Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Abdurrahman TÜRK EUREKA Proje Sorumlusu 29 Isparta, 29.04.2009 TÜBİTAK Ulusal Sanayi Ar-Ge Destekleri & EUREKA Programı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Abdurrahman TÜRK EUREKA Proje Sorumlusu 29 Isparta, 29.04.2009 TÜBİTAK Ulusal Sanayi Ar-Ge Destekleri & EUREKA Programı."— Sunum transkripti:

1 Abdurrahman TÜRK EUREKA Proje Sorumlusu 29 Isparta, 29.04.2009 TÜBİTAK Ulusal Sanayi Ar-Ge Destekleri & EUREKA Programı

2 2 Yenilik nedir? Bir ürün ya da hizmetin ilk fikrinin oluşmasını buluş (icat keşif), ilk pratik uygulama çabasını yenilik (inovasyon, yenilikçilik, yenileşim) olarak tanımlayabiliriz. Bilimsel ve teknolojik bir belirsizliği ortadan kaldırmaya yönelik araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) etkinlikleri, yenilik sürecinin sadece bir kısmını kapsar * Jan Fagerberg, 2005

3 Yenilik ve Ar-Ge 3 Ürün Yeniliği Süreç Yeniliği Organizasyonel Yenilik Pazarlama Yeniliği

4 Kapalı Yenilik Sistemi Araştırma Geliştirme Pazar Projeler Şirket sınırları

5 5 Açık Yenilik Sistemi Araştırma Geliştirme Mevcut Pazar Projeler Firma Sınırları Yeni Pazarlar Kaynak: Henry Chesbrough Lisans Spin-off firmalar

6 6 + Teknoloji Rekabet İlişkisi Araştırma-GeliştirmeTeknoloji VerimlilikÜretimRekabet Gücü Pazar Payı Karlılık -

7 7 806040200806040200 Karlılık (Lira) 01510152025 YılYıl Teknoloji Üretimi Teknoloji Transferi Mevcut Teknoloji Teknoloji Temin Seçenekleri

8 Projelerin Doğru Programa Yönlendirilmesi 8 Çerçeve Programları Ulusal Destekler

9 9 1508-TEKNOGİRİŞİM1507-KOBİ AR-GE 1501-SANAYİ AR-GE 7. Çerçeve Programı EUREKA İkli ve Çoklu İŞbirlikleri AR-GE Adımları

10 10 Teknogirişim Programı (1508) Kimler başvurabilir? Üniversitelerin örgün öğrenim veren, herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişiler başvurabilir. Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge proje giderlerinin %75’i oranında hibe destek. Destek miktarı 100.00 YTL ile sınırlandırılmıştır. Destekleme süresi En fazla 12 ay Avantajlar %75 oranında destek Proje yönetimi ve iş planı hazırlama eğitimi İşletme, kira ve iletişim giderleri destek kapsamında

11 11 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı (1507) Kimler başvurabilir? KOBİ statüsünde olan ve daha önce TÜBİTAK’tan hiç destek almamış ya da en fazla bir projesi desteklenmiş firmalar başvurabilirler. Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge proje giderlerinin %75’i oranında hibe destek. Proje bütçesi için üst sınır: 400.000 YTL Destekleme süresi En fazla 18 ay Avantajlar TÜBİTAK-TPE İşbirliğinde Patent Teşvik Sistemi Yeminli mali müşavir giderleri destek kapsamında Proje hazırlamak için alınan danışmanlıklar destekleniyor.

12 12 Kimler başvurabilir? Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ülkemizde yerleşik tüm kuruluşlar Destek biçimi ve miktarı Ar-Ge proje gidelerinine en fazla %60 oranında hibe destek Destekleme süresi En çok 36 ay Avantajlar Proje bütçesinde bir kısıtlama yok Harcama yapmadan önce destek almak mümkün Harcamaların YMM tarafından denetlenmesi Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı (1501)

13 Desteklenen harcama kalemleri nelerdir? Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip, yazılım ve yayın alımları Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler Yeminli Mali Müşavirlik denetim giderleri 13

14 14 1909 1498 711 595 503 Yıllara Göre Proje Başvuruları

15 15 Yıllara Göre Sağlanan Destek

16 16 Programlara Sunulan Ar-Ge Projelerinden Beklenen Hedefler 1.Yeni ürün geliştirilmesi 2.Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi 3.Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi 4.Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 1 ve 2 ürün geliştirme, 3 ve 4 süreç geliştirme

17 17 Teknoloji Kazanım Stratejisi 1 1 2 2 EUREKA Programı AB 7. Çerçeve Programı İşbirliğine ihtiyacım var!

18 EUREKA Programı

19 EUREKA nedir? EUREKA, pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programıdır. Programda uluslararası işbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklarla desteklenmektedir. 19

20 EUREKA Üyesi Ülkeler EUREKA, Uluslararası Ar-Ge destek programıdır. 20 Almanya Avusturya Belçika Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Fas Fransa Finlandiya Hırvatistan Hollanda G. Kıbrıs Rum Yönetimi İngiltere İrlanda İspanya İsrail İsveç İsviçre İtalya Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Monako Norveç Polonya Portekiz Romanya Rusya San Marino Slovakya Slovenya Sırbistan Türkiye Ukrayna Yunanistan Avrupa Birliği

21 EUREKA’nın Avantajları 21 Hızlı destek, Ar-Ge projeleri için en yüksek oranda hibe desteği, Pazara yakın Ar-Ge, Ulusal kurallarla uluslararası boyutta Ar-Ge yapma, Yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim Alanında lider firmalarla çalışma Yeni pazarlara açılma

22 22 EUREKA Programı 1985’ten bu yana: - 2500’den fazla Ar-Ge projesi - 25 Milyar Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi 1985’ten bu yana: - 2500’den fazla Ar-Ge projesi - 25 Milyar Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her yıl: - 200 civarında Ar-Ge projesi - 500 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi Her yıl: - 200 civarında Ar-Ge projesi - 500 Milyon Avro’nun üzerinde Ar-Ge hacmi

23 EUREKA projelerinde olması gereken özellikler En az iki farklı ülkeden katılımcılarla oluşturulmalı Sivil amaçlı uygulamalara yönelik olmalı Ortaklar arasındaki iş bölümü dengeli olmalı Kısa zamanda ticarileşebilecek bir ürün, süreç ya da hizmete yönelik bir proje olmalı 23

24 Teknoloji Alanları 24

25 EUREKA Projelerine Kimler Başvurabilir? 25 Ortak Olarak Hizmet Sağlayıcı Olarak

26 26 EUREKA projelerinde yer alan kurum ve kuruluşların dağılımı

27 Destek Sistemi 27 Destek Miktarı: 60%.... Büyük firmalar için 75%.... Kobi’ler için Proje süresinde ve büyüklüğünde kısıtlama yok! Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama

28 Desteklenen harcama kalemleri nelerdir? Personel giderleri Alet, teçhizat, prototip, yazılım ve yayın alımları Danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları Ülke içindeki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri Malzeme ve sarf giderleri Proje personeline ve varsa danışmanlara ait seyahat giderleri TPE’den alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler Yeminli Mali Müşavirlik denetim giderleri 28

29 EUREKA Fırsatları 29 Standart Başvuru/İkili İşbirlikleri EUROSTARS KümelerŞemsiyeler

30 EUREKA Fırsatları 30

31 31 İkili İşbirlikleri http://www.ericsson.com/tr/eureka

32 Kümeler Sektöründe lider firmalar etrafında oluşmuş yapılardır. Her küme belirli bir teknolojik alanda faaliyet gösterir. Uzun vadeli stratejik birlikteliklerdir. Çağrı sistemi mevcut olup, genelde yılda bir kez çağrı açılır. Uluslararası değerlendirmenin ardından projeler ulusal kaynaklardan fonlanır. 32

33 EUREKA kümeleri: ITEA2 33 Teknoloji Alanı: Yazılım teknolojileri, gömülü yazılım Yönetim Kurulu: Aribus Alcatel Bosch DaimlerChrysler Nokia Philips ITEA2 Etkinliği: Şubat 2009, İstanbul www.eureka.tubitak.gov.tr/itea2 Siemens Thales

34 ITEA2 PO Days ITEA2 Proje Pazarı - 2009 16 - 17 Şubat 2009 İstanbul 34

35 EUREKA kümeleri: CELTIC 35 Teknoloji Alanı: Telekomünikasyon, mobil iletişim internet altyapıları Yönetim Kurulu: Alcatel-Lucent British Telecom Deutsche Telekom Ericsson Eurescom FT-Orange Nokia RAD Data Communications Telefonica Thomson Turkcell www.eureka.tubitak.gov.tr/celtic

36 EUREKA kümeleri: CELTIC 14 Kasım 2008 – Celtic Etkinliği 11-12 Mart 2009 – Celtic Proje Pazarı Etkinliği 36

37 EUREKA kümeleri: CATRENE 37 Teknoloji Alanı: Mikro ve nano elektronik Kurucu Firmalar: Alcatel-Lucent EADS ASML Carl Zeiss STMicroelectronics Thomson Robert Bosch Infineon Technologies Bull ASM International NXP Semiconductors www.eureka.tubitak.gov.tr/catrene

38 EUREKA kümeleri: Eurogia+ 38 Teknoloji Alanı: Yenilenebilir Enerji Kurucu Firmalar: Almanya EADS FUGRO IHCİtalya AKER Yards, Linde HollandaSAIPEMspa AMEC, WOOD Group IZAR, SENERFransa C.A. CGG, SAIPEMsa, İngiltereİspanya SCHLUMBERGER, TECHNIP BV WesternDeco, DNV, AKER-KVAERNER, ALSTOM Marine www.eureka.tubitak.gov.tr/eurogia+

39 Küme Projelerinde Yer Almanın Avantajları Avrupa’nın lider firmalarıyla birlikte çalışmak Geleceğin teknolojilerine şimdiden şekil veren ekipte yer almak Uzun vadedeki, stratejik projelerin içerisinde bulunarak, rekabet öncesi ortak araştırmalara katılmak, ilgili alanlardaki standartlardan ve teknik düzenlemelerden önceden haberdar olmak 39

40 Şemsiyeler EUREKA şemsiyeleri (Umbrellas), üye ülkelerdeki EUREKA programlarında aktif rol alan ülke temsilcileri ve hedef sektörü temsil eden firmalar arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulmuş sektörel yapılanmalardır. 40

41 Şemsiyeler PROFACTORY ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ ROBOTBİLİM EUROENVIRON ÇEVRE EUROAGRI+ TARIM BESLENME ve YİYECEK SEKTÖRÜ 41

42 42 www.eurostars-eureka.eu EUROSTARS Programı

43 Programın amacı  Avrupa Komisyonu ve EUROSTARS üye ülkelerinin, Avrupa’daki KOBİ’lerin rekabetçiliğinin arttırılması için başlattıkları; KOBİ’lere özel, hızlı ve etkin bir Ar-Ge destek programıdır.  EUROSTARS herhangi bir teknoloji alanı ve sektör ayrımı yapmaksızın Ar-Ge odaklı faaliyetler yürüten KOBİ’lerin projelerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. 43

44 44 Pazara Yakınlık EU FP EUREKA Araştırma Yoğunluğu EUROSTARS Uluslararası değerlendirme, uluslararası fonlama Uluslararası değerlendirme, ulusal fonlama Ulusal değerlendirme, ulusal fonlama Karşılaştırma

45 Üye Ülkeler Almanya Avusturya Belçika Çek Cumhuriyeti Danimarka Estonya Finlandiya Fransa Güney Kıbrıs Hollanda İrlanda İspanya İsrail İsveç 45 İsviçre İtalya İzlanda Letonya Litvanya Macaristan Norveç Polonya Portekiz Romanya Slovenya Turkiye Yunanistan

46 EUROSTARS’ın avantajı Türkiye’de AB KOBİ tanımına uyan tüm firmalar KOBİ’lerin yararlanacağı avantajlardan yararlanabilecek.  Personel sayısı 250’den az olmak  Yıllık cirosu 50 Milyon Avro’nun altında olmak Daha az prosedür daha hızlı destek imkanı Projelerin uluslararası değerlendirmeye tabi tutulması Mali raporlamalar ulusal kurallara göre yapılacak. 46

47 EUREKA’ya Katılma Yolları: Yeni bir standart EUREKA projesi başlatmak, Mevcut EUREKA projelerine katılmak, Küme projelerine katılmak, Şemsiye projelerine katılmak, EUROSTARS projesi başlatmak. 47

48 48 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci Eureka Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması 1.Literatür taraması 2.Pazar analizi 3.Mevcut projelerin araştırılması Yeni Bir Standart EUREKA Projesi Başlatmak

49 Proje Ortak Arama Süreci 49 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci Eureka Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması 1.Firmanın diğer alanlarda işbirliği yaptığı ortaklarını projeye dahil etmesi 2.Eureka veritabanındaki projelerde yer alan uygun firmaların taranması 3.Eureka Ortak Arama Formunun doldurularak TÜBİTAK’a başvurulması (www.eureka.tubitak.gov.tr/docs)www.eureka.tubitak.gov.tr/docs

50 EUREKA Başvuru Formunun Hazırlanması 50 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci Eureka Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması

51 Elektronik Başvuruda Bulunulması 51 Zaman Maliyet Kapsam Proje planı ve kuruluşun altyapısı Endüstriyel Ar-Ge içeriği teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü Proje bütçesi Proje Fikrinin Olgunlaştırılması Proje Ortak Arama Süreci Eureka Başvuru Formunun Hazırlanması Elektronik Proje Başvurusunda Bulunulması http://eteydeb.tubitak.gov.tr

52 Mevcut EUREKA Projelerine Katılmak 1.Ortak arayan projelerin bulunması. ( http://www.eureka.be/inaction/portfolioAdvancedSearch.do) http://www.eureka.be/inaction/portfolioAdvancedSearch.do 2.Uygun projelerin tespit edilerek proje koordinatörüyle temasa geçilmesi. 3.Eureka başvuru formunun güncellenmesi. 4.Elektronik proje başvurusunda bulunulması. 52 Daha fazla bilgi için: www.eureka.tubitak.gov.tr

53 Küme Projelerine Başvuru Süreci 1.Adım Bir proje fikriniz var ve TÜBİTAK EUREKA Ofisi ile temasa geçtiniz. 2.Adım Proje fikrinizi geliştirdiniz ve ortaklık kurdunuz. 3.Adım Proje ortaklarınızla birlikte proje özetini ilgili küme yönetimine sundunuz.(Şubat-Nisan ayları arasında) 4.Adım Değerlendirme sonucu olumlu ise kapsamlı proje teklifini Ekim ayına kadar ilgili küme yönetimine sundunuz. (Haziran-Ekim değerlendirme zamanı) 5.Adım Projeniz, TÜBİTAK tarafından oluşturulan ilgili alan komitesi tarafından değerlendirilir. Ulusal Destek Sistemine uygunsa projeniz kabul edilir. 6.Adım Projeniz EUREKA etiketi alır. 53

54 Şemsiye Projeleri Başvuru Süreci 54 Şemsiye başvuru süreci, standart EUREKA başvuru sürecinin aynısıdır.

55 EUROSTARS başvuru süreci 55 Proje Fikrinin Olgunlaştırılması EUROSTARS websitesine kayıt olunması Ortak Arama Süreci EUROSTARS Başvurusunun Hazırlanması TÜBİTAK ile sözleşme imzalanması Literatür taraması Pazar analizi Mevcut projelerin incelenmesi www.eurostars-eureka.eu sitesine firma kaydının yapılarak başvuru formunun bilgisayara indirilmesi Firmanın diğer alanlarda işbirliği yaptığı ortaklarını projeye dahil etmesi Eureka veritabanındaki projelerde yer alan uygun firmaların taranması Eureka Ortak Arama Formunun doldurularak TÜBİTAK’a başvurulması EUROSTARS Başvuru Formunun EUROSTARS Başvuru Formunun hazırlanarak EUROSTAS web sitesi aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. EUROSTARS başvuru formuna ek olarak; Firmanın son yıl ait bütçesinin bir kopyası Taslak konsorsiyum anlaşması da iletilmelidir

56 www.eureka.tubitak.gov.tr 56

57 Teşekkürler İletişim Bilgileri 0312 468 53 00 / 4554 a bdurrahman.turk@tubitak.gov.tr eurostars@tubitak.gov.tr eureka@tubitak.gov.tr


"Abdurrahman TÜRK EUREKA Proje Sorumlusu 29 Isparta, 29.04.2009 TÜBİTAK Ulusal Sanayi Ar-Ge Destekleri & EUREKA Programı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları