Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TAKIM ÇALIŞMASI Prof.Dr.Ertuğrul YAMAN.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TAKIM ÇALIŞMASI Prof.Dr.Ertuğrul YAMAN."— Sunum transkripti:

1 TAKIM ÇALIŞMASI Prof.Dr.Ertuğrul YAMAN

2 Takım; kişisel ve kurumsal hedeflere ulaşmada birbirleriyle ilişkili ve bağımlı olarak çalışması gereken, ekip ruhuna sahip kişilerden oluşan bir gruptur.

3 Takım; Ortak amaçlar, değerler çerçevesinde, belirlenmiş süreler için, bir hedefe ulaşmak üzere bir araya gelmiş ya da getirilmiş insan grubudur.

4 Takım Oluşturma; Takım oluşturma, bilinçli ve maksatlı bir şekilde ortak bir amacı gerçekleştirmeye kendilerini adamış bir grubu oluşturma sürecidir.

5 Takım Çalışması Kişiler arasında bağımsızlığı ve iletişimi geliştirerek güven ortamını oluşturup bu ortamın kalıcılığını sağlayan bir çalışma sistemidir.

6 Takım Çalışması Yapma Ortak aklı kullanma Tekniklerin kurallarını etkin işletme Etkili iletişim kurma Takım içi informal iletişimi geliştirme

7 Takım Çalışması; Kurumsal verimliliği artırır, Problem teşhisini ve doğru çözümü sağlar, Çalışanları yönetime katar, Bilgi paylaşımı ve iletişimi artırır.

8 Anonim Bir araya gelmek bir başlangıçtır.
Bir arada kalmak bir ilerlemedir. Bir arada çalışmak ise başarının ta kendisidir. Anonim

9 Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz
Unutmayalım ki; Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz

10 Dikkat!!! Takımlarda etkili çalışma yapabilmek için üyelerin kişilik özelliklerini de bilmek gerekir.

11 Belli Başlı Kişilik Özellikleri;
önerici - karşı önerici destekleyici – hayırcı –savunucu – girişken engelleyici – yergici özetçi – araştırıcı kırıcı – tuzakçı yakınmacı – erkçi bilgiç - hayran toplayıcı -öğrenici vb.

12 Takım Çalışmasında Başarı İçin;
Etkin grup liderliği Müzakere ve tartışma, Etkin dinleme, Özgün düşünme, Uzlaşma, Sonuçları birlikte izleme ve değerlendirme, Geri bildirim…

13 Lider: Birleştirir. Harekete geçirir. Değişimi canlı tutar. İz bırakır. İnisiyatif kullanır. Başlatır.

14 Lider; Sonuçlandırır. Etki oluşturur, sonucu değiştirir. İyimserdir. Yüksek enerji sahibidir. Yapıcıdır, olumlu yaklaşımlar sergiler.

15 Takımda Üyelerin Görevleri:
Tartışma başlatabilme Amaçlara erişebilmek için öneri getirebilme Konuları özetleyebilme İşe ve ekibe sahiplenme Birlik anlayışı içinde olma Farklı çözümler getirmede yenilikçi olma ve uzlaşma

16 Standartlar konusunda grupla beraber hareket etme
Verilere dayalı konuşma Eleştiriye tahammül etme İnsan ilişkileri konusunda bilgili olma ve her türlü ilişkide samimi olma Hoşgörülü olma

17 TAKIM ÇALIŞMASININ SONUÇLARI
Amacı sorun çözmek olan takım çalışmasında, sorun çözüldüğünde bir gelişme sağlanabilir. Takımın temel görevi öneri üretmektir. Karar vermek yönetimin işidir. Yönetim önüne gelen önerileri değerlendirir ve karar verir.

18 TAKIM ÇALIŞMASINA MUHTEŞEM BİR ÖRNEK İSTER MİSİNİZ?

19 Göç eden yaban kazlarının havada süzülürken "V" şeklinde bir formasyonla uçtuklarını görmüşsünüzdür... Bilim adamları kazların neden bu şekilde uçtuklarını araştırmışlar araştırma sonucunda şu verilere ulaşmışlar;

20 1-) "V" şeklinde uçulduğunda, uçan her kuş kanat çırptığında, arkasındaki kuş için onu kaldıran bir hava akımı yaratıyormuş. Böylece "V" şeklinde bir formasyonda uçan kaz grubu, birbirlerinin kanat çırpışlar sonucu ortaya çıkan hava akımını kullanarak uçuş menzillerini % 70 oranında uzatıyorlarmış. Yani tek başına gidebilecekleri maksimum yolu grup halinde neredeyse ikiye katlıyorlarmış.

21 Kıssadan Hisse: Belli bir hedefi olan ve buna ulaşmak için bir araya gelen insanlar, hedeflerine daha kolay ve çabuk ulaşırlar.

22 2-) Bir kaz, "V" grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor
2-) Bir kaz, "V" grubundan çıktığı anda uçmakta güçlük çekiyor. Çünkü diğer kuşların yarattığı hava akımının dışında kalmış oluyor. Bunun sonucunda, genellikle gruba geri dönüyor ve yoluna grupla devam ediyor.

23 Kıssadan Hisse: Eğer kafamız bir kaz kadar çalışıyorsa, bizimle aynı yöne gidenlerle bilgi alışverişini ve işbirliğini sürekli kılarız.

24 3-) "V" grubunun başında giden kaz hiç bir hava akımından yararlanamıyor.Bu yüzden diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda en arkaya geçiyor ve bu defa hemen arkasındaki kaz lider konumuna geçiyor. Bu değişim sürekli yapılıyor; böylece her kaz grubun her noktasında yer almış oluyor.

25 Kıssadan Hisse: Yaptığınız her işi, yeri ve zamanı geldiğinde başkasına bırakmak gerekiyor.

26 4-) Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek üzere öndekileri bağırarak uyarıyorlar.

27 Kıssadan Hisse: İlerlemek ve yol almak için bazen başkalarının uyarılarına gereksinim duyarız. Bundan alınmamalıyız; tam aksine, böyle uyarıları sevinç ve takdirle karşılamalıyız.

28 5-) Gruptaki bir kuş hastalanırsa ya da bir avcı tarafından vurulup uçamayacak duruma gelirse; düşen kuşa yardım etmek üzere gruptan iki kaz ayrılıyor ve korumak üzere hasta/yaralı kazın yanına gidiyor. Tekrar uçabilene (ya da eğer ölürse, ölümüne kadar) onunla beraber yaralı kuşu asla terk etmiyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar. Hiçbir kaz grubu, kendilerine bu şekilde katılmak isteyen kazları reddetmiyor.

29 Adam olmak ve birlikte çalışmak sadece insanlara özgü değil....
Kıssadan Hisse: Adam olmak ve birlikte çalışmak sadece insanlara özgü değil....

30 İNSANLAR NİÇİN TAKIM OLMAKTA ZORLANIYORLAR?

31 TAKIM OLMAKTA ZORLANMA NEDENLERİ
Kendisine çok güvenme güç gösterisinde bulunma Toplantılarda lafı kapmak için fırsat kollama karşısındakini dinlememe. Mutlaka düşündüklerini söylemeyi amaçlama Takımda üye olarak çalışmak istememe

32 TAKIM OLMAKTA ZORLANMA SEBEPLERİ
Temel görüşü kendi görüşlerinin oluşturmasını isteme Ne pahasına olursa olsun haklı çıkmayı amaçlama Sinirli ve saldırgan davranışları sonucu haklı olduğu konuda bile zaman zaman eksi puan alarak başlama Takım içinde erimeme

33 TAKIM RUHUNA UYGUN İNSAN DAVRANIŞLARI
Özgün düşüncelerle ortaya çıkıyor. Ne iş verilirse yapıyor. Üye ol dersen itiraz etmiyor. Lider ol dersen takımı başarıya taşıyor. Kendinden akıllı kişilerle çalışmaktan rahatsız olmuyor. O konuşmaya başladığı zaman herkes susuyor.

34 TAKIM RUHUNA UYGUN İNSAN DAVRANIŞLARI
Lafı kapmak, illa ki görüşlerini söylemiş olmak gibi bir derdi olmuyor. Haklı çıkmak değil, doğruyu bulmak için gayret gösteriyor. Üslubu doğru oluyor. Görüşlerini ifade ederken karşısındakini rahatsız etmiyor. Herkes kendisine saygı duyuyor. Hedefi büyütücü yönde çalışıyor.

35 TAKIM ÇALIŞMASI SİNERJİ OLUŞTURMADIR
Kalite Güven Kabul Destek Dinleme Farklılık Yetki-sorumluluk SİNERJİ TAKIM ÇALIŞMASI SİNERJİ OLUŞTURMADIR

36 TAKIM ÇALIŞMASI YÖNTEMLERİ

37 BEYİN FIRTINASI

38 Bir problemin nasıl çözüleceği konusunda
hep birlikte fikirler ortaya atmak üzere bir grup insanın toplanmasına BEYİN FIRTINASI TEKNİĞİ adı verilir. DEVAMI

39 Beyin Fırtınası Kuralları
Her üye sırasıyla düşüncesini belirtir. Fikirler tükeninceye kadar bu işe devam edilir. Her üye sırası geldiğinde bir tek fikir önermelidir. Daha yararlı olmak için çok sayıda fikir üretilmelidir. Sırası gelen kişi “ PAS” diyebilir. Düşünceler eleştirilemez, küçümsenemez. İlk defa katılanlara cesaret verilmeli, teşvik edilmelidir. DEVAMI

40 Beyin Fırtınası Konuları
Çalışma kuralları İsim belirleme Ulaşılmak istenen hedefler İşimizle ilgili varolan sorunlar Kendi iş çevreleri ile ilgili sorunlar Çıkması muhtemel sorunlar Muhtemel çözümler DEVAMI

41 Beyin Fırtınası Oturumu
Lider uzun bir düşünceyi, üyenin onayı ile kısaltabilir. Lider önerilen düşünceler için yorum yapmamalıdır. Fikirler öne sürüldükçe, bir üye bunları yazmalıdır. Düşünceler bitince oturum tamamlanır. DEVAMI

42 Beyin Fırtınası Sırasında
Toplantı öncesi gündemin belirli olması katılımcıların hazırlıklı gelmesini sağlayacaktır. Beyin fırtınasında büyük kağıtlar, panolar, asetatlar kullanarak tartışma ortamı yaratın. Büyük düşünün hayal kurun, tüm fikirlerinizi ortaya koyun. Paranın engel teşkil etmediğini düşünün. DEVAMI

43 Beyin Fırtınası Sırasında
Kendinizi başkalarının yerine koyun. Beyin fırtınası sonuçlarını diğer çalışanlara duyurun, bunlara yeni düşünceler eklenecektir. Üyeler kendilerine 5N 1K’ya dayanan soruları sormalıdırlar. Ziyaretçiler beyin fırtınası oturumuna katılabilirler. Beyin fırtınasını toplantı tutanağı ile kaydedin. DEVAMI

44 Beyin Fırtınası Oylaması
Beyin fırtınasında belirlenen fikirlerin sayıca azaltılması için oylama yapılır. Oylama sırasında; Üyeler doğru olduğuna inandıkları her düşünceye oy verirler. En çok oy alan düşünceler işaretlenir. İkinci turda üyelerin bir oy hakkı vardır. Oylama sırasında lehte yada aleyhte tartışma açılabilir. DEVAMI

45 BEYİN FIRTINASI ALIŞTIRMALARI ? ?

46 BEYİN FIRTINASI ALIŞTIRMALARI
1) Önerilen bir düşünceyi yazmak gereksizdir. Çünkü bir çoğunun beyin fırtınası konusuyla hiçbir alakası yoktur. Doğru Yanlış 2) Bir üye birbirine benzeyen birden fazla düşünceyi bir seferde önerebilir. 3) Eğer bir üyenin şiddetle karşı çıktığı bir düşünce önerilirse oturum durdurulmalı ve nedeni kısaca tartışılmalıdır. DEVAMI

47 BEYİN FIRTINASI ALIŞTIRMALARI
(Devamı) 4) Birinci tur oylamada üyeler yalnızca üç oy kullanır. Doğru Yanlış 5) Beyin fırtınası oturumu ne zaman biter? - Herkes “pas” dediğinde 6) Beyin fırtınasında düşüncelerini yazan üyenin söz alma hakkı yoktur. DEVAMI

48 BEYİN FIRTINASI ALIŞTIRMALARI
(Devamı) 7) Oturumda üye olmayıp ziyaretçi olarak bulunanlar da beyin fırtınasına davet edilirler. Doğru Yanlış 8) İkinci tur oylamada üyeler yalnızca üç oy kullanır. 9) Bir üye “pas” derse, o andan itibaren katılma şansını kaybeder. DEVAMI

49 5N -1K TEKNİĞİ NE? Ne yapılıyor? Ne yapılmalı? NEREDE?
Nerede yapılıyor? Nerede yapılmalı? NE ZAMAN? Ne zaman yapılıyor? Ne zaman yapılmalı? NİÇİN? Niçin yapılıyor? Niçin o şekilde yapılıyor? NASIL? Nasıl yapılıyor? Nasıl yapılmalıdır? KİM? Kim yapıyor? Kim yapmalı?

50 5N 1K VERİ TOPLAMADA 5N 1K Ne toplanacak Neden toplanacak
Ne zaman toplanacak Nereden toplayacak Nasıl, hangi yöntemle toplanacak Kim toplayacak 5N 1K

51 Sizce En İyi Takım Çalışmasını Kimler Yapar?

52 Hep birlikte düşünmek ister misiniz?
BİR ÖNERİ! Hep birlikte düşünmek ister misiniz?

53 SONUÇLAR: Arılar Karıncalar Kuşlar Balıklar

54 Peki, biz insanlar takım çalışması yapsak neler kazanırız?
SORU: Peki, biz insanlar takım çalışması yapsak neler kazanırız?

55 CEVAP: Deneyelim! Görelim! Buyurun, Uygulamaya…

56


"TAKIM ÇALIŞMASI Prof.Dr.Ertuğrul YAMAN." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları