Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KISMİ İSTİSNALAR Kültür ve eğitim amaçlı istisnalar (17/1) - İlim, fen, güzel sanatlar, tarımsal amaçlı teslimler (a) - Tiyatro, konser salonu, kütüphane.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KISMİ İSTİSNALAR Kültür ve eğitim amaçlı istisnalar (17/1) - İlim, fen, güzel sanatlar, tarımsal amaçlı teslimler (a) - Tiyatro, konser salonu, kütüphane."— Sunum transkripti:

1 KISMİ İSTİSNALAR Kültür ve eğitim amaçlı istisnalar (17/1) - İlim, fen, güzel sanatlar, tarımsal amaçlı teslimler (a) - Tiyatro, konser salonu, kütüphane vb. işletmesi(b) Sosyal amaçlı istisnalar (17/2) - Hastane, organ bankası, yurt, bakımevi işletilmesi (a) - Bedelsiz eğitim, öğretim (%10), 17/1’de sayılan kurumlar ile kanunların gösterdiği gerek üzerine yapılan bedelsiz teslim ve hizmet, gıda bankacılığı (b) - Yabancı hayır ve yardım kuruluşları ile diplomatik temsilciliklerin 17/1’deki kuruluşlara bedelsiz teslim edecekleri malların alışı (c) - Kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına ilişkin teslim ve hizmetler (d) - Kamusal mesleki kuruluşlarının ruhsat, izin, onay belgesi (e) Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin teslim ve hizmetleri (17/3-a)

2 KISMİ İSTİSNALAR DİĞER İSTİSNALAR (17/4) Vergiden muaf esnaf ve basit usulde vergilenenler (a) Vergiden muaf serbest meslek erbabı, gerçek usulde vergilenmeyen çiftçiler (b) GVK m.81 ve KVK göre birleşme, devir ve bölüşüm (KDVK m 30/a uygulanmaz) (c) İktisadi işletmelere dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması (d) BSMV kapsamına giren işlemler, KVK m.7/24’e göre kredi teminatı sağlanması (e) Darphane ve Damga Matbaasının teslimleri ile Milli Piyango İdaresinin (özelleşmesinden sonra) oynattığı oyunlar (f) Külçe altı, gümüş, değerli taşlar, döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hurda ve atık metal, kağıt, plastik, cam teslimi (g) Zirai su, köyde içme suyu, kamu kuruluşları ve çiftçi birliklerinin arazi ıslahı hizmetleri (h)

3 KISMİ İSTİSNALAR DİĞER İSTİSNALAR (17/4) Serbest bölgelerde verilen hizmetler (ı) Boru hattı ile yabancı petrol ve gaz taşınması (j) Konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimi, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde arsa ve işyeri teslimi (k) Varlık yönetimi şirketlerinin devraldığı alacakların teminatı ile finansal yeniden yapılandırma kapsamında borçların teminatını oluşturan mal ve hakların satışı (l) Mal ve hakların TMSF’ye devri ve bu kurumca satışı, alacakların teminatını oluşturan mal ve haklar ile Fona devredilen kurumların mal ve haklarının satışı (m) Basın yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri (n) Gümrük antrepoları ve gümrüklü sahalardaki mallara verilen hizmetler (o) Hazine ve Arsa Ofisinin gayrimenkul satışı, hazinenin irtifak hakkı tesisi (p) Kurumların 2 yıldır aktifinde yer alan iştirak hissesi ve gayrimenkul satışı veya borcuna karşılık bankalara devri (r) Özürlülere ait araç ve gereç teslimi (s)

4 GEÇİCİ İSTİSNALAR İNDİRİM HAKKI OLANLAR İNDİRİM HAKKI OLMAYANLAR Özelleştirme kapsamında satış ve kiralama (Geçici m.12) Uluslararası toplantılar (G.m.19) Eğitim amaçlı bilgisayar, donanım, yazılım bağışı (G.m.23) Türktelekom’un Türksat’a teslim ve hizmeti (G.m.24/1) Emekli sandığının gayrimenkul teslimi (G.m.24/2) Universiade oyunları düzenleme kurulunun alımları (iadeli) (G.m.22) 29.7.1998’den önce inşaat ruhsatı alan konut yapı koop. ve belediyelere yapılan taahhüt işleri (G.m.15) Karayolları ve Orman Genel Müdürlüğünün gayrimenkul satışları (G.m.21) Teknoloji geliştirme bölgesindeki girişimcilerin yazılım teslimi ve hizmetleri (G.m.20)


"KISMİ İSTİSNALAR Kültür ve eğitim amaçlı istisnalar (17/1) - İlim, fen, güzel sanatlar, tarımsal amaçlı teslimler (a) - Tiyatro, konser salonu, kütüphane." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları