Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

II. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı 02 – 03 Aralık 2013

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "II. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı 02 – 03 Aralık 2013"— Sunum transkripti:

1 II. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı 02 – 03 Aralık 2013
Rixos Sungate Hotel Beldibi – Antalya

2 Sunum İçeriği Türkiye’nin konumu ve tarımsal değerleri
Tohumculuğun gelişimi ve mevcut durumu Sektörel yapılanma ve TSÜAB…..

3 Türkiye’nin konumu ve tarımsal değerleri

4 Türkiye, Asya ve Avrupa arasında bir köprüdür
Küresel ticarette bu avantajını kullanmaktadır

5 Türkiye iklim çeşitliliği ve coğrafyası itibarıyla tarımsal üretime
ve bilhassa tohumluk üretimine çok uygundur.

6 Tarım alanları - Agricultural land
Bin Hektar - Thousand Hectares TOPLAM TARIM ALANI Total utilized agricultural land TAHILLAR VE DİĞER BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ALANI Area of cereals and other crop products SEBZE BAHÇELERİ ALANI Area of vegetable gardens SÜS BİTKİLERİ ALANI- Area of ornamental plants MEYVELER, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİN ALANI Area of fruits, beverage and spice crops ÇAYIR VE MERA ARAZİSİ Land under permanent meadows and pastures Ekilen alan Sown area Nadas Fallow land 2001 40 967 18 087 4 914 799 - 2 550 14 617 2002 41 196 18 123 5 040 831 2 585 2003 40 645 17 563 4 991 818 2 656 2004 41 210 18 110 4 956 805 2 722 2005 41 223 18 148 4 876 806 2 776 2006 40 493 17 440 4 691 850 2 895 2007 39 505 16 945 4 219 815 2 909 2008 39 122 16 460 4 259 836 2 950 2009 38 911 16 217 4 323 811 2 943 2010 39 011 16 333 4 249 802 3 010 2011 38 231 15 692 4 017 810 4 3 091 2012(*) 38 412 15 464 4 286 827 5 3 213 Kaynak: Çayır ve mera arazisi için 2001 Genel Tarım Sayımı, diğerleri için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Source: For land under permanent meadows and pastures 2001 General Agricultural Censuses, for other Ministry of Food, Agriculture and Livestock

7 Tarım Alanlarının Dağılımı

8 Ana faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (1998-2012)
GSYH Tarım GDP Agriculture Sektör Gelişme Değer Payları hızı Value Sector Growth Yıl Share Rate Year % 1998 100.0 12.5 1999 49.0 10.5 25.3 2000 59.3 10.1 53.2 2001 44.1 8.8 26.3 2002 45.9 10.3 69.8 2003 29.8 9.9 25.2 2004 22.9 9.5 17.4 2005 16.1 9.4 14.6 2006 16.9 8.3 3.2 2007 11.2 7.6 2.7 2008 12.7 12.3 2009 0.2 9.0 2010 15.4 8.4 17.7 2011 18.1 8.0 11.7 2012 9.1 7.9 7.8 TÜİK

9 Bitkisel Üretim miktarları 2012-2013
Üretim miktarları, 2013 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıl ürünlerinde %12,3, sebzelerde %2,1 ve meyvelerde %1,2 oranında artış gösterdi. Üretim miktarlarının 2013 yılında yaklaşık olarak tahıl ürünlerinde 37,5 milyon ton, sebzelerde 28,4 milyon ton ve meyvelerde 18,2 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.   TÜİK

10 Bitkisel Üretim Değerleri, 2011-2012
Bitkisel üretim değeri yaklaşık 87,8 milyar TL oldu. Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler üretim değeri bir önceki yıla göre %7,3 azalarak yaklaşık 33,1 milyar TL, sebze üretim değeri %0,4 azalarak 25,4 milyar TL ve meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim değeri ise %5,4 artarak 29,2 milyar TL oldu.  TÜİK

11 Tohumculuğun gelişimi ve mevcut durumu
İlk hedef Bir Milyon Ton tohumluk

12 SAVAŞLAR ACILAR DÖNEMİ CUMHURİYET’in KURULUŞU (1923)
(1839 – 1876) TANZİMAT DÖNEMİ Bitkisel Üretimi Artırma, Çeşitlendirme ve İhracat Gelirleri Elde Etmede Yeni Türler, Yeni Bitki Çeşitleri ve Kaliteli Tohumlukların Önemi Fark edildi. 1876 – 1908 DÖNEMİ Çeşit ve Tohumluk İthalatına Devam Edildi, Deneme Çiftlikleri ve Demonstrasyon Tarlaları Tesis Edildi, Ziraat Mekteplerinin Sayısı Artırıldı ve Ziraat Yüksek Okulu Açıldı SAVAŞLAR ACILAR DÖNEMİ CUMHURİYET’in KURULUŞU (1923) (Tohumculuk Sanayisinin Temelleri Atılıyor) Kurumsallaşma ve Yasal Alt Yapının Oluşturulması Kamu ağırlıklı Tohumculuk Modeli ( Araştırma, Üretim, Dağıtım ) ÖNEMLİ TARİHLER VE BUĞDAY

13 1925 Cumhuriyet Hükümeti Tohum Islah İstasyonları açtı
Tohumculuğun Gelişimi bazı ülkelerde 150 yıllık bir geçmişe sahip….. Ülkemizin tarihinde de tohumculuğun önemi o tarihlerde farkedildi TÜRKİYE TOHUMCULUĞUNDA BAZI ÖNEMLİ TARİHLER ABD ve Mısır’dan pamuk tohumluğu, ithal edildi, Ege ve Çukurova’da dağıtıldı, Bazı yabancı demiryolu şirketleri tahıl ve pamuk tohumluğu dağıttı 1925 Cumhuriyet Hükümeti Tohum Islah İstasyonları açtı 1926 Yurt dışından “anaçlık” pancar tohumluğu ithal edildi 1950 TIGEM (DÜÇ) Tohumluk üretimi ile görevlendirildi (Kamu) 1959 Şeker Şirketi ile KWS ortaklık kurdu 1961 İlk özel tohumculuk şirketi (Beta) kuruldu Sayılı Tohumculuk Kanunu çıkarıldı 1978 İkinci özel tohumculuk şirketi (MAY) kuruldu 1983 Yeni özel şirketlerin kurulmasına başlandı

14 ÖZEL SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILIYOR (1980’ler) Endüstri Bitkileri ve Sebzelerde Çeşit Transferi, Türkiye Hibrit Çeşitlerle ve Kaliteli Tohumluklarla Tanışıyor Tohumculuk Mevzuatı Özel Kesimin İhtiyaçlarını da Dikkate Alarak Yeniden Düzenlendi 1980 Türkiye Tarımı Yeni Çeşitler Arayışına Girdi Tohumculuk Sanayisinin Gelişimi İçin Özel Girişime İhtiyaç Olduğu Kanaati Yerleşti ve Yaygınlaştı. Tarım Bakanlığı Reform Mahiyetinde Tohumculuk Politika Değişikliklerine Yöneldi. 1982 Çeşit Tescil Sisteminde Değişiklik Yapıldı; Süre kısaltıldı, Özel şirketlerin Çeşit Tescil Ettirmesi Kolaylaştırıldı. 1983 Özel şirketlerin Ürettikleri ve Tedarik Ettikleri Tohumlukların Fiyatlarını Belirlemesine İzin Verildi. Özel Şirketlerin Tohumluk İthalatı Kolaylaştırıldı.

15 ÖZEL SEKTÖRDE GELİŞİM DEVAM EDİYOR (1990’lar)
Sebzeler İçin Standart Tohumluk Kaydı Sistemi ( Yalnızca FYD esaslı kayıt ) Getirildi Özel Araştırma Kuruluşlarına İzin ve Yetkiler Verildi. Özel Şirketlere Ekonomik Teşvikler Sağlandı Yatırım Teşvikleri Sübvansiyonlu Kredi Tohumluk İthalatında Gümrük Muafiyeti Sertifikalı Tohumluk Kullanımı Teşvikleri (Mısır, Ayçiçeği, Pamuk, Patates, Soya, Kanola, YemBitkileri)

16 Önemli Gelişmeler (Özet)
Geleneksel tedarik Tohumculuk Kanunu ve ISTA üyeliği Resmi Tedarik OECD Üyeliği (Tohum Birimi) Fiyatların serbest bırakılması İthalatın serbest bırakılması 1985 ISF Üyeliği Islahçı Hakları Kanunu Tohumculuk Kanunu UPOV Sözleşmesinin TBMM’de Onayı Kamu Sektörü Ağırlıklı gelişme Özel Sektör Ağırlıklı gelişme başlangıcı

17 2000’Lİ YILLAR

18 MEVCUT MEVZUAT GELİŞMELERE YETİŞEMİYOR
SEKTÖRÜN SAHİPLENİLME İHTİYACI İYİDEN İYİYE HİSSEDİLMEYE BAŞLIYOR KAMUDA VE ÖZEL KESİMDE “YENİ DÜZENLEMELER” GÜNDEME GELİYOR Kanun Yönetmelik Tebliğ Genelge

19 MEVZUATIN GÜNCELLENMESİNDE ÖNE ÇIKAN HUSUSLAR
1- Bilimsel ve Teknolojik İlerlemeler: Genetik, Bitki ıslahı, Çeşit geliştirme, Bitki Çoğaltım Yöntemleri, Tohumluk İşleme Teknolojileri (ilaçlama, kaplama, peletleme, paketleme), 2- Kurumsal Değişimler : Özeleştirme,Özerk veya bağımsız kuruluşlar, Fikri-Sınai Mülkiyet Hakları, Yetki Devri, Genetik Kaynakların Korunması, Uluslararası Normlar ve Kurallar 3- Sektördeki yapılanma: Mesleki Örgütlenme, Katılımcı yönetim 4- AB: AB’ye uyum ve ikincil mevzuatların dikey olarak hazırlanması gerekliliği MEVZUTLAR YENİDEN YAPILIYOR /GÜNCELLENİYOR

20 YASAL ALTYAPI - İKİNCİL MEVZUATLAR
5042 sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine ait ıslahçı haklarının korunmasına ilişkin kanun 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 5553 SAYILI TOHUMCULUK YASASI (2006) YÖNETLİKLER Bu kanunlarda öngörüldüğü üzere, Başta “Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve denetleme Yönetmeliği” olmak üzere, 17 adet yönetmelik çıkarılmıştır

21 Islah Tescil Sertifikasyon
hher Her bir aşama mutlaka bir mevzuata bağlanmıştır Islah Tescil Morfolojik Özellikler + Fizyolojik ve Biyolojik Özellikler Teknolojik Özellikler Patolojik Özellikler (Hastalık ve Zararlılar) Sertifikasyon Tarla Kontrolü + Laboratuar Kontrolü Sertifikalandırma ve Pazarlama

22 HER KONUNUN RESMİ SORUMLU BİR MERCİİ VARDIR BÜGEM
T.C.GIDA,TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAGEM GKGM 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu (2006) 5996 veteriner Hizmetleri , Bitki sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (2010) 5042 Sayılı Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahcı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun Bitki sağlığı ve Karantina hizmetleri Bitki ıslahı ve Çeşit geliştirme BÜGEM Tohumculuk politikaları, Teşvik ve destekleme Üretim ve tedarik Ticaret(İthalat-İhracat) Çeşit Tescili, Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon hizmetleri, piyasa denetimi, Yeni bitki çeşitlerinin korunması

23 Özel Sektörün Örgütlenmesi
Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi, Sektörde faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler arasında meslekî dayanışma sağlanarak, meslekî faaliyetlerin kolaylaştırılması, Tohumculuk faaliyetinde bulunanların ekonomik ve sosyal haklarının korunması amacıyla, SEKTÖR: Tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde, Örgütlü bir yapıya kavuşmuştur. (2008) Tohumculuk Sektörü’nün ilk temsilcisi olarak 15 Temmuz 1985 tarihinde kurulmuş olan Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği, TÜRKTED aynı statüsü ile devam etmektedir.

24 TÜRKİYE TOHUMCULAR BİRLİĞİ
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği Fide Üreticileri Alt Birliği Fidan Üreticileri Alt Birliği Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği Bitki Islahçıları Alt Birliği

25 KÜRESEL TOHUMCULUK SEKTÖRÜ İLE BÜTÜNLEŞME
(Ülke içinde örgütlenme sağlanırken, sektör aynı zamanda tohumculukla ilgili bölgesel ve küresel kurum ve kuruluşlara da üye oluyor

26 ÖZEL SEKTÖRDE GELİŞİM DEVAM EDİYOR TOHUMCULUK FİRMALARININ SAYISI ARTIYOR
TOHUMLUK ÜRETEN TSÜAB ÜYESİ 577 ŞİRKET döneminde yalnızca 3 olan özel tohumculuk şirketi sayısı, periyodunda 120’nin, arasında ise 500’ün üzerine çıkmıştır.

27 ÖZEL GİRİŞİMCİLİĞİN/ ŞİRKETLERİN YAYGINLAŞMASI İLE TESCİL EDİLEN ÇEŞİT SAYISI DA ARTIYOR
TTSM Periyodik yayınlar             Kuruluş Faaliyet Raporu Çeşit Tescil Raporu Çeşit Kataloğu Milli Çeşit Listesi Ticari Tohumluk Kayıt Listesi Tohumlukların kayıt/ tescili uluslararası mevzuata Uygun olarak yapılmakta ve yayımlanmaktadır. Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği Tarla Tescil Listesi

28 ÖZEL SEKTÖRDE ÇEŞİT SAHİPLİĞİ HIZLA ARTIYOR (Bu durum doğrudan üretime yansıyor)
arasında tescilli çeşitlerin birkaçı dışında tamamı kamuya ait iken bu oran 1990’lar dan sonra özel sektör adına hızla artmıştır. 2013 yılı itibarıyla, tescilli çeşit sahipliliği kamuda 46 iken özel sektörde 202 olmuştur. tescilli çeşit sahipliliği

29 ÜRETİM DAĞITIM İHRACAT ÖZEL SEKTÖR PAYI
İTHALAT İHRACAT ÖZEL SEKTÖR PAYI ÜRETİMİN İHTİYACI KARŞILAMA ORANI

30 Türkiye'de Üretilen Tohumluk Türleri ve Yıllara Göre Dış Ticaret Değerleri
Türkiye tohumluk pazarında, hibrit sebze tohumlukları bu pazarın en büyük kısmını oluşturmaktadır. Diğer yandan mısır, ayçiçeği, pamuk ve şeker pancarı gibi hibrit tohumlukların oluşturduğu endüstri bitkileri ise tohumluk pazarının ikinci büyük segmenti konumundadır. Özellikle sertifikalı buğday ve arpa tohumluklarını kapsayan üçüncü grup ise değer olarak değilse bile miktar olarak en önde gelmektedir. Türkiye’de 150 kadar özel şirket sebze tohumculuğu üzerinde çalışmaktadır. Buna karşılık buğday tohumluğu üreten, dağıtan ve pazarlayanların sayısı ise 180 kadardır. Benzer şekilde, 100’den fazla şirket ise endüstri bitkileri üzerinde çalışmaktadır 2011 yılı itibarıyla, Türkiye'nin tohumluk ithalat ve ihracat değerleri (BÜGEM) Parasal Değer (Milyon $) Miktar (Ton) İthalat 183.1 39.5 İhracat 115.3 32.8 İhracat-İthalat Fark 67.8 6.7

31 Türkiye’de 2012 yılında yaklaşık olarak 320 bin ton buğday, 43 bin ton arpa, 33 bin ton hibrit mısır, 9 bin ton çeltik, 15 bin ton hibrit ayçiçeği 1200 ton hibrit şeker pancarı, 185 bin ton patates, 23 bin ton pamuk ve 2500 ton kadar sebze tohumluğu üretilmiştir. Türkiye’ de ticari amaçlı olarak üretilen tohumlukların toplam değeri bir Milyar dolar civarında tahmin edilmektedir. Çoğu türlerde, tohumluk üretim ve kullanımı artmaya devam etmektedir

32 2011 -2012 Yılları Tohumluk İthalat ve İhracat Değerleri (1000 $)
2011 yılı sonu itibariyle; tohum ihracatının, ithalatını karşılama oranı ise % yüzde 65 seviyesindedir. 2010 yılında ise bu oran % 53, 2009 da ise % 44,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.

33 ÜLKELERE GÖRE TOHUMLUK İHRACATI
SIRA ÜLKELER 2010 2011 2012 DOLAR 1 UKRAYNA 2 RUSYA FEDERASYONU 3 İTALYA 4 FRANSA 5 HOLLANDA 6 AVUSTURYA 7 YUNANİSTAN 8 MACARİSTAN 9 SUDAN 10 IRAK 11 İSPANYA 12 ROMANYA 13 İRAN 14 AZERBAYCAN 15 KAZAKİSTAN 16 MEKSİKA 17 PAKİSTAN 18 BULGARİSTAN 19 İSRAİL 20 TÜRKMENİSTAN LİSTE TOPLAMI TOPLAM Kaynak : TÜİK Not : Ülke sıralaması 2012 yılı istatistiklerine göredir.

34 2011 YILI İTİBARIYLA İTHALAT VE İHRACATA EN ÇOK KONU OLAN TOHUMLUK TÜRLERİ
İthalata konu olan başlıca tohumluk türleri İhracata konu olan başlıca tohumluk türleri Türler Parasal Değer(1000 $) 1) Domates 52096 1) Ayçiçeği 50944 2) Patates 18794 2) Mısır 23402 3) Hıyar 13695 3) Pamuk 9006 4) Mısır 10811 4) Kabak 5215 5) Kabak 8622 5) Domates 4348

35 Tohumculuğun Gelişmesindeki Rolü

36 TSÜAB HAKKINDA BİLGİ Kuruluş Dayanağı Ve Temel Görevleri
Tohumculuk Sektörünün/Endüstrisinin Özel Sektör kanadını 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu gereğince kurulmuş olan Birlik ve Alt Birlikler oluşturmaktadır. Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB), 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu’na göre oluşturulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. (5553 Madde 16) Türkiye’de faaliyet gösteren tüm tohumluk sanayicisi ve üreticisi şirketlerin TSÜAB’a üye olmaları yasal bir zorunluluktur. (5553 – Md. 17) TSÜAB’ın hâlihazırda 577 üyesi bulunmaktadır. TSÜAB, kuruluş ve çalışma esaslarını belirleyen ve Bakanlıkça onaylanmış bulunan tüzük çerçevesinde faaliyet gösterir. TSÜAB, Yasa gereği, Bakanlığın İdari ve Mali denetimine tabidir. TSÜAB, Türk Tohumcularının fiili temsilcisi olarak, sektörün itici gücü olma işlevini başarıyla sürdürmektedir. TSÜAB, Bu oluşum içerisinde; üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyarak tohumculuk sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyet göstermektedir.

37 TSÜAB HAKKINDA BİLGİ Kuruluş Dayanağı Ve Temel Görevleri
TSÜAB’ın Temel Felsefesi; Yasaların verdiği yetkiler çerçevesinde, Türkiye tohumculuk sanayisini temsil etmek, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak ve Türkiye Tohumculuk Sektörü’nü geliştirmektir. Son yıllarda Tohumculukta çok önemli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu zeminde, özel sektör, yasalara uygun olarak organize olmuş, TSÜAB da bu oluşum içerisinde layık olduğu yere oturmuştur. TSÜAB, kurumsal yapısı itibarıyla Türkiye Tohumculuk Sektörü’nde çok önemli bir konuma sahiptir ve bu itibarla, konumuna uygun görevleri ifa etmek durumundadır. TSÜAB görevlerini yerine getirirken ve faaliyetlerini uygularken yasalarla belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak hareket etmektedir. TSÜAB’ın bir Misyonu, Vizyonu ve üyelerince kabul gören “Etik Kuralları” vardır.

38 TEMEL OLARAK TSÜAB FAALİYETLERİ
TSÜAB’ın Genel Faaliyetlerini ve Kurumsal İlişkilerini ana başlıklar itibarıyla aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür: PROJELİ ÇALIŞMALAR EĞİTİMLER FUARLARA KATILIM TANITIM TOPLANTILARI İLGİLİ KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE BİRLİKTE ÇALIŞMA ULUSLARARASI ÜYELİKLER ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARLA İŞBİRLİĞİ SEKTÖREL DİŞ TİCARET ZİYARETLERİ Yukarıdaki ana faaliyet konularının her birine ait örnekler TSÜAB’ın arşivlerinde yer almaktadır. TSÜAB bu sistem bütünü içerisinde yürüttüğü faaliyetleri ve kuruluşundan bu yana gerek değerli yöneticileri, gerek sekretaryası gerekse tüm üyelerinin gayretleri ile Türk Tohumculuğuna çok önemli katkılar sağlamıştır, sağlamaya devam edecektir.

39 TSÜAB FAALİYETLERİNE BAZI ÖRNEKLER(1)
Tohumculuk Sektöründe hâlihazırda tohumculuk odaklı eğitilmiş eleman ihtiyacı söz konusudur. Bu ihtiyaç sektörün gelişimine paralel olarak gelecekte daha fazla hissedilecektir. Bu bakımdan TSÜAB tarafından son derece faydalı olduğuna inandığımız ve şimdiden faydasını görmeye başladığımız bir eğitim programı yürütmekteyiz. TSÜAB tarafından Üniversitelerin Ziraat Fakültelerinden her yıl ortalama 30 öğrenci için staj programı uygulanmakta ve bu öğrenciler teorik bilgilerle ve TSÜAB üyesi şirketlerde yaptıkları pratik çalışmalarla gelecekte Tohumculuk Sektörü için hazırlanmaktadır. Ayrıca, Talepte bulunan Ziraat Fakülteleri ile bir protokol dâhilinde ilgili bölüm öğrencilerine “Mesleki Uygulama Programları” çerçevesinde, tohumculuk konusunda seminerler düzenlenmektedir. TSÜAB tarafından Mesleki Nitelikli Toplantı ve Faaliyetler de yıl boyunca ve tüm üyeleri kapsayacak şekilde rutin olarak devam ettirilmektedir. Bu kapsamda, TSÜAB tarafından Ürün Daimi Çalışma Grupları teşkil edilerek bu grupların çalışma usul ve esasları, görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.

40 TSÜAB FAALİYETLERİNE BAZI ÖRNEKLER (2)
Ürün Daimi Çalışma Grupları oluşturulmuştur. Hububat Çalışma Grubu Sebze Çalışma Grubu Endüstri Bitkileri Çalışma Grubu Baklagiller ve Çayır-mera, Çim ve Yem Bitkileri Çalışma Grubu Ayrıca Bakanlığımızın ilgili birimleri ile birlikte “Ortak Daimi Çalışma Grupları” planlanmıştır. Tohumculuk Ürün Daimi Çalışma Gruplarının üyeleri belirlenen formatta grup raporlarını hazırlamak için yıl boyunca periyodik olarak çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu çalışmalar sonucunda hazırlanan GRUP RAPORLARI geçen yıl Aralık tarihlerinde Antalya’da yapılan Tohumculuk Çalıştayı”nda tüm üyelerimizle birlikte, davetli tüm ilgililerle paylaşılmıştır. Ayrıca toparlanarak KİTAP halinde basılmıştır.

41 TSÜAB FAALİYETLERİNE BAZI ÖRNEKLER (3)
Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği olarak, Tohumluk ihracat potansiyeli yüksek görülen ülkelere, “Sektörel Nitelikli Dış Ticaret Heyeti Programları” düzenlemekteyiz. Bu Programların uygulanmasında, Ekonomi Bakanlığı’ndan mali destek ve aynı zamanda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızdan da Teknik Destek alınmaktadır TSÜAB’ın koordinasyonu ile 2011 Yılı Eylül ayından bugüne kadar, Azerbaycan/Bakü, Ukrayna/Kiev, Rusya Federasyonu/ Moskova, Bosna-Hersek/Saraybosna, Kırgızistan/Bişkek, Fas/Kazablanka, Kazakistan/Almatı ve Çimkent, Cezayir/Cezayir, İtalya/Bolgna, Polonya/Poznan ve İkinci kez Ukrayna /Odessa olmak üzere toplam 11 ülkeye “Tohumculuk Sektörel Dış Ticaret heyeti Ziyareti” gerçekleştirilmiştir.

42 Türkiye Tohumculuk Sanayisinin En Temel Üç Sorunu Sorunu:
ÜRETİM MALİYETİ YÜKSEK AR-GE SEVİYESİ YETERSİZ MEVZUAT ve YÖNETİŞİM SORUNLARI Röyaltiler Yüksek Şirket Ölçeği Küçük Son zamanlarda olumlu gelişmeler sağlanmaktadır Sermaye Yetersiz İş Gücü Maliyeti Nispeten Yüksek Özellikle Kamu Arazi Kiraları Yüksek AR-GE Girişimi Eksik (risk yüksek) Profesyonel-Teknik Personel Kıtlığı TSÜAB gerek üyelerinden gelen münferit sorunları gerekse, Bölgesel Toplantılarında ve ayrıca Ürün Daimi Çalışma Grupları tarafından tespit edilen sorunları belirlemekte ve ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümleri için çalışmalarını sürdürmektedir.

43 TSÜAB FAALİYETLERİNE BAZI ÖRNEKLER (UR-GE)
Ekonomi Bakanlığı’nın bir başka destek uygulaması kapsamında, daha geniş kapsamlı ve Uzun vadeli bir program daha uygulamaya konulmuştur.   Bu programın adı; “ ULUSLAR ARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ” dir. Bu program ile üye şirketlerimize projeye dayalı; EĞİTİM, DANIŞMANLIK, YURT DIŞI PAZARLAMA, ALIM HEYETİ FİRMALAR İÇİN BİREYSEL DANIŞMANLIK PROGRAMLARI ve TSÜAB’IN İSTİHDAM GİDERLERİNİN KARŞILANMASI Hususlarında destekler sağlanacaktır. Söz konusu program, 36 aylık bir sürede, beş bölgesel alanda aşama aşama gerçekleştirilecektir. Bu bölgeler Marmara Bölgesi Ege Bölgesi İç Anadolu Bölgesi Batı Akdeniz Bölgesi (Antalya) Başladı. Ve Doğu Akdeniz Güneydoğu Anadolu dur.

44 Türkiye Tohumculuk Sanayisinin En Temel Üç Sorunu
AR-GE SEVİYESİ YETERSİZ ÜRETİM MALİYETİ YÜKSEK MEVZUAT ve YÖNETİŞİM SORUNLARI Röyaltiler Yüksek Şirket Ölçeği Küçük 5553 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Sorunlar Bitki Sağlığı ve Karantina Son zamanlarda olumlu gelişmeler sağlanmaktadır Sermaye Yetersiz İş Gücü Maliyeti Nispeten Yüksek Özellikle Kamu Arazi Kiraları Yüksek AR-GE Girişimi Eksik (risk yüksek) Profesyonel-Teknik Personel Kıt TSÜAB gerek üyelerinden gelen münferit sorunları gerekse, Bölgesel Toplantılarında ve ayrıca Ürün Daimi Çalışma Grupları tarafından tespit edilen sorunların çözümleri için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çalışmalarını sürdürmektedir.

45 ECOSA VE TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
ECOSA 2010 konferansı ve Fuar Açılışı /İSTANBUL 2010 YILI FUAR AÇILIŞI

46 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
KIRGIZİSTAN - İKİLİ GÖRÜŞMELER RUSYA- İKİLİ GÖRÜŞMELER

47 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
ALMANYA BERLİN FUAR UKRAYNA STH AÇILIŞ

48 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
KAZAKİSTAN - İKİLİ GÖRÜŞMELER FAS’TA BASIN TOPLANTISI FAS - İKİLİ GÖRÜŞMELER

49 AZERBAYCAN -PLAKET TAKDİMİ
UKRAYNA -PLAKET TAKDİMİ

50 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
TSÜAB HALSER FUARINDA TİCARET BAKANI SAYIN HAYATİ YAZICI HALSER FUARINDA TSÜAB STANDINDA

51 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
TSÜAB BASIN TANITIMI TSÜAB 2011 ÇALIŞMA TOPLANTISI

52 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
SAYIN GENEL SEKRETER FAS’TA TSÜABI TANITIYOR TSÜAB UKRAYNA’DA TOHUMCULAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ İLE DENEME SAHASINDA

53 TSÜAB FAALİYETLERİNE AİT BAZI RESİMLER
TSÜAB ÜLKESEL TOHUMCULUK ÇALIŞTAYI AÇILIŞI TSÜAB ÇALIŞTAY GALA YEMEĞİNDE BOSNA-HERSEK TOHUMCULAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERİ NE PLAKET TAKDİMİ

54 Çalıştay, 02-03 Aralık 2013 ANTALYA
TEŞEKKÜRLER Çalıştay, Aralık ANTALYA Tayfur ÇAĞLAYAN Genel Sekreter

55 GÖRSELLER Resimler ayrı bir dosya halinde daha da zenginleştirilecek ve Link verilecektir. Ayrıca gerekirse kısa bir video da eklenebilecektir. Bu hususlar ( Ses yüklemesi, müzik ilavesi, geçişler bb. ) Antalya’da, Cumartesi veya Pazar Günü Organizasyonun Teknik Sorumluları ile birlikte gözden geçirilerek netleşecektir. Şimdilik sadece bazı örnekler aşağıda gösterilmektedir.


"II. Uluslararası Tohumculuk Çalıştayı 02 – 03 Aralık 2013" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları