Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bağımsız Veri Koruması Kurumlarının Yapısı Dr. Nilgün Başalp, LL.M. Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bağımsız Veri Koruması Kurumlarının Yapısı Dr. Nilgün Başalp, LL.M. Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi"— Sunum transkripti:

1 Bağımsız Veri Koruması Kurumlarının Yapısı Dr. Nilgün Başalp, LL.M. Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi nbasalp@bilgi.edu.tr

2 Veri Koruması Kurumunun Görev ve Yetkileri Kişisel Verilerin Korunması Sicili’ni tutar Bildirim Yoluyla Şikayetleri kabul eder Şikayetler hakkında karar verir (idari para cezası) İhlal Olup Olmadığını re’sen denetler Uluslararası kurumlarla işbirliği yapar Yıllık Faaliyet Raporu hazırlar Kanun Tasarı ve Teklifleri hakkında görüş beyan eder

3 Veri Koruması Kurumu......bir kontrol birimidir: Gözetim ve denetim görevini gereği gibi yapabilmesi BAĞIMSIZ olmasını gerektirir.

4 Veri Koruması Kurumu......bir denetim birimidir:  Araştırma ve soruşturma yetkisinin yanı sıra görevini gereği gibi ifa edebilmesi için gerekli olan her türlü bilgiyi edinme yetkisi  Kişisel verilerin işlenmesinden önce verilerin engellenmesi, silinmesi ve hatta yok edilmesini isteme yetkisi: Berlusconi Örneği: http://www.ntvmsnbc.com.tr/id/24971398/ (Sardinya Adası’nda villada görüntüler)http://www.ntvmsnbc.com.tr/id/24971398/  Veri koruması mevzuatının ihlali halinde şikayette bulunma ve dava açma yetkisi  Kişisel verilerin hukuka uygun işlenip işlenmediğini ilgilinin talebi üzerine denetleme yetkisi.

5 Danışma Organı Faaliyet Raporu Hazırlama Görevi Yardımlaşma Görevi Sır Saklama Yükümlülüğü

6 Bazı Örnekler ÜlkeKontrol Birimi AlmanyaFederal Veri Koruması Görevlisi ( Federal Data Protection Commissioner - Bundesbeauftragter für den Datenschutz ) AvusturyaVeri Koruması Komisyonu (Data Protection Commission - Datenschutzkommission) BelçikaÖzel Hayatın Korunması Komisyonu ( Commission for the Protection of Privacy - Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ) DanimarkaVeri Koruması Ajansı (Data Protection Agency - Datatilsynet) FinlandiyaVeri Koruması Ombudsmanı (Office of the Data Protection Ombudsman -Tietosuojaviranomaiset) Fransa Medeni Haklar ve Enformasyon Teknolojisi Ulusal Komisyonu (National Commission on Information Technology and Civil Liberties - Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL) HollandaVeri Koruması Otoritesi (Data Protection Authority - College Bescherming Persoonsgegevens, CBP ) İngiltereBilgi Görevlisi (Office of the Information Commissioner ) İrlandaVeri Koruması Görevlisi (Data Protection Commissioner) İspanyaVeri Koruması Ajansı (Data Protection Agency - Agencia de Protección de Datos ) İsveçVeri Araştırma Heyeti (Data Inspection Board - Datainspektionen ) İtalyaKişisel Verileri Koruma Otoritesi (Regulatory Authority for the Protection of Personal Data - Garante per la protezione dei dati personali ) LüksemburgVeri Koruması Ulusal Komisyonu (National Data Protection Commission - Commission Nationale pour la Protection des Données ) NorveçVeri Araştırmacısı (Data Inspectorate - Datatilsynet ) PortekizUlusal Veri Koruması Komisyonu (National Data Protection Commission - Comissão Nacional de Protecção dos Dados, CNPD) YunanistanVeri Koruması Otoritesi (Hellenic Data Protection Authority)

7 KVK Tasarısı’nda Ulusal Denetim Birimi

8 KVK Tasarısı: Ulusal Denetim Biriminin Görev ve Yetkileri

9 KVK Tasarısı’nda Ulusal Denetim Biriminin Oluşumu

10 Fransa 17 üyeden oluşan Fransız Veri Koruması Birimi’nin Yapısı: Parlamento’dan dört üye 2 Senato Üyesi, 2 Ulusal Meclis Üyesi Economic and Sosyal Konsey’den 2 üye 6 Yüksek Mahkeme Hakimi “Conseil d’Etat”’dan ve Danıştay’dan 2 üye, “Cour de cassation”dan 2 üye “Cour des comptes”dan 2 üye 5 Üyenin 3’ü Bakanlar Kurulu, 1’i Meclis Başkanı 1’i Senato Başkanı

11 Avusturya Altı üyeli Veri Koruması Komisyonu, hükümetin önerdiği ve Cumhurbaşkanı’nın göreve atadığı kişilerden oluşmaktadır. ANCAK kanun gereği adaylarda aranan önkoşullar: göreve atanacak kişiler hukuk eğitimi* almış olmalı göreve atanacak kişilerden biri mutlaka hakim olmalı Hükümetin komisyonun oluşuma ilişkin olarak Cumhurbaşkanı’na sunacağı önerinin hazırlanması görevi Başbakan’ındır. Başbakan bu görevi yerine getirirken, (OGH) Avusturya Yüksek Mahkemesi Başkanı’nın önereceği üç hakim arasından birini Eyaletlerin önereceği adaylar arasından ikisini İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun önereceği üç adaydan birini Avusturya Ticaret Odası’nın önereceği üç adaydan birini Önerilecek tüm adayların veri korumasında bilgi ve tecrübe sahibi olması gerekmekte Avusturya Veri Koruması Komisyonu’nun üyelerinden biri mutlaka hukuk eğitimi almış federal memurlardan seçilmeli Bkz.: http://www.dsk.gv.athttp://www.dsk.gv.at

12 Almanya Alman Veri Koruması Kontrol Birimi “Bundesbeauftragter für Datenschutz” hükümet tarafından önerilerek parlamento tarafından oyçokluğu ile seçilir ve Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Görev süresi beş yıl olup, bir kez daha seçilmesi mümkün. En az 35 yaşında olmalıdır. Alman Veri Koruması Görevlisi bağımsız olup, emir ve talimat almaz, veri koruması mevzuatını uygulamak ve uygulanmasını denetlemekle görevlidir. http://www.bfdi.bund.de

13 İtalya İtalyan veri Koruması Birimi (Garante) dört üyeden oluşmakta. Üyelerden ikisi Bakanlar Kurulu tarafından, iki üyesi ise Senato tarafından seçilmektedir. Üyelerden her biri ya hukuk ya da bilgisayar bilimleri alanında eğitim almış olmalıdır. Her iki alandan üyelerin kurulda bulunması yasal bir koşuldur. Bkz.: http://www.garanteprivacy.it/http://www.garanteprivacy.it/

14 Hollanda 1. Hollanda veri Koruması Komisyonu bir başkan ve iki üyeden oluşmaktadır. Ancak bunun yanı sıra, çeşitli sektörler dikkate alınarak başka üyelerin de atanmasının yolu açık tutulmuştur. 2. Yüksek Mahkeme’ye hakim olarak atanmada aranan koşulları sağlayan hakimler Başkan olabilmektedir. Başbakan’ın “Başkan” olarak önerdiği aday kraliçenin fermanı (royal decree) ile altı yıllığına atanmaktadır. Diğer iki üye ile özel üyeler de Başbakan’ın önerdiği adaylar esas alınarak kraliçenin fermanı ile atanmaktadır. Bkz.: http://www.dutchdpa.nlhttp://www.dutchdpa.nl

15 Liechtenstein Hükümetin önerdiği adaylar arasından Meclis sekiz yıllık bir görev süresi ile Veri Koruması Görevlisi’ni seçmektedir. Veri Koruması Görevlisi yasa gereği, meclisin, hükümetin, bir mahkemenin ya da idari bir kurumun üyesi olmamalıdır. Göreve atanmasıyla birlikte bu görevlerden alınır. Bkz.: http://www.llv.li/llv-dss-home.htmhttp://www.llv.li/llv-dss-home.htm

16 Soru & Cevap

17 Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Nilgün Başalp


"Bağımsız Veri Koruması Kurumlarının Yapısı Dr. Nilgün Başalp, LL.M. Istanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları