gerçekleri göz önünde bulundurarak “superfresh” i satın alarak dondurulmuş gıda sektörüne girmiştir.

44 Günümüzde artık eski müşteri eski müşteri değil; eski pazar eski pazar değil; eski alışveriş eski alışveriş değil, tüketiciler eskisi kadar kolay ikna olmamakta, kolay tercih yapmamaktadır. Pazarlarda eskisi gibi 3-5 çeşit mal bulunmamakta; gerçeğiyle taklitiyle, iyisiyle kötüsüyle, ucuzu ile pahalısı ile bol miktarda ürün bulunmaktadır. Ülker de bu değişimi göz önüne alarak dünyaca ünlü çikolata markası Godiva ve farklı sektörlerdeki ünlü markalardan Baycan, Komili, Doğa, Obaçay, Lovells, Rotopaş ve Çamlıca’yı bünyesine katmıştır.

45 İşletmeler, müşterilerini izleme ve satın alma eğilimlerini belirleme süreçlerinin kendilerine ne kazandırabileceklerini göz önüne almazlardı. Özellikle bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin de etkisiyle son 10 yılda müşterilerin izlenmesinin şirketler için hayati bir öneminin olduğu ortaya çıkmış oldu. Ülker, tüketicilerine kitlesel yollarla ulaşma konusunda mobil uygulamaları sıkça kullanıyor. Satışlarını arttırmak, tüketiciyle arasındaki duygusal bağ ve iletişimi güçlendirmek amacıyla Turkcell ile mobil pazarlama uygulamalarını gerçekleştiren Ülker, at-kazan kampanyaları, interaktif kampanyalar, mobil oyun, wap sitesinden mobil içeriklerin indirilmesi gibi mobil pazarlama araçları ile hedeflere ulaşıyor.

46 Ü lker homojen bir t ü ketici grubuna hizmet etmektedir. Ü lker ’ in ü r ü n ç eşidine g ö re hedef kitlesinde değişmeler olmakla birlikte 7 ’ den 70 ’ e her yaş grubunun ilgisini ç ekebilecek ü r ü nlere sahiptir. Hedef kitlesini iyi bir Pazar b ö l ü mlendirmesi yaparak ü r ü nleri tercih edilir konuma getirmiştir. Ü lker Grubu, g ö rsel sergileme tekniklerinde ü r ü n ç eşitliliğine dikkat ediyor. Planlı – plansız alışverişe g ö re mağaza ve reyon yerleşim planlarını ayarlıyor. T ü ketici memnuniyetini arttıracak raf d ü zenini oluşturmaya ç alışıyor. Reyonlarda dikkati istenilen ü r ü ne ç ekmek i ç in de askılı stand kullanıyor. Girmiş olduğu piyasalarda her ü lkenin teknik ve y ö ntemleri o coğrafyalara ve t ü ketici taleplerine d ü zenlemektedir. Ü lker m ü şteri hizmetleri t ü ketici sorunlarınla 7/24 ilgilenmekte, m ü şteri memnuniyetine ö nem vermektedir. M ü şterilerin şikayet ve ö nerileri şirket i ç in m ü şteri analizinde ö nem arz etmektedir.

47 Gelen iş fikirleri daha hızlı ve sistematik olarak değerlendirmek i ç in 2003 yılında Ü lker İş Geliştirme Birimi kuruldu. Bu birim, Ü lker Grubu ’ nun i ç ve dış ortaklarının teklif ve fikirlerine verdiği ö nemi g ö stermesi a ç ısından olduk ç a ö nem arz ediyor. Dış m ü şterilerinden gelen geri bildirimleri grubun verdiği ö nemi en g ü zel g ö steren ö rneklerden biri Yıldız Holding ’ in ambalaj sekt ö r ü ne girmesidir. TMME Ulusal Endeksi, T ü rkiye ç apında 81 ilde yapılan g ö r ü şmelerle şekilleniyor ve 2005 yılından bu yana t ü keticilerin markalardan ve firmalardan memnuniyetini sayısal olarak yansıtıyor.

48 Faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde “müşterilerin yüzündeki gülümseme için çalışma” vizyonuyla hareket eden Yıldız Holding, TMME kapsamında elde ettiği memnuniyet sonuçlarıyla bu anlayışın önemini bir kez daha vurgulamış oldu. Yıldız Holding’in amiral markası Ülker, çeşitli markalarıyla margarin sektöründe 83 puan alarak ilk sırada yer alırken, Golf markasıyla dondurma sektöründe 82 puanla sektör ikincisi, süt ve süt ürünleri sektöründe 84 puanla 3. oldu. Yıldız Holding markaları, değerlendirmeye alınan tüm sektörlerde, sektör puanının üzerinde puan aldı. SEKTÖRSEKTÖR PUANI ÜLKER PUANI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ 83 84 DONDURMA 82 MARGARİN 82 83

49 Ülker 2007 Türkiye müşteri memnuniyeti endeksine göre, müşteri memnuniyeti konusunda birinciliği kazandı. Ülker, bisküvi ve şekerleme sektöründe 86, dondurma sektöründe 85 puan alarak ilk sırada yer aldı. Margarin sektöründe ise 83 puanla 2. oldu. Ülker değerlendirmeye alınan tüm sektörlerde sektör puanının üzerinde puan aldı.

50 Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Türkiye Müşteri Memnuniyeti Ulusal Endeksi (TMME) 2008 yılının ikinci çeyrek sonuçlarına göre “İçim” kendi sektörünün birincisi olmuştur.


" Yeni ürünler yaratmak ve rekabet gücünü artırmak için AR-GE’ye verilen önem  65 yıllık tecrübesi ve innovasyon anlayışı  Ürün yelpazesinin genişliği." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları