Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: ""— Sunum transkripti:

3 TARIMSAL GİRİŞİMCİLİK

4 Dersin İçeriği Girişimcilik kavramı ve ilgili tanımlar
Dünyada ve Türkiye’de girişimciliğin gelişimi Girişimcilik türleri, aile işletmeleri ve kadın girişimciler Girişimciliğin finansmanı ve girişimcilik riskleri Girişimcilik destekleri ve iş kurma İş planı yapma Ara sınav Tarım sektöründe girişimciliğin yeri ve önemi Tarımsal girişimcilik alanları ve olanakları Türkiye’de tarım sektöründe girişimcilik uygulamaları ve başarılı örnekler İşyeri açma prosedürü ve tarım işletmesi açma örneği Dijital girişimcilik Uluslararası girişimcilik

5 Girişimcilik Ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ya da yeni fırsatlar yaratabilme amacıyla üretimin girdilerini örgütleme yeteneğidir. Kaynakların kontrol edilip edilmemesinden bağımsız olarak, fırsatların yaratılması ve takip edilmesine dönük bir süreçtir.

6 Girişimci Kimdir? Ekonomik mal veya hizmet üretmek, pazarlamak için üretim faktörlerini ele geçirip, düzenli bir şekilde bir araya getiren, kâr amacı güden ve girişimlerinin sonucunda doğabilecek tüm risklere katlanan kişidir. Değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar konusunda öngörüde bulunarak işi planlayan, insan kaynaklarını örgütleyerek girdilerin işlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıları kârlılık yaratacak biçimde tüketicilerin kullanımına sunma becerisini gösteren, yenilikler ve yeni bir düzen getiren kişidir.

7 Girişimci Düşüncenin Temelleri
Yaratıcı Olma Yenilikçi ve Risk Alma Öncü Olma Rekabetçi Düşünme

8 Yenilikçi ve Yaratıcı Olma Problemlere ve ihtiyaçlara yaratıcı, alışılmamış ve yeni çözümler aramayı ifade eder. Bu çözümler, yeni ürün ve hizmetler, yeni teknolojiler veya üretim süreçleri kullanılması şeklinde tanımlanabilir.

9 Risk Alma Önemli bir miktarda bir kaynağın, kabul edilebilir bir risk düzeyi (ya da başarısızlık olasılığı olan fırsatlara bağlama istekliliğini içermektedir.

10 Uygulama ile ilişkili bir kavramdır.
Başkalarını takip etmek yerine, yenilikçi fikri zaman kaybetmeden, rakiplerinden daha fazla vizyon sahibi olduğunun bilinciyle sorumluluk üstlenip, gerekli kararları alarak harekete geçmektir. Öncü Olma

11 Gerek işletmeler gerekse tüketiciler açısından sağlıklı bir piyasa ortamı yaratır.
Rekabet, girişimcilerin piyasada tutunabilmeleri için kaliteli ürünler üretmelerini, verimli çalışmalarını ve tüketici yönlü olmalarını sağlar. Rekabetçi Düşünme

12 Girişimcilik Süreci Girişimci Hayalci Vizyon Sahibi Değişim Ajanı
Gelecekte Yaşayan Olası Fırsatları Gören Yönetici Planlayan Geçmişte Yaşayan Problemlere Odaklanan Organizasyon Yapan Güven Arayan Teknisyen İş Yapan, Sorun Çözen Bugünü Yaşayan Kolaya Kaçan Mevcut Durumla Yetinen

13 Girişimcilik Süreci 5 Soruyu Yanıtlar…
Fırsatlar nerededir? Bu fırsatlardan nasıl yararlanılabilir ya da yararlanabilirim? Hangi kaynaklara ihtiyaç var? Kaynaklar üzerindeki kontrolüm nedir? Hangi yapı uygundur?

14 Girişimciliğin Girdi-Çıktı Bileşenleri

15 GİRİŞİMCİNİN İŞLEVLERİ
Ürün Çeşitliliği Sağlama İstihdam Yaratma Yeni Pazarlar ve Yeni Satış Yöntemleri Yaratma Sermaye Birikimi Sağlama Üretimi Organize Etme ve Sağlama

16 Üretimi Organize Etme ve Sağlama
Hayatımızı kolaylaştıran birçok ürünün varlığı girişimciler arasındaki üretimi organize etme ve sağlama çabalarının bir sonucudur. Rekabet ortamı girişimcileri Düşük fiyatla kaliteli mal ve hizmet üretmeye, Maliyetlerini düşürmeye Ürün çeşitlerini arttırırken toplumun ihtiyaç yapısına göre üretim yapmaya teşvik etmektedir.

17 Ürün Çeşitliliği Sağlama
Artan rekabet koşulları nedeni ile girişimciler ürün çeşitlendirme ve uzmanlaşma ihtiyacı duymaktadırlar. Küçük işletmeler daha az yatırımla daha çok üretim ve ürün çeşitliliği sağlama potansiyeline sahiptirler. Teknolojik gelişmeler yakından takip edilmeli İşletmeler ürün geliştirmeyi bizzat kendileri takip edilmelidir. Ürün çeşitliliği pazarlamayı daha kolay hale getirmektedir.

18 İstihdam Yaratma Girişimciliğin istihdam yaratmada önemli bir unsur olmasıyla birlikte yaratılan bu istihdamın niteliklerinde de değişiklik yaratabilmesi önemli bir etkidir. Yeniliklere açık, yeniliğe ayak uydurabilen nitelikli işgücüne ihtiyaç duyulmaktadır.

19 Yeni Pazarlar ve Yeni Satış Yöntemleri Yaratma
Gelişen teknolojiyle birlikte yenilik yaratan girişimciler yarattıkları yeni ürünlerle yeni pazarlar yaratmaktadırlar. Bilgi ve iletişim maliyetlerinin düşürülmesi, Pazara giriş kolaylıklarının ve rekabetin arttırılması, Elektronik olarak ticareti yapılan mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi, Kalitesinin yükselmesi, fiyatlarının düşmesine neden olabilecektir.

20 Sermaye Birikimi Sağlama
Yeni girişimler yaratılması yoluyla ekonomide artan çıktı miktarı endüstrinin büyümesine ve karların artmasına yol açar. Bu karların da yeniden yatırımlar için kullanılması yeni istihdam ve alanları ve sermaye birikimi sağlanır. Gerekli teşvik ve kolaylık mekanizmalarının çalıştırılması durumunda girişimcilik, sermaye birikiminde en önemli unsurlardandır.

21 GİRİŞİMCİLİKTE YARATICILIK

22 Yaratıcılık Kavramı İnsanDüşünceYaratıcılık Yaratıcı Düşünce
Kavramlar üreten, olaylar ve kavramlar arasında yeni ilişkiler kuran,hayal gücüne dayalı, hayal gücüne dayalı, mantıksal olup olmadığına bakılmaksızın, kurallara bağlılıktan uzak yenilik ve farklılıktan uzak düşünce Analitik Düşünce Mantıksal olan, kurallara bağlı, standartlara uygunluğu aranan, farklılığı ortaya koymayan düşünce.

23 “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir.” Albert Einstein
Yenilik Yaratıcılık Düşünce Hayal Gücü

24 Yaratıcılık “Yeni bir şey var etme yeteneğidir” Stor “Yeni ve geçerli fikirlerin yaratılmasıyla sonuçlanan bir süreçtir. “ Taylor “Yenisinin oluşturulması ve eskisinin elden geçirilmesidir.” Vance “Bağlantısız görünen şeyleri birbirine bağlayabilmektir.” Plamer “Bilginin alınması ve yeni bir şekil alana ya da yeni bir düşünce oluşturana kadar şekil verilmesi ve yeniden düzenlenmesi sürecidir. Yaratıcılık kavram oluşturabilmek ve kavramlar arasında çok sayıda farklı ilişki kurabilmektir.” Bentley

25 Yaratıcılık Hakkında Yaygın Düşünceler
“Yaratıcılık her alanda yapılamaz.” oysa yaratıcılık her aland yapılmaktadır. “Yaratıcılık teknik bir iştir, herkes bunu bilemez, herkes bu tekniği kavrayamaz.” “Yaratıcı düşüncelerin değeri onların mantıklı olup olmadığına bağlıdır.” Düşüncenin doğuş süreci ile mantığın dayatılma süreci arasında belli bir süre ya da uzunluk oluşturmak gerekmektedir. Kuluçka Dönemi

26 Yaratıcılık Hakkında Yaygın Düşünceler
“Yaratıcı düşünce sadece olağandışı konuların ve birçok değişikliklerin bir araya gelmesiyle oluşur.” Yaratıcılık sadece tesadüf olarak ortaya çıkmaz. Çeşitli tekniklerle yapılabilmekte, geliştirilebilmektedir. “Yaratıcılık uçukluk, çılgınlık, hayalcilik, mantıksızlıktır.” Ciddi Yaratıcılık

27 Yaratıcılığın Gerçekleşmesini Sağlayan Faktörler
Motivasyon Tutum, Davranış ve Ortamlar Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar

28 Motivasyon İnsanı yaratıcılık konusunda heyecanlandıran ona esin veren, onun bu konudaki yeteneğini uyaran her şey motivasyon faktörü olabilir. Yaratıcılıkta motivasyon yani güdüleme merak ile ilgilidir.

29 Motivasyon Yaratıcılık motivasyonunu arttıran uygulamalar:
Onların özel olduklarını hissettirmek Moral vermek Ara sıra kaytarmalarına izin vermek Oyunu teşvik etmek Kuralları gevşetmek Plansız molalara izin vermek Alan gezileri yapmak Sergi fuar gibi ziyaretlere katılmak Hediye ve ödül vermek Psikolojik güven ve özgür ortamlar oluşturmak Farklılık ve çeşitliliğe toleranslı davranmak.

30 Motivasyon İçsel Dışsal Motivasyon Motivasyon Dışarıdan gelir.
Yaratıcılık varsa ödül, yoksa ceza Genellikle para kullanılır. Ama maddi ödüller insanlara kontrol edildikleri izlenimi bıraktığı için özgürlükler sınırlandırılmaktadır. Bu da yaratıcılığı olumsuz etkilemektedir. İçsel Motivasyon Yaratıcılık tutkusu, yaratıcılığa karşı ilgi, istek, merak içsel motivasyona aittir. Meydan okuma çözümü sağladığı tatmin duygusu , bilgi paylaşımı, işbirliği, iş keyfi, iş doyumu, takdir, sevgi ve saygı ile aidiyet ihtiyacının giderilmesi gibi faktörler içsel motivasyonu artırmaktadır. Didişmeler kavgalar, dedikodular gibi faktörler de yaratıcılıkta içsel motivasyonu engeller

31 Tutum, Davranış ve Ortamlar
Bireysel yaratıcılıkta tutum ve davranışlar: Farklılık Hata ve risk Düşünce Kavram oluşturmak Örgütsel yaratıcılıkta yönetsel tutum ve davranışlar: Meydan okuma Özgürlük Kaynaklar Sıcak takımlar Teşvik Örgütsel destek

32 Farklılık Gelişmiş toplumlarda farklılık zenginlik olarak görülür ve teşvik edilir. Geleneksel toplumlarda farklılık yıkıcılık olarak görülür ve teşvik edilmez. Yaratıcılıkta takım üyelerinin özellikleri homojen mi farklı mı olmalıdır?

33 Hata ve Risk “Hayatında hiçbir hata yapmamış kişi, yeni hiçbir şey denememiştir.” Albert Einstein

34 Düşünce Uzmanlık ve motivasyon düşünceyi ortaya çıkaran bileşenlerdendir. Bilgi ve o konudaki birikim, motivasyonla desteklendiğinde düşünce doğacaktır. Düşünceler insanların hayatını kolaylaştıran ürün ve hizmetlerin üretimi, problemlerin çözümü gibi değer yaratan, işi geliştiren şeylerdir. Yaratıcılık ve yenilik, yaratıcı düşünceyle başlar analitik düşünceyle gerçekleşir.

35 Düşünce Yaratıcılık - Perspektif İlişkisi (Geçmiş-bugün-gelecek) (Kaos, kargaşa,karışıklık perspektifi besler.) Yaratıcılık- Esnek Düşünme İlişkisi (Çizgilerin dışına çıkılabilir ancak aynı sayfada kalmak önemlidir.) Yaratıcılıkta düşünceyle ilgili bir kavram da SEZGİLERdir. Sezgi , akıl gücü ile hayal gücünün birleşmesidir. Yaratıcılıkla ilgili bir diğer kavram da MİZAHtır.

36 Kavram Oluşturmak “Kavram, bir amaca ulaşan ve değerler sağlayan şeyi yapmanın bir yoludur.” Edward De Bono Girişimcilikte kavram üretme, iş fikirlerinin doğduğu alanlarla ilgili bir sorunun ortadan kaldırılması ve insan hayatını kolaylaştıracak ihtiyaçların giderilmesi için fayda ya da değer yaratan iş anlamına gelir. Girişimcilikte yeni kavramlar kullanılarak yeni bir iş fikriyle işletme kurulabileceği gibi kurulmuş bir işletmede yeni kavramlar ilave edilebilir ve halen kullanılan kavramlarda değişiklikler yapılabilir.

37 Meydan Okuma Her şeye evet diyen değil, çoğu zaman aykırı düşüncelere sahip insanlar meydan okuma özelliğine sahiptirler. İçsel motivasyona sahip kişiler seçenek aramaya isteklidirler. Buldukları seçenekler tabu sayılabilecek dokunulmazlar bile olsa onları sorgulayabilecek, değiştirebilecek, yerine yenilerini koyabilecek biçimde meydan okuma özellikleri vardır. Meydan okuma zaman içinde içsel motivasyonu da arttırır. Bu tutumun yaratıcı ve yenilikçiliğe önemli katkıları vardır.

38 Özgürlük Örgütlerde sınırları çizilmiş tanımlanabilen, ulaşılabilir stratejik amaçların belirlenmesi, örgütsel yaratıcılığı arttırmaktadır. Amaçlar sık sık değiştirilmemelidir. Çalışanlar bu amaçlara nasıl ulaşacaklarını kendi yaratıcılıkları ile bulmalıdır. İçel ve sahiplenme güdüsü harekete geçerek yaratıcılıklar sergilenmektedir.

39 Kaynaklar Finansman, zaman ve mekan gibi kaynakların kullanımı yaratıcılığı yakından etkilemektedir. Yaratıcılık için zaman yeterli olmalıdır. Zamanın az verilmesi yaratıcılık için bir engeldir. Yaratıcılık için finansman kaynağının da yeterli olması gerekmektedir. Yeterli finansman kaynağı olmayan örgütler yaratıcılıklarını yeni iş fikirleri bulmak yerine finansman kaynağı bulmaya yönelteceklerdir. Kıdem=Mekan denkleminin uygulandığı yerler yaratıcılık için uygun değildir. Mekanları rütbe esasına göre düzenleyen işletmeler yaratıcılıktan uzaktır. Yaratıcılığın geliştiği işletmeler mekanlarda yeni düzenlemelere gitmektedir.

40 Sıcak Takımlar Yaratıcı düşünce bireysel çalışmadan ziyade takım halinde çalışmakla daha çok üretilmektedir. Takım üyelerinin konu hakkındaki düşünceleri birbirlerine uyarıcı etki yaparak sinerji ortaya çıkarmaktadır. Üstelik üyelerin farklılıkları bu etkiyi daha da hızlandırdığından yaratıcılık kendini göstermektedir.

41 Bir takımda; Belirlenen amaçlara ulaşmak için heyecanları varsa,
Zor durumda dayanışma halinde iseler, Takım doğru kişilerden oluşmuş, birbirlerinin düşünce ve perspektiflerini kabul ediyorlarsa Bu takıma SICAK TAKIM denebilir.

42 Teşvik Özellikle içsel motivasyonu arttıran teşvikler yaratıcılığı da arttırır. İnsanlar yaptıkları yaratıcılıkların başkaları tarafından da anlaşılmasını, takdir edilmesini ister. Başarılı yöneticiler yaratıcı kişi ya da takımları takdir ederek ödüller verirler, onları heyecanla izlediklerini söylerler. Ortaya çıkan sonuçların önemli olduğunu, bunların nasıl geliştirileceğini merak ettiklerini söyleyerek yaratıcıların yaptıklarının farkında olduklarını sonuçların ne kadar önemli olduğunu açıklamaya çalışırlar. Bu konuda başarısız yöneticiler de yaratıcılıkları engeller davranış içinde bulunurlar. Onlara göre her yaratıcı çalışma başarılı olmalıdır. Sonuç başarılı değilse ceza vardır. bu durumu gören çalışanlar yaratıcılıklarını harekete geçirmekte cesaretli olmayabilirler.

43 Örgütsel Destek Örgütün tümü bütün varlığı ile yaratıcılığa destek vermelidir. Bazıları destek vermezse örgütte negatif anlayışlar yayılmaya başlar. Bu da örgütte yaratıcılığı arttıran içsel motivasyonu azaltır. Hatta yok edebilir. Öte yandan örgütteki didişmeler, gruplaşmalar, kavgalar ve dedikodular yaratıcılıkları engellemektedir.

44 Odaklaşma Yaratıcılığın gerçekleşmesini etkileyen faktörlerden biri de odaklaşmadır. Yaratıcılık hangi konuda yapılacaksa onun tanımlanması, sınırların çizilmesi gerekir. Çünkü yaratıcı güç başarılı olabilmesi için belirli bir noktaya yoğunlaşması, yönlenmesi, odaklaşması gerekir. Güç nereye odaklaşacak? Bu sorunun cevabı yaratıcılık alanlarını oluşturmaktadır. Yaratıcı kaynağın belirli alanlara odaklaştırılması yaratıcılık ve yenilikçiliğin yönetilebilir olduğunu göstermektedir.

45 Yaratıcılığın Aşamaları
Hazırlık Konunun tanımlanması, sınırlarının çizilmesi, boyutlarının ve özelliklerinin belirlenmesi Kuluçkaya Yatırma Konu ya da sorun hakkında yaratıcı düşüncelerin üremesi için bekleme süresi olarak görülür. Yaratıcılıkların Ortaya Çıkması Konu ve sorun hakkında yaratıcı sonuçların ortaya çıkmaya başladığı aşamadır. Bu aşama için aydınlanma, şimşek çakması gibi kavramlar da kullanılmaktadır. Yaratıcı Sonuçların Kabul Edilmesi Üretilen yaratıcı düşüncelerin değerlendirildiği, denendiği, uygulanabilirliğinin ölçüldüğü ve sonra da seçildiği aşamadır.

46 Beyin Fırtınası Çağrıştırma ve uyarma etkisi yaparak grup halinde düşünce yaratan bir tekniktir. Beyin fırtınası takımlarında en uygun görülen sayı 12’dir. Beyin fırtınası toplantıları düzenli toplantılar değildir. Üyeler sırayla konuşmazlar. Toplantı süresinin dakika olması önerilir.

47 Beyin Fırtınası Ters Beyin Fırtınası, düşünceler ne şekilde başarısızlığa uğratılabilir amacıyla yapılan beyin fırtınasıdır. Düşünce Haritası, beyin fırtınasının değişim ve uyarılmanın esas olduğu farklı bir uygulamasıdır. Bir daire veya kutu içinde konu ya da sorun yazılır. Bu konu ya da sorunla ilgili fikirler daha küçük daire ve kutulara yazılarak ana daire veya kutuyla ilişkilendirilir.

48 Yaratıcılık için beyin fırtınası dışında;
Kontrol Listesi Gordon Yöntemi Varsayımları Sorgulama Matris Yöntemi Yatay Düşünme Tekniği Odak Grup Görüşme Teknikleri Yaratıcı düşünce üretmek için, Zorunlu İlişkiler, Bilimsel Yöntem, Değer Analizi,Serbest Birleştirme ve Keşif Yöntemi gibi teknikler de kullanılmaktadır.

49 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK

50 Yenilik “Zenginlik üreten kaynaklar yaratmanın ya da mevcut kaynakların zenginlik yaratma potansiyelini artırma aracıdır.” “Bir fikri pazarlanabilir bir ürün ya da hizmete, yeni ya da geliştirilmiş bir üretim ya da dağıtım yöntemine, ya da yeni bir toplumsal hizmet yöntemine dönüştürme.” “Bilim ve teknolojiyi ekonomik ya da toplumsal faydaya dönüştürme.”

51 Yenilik Yeniliğin amacı doğrudan ve dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını gidermek, bunun için daha fazla fayda üretmek sonuçta hayatı insanlar için daha sürdürülebilir ve kaliteli hale getirmektir. Girişimciler de yeni iş alanlarıyla ve yeni iş fikirleriyle tüketicinin hayatını kolaylaştırabileceği, fayda sağlayan ürün ve hizmetleri üretmeye çalışırlar.

52 Yenilik Kaynakları Hangi alanlarda yenilik yapılacak?
Yenilik için fırsat alanları neler olacak? Girişimciler yaratıcılık güçlerini hangi noktalarda yoğunlaştıracaklar?

53 Yenilik Kaynakları Şirket ve Sektörün İçindeki Kaynaklar
Beklenmedik Gelişmeler Uyumsuzluklar Süreç Değişimleri Sektör ve Pazar Yapısındaki Değişmeler İşletmenin Dışındaki Sosyal ve Entelektüel Ortamdaki Kaynaklar Demografik Yapıdaki Değişiklikler Algılama Değişiklikleri Yeni Bilgi Yenilik Kaynakları

54 Beklenmedik Gelişmeler
Şirket ve Sektörün İçindeki Kaynaklar Beklenmedik Gelişmeler Beklenmedik gelişmeler; başarı veya başarısızlık şeklinde ortaya çıkabilir. Beklenmeyen başarı o alanın potansiyel yenilik alanı olarak kendini gösterebilir. Aynı şekilde beklenmedik başarısızlıklar da fırsat alanları olarak gelişebilir. Başarısızlıklar daha sonraki dönemlerin başarısının en büyük kaynağı olabilir.

55 Şirket ve Sektörün İçindeki Kaynaklar
Uyumsuzluklar Varsayımlarla yani beklentilerle gerçekleşenler ya da sonuçlar arasındaki uyumsuzluklar yenilik kaynaklarını oluşturmaktadır. Doğru ya da iyi gibi görünse de gözlem ve analizle birlikte ciddi sorgulama uyumsuzlukları ortaya çıkarılabilir.

56 Şirket ve Sektörün İçindeki Kaynaklar
Süreç Değişimleri Var olan süreç daha iyi hale getirilebilir ya da tamamen ortadan kaldırılarak yeni bir süreçlemeye gidilebilir. Hiç kuşkusuz yeni süreçleme maliyeti düşürecek, kalite ve verimliliği arttırmış olacaktır.

57 Sektör ve Pazar Yapısındaki Değişmeler
Şirket ve Sektörün İçindeki Kaynaklar Sektör ve Pazar Yapısındaki Değişmeler Her sektör ve pazar yapısı her zaman değişebilir. Bu değişimler yenilik alanları yaratabilir. Bunu yapabilmek için sektör ve Pazar yapısını sürekli gözlemlemek gerekir. Bu yenilik alanı genellikle yeni ürün, hizmet ve pazarlar için yapılır.

58 Demografik Yapıdaki Değişiklikler
İşletmenin Dışındaki Sosyal ve Entelektüel Ortamdaki Kaynaklar Demografik Yapıdaki Değişiklikler Nüfus yapısındaki değişmeleri iyi okuyabilen bunu kendi işletmesi ve diğer sektör işletmeleri için ne anlama geldiğini anlayabilen girişimciler bundan yenilikler çıkarabilirler. Nüfus yapısının analiz edilmesi ve sonuçlarından gelecek için doğru kestirimlerde bulunmak, yenilikçilerin önceden hareket etmesini sağlamaktadır. Bu da gelecekte kârın nerede olacağını bilen girişimcilerin yeteneklerindendir.

59 Algılama Değişiklikleri
İşletmenin Dışındaki Sosyal ve Entelektüel Ortamdaki Kaynaklar Algılama Değişiklikleri İnsanların algılamalarındaki değişiklikler tüketici davranışı olarak yenilik fırsatları yaratabilir. Önemli olan tüketicinin sürekli değişen algısını takip edip buna uygun yenilik yapmaktır. Girişimciler ve yenilikçiler algı değişikliklerini yenilik fırsatı ve kaynağı olarak görürler. “Bir şirketin algısını, çalışanların algısının toplamı belirler.” Bentley

60 İşletmenin Dışındaki Sosyal ve Entelektüel Ortamdaki Kaynaklar
Yeni Bilgi Bilgiye dayalı yenilik, birçok alandaki bilginin toplanmasından ve ilişkilendirilmesinden doğar. Doğuş süresi ve ticari hale getirilebilmesi uzun zaman almaktadır. Ayrıca bilgiye dayalı yeniliğin mutlaka pazarlanabilir olacağı kesin olmadığından pazar riski de taşımaktadır.

61 Yenilikçilik İlkeleri
Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi; yenilik için yenilik kaynakları sürekli analiz edilmeli, kaynakların sunduğu fırsatlar yakalanmalıdır. Algılamak, soru sormak ve dinlemek; hangi yeniliğin nasıl olması gerektiğini anlayabilmek için algılamak, soru sormak ve dinlemek gerekmektedir. Belirli, basit ve odaklanmışlık; yapılan yeniliğin herkes tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir olması için basit ve odaklanmışlık ilkesine uyulması gerekir.

62 Yenilikçilik İlkeleri
Küçük başlangıçlar; yenilikler küçük başlar, küçük tasarlanır daha sonra büyüyebilir. Basit bir fikir, küçük bir şeydeki yenilikle başlar. Bu bir yenilik ilkesidir.. Dehanın değil çalışmanın ürünü olması; yenilik üretmek için sıkı, amaçlı ve odaklı çalışmak, sabırlı ve gayretli olmak gerekir. Yenilik dehanın değil, çalışmanın ürünüdür.. Kapsamlı ve açık iletişim; Ödül ve takdir; her insanda var olan yaratıcılıkları ortaya çıkarmak, yenilikçilik güdüsünü harekete geçirebilmek için ödül ve takdir yöntemi kullanılmaktadır. Yenilik konusundaki başarı ve kahramanlık öyküleri de yenilikçileri heyecanlandırmakta ve güdülemektedir.

63 Yenilik Süreçleri Yenilik ne teknoloji itimli ne de Pazar çekimli olarak değil, ETKİLEŞİMLİ MODELLERle başlamaktadır. Etkileşimli yenilik modeli; tedarikçiler, müşteriler ve diğer işbirliği yapılan kuruluşlarla bilim ve teknolojinin işbirliğidir.

64 Yenilik Hunisi

65 Yenilik Türleri Teknolojik Ürün Yenilikleri
Teknolojik Süreç Yenilikleri Örgütsel Yenilik

66 Teknolojik Ürün Yenilikleri
Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimler ürün yeniliği olarak tanımlanır. 3M firması ürün yeniliğini 3’e ayırmıştır. A tipi yenilik, yeni iş alanı ve sektörün yaratıldığı bu yenilik, dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. B tipi yenilik, tüketicinin istediği bir ürünle ilgili yeniliktir. Bu yenilik, rekabet tabanını değiştirir ve yeni uygulama alanı bulur. C tipi yenilik, alan genişletmektedir ve dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir.

67 Teknolojik Süreç Yenilikleri
Süreç yeniliği üretim ile dağıtım süreçlerindeki değişimi kapsar ve örgütün tüm eylemleriyle ilgilidir. Bilinmeyen bir sürecin bulunmasına YENİ SÜREÇ, bilinen veya var olan süreçteki değişikliklere de GELİŞTİRİLMİŞ SÜREÇ denir. A,B ve C tipi yeniliği aynı şekilde süreçlere de uygulanabilir.

68 Örgütsel Yenilik Örgüt yapısında ve işleyişinde yapılan yeniliktir. Örgütsel yenilik; Örgüt yapısının önemli sayılabilecek şekilde değiştirilmesi Gelişmiş yönetim tekniklerinin uygulanması Yeni stratejilerin uygulanması şeklinde ortaya çıkabilir.

69 Yenilik Kültürü Toplumun genel kültürü içinde alt alan olarak yenilikçi kültür bulunmaktadır. Toplumların yenilikçi yeteneğini bilim ve teknolojideki bilgi üretimi ve bunun ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesi belirlemektedir. Bir toplumun kültürü geçiş ve değişim aşamasında ise yani düzen ve denge bozulmuş ancak henüz çökmemiş ise kültürlerde yenilikçilik artacak, dengeli, düzenli, oturmuş kültürler ve tamamen çökmüş kültürler yenilikten uzak duracaktır. Ayrıca gelecekteki belirsizlik yenilik için fırsatlar yaratmaktadır. Bu da yenilikçiliğin toplumlarda her zaman anı düzeyde olmadığını göstermektedir.

70 Yenilikçi Toplum Kültürü
AR-GE İlk Ar-GE 1872 yılında Almanya’da Siemens firması tarafından kurulmuştur. 1920 yılında bu anlamda Bell ve Du Pont firmaları araştırma ve geliştirme için laboratuarlar kurmuşlardı. Bundan sonra yenilik birçok firma için işletmenin bir fonksiyonu olarak AR- GE’de yapılmaya başlandı. Almanya’daki destek çoğunluklar büyük firmalara, ABD’deki destek de küçük firmalara olmuştur. Japonya’daki destek ise sivil amaçlı olmuştur.

71 Endüstri Yöreleri Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır.
Yalıtılmış değil, marjinaldir. Gelenekten, ön yargıdan, siyasal ve toplumsal sınırlamalardan uzaktır. Kültürel bakımdan özgür, açık fikirliliği ve başarıyı destekleyen kültürel değerler. Ücretsiz akademik ve sürekli eğitimi vardır. Yenilik, kenti geliştirmektedir. Liman ya da ticaret merkezidir. Risk sermayesi kullanmada istek vardır. Bazen patlama şeklinde büyüme görülmektedir. Birbirine bağlı endüstri diyaloğu vardır.

72 Bilim Parkları Aşağıdan- yukarı geleneği ile evin garajında, merdiven altında doğan küçük firmalar ile devlet desteği ve araştırma laboratuarları olan büyük firmaların yukarıdan- aşağı geleneğini birleştirmek. Yenilikçi firmaların kuluçka dönemini, kuruluşlarını ve gelişmelerini teşvik ederek, destekleyerek çabuk büyümelerini sağlamak. Birbirlerinden bilgi yaratma konusunda yararlanabilmeleri için etkileşim ortamları yaratmak. Üniversiteler ve çeşitli araştırma kurumları gibi bilgi yaratan merkezlerle firmalar arasında çeşitli ilişkiler geliştirmek ve bağlar kurmak.

73 Yenilikçi Örgüt Kültürü
Eğer örgüt yenilikçi örgüt kültürüne sahip değilse yenilik olmadığı için iç girişimcilik zayıf kalır ve örgütün ömrü ürettiği mal ve hizmeti piyasadaki yaşam süresine bağlı kalır. Bu yaşam sürelerinin son yıllarda kısaldığı görülmektedir. O halde işletmeler her zamankinden daha çok iç girişimciliğe dolayısıyla yeniliğe ve bunu yaratacak örgüt davranışına sahip olmak zorunda kalmışlardır. Bunun yolu da yenilikçi örgüt kültüründen geçmektedir. “Yenilik yap ömrün uzasın.”

74 Yenilikçi bir örgütün kültürel özellikleri;
Yeniliğin örgüt için bir zorunluluk olduğu bilinci, Farklı uzmanlıklara sahip insanların birbirleriyle etkileşimlerinin sağlanması, Yeniliğin yönetilmesi Yenilikçiliğin örgütsel düzeyde herhangi bir departmanın tekelinde olmadığının kabul edilmesi, Bilginin astları ezmek amacıyla kullanılmaması, çalışanlar tarafından paylaşılmasına izin verilmesi, Örgütte çalışanların harmanlanması, hata yapmaktan korkulmaması, Yenilik alanlarının değiştirilmesi, Pazarın ve müşterinin yapılan yeniliğe verdiği tepkinin bilinmesi, yenilik biliminin benimsenmesi, Meydan okuma ve işe inanma.

75 Yenilikçi bir örgütün kültürel özellikleri;
“Öyle değil de şöyle olursa ne olur?” sorusunun sıkça sorulması, Fayda sağlayan yeniliğin üretilmesi, Prototip ve deney yapmanın yaygınlaştırılması, Yeniliği destekleyen teşvik ve ödül sistemlerinin bulunması, Kuralların yükselmesi, Engellerin kaldırılması, Yetkilendirmenin yapılması, İletişimin sağlanması, Örgütte düşündüğünü söyleme özgürlüğünün güvence altına alınması, fikirlerin serbest bırakılması, Çalışanların örgüte ve misyonuna kişisel bağlılıkları ve kendilerini onunla özdeşleştirmeleri.


"" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları