Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu."— Sunum transkripti:

1 Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu

2 Erasmus+: Kimler katılabilir
Öğrenciler, eğitimciler, çıraklar, okul çocukları, yetişkin öğrenciler, gönüllüler, profesörler, öğretmenler, gençlik çalışanları, eğitim kurumlarındaki profesyoneller program faaliyetlerine bir kurum, kuruluş, bu tür faaliyetler düzenleyen gruplar ve oluşumlar vasıtası ile katılabilirler. Bu çerçevede “katılımcılar” ve “katılımcı kuruluşlar” söz konusudur. Mesleki Eğitim Öğretim (MEÖ) alanındaki projelerde hedef kitle mesleki öğretim kapsamındaki çıraklar ve öğrenciler, mesleki eğitim alanındaki profesyoneller ve eğiticiler, temel mesleki öğretim kurumlarının personeli ile şirketlerdeki eğiticiler ve profesyonellerdir. Katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar için katılım şartları bulundukları ülkeye göre belirlenir.

3 Erasmus+: Uygun ülkeler / Program ülkeleri AB üyesi olmayan ülkeler
Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ programının tüm faaliyetlerine tam olarak katılabilir: AB üyesi ülkeler Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Almanya Estonya İrlanda Yunanistan İspanya Fransa Hırvatistan İtalya Kıbrıs Latvia Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç Birleşik Krallık AB üyesi olmayan ülkeler Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya İzlanda Lihtenştayn Norveç İsviçre Türkiye

4 Erasmus+: Uygun ülkeler / Ortak ülkeler
Aşağıdaki ülkeler Erasmus+ programının belirli faaliyetlerine belirli şartlar dahilinde katılabilir: AB’ye komşu ülkeler Doğu Ortak Ülkeler: Güney Akdeniz ülkeleri: Batı Balkanlar: Diğer: Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Gürcistan, Moldova, Ukrayna Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Libya, Lübnan, Mısır, Suriye, Tunus, Ürdün Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan Rusya Federasyonu Diğer ortak ülkeler Programın bazı faaliyetleri dünyanın her yerinden ortak ülkelere açıktır. Bazı faaliyetlerde ise coğrafi kapsam daha dar tutulmuştur.

5 Vize ve oturma izni ile ilgili hususlar
Erasmus+ katılımcıları faaliyete ev sahipliği yapan program ya da ortak ülkede kalmak için ihtiyaç duyabilecekleri vize ve oturma izinlerinin alınmasından kendileri sorumludur. Ulusal Ajans ve Yürütme Ajansı bu izinler konusunda daha fazla öneride bulunabilir ya da destek olabilir. Faaliyetlerin planlanmasında vizelerin ya da oturma izinlerinin zaman alacağı dikkate alınmalıdır.

6 Erasmus+ programının yapısı (1)
Erasmus+ üç Ana Eylem altında işleyecektir. MEÖ konulu projeler de bu üç ana eylem çerçevesi içerisinde kalacak şekilde planlanmalıdır. ANA EYLEM 1 - Bireylerin Hareketliliği ANA EYLEM 2 - Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi ANA EYLEM 3 - Politika reformuna destek

7 Erasmus+ programının yapısı (2)
ANA EYLEM 1 - Bireylerin Hareketliliği aşağıdaki faaliyet türlerini destekleyecektir: Öğrencilerin ve personelin hareketliliği: Öğrenciler, eğitim görenler, gençler ve gönüllüler ile profesörler, öğretmenler, eğiticiler, gençlik çalışanları, eğitim kurumlarının personeli ve sivil toplum kuruluşları için yabancı bir ülkede öğrenim ve/veya profesyonel deneyim fırsatları.

8 Erasmus+ programının yapısı (3)
ANA EYLEM 2 - Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi aşağıdaki faaliyet türlerini destekleyecektir: Öğretim, eğitim ve gençlik ile yeniliğin özendirilmesi; eğitim, öğretim ve gençlik ya da ilgili diğer konularda çalışan değişik türden kuruluşlar arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı içerecek girişimleri destekleyen milletlerarası Stratejik ortaklıklar; Yüksek öğretim kurumları ile yeniliği, girişimciliği, yaratıcılığı, istihdam edilebilirliği, bilgi değişimini ve/veya disiplinler arası öğretimi ve öğrenimi geliştirmek isteyen işletmeler arasında Bilgi Ortaklıkları; Bir ya da daha fazla profesyonel alanda gösterilmesi gereken becerilerin ya da özel bir ekonomik sektördeki eğilimlerin üzerine tasarlanmış ortak mesleki eğitim müfredatı, programlar, öğretim ve eğitim metodolojilerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını destekleyen Sektör Beceri Ortaklıkları;

9 Erasmus+ programının yapısı (4)
ANA EYLEM 2 - Yenilik için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi aşağıdaki faaliyet türlerini destekleyecektir (devam): Yüksek öğrenim ile gençlik alanlarında Ortak Ülkeler ile işbirliğini destekleyen Kapasite Geliştirme projeleri. Kapasite Geliştirme projeleri kurum ve kuruluşlar ile sistemleri modernizasyon ve uluslararasılaşma süreçlerinde desteklemeyi amaçlar. Proje hedeflerine katkısı olabildiği oranda belirli hareketlilik faaliyetleri desteklenir; eTwinning, Avrupa Yetişkin Öğrenim Platformu (EPALE) ve Avrupa Gençlik Portalı gibi bilgi teknolojileri (IT) destek platformları, Avrupa çapında ve ötesinde okul ve yetişkin eğitimi alanındaki öğretmenler, eğiticiler ve diğer pratisyenler ile gençler, gönüllüler ve gençlik çalışanları için sanal işbirliği ortamları, imkanlar için veri tabanları, tecrübe toplulukları ve diğer online hizmetler sağlar.

10 Erasmus+ programının yapısı (5)
ANA EYLEM 3 – Politika reformuna destek aşağıdaki faaliyet türlerini destekleyecektir: Olgu temelli polika üretimi ve Avrupa 2020 çerçevesinde izlenmesi için Öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında bilgi, özellikle : akademik ağ ile derin iş birliği halinde, ülkeye özel ve tematik analizler, Öğretim, eğitim ve gençlik için Eşgüdümde Açık Metod yolu ile eşli öğrenme ve eşli değerlendirme Paydaşlar arasında yenilikçi politikaların geliştirilmesini teşvik etmek ve karar vericileri yenilikçi politikaların etkinliğini, sağlam değerlendirme metotlarına dayanarak saha tecrübeleri ile test etmek için Müstakbel Girişimler;

11 Erasmus+ programının yapısı (6)
ANA EYLEM 3 – Politika reformuna destek aşağıdaki faaliyet türlerini destekleyecektir (devam): Şeffaflığı, nitelik ve becerilerin kabul edilmesini ve kredi transferini kolaylaştırmak, kalite güvencesini güçlendirmek, nonformal ve informal öğrenimi geçerli kılmak, beceri yönetimi ve kılavuzluğu için AVRUPA Politikasını destekleme araçları; Paydaşlar arasında yenilikçi politikaların geliştirilmesini teşvik etmek ve karar vericileri yenilikçi politikaların etkinliğini, sağlam değerlendirme metotlarına dayanarak saha tecrübeleri ile test etmek için Uluslar arası kuruluşlar ile işbirliği;

12 Erasmus+ programının yapısı (7)
ANA EYLEM 3 – Politika reformuna destek aşağıdaki faaliyet türlerini destekleyecektir (devam): Resmi yetkililer, öğretim, eğitim ve gençlik alanında hizmet verenler ve paydaşlar arasında Avrupa 2020, Öğretim ve Eğitim 2020, Avrupa Gençlik Stratejisi ve diğer sektöre özel Avrupa politikaları ile AB öğretim, eğitim, gençlik politikalarının harici boyutu hakkında farkındalık oluşturmak için paydaş diyaloğu, politika ve programın tanıtımı gereklidir. Bunlar aynı zamanda program sonuçlarından etkin olarak faydalanılmasını ve dişe dokunur bir etki üretilmesini sağlamak için de gereklidir.

13 Erasmus+ programını kim uyguluyor? (1)
Avrupa Komisyonu Erasmus+ programının işleyişinde nihai yetkili Avrupa Komisyonu’dur. Bütçeyi yönetir ve öncelikleri, hedefleri ve program için kriterleri belirler… Avrupa seviyesinde genel uygulamayı, takibi ve değerlendirmeyi yönlendirir ve izler. Avrupa Komisyonu aynı zamanda ulusal seviyede uygulanacak faaliyetlerin izlenmesinden ve eş güdümünden de sorumludur. Avrupa seviyesinde “Avrupa Komisyonu’nun Öğretim, Görsel İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı (Yürütme Ajansı) Erasmus+ programının merkezi faaliyetlerinin icrasından sorumludur. Yürütme Ajansı bu projelerin tüm süreçlerinde yetkilidir mercidir.

14 Erasmus+ programını kim uyguluyor? (2)
Ulusal Ajanslar Erasmus+ programı genel olarak Dolaylı Yönetim şeklinde, Ulusal Ajanslar tarafından uygulanır. Avrupa Komisyonu bütçe uygulama işlemlerini Ulusal Ajanlara havale etmiştir. Bu amaç doğrultusunda, her program ülkesi bir ya da daha fazla Ulusal Ajans atamaktadır. Bu ulusal ajanslar programı ulusal seviyede tanıtır ve uygular; katılımcı kuruluşlar ile Avrupa Komisyonu arasında bağlantı görevi görür. Ulusal Ajans; Erasmus+ programı hakkında bilgi sağlar; başvurulan projeler arasında adil ve şeffaf bir seçim yürütür; kendi ülkesinde Program’ın uygulanmasını izler ve değerlendirir; başvuru yapan proje sahiplerine ve katılımcı kuruluşlara destek sağlar; ulusal ajanslar ağı ve Avrupa Komisyonu ile etkin iş birliği gerçekleştirir; Program’ın görünürlüğünü sağlar; Program ile elde edilen sonuçların ulusal ve bölgesel seviyede yaygınlaştırılmasını ve kullanılmasını özendirir.

15 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (1)
Yukarıda anlatılanların yanı sıra aşağıdaki kuruluşlar da Erasmus+ programının yürütülmesinde tamamlayıcı uzmanlık desteği sağlar: Eurydice Network Eurydice Network Avrupa eğitim bilgi ağıdır. Avrupa’da eğitim sisteminden ve politikasından sorumlu olanlara, verecekleri kararlarda yardımcı olacak, Avrupa seviyesinde karşılaştırmalı analizler ve öğretim ve gençlik alanlarında uluslar özelinde bilgiler sağlar. Yürütme Ajansı’nda bir merkezi eşgüdüm birimi ile tüm Erasmus+ program ülkelerinde (ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ ve Sırbistan’da) ulusal birimler halinde örgütlenmiştir.

16 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (2)
eTwinning Destek Hizmetleri eTwinning’e katılan öğretmenler ve okullar Ulusal Destek Hizmeti’nden destek alırlar. Ulusal Destek Hizmeti (NSS) Merkezi Destek Hizmeti (CSS) tarafından koordine edilir ve okullara kayıt, ortak bulma ve proje faaliyetleri için yardımcı olur; faaliyeti tanıtır, ödüller ve kalite sertifikaları verir, öğretmenler için profesyonel gelişim faaliyetleri düzenler.

17 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (3)
Ulusal Erasmus+ Ofisleri Ulusal Erasmus Ofisleri bulundukları ülkelerde yüksek öğretim alanında Erasmus+ Programı’na katılan paydaşlar için odak noktalarıdır. Türkiye’de üniversitelerde Erasmus+ ofisleri bulunmaktadır.

18 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (4)
Euroguidance Ağı Euroguidance, Mesleki Rehberlik Ulusal Kaynak Merkezleri ağıdır. Temel Görevleri: Avrupa’daki, eğitim ve öğretim fırsatları hakkında bilgi sağlamak, özellikle rehberlere; Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Alanı ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki yeterlilikler ile öğretim ve eğitim sistemleri hakkında kaliteli bilgi değişimini sağlamak; Ploteus portalını desteklemek. Türkiye’de Ulusal Mesleki Rehberlik ve Yönlendirme (Euroguidance) Merkezi yürütme görevi Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) verilmiştir. Euroguidance Türkiye’nin kuruluş amacı da eğitim, iş ve kariyer alanlarında çalışan otorite, rehber ve danışmanları bu konuda bilgilendirmek ve yönlendirmektir.   

19 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (5)
Europass Ulusal Merkezleri Europass kişilere becerilerini ve niteliklerini temiz ve şeffaf bir şekilde Avrupa seviyesinde sunmaları için yardımcı olmayı amaçlar. Europass dokümanları, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına girmek isteyen veya iş arayan Avrupa vatandaşlarının gönüllü kullanımına açık ve sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan bir dokümanlar klasörüdür. Mesleki Yeterlilik Kurumu (Ulusal Europass Merkezi)

20 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (6)
Ulusal ECVET (Mesleki Eğitim İçin Avrupa Kredi Transfer Sistemi) Uzmanları Ağı Mesleki Eğitim ve Öğretimde Kredi Transfer Sistemi (ECVET) ile bireylerin farklı ülkelerde ve farklı kurumlarda eğitimlerini tamamlayabilmelerinin yolu açılmaktadır.

21 Program’ın uygulanmasında yer alan diğer kuruluşlar (7)
EURODESK Ağı Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı’dır.

22 Ana Eylemler ve MEÖ

23 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Öğrenci hareketliliği: Yurtdışında 12 aya kadar MEÖ kursiyerliği Bu faaliyet hem çıraklara hem de mesleki öğrenim okulları öğrencilerine açıktır. Bu öğreniciler kendi ülkelerinden başka bir ülkede mesleki kurs için yerleştirilir. Kursiyerler ya bir iş yerinde (işletme ya da diğer ilgili kuruluşlar) ya da bir MEÖ okulunda misafir edilir. Her bir hareketlilik faaliyeti, faaliyetin yüksek bir kalite seviyesinde olmasını sağlamak adına, bir “Öğrenme Sözleşmesi” de içeren, gönderen ve kabul eden kuruluşlar arasında önceden kararlaştırılmış bir kalite çerçevesi kapsamında gerçekleştirilir. Eğitim çıktıları resmi olarak tanınır ve kurumsal seviyede onanır. Gerekirse, kursiyerin kendi ülkesinde gördüğü kursun kapsamına uygun olmasını sağlamak için kurs içeriği uyarlanır. Gençlerin iş bulabilirliğini yükseltmek ve iş dünyasına geçişlerini kolaylaştırmak için okullarda ya da işletmelerde çıraklara MEÖ veren MEÖ okullarının yeni mezunları da bu faaliyete katılabilir.

24 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Personel hareketliliği: öğretim / eğitim görevlendirmeleri: Bu faaliyet MEÖ okullarındaki personelin yurt dışındaki ortak MEÖ okullarında ders / eğitim vermesini sağlar. İşletmelerin personelleri de yurt dışındaki bir MEÖ kuruluşunda eğitim verebilir. personel eğitimi: Bu faaliyet MEÖ personelinin yurt dışında bir işletmede ya da her hangi bir MEÖ kuruluşunda işe yerleştirilme ya da işbaşı eğitimi yoluyla gelişimini destekler. Erasmus+ personelin öğrenimi için: katılan kuruluşların stratejjk yaklaşımıyla çerçevelendirilmiş (misyonlarını modernize etmeyi ve uluslarasılaştırmayı hedefleyen) açık bir şekilde tarif edilmiş personel gelişim ihtiyaçlarına cevap veren ve uygun seçim, hazırlık ve izleme ölçütleri içeren, katılımcı personelin öğrenimde elde edeceklerinin uygun şekilde tanınacağını ve yaygınlaştırılacağını ve kuruluş içerisinde yaygın olarak kullanılacağını taahhüt eden, hareketlilik faaliyetlerine destek verir.

25 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Katılımcı kuruluşların rol ve görevleri: Başvuran kuruluş: hareketlilik projesinin başvurusunu yapar, bütçe sözleşmesini imzalar, bütçeyi ve raporlamayı yönetir. Başvuran bir konsorsiyum koordinatörü olabilir. Konsorsiyum koordinatörü –şart olmamakla birlikte- konsorsiyum içerisinde gönderen kuruluş da olabilir. Gönderen kuruluş: Yurtdışındaki faaliyete katılacak MEÖ kursiyerlerini ve personeli seçer ve gönderir. Ev sahibi kuruluş: Yabancı MEÖ kursiyerleri / personeli kabul eder ve bir faaliyet programı sunar ya da MEÖ personeli tarafından verilen eğitim faaliyetinden faydalanır. Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında ya da öğretim, eğitim, gençlik alanlarında faal bir kuruluştur. Bir ulusal hareketlilik konsorsiyumunda ortaktır ancak gönderen kuruluş değildir. Gönderen MEÖ kuruluşunun idari prosedürlerini paylaşır ve kolaylaştırır, işletmelerin ihtiyacına uygun profildeki kursiyerlerin seçiminde ve hazırlanmasında işbirliği yapar.

26 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Katılımcı kuruluşların rol ve görevleri (devam): Bir hareketlilik dönemi öncesinde gönderen ve ev sahibi kuruluşlar, kursiyerler ve eğiticiler ile birlikte, öğrenciler ve personel tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler üzerinde anlaşmış olmalıdır. Kursiyerler için “Öğrenim Sözleşmesi”, personel için ise “Hareketlilik Sözleşmesi” hazırlanır. Bu sözleşmeler yurtdışındaki öğrenim dönemi içerisinde hedeflenen öğrenim kazanımlarını tanımlar, resmi tanıma şartlarını detaylandırır ve tarafların haklarını ve sorumluluklarını sıralar. Bir ay ya da daha uzun süre ile hareketlilikten faydalanacak MEÖ kursiyerleri lisan desteği alabilir. Online lisan desteği Program’ın seyri süresince tedricen uygulamaya geçirilecektir. Lisan desteği Avrupa Komisyonu tarafından uygun katılımcılara yabancı dil yeterliklerini sağlamak için, hareketlilik öncesinde ya da süresinde gerekli olan yerde sağlanacaktır.

27 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Genel Uygunluk Koşulları (1) Uygun katılımcı kuruluşlar mesleki öğretim ve eğitimde faal herhangi bir resmi yada özel kuruluş ya da iş piyasasında veya öğretim, eğitim, gençlik alanlarında faal her hangi bir resmi ya da özel kuruluş Örneğin; bir mesleki öğretim okulu / kurumu / merkezi (sosyal işletmeler dahil) küçük / orta / büyük resmi yada özel bir işletme iş yaşamını temsil eden bir sosyal ortak ticaret odaları, ticaret birlikleri, profesyonel dernekler/vakıflar yerel, ulusal yada bölgesel bir kamu kurumu bir araştırma enstitüsü bir vakıf bir okul/kurum/öğretim merkezi (okul öncesinden liseye kadar, yetişkin eğitimi dahil, her seviyede) bir sivil toplum kuruluşu kariyer rehberliği, profesyonel rehberlik ve bilgi hizmetleri sunan bir kişilik, mesleki öğretim eğitim politikalarından sorumlu bir kişilik

28 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Genel Uygunluk Koşulları (2) Kim başvurabilir? Yurt dışına kursiyer ve personel gönderecek bir MEÖ kuruluşu (tek başına bir MEÖ kuruluşu olarak) Bir ulusal MEÖ konsorsiyumunun koordinatörü Kişiler bireysel olarak destek baş vurusu yapamaz. Uygun faaliyetler Bir MEÖ hareketlilik projesi şu faaliyetlerden bir ya da daha fazlasını içermelidir: MEÖ kursiyerliği Öğretim/eğitim görevlendirilmesi Personel eğitimi

29 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Genel Uygunluk Koşulları (3) Katılımcı kuruluş sayısı Bir hareketlilik faaliyeti milletlerarasıdır ve en azından farklı ülkelerden iki katılımcı kuruluş (en az birisi gönderen ve en az birisi ev sahibi) gerektirir. Bir ulusal MEÖ konsorsiyumu tarafından sunulan projelerde konsorsiyumun tüm ortakları aynı ülkeden ve başvuru zamanında tanımlanmış olmalıdır. Bir konsorsiyum en az 3 MEÖ kuruluşundan oluşur. Proje süresi 1 ya da 2 sene. Başvuru sahipleri, proje amaçlarına ve planlanmış olan faaliyetlere ve zamana göre, süreyi başvuru aşamasında seçmelidir. Başvuru yeri Başvuru sahibi kuruluşun bulunduğu ülkedeki Ulusal Ajans.

30 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Genel Uygunluk Koşulları (4) Başvuru zamanı Aynı yılın 1 Temmuz’unda başlayacak projelerin başvuruları en geç 17 Mart saat 12:00’de (Bürüksel zamanına göre gün ortası) teslim edilmiş olmalıdır. Başvuru yöntemi Diğer şartlar Bir MEÖ kuruluşu yada bir ulusal MEÖ konsorsiyumu bir seçim döneminde sadece bir başvuru yapabilir. Bununla birlikte bir MEÖ kuruluşu aynı zamanda başvuru yapan birden fazla konsorsiyumda ortak ya da koordinatör olabilir.

31 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Kursiyerlerin Hareketliliği İçin İlave Uygunluk Koşulları Faaliyet süresi 2 hafta – 12 ay Faaliyet yeri Katılımcılar faaliyeti diğer bir program ülkesinde, yurt dışında gerçekleştirmelidir. Uygun katılımcılar Gönderen kuruluşun ülkesinden çıraklar veya MEÖ öğrencileri (iş başı öğrenimi dahil tipik eğitim öğrencileri). Özel ihtiyaç sahibi, yaşı küçük, engelli MEÖ kursiyerlerine eşlik edecek kişiler. MEÖ okullarının ya da firmaların (örneğin eski çıraklar) yeni mezunları da faaliyete katılabilir. Yeni mezunlar yurt dışındaki kurs yerleştirmelerini mezuniyetten sonra bir yıl içerisinde gerçekleştirmelidir.

32 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Personel Hareketliliği İçin İlave Uygunluk Koşulları Faaliyet süresi 2 gün – 2 ay, seyahat süresi hariç. Faaliyet yeri Katılımcılar faaliyeti diğer bir program ülkesinde, yurt dışında gerçekleştirmelidir. Uygun katılımcılar MEÖ alanında faal her hangi bir kuruluşta çalışan ve MEÖ’de sorumluluğu olan personel (öğretmenler, eğiticiler, uluslararası hareketlilik görevlileri, idari personel, rehberlik hizmeti sunan personel). İlaveten, öğretim/eğitim görevlendirmesi durumunda faaliyet firmalardan, kamu kuruluşlarından ve/veya STK’lardan kişilere de açıktır.

33 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Değerlendirme kriterleri (1) Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan) Projenin; amaçlar ve önceliklere, katılımcı kuruluşların ve kişilerin ihtiyaçlarına uygunluğu. katılımcılar için yüksek kaliteli öğrenim faydaları sağlama, katılımcı kuruluşların kapasitelerini artırma ve uluslar arası bakışlarına katkı boyutu. Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 40 puan) Açıklık, bütünlük ve projenin tüm aşamalarında yüksek kalite, Proje amaçları ile önerilen faaliyetler arasındaki uyum; Uygulamadaki ayarlamalar, yönetim ve destek yöntemleri; Katılımcılara sağlanan hazırlığın kalitesi; Kursiyerlerin elde edecekleri faydaların tanınma ve onanması için yapılan ayarlamalar ile Avrupa saydamlık ve tanıma araçlarının kullanımı; Katılımcıların seçilim ve faaliyete katılımı için belirlenen ölçütlerin uygunluğu; Eğer varsa , ortak kuruluşlar ve diğer paydaşlar arasındaki işbirliğinin ve iletişimin kalitesi.

34 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Değerlendirme kriterleri (2) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Proje faydalarının değerlendirme ölçütlerinin kalitesi; Projenin potansiyel etkisi; proje süresi ve sonrasında, katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar üzerinde, doğrudan dahil olan kişilerin ve kuruluşların dışında, yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa ölçeğinde. Proje faydalarının katılımcı kuruluşlar dahilinde ve haricinde yaygınlaştırılması için hedeflenen yöntemlerin uygunluğu ve kalitesi. Bir projenin desteğe değer görülmesi için en az 60 puan alması gerekir. Bunun yanısıra, yukarıda belirtilen değerlendirme kriterlerinin her birinden de en azından %50 puan almış olmalıdır. Verilecek desteğin miktarı projenin içeriğine, baş vuranın geçmiş hareketlilik projelerindeki performansına, hareketlilik projelerine ayrılan ulusal bütçeye göre değişir.

35 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Tüm Hareketlilik Faaliyetleri İçin Geçerli Destekleme Kuralları (1) UYGUN MALİYETLER DESTEKLEME BİRİMİ MİKTAR Seyahat Yaşadıkları yerden, faaliyetin gerçekleştirileceği yere gidiş ve dönüş için, katılımcıların ve refakatçilerinin seyahat masraflarına destek Birim maliyet km seyahatler için katılımcı başına 180 Avro km seyahatler için katılımcı başına 275 Avro km seyahatler için katılımcı başına 360 Avro km seyahatler için katılımcı başına 530 Avro km seyahatler için katılımcı başına 820 Avro 8000km ve daha uzun seyahatler için katılımcı başına 1100 Avro

36 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
Tüm Hareketlilik Faaliyetleri İçin Geçerli Destekleme Kuralları (2) UYGUN MALİYETLER DESTEKLEME BİRİMİ MİKTAR Kurumsal destek Katılımcıların harcırahları hariç, hareketlilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ile ilgili tüm doğrudan masraflar. Hazırlık faaliuetleri (pedagojik, kültürlerarası, lisan) hareketlilik süresince katılımcıların izlenmesi, desteklenmesi ve kazanımların doğrulanması. Birim maliyet 100üncü katılımcıya kadar katılımcı başına 350 Avro + 100üncü katılımcıdan sonra her ilave katılımcı için 200 Avro Özel ihtiyaçlar için destek Engelli katılımcıları ile ilgili uygun doğrudan masraflar Uygun maliyetin bir kısmı Uygun maliyetin %100’üne kadar

37 ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği
MÖE Öğrenicilerine Özel İlave Hareketlilik Destekleri UYGUN MALİYETLER DESTEKLEME BİRİMİ MİKTAR Kişisel destek Faaliyet boyunca katılımcıların doğrudan harcırah destekleri Birim maliyet 14. Güne kadar kişi başı her gün için A2.1 + günler için A2.1’in %70’i 61. Günden 12 aya kadar A2.1’in %50’si Lisan desteği Katılımcılara verilen destek ile doğrudan ilişkili – faaliyetten önce ya da sırasında- faaliiyet sırasında kullanacakları dili geliştirmek için Sadece 1-12 ay sürecek faaliyetler için İhtiyaç duyan katılımcı başına 150 Avro İstisnai maliyetler Daha az imkanlara sahip kursiyerlerin desteklenme masrafları Uygun maliyetin kısmi olarak geri ödenmesi Uygun maliyetin %100’ü

38 Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı)
ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (1) Harcırah miktarları her ulusal ajans tarafından aşağıdaki tabloda verilen alt ve üst limitler arasında kalmak üzere, faaliyetin yapılacağı ülkeye göre, ayrı ayrı belirlenecektir. Daha detaylı için Ulusal Ajans internet sitesine bakılmalıdır. Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı) Min-Maks (gün başına) A2.1 A2.2 Belçika 23-92 70-140 Bulgaristan Çek Cumhuriyeti

39 Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı)
ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (2) Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı) Min-Maks (gün başına) A2.1 A2.2 Danimarka 27-108 80-160 Almanya 21-84 60-120 Estonya 18-72 50-100 İrlanda 25-100 Yunanistan 22-88 70-140 İspanya Fransa Hırvatistan

40 Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı)
ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (3) Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı) Min-Maks (gün başına) A2.1 A2.2 İtalya 23-92 70-140 Kıbrıs 24-96 Latvia 21-84 60-120 Litvanya 18-72 50-100 Lüksemburg Macaristan 22-88 Malta Hollanda 26-104 80-160

41 Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı)
ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (4) Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı) Min-Maks (gün başına) A2.1 A2.2 Avusturya 23-92 70-140 Polonya 22-88 Portekiz 20-80 60-120 Romanya Slovenya 18-72 50-100 Finlandiya 24-96 İsveç 26-104 80-160 Birleşik Krallık 28-112

42 Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı)
ANA EYLEM 1 – Kişilerin öğrenim hareketliliği Kişisel Destek (Gün Başına Avro) (5) Kursiyerlerin Hareketliliği Personel Hareketliliği (veya refakatçı) Min-Maks (gün başına) A2.1 A2.2 Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya 21-84 60-120 İzlanda 25-100 70-140 Lihtenştayn 22-88 Norveç İsviçre Türkiye

43 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Hangi Faaliyetler Desteklenir? Bu Ana Eylem; Öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında “Stratejik Ortaklıklar”a, “Bilgi Ortaklıkları”na, “Sektör Beceri Ortaklıları”na, Gençlik alanında kapasite artırımına destek verir.

44 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Desteklenen projelerin şu faydaları sağlaması beklenir (1): hedef gruplar için yenilikçi yaklaşımlar: kişilerin ihtiyaçları ve beklentileri ile daha uyumlu, daha çekici öğretim ve eğitim programları, bilgi iletişim teknolojileri tabanlı yöntemler ve katılımcı yaklaşımlar, yeterliklerin tanınması ve onanması için yeni ya da geliştirilmiş süreçler, yerel toplumların faydası için faaliyetlerde daha yüksek etkinlik, dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal, lisan ve kültürel çeşitlilik ile ilgili yeni ya da geliştirilmiş uygulamalar, dil öğrenimi veya öğretiminde mükemmeliyet için European Language Label’ı kazanma fırsatları.

45 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Desteklenen projelerin şu faydaları sağlaması beklenir (2): kurum içinde daha çağdaş, dinamik, adanmış ve profesyonel bir ortam: iyi uygulamaları ve yeni yöntemleri günlük faaliyetlere yerleştirmek için hazır olmak; değişik alanlarda ya da diğer sosyoekonomik sektörlerde faal başka kuruluşlar ile sinerji üretmeye açık olmak; kişisel ihtiyaçlar ve kurumsal amaçlara uygun olarak personelin profesyonel gelişimi için stratejik planlama AB/uluslararası seviyede çalışmak için yükseltilmiş kapasite ve profesyonellik: geliştirilmiş yönetim yeterlikleri ve uluslararasılaşma stratejileri; diğer ülkelerden, eğitimin, öğretimin, gençliğin diğer alanlarından ve/veya diğer sosyoekonomik sektörlerden ortaklar ile güçlendirilmiş işbirliği; eğitim, öğretim, gençlik alanlarında AB/uluslar arası projeler organize etmek için daha fazla mali kaynak (AB bütçeleri haricinde); EU/uluslar arası projelerin hazırlık, uygulama, denetim ve takip aşamalarında kalitenin yükseltilmesi

46 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklıklar’ın amaçları (1): yeni ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirmek ve iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak yolu ile öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında kaliteyi ve alakalılığı artırmak özellikle girişimcilik, lisan ve dijital beceriler olmak üzere temel ve çapraz beceriler de dahil, temel yeterliklerin sağlanmasını ve değerlendirilmesini teşvik etmek iş piyasasının öğrenimin sağlanması ve niteliği hakkında alakasını artırmak ve öğretim, eğitim ve gençlik alanları ile iş dünyası arasındaki bağları güçlendirmek kişiselleştirilmiş öğrenim yaklaşımlarının, işbirliği içerisinde öğrenim ve kritik düşünmenin, bilginin stratejik kullanımının ve iletişim teknolojilerinin, açık öğretim kaynaklarının, açık ve esnek öğrenimin, sanal hareketliliğin ve diğer yenilikçi öğrenim yöntemlerinin desteklenmesi yoluyla öğretimde, eğitimde ve gençlikte yenilikçi uygulamaların edinilmesini özendirmek bölgeler arası ve sınır aşan yapısal iş birliğini özendirmek: yerel ve bölgesel kamu yöneticilerinin öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında niteliksel gelişim için bakışlarını geliştirmek

47 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklıklar’ın amaçları (2): yeni pedagojileri, bilgi teknolojisi tabanlı yöntemleri ve açık öğretim kaynaklarını dahil ederek, ilksel ve sürekli eğitimin kalitesini ve alanını artırmak ve yenilikler yoluyla öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında çalışmakta olan ya da aktif kişilerin profesyonel gelişimlerini artırmak özellikle stratejik gelişim, kurumsal yönetim, liderlik, öğrenim sağlanmasının kalitesi, uluslararasılaşma, eşitlik ve dahil edilme, özel gruplar için niteliksel ve odaklanmış faaliyetler konularında, öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında faal olan kuruluşların kapasitelerini geliştirmek herkes için kaliteli öğrenmeyi sağlamak, bırakmayı engellemek ve toplumdaki dezavantajlı grupların katılımını özendirmek için öğretimde, eğitimde ve gençlikte eşitlik ve dahil edilmeyi güçlendirmek bireyler için; kendi kişisel ve profesyonel gelişimleri ile aynı doğrultuda olmak üzere, gelecekte öğrenim ve kariyer yollarını destekleyerek; aktif vatandaşlığı, istihdam edilebilirliği ve yeni iş sahası yaratmayı (sosyal girişimcilik dahil) geliştirmek için girişimci öğretimi tanıtmak

48 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklıklar’ın amaçları (3): kaliteli kariyer kılavuzluğu, rehberlik ve destek hizmetlerini geliştirerek öğrenimde ve istihdam edilebilirlikte katılımı artırmak yeterliklerin ve niteliklerin tanınması, onanması ve saydamlığı için Avrupa referans araçlarının kullanılması ile öğrencilerin formal/nonformal öğretimin ve eğitimin türleri ve seviyeleri arasında geçiş yapabilmesini kolaylaştırmak Bu amaçlara; özel bir alanın politika hedeflerine, ihtiyaç ve tehditlerine yönelik (örneğin yüksek öğretim, mesleki öğretim ve eğitim, okul öğretimi, yetişkin öğretimi, gençlik) ya da öğretim, eğitim ve gençliğin bir çok alanı ile ilgili tehditler, ihtiyaçlar ve politika hedeflerine yönelik Projeler ile ulaşılacaktır.

49 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Öncelikler: çapraz becerilerin güçlendirilmesi ve öğretimde, eğitimde, gençlikte pratik girişimcilik uygulamalarının tanıtımı ve kabul edilmesi; personelin ve gençlik çalışanlarının bilgi teknolojileri metodları hakkında profesyonel gelişiminin özendirilmesi ve açık öğretim kaynaklarının değişik Avrupa dillerinde üretimi ve benimsenmesinin desteklenmesi; nonformal ve informal öğrenmenin onanmasının ve bunların formal öğretim yollarına nüfuz etmesinin kolaylaştırılması; “Öğretim ve Eğitim” ve “Gençlik” önceliklerinin bir ya da bir kaçını hedef almış olmak.

50 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Eğitim, Öğretim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklık nedir? Stratejik Ortaklık öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında etkin olan kuruluşlar ile işletmeler, kamu yetkilileri, değişik sosyoekonomik sektörlerde faal sivil toplum kuruluşlarına öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında yüksek kaliteli öğretme, eğitim, öğrenme ve genç işçiler, kurumsal organizasyon ve toplumsal yeniliğe yol açacak yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesi için işbirliği imkanı sağlar. Erasmus+ stratejik ortaklıkların gerçekleştirebileceği faaliyetler konusunda, bu faaliyetlerin proje hedeflerine ulaşmada en uygun seçenekler olduğunun savunulabildiği sürece, geniş esneklik sağlamaktadır.

51 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklık kapsamında desteklenen faaliyetler nelerdir? (1) Proje süresince bir stratejik ortaklık çok değişik faaliyetler gerçekleştirebilir. Örneğin; uygulamaların değişimini gerçekleştirmeye yönelik bakış açısı ile, kuruluşlar arasında iş birliğini güçlendirici faaliyetler; öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında, yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, denenmesi ve/veya uygulanmasını özendirecek projeler; formal, nonformal ve informal öğrenim yoluyla edinilmiş bilgi, beceri ve yeterliklerin tanınması ve onanmasını kolaylaştırıcı faaliyetler; öğretim, eğitim ve gençlik sistemlerinin geliştirilmesini ve yerel ve bölgesel kalkınmaya entegre edilmesini özendirecek, bölgesel karar vericiler arasında işbirliği faaliyetleri; faal vatandaşlığı ve girişimciliği (sosyal girişimcilik dahil) cesaretlendirmek üzere, girişimci düşünceyi ve becerileri teşvik edecek milletlerarası girişimler.

52 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Stratejik Ortaklık kapsamında desteklenen faaliyetler nelerdir? (2) Proje hedeflerine ulaşmakta katma değer sağladığı sürece, stratejik ortaklıklar kişiler için eğitim, öğretim ya da öğrenim faaliyetleri de düzenleyebilir.

53 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Kimler katılabilir? (1) öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında ya da diğer sosyoekonomik sektörlerde faal olan her tür kuruluş ile diğer alanlar ile çapraz faaliyetler gerçekleştiren kuruluşlar; yerel ve bölgesel karar vericiler, tanıma ve onama merkezleri, ticaret odaları, ticaret kuruluşları, kılavuzluk merkezleri, kültürel kuruluşlar, v.b. Proje amacına bağlı olarak Stratejik Ortaklıklar, farklı tecrübelerinden, uzmanlıklarından ve profillerinden yararlanmak, alakalı ve yüksek kaliteli proje sonuçları elde etmek için en uygun ve en geniş çerçevede farklı kuruluşları içermelidir.

54 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Kimler katılabilir? (2) Stratejik Ortaklıklar, temel kural olarak program ülkelerinde bulunan kuruluşlara açıktır. Ancak, Ortak Ülkelerden kuruluşlar da, varlıkları projeye önemli katma değer sağlayacak olması durumunda, projelerde ortak olarak (baş vuru sahibi değil) yer alabilirler.

55 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Uygunluk Kriterleri (1) Katılımcı kuruluşun uygunluğu Katılılımcı kuruluş bir Program Ülkesi’nde ya da bir Ortak Ülke’de kurulmuş her tür kamu ya da özel kuruluş olabilir. Örneğin; yüksek öğretim kuruluşları, okullar, eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, yetişkin eğitim merkezleri, STKlar, işletmeler, sosyal işletmeler, yerel/bölgesel/ulusal kamu kuruluşları, ticaret odaları, sanayi odaları, ticaret birlikleri, üretim/ticari kurumlar, vakıflar, firmalar arası eğitim merkezleri, kültürel kuruluşlar, müzeler, kütüphaneler, kariyer kılavuzluğu, rehberlik ve bilgi hizmetleri hizmeti veren kuruluşlar, bilgi/becerileri onayan kurumlar, Avrupa gençlik STKları, tescilli olma şartı olmaksızın iş ve gençlik alanında faal gençlik grupları. Bir Program Ülkesi’nde kurulu yüksek öğretim kuruluşlarının ortaklığı durumunda, bunların Yüksek Öğretim İçin Erasmus Sözleşmesi (ECHE) sahibi olması gereklidir. Ortak Ülkelerden bir yüksek öğretim kurumunun ortaklığında bu şart aranmaz ancak kuruluş bu sözleşmenin prensiplerine imza koymalıdır.

56 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Uygunluk Kriterleri (2) Kim başvurabilir? Bir Program Ülkesi’nde kurulmuş her tür katılımcı kuruluş başvuru yapabilir.Bu kuruluş başvuruyu, projeye dahil olan tüm kuruluşlar adına yapar. Katılımcı kuruluşların sayısı ve profilleri Stratejik Ortalık milletlerarasıdır ve değişik program ülkelerinden en az üç kuruluşu içermesi gerekir. Tüm ortakların başvuru tarihi itibarı ile tanımlanmış olması gerekir. Aşağıdaki faaliyetler iki değişik ülkeden iki kuruluş tarafından da gerçekleştirilebilir: Sadece okulları içeren stratejik ortaklılar yerel/bölgesel okul yöneticileri arasında iş birliğini özendiren ortaklıklar. Bu projeler en azından iki farklı program ülkesinden iki yerel/bölgesel okul içermelidir. Her ülke için, ortaklık aynı zamanda bir okul ve öğretim, eğitim ve gençlik alanlarının başka bir konusunda ya da iş piyasasında faal yerel bir kuruluş da içermelidir. Gençlik alanında Stratejik Ortaklıklar

57 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Uygunluk Kriterleri (3) Proje süresi Gençlik alanında ortaklıklar: 6 ay – 2 yıl. Diğer ortaklıklar: 2 – 3 yıl İstisnai durumlarda, bir stratejik Ortaklığın süresi, faydalanıcının talebi üzerine ve Ulusal Ajans’la anlaşarak, toplam süre 3 yılı geçmemek kaydı ile, 6 aya kadar uzatılabilir. Bu durumda toplam destek miktarı değiştirilmez. Başvuru yeri Başvuran kuruluşun bulunduğu ülkenin ulusal ajansı. Başvuru süresi içerisinde her konsorsiyum sadece bir ulusal ajansa ve sadece bir başvuru yapabilir.

58 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Uygunluk Kriterleri (4) Başvuru zamanı Gençlik ortaklıkları: 30 Nisan 12:00 (Brüksel’e göre gün ortası): başvuru yılında 1 Eylül’e kadar ve ertesi yıl 28 Şubat’a kadar başlayacak projeler. 1 Ekim 12:00 (Brüksel’e göre gün ortası): gelecek yıl 1 Şubat - 30 eylül arasında başlayacak projeler. Diğer ortaklıklar: 30 Nisan 12:00 (Brüksel’e göre gün ortası): aynı yılın 1 Eylül'üne kadar başlayacak projeler.

59 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Uygunluk Kriterleri (5) Uygun faaliyetler sanal hareketlilik ile kısa süreli fiziksel hareketliliği (2 aydan kısa) birleştiren karışık hareketlilik faaliyetleri; Kısa süreli öğrenci grubu değişimleri (5 gün – 2 ay) Yoğun çalışma programları (5 gün – 2 ay) öğrencilerin uzun süreli eğitim hareketlilikleri (2-12 ay) Uzun süreli öğreticilik ya da eğiticilik (2-12 ay) Gençlik çalışanlarının uzun süreli hareketliliği (2-12 ay) Kısa süreli birleştirilmiş personel eğitim faaliyetleri (5 gün – 2 ay) Ortak ülkelerden ya da ortak ülkelere, öğrenicilerin faaliyetleri ile personelin ya da gençlik çalışanlarının uzun süreli faaliyetleri desteklenmeyecektir.

60 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Uygunluk Kriterleri (6) Proje yeri Faaliyetler Stratejik Ortaklığın katılımcılarının ülkelerinde gerçekleştirilmelidir. Uygun katılımcılar Yoğun Çalışma Programları ve Karışık Hareketlilik Faaliyetleri: katılımcı bir yüksek öğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler. Doktora dahil kabul edilen bir derece ile sonlanacak bir yüksek öğretim programına kayıtlı olmaları gerekir. Karışık Hareketlilik Faaliyetleri: çıraklar, MÖE öğrencileri, yetişkin öğrenciler ve gençler. Öğrenci Gruplarının Kısa Süreli Değişimleri: Her yaştan öğrenciler, okul personeli eşliğinde. Öğrencilerin Uzun Zamanlı Hareketliliği: Stratejik Ortaklığa katılan bir okulda tam zamanlı olarak kayıtlı 14 ve daha yaşlı öğrenciler. Profesörler, öğretmenler, eğitmenler ile katılımcı bir kuruluşta çalışan öğretici ve idari personel, gençlik çalışanları.

61 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Değerlendirme Kriterleri (1) Projenin uygunluğu (en fazla 30 puan) Proje teklifinin Avrupa politikasının öğretim, eğitim, gençlik alanlarından bir yada bir kaçına, Faaliyet’in amaçlarına ve önceliklerine uygun olması. Ayrıca, teklif orijinal ve yeterli ihtiyaç analizlerine dayanmalı, amaçlar açıkça tanımlanmış, gerçekçi olmalı ve katılımcı kurumlar ile hedef gruplar hakkındaki konularla ilgili olmalı, teklif öğretim, eğitim ve gençliğin değişik alanları arasında sinerji yaratmaya uygun olmalı, teklif yenilikçi ve/veya katılımcı kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan diğer girişimleri bütünleyici olmalı, teklif AB seviyesinde, tek bir ülkede yürütülerek elde edilemeyecek sonuçları ile, katma değer sağlamalı

62 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Değerlendirme Kriterleri (2) Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 20 puan) Hazırlık, uygulama, denetim, değerlendirme ve yaygınlaştırma da dahil olmak üzere, iş programının açıklık, bütünlük ve kalitesi Teklif edilen faaliyetler ile proje amaçları arasındaki uyum Teklif edilen yöntemin kalitesi ve uygulanabilirliği Projenin zamanında, teklif edilen bütçe ile ve yüksek kalitede gerçekleştirileceğini temin eden kalite kontrol ölçütlerinin varlığı ve tutarlılığı Projenin maliyetine değerliği ve her faaliyet için yeterli bütçenin ayırılmış olması Eğer projede eğitim, öğretim veya öğrenim faaliyetleri var ise; Bu faaliyetlerin proje amaçlarına uygunluk derecesi ve yeterli miktarda miktarda katılımcıyı içerip içermediği Avrupa şeffaflık ve tanıma araçları ve prensiplerine uygun olarak, katılımcıların elde edeceği kazanımların tanınma ve onanması için yapılan ayarlamaların kalitesi

63 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Değerlendirme Kriterleri (3) Proje ekibinin ve işbirliği için yapılan ayarlamaların kalitesi (en fazla 20 puan) Projenin tüm yönlerinin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli profil, deneyim ve uzmanlığa sahip uygun bir katılımcı organizasyon karışımı sağlanmış mı? Sorumlulukların ve görevlerin dağılımı tüm katılımcı kuruluşların aktif katılımını ve ilgisini gösteriyor mu? Uygun projeler için; öğretim, eğitim ve gençliğin farklı alanlarından ve diğer sosyoekonomik sektörlerden katılımcı kuruluşlar içeriyor mu? Proje faaliyete yeni katılımcılar içeriyor mu? Katılımcı kuruluşlar ve diğer ilgili paydaşlar arasında eşgüdüm ve iletişim için etkin mekanizmalar var mı? Varsa; Ortak Ülkelerden bir katılımcının bulunması projeye esaslı bir katma değer sağlıyor mu? (aksi taktirde proje kabul edilmeyecektir)

64 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Değerlendirme Kriterleri (4) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 30 puan) Proje kazanımlarının değerlendirme ölçütlerinin kalitesi Projenin potansiyel etkileri; katılımcılar ve katılımcı kuruluşlar için, proje süresince ve sonrasında doğrudan katılan kişiler ve kuruluşlar haricinde, yerel, bölgesel ve/veya Avrupa ölçütünde Yaygınlaştırma planının kalitesi: katılımcı kuruluşlar arasında ve haricinde, kazanımların paylaşılması için hedeflenen önlemlerin uygunluğu ve kalitesi Varsa, üretilecek belgeler, malzemeler ve medyanın serbestçe kullanılabilir ve ulaşılabilir olup olmayacağı, orantısız sınırlamalar içerip içermediği Projenin sürdürülebilirliği ile ilgili planların kalitesi: AB desteği harcandıktan sonra sonuç üretmeye ve etki sağlamaya devam kapasitesi Desteğe değer görülmesi için projelerin toplamda en az 60 puan ve her kategorideki puanın en az %50’sini almış olması gerekir.

65 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Mali Destek Kuralları (1) Stratejik Ortaklıklar küçük ölçekli kuruluşlar arasındaki basit ortaklıklardan, öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında gelişme ve yenilikçi çıktıların değişimi üzerine odaklanmış oldukça karmaşık büyük ölçekli ortaklıklara kadar değişik ölçeklerde olabilir. Verilecek destek miktarı değişik proje türlerine göre değişecektir. Mali destek oranları tablosundaki “proje yönetimi ve uygulanması” ile milletlerarası proje toplantıları” her tür proje için genel masraflar olup, diğer kalemler daha detay hedefler içeren büyük ölçekli projeler tarafından kullanılacaktır.

66 ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar – Mali Destek Kuralları (2)

67 ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar – Mali Destek Kuralları (3)

68 ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar – Mali Destek Kuralları (4)

69 ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar – Mali Destek Kuralları (5)

70 ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar – Mali Destek Kuralları (6)

71 ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Öğretim, Eğitim ve Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar – Mali Destek Kuralları (7)

72 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları Avrupa’nın yenilik kapasitesini artırmaya çalışır. Yeni, multidisipliner, yenilikçi eğitme ve öğrenme yaklaşımları geliştirmeyi Yüksek öğrenimde eğitmen kadrosu ve girişimci kadrosunda girişimciliği artırmayı Bilginin beraber üretilmesini ve paylaşılmasını kolaylaştırmayı hedefler Bilgi Ortaklıkları, Uluslararası yapılanmış,sonuç odaklı Yüksek Öğretim ve İş dünyası arasındaki bağı oluşturmaya çalışır.

73 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları Bilgi Ortaklıklarında hangi aktivitelere katkı sağlanmaktadır ? (1) Yüksek öğretimde, iş dünyasında ve geniş sosyoekonomik çevrede yeniliğe destek vermek: ortaklaşa yeni eğitim ve öğrenim teknikleri geliştirmek şirketlerde ve şirketlerle birlikte sürekli eğitim programları düzenlemek ortaklaşa yenilikçi ürün ve süreçler için öğretim görevlileri, öğrenci ve çalışanları bir araya getirmek Girişimci akıl ve becerileri geliştirmek Paralel geçişlerle iş dünyası ve yüksek öğrenimde işgücünü, yaratıcılığı ve yeni iş yollarını geliştirmek Girişimcilik eğitimini öğrenci, eğitmen, memura , beceri ve motivasyonu sağlayarak bir çok alanda girişimcilik aktiviteleri yaratmak.

74 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları Bilgi Ortaklıklarında hangi aktivitelere katkı sağlanmaktadır ? (2) Girişimcilik metotlarıyla yeni öğrenme teknikleri yaratmak ve bununla yeni bazı hizmet, ürün ve prototipler yaratarak yeni başlangıçlara. Yüksek Öğrenim ve İş dünyası arasında akışı ve değiş-tokuşu sağlamak Eğitim müfredatında yer alan kredilendirilmiş ve tanınmış aktivitelerin iş dünyasında saha çalışmalarıyla bağlamak Yenilikçi test ve deneme ölçümleri yapmak Öğrenci, öğretmen, çalışan değişimi yapmak Şirket çalışanlarını araştırma ve öğrenmeye teşvik etmek

75 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları Bilgi Ortaklıklarının temel özellikleri : Yüksek öğretimde ve yüksek öğretim yolu ile işletmelerde ve onların sosyoekonomik çevresinde yenilik Üniversite – iş dünyası işbirliğinde sürdürülebilirlik Proje süresinin ve ortaklarının ötesinde etki Bilgi Ortaklıkları Erasmus+ programında rekabetin yüksek olduğu bir bölümdür. Başarılı projelerin ortak özellikleri şunlardır: yüksek öğretim kurumları ve işletmeler arasında güvenilir ilişkiler tüm kriterler için görünür yenilikçilik ve milletlerarası karakter

76 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları Katılımcıların rolleri Başvuran/Koordinatör: ortaklar adına proje başvurusunu yapar. Koordinatör projenin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirilmesinden tam olarak sorumludur. Tam ortaklar: Bilgi Ortaklığı’nın gerçekleştirilmesine faal olarak katkıda bulunan ortaklar. Bir vekaletname imzalayarak, koordinatör kuruluşa projenin uygulanmasında kendi adlarına icrada bulunma yetkisi verirler. Bağlı ortaklar (isteğe bağlı): Bilgi Ortaklıkları proje faaliyetlerine katkıda bulunacak bağlı ortaklar içerebilir. Bunlar mali destek almayacaklarından vekaletname de imzalamazlar.

77 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Uygunluk Kriteleri (1) Uygun katılımcı kuruluşlar Program Ülkelerinde ya da Ortak Ülkelerde kurulmuş her tür resmi ya da öze kuruluş katılabilir. Örneğin: yüksek öğretim kurumları kamu ya da özel, küçük/orta/büyük işletmeler (sosyal işletmeler dahil) araştırma enstitüleri yerel, bölgesel, ulusal kamu kurumları öğretim, eğitim ve gençlik alanlarında faal kuruluşlar öğretim, eğitim ya da gençlik kuruluşlarını temsil eden kuruluşlar/ortamlar işletmeleri temsil eden kuruluşlar/ortamlar akreditasyon, belgelendirme, ya da yeterlik kuruluşları Program Ülkelerindeki yüksek öğretim kurumları geçerli bir Erasmus Sözleşmesi (ECHE) sahibi olmalıdır. Kim başvurabilir? Program Ülkelerinde kurulmuş her hangi bir katılımcı kuruluş, tüm ortaklar adına başvuru yapar.

78 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Uygunluk Kriteleri (2) Katılımcı kuruluşların sayısı Bilgi Ortaklıkları en az 3 farklı ülkeden en az 6 bağımsız kuruluşun ortaklığında gerçekleştirilir. Bunlardan en az ikisi yüksek öğretim kurumu olmalı ve en az ikisi işletme olmalıdır. Bağlı ortakların olması durumunda bunları projeye görünür bir katma değer sağlamaları ve rollerinin açıkça tanımlanmış olması gereklidir. Proje süresi 2-3 sene. Proje süresi başvuruda belirtilmelidir. İstisnai durumlarda proje süresi atı aya kadar uzatılabilir. Bu durumda bütçe artırılmaz. Başvuru yeri Brüksel’de Odyövizüel ve Kültür Yürütme Ajansı (Yürütme Ajansı) Başvuru zamanı Aynı yılın 1 Kasım’ından sonra başlayacak projelerin başvuruları en geç 3 Nisan 12:00’a kadar (Bürüksel zamanı ile gün ortası) teslim edilmiş olmalıdır.

79 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Değerlendirme Kriteleri (1) Teklifin ilgililiği (en fazla 25 puan) Amaç: Proje faaliyetin hedefleri ile uygun olmalıdır. Tutarlılık: hedefler güvenilir ihtiyaç analizlerine dayanmalıdır. Yenilik: teklif yeni yöntem ve teknikler içermeli ve projeye has yenilikçi sonuçlar çözümlere yol açmalıdır. Avrupa katma değeri: aktarılabilirlik potansiyeli ve milletarasılığı üzerinden proje sonucunda elde edilecek katma değer açıkça belirtilmelidir. Proje tasarımının ve uygulamasının kalitesi (en fazla 30 puan) Bütünlük: beklenen sonuçlara götürecek tutarlı ve kapsamlı bir uygun faaliyetler seti içermelidir. Yapı:iş programı açık ve anlaşılır olmalı ve tüm safhaları içermelidir. Yönetim: zamanlama, organizasyon, görevler ve sorumluluklar tam olarak tanımlanmış ve gerçekçi olmalıdır. Kalite ve mali kontrol: süreçlerin ve ürünlerin değerlendirilmesi için özel ölçütler projenin yüksek kalite ve etkin maliyetle uygulanacağını gösterir.

80 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Değerlendirme Kriteleri (2) Proje ekibinin kalitesi ve iş birliği düzenlemeleri (en fazla 30 puan) Yapılandırma: uygun bir karışımda yüksek öğretim ve iş dünyasından ihtiyaç duyulan profile, becerilere, deneyime, uzmanlığa ve idari desteğe sahip ortaklar içermelidir. İstek: her ortak kuruluş kendi kapasitesi ve uzmanlık alanı çerçevesinde tam bir katılım göstermelidir. Ortaklık:yüksek öğretim kurumlarının ve iş dünyasından ortakların katkısı belirgin, uygun ve tamamlayıcı olmalıdır. İşbirliği/takım ruhu: teklif karar verme süreçleri, çatışmaların halli,raporlama ve katılımcılar arasında iletişim için açık düzenlemeler ve sorumluluklar içermelidir. Ortak Ülkelerin katılımı: eğer uygun ise, Ortak Ülkelerden bir kuruluşun katılımı projeye esaslı bir katma değer kazandırır. (bu şartı sağlamayacak projeler seçilmeyecektir)

81 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Değerlendirme Kriteleri (3) Etki ve yaygınlaştırma (en fazla 20 puan) Faydalanma: teklif proje çıktılarının ortaklar ve diğer paydaşlar tarafından nasıl kullanılacağını göstermelidir. Yaygınlaştırma: teklif sonuçların yaygınlaştırılması için açık bir plan içermeli, uygun faaliyetleri, araçları ve kanalları belirtmelidir. Etki: teklif toplumsal ve ekonomik ilintiyi ve etki alanını açıklamalı, gelişimi izlemek ve beklenen etkileri değerlendirmek için tutarlı ölçütler vermelidir. Açık erişim: Eğer üretilecekse, proje malzemelerin, belgelerin ve medyaların nasıl serbestçe ulaşılabilir kılınacağını ve adaletsiz sınırlamalar içermeyeceğini açıklamalıdır. Sürdürülebilirlik: proje ortaklığın, proje sonuçlarının ve faydaların proje süresi ötesinde de sürdürülebilirliği için uygun önlemler içermelidir. Desteklenecek projelerin toplamda en az 70 puan; “projenin uygunluğu” ve “proje ekibinin ve işbirliği düzenlemelerinin kalitesi” kriterlerinden en az 13’er puan, “proje tasarımının kalitesi ve uygulama” kriterinden en az 16 puan ve “etki ve yaygınlaştırma” kriterinden en az 11 puan alması gereklidir.

82 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Bütçe İki yıllık proje uygulaması için AB katkısı maksimum Euro Üç yıllık proje uygulaması için maksimum Euro Uygulama Desteği : Projenin yürütülmesi için aktivitelerin gerçekleşmesi için gereken maliyet (bazı hareketlilikler hariç ) proje yönetimi, toplantılara katılım, fikri üretimler, Yaygınlaştırma, etkinliklere katılım, konferanslar, seyahat vb.. ( Uzmanın profili , katılım gün sayısı ve ülke bu hesaplamada ki birimlerdir) Tablo B2.1 müdürler için günlük olarak Tablo B2.2 araştırmacı, öğretmen, eğitmen için günlük olarak Tablo B2.3 teknisyen için günlük olarak Tablo B2.4 idari kadro için günlük olarak ödenir Başvuruda insan kaynağı niteliği ve sayısı aktivite bazında belirtilmelidir.

83 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Bilgi Ortaklıkları – Kabul edilen giderler Seyahat: 100 ve 1999 km arası kişi başına 275 Euro, 2000km ve üstü için 360 Euro kişiye oturduğu yerden aktivitenin olduğu yere kadar gidiş dönüş için ödenir. Harcırah personel: İlk 14 gün için gün başına 100 Euro, gün arası 70 Euro Harcırah öğrenci: İlk 14 gün için gün başına 55 Euro, gün arası 40 Euro Tablo B2.1,2.2,2.3,2.4 Program Rehberi sayfa da dır. 83

84 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları nedir? Sektörel Beceri Ortaklıkları, belli bir ekonomik sektörde işgücü piyasasının duyduğu sektörel beceri ihtiyaçlarına ve bir veya birden fazla mesleki alanla ilgili yeni beceri taleplerine mesleki eğitim sistemlerinin cevap verebilirliğini artırmayı hedefleyen uluslararası projelerdir. 

85 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları – Uygun sektörler Tekstil/Giyim/Deri ve Ticaret gibi Avrupa Sektörel Beceriler Konseylerini oluşturan sektörler, İleri İmalat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Eko-İnovasyon (çevre teknolojileri) gibi beceri uyuşmazlıkları bulunan ve Avrupa Komisyonu’nun mevcut politikalarıyla müdahale ettiği sektörler, Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler .

86 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları - Amaçlar Mesleki eğitimin piyasadaki beceri ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmesi için; Eğitimi işgücü piyasasına daha yakın hale getirmek, Ekonomik sektörlerin rekabet edebilirliğini artırmak, Mesleki eğitim programlarının kalitesini artırmak,  İlgili sektördeki mesleki eğitim sunumunda sistematik bir etki yaratmak, Mesleki eğitimde yenilikçi metotlar geliştirmek, Öğrenme çıktıları yaklaşımı ve kalite güvencesini uygulamaya koymak..

87 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları – Desteklenecek faaliyetler Sektörel Beceri Ortaklıkları, mevcut ve gelecekteki işgücü piyasası ihtiyaçlarına uyarlanabilen, birbiriyle uyumlu ve kapsamlı faaliyetleri desteklemektedir. Örneğin;  Belli bir ekonomik sektördeki beceri ihtiyaçlarını ve buna mukabil mesleki eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak,  Ortak bir mesleki eğitim müfredatı oluşturmak ve/veya uygulamak Yeni müfredatı yaygınlaştırmak

88 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları – Kimler başvurabilir? Sektörel Beceri Ortaklıkları, ikisi AB üyesi ülke olmak üzere, en az üç Program Ülkesinde kurulan en az dokuz katılımcı kuruluşu içermek zorundadır. Bir kuruluş, yalnızca bir Sektörel Beceri Birliğinde yer alabilmektedir. Ayrıca, Sektörel Beceri Ortaklıklarının her ülkede aşağıdaki üç kategoriden en az bir kuruluşu içermesi gerekmektedir:  Mesleki eğitim sağlayan kamu veya özel kuruluşlar Sektöre özel uzmanlığa sahip ve belirli bir sektör için/ sektörde temsilci olan kamu veya özel teşekküller (Avrupa, ulusal veya bölgesel düzeyde) Eğitim ve öğretim sistemlerinden sorumlu kamu veya özel kuruluşlar (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde)

89 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları Proje Süresi Ne Kadardır? Projelerin süresi 2-3 yıl arasında değişebilir.  Hibe Desteği Ne Kadardır? 2 yıllık projeler için Avro, 3 yıllık projeler için Avrodur. Başvuran kuruluşlar tarafından % 25 eş finansman sağlanması gerekmektedir. Başvurular Nereye Yapılmalıdır? Sektörel Beceri Ortaklıkları Komisyon merkezli projeler olduğundan doğrudan Brüksel’deki  Education, Audio-Visual and Culture Executive Agency’ye sunulacaktır.  Son başvuru tarihi 3 Nisan 2014, Brüksel yerel saati ile 12:00 dır.

90 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları – Değerlendirme kriterleri Teklifin ilgililiği (25 puan) : Teklif Avrupa Birliği Mesleki Eğitim Politikasıyla bağlantılı olmalıdır, inovasyon içermeli ve Avrupa katma değeri yaratıyor olması Projenin tasarımı ve uygulanması (30 puan): Tutarlılık, bütüncül yapı, yönetim, Kalite ve finansal kontrol, Bütçesi, Metodolojisi. Proje Takımı ve Koordinasyonu (20 puan): Ortakların kombinasyonu,taahhütlere uyum, ortaklar, takım ruhu, ortak ülkelerin katılımı, katma değer yaratımı eğer bu koşul sağlanmazsa teklif kabul edilemez. Etki ve Yaygınlaştırma (20 puan): Faydalanma, proje esnasında ve sonrasında, yaygınlaştırma , etki yaratımı, açık erişim, sürdürülebilirlik.

91 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları – Bütçe Uygulama Desteği : Projenin yürütülmesi için aktivitelerin gerçekleşmesi için gereken maliyet (bazı hareketlilikler hariç ) proje yönetimi, toplantılara katılım, fikri üretimler, Yaygınlaştırma, etkinliklere katılım, konferanslar, seyahat vb.. ( Uzmanın profili , katılım gün sayısı ve ülke bu hesaplamada ki birimlerdir) Tablo B3.1 müdürler için günlük olarak Tablo B3.2 araştırmacı, öğretmen, eğitmen için günlük olarak Tablo B3.3 teknisyen için günlük olarak Tablo B3.4 idari kadro için günlük olarak ödenir Başvuruda insan kaynağı niteliği ve sayısı aktivite bazında belirtilmelidir.

92 Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi
ANA EYLEM 2 – Yenilik İçin İş Birliği ve İyi Uygulamaların Değişimi Sektörel Beceri Ortaklıkları – Kabul edilen giderler Seyahat: 100 ve 1999 km arası kişi başına 275 Euro, 2000km ve üstü için 360 Euro kişiye oturduğu yerden aktivitenin olduğu yere kadar gidiş dönüş için ödenir. Harcırah personel: İlk 14 gün için gün başına 100 Euro, gün arası 70 Euro Harcırah öğrenci: İlk 14 gün için gün başına 55 Euro, gün arası 40 Euro Tablo B2.1,2.2,2.3,2.4 Program Rehberi sayfa de dir


"Erasmus+ 2014 – 2020 Program Kılavuzu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları