Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YAPI İŞLETMESİNDE BAZI KAYNAK KİTAP VE YAYINLAR (Türkçe)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YAPI İŞLETMESİNDE BAZI KAYNAK KİTAP VE YAYINLAR (Türkçe)"— Sunum transkripti:

1 YAPI İŞLETMESİNDE BAZI KAYNAK KİTAP VE YAYINLAR (Türkçe)
AKÇALI, Ünal, 1995, 1995 Yılı İnşaat Birim Fiyat Analizleri, Aktarmasız İnşaat Fiyatları Dökümü, Şafak Matbaacılık Ltd. Şti., Ankara, ISBN: AKÇALI, Ünal, 1992, Yapı Mevzuatı El Kitabı, Yapı Yasaları ve Şartnameleri Dökümü, Set Ofset Ltd. Şti., Ankara, ISBN: AKTUĞ, A. Tufan, 1974, Yapı İşlerinde Fiyat Farkı Esasları ve Hesap Tarzı, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara. ARLI, Sezai, 1985, Yapı İşleri Uygulaması, Başbakanlık Basımevi, Ankara. ARTUKMAÇ, Sadık, Türk İmar Hukuku, Olgaç Matbaası. BERKMAN, A. Fuat, 1963, Yapı İşletmesi İdaresi, (İnşaat Mevzuatı ve İşlemler), İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. BURSAL, Nasuhi ve Yücel ERCAN, 1986, Maliyet Muhasebesi, Avcıol Matbaası, İstanbul. ÇETMELİ, Enver, 1972, Yatırımların Planlanmasında Kritik Yörünge (CPM) ve PERT Metotları,Çağlayan Basımevi, İstanbul.

2 FIÇICIOĞLU, Ziya, 1978, İçtihatlı, Açıklamalı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile
Muhasebe-i Umumiye Kanunu. GENYA, Yılmaz, 1986, Yapı İşleri Tatbikatı, Ankara. GENYA, Yılmaz,1974, Yapı İşlerinde Hakediş Düzenlenmesi ve Kesin Hesap Çalışmaları, Yargıçoğlu Matbaası, Ankara. GÖNEN, Dinçer ve Hikmet IŞIK, 1985, Ekleriyle Açıklamalı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Sevinç Matbaası, Ankara. GÖNEN, Dinçer ve Hikmet IŞIK, 1985, Devlet İhale Kanunu ve İlgili Şartnameleri, Yönetmelikler, Tebliğler, Sevinç Matbaası, Ankara. GÖNEN, Dinçer ve Hikmet IŞIK, 1986, Devlet İhale Kanunu ile İlgili Sayıştay Kararları, Muktezalar, Genelgeler, Sevinç Matbaası, Ankara. GÖZÜ, Şakir Uğur, 1985, İnşaat Metraj ve Keşif İşlemi, Semih Ofset, Ankara. GÜVEN, Ercan, 1976, İş Kazası Yönünden Sosyal Politika Sorunları, Sosyal Sigortalar Genel Uygulama İlkeleri ve Sigorta Kolları, E.İ.T.İ.A. Yayını, 149/1, Eskişehir. KIZILOT, Şükrü, 1994, İnşaat Muhasebesi, Vergilendirilmesi ve Mevzuatı, Yaklaşım Yayınları, Daily News, ISBN: , Ankara, 1440 sayfa. ÖCAL, M. Emin, 1995, İnşaat Yapan ve Yaptıran Herkes İçin Yapı Projelerinin Yönetiminde Proje + Teknik Şartname + Birim Fiyat - Anahtar Teslimi – Maliyet Artı Kar Usulü İhalelerde Sözleşme, Teknik Yayınevi, Ankara.

3 PANCARCI, Ali ve M. Emin ÖCAL, 1995, Yapı İşletmesi ve Maloluş Hesapları, Birsen Yayınevi,ISBN: , İstanbul. SORGUÇ, Doğan, 1983, Yapı İşletmesi Ders Notları, Cilt I, II ve III, İTÜ Matbaası, İstanbul. SUNGUROĞLU, Kerim, 1982, Yapı İşletmesi, Şantiye Tekniği ve Maliyet Hesapları, TMMOBİnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi yayını, No: 1982/1, Şafak Matbaası, Ankara. TÜRKOĞLU, Yekta, Ercan EGEMEN ve Turhan ŞAKI, 1985, İhale Hukuku ve İnşaat İşleri,Olgaç Matbaası, Ankara. YEŞİLADA, Ekrem ve Y. HAKMAN, Bina İnşaat Kontrol El Kitabı, Bayındırlık Bakanlığı Baskı İşleri. YEŞİLADA, Ekrem, 1974, İnşaat Planlama, Programlama ve Kontrol Teknikleri (CPM ve PERT),T.C. Bayındırlık Bakanlığı yapı İşleri genel Müdürlüğü Yayını, Sayı: 75/70, Ankara. YILDIRIM, Fikret Kemal, 1986, Mühendisler, Mimarlar ve Bilirkişiler İçin Mevzuat El Kitabı, TİMYAD İnşaat Mühendisleri Yardımlaşma Derneği Yayını, Teknik Yayınevi, Ankara. YÜKSEL, Besim, 1973, İnşaat Planlamasında Modern Metotlar CPM ve PERT, İTÜ İnşaat Fakültesi Ders Notları, İTÜ İnşaat Fakültesi Matbaası, İstanbul. YÜKSEL, Orhan, 1978, Yapı İşletmesi Ders Notları, E.D.M.M.A. Yayını, Eskişehir. YÜKSEL, Orhan, 1983, Bilimsel Modellerin Serimlerle (Networks) Geliştirilmesi ve AnaliziKurs Notları, MPM ve İMO Ortak Yayını, Ankara.


"YAPI İŞLETMESİNDE BAZI KAYNAK KİTAP VE YAYINLAR (Türkçe)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları