Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bütçe Budget. Bütçe / Budget 3 Zorunlu Kısımdan Oluşur: Faaliyet bütçesi Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Beklenen finansal kaynaklar Consist of 3 Parts.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bütçe Budget. Bütçe / Budget 3 Zorunlu Kısımdan Oluşur: Faaliyet bütçesi Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Beklenen finansal kaynaklar Consist of 3 Parts."— Sunum transkripti:

1 Bütçe Budget

2 Bütçe / Budget 3 Zorunlu Kısımdan Oluşur: Faaliyet bütçesi Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Beklenen finansal kaynaklar Consist of 3 Parts Budget breakdown Justification of costs Expected sources of funding

3 Faaliyet Bütçesi Projenin maliyetleri nelerdir? Beklenen finansal kaynaklar Proje maliyetlerini kim karşılayacak?

4 Projenin maliyetleri nelerdir? Bütçe Dökümü/Budget Breakdown Bütçe başlıkları: Geniş harcama kategorilerinde faaliyetleri gruplar Bütçe kalemleri … (alt başlıklar) Budget Headings Budget lines

5 Faaliyet Bütçesi / Budget 1. İnsan kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman ve malzeme 4. Yerel ofis/Proje maliyetleri 5. Diğer maliyetler,Hizmetler 6. Diğer 7. Ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti (1-6) 8. İhtiyat akçesi 9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+ 8) 10. İdari maliyetler 11. Toplam uygun proje maliyeti (9+10)  8 Bütçe Başlığı  Tüm proje maliyetleri bu başlıklar arasında dağıtılmıştır.

6 Faaliyet Bütçesi (2) 1. İnsan Kaynakları 2. Seyahat 3. Ekipman ve malzeme 4. Yerel ofis/Proje maliyetleri 5. Diğer maliyetler,Hizmetler 6. Diğer 7. Ara toplam uygun doğrudan proje maliyeti (1-6) 8. İhtiyat akçesi 9. Toplam uygun doğrudan proje maliyeti (7+ 8) 10. İdari maliyetler 11. Toplam uygun proje maliyeti(9+10) Her bütçe başlığı kendi içinde alt kalemlere ayrılır. 2.1. Uluslararası seyahat 2.2. Yerel seyahat

7 Faaliyet Bütçesi (3) MaliyetlerBirimBirim sayısı Birim maliyet Toplam maliyet Bütçe sütunları:  Maliyet çeşidi-bütçe kalemi (proje koordinatörü, bilgisayar vs.)  Ölçü birimi – adam-ay, sayılar, vs.)  Miktar (birim sayısı) - örn. 3, 5000  Birim maliyeti – (örn. 1000 Euro) Bütçenin aslında yapılacak büyük değişiklik ZEYİLNAME gerektirir.

8 1.İnsan Kaynakları / Human Resources (1) Kontrol ediniz:  Tüm personelin gerekli olup olmadığını, o Teknik personel o İdari personel  Maaşlar Brüttür Check:  Necessary? o Technical staf o Support staff  Salaries include taxes, etc.

9 Gündelikler - kalacak yer, yemek, muhtelif masraflar ve şehir içi seyahati kapsar. Gündelikler - gece kalış Yerel uzmanlar için gündelikler yerel oranların ya da başvuru sahibi ve ortakların normalde çalışanlarına ödediği miktarın üstünde olamaz. Yabancı uzmanlar için gündelikler sözleşmenin imzalandığı tarihteki AB tarafından belirlenen oranları aşamaz. önceden ödenmez. 1.İnsan Kaynakları / Human Resources (2) Per diems – accommodation, inner city travel, and sundry expenses Overnight stay in-line with the normal rates For the foreign experts: Per-diems rates at the date of contract signature are the max. No pre-payment

10 Destekleyici belgeler: İş tanımı Sözleşme Zaman çizelgesi Banka transferi Çıktılars 1.İnsan Kaynakları / Human Resources (3) Supporting docs: ToR Contract Time sheet Bank transfers Outputs

11 http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/Hibe _Sozlesmelerinde_Personel_Istihdami.pdf 1.İnsan Kaynakları / Human Resources (4) İnsan kaynaklarına ilişkin açıklama notuna ulaşmak için aşağıdaki adrese başvurunuz. Explanations on the HR can be found from the following link:

12 2. Seyahat / Travel Maliyetler BirimBirim Sayısı Birim maliyeti Toplam maliyet 2. Seyahat 2.1. Uluslararası seyahat İstanbul – Münih uçağı (5 kişi gidiş-dönüş) Her uçuş için 55102550 2.2 Yerel seyahat İzmir – Ankara (otobüs) Her seyahat için 520100 Seyahatlerde :  Kalkış ve varış yerlerini  Ulaşım aracını (uçak,tren,otobüs, vs.) Biniş kartları!

13 Seyahat / Travel (2) Seyahat / Travel (2) Seyahat projenin uygulanması için kesinlikle gerekli olmalıdır ve iyi bir şekilde gerekçelendirilmelidir, aksi takdirde uygun olmayan maliyet sınıfında yer alır!!!  Destekleyici belgeler/ Supporting Docs: Bilet (Ticket) Biniş kartı (boarding passes)

14 3. Ekipman ve Malzemeler Equipmen and Supplies Kontrol ediniz: –Ekipman/hizmetler proje aktivitelerinin uygulanması için gereklidir (Faaliyet Tanımı ve Bütçe) –Fiyatlandırma Piyasa oranlarına dayandırılır –Satın alma kurallarının izlenmesi –Fiyatlara KDV ve gümrük harcı dahil değildir. –Menşe kuralı Check: –Necessary to carry out the activities –Market rates –Procurement rules –VAT exemption –Rules of origin

15 3. Ekipman ve Malzemeler Equipmen and Supplies (2) Destekleyici belgeler: Teknik şartname Sözleşme Banka transferi... Supporting docs: TS Contract with supplier Bank transfers...

16 İdari amaçlar için değil, bir ofisin kurulmasıyla ilgili maliyetleri içerir (ör.personel için eğitim salonunun kiralanması) MaliyetlerUnitN of units Unit rate Costs 4. Yerel ofis/proje maliyetleri 4.1 Araç maliyetleri 4.2 Ofis Kiralanması Proje ofisinin kiralanması- TrabzonAylık102502500 4.3 Tüketim malzemeleri - Ofis malzemeleri 4.4 Diğer Hizmetler (tel/fa ks, elektrik- ısınma, bakım ) Lütfen bu maliyetlerin uygunluğunu kontrol ediniz!!! Bütçe ayrılmamışsa idari giderlerden karşılanabilir 4. Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Local office (1)

17 4. Yerel Ofis/Proje Maliyetleri Local office (2) Destekleyici belgeler: Sözleşme Banka transferi Fatura Araç yakıt kaydı Supporting docs: Contract Bank transfers Bills, invoices Log books for gas...

18 5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (1) Maliyetler UnitN of units Unit rate Costs 5. Diğer maliyetler,hizmetler 5.1 Yayınlar Kataloglarbirim50042000 5.2 Etüd,araştırma 5.3 Denetim maliyetleri 5.4 Değerlendirme maliyetleri 5.5 Tercüme,tercümanlar 5.6 Mali hizmetler 5.7 Konferans/seminer maliyetleri 5.8 Tanıtım faaliyetleri Yayın,araştırma/etüd,konferans ve seminerler tamamen alt sözleşme ile gerçekleştiriliyorsa, Satınalma kurallarını uygulayınız!

19 Alt yükleniciler Satın alma kuralları Gerçekçi maliyetler Only subcontracted services Procurement Rules should be respected Costs have to be realistic 5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (2)

20 Şerh yazılmalı Çıktılar final rapora eklenmeli Değerlendirme maliyeti uygun olmayabilir Mali hizmetler –Banka transferleri-Uygun –Kur kayıpları- Uygun değil Disclaimer should be written Outputs should be enclosed to the final report Evaluation Cost may not be eligible Financial Services –Cost for bank transfer is eligible –Currency exchange loss is ineligible Şerh yazılmalı Çıktılar final rapora eklenmeli Değerlendirme maliyeti uygun olmayabilir Mali hizmetler –Banka transferleri-Uygun –Kur kayıpları- Uygun değil 5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (3)

21 http://www.mfib.gov.tr/resources.php?lng=tr&action= reference Proje harcamaları denetim raporu şablonu için: Audit report template and terms of reference can be found from: 5. Diğer Maliyetler,Hizmetler/ Other Costs and Services (4)

22 6. Diğer (Maliyetler) / Other MaliyetlerBirimBirim Sayısı Birim maliyeti (EUR) Toplam maliyet (EUR) 6. Diğer Kursiyerlere yemek ödeneği Kişi başı5.000210.000 “ 6-Diğer maliyetler” kaleminde bütçe başlıkları altında belirtilemeyen diğer maliyetler belirtilir.

23 10. İdari Maliyetler/ Administrative Costs Kuruluşun standart prosedürlerine göre Oransal/kısmi yaklaşım Uygun olmayan giderler istenemez Paid under normal practice of the Organisation Costs calculated in apportional manner Ineligible costs cannot be claimed Açıklama Notu için / for the Explanatory Note http://www.mfib.gov.tr/files/kaynaklar/idari_giderler.pdf

24 Bölüm II / Section II Maliyetlerin Gerekçeleri Justification of Costs

25 Maliyet Gerekçeleri /JoC (1) Her bir bütçe kalemi için uygunlukla ilgili bilgi sağlar. Eğer eksiklik varsa, Faaliyet tanımındaki faaliyetleri ve sonuçlarını kontrol ediniz! Provide details for each budget line If a part is missing, check DoA (activity- result)

26 Maliyet Gerekçeleri /JoC (2) Yayın: Yayının ilgili olduğu faaliyet, baskı öncesi faaliyetler, sayfa sayısı, format, renkler, dağıtım araçları,vs. Yerel seyahat: Seyahatin ilgili olduğu faaliyet, kimin seyahat edeceği, ne amaçla seyahat edeceği, gidilecek yer, mesafe (km), yakıt tüketimi, yakıt maliyeti, vs. Ekipman:Özellikler/amacı Publication: related acitivity, number of pages, format, etc. Local travel: who/where/why/by? distance (km), fuels consumption, etc. Equipment: Techincal specs, purpose

27 Bölüm III / Section III Beklenen Finansman Kaynakları Expected Sources of Funding

28 Beklenen Finansman Kaynakları Ek B2. Beklenen Finansman Kaynakları TutarToplamın EURyüzdesi % Başvuru Sahibinin Mali Katkısı 0,00 Bu Başvuruda Talep Edilen Komisyon Katkısı 0,00 Diğer Avrupa Kurumları veya AB Üye Ülkelerinden Yapılan Katkı(lar) Diğer kurumlarca yapılan katkılar Adı: Ortak 1 Ortak 2..... Toplam Katkı 0,00 Projeden elde edilen doğrudan gelir Genel toplam 0,00100,00 Başvuru sahibinin en az %10 eş finansman sağlaması gerekir. Bu katkısını proje süresince herhangi bir bütçe kalemi/kalemleri için harcayabilir.

29 TEKRAR/ONCE AGAIN... Harcamalar: Sözleşmede yer almalı; Gerçekleştirilmiş olmalı/ muhasebeleştirilmeli “Paranın karşılığı” ve “Maliyet etkinliği” prensiplerine dayalı Proje uygulama dönemine ait olmalı Costs must be: in the contract real costs – have to be made and accounted – based on the principles of value for money and cost-effectiveness incurred during the project implementation period

30 TEKRAR/ONCE AGAIN... Ödemeler: Banka transferleri ile Proje süresince hibeye bağlı gelir elde edilemez Görünürlük Kuralları No payments in cash – only bank transfers Implementation may not give rise to profit take all necessary measures for visibility and follow the visibility rules

31 TEŞEKKÜRLER THANK YOU


"Bütçe Budget. Bütçe / Budget 3 Zorunlu Kısımdan Oluşur: Faaliyet bütçesi Maliyetlerin gerekçelendirilmesi Beklenen finansal kaynaklar Consist of 3 Parts." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları