Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması"— Sunum transkripti:

1 Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması
ORTA DÜZEY GBP YÖNETİCİLERİ İÇİN MODÜL EĞİTİM SETİ Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması

2 Toplum Katılımının Sağlanması
AMAÇ: GBP yöneticisi olarak görev yapan sağlık personelinin; hizmet verdiği toplum ile nasıl birlikte çalışılabilecekleri toplum katılımının sağlanması ve bu kapsamda hizmet sunanlar ve alanlar tarafından rollerin nasıl paylaşılabileceği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Toplum Katılımının Sağlanması

3 Toplum Katılımının Sağlanması
ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Bu modülün sonunda, katılımcılar; 1.Toplumun bağışıklama/aşılama çalışmalarına katılımını sağlamak üzere; —Toplumun mevcut hizmetler konusundaki bilgi düzeyi ve davranışlarını değerlendirebilecek, —Topluma verilecek hizmetler konusunda savunuculuk çalışmalarını ve işbirliği toplantılarını yapabilecek, 2. Bağışıklama hizmetlerinin uygulanması kapsamında toplum katılımının izlenmesinin ne olduğunu açıklayabilecek, 3. Toplumun katılımını sağlamak üzere etkili iletişimin unsurlarını sayabilecek, 4. Bağışıklama hizmetleri ile ilgili iletişim materyali hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayabilecektir. Toplum Katılımının Sağlanması

4 Toplum Katılımının Sağlanması
Toplum Nedir? Coğrafi olarak tanım Kent içinde yaşayan belirli bir nüfus Belirli bir kırsal bölgede bulunan dağınık yerleşimlerdeki gruplar Geçici – mevsimlik olarak belirli yerleşim yerlerinde ikamet eden gruplar (mevsimlik işçi grupları) Toplum Katılımının Sağlanması

5 Katılım (İşlevsel Anlamı)
Amaçlara ulaşma aracıdır Toplumsal kaynaklar ve kurumlar üzerinde ortak denetim sağlar Fikir birliği sağlar İnsanların kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlarda, işlem ve eylemlerde etkileşimli özne olmalarıdır. Toplum Katılımının Sağlanması

6 Toplumun Hizmet Sunumundaki Rolü
Toplum ne ölçüde katılıyor? Planlanma Sunulma Değerlendirilme Sağlık Hizmetleri Toplumla İşbirliği Hizmetlerden Faydalanma Düzeyi Toplum Katılımının Sağlanması

7 Toplum Katılımının Sağlanması
ALMA-ATA Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı (1978) “Kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinin planlanma ve uygulanmasına tek tek ve topluca katılmak halkın hak ve görevidir” Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (1992) “Sürdürülebilir kalkınma politikalarının başarısı için geniş halk kitlelerinin katılımı şarttır. Sağlığın Geliştirmesi Konferansı-Ottowa (1986) Sağlık günlük yaşamın kaynağıdır. Toplum Katılımının Sağlanması

8 Toplum Katılımının Sağlanması
Planlama Hizmetin verileceği YER ve ZAMAN konusunda toplumun görüşü alınmalı Çalışan ebeveynler : mesai saatleri dışında aşılama yapılması (akşam veya tatil günü) Tarlada çalışan, pazarda ürün satan anneler: uygun saatlere (sabah erken, akşam, vb.) Toplum Katılımının Sağlanması

9 Toplum Katılımının Sağlanması
Uygulama: YER : Sahada temiz bir yer DUYURU: Aşılamanın yapılacağı yere geldiğinden haberdar etmek KAYIT : Kalabalığın kontrolü, bekleme alanlarının rahatlatılması EĞİTİM : Aşılama ile ilgili uygun mesajlar MOTİVASYON: Bağışıklama hizmeti veren kurumları kullanmaları Aşı takviminin gerisinde kalan çocukların ebeveynlerini ziyaret Toplum Katılımının Sağlanması

10 Toplum Katılımının Sağlanması
Değerlendirme: Toplum liderleri ve sağlık çalışanları Hizmetlerin kalitesiyle ilgili soruların yanıtları Bilgi / Geri Bildirim Sağlık Personeli Toplum Üyeleri Aşılama hızları Salgın Sorunların; Tespiti Çözümü Toplum Katılımının Sağlanması

11 Yöneticinin Toplumla İlişkisi
Talep Savunuculuk Toplumsal hareket İletişim Nasıl? Toplum Katılımının Sağlanması

12 Toplum Katılımını Sağlamak için Ne Yapılabilir?
TALEP ? aşılama hızları eksik aşılı ve aşısız çocuk sayıları aşılama hızlarının düşüklüğünün nedenleri Aşılanamayan / aşılarını tamamlamayan /hiç ulaşılamayan Bilgilendirme? Gezici aşılama planlarının durumu? Tutum ve davranışlar? Toplum ve iletişim stratejileri? İletişim aktiviteleri? Toplum Katılımının Sağlanması

13 Toplum Katılımının Sağlanması
Toplumla Çalışmak TOPLANTILAR: STK, toplum liderleri/grupların temsilcileri Paylaşım Program araçları Rehber ilkeler Ulaşılan hedefler Karşılaşılan engeller Toplumun katkılarının izlenmesi Raporlar: katkılar Kilit konumundaki liderlere bilgi Sağlık çalışanları ve toplum eğiticileri: Kişiler arası iletişim becerilerinin güçlendirilmesi Motivasyon Toplum Katılımının Sağlanması

14 Toplumun Bağışıklama Hizmetlerine Katılımı
Toplum Katılımının Sağlanması

15 Toplum Katılımının Sağlanması
AMAÇ Katılımcıların, toplumla etkili bir işbirliği kurmanın ilk adımı olarak toplum üyelerinin hizmet hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin saptanması için bir durum değerlendirmesi yapılması ve bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak. Toplum Katılımının Sağlanması

16 Toplum Katılımının Sağlanması
ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu oturumun sonunda, katılımcılar; Toplumu tanımak için ne gibi bilgilere ihtiyaç olduğu ve bu bilgilerin nasıl toplanacağını açıklayabilecek, Toplum katılımı konusunda savunuculuğun önemini açıklayabilecek, Toplum katılımı için, toplantıların yapılmasında gerekli ögeleri sayabilecektir. Toplum Katılımının Sağlanması

17 Toplum Katılımının Sağlanması
TOPLUMUN BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNE KATILIMI UYGULAMA VE İZLEME ETKİLİ İLETİŞİM İLETİŞİM ARAÇLARI VE KANALLARI Toplum Katılımının Sağlanması

18 Toplum Katılımının Sağlanması
Vaka Çubuk Sağlık Ocağı Dr.Sema Toplum Katılımının Sağlanması

19 Durum Değerlendirmesi
Ne? Toplum üyelerinin, Farkındalık düzeyleri ve görüşleri? Toplum bireyleri mevcut hizmetlerden haberdar mıdırlar? Mevcut aşılama hizmetlerinin beğendikleri ve beğenmedikleri yönleri nelerdir? Uygun mu? Hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanılabilir mi? Toplum Katılımının Sağlanması

20 Toplum Katılımının Sağlanması
Bilgiyi Toplamak Nereden ? Nasıl? Ebeveynler Toplum / dini liderler Yerel dernekler / STK Sağlık çalışanları Toplantılar Küçük grup tartışmaları Yüz yüze görüşmeler Hizmet sonrası yapılan görüşmeler Ev ziyaretlerinde Anketler Özel çalışmalar Toplum Katılımının Sağlanması

21 Bilgi ve Geri Bildirimleri Derlemek
Mevcut aşılama hizmetlerinin; Bilgi, farkındalık düzeyi ve tutumlar Katkı düzeyi ve beklenen uygulanabilir katkılar Çalışmalara katılımla ilgili bilgiler Bölgesel aşılama hızları Engel olabilecek toplumun bilgi düzeyi, tutum ve davranışları Hizmetlere erişim engeller (yer, sıklık, aşı takvimi) Özel grupların erişimi (mevsimlik işçiler, vb) Motivasyonu ve faydalanmalarını etkileyen bilgi, tutum ve davranışlar Birlikte Değerlendirme: Endişeler / Uygulanabilir Önlemler Aşılamanın durumu ve hizmetin kalitesi Toplum Katılımının Sağlanması

22 Toplum Katılımı Biçimleri
Grup tartışmaları; ihtiyaçların planlanmasına yardımcı olabilir. Toplumun etkin rol alması için yollar: Temel bilgilerin ihtiyaç sahiplerine duyurulması Tespit ve kayıt Sağlık çalışanlarına yardım Toplum Katılımının Sağlanması

23 Toplum Katılımının Sağlanması
Öğrenme Etkinliği 2.1 Toplum Katılımının Sağlanması

24 1. İnsan gücü, mali ve lojistik destek sağlamak.
Toplumun Katkısı 0labilecek Etkinlik Toplum Temsilcileri 1. İnsan gücü, mali ve lojistik destek sağlamak. Öğretmen, toplum lideri, muhtar, belediyeler 2. Rutin, yerinde aşılama ve gezici aşı uygulamalarını etkili planlamada yardım (yer, zaman ve mekan) Muhtar, imam, anneler 3. Yeni doğanları tespit ve hizmet almak için sağlık kuruluşuna yönlendirmek Muhtar, imam, toplum lideri 4. Aşıya devamsızlığı izlemek ve aşı hizmetlerinden yararlanmaya motive etmek. İmam, öğretmen, muhtar 5. Aşı seanslarını halka duyurmak. Belediye, muhtar, imam 6. Savunuculuk ve toplum katılımı mesajları hazırlamak GBP yöneticisi, yerel basın 7. Gönüllüleri aşılama seanslarında yardımcı olması için teşvik etmek ve eğitmek Hekim, sağlık personeli 8. Yerel toplumla iletişim kurmak ve sağlık görevlilerine şüpheli ASİE’lerden haberdar etmek. Muhtar, toplum lideri, öğretmen 9. Sağlık ekibiyle birlikte aşılama hızlarını gözden geçirerek bağışıklama programını izlemek. GBP yöneticisi

25 Toplum Katılımının Sağlanması
Savunuculuk Savunuculuk, siyasi ve toplum liderlerinin kabulü ve taahhüdünün güvence altına alınmasını, programın toplum tarafından kabul edilmesini sağlayan bir bilgi toplama ve verme sürecidir. Hizmetlerin önemi Yararları Toplum katılımının gerekçeleri sunulur Nelerin yapılması gerektiği Nasıl yardımcı olabilecekleri Nasıl katılabilecekleri Toplum Katılımının Sağlanması

26 Toplum Katılımının Sağlanması
Savunuculuk Süreci Grup toplantılar / ziyaretler; aşılama hizmetleri neler mevcut neler yapılmalı toplumun endişeleri ve istekleri Toplumun bakış açısı bilgi düzeyi ve katılımın düşük olduğu yerler Toplumun istekleri ve önerileri Toplum Katılımının Sağlanması

27 Toplum Katılımının Sağlanması
Planlama Toplantısı Kolay ulaşılabilen Katılımın çok olduğu bir yer Başka grup toplantıları sırasında Toplantı öncesi; Aşılama hızları, aşısız/eksik aşılı kişi sayısı Aşılama kapsayıcılığının düşük olduğu yerlerin haritası Program öncelikleri Toplumda kimler katkı sağlar? Toplantı sırasında; Verilen hizmetlerde ne kadar ilerleme kaydedildiği Yaşanan güçlükler Önerilerini almak Uygun bir zaman ve yer Toplum Katılımının Sağlanması

28 Gruplarla İletişim Kurmanın İpuçları
Rahat ve olumlu bir ortam Bildiklerini paylaşmalarını istemek Soru sormak konusunda cesaretlendirmek Aydınlatıcı yanıtlar Grubun dikkatini çekmek (Hikayeler, kısa oyunlar …) Tartışmalara katılması sağlanması Olumlu geri bildirim Çözüm önermelerini istenir En iyi seçeneklerin tartışılması Toplum Katılımının Sağlanması

29 Toplumla Birlikte Planlanma
Gerekli kaynakların sağlanması Nüfusun ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması Uygun yer ve zamanda sunulmak Yerel iletişim kanalları kullanımı:DUYURU Toplum Katılımının Sağlanması

30 Toplumla Birlikte Planlanma
Yılda en az bir kez, il/ilçe aşılama programlarını değerlendirmek Plana uyulması Beklenmeyen aksamalar : haberdar etmek Diğer sağlık hizmetleri ile entegrasyon “Zor ulaşılan topluluklar” hangi hizmetler paketi ? Toplum Katılımının Sağlanması

31 Toplum Katılımının Sağlanması
Öğrenme Etkinliği 2.2 Toplum Katılımının Sağlanması

32 Toplum Katılımının Sağlanması
TOPLUMUN BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNE KATILIMI UYGULAMA VE İZLEME ETKİLİ İLETİŞİM İLETİŞİM ARAÇLARI VE KANALLARI Toplum Katılımının Sağlanması

33 Toplum Katılımının Sağlanması
Amaç Toplum bireyleri arasında bağışıklama hizmetleri hakkında farkındalık yaratmak, hizmet arama ve bunlardan yararlanmayı sürdürmenin önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla sağlık yöneticilerini bilgilendirmek. Toplum Katılımının Sağlanması

34 Toplum Katılımının Sağlanması
Öğrenim Hedefleri Bu oturumun sonunda, katılımcılar: ─Toplum bireylerine hizmetlerden yararlanma motivasyonunun kazandırılması konusunda yapılacakları sayabilmeli, ─Toplum katılımını sağlamada etkili iletişimin ipuçlarını sayabilmeli, ─Hizmet sunucularının iletişim becerilerinin önemini ve bu kapasitelerinin artırılmasının önemini açıklayabilmeli, ─Toplumun aşı konusundaki endişelerinin iyi iletişim ile giderilebileceğini ve hizmet kullanımının artırılmasının katılım için gerekliliğini açıklayabilmeli, ─ Sağlık kuruluşunda veya gezici hizmet sırasında ebeveynlerle daha etkili bir iletişim kurmanın ipuçlarını sayabilmelidir Toplum Katılımının Sağlanması

35 Uygulanması ve İzlenmesi
Nereye ve ne zaman gidileceği Hizmet sunan ile ebeveyn arasındaki iletişim, Takip Bebek Çocuk Doğurganlık çağındaki kadınlar Hamileler Toplum Katılımının Sağlanması

36 Motivasyonun Sağlanması
En uç noktasında bulunan hizmet sunum birimleri (sağlık ocağı ve evleri, aile sağlığı merkezleri) Aylık ve yıllık planlar yapmak Kayıt sistemini kurmak Hedef nüfusların tespiti ve kayıt etmek Bebek ve annelerin aşılanma durumlarını izlenmek Toplum Katılımının Sağlanması

37 Toplum Katılımının Sağlanması
Öğrenme Etkinliği 2.3 Toplum Katılımının Sağlanması

38 Öğrenme Etkinliği 3: Aşılanmama ve Aşıya Devamsızlık Nedenleri
Grup 1: Aşısızlar Grup 2: Aşıya Devamsızlar, Eksik Aşılılar. Ulaşımı kolay, büyük bir köyde/yerleşim yerinde yaşamaktadırlar Grup 3: Aşılılar olarak tanımlayınız. Toplum Katılımının Sağlanması

39 Toplum Katılımının Sağlanması
Olması Gerekenler Ebeveynler; Aşı kartı + Bilgi Bir sonraki aşı (ne zaman ve nereye) Kaç kez gelmesi gerektiği Olası yan etkiler Yan etki durumunda ne yapmaları gerektiği Her gelişinde aşı kartının yanında olması Personel iletişim becerilerinin geliştirilmesi İyi diyalog kurmak Doğru bilgi Toplum Katılımının Sağlanması

40 Toplum Katılımının Sağlanması
Etkili İletişim Aşılama ve sağlık programı için kaynak seferber etmek katılımı teşvik etmek yanlış bilgileri ve şüpheleri giderebilmek nerede ve ne zaman verilecek hizmetleri kullanmak ve aşı takvimine uymak için neler yapmaları gerektiğini anlamamıza yardımcı olur Toplum Katılımının Sağlanması

41 Hizmet Verirken İletişim
Olası engeller: Aşı eksikliği Kuruma olan mesafe Yetersiz ve/veya yanlış bilgi Hoş olmayan deneyimler Aşı kartı verilmemesi / çocuklarının aşılama durumundan haberdar edilmemesi. Hizmette iyileştirme Toplum Katılımının Sağlanması

42 Yöneticinin İletişim Becerileri
İletişim tarzları, İş arkadaşlığı ortamı Açık iletişim program başarısının kilit unsuru Çok katı bir biçimde eleştirilen İşlerini rahat tartışamayan personel :daha az motive “Başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın” Toplum Katılımının Sağlanması

43 İletişim Becerilerini İyileştirme Eğitimi (Sağlık Çalışanları)
Ek eğitim planlamak İş ortamına benzer bir ortam iki tarafa da ihtiyaç var Sağlık çalışanı-kullanıcı iletişimi; Beklentiler Tutum Beceriler Duygular şüpheler, sorular *ifade edemeyecek kadar utangaç veya korkmuş *tüm konuşmanın sağlık çalışanı tarafından yapılması ebeveyn, iyi bir etkileşimi zorlaştırır Programlar her iki tarafa da yoğunlaşmalıdır Toplum Katılımının Sağlanması

44 Endişelerin, Yanlış Anlamaların ve Söylentilerin Önlenmesi
Ebeveynlerin ve toplumun bilgi eksikleri önemli (genel bir anlayış) Endişeler yanlış anlamalar batıl inançlar Tabular söylentiler Yöneticilerin, toplumu bağışıklama konusunda eğitmesi için sağlık çalışanlarına eğitim vermesi gerekmektedir. Toplum Katılımının Sağlanması

45 Faydalanılanacak bölümler: Tablo-1.1 ve EK-3
Öğrenme Etkinliği 2.4 Faydalanılanacak bölümler: Tablo-1.1 ve EK-3 Toplum Katılımının Sağlanması

46 Toplumla Etkili bir İletişimin İpuçları
Toplumla İletişim Kurmak için Stratejiler İpucu Toplumla iyi ilişkiler kurunuz Sıcak, dostane davranınız ve insanları iyi karşılayınız. Topluluk üyelerine saygı gösteriniz. Topluluk üyesi olan ebeveynleri çocuklarını aşılamaya getirdikleri için övünüz ve cesaretlendiriniz. Toplumu dinleyiniz Anlayabilecekleri kelimelerle topluluğun ne bildiğini öğrenmeye çalışınız. Aşılamaya ilişkin endişelere cevap veriniz. Rahat ortamlarda toplantı ve ev ziyaretleri düzenleyiniz. Mevcut hizmetler ve bağışıklama programının durumuyla ilgili bilgi veriniz Öncelikli sağlık hizmetleri ve hizmet verme mekanizmaları ve tercihleriyle ilgili görüş bildirmeleri için cesaret veriniz. Aşı hızları, olası hastalıklar ve ilerlemesiyle ilgili bilimsel olmayan terimler kullanarak basit bir dille bilgi veriniz. Topluluğun durumuyla ilgilendiğinizi gösteriniz. Annelerle kendileri ve bebekleri için aşılamanın önemine dair konuşunuz. Toplum Katılımının Sağlanması

47 Sağlık Çalışanları - Aşılamayla İlgili Temel Bilgiler Beş Temel Mesaj
Hangi aşı ve hangi hastalıktan korunulacağı Hangi yan etkiler ve bunların nasıl tedavi edileceği Sonraki aşılama zamanı ve yeri Çocuğu hasta olsa bile aşıya getirmesi Aşı kartını iyi koruması ve her gelişinde yanında getirmesi, güvenli bir yerde muhafaza Toplum Katılımının Sağlanması

48 Toplum Katılımının Sağlanması
Aşı ile Korunabilir Hastalık Varlığı ve ASİE Tespitine Toplumun Katılımı Hastalık salgınları ASİE’lere ilişkin endişeleri Toplum liderleri ve üyeleriyle doğrudan temas Önceden planlayınız Kıdemli bir uzman ASİE ile ilgili bir bilgi dokumanı Medyayla ilişki ASİE konusunda bilgi dokümanları dağıtmak Radyo sağlık programları Sağlık dergisi Medya ve toplulukla birlikte çalışmaya yönelik eğitiniz. Röportaj veya eğitim konuşmaları Toplum Katılımının Sağlanması

49 Toplum Katılımının Sağlanması
TOPLUMUN BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNE KATILIMI UYGULAMA VE İZLEME ETKİLİ İLETİŞİM İLETİŞİM ARAÇLARI VE KANALLARI Toplum Katılımının Sağlanması

50 Toplum Katılımının Sağlanması
AMAÇ Aşı programı sırasında, toplumla iletişim kurmak için kullanılan araçları gözden geçirmektir. Toplum Katılımının Sağlanması

51 Toplum Katılımının Sağlanması
ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu oturumun sonunda, katılımcılar; Aşılama hizmetlerinin tanıtımında toplumla iletişimde hedeflerin belirlenmesinin gerekliliğini açıklayabilmeli, Toplumun yapısına uygun mesajların biçimlendirilmesinin önemini açıklayabilmeli, Topluma yönelik eğitim ve tanıtım materyallerinin hazırlanırken dikkat edilecek noktaları sayabilmelidir. Toplum Katılımının Sağlanması

52 Toplum Katılımının Sağlanması
Kanallar Kırsalda Hangi İletişim Araçları? Sağlık çalışanları Yerel liderler Toplum gönüllüleri Radyo-TV Tartışma Oturumları; İnsanların aşıyla ilgili şüpheleri Bilgilendirme ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi Soruların cevaplanması Olumlu tutum ve davranışların pekiştirilmesi Katılımcıların hepsinin söz alabilmesi Toplum Katılımının Sağlanması

53 Aşılama Hizmetlerinin Tanıtılmasında Başarılı İletişim için İpuçları:
Kolayca uygulanabilecek, masraflı ve zaman alıcı olmayan tedbirler Mesajlar, materyaller ve araçlar basit ve anlaşılır Aynı veya benzer mesajlar ve materyal yer almalıdır. Materyaller bütün toplumda tutarlı ve tamamlayıcı kullanım Hedef kitleye uygun Toplum Katılımının Sağlanması

54 Temel Bağışıklama Mesajlarının Topluma Uyarlanması
Yüz yüze danışmanlık Mesajın anlaşılması ve hatırlanması Kilit bilgilerin öğretilmesi Temel bilgiler: Hangi aşı / aşılar? Ne işe yarar Olası yan etkiler Yan etkilerin tedavisi Bir sonraki aşılamanın yeri ve tarihi, Hasta çocukların bile aşılanmaya getirilmesi gerektiği. Aşı kartlarını güvenli bir yerde bulundurması Her zaman yanlarında getirmesi gerektiği. İletişim Kanalları: Radyo, Televizyon ve Yazılı Materyal Kullanılması Kitle iletişim araçları:Tiyatro,Şarkı… Toplum Katılımının Sağlanması

55 Materyal geliştirirken;
Kalite (fotoğraf, grafik, tablo, metin) Basım öncesi hedef kitle üzerinde deneme Planlanlama ve bütçe; kimler kullanacak, nasıl ve kimler dağıtacak Bilgi Notu Soru-cevap Metinleri Aşılamayla ilgili Gerçekler Fotoğraflar Tablo ve Grafikler Fiziksel Örnekler Başarılı Aşılama Öyküleri Hastalık ve Salgınlarla İlgili Bilgi Broşürler Sunumlar Haber Küpürleri Toplum Katılımının Sağlanması

56 Etkili, Yazılı Eğitim Materyali Geliştirmek için İpuçları:
Mesaj kısa Çok sayıda görsel bilgi Başlıklarla renkli Çok fazla bilgi içermemeli tamamen OKUNMAZ BÜYÜK harfler / FOTOĞRAFLI başlıklar Dergi ve gazete makaleleri ve küpürleri Toplum Katılımının Sağlanması

57 Resimli Rehber / Üçayak Tahta Kullanımı
Katılımcıların yüzüne dönük Herkesin göreceği şekilde Anlattığınız resimlere işaret Karikatürler hakkında soru sorarak grubun katkı yapması Metni rehber olarak kullanınız. Ana noktaları ezberleyiniz, bunları resimleri de göstererek günlük dille anlatınız. Toplum Katılımının Sağlanması

58 Halk Duyuruları, Tiyatro ve Şarkılar
Geleneksel iletişim kaynakları Halkın toplandığı yerlerde (etkinlikler, törenler) Yerel liderler, nüfuz sahibi kimseler ve gönüllüler Tiyatro Şarkılar Toplum Katılımının Sağlanması

59 Afiş Kullanımı için İpuçları:
Çok kişi tarafından görüleceği yerler Yağmur, güneş ve rüzgar Halk toplantıları sırasında tartışma ortamı Sınırlı bilgi Genel bilgi ;faydalı ve pratik olabilir. Toplum Katılımının Sağlanması

60 Toplum Katılımının Sağlanması
TEŞEKKÜRLER Toplum Katılımının Sağlanması


"Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları