Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa Birliği Eğitim Programları Arion Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa Birliği Eğitim Programları Arion Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Avrupa Birliği Eğitim Programları Arion Eğitimi
Hazırlayanlar: Melis KAYA Sevecen ÜNAL Özlem GÜMÜŞTAŞ

2 Avrupa Birliği nedir? Avrupa Birliği; ilk olarak 1957 yılında Belçika, Almanya, Fransa, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya tarafından Roma Antlaşması'nın imzalanmasıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında kurulmuş topluluktur. 1958’de yürürlüğe giren Roma Antlaşması üye ülkeler arasında önce gümrük birliğini, yani malların gümrük vergisi ödenmeksizin üye ülkeler arasında serbestçe alınıp satılmasını öngörmüştür. MÖS Eğitim Gurubu

3 Avrupa Birliği nedir? (devamı)
İlk kez 1973 yılında İngiltere, Danimarka ve İrlanda’nın katılımıyla genişlemiştir. 1981’de Yunanistan, 1986’da İspanya ve Portekiz’in üyeliğe katılımı şeklinde olmuş, üye sayısı 12’ye çıkmıştır. 1995 tarihinde ise Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in katılımıyla üye sayısı 15’i bulmuştur. 10 yeni aday ülkenin üyelik antlaşmalarını imzalamalarıyla AB üyesi ülke sayısı Mayıs 2004’te 25’i bulmuştur. 2007 de ise Bulgaristan ve Romanya’nın katılımı ile AB üye ülke sayısı 27 yi bulmuştur. MÖS Eğitim Gurubu

4 Avrupa Birliği nedir? (devamı)
Avrupa Birliği’ni oluşturan temel değerler kalıcı barışın sağlanması, birlik, eşitlik, özgürlük, güvenlik ve dayanışmadır. Amaçları, özgürlük ve demokrasi ilkelerini korumak ve tüm üyeler tarafından insan haklarına saygı ve temel haklar ile birlikte hukukun üstünlüğü kuralının uygulanmasını sağlamaktır. Avrupa Birliği, dünyada benzeri olmayan kurumsal bir sistemdir. MÖS Eğitim Gurubu

5 EFTA (European Free Trade Association)
Avrupa Serbest Mübadele Alanı (EFTA) 1960 yılında Stockholm’de imzalanan bir anlaşma ile kurulmuştur. Avrupa Topluluklarının kuruluş yıllarında, esas itibariyle Ortak Gümrük Tarifesini kabul etmek istemeyen veya milletlerarası siyasal statüleri AET’ye katılmaya olanak vermeyen tarafsız bazı Avrupa ülkeleri (Avusturya, Danimarka, Norveç, Portekiz, İsveç ve İngiltere), İngiltere’nin önerisiyle EFTA’yı kurmuşlardır. MÖS Eğitim Gurubu

6 EFTA (European Free Trade Association)
EFTA ülkeleri kendi aralarında sanayi ürünlerinde gümrük ve eş etkili vergilerle diğer kısıtlamaları kaldırmışlar, ancak üçüncü ülkelere ulusal mevzuatlarını uygulamayı sürdürmüşlerdir. Zamanla iki kuruluş arasındaki ilişkileri giderek artmış ve 1994 yılında Avrupa Ekonomik Alanı’nın kurulması sonucunu doğurmuştur. Üyelerinin bir kısmının AET’ye katılmasıyla EFTA eski önemini yitirmiştir. Halen EFTA üyeleri İzlanda, Liechtenstein, Norveç’ den ibarettir. MÖS Eğitim Gurubu

7 AB Eğitim Programları Socrates Erasmus Comenius Grundtvig Minerva
Lingua Observation and Innovation Joint Actions Accompanying Measures Arion Eurydice MÖS Eğitim Gurubu

8 Socrates Eğitim alanında yeniliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen, ülkeler üstü işbirliği ve ortaklıklara dayanan projelerin geliştirilmesidir. Erasmus: Yüksek Öğretim Üniversite lisans ve lisans üstü (doktora dahil) eğitimi, bu alanda işbirliğini ve karşılıklı öğrenci değişimini konu alan alt programdır. MÖS Eğitim Gurubu

9 Socrates (devamı) Comenius: Örgün Eğitim - Üniversite Öncesi Okul Eğitimi Avrupa eğitim projelerinin geliştirilmesine yönelik okullar arası işbirliğinin, ortaklığın ve iletişimin geliştirilmesidir. Grundtvig: Yaygın Eğitim - Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Eğitim Yaygın eğitim personelinin kısa süreli eğitim ve işbirliği amaçlı olarak ülke dışına hareketliliğidir. MÖS Eğitim Gurubu

10 Socrates (devamı) Minerva: Açık - Uzaktan Eğitim ve Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri-(ICT) Eğitim alanında, özellikle yenilik getiren, özgün ve yeni yöntemlerin ve kaynakların tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesi amaçlı projelerdir. Lingua: Avrupa Dilleri Eğitimi Dil öğreniminin öneminin kavranmasına ve desteklenmesine yönelik faaliyetlerdir. Dil öğretimi ve yabancı dil becerilerinin değerlendirilmesi araçlarının geliştirilmesidir. MÖS Eğitim Gurubu

11 Socrates (devamı) Observation and Innovation- Eğitim Sistemleri / Politikalarının İzlenmesi ve Bu Alanlarda Yenilik Arion: Eğitim alanında karar alıcılar, yöneticiler ve uzmanlar için karşılıklı araştırma ziyaretleri programıdır. Eurydice: Eğitim sistemlerinin ve politikalarının analizi ile eğitimde kalitenin değerlendirilmesi konularında çalışan kurum ve kuruluşlar arasında ilişkilerin artırılması ve ağlar oluşturulmasıdır. MÖS Eğitim Gurubu

12 Socrates (devamı) Joint Actions: Diğer Avrupa Programları ile ortak eylemler Mesleki eğitim ve gençlik programları ile işbirliği ve ortak proje imkanlarının geliştirilmesidir. Accompanying Measures: Diğer Eylem Alanlarında Yer Almayan Destek Tedbirleri Socrates hakkında genel bilgilendirme ile bilinç oluşturma ve uygulanmasında etkililiği artırmaya ve engelleri kaldırmaya yönelik faaliyetlerdir. MÖS Eğitim Gurubu

13 Leonardo Da Vinci A Tipi Projeler C Tipi Projeler B Tipi Projeler
MÖS Eğitim Gurubu

14 Leonardo Da Vinci AB Komisyonu tarafından uygulanmakta olan Leonardo Da Vinci programı, yaşam boyu öğrenim alanında yenilik, kalite ve Avrupalılık boyutu içeren çalışmalar bütünüdür. A Tipi Projeler : MOBILITY(Hareketlilik) Bu başlıkta verilecek tekliflerin eğitim sisteminin içinde olan, daha çok eğitim görmekte olan veya iş piyasasına girmeye çalışan gençlere, genç işçilere veya iş arayanlara, yeni mezunlara, mesleki eğitim okul ve kurumları ile yüksek öğrenim kurumlarında kayıtlı olan öğrencilere yönelik ("yerleştirme" projeleri) ülkelerarası hareketlilik faaliyetleri ile ilgili olmalıdır. MÖS Eğitim Gurubu

15 Leonardo Da Vinci (devamı)
B Tipi Projeler Ön Proje Tekliflerinin AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na (Türk Ulusal Ajansı) yapıldığı projelerdir. Bunlar; Konulu Faaliyetler hariç tüm pilot projeler, ülkelerarası ağlar ve dil yeterlilikleri kapsamında yapılan projelerdir.   C Tipi Projeler Ön Proje Tekliflerinin AB Komisyonu'na yapıldığı projelerdir. Pilot Projeler kapsamındaki Konulu Faaliyetler (Çağrı Tekliflerinde Komisyon tarafından belirlenmiş o çağrı dönemine ait konulardır.) MÖS Eğitim Gurubu

16 Gençlik Programları Youth (Gençlik) Programı Eylemler Eylem 1 Eylem 2
MÖS Eğitim Gurubu

17 Gençlik Programları "Avrupa için Gençlik" ve "Avrupa Gönüllü Hizmeti" gibi daha önce de bazı programlar dahilinde yer almış olan etkinlikleri içermektedir. Youth (Gençlik) Programı Bilgi Avrupası ’na ulaşılmasına katkıda bulunmayı ve gençlik politikasının gelişimi için işbirliğine yönelik, yaygın eğitim temelli bir Avrupa düzleminin oluşturulmasını hedefler. Yaşam boyu öğrenme kavramını ve aktif vatandaşlığı özendirecek niteliklerin ve uzmanlıkların geliştirilmesini teşvik eder.  MÖS Eğitim Gurubu

18 Gençlik Programları (devamı)
Eylemler Eylem1: Avrupa İçin Gençlik Gençlik değişimleri ve buluşmaları, başka kültürlerle ve başka gerçekliklerle tanıştırıp, onlara belirli konuları tartışma olanağı sunar. Eylem2: Avrupa Gönüllü Hizmeti Gençlerin topluma aktif biçimde katılmalarını, başkaları ile dayanışma içine girebilmelerini sağlamak ve gençlere kültürler arası nitelikte yaygın öğrenme deneyimi kazandırmak. Yerel toplulukların gelişimini desteklemek.   Yeni ortaklıkların kurulmasını ve aralarında deneyim teşkil edebilecek iyi uygulamaların alışverişini teşvik etmektir. MÖS Eğitim Gurubu

19 Gençlik Programları (devamı)
Eylem3: Gençlik Girişimleri Gençlere kendi yerel topluluklarında proje planlanması ve gerçekleştirilmesine doğrudan ve aktif olarak katılım fırsatı sunan girişimler aracılığı ile fikirlerini deneme şansı verir. Eylem4: Ortak Eylemler Çeşitli bilgi alanlarından ve sektörlerden aktörler arasındaki eşgüdümün sağlamlaştırılmasını amaçlamaktadır. MÖS Eğitim Gurubu

20 Gençlik Programları (devamı)
Eylem5: Destek Faaliyetleri Temel amacı; Eğitim, işbirliği ve enformasyon projeleri aracılığıyla, Gençlik programının üç temel Eyleminin ( Avrupa için Gençlik, Avrupa Gönüllü Hizmeti ve Gençlik Girişimleri ) geliştirilmesine yardımcı olmak. Gençlik programının hedeflerinin gerçekleştirilmesine, Avrupa gençlik politikasının güçlendirilmesine ve teşvik edilmesine katkıda bulunmak.   MÖS Eğitim Grubu MÖS Eğitim Gurubu

21 ARİON KİMDİR? MÖS Eğitim Gurubu

22 ARİON EĞİTİMİ TARİHİ Arion eğitimi 1978 yılında yapılmaya başlanmıştır. Avrupa Ekonomik İşbirliği Teşkilatı içindeki ülkelerde kullanılan bir eğitimdir. 1976 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine de benimsetilmiştir. 1987 yılında bu eğitim projesi “Arion” adını ve logosunu almıştır. Arion bir Yunan mitoloji figürüdür ve Flemenkçe dilindeki kısaltmalardan gelmektedir. Avrupa’da ki farklı kültürleri göstermektedir. MÖS Eğitim Gurubu

23 ARİON EĞİTİMİ NEDİR? Socrates'in "Gözlem ve Yenilik" alt programı kapsamında, eğitim karar alıcıları ve uzmanları için düzenlenen çalışma ziyaretlerinden oluşmaktadır. Arion çalışma ziyaretleri bir Avrupa ülkesindeki eğitimin  uygulamalarının belirli yönlerini araştırmak ve aynı zamanda bu konuda bilgi ve tecrübe alışverişi yapma esasına dayanmaktadır. MÖS Eğitim Gurubu

24 ARİON ZİYARETLERİNİN İÇERİK VE KONULARI
ARİON EĞİTİMİ I. Eğitim Sistemleri ve Değerleri II. Eğitimin Aktörleri III. Eğitim ve Gereçleri IV. Okul ve Çevresi V. Diğer Konular Engelli Öğrencilerin Eğitimi ve Okul Sistemine Uyumu Eğitimde Kızlara ve Erkeklere Eşit Fırsatlar Kültürlerarası Eğitim Eğitim ve Öğretim Mesleği Eğitimde Ailenin Rolü Okulların Yöneticileri Öğrenciler Yetişkin Eğitimi Çocukları Şiddetten Koruma Müfettişin Rolü Eğitim Sistemlerinin Genel İncelenmesi Sertifika Kapsamı ve Öğrenci Değerlendirmesi Okuma-Yazma Oranının Düşüklüğü ile Mücadele Okulda Başarısızlığı Önlemeye Yönelik Tedbirler Eğitimde Kalite Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojileri Müfredat Okul Eğitimde Avrupa Boyutu Sağlık Eğitimi Çevre Eğitimi Lisan Öğretimi MÖS Eğitim Gurubu

25 2006-2007 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDE TÜRKİYE’DE YAPILACAK OLAN
ARİON ÇALIŞMA ZİYARETLERİNİN LİSTESİ No Ziyaret Tarihi Ziyaretin Konusu Ziyaretin Başlığı Yer Ev Sahibi Kurum 1 Eğitim Sistemlerinin Genel Değerlendirilmesi Türkiye’deki Okul Tiplerinin, Eğitim Sisteminin ve Aktörlerinin Karşılaştırmalı Analizi Manisa Manisa Anadolu Öğretmen Lisesi (Kamu) 2 Eğitimde Eşit Fırsatlar Haydi Kızlar Okula Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kamu) 3 Eğitimde Avrupa Boyutu İstanbul Dudulu 75.Yıl Cumhuriyet Lisesi (Kamu) 4 Müzik Eğitimi Alanındaki Tecrübelerin Değişimi ve Eğitim Sürecinin Organizasyonu Adana Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuarı (Kamu) 5 Eğitimde Ailenin Rolü Aileler ve Öğrenciler El Ele Okula Zonguldak Özel Yıldırım Lisesi (Özel) 6 Okulların Yöneticileri Okul Yönetimi ve Farklı Modeller İzmir 7 Yetişkin Eğitimi Avrupa’daki Kapsamlı Yetişkin Eğitime Yeni Köprüler Kurmak Gaziantep Şahinbey Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müd. (Kamu) 8 Türkiye’de Mesleki Eğitim Kastamonu Kastamonu Endüstri Meslek Lisesi (Kamu) 9 Genişlemiş Bir Avrupa’da Yaşamaya Alışmak Isparta Isparta Gazi Lisesi (Kamu) 10 Eğitim-Öğretim Mesleği Hem Okulda Hem de Uygulamada Eğitim Kahramanmaraş 11 Engelli Öğrencilerin Okul Sistemine Uyumu Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü (Kamu) MÖS Eğitim Gurubu

26 ARİON ZİYARETLERİNİN AMAÇLARI
Hibe Desteği B D C A Avrupa ülkelerinin eğitim sistemlerini daha yakından tanıma Yerli eğitim sistemini diğer Avrupalı eğitim yöneticilerine ve uzmanlara tanıtmak Elde edilen bilgi ve tecrübelerin yaygınlaştırılmasını ve eğitim sistemine katkısını sağlamaktır. Diğer ülkelerin eğitim sistemlerindeki yenilikleri yakından takip etmek MÖS Eğitim Gurubu

27 ARİON ZİYARETLERİNE KİMLER KATILABİLİR?
Okul yöneticileri Eğitim müfettişleri HEDEF KİTLESİ Arion Çalışma Ziyaretine giden bir kimse 3 yıl içerisinde bir daha Arion Çalışma ziyaretine gidemez. Eğitim danışmanları Eğitim alanında çalışan uzmanlar ve idarî personel Rehber öğretmenler Formatör öğretmenler MÖS Eğitim Gurubu

28 ARİON ZİYARETLERİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLİR?
Çalışma Ziyaretleri Eylül-Haziran eğitim ve öğretim dönemlerinde, beşer gün süreyle ve yaklaşık 10–15 kişilik gruplar halinde yürütülmektedir.   MÖS Eğitim Gurubu

29 ARİON ZİYARETLERİNDE MÜRACATLAR NASIL YAPILIR?
Arion, Ulusal Ajans Merkezli (decentralised) bir programdır. Müracaatlar Türkiye Ulusal Ajansı'na yapılmak zorundadır. Kamu  yada özel kurumlardan müracaat eden adayların başvuru formları bir üst derecedeki amirlerinin izin ve onaylarıyla kabul edilmekte ve işleme konulmaktadır. Müracaatlar nisan ayının son günü sona ermektedir. MÖS Eğitim Gurubu

30 Ulusal Ajans 1999, Helsinki Zirvesi, Türkiye Aday Ülke
2002, Türkiye’nin AB Eğitim ve Gençlik Programları’na Katılımı İçin Çerçeve Anlaşması DPT Müsteşarlığı’nın Görevlendirilmesi Katılım İçin Gerekli İşlemler Ağustos 2003, Ulusal Ajans’ın Kurulması 1 Nisan 2004 Türkiye programlara TAM KATILIM HAKKINI elde etmiştir. MÖS Eğitim Gurubu

31 Tüm Avrupa’da AB Eğitim ve Gençlik Programları
Ulusal Ajans Tüm Avrupa’da AB Eğitim ve Gençlik Programları I. DÖNEM (1995 – 1999) 1 MİLYON KİŞİ 1,9 MİLYAR € HİBE II. DÖNEM (2000 – 2006) 2 MİLYON KİŞİ 3,6 MİLYAR € HİBE MÖS Eğitim Gurubu

32 ARİON ZİYARETLERİNDE ADAY SEÇİMİ
Seçimler Ulusal Ajans tarafından yapılır ve dört ana kriter gözetilir: Meslekî faaliyet Çoğaltan olabilme kapasitesi Karar alma konumu Dil yeterliği MÖS Eğitim Gurubu

33 MESLEKİ FAALİYETLER Yerel, bölgesel veya ulusal düzeyde sorumluluk almış ve uzmanlığı meslektaşlarının Üye Ülkelerdeki politika ve uygulamalar konusundaki bilinç düzeyini artırabilecek şekilde kullanılabilecek kişiler olmalıdırlar. MÖS Eğitim Gurubu

34 ÇOĞALTAN OLABİLME KAPASİTESİ
Diğer ülke sistem ve eğitim yaklaşımları hakkında bilgi kazanan katılımcılar ülkelerine "çoğaltanlar" olarak geri dönmektir. MÖS Eğitim Gurubu

35 DİL YETERLİĞİ KPDS: 50 ve üzeri not almış olmak,
TOEFL: 450 (133) ve üzeri not almış olmak, ÜDS: 50 ve üzeri not almış olmak, IELTS: 5 ve üzeri not almış olmak, Üniversitelerin yabancı dil eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak (diploma fotokopisi yeterlidir), MÖS Eğitim Gurubu

36 DİL YETERLİĞİ Üniversitelerin yabancı dil hazırlık sınıfını başarıyla tamamlamış olmak (diploma fotokopisi, transcript veya resmi bir yazı yeterlidir), Yurtdışında master (yüksek lisans) veya doktora yapmış olmak (diploma fotokopisi yeterlidir), İyi-Upper Intermediate düzeyde Kurs Belgesi ( Kurs düzeyi belirtilmemiş olan belgeler geçersizdir). MÖS Eğitim Gurubu

37 PROGRAMDA KATILIMCIYA ÖDENEN MASRAFLAR NELERİ KAPSAMAKTADIR
Ödeme miktarı ülkelerin yaşam standardına göre Komisyon tarafından belirlenmektedir. Katılımcı söz konusu miktar içerisinden uluslararası ve ülke içi seyahat ve konaklama masraflarının tamamını karşılamak durumundadır. MÖS Eğitim Gurubu

38 Başvuru Formu 3 orjinal nüsha olarak düzenlenir.
Başvuru Bilgileri Başvuru Formu 3 orjinal nüsha olarak düzenlenir. Arion Kataloğu'ndan 4 ziyaret tercihi yapılır. Başvuru Formu hem başvuru sahibi tarafından hem de başvuru sahibinin bağlı olduğu kurum amiri tarafından imzalanır ve mühürlenir. Yabancı dil belgesi başvuru evraklarına eklenir. Formatör öğretmenler için formatörlük belgesi, rehber öğretmenler için rehber öğretmen kadrosuna atandığına dair belge başvuruya eklenir. MÖS Eğitim Gurubu

39 Başvuru Bilgileri Özgeçmiş Formu Türkçe olarak  doldurulduktan sonra 1 nüsha olarak başvuruya eklenir. Başvuru Formları ve diğer belgeler başvuru sahibinin bağlı olduğu kurum amiri tarafından onaylı ÜST YAZI ile elden veya posta yoluyla Ulusal Ajans'a ulaştırılır. MÖS Eğitim Gurubu

40 Başvuru Başlangıç Tarihi : Nisan 2007
Başvuru Bilgileri NOT: Sadece Başvuru Formları 3 orjinal nüsha olarak hazırlanmalıdır. Özgeçmiş Formu ve diğer tüm belgelerden 1'er nüsha yeterlidir. Doğru başvuru formunu ( Application Form) kullandığınızdan emin olun. Başvuru Başlangıç Tarihi : Nisan 2007 Son Başvuru Tarihi : 31 Nisan 2007   Başvuran bağlı olduğu okulun dekanlığından onay alacaktır. MÖS Eğitim Gurubu

41 Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
Başvuru formu eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulmalıdır. Başvuru formu AB dillerinden biri kullanılarak doldurulmalıdır (Türkçe doldurulamaz). Yanlış başvuru formu kullanılarak yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Kişisel ve kurumsal iletişim bilgileri eksiksiz olarak doldurulmalıdır. MÖS Eğitim Gurubu

42 Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
İletişimler öncelikle e-posta yoluyla kurulacağı için, başvurularda e-posta adresinin bildirilmesi zorunludur. Daha kolay iletişim sağlanması açısından mobil (GSM) telefonun bildirilmesi tavsiye edilir. Yapılacak 4 tercih için Arion Kataloğu'nda yer alan ziyaret kodları girilmelidir. Kurum amirinin imzası ve kurum mühürü olmayan başvurular geçersiz sayılır. Yabancı dil bilgisinin belgelenmesi zorunludur. MÖS Eğitim Gurubu

43 Başvuruda Dikkat Edilecek Hususlar
31 Nisan 2007'ten sonra yapılacak başvurular değerlendirilmez (Önemli olan başvurunun elden Ulusal Ajans'a teslim edildiği veya postaya verildiği tarihin en geç 31 Nisan 2007 olmasıdır). NOT: Başvurudan sonra iletişim bilgilerinde herhangi bir değişiklik olursa, bu değişikliğin biran önce Ulusal Ajansa yazılı olarak bildirilmesi gerekir.   MÖS Eğitim Gurubu

44 Arion çalışma ziyareti öncesinde yapılması gereken işlemler
Arion katılımcılarının ziyarete gitmeden önce gerekli iş ve işlemleri sırasıyla yapmaları gerekmektedir. MÖS Eğitim Gurubu

45 Arion çalışma ziyareti öncesinde yapılması gereken işlemler
Arion Mali Yardım Sözleşmesi: Bu sözleşme katılımcı ile Ulusal Ajans arasında imzalanan ve katılım, mali yardım ve ödemeye ilişkin esasları belirleyen hukuki metindir. Katılım işlemlerinin başlatılması için aşağıda açıklanan işlemlerin belirtilen sürelerde yerine getirilmesi gerekmektedir. MÖS Eğitim Gurubu

46 Arion çalışma ziyareti öncesinde yapılması gereken işlemler
Katılımcı: 1. Ziyaret tarihinden en geç iki ay önce, “www.ua.gov.tr” internet adresindeki SOCRATES-Arion web sayfasında bulunan “İlgili Dökümanlar” bölümünde yer alan “Arion Mali Yardım Sözleşmesi” nden iki nüsha temin edilecek, 2. Bu iki nüsha sözleşmenin her birinin aşağıda yazan bölümleri bilgisayarda doldurulacak. 3. Sözleşmeler (2 orijinal nüsha olarak) Ulusal Ajans’a posta ile veya elden teslim yolu ile ulaştırılacaktır. 4. Ulusal Ajans tarafından imzalanan nüshalardan bir tanesi katılımcıya posta yolu ile geri gönderilecektir. MÖS Eğitim Gurubu

47 Arion çalışma ziyareti öncesinde yapılması gereken işlemler
Mali İşlemler: Arion Çalışma Ziyaretlerinin finansmanı için her katılımcıya ziyaret edeceği ülke şartları göz önüne alınarak belirlenmiş bir mali yardım tahsis edilir. Burada bahsi geçen tahsisat, harcama yapılabilecek üst sınırı belirtmektedir. Mali yardımın amacı katılımcının ziyareti gerçekleştirmesi için gerekli seyahat, konaklama ve yiyecek giderlerinin karşılanmasıdır. Bu çerçevede katılımcının, Ülkelerarası ve 400 km’yi aşan ülke içi uçak seyahatleri, 400 km altındaki ülke içi otobüs, tren veya vapur seyahatları, Havaalanı- şehir ve şehir içi transferleri, Otel giderleri, Yemek giderleri karşılanmaktadır. MÖS Eğitim Gurubu

48 Arion çalışma ziyareti öncesinde yapılması gereken işlemler
Ziyaret Öncesinde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar: Arion Kataloğu’ndaki ziyaretin detaylarını belirten ilgili sayfasında yer alan organizatör iletişim bilgileri kullanılarak ilgili organizatör ile irtibata geçilebilir. Katılımcı ziyaret ile ilgili seyahat organizasyonunu kendisi yapacaktır. Döndükten sonra Harcama Bildirim Formu doldurulurken alınan hediyelerin burada belirtilmemesi gereklidir. Ziyaret hususunda meydana gelebilecek tüm aksaklıklarla ilgili olarak, öncelikle ve acilen Ulusal Ajans’ın bilgilendirmesi gerekmektedir. Katılımcı öncelikle Türk Eğitim Sistemi ile ilgili daha sonra da katılacağı spesifik konu ile ilgili birer sunum hazırlayacak ve bu şekilde ziyarete hazırlıklı gidecektir. MÖS Eğitim Gurubu

49 Arion çalışma ziyareti öncesinde yapılması gereken işlemler
Ziyarete Gideceğinizi Onaylayan Belge( Confirmation Letter): Komisyon tarafından katılımcıya gönderilen 3 adet “confirmation letter” vardır. Komisyon adına işlemleri takip eden Arion Koordinatörü Mrs.Teresa Gerlich’e ( ) fakslanacak olan, Çalışma ziyaretine ev sahipliği yapacak olan kuruma fakslanacak olan (Ev sahihi kurumun faks numarası Arion Katalogu’ndaki ilgili sayfada mevcuttur), Ulusal Ajans’a ( veya ) fakslanacak olan. Faks yerine posta ile gönderilebilinir. MÖS Eğitim Gurubu

50 Arion çalışma ziyareti sonrasında yapılması gereken işlemler
Belge ve raporlar, ziyaretin bitiş tarihinden sonraki bir ay içerisinde hazırlanarak ABEGP Merkezi (Ulusal Ajans) Arion Program Koordinatörlüğü’ne elden veya posta yolu ile ulaştırılacaktır. Ulusal Ajans Arion Programının hesabı: Vakıfbank – Çankaya Şubesi – nolu Euro hesabı MÖS Eğitim Gurubu

51 E-posta: davut.benli@ua.gov.tr
Bireysel Çalışma Raporu (Personal Report) ve Grup Raporu (Group Report): Çalışma Raporu (Türkçe): Katılımcı, ziyaret esnasında yaptığı çalışmaları, edindiği bilgi ve tecrübeleri konu alan iki nüsha rapor hazırlayarak, bir nüshasını Arion Program Koordinatörlüğü’ne posta veya e-posta ile; diğer nüshayı ise görevli olarak çalıştığı kurumun en üst makamına teslim ederek, iletildiğine dair alındı belgesini diğer dokümanlar ile Arion Program Koordinatörlüğü’ne teslim edecektir.(ek1) Adres: ABEGP Merkezi (Ulusal Ajans) Arion Program Koordinatörlüğü (Hüseyin Rahmi Sokak No: Çankaya – Ankara) E-posta: MÖS Eğitim Gurubu

52 Bireysel Çalışma Raporu (Personal Report) ve Grup Raporu (Group Report):
Çalışma Raporu (Yabancı Dilde): Çalışma ziyaretinde kullanılan resmi dilde iki nüsha rapor hazırlayarak, Biri Avrupa Komisyonu’ndaki Mr. Guido Boel adına  (The European Commission, Directorate - General for Education and Culture, B / 60 Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles / BELGIUM) adresine normal postayla veya adresine gönderecektir. İkincisi, Mrs.Teresa Gerlich adına (Sokrates Nationalagentur Österreich, Schreyvogelgasse 2, A-1010 Wien, AUSTRIA) adresine veya adresine  gönderecektir. Ayrıca yabancı dilde hazırlanmış olan bu rapor bilgi için Arion Programı uzmanı Davut Gazi BENLİ’nin adresine de gönderilecektir. MÖS Eğitim Gurubu

53 Bireysel Çalışma Raporu (Personal Report) ve Grup Raporu (Group Report):
Grup Raporu: Katılımcı, grup raporunu da ayrıca elektronik ortamda Arion Programı uzmanı Davut Gazi BENLİ’nin adresine gönderecektir. MÖS Eğitim Gurubu

54 Anket : Avrupa Komisyonu’nun çalışma ziyareti ve organizasyonu ile ilgili düzenlediği anket (yabancı dilde) iki nüsha olarak hazırlanarak, Avrupa Komisyonu’ndaki Mr. Guido Boel adına  (The European Commission, Directorate - General for Education and Culture, B / 60 Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles / BELGIUM) adresine veya adresine gönderilecektir. Mrs.Teresa Gerlich adına (Sokrates Nationalagentur Österreich, Schreyvogelgasse 2, A-1010 Wien, AUSTRIA) adresine veya adresine gönderecektir. Ayrıca bilgi için Arion Programı uzmanı Davut Gazi BENLİ’nin adresine de gönderilecektir. (ek2) MÖS Eğitim Gurubu

55 Makale: Katılımcı, ziyareti esnasında elde ettiği bilgi, tecrübe ve gözlemlerini, bir sayfalık bir makale haline getirerek, Socrates’in Yayın organı “Eğitimde Diyalog” adlı dergide yayınlanmak üzere ABEGP Merkezi (Ulusal Ajans) Arion Program Koordinatörlüğü’ne teslim edecektir. Aynı zamanda ziyaret esnasında çekilen fotoğraflardan birkaç tanesi de makale ile birlikte teslim edilecektir. Ayrıca bu makale ve fotoğraflar (varsa) ile de Arion Programı uzmanı Davut G. BENLİ’nin adresine gönderilecektir. MÖS Eğitim Gurubu

56 Yayım Planı Formu: Kazanılan bilgi ve tecrübelerin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, katılımcının elde ettiği bilgi ve tecrübelerini çeşitli medya araçları ile ortaya koyarak (seminer, konferans, kitap, dergi, makale, sunuş, cd-rom gibi) düzenlenen Yayım Planı Formu ile birlikte ABEGP Merkezi (Ulusal Ajans) Arion Program Koordinatörlüğü’ne teslim edecektir. Ayrıca ile de Arion Programı uzmanı Davut Gazi BENLİ’nin adresine elektronik ortamda gönderilecektir. (ek3) MÖS Eğitim Gurubu

57 Harcama Bildirim Formu:
Katılımcının ziyaret amacıyla yapmış olduğu tüm harcamaları belgeleriyle birlikte beyan ettiği bir formdur. Form doldurulurken harcamaların Euro cinsinden yazılması; diğer para birimleri ile yapılan harcamaların ise, söz konusu harcamanın yapıldığı tarihteki Avrupa Merkez Bankası’nın resmi kurları esas alınarak Euro cinsinden yazılması gerekmektedir.(ek4) adresinden harcamaların yapıldığı günün kuru dikkate alınır. MÖS Eğitim Gurubu

58 Harcama Bildirim Formu:
Harcamalar üç bölümden oluşmaktadır. Seyahat: Ulaşım masraflarını bildiren belgeler, Konaklama: konaklama masraflarını bildiren belgeler İaşe-İbate ve Diğer Zorunlu Harcamalar: (seyahat süresi dahil) yapacağı yiyecek, içecek harcamaları ile birlikte grup halinde yapacağı sosyal aktiviteler (müze ziyareti, tiyatro vs) bu gruba dahildir. Vize ve seyahat-sağlık sigortası ücretleri de bu kapsamdadır. Hazırlanan bu Harcama Bildirim Formu ayrıca ile de Arion Programı uzmanı Davut G. BENLİ’nin adresine gönderilecektir. MÖS Eğitim Gurubu

59 Katılım Belgesi (Certificate of Attendance):
Katılımcının, ziyareti organize eden kurum / kuruluş tarafından kendisine verilecek olan Katılım Belgesi’nin bir fotokopisini raporuna ek olarak Ulusal Ajans’a teslim etmesi gerekmektedir. Bu belgenin aslı katılımcıda kalabilir. MÖS Eğitim Gurubu

60 Arion Programı uzmanı Davut Gazi BENLİ

61 KAYNAKÇA TC Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği (http://www.abgs.gov.tr/indextr.html) ( :56) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?pId=3&lang=0&prnId=1&ord=0&fop=1) ( :15) Education and Training (http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/arion/index_en.html#his) ( :25) Wikipedia, Free Encyclopedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Arion) ( :37) Avrupa Bilgi Merkezi-Gaziantep (http://www.gaziantepeic.org/index.php?sf=172) ( :05) MÖS Eğitim Gurubu


"Avrupa Birliği Eğitim Programları Arion Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları