Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK (İNOVASYON)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK (İNOVASYON)"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK (İNOVASYON)
INNOVATION IN ENTREPRENEURSHIP

2 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Yenilik: Yaratıcılık tarafından üretilen yeni fikirlerin uygulanmasına yenilik denir. M. Porter’ ın verimlilik konusunda düşünceleri: a) Ürün kalitesini yükseltebilme b) Ürüne ek özellikler kazandırma c) Üretimde verimliliği yükseltebilme d) Yüksek otomasyon Girişimcilikte yenilik: Farklı kişiliklere sahip girişimcilerin ortak yönleri, kendilerini sistematik olarak yeniliğe adamış olmalarıdır. Kişileri girişimcilikte birleştiren odak nokta, yeniliktir. Yenilik, girişimcinin yeni zenginlik üreten kaynaklar yaratmasının ya da mevcut kaynaklarla zenginlik yaratma potansiyelinin arttırılması aracıdır. Yenilik kaynakları: Peter F. Drucker yenilik kaynaklarını iki gruba ayırmaktadır.

3 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
a) Birinci grup: Şirketin veya sektörün içinde yer alan kaynaklardır. (BUSS) Beklenmedik gelişmeler :Beklenilmeyen bir alandaki başarı yenilik kaynağının farkındalığını artırır. Küresel terör, güvenlik sektöründeki yenilikler gibi. Uyumsuzluklar: Olması gerekenle olan arasındaki farktır. Endüstride, pazarda veya süreçteki uyumsuzluklar yenilik fırsatı oluşturabilir. Süreç değişimleri: Var olan süreci daha iyi tasarlanmış bir süreçle değiştirmektir. Sektör ve pazar yapısındaki değişmeler :Sektör ve pazar sürekli gözlenip analiz edilmelidir. b) İkinci grup: Şirketin dışındaki sosyal ve entellektüel ortamlarda bulunur. (DAY) Demografik yapıdaki değişiklikler: Nüfus değişmeleri yeni ihtiyaçlar doğuracak yeni ihtiyaçlarda yenilikleri tetikleyecektir. Algılama değişiklikleri: Üretilen ürünle tüketicilerin algıları örtüştürmeye çalışılır. Sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlıkları organik tarım gibi yenilik alanlarını artırmıştır. Yeni bilgi :Bilgiye dayalı yeniliklerin doğuşu ve ticari hale getirilmesi uzun zaman alır. Pazar riski taşır ve üreticilerin insan ihtiyaçlarını iyi analiz yapması gereklidir. Pazara bağımlılığı en yüksek olandır.

4 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Bilgi sistemi ile piyasa üretim sistemlerinin bütünleşmesini sağlayan araçlar: . Aracı kurumlar . Üniversite araştırma merkezleri . Elektronik bilgi erişim imkanları . Finansman desteğidir. Yenilikçilik ilkeleri: 1) Yenilik kaynaklarının ortaya çıkardığı fırsatların analizi 2) Algılamak, soru sormak ve dinlemek 3) Belirli, Basit ve odaklanmışlık 4) Küçük başlangıçlar 5) Dehanın değil, çalışmanın ürünü olması 6) Kapsamlı ve açık iletişim 7) Ödül ve takdir

5 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Etkileşimli bir yenilik (İnovasyon) süreci modeli: Birinci aşama: Biribirinden farklı fikirler geliştirilir ve içinden en uygun olanı seçilir. İkinci aşama: Yapılabilirlik ( fizibilite ) aşamasında son karar verilir. Üçüncü aşama: İş planına dökülür. İş planları yönetimin karar ve beklentilerine odaklanmasını sağlar, strateji geliştirme konusunda yardımcı olur, döküman oluşturur, performans karşılaştırmasında kullanılır. Dördüncü aşama: Tüm testleri ( üretim, pazarlama, finans gibi) yapılır ve arza hazır olup olmadığına karar verilir. Beşinci aşama: Yenilik ticarileşir. 3 M Firmasının yenilik hunisi: Yenilik, karalama yoluyla (ilk çizim ) başlar, tasarımla devam eder ve yönlendirme (en kolay aşamadır) ile sona erer. Her aşamada huni etkisiyle azalarak sadece çok az sayıda yenilik ticari hale gelebilmektedir.

6 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Yenilik türleri : 1) Teknolojik ürün yenilikleri :Ürün ve hizmetlerde yapılan değişimlere ürün yeniliği denir.3M teknolojik ürün yeniliğini üçe ayırır. . A tipi yenilik: En radikal olanıdır. Asıl özelliği dile getirilmemiş ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. . B tipi yenilik: Tüketicinin istediği bilinen bir ürünle ilgili yeniliktir. Rekabet tabanını değiştirir. . C tipi yenilik: Dile getirilen tüketici ihtiyaçları ile ilgilidir. 2) Teknolojik süreç yenilikleri: Şimdiye kadar bilinmeyen süreçse buna yeni süreç, bilinen veya var olan bir süreçse geliştirilmiş süreç denir. Teknolojik ürün süreçleri ile teknolojik süreç yenilikleri birbirini tamamlar. 3) Örgütsel yenilik: Örgütsel yapıda, işleyişinde, yönetim tekniklerinde veya stratejilerde yapılan yeniliktir.

7 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Yenilik kültürü: Yenilik kültürü, toplumun genel kültürü ve örgüt kültürü içinde ele almak gerekir. Bu iki kültür içinde yenilikçi kültürü yerleştirebilmek mümkündür. Yenilikçi toplum kültürü: Gunnar – Törnqvist göre; . Depolanmış bilgi . İnsanlar arası enformasyon . Yaratıcılık . Dış ortamın ihtiyaçlarını karşılamada yetkinlik Ake Enderson göre; . Düzenlenebilir finans sistemi . Yeni bilgi ve yetkinlik . İhtiyaçlar ve imkanlar arasında dengesizlik . Kültürel çeşitliliği olan bir topluluk . Başarılı iletişimdir.

8 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Toplumlarda yenilikçi kültürün değişimi: İlk AR - GE 1872’ de Almanya’da Siemens tarafından kurulmuştur. Devletin yenilikçiye müdahalesi (desteği) ilk olarak Almanya’ da askeri amaçlı olmuştur. Endüstri yörelerinin özellikleri: . Liman ya da ticaret merkezidir. . Yenilik, kenti geliştirmektedir. . Patlama şeklinde büyüme görülebilir. . Ekonomik ve kültürel bölgelere yakındır. . Yalıtılmış değil, marjinaldirler. . Endüstri diyaloğu ile bağlantı kurar ve gelişme gösterirler. . Belirli bir kültürel özgürlük vardır. . Fikir alışverişi ve ücretsiz eğitim vardır. . Risk sermayesine isteklilik vardır. Toplumun yenilikçi olmasını etkileyen faktörler: Ekonomi, din, siyaset, eğitim ve ailedir.

9 GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK
Yenilik yönetimi: Peter F. Drucker, yeniliğin yetenek, zeka ve bilgi gerektirdiğini, ancak bunların yanında gayret, sebat ve adanmışlık yoksa, yönetimlerin iş yeniliklerinde başarı şansının olmadığını belirtmişlerdir. Roger Appledorn teknolojik yeniliğin yönetilmesinde kurum kültürü, iletişim ve yönetim tarzının etkili ve gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Yönetimin olmazsa olmazları: Planlama, Örgütlenme, Yönetme, Eşgüdüm, Denetleme. Şirketlerin, yenilikçi yönetim teknikleri uygulamaları açısından ISO 9000 kalite ve ISO çevre standartları sertifikalarının önemli bir payı bulunmaktadır.


"GİRİŞİMCİLİKTE YENİLİK (İNOVASYON)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları