Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması ORTA DÜZEY GBP YÖNETİCİLERİ İÇİN MODÜL EĞİTİM SETİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması ORTA DÜZEY GBP YÖNETİCİLERİ İÇİN MODÜL EĞİTİM SETİ."— Sunum transkripti:

1 Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması ORTA DÜZEY GBP YÖNETİCİLERİ İÇİN MODÜL EĞİTİM SETİ

2 Toplum Katılımının Sağlanması 2 AMAÇ: GBP yöneticisi olarak görev yapan sağlık personelinin;  hizmet verdiği toplum ile nasıl birlikte çalışılabilecekleri  toplum katılımının sağlanması ve bu kapsamda hizmet sunanlar ve alanlar tarafından rollerin nasıl paylaşılabileceği konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

3 Toplum Katılımının Sağlanması 3 ÖĞRENİM HEDEFLERİ: Bu modülün sonunda, katılımcılar; 1.Toplumun bağışıklama/aşılama çalışmalarına katılımını sağlamak üzere; —Toplumun mevcut hizmetler konusundaki bilgi düzeyi ve davranışlarını değerlendirebilecek, —Topluma verilecek hizmetler konusunda savunuculuk çalışmalarını ve işbirliği toplantılarını yapabilecek, 2. Bağışıklama hizmetlerinin uygulanması kapsamında toplum katılımının izlenmesinin ne olduğunu açıklayabilecek, 3. Toplumun katılımını sağlamak üzere etkili iletişimin unsurlarını sayabilecek, 4. Bağışıklama hizmetleri ile ilgili iletişim materyali hazırlanırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini açıklayabilecektir.

4 Toplum Katılımının Sağlanması 4 Toplum Nedir? Coğrafi olarak tanım  Kent içinde yaşayan belirli bir nüfus  Belirli bir kırsal bölgede bulunan dağınık yerleşimlerdeki gruplar  Geçici – mevsimlik olarak belirli yerleşim yerlerinde ikamet eden gruplar (mevsimlik işçi grupları)

5 Toplum Katılımının Sağlanması 5 Katılım (İşlevsel Anlamı)  Amaçlara ulaşma aracıdır  Toplumsal kaynaklar ve kurumlar üzerinde ortak denetim sağlar  Fikir birliği sağlar İnsanların kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlarda, işlem ve eylemlerde etkileşimli özne olmalarıdır.

6 Toplum Katılımının Sağlanması 6 Hizmetlerden Faydalanma Düzeyi Toplumun Hizmet Sunumundaki Rolü Toplum ne ölçüde katılıyor? Sağlık Hizmetleri Planlanma Sunulma Değerlendirilme Toplumla İşbirliği

7 Toplum Katılımının Sağlanması 7  ALMA-ATA Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı (1978) “Kendilerine sunulan sağlık hizmetlerinin planlanma ve uygulanmasına tek tek ve topluca katılmak halkın hak ve görevidir”  Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (1992) “Sürdürülebilir kalkınma politikalarının başarısı için geniş halk kitlelerinin katılımı şarttır.  Sağlığın Geliştirmesi Konferansı-Ottowa (1986) Sağlık günlük yaşamın kaynağıdır.

8 Toplum Katılımının Sağlanması 8 Planlama  Hizmetin verileceği YER ve ZAMAN konusunda toplumun görüşü alınmalı  Çalışan ebeveynler : mesai saatleri dışında aşılama yapılması (akşam veya tatil günü)  Tarlada çalışan, pazarda ürün satan anneler: uygun saatlere (sabah erken, akşam, vb.)

9 Toplum Katılımının Sağlanması 9 Uygulama:  YER : Sahada temiz bir yer  DUYURU: Aşılamanın yapılacağı yere geldiğinden haberdar etmek  KAYIT : Kalabalığın kontrolü, bekleme alanlarının rahatlatılması  EĞİTİM : Aşılama ile ilgili uygun mesajlar  MOTİVASYON:  Bağışıklama hizmeti veren kurumları kullanmaları  Aşı takviminin gerisinde kalan çocukların ebeveynlerini ziyaret

10 Toplum Katılımının Sağlanması 10 Değerlendirme:  Toplum liderleri ve sağlık çalışanları  Hizmetlerin kalitesiyle ilgili soruların yanıtları Sağlık Personeli Aşılama hızları Salgın Sorunların; Tespiti Çözümü Bilgi / Geri Bildirim Toplum Üyeleri

11 Toplum Katılımının Sağlanması 11 Yöneticinin Toplumla İlişkisi  Talep  Savunuculuk  Toplumsal hareket  İletişim Nasıl?

12 Toplum Katılımının Sağlanması 12 Toplum Katılımını Sağlamak için Ne Yapılabilir? aşılama hızları eksik aşılı ve aşısız çocuk sayıları aşılama hızlarının düşüklüğünün nedenleri Aşılanamayan / aşılarını tamamlamayan /hiç ulaşılamayan TALEP ? Bilgilendirme? Gezici aşılama planlarının durumu? Tutum ve davranışlar? Toplum ve iletişim stratejileri? İletişim aktiviteleri?

13 Toplum Katılımının Sağlanması 13 Toplumla Çalışmak  TOPLANTILAR:  STK, toplum liderleri/grupların temsilcileri  Paylaşım  Program araçları  Rehber ilkeler  Ulaşılan hedefler  Karşılaşılan engeller  Toplumun katkılarının izlenmesi  Raporlar: katkılar  Kilit konumundaki liderlere bilgi  Sağlık çalışanları ve toplum eğiticileri:  Kişiler arası iletişim becerilerinin güçlendirilmesi  Motivasyon

14 Toplum Katılımının Sağlanması 14 Toplumun Bağışıklama Hizmetlerine Katılımı

15 Toplum Katılımının Sağlanması 15 AMAÇ Katılımcıların, toplumla etkili bir işbirliği kurmanın ilk adımı olarak toplum üyelerinin hizmet hakkındaki bilgi ve düşüncelerinin saptanması için bir durum değerlendirmesi yapılması ve bu değerlendirmenin nasıl yapılacağı konusunda bilgi edinmelerini sağlamak.

16 Toplum Katılımının Sağlanması 16 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu oturumun sonunda, katılımcılar; Toplumu tanımak için ne gibi bilgilere ihtiyaç olduğu ve bu bilgilerin nasıl toplanacağını açıklayabilecek, Toplum katılımı konusunda savunuculuğun önemini açıklayabilecek, Toplum katılımı için, toplantıların yapılmasında gerekli ögeleri sayabilecektir.

17 Toplum Katılımının Sağlanması 17 TOPLUMUN BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNE KATILIMI UYGULAMA VE İZLEME ETKİLİ İLETİŞİM ARAÇLARI VE KANALLARI

18 Toplum Katılımının Sağlanması 18 Vaka Çubuk Sağlık Ocağı Dr.Sema

19 Toplum Katılımının Sağlanması 19 Durum Değerlendirmesi Toplum üyelerinin,  Farkındalık düzeyleri ve görüşleri?  Toplum bireyleri mevcut hizmetlerden haberdar mıdırlar?  Mevcut aşılama hizmetlerinin beğendikleri ve beğenmedikleri yönleri nelerdir? Ne? Uygun mu? Hizmetlerin iyileştirilmesinde kullanılabilir mi?

20 Toplum Katılımının Sağlanması 20 Bilgiyi Toplamak  Ebeveynler  Toplum / dini liderler  Yerel dernekler / STK  Sağlık çalışanları Nereden ? Toplantılar Küçük grup tartışmaları Yüz yüze görüşmeler Hizmet sonrası yapılan görüşmeler Ev ziyaretlerinde Anketler Özel çalışmalar Nasıl?

21 Toplum Katılımının Sağlanması 21 Bilgi ve Geri Bildirimleri Derlemek  Mevcut aşılama hizmetlerinin;  Bilgi, farkındalık düzeyi ve tutumlar  Katkı düzeyi ve beklenen uygulanabilir katkılar  Çalışmalara katılımla ilgili bilgiler  Bölgesel aşılama hızları  Engel olabilecek toplumun bilgi düzeyi, tutum ve davranışları  Hizmetlere erişim engeller (yer, sıklık, aşı takvimi)  Özel grupların erişimi (mevsimlik işçiler, vb)  Motivasyonu ve faydalanmalarını etkileyen  bilgi, tutum ve davranışlar Birlikte Değerlendirme: Endişeler / Uygulanabilir Önlemler Aşılamanın durumu ve hizmetin kalitesi

22 Toplum Katılımının Sağlanması 22 Toplum Katılımı Biçimleri  Grup tartışmaları; ihtiyaçların planlanmasına yardımcı olabilir.  Toplumun etkin rol alması için yollar:  Temel bilgilerin ihtiyaç sahiplerine duyurulması  Tespit ve kayıt  Sağlık çalışanlarına yardım

23 Toplum Katılımının Sağlanması 23 Öğrenme Etkinliği 2.1

24 Toplumun Katkısı 0labilecek Etkinlik Toplum Temsilcileri 1. İnsan gücü, mali ve lojistik destek sağlamak. Öğretmen, toplum lideri, muhtar, belediyeler 2. Rutin, yerinde aşılama ve gezici aşı uygulamalarını etkili planlamada yardım (yer, zaman ve mekan) Muhtar, imam, anneler 3. Yeni doğanları tespit ve hizmet almak için sağlık kuruluşuna yönlendirmek Muhtar, imam, toplum lideri 4. Aşıya devamsızlığı izlemek ve aşı hizmetlerinden yararlanmaya motive etmek. İmam, öğretmen, muhtar 5. Aşı seanslarını halka duyurmak. Belediye, muhtar, imam 6. Savunuculuk ve toplum katılımı mesajları hazırlamak GBP yöneticisi, yerel basın 7. Gönüllüleri aşılama seanslarında yardımcı olması için teşvik etmek ve eğitmek Hekim, sağlık personeli 8. Yerel toplumla iletişim kurmak ve sağlık görevlilerine şüpheli ASİE’lerden haberdar etmek. Muhtar, toplum lideri, öğretmen 9. Sağlık ekibiyle birlikte aşılama hızlarını gözden geçirerek bağışıklama programını izlemek. GBP yöneticisi

25 Toplum Katılımının Sağlanması 25 Savunuculuk  Savunuculuk, siyasi ve toplum liderlerinin kabulü ve taahhüdünün güvence altına alınmasını, programın toplum tarafından kabul edilmesini sağlayan bir bilgi toplama ve verme sürecidir.  Hizmetlerin önemi  Yararları  Toplum katılımının gerekçeleri sunulur  Nelerin yapılması gerektiği  Nasıl yardımcı olabilecekleri  Nasıl katılabilecekleri

26 Toplum Katılımının Sağlanması 26 Savunuculuk Süreci  Grup toplantılar / ziyaretler;  aşılama hizmetleri  neler mevcut  neler yapılmalı  toplumun endişeleri ve istekleri  Toplumun bakış açısı  bilgi düzeyi ve katılımın düşük olduğu yerler  Toplumun istekleri ve önerileri

27 Toplum Katılımının Sağlanması 27 Planlama Toplantısı  Kolay ulaşılabilen  Katılımın çok olduğu bir yer  Başka grup toplantıları sırasında  Toplantı öncesi;  Aşılama hızları, aşısız/eksik aşılı kişi sayısı  Aşılama kapsayıcılığının düşük olduğu yerlerin haritası  Program öncelikleri  Toplumda kimler katkı sağlar?  Toplantı sırasında;  Verilen hizmetlerde ne kadar ilerleme kaydedildiği  Yaşanan güçlükler  Önerilerini almak Uygun bir zaman ve yer

28 Toplum Katılımının Sağlanması 28 Gruplarla İletişim Kurmanın İpuçları  Rahat ve olumlu bir ortam  Bildiklerini paylaşmalarını istemek  Soru sormak konusunda cesaretlendirmek  Aydınlatıcı yanıtlar  Grubun dikkatini çekmek (Hikayeler, kısa oyunlar …)  Tartışmalara katılması sağlanması  Olumlu geri bildirim  Çözüm önermelerini istenir  En iyi seçeneklerin tartışılması

29 Toplum Katılımının Sağlanması 29 Toplumla Birlikte Planlanma  Gerekli kaynakların sağlanması  Nüfusun ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması  Uygun yer ve zamanda sunulmak  Yerel iletişim kanalları kullanımı:DUYURU

30 Toplum Katılımının Sağlanması 30  Yılda en az bir kez, il/ilçe aşılama programlarını değerlendirmek  Plana uyulması  Beklenmeyen aksamalar : haberdar etmek  Diğer sağlık hizmetleri ile entegrasyon  “Zor ulaşılan topluluklar”  hangi hizmetler paketi ? Toplumla Birlikte Planlanma

31 Toplum Katılımının Sağlanması 31 Öğrenme Etkinliği 2.2

32 Toplum Katılımının Sağlanması 32 TOPLUMUN BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNE KATILIMI UYGULAMA VE İZLEME ETKİLİ İLETİŞİM ARAÇLARI VE KANALLARI

33 Toplum Katılımının Sağlanması 33 Amaç  Toplum bireyleri arasında bağışıklama hizmetleri hakkında farkındalık yaratmak, hizmet arama ve bunlardan yararlanmayı sürdürmenin önemi konusunda bilinçlendirmek amacıyla sağlık yöneticilerini bilgilendirmek.

34 Toplum Katılımının Sağlanması 34 Öğrenim Hedefleri Bu oturumun sonunda, katılımcılar:  ─Toplum bireylerine hizmetlerden yararlanma motivasyonunun kazandırılması konusunda yapılacakları sayabilmeli,  ─Toplum katılımını sağlamada etkili iletişimin ipuçlarını sayabilmeli,  ─Hizmet sunucularının iletişim becerilerinin önemini ve bu kapasitelerinin artırılmasının önemini açıklayabilmeli,  ─Toplumun aşı konusundaki endişelerinin iyi iletişim ile giderilebileceğini ve hizmet kullanımının artırılmasının katılım için gerekliliğini açıklayabilmeli,  ─ Sağlık kuruluşunda veya gezici hizmet sırasında ebeveynlerle daha etkili bir iletişim kurmanın ipuçlarını sayabilmelidir

35 Toplum Katılımının Sağlanması 35 Uygulanması ve İzlenmesi  Nereye ve ne zaman gidileceği  Hizmet sunan ile ebeveyn arasındaki iletişim,  Takip  Bebek  Çocuk  Doğurganlık çağındaki kadınlar  Hamileler

36 Toplum Katılımının Sağlanması 36 Motivasyonun Sağlanması  En uç noktasında bulunan hizmet sunum birimleri (sağlık ocağı ve evleri, aile sağlığı merkezleri)  Aylık ve yıllık planlar yapmak  Kayıt sistemini kurmak  Hedef nüfusların tespiti ve kayıt etmek  Bebek ve annelerin aşılanma durumlarını izlenmek

37 Toplum Katılımının Sağlanması 37 Öğrenme Etkinliği 2.3

38 Toplum Katılımının Sağlanması 38 Öğrenme Etkinliği 3: Aşılanmama ve Aşıya Devamsızlık Nedenleri  Grup 1:  Aşısızlar  Grup 2:  Aşıya Devamsızlar, Eksik Aşılılar. Ulaşımı kolay, büyük bir köyde/yerleşim yerinde yaşamaktadırlar  Grup 3:  Aşılılar olarak tanımlayınız.

39 Toplum Katılımının Sağlanması 39 Olması Gerekenler  Ebeveynler; Aşı kartı + Bilgi  Bir sonraki aşı (ne zaman ve nereye)  Kaç kez gelmesi gerektiği  Olası yan etkiler  Yan etki durumunda ne yapmaları gerektiği  Her gelişinde aşı kartının yanında olması  Personel  iletişim becerilerinin geliştirilmesi  İyi diyalog kurmak  Doğru bilgi

40 Toplum Katılımının Sağlanması 40 Etkili İletişim Aşılama ve sağlık programı için  kaynak seferber etmek  katılımı teşvik etmek  yanlış bilgileri ve şüpheleri giderebilmek  nerede ve ne zaman verilecek  hizmetleri kullanmak ve aşı takvimine uymak için neler yapmaları gerektiğini anlamamıza yardımcı olur

41 Toplum Katılımının Sağlanması 41 Hizmet Verirken İletişim  Olası engeller:  Aşı eksikliği  Kuruma olan mesafe  Yetersiz ve/veya yanlış bilgi  Hoş olmayan deneyimler  Aşı kartı verilmemesi / çocuklarının aşılama durumundan haberdar edilmemesi.  Hizmette iyileştirme

42 Toplum Katılımının Sağlanması 42 Yöneticinin İletişim Becerileri  Çok katı bir biçimde eleştirilen  İşlerini rahat tartışamayan personel :daha az motive “Başkalarına kendinize davranılmasını istediğiniz gibi davranın” program başarısının kilit unsuru İletişim tarzları, İş arkadaşlığı ortamı Açık iletişim

43 Toplum Katılımının Sağlanması 43 İletişim Becerilerini İyileştirme Eğitimi (Sağlık Çalışanları) Sağlık çalışanı-kullanıcı iletişimi; Beklentiler Tutum Beceriler Duygular şüpheler, sorular *ifade edemeyecek kadar utangaç veya korkmuş *tüm konuşmanın sağlık çalışanı tarafından yapılması ebeveyn, iyi bir etkileşimi zorlaştırır  Ek eğitim planlamak  İş ortamına benzer bir ortam  iki tarafa da ihtiyaç var Programlar her iki tarafa da yoğunlaşmalıdır

44 Toplum Katılımının Sağlanması 44 Endişelerin, Yanlış Anlamaların ve Söylentilerin Önlenmesi  Ebeveynlerin ve toplumun  bilgi eksikleri  önemli (genel bir anlayış)  Endişeler  yanlış anlamalar  batıl inançlar  Tabular  söylentiler  Yöneticilerin, toplumu bağışıklama konusunda eğitmesi için sağlık çalışanlarına eğitim vermesi gerekmektedir.

45 Toplum Katılımının Sağlanması 45 Öğrenme Etkinliği 2.4 Faydalanılanacak bölümler: Tablo-1.1 ve EK-3

46 Toplum Katılımının Sağlanması 46 Toplumla Etkili bir İletişimin İpuçları Toplumla İletişim Kurmak için Stratejiler İpucu Toplumla iyi ilişkiler kurunuz Sıcak, dostane davranınız ve insanları iyi karşılayınız. Topluluk üyelerine saygı gösteriniz. Topluluk üyesi olan ebeveynleri çocuklarını aşılamaya getirdikleri için övünüz ve cesaretlendiriniz. Toplumu dinleyiniz Anlayabilecekleri kelimelerle topluluğun ne bildiğini öğrenmeye çalışınız. Aşılamaya ilişkin endişelere cevap veriniz. Rahat ortamlarda toplantı ve ev ziyaretleri düzenleyiniz. Mevcut hizmetler ve bağışıklama programının durumuyla ilgili bilgi veriniz Öncelikli sağlık hizmetleri ve hizmet verme mekanizmaları ve tercihleriyle ilgili görüş bildirmeleri için cesaret veriniz. Aşı hızları, olası hastalıklar ve ilerlemesiyle ilgili bilimsel olmayan terimler kullanarak basit bir dille bilgi veriniz. Topluluğun durumuyla ilgilendiğinizi gösteriniz. Annelerle kendileri ve bebekleri için aşılamanın önemine dair konuşunuz.

47 Toplum Katılımının Sağlanması 47 Sağlık Çalışanları - Aşılamayla İlgili Temel Bilgiler Beş Temel Mesaj  Hangi aşı ve hangi hastalıktan korunulacağı  Hangi yan etkiler ve bunların nasıl tedavi edileceği  Sonraki aşılama zamanı ve yeri  Çocuğu hasta olsa bile aşıya getirmesi  Aşı kartını iyi koruması ve her gelişinde yanında getirmesi, güvenli bir yerde muhafaza

48 Toplum Katılımının Sağlanması 48 Aşı ile Korunabilir Hastalık Varlığı ve ASİE Tespitine Toplumun Katılımı  Hastalık salgınları  ASİE’lere ilişkin endişeleri  Toplum liderleri ve üyeleriyle doğrudan temas  Önceden planlayınız  Kıdemli bir uzman  ASİE ile ilgili bir bilgi dokumanı  Medyayla ilişki  ASİE konusunda bilgi dokümanları dağıtmak  Radyo sağlık programları  Sağlık dergisi  Medya ve toplulukla birlikte çalışmaya yönelik eğitiniz.  Röportaj veya eğitim konuşmaları

49 Toplum Katılımının Sağlanması 49 TOPLUMUN BAĞIŞIKLAMA HİZMETLERİNE KATILIMI UYGULAMA VE İZLEME ETKİLİ İLETİŞİM ARAÇLARI VE KANALLARI

50 Toplum Katılımının Sağlanması 50 AMAÇ  Aşı programı sırasında, toplumla iletişim kurmak için kullanılan araçları gözden geçirmektir.

51 Toplum Katılımının Sağlanması 51 ÖĞRENİM HEDEFLERİ Bu oturumun sonunda, katılımcılar;  Aşılama hizmetlerinin tanıtımında toplumla iletişimde hedeflerin belirlenmesinin gerekliliğini açıklayabilmeli,  Toplumun yapısına uygun mesajların biçimlendirilmesinin önemini açıklayabilmeli,  Topluma yönelik eğitim ve tanıtım materyallerinin hazırlanırken dikkat edilecek noktaları sayabilmelidir.

52 Toplum Katılımının Sağlanması 52 Kanallar  Kırsalda Hangi İletişim Araçları?  Sağlık çalışanları  Yerel liderler  Toplum gönüllüleri  Radyo-TV  Tartışma Oturumları;  İnsanların aşıyla ilgili şüpheleri  Bilgilendirme ve yanlış bilgilerin düzeltilmesi  Soruların cevaplanması  Olumlu tutum ve davranışların pekiştirilmesi  Katılımcıların hepsinin söz alabilmesi

53 Toplum Katılımının Sağlanması 53 Aşılama Hizmetlerinin Tanıtılmasında Başarılı İletişim için İpuçları:  Kolayca uygulanabilecek, masraflı ve zaman alıcı olmayan tedbirler  Mesajlar, materyaller ve araçlar basit ve anlaşılır  Aynı veya benzer mesajlar ve materyal yer almalıdır.  Materyaller bütün toplumda tutarlı ve tamamlayıcı kullanım  Hedef kitleye uygun

54 Toplum Katılımının Sağlanması 54 Temel Bağışıklama Mesajlarının Topluma Uyarlanması  Yüz yüze danışmanlık  Mesajın anlaşılması ve hatırlanması  Kilit bilgilerin öğretilmesi  Temel bilgiler:  Hangi aşı / aşılar?  Ne işe yarar  Olası yan etkiler  Yan etkilerin tedavisi  Bir sonraki aşılamanın yeri ve tarihi,  Hasta çocukların bile aşılanmaya getirilmesi gerektiği.  Aşı kartlarını güvenli bir yerde bulundurması  Her zaman yanlarında getirmesi gerektiği.  İletişim Kanalları: Radyo, Televizyon ve Yazılı Materyal Kullanılması  Kitle iletişim araçları:Tiyatro,Şarkı…

55 Toplum Katılımının Sağlanması 55 Materyal geliştirirken;  Kalite (fotoğraf, grafik, tablo, metin)  Basım öncesi hedef kitle üzerinde deneme  Planlanlama ve bütçe; kimler kullanacak, nasıl ve kimler dağıtacak  Bilgi Notu  Soru-cevap Metinleri  Aşılamayla ilgili Gerçekler  Fotoğraflar  Tablo ve Grafikler  Fiziksel Örnekler  Başarılı Aşılama Öyküleri  Hastalık ve Salgınlarla İlgili Bilgi  Broşürler  Sunumlar  Haber Küpürleri

56 Toplum Katılımının Sağlanması 56 Etkili, Yazılı Eğitim Materyali Geliştirmek için İpuçları:  Mesaj kısa  Çok sayıda görsel bilgi  Başlıklarla renkli  Çok fazla bilgi içermemeli  tamamen OKUNMAZ  BÜYÜK harfler / FOTOĞRAFLI başlıklar  Dergi ve gazete makaleleri ve küpürleri

57 Toplum Katılımının Sağlanması 57 Resimli Rehber / Üçayak Tahta Kullanımı  Katılımcıların yüzüne dönük  Herkesin göreceği şekilde  Anlattığınız resimlere işaret  Karikatürler hakkında soru sorarak grubun katkı yapması  Metni rehber olarak kullanınız.  Ana noktaları ezberleyiniz, bunları resimleri de göstererek günlük dille anlatınız.

58 Toplum Katılımının Sağlanması 58 Halk Duyuruları, Tiyatro ve Şarkılar  Geleneksel iletişim kaynakları  Halkın toplandığı yerlerde (etkinlikler, törenler)  Yerel liderler, nüfuz sahibi kimseler ve gönüllüler  Tiyatro  Şarkılar

59 Toplum Katılımının Sağlanması 59 Afiş Kullanımı için İpuçları:  Çok kişi tarafından görüleceği yerler  Yağmur, güneş ve rüzgar  Halk toplantıları sırasında tartışma ortamı  Sınırlı bilgi  Genel bilgi ;faydalı ve pratik olabilir.

60 Toplum Katılımının Sağlanması 60 TEŞEKKÜRLER


"Modül 2.Toplumun Katılımının Sağlanması ORTA DÜZEY GBP YÖNETİCİLERİ İÇİN MODÜL EĞİTİM SETİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları