Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LİNUX’E GİRİŞ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LİNUX’E GİRİŞ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ"— Sunum transkripti:

1 LİNUX’E GİRİŞ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE PROGRAMLAMA BÖLÜMÜ BİLG 223 AĞ İŞLETİM SİSTEMLERİ DERSİ LİNUX’E GİRİŞ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ

2 Linux Nedir? LINUX, internet üzerinde ilgili ve meraklı birçok kişi tarafından geliştirilmekte olan ve başta IBM-PC uyumlu kişisel bilgisayarlar olmak üzere birçok platformda çalışan ve herhangi bir maliyet gerektirmeyen bir işletim sistemidir.

3 Linux’ün Özellikleri Genel Kamu Lisansına göre(GPL) açık kaynak kodlu olduğundan kullanıcı yazılımın içinde ne olduğunu bilir. Hataların keşfedilmesi ve düzeltilmesi oldukça kısa zaman alır. Kullanıcı beğenmediği kısımları değiştirmekte ve eklentiler yapmakta özgürdür.

4 Linux Tarihi Linux’un Gelişimi…
Universitelerde bilgisayar bilimi öğrencilerine işletim sistemlerini öğretmek için kullanılan Unix işletim sistemi, donanım üreticileri tarafından lisansı alınıp, satılmaya başlandıktan ve çeşitlilik arttıktan sonra yeni bir işletim sistemine gereksinim duyulmaya başladı. Bu amaçla Andrew Tannenbaum tarafından MINIX işletim sistemi geliştirildi. 1990 yılında Finli bir bilgisayar bilimi öğrencisi olan Linus Torvalds Intel mimarisindeki bilgisayarlarda hafıza yönetimi yapan bir yazılım üzerinde çalışmaya başladı ve bir süre sonra bu projenin büyüyerek UNIX çekirdeği gibi çalışabileceğini farketti 1991 yılında Linus, comp.os.minix haber grubuna Linux adını verdiği işletim sistemi projesini duyurdu. GNU projesindeki eksik olan parçayı , yani çekirdeği tamamlayan linux zamanla internet üzerindeki bir çok programcı tarafından geliştirildi.

5 Lisanslar, Özgür Yazılım
Lisans, kullanıcıların yazılım üzerindeki hakları olarak özetlenebilir. Kullanıcılar belirli bir yazılımı kullanma, dağıtma, üzerinde değişiklik yapma ve değiştirdiği şeklini dağıtma haklarına sahip olabilirler. Kullanıcıların yazılımlar üzerinde değişiklik yapabilmeleri için yazılımın kaynak kodunun açık olması gerekmektedir. GPL (GNU Public Licence) En yaygın kullanılan özgür yazılım lisansıdır. En çok kullanılan platformlardan birisi Linux işletim sistemidir. GPL kullanımının getirdiği tek kısıtlama, yazılım üzerinde değişiklik yapıp dağıtabilmek için yapılan değişikliklerle birlikte kaynak kodun verilmesi zorunluluğudur Belli başlı özgür yazılım lisansları: GNU Genel Kamu Lisansı GNU Kısıtlı Genel Kamu Lisansı BSD Lisansı Mozilla Public Lisansı MIT Lisansı Apache Lisansı Özgür yazılım, kullanıcısına çalıştırma, kopyalama, dağıtma, inceleme, değiştirme ve geliştirme özgürlükleri tanıyan yazılım türüdür. Özgür Yazılım Vakfı'nın ifadesiyle belli başlı dört özgürlüğü barındırır: Her türlü amaç için programı çalıştırma özgürlüğü (özgürlük 0) Programın nasıl çalıştığını inceleme ve kendi gereksinimleri doğrultusunda değiştirme özgürlüğü (özgürlük 1). Program kaynak koduna erişim bunun için bir ön şarttır. Yeniden dağıtma ve toplumla paylaşma özgürlüğü (özgürlük 2). Progİramı geliştirme ve gelişmiş haliyle topluma dağıtma özgürlüğü (özgürlük 3). Böylece yazılım bütün toplum yararına geliştirilmiş olur. Program kaynak koduna erişim bunun için de bir önşarttır. Bir program, ancak bütün kullanıcıları bu hakların tümüne sahip oldukları zaman özgür bir yazılım olur. Bu özgürlüklere sahip olmak, kimseden izin almamayı ve izin için hiçbir bedel ödememeyi de içerir. [1] Genel kanının aksine özgür bir yazılım, ücretsiz dağıtılabileceği gibi ücretli de dağıtılabilir. Bu nedenle, ticari yazılım olarak satılmasına engel yoktur.

6 GNU(Gnu is Not Unix ) Serbest yazılım modeline verilen isimdir.
Yazılımın açık kaynak kodlu olmasını öngörmektedir. GNU nun sağladığı açık kaynak kodu sayesinde isteyen herkes daha gelişmiş,özgün, üretken çalışmalarda bulunabilir. GPL - GNU General Public License - GNU Genel Kamu Lisansı Linux çekirdeğini kullanan kullanıcılar sistemlerine Linux demektedir ancak GNU project GNU/Linux denmesini önerir. Doğrusu da budur. Bir çok GNU programları diğer işletim sistemlerinde de kullanılmıştır. (Windows, BSD, Solaris ve Mac OS gibi) Hızlı bir sürecin sonunda Linus'un geliştirdiği çekirdek, GNU hareketinin bir meyvesi ve aynı zamanda taşıyıcısı haline gelmiştir. GNU için yazılmış özgür yazılımlar çok kısa süre içerisinde Linux çekirdeği ile uyumlu çalışabilecek hale getirilmiş ve ortaya güçlü, kararlı, esnek ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi çıkmıştır. GNU/Linux olarak anılması gereken işletim sistemi zaman içerisinde telaffuz kolaylıklarından ötürü Linux olarak anılmaya başlanmıştır. Açık kodlu bir yazılım olan Linux özgür gelişimi, yaratıcılığı ve bağımsız ilerlemeyi desteklemekte ve bilişim dünyasından destek görmektedir. GPL: GPL kamunun kullanımına sunulan bir bilgisayar lisansıdır. GPL altında yayınlanan bir yazılımla her istediğinizi yapamazsınız. Örneğin o yazılımı, beraberinde kaynak kodları olmaksızın dağıtamazsınız. Başka birinin dağıtım hakkını kısıtlayamazsınız. GPL in amacı; özgür yazılımın kanunlarla korunmasıdır.

7 Linüx’ün Mimarisi KERNEL (ÇEKİRDEK) – LINUX Donanım Kontrolörleri
Kullanıcı Uygulamaları (GNU) İşletim Sistemi Servisleri (Apache, Sendmail, vs.) KERNEL (ÇEKİRDEK) – LINUX Donanım Kontrolörleri Donanım – CPU, HDD, Keyboard, Mouse, Monitor, RAM

8 Kernel (Çekirdek) Tüm işlemlerden sorumlu yönetim kademesidir.
Sistemin düzgün çalışmasını sağlar, Bilgisayar kaynaklarının düzenlenler, Kullanıcıların görevlerinin sırayla yapılmasını sağlar, Bellek denetimi yapar, Yan birimlerin (CD-ROM,disket sürücü vb. çalışmasından sorumludur.

9 Shell (Kabuk) Bilgisayar ile kullanıcı arasındaki bağlantıyı sağlar.
Girilen komutları bilgisayara , sonuçları kullanıcıya iletir.

10 Linux’ün Kullanım Amaçları
Kişisel Kullanım Yazılım Geliştirme İnternet Haberleşmesi İnternet Sunucusu

11 Linux’ün Kullanım Amaçları
Kişisel Kullanım Linux’ta bir işletim sisteminden beklenebilecek tüm yazılımlar bulunur... Örneğin applixware ve open office yazılımları red hot dağıtımıyla birlikte verilmektedir... Yazılım Geliştirme C,C++,Java,Ada,Fortran,Pascal,Lisp başta olmak üzere hemen hemen her programın derleyici ve yorumlayıcısı Linux’te mevcuttur...

12 Linux’ün Kullanım Amaçları
İnternet Haberleşmesi Bir modemin sunduğu olanakların hepsini Linux ile de kullanabiliriz... k-mail ile mail okuyabilir, haber öbeklerinde tartışma gruplarına katılabilriz...

13 Linux’ün Kullanım Amaçları
İnternet Sunucusu LINUX doğrudan TCP/IP desteği ile gelmektedir... Linux’la; www server (Word wide web sunucusu) DNS Server (Alan adı sunucusu) NFS Server (Bir makinenin diskini diğer makinelere paylaştırmak amaçlı) NIS Server (Parola veri tabanı sunucusu) X Server BOOTP Server SMTP Server FTP Server (Dosya transfer protokolü) LIST Server gibi yaygın TCP/IP servislerinin yanı sıra NOVELL File Server SAMBA Server (WfW desteği) verebilmektedir.

14 Linux’ün Avantajları Ücretsizdir. Kaynak kodu serbesttir.
Hızla gelişiyor. Yüksek performans sağlar. İsteğe bağlı geliştirilebilir. Birden çok kullanıcıyı destekler. Uygulama programları sistemden bağımsız çalışır. Ek yazılım ve sürücü kurulmasına ihtiyaç duymaz

15 Linux’ün Dezavantajları
Yeterince tanıtımı yapılmıyor. Dinamik ve sürekli değişen bir yapıya sahiptir. Teknik destek, dağıtım ve dökümantasyon alanında zayıftır. Linux’un kullanım ve yönetimi daha zordur. Tüm ihtiyaçlara cevap veremiyor. Bazı ticari yazılımlar Linux üzerinde fazla gelişemiyor. Oyunlar

16 Dağıtımlar Linux, GNU projesinin çekirdeğe verilen isimdir. Dağıtımlar, bu çekirdeğe GNU yazılımlarının da ekleyerek sunan alternatif işletim sistemleridir. Yazılımlar GNU tarafından sağlandığı için Linux tabanlı işletim sistemleri GNU/Linux olarak adlandırılır. En çok bilinen kullanılan dağıtımlar: RedHat, Fedora, Suse, Debian, Mandrake, Ubuntu, Pardus ve Slackware’dir. Bunların yanısıra doğrudan CD’den çalışan Knoppix, Kanotix gibi dağıtımlar vardır. Dağıtımlar arasındaki farklar nelerdir? - Kurulum yöntemleri farklı - İçerdikleri paketler farklı - Sistem yönetiminde farklar var Grafik yönetim araçları Standartlaşma yolunda ilerlemeler

17 Linux Dağıtımları

18 Windows-Linux Karşılaştırması
Yazılım: Windows’un her versiyonu sınırlı sayıda uygulama içeriyor. Linux’ta ise ana işletim sistemi ile beraber verilecek yazılımların sayısına dağıtıcı karar veriyor.Linux’un bu noktadaki avantajı, yazılımların kurulmasını sağlayan uygulamaların tek bir yönetim sistemi tarafından idare edilmesi.Bu sayede kullanıcı her bir yazılımı tek tek kurmak yerine, tek bir kurulum ile işlemi gerçekleştirir.

19 Windows-Linux Karşılaştırması
Kurulum: Kurulum açısından iki işletim sistemi de birbirine çok yakın. Hem Windows hem de Linux’un kurulum aşamaları oldukça kolay ve kurulum sırasında amatör kullanıcıya yardımcı olan menüler var. Bilinen güvenlik açıkları, sistemdeki ve uygulamadaki hatalar Windows’ta olduğu gibi Linux’ta da güncelleme yoluyla ortadan kaldırılabiliyor.

20 Windows-Linux Karşılaştırması
Gereksinimler: Windows XP şu anda , kısıtlamalara bağlı olarak 300Mhz’in üstünde, 32-Bit işlemciye ve 128MB belleğe sahip olan her bilgisayarda kullanılabiliyor. Linux için de yaklaşık 300Mhz’lik bir işlemci ve 128MB’lik bellek minimum sistem gereksinimleri. Kullanıcı Hakları: Linux’ta sıradan kullanıcılar sadece kendilerine izin verildiği ölçüde değişiklikler yapabilirken, bilgisayar yöneticisi(root) istediği her şeyi yapma hakkına sahip oluyor. Windows’ta ise kurulum aşamasından sonra otomatik olarak kullanıcıya yönetici haklarını veriyor.

21 Windows-Linux Karşılaştırması
Yeni Donanım Ekleme: Kurulum aşamasından sonra bilgisayara takılan donanımları Windows genellikle tanıyor. En kötü ihtimalle bilgisayar baştan başlatıldığında, donanım kullanıma hazır hale geliyor. Linux’ta yeni takılan donanımı otomatik olarak algılama ve kullanıma hazır hale getirme özelliğine sahip.Ancak bu özellik Linux işletim sisteminde takılan donanımın sürücüleri mevcutsa devreye giriyor. Birkaç firma hariç, çoğu firma Linux için donanım sürücüsü çıkarmıyor.

22 Windows-Linux Karşılaştırması
Ofis Programları: Windows altında Microsoft Office,en gelişmiş büro paketi iken, Linux’ta bu rolü Open Office oynuyor. Open Office çok basit bir program olduğundan kullanıcılar çok çaba harcamadan programı kavrayıp kullanabiliyorlar. Open Office1.1.1 versiyonundan itibaren herhangi bir dokümanın Microsoft formatına geçirilmesi veya başka bir ofis dokümanıyla bilgi alışverişi yapması sorun oluşturmuyor.

23 Windows-Linux Karşılaştırması
Virüsler: Günümüzde Linux için de virüsler bulunmasına rağmen, bunlar az sayıda olduklarından ve dosyaların içine gizlenerek bilgisayardan bilgisayara kopyalanamadığından dolayı tehlike oluşturmaz. Linux’ta e-posta ile gelen dosyalar kullanıcıya ulaşır ulaşmaz otomatik çalışmadığı için virüs taşıyan bir e-posta sorun olmaktan çıkıyor. Kullanıcı dosyayı gördükten ve güvenli olduğuna inandıktan sonra çalışma iznini veriyor. Ayrıca Linux’ta browser ve işletim sistemi ayrılmış olduğundan kullanıcı onayı olmadan açılan postalar ve web sayfaları virüs bulaştıramıyor.

24 Windows-Linux Karşılaştırması
Oyunlar: Her iki işletim sisteminde de standart olarak basit oyunlar bulunuyor. Ancak Linux’la birlikte gelen ufak oyun sayısı Windows’tan fazla. Her ne kadar Linux gelişmiş oyunları çalıştırabilse de piyasada Linux için oyun bulunmuyor. Güncel oyunları rahat bir şekilde oynamak sadece Windows’ta mümkün. Masaüstü: Windows’ta sürükle&bırak özelliği ile herhangi bir uygulamaya yazı veya resim kopyalamak mümkün. Linux’ta ise Open Office programının içindeki uygulamalar arasında sürükle&bırak özelliği kullanılabilirken, diğer Linux uygulamaları ile Open Office arasında bu şekilde bilgi alışverişi yapmak her zaman mümkün olmuyor.

25 Windows-Linux Karşılaştırması
Güvenlik: Linux’un tamamen güvenilir bir işletim sistemi olduğu söylenemez. Ancak Linux güvenlik açısından Windows’tan daha ileride. Örneğin Linux İnternet Explorer ve Outlook Express gibi güvensiz programları kullanmıyor. Ağ hizmetleri konusunda iki işletim sisteminde de yanlış ayarlama yapıldığı takdirde büyük güvenlik açıkları ortaya çıkabiliyor. Ancak Linux geliştirilmeye çok açık bir sistem. Çok yüksek derecede güvenliğe ihtiyaç duyulduğunda, Linux işletim sistemini Selinux (security- enhanced linux) ile bir güvenlik kalesine çevrilebiliyor.

26 Windows-Linux Karşılaştırması
Multimedya: Hem Windows hem de Linux altında çoğu ses ve video dosyasını extra bir araca ihtiyaç duymadan çalıştırmak mümkün. Basit görevler için Linux daha iyi donatılmış olmasına rağmen, profesyonellere hitap etmekte biraz güçlük çekiyor. Windows ‘ta XP ile gelen Windows Movie Maker basit videoları çalıştırmak için yeterli bir program. Linux’ta ise Suse buna karşılık “Main Actor5.2” programının demosunu sunuyor. Tam versiyonu kullanmak için ise belli bir ücret ödemek gerekiyor. Ayrıca Linux’ta Adobe Photoshop gibi resim işleme programlarının yerini tutabilecek bir yazılım henüz geliştirilemedi.

27 Windows-Linux Karşılaştırması
Dil Desteği: Microsoft’un yazılımları Türkiye’de anlaşmalı olduğu bir kurum tarafından çevrildiğinden, piyasadaki tüm Windows’larda aynı dil kullanılmakta.Linux’ta ise dağıtımlarda bulunan uygulamalar tek bir kurum tarafından çevrilmediğinden tamamen Türkçeleşmiş Linux’tan bahsetmek zor. Ağ ve İnternet: Daha önceden kurulmuş olan bir ağa bağlanmak hem Windows’ta hem de Linux’ta çok kolay. Eğer çevirmeli bağlantı ile internete bağlanılacaksa Windows’ta çok daha hızlı gerçekleşiyor. İnternet kullanıcıları açısından Linux’ta Windows’tan çok daha iyi performans gösteren yazılımlar bulunuyor.

28 SORULAR?


"LİNUX’E GİRİŞ Öğr. Gör. Mustafa SARIÖZ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları