Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 KOLUN HAREKETİ İLE İLGİLİ GÖVDE KASLARI VE ÜST EKSTREMİTE KASLARI Prof. Dr. Yalçın KIRICI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 KOLUN HAREKETİ İLE İLGİLİ GÖVDE KASLARI VE ÜST EKSTREMİTE KASLARI Prof. Dr. Yalçın KIRICI."— Sunum transkripti:

1 1 KOLUN HAREKETİ İLE İLGİLİ GÖVDE KASLARI VE ÜST EKSTREMİTE KASLARI Prof. Dr. Yalçın KIRICI

2 2 M. TRAPEZIUS Omzumuzda yük taşırken omzun çökmesini önleyen esas kastır. Kolun hiperabduksiyonuna yardım eder. Siniri; n. accessorius Sinirin felcinde omuz düşüklüğü olur.

3 M. LATISSIMUS DORSI Vücudun en geniş kasıdır. Pelvis’e tutunup üst ekstremiteye hareket yaptıran tek kastır. Solunumun iki fazında da çalışır. Gövdeyi yukarı çeken esas kastır (temel tırmanma kası). Kola; ekstensiyon, adduksiyon, iç rotasyon. Siniri; n. thoracodorsalis Sinirin felcinde kişiler koltuk değneği kullanamaz. 3

4 M. RHOMBOIDEUS MAJOR VE MINOR M. trapezius’un altındadırlar. Scapula’yı geriye çekerler (retraksiyon). Kaldırılmış üst ekstremitenin kuvvetle indirilmesinde kullanılırlar. 4 Sinirleri; n. dorsalis scapulae

5 M. LEVATOR SCAPULAE 5 Omzun çökmesini önlemede m. trapezius’a yardım eder. Siniri; n. dorsalis scapulae

6 M. PECTORALIS MAJOR Kola; fleksiyon, adduksiyon ve iç rotasyon. Siniri; n. pectoralis lateralis et medialis 6

7 M. PECTORALIS MINOR Omzu öne ve aşağıya çeker. Üst ekstremiteyi öne uzatırken kullanılır. Siniri; n. pectoralis medialis 7

8 M. SUBCLAVIUS Üst ekstremitenin hareketleri sırasında clavicula’yı tespit eder. Siniri; n. subclavius 8

9 9 M. SERRATUS ANTERIOR Kola hiperabduksiyon yaptıran esas kastır. Yumruk atma sırasında aktif olduğu için “boksör kası” olarak bilinir. Scapula’yı öne çeken (protraksiyon), toraks duvarında tutan kastır. Bu nedenle romboid kaslarla antagonisttir. Siniri; n. thoracicus longus Aksilla cerrahisinde sinir yaralanır (kanat skapula).

10 M. DELTOIDEUS Omzun karakteristik kabarıntısını oluşturan kastır. Kolun esas abduktor kasıdır (15-90 0 yaptırır). Adduksiyon hariç, kolun bütün hareketlerinde fonksiyon gören TEK kastır. Siniri; n. axillaris (sinirin felcinde omzun karakteristik kabarıntısı kaybolur). 10 MD

11 M. TERES MAJOR Kola; ekstensiyon, adduksiyon, iç rotasyon (m. latissimus dorsi ile benzer fonksiyon). Siniri; n. subscapularis 11

12 M. SUPRASPINATUS Kola abduksiyonu başlatan kastır (ilk 15 0 ). Kolun rotasyon hareketinde çalışmayan kastır. Siniri, n. suprascapularis Tendon yırtığı en çok görülen rotator cuff kasıdır. 12 ROTATOR CUFF KASLARI (SItS)

13 M. INFRASPINATUS Kola dış rotasyon yaptırır. Siniri, n. suprascapularis 13 ROTATOR CUFF KASLARI (SItS) M. TERES MINOR Kola dış rotasyon yaptırır. Siniri, n. axillaris M. SUBSCAPULARIS Kola iç rotasyon ve adduksiyon yaptırır. Siniri, n. subscapularis

14 14 KOLUN ÖN BÖLGE KASLARI N. MUSCULOCUTANEUS M. CORACOBRACHIALIS; kola fleksiyon ve adduksiyon. N. musculocutaneus kası deler. M. BRACHIALIS; önkolun esas fleksor kası M. BICEPS BRACHII; hem kola hem de önkola fleksiyon yaptırır.

15 15 A. brachialis ve n. medianus, aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus)’in altından geçer (tansiyon ölçümü, pronator sendrom). KOLUN ÖN BÖLGE KASLARI

16 M. TRICEPS BRACHII (MTB) Ön kolun esas ekstensor kası Olecranon’a insersiyo yapar. Siniri, n. radialis “Baston” kullanımında kuvvetlendirilmesi gereken kas. MTB KOLUN ARKA BÖLGE KASI

17 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI Üç tabaka oluşturur YÜZEYEL TABAKA; dört tanedir M. flexor carpi radialis M. palmaris longus M. pronator teres M. flexor carpi ulnaris 17 EPICONDYLUS MEDIALIS’TEN BAŞLARLAR.

18 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI ORTA TABAKA M. flexor digitorum superficialis 18

19 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI DERİN TABAKA; üç tanedir M. flexor pollicis longus M. flexor digitorum profundus M. pronator quadratus 19

20 M. FLEXOR CARPI RADIALIS Kasın tendonu a. radialis için bir kılavuzdur. A. radialis, bu kasın tendonunun lateralindedir. Radial nabız oluğu, bu kasın tendonu ile m. brachioradialis’in tendonu arasındadır. 20 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI

21 21 M. PALMARIS LONGUS Sonuç tendonu, aponeurosis palmaris’e insersiyo yapar. N. medianus, tendonunun altında. Rekonstrüktif cerrahide kullanılır. ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI

22 M. PRONATOR TERES Pronasyona hız ve güç katan kastır. Önkola fleksiyon ve pronasyon yaptırır. N. medianus, bu kasın başları arasından geçer. 22 M. FLEXOR CARPI ULNARIS Önkolda n. ulnaris tarafından uyarılan TEK kastır. Kübital tünel bu kastadır. A. ulnaris ve n. ulnaris, bu kasın tendonunun lateralindedir. ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI

23 FOSSA CUBITALIS SINIRLARI Lateralde; – M. brachioradialis’in medial kenarı Medialde; – M. pronator teres’in lateral kenarı Yukarıda (tabanı); – Humerus’un epikondillerini birleştiren hayali çizgi Döşemesinde; m. supinator ile m. brachialis var 23 İÇİNDEKİLER N. medianus A. brachialis ve uç dalları olan a. ulnaris ile a. radialis M. biceps brachii’nin esas tendonu N. radialis ve derin dalı

24 “DIGITORUM” KASLAR “DIGITORUM” sözcüğü içeren kaslar, ön kol, bacak ve ayakta bulunur. 2-5 parmaklarla ilgilidirler. “longus” veya “profundus” sözcüğü içerenler distal falankslara, “brevis” veya “superficialis” sözcüğü içerenler orta falankslara insersiyo yapar. 24

25 M.FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS (MFDP) 2-5. parmaklara yavaş ve nazik fleksiyon yaptırır. Lumbirikal kaslar, tendonlarından başlar. Önkolda n. medianus ile n. ulnaris tarafından uyarılan olan TEK kastır. Elin kavrama hareketinde çok önemli bir kastır. 25 MFDP ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS 2-5. parmaklara hızlı ve kuvvetli fleksiyon yaptırır.

26 26 MPQ M. PRONATOR QUADRATUS (MPQ) Pronasyonun esas kasıdır. Bir ucu ile ulna’ya, diğer ucu ile radius’a tutunur (TEK KASTIR). Böylece ulna ve radius’un distal uçlarını bir arada tutar. TRABZON HASIRI ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI

27 27 ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI

28 M. BRACHIORADIALIS (MBR) Tam pronasyondaki ön kolu MİDPRONASYON pozisyonuna getiren kastır. Radius’un processus styloideus’unun tabanına insersiyo yapar. El bilek eklemini geçmez, bu nedenle ELE HAREKET YAPTIRMAZ. 28 MBR ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI

29 29 M. EXTENSOR DIGITORUM Kasın tendonları arasındaki transvers fibröz bağlantılara connexus intertendineus (CIT) denir. CIT ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI

30 30 ÖN KOL (FLEKSİYON – EKSTENSİYON) FLEKSORLAR EKSTENSORLAR M. triceps brachii M. brachialis (esas) M. brachioradialis (hız ve güç) M. biceps brachii M. pronator teres

31 31 ÖN KOL (SUPİNASYON; DIŞ ROTASYON PRONASYON; İÇ ROTASYON) PRONASYON; İÇ ROTASYON) PRONATORLAR SUPİNATORLAR M. supinator (esas) M. biceps brachii (hız ve güç) M. pronator quadratus (esas) M. pronator teres (hız ve güç)

32 32 EL (FLEKSİYON – EKSTENSİYON) FLEKSORLAR EKSTENSORLAR M. extensor carpi radialis l ongus M. extensor carpi radialis b revis M. extensor carpi ulnaris M. flexor carpi radialis M. flexor carpi ulnaris M. palmaris longus

33 33 EL (ABDUKSİYON; RADIAL DEVİASYON) ADDUKSİYON; ULNAR DEVİASYON) ABDUKTORLAR M. flexor carpi radialis M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis ADDUKTORLAR M. extensor carpi radialis longus M. extensor carpi radialis brevis M. extensor carpi ulnaris

34 34 ANATOMİK ENFİYE ÇUKURU (FOVEA RADIALIS) 34 SINIRLARI Arkada (içte) –M. extensor pollicis longus’un tendonu (MEPL) Önde (dışta) –M. extensor pollicis brevis’in tendonu (MEPB) –M. abductor pollicis longus’un tendonu (MAPL) İÇİNDE; A. RADIALIS ÇATISINDA; V. CEPHALICA TABANINDA; OS SCAPHOIDEUM ve OS TRAPEZIUM bulunur. MEPL Maria Esteban Pançez Lopez MAPL MEPB

35 CANALIS CARPI 35 M.palmaris longus ve M.flexor carpi ulnaris’in tendonları karpal tünelden geçmez.

36 36 36 APONEUROSIS PALMARIS - EL KASLARI N. MEDIANUSN. ULNARIS APONEUROSIS PALMARIS Dupuytren kontraktürü

37 EL KASLARI TENAR KASLAR El baş parmağının hareketleri ile ilgilidirler M. opponens pollicis M. abductor pollicis brevis M. flexor pollicis brevis Hepsini N. MEDIANUS uyarır. 37 “Pollicis” sözcüğü içerip n.ulnaris ile uyarılan tek kas, M. ADDUCTOR POLLICIS’dir.

38 38 38 1 2 3 4 Ben bir garip solucanım MM. LUMBRICALES; 4 tanedir M. flex. digit. prof.’un tendonlarından başlarlar. Birinci falankslara fleksiyon, ikinci ve üçüncü falankslara ekstensiyon yaptırırlar. Birinci ve ikincisini n. medianus, üçüncü ve dördüncüsünü n. ulnaris uyarır. Yazı yazarken, daktilo yada klavye kullanırken fonksiyon görürler. EL KASLARI

39 39 ABD ADD İnterosseus kasların hepsini N. ULNARIS uyarır. Sinirin felcinde parmaklara ABD – ADD YAPTIRILAMAZ. PAD DAB PALMAR PLANTAR ADDUKSİYON DORSAL ABDUKSİYON EL KASLARI

40 40 ALT EKSTREMİTE KASLARI Prof. Dr.Yalçın KIRICI

41 41 UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI M. ILIOPSOAS (MIP) M. iliacus ile m. psoas major’un birleşmesinden oluşur. Uyluğun en kuvvetli ve esas fleksor kasıdır. Supin pozisyonundan oturma pozisyonuna geçerken gövdeyi kaldırır. M. gluteus maximus’la antagonisttir. MIP

42 42 UYLUĞA ve BACAĞA FLEKSİYON… EFE’LER GİBİ EFE KASIM. SARTORIUS UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI Vücudun en uzun kasıdır. A. femoralis’i örter. Siniri; n. femoralis

43 43 PES ANSERINUS (KAZ AYAĞI), diz ekleminin medialindedir. Üç kasın tendonları ile oluşturulur. –Gracilis –Sartorius –Semitendinosus S G St UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI

44 44 PEHLİVAN KASI UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI M. QUADRICEPS FEMORIS Vücudun en büyük kasıdır. Dört başlıdır (m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius ve m. rectus femoris). Bacağın esas ekstensor kasıdır. Siniri; n. femoralis

45 45 UF BE Bu ne lan, TEFAL tava gibi UF-BE TEFAL; TEnsor FAsciae Latae UYLUK LATERAL BÖLGE KASI M. TENSOR FASCIAE LATAE Esas fonksiyonu uyluğa fleksiyondur. Ayrıca; bacağa ekstensiyon da yaptırır. N. gluteus superior ile uyarılır.

46 TRIGONUM FEMORALE (SCARPA ÜÇGENİ) İÇİNDEKİLER A. femoralis ve dalları (a.profunda femoris) V. femoralis ve v. saphena magna N. femoralis ve dalı olan n. saphenus N. cutaneus femoris lateralis N. genitofemoralis’in femoral dalı İnguinal lenf düğümleri ve damarları 46 LI S AL

47 CANALIS ADDUCTORIUS (SUBSARTORYAL KANAL) SINIRLARI Lateralde; m. vastus medialis (VM) Posteromedialde; m. adductor longus (AL) ve m. adductor magnus (AMg) Anteriorda (çatı); m. sartorius (MS) İÇİNDEKİLER A. femoralis V. femoralis N. saphenus Kanalın uyluk arkasındaki açıklığına HIATUS ADDUCTORIUS denir. 47 Hiatus adductorius VM AMg AL S

48 48 UYLUK ADDUKTOR KASLARI (MEDIAL BÖLGE KASLARI) Pubis’ten başlarlar, femur gövdesine insersiyo yaparlar. Uyluğa esas olarak ADDUKSİYON, ikincil olarak da FLEKSİYON yaptırırlar. N. obturatorius tarafından uyarılırlar. Sinirin felcinde uyluğun adduksiyonu bozulur (uyluk uyluk üstüne atılamaz). 48

49 49 49 BF UA UYLUK ADDUKTOR KASLARI (MEDIAL BÖLGE KASLARI) M. GRACILIS (OTOSTOPÇU KASI) Uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon yaptırır. Anal sfinkter tamirinde kullanılır.

50 GLUTEAL KASLAR 50 M. GLUTEUS MAXIMUS Vücudun en kalın kasıdır. Bu nedenle intramuskuler injeksiyonlarda kullanılır. Uyluğun esas ekstensor kasıdır. M. iliopsoas’ın antagonistidir. N. gluteus inferior tarafından uyarılan TEK kastır. Koşma, merdiven çıkma veya yokuş çıkarken çok aktiftir. En çok oturur pozisyondan kalkarken kullanılır.

51 51 Uyluğa abduksiyon yaptıran en kuvvetli kastır. Uyluğa İÇ ROTASYON yaptıran esas kastır. (m. gluteus minimus, her iki harekette de yardım eder). UYLUĞA ABDUKSİYON YAPTIRAN M. GLUTEUS MEDIUS’U HATIRLARIM NE ZAMAN İŞEYEN BİR KÖPEK GÖRSEM GLUTEAL KASLAR

52 52 M.GLUTEUS MEDIUS, YÜRÜYÜŞ SIRASINDA PELVIS’İ YERE BASAN AYAK TARAFINA ÇEKEN KASTIR. GLUTEAL KASLAR

53 53 Kasın fonksiyon kaybında TRENDELENBURG BELİRTİSİ OLUR. Bu belirti, kalça çıkığı, coxa vara ve femur boynu kırıklarında da görülür. HERT BELİRTİSİ GLUTEAL KASLAR TRENDELENBURG BELİRTİSİ Doğuştan kalça çıkığının en önemli belirtisi uyluk abduksiyonunda kısıtlanmadır (Hert belirtisi). Adduktor kaslardaki gerginlik nedeniyle.

54 UYLUĞUN DIŞ ROTATOR KASLARI 54 P GS GI QF OI OE M. PIRIFORMIS M. GEMELLUS SUPERIOR M. OBTURATORIUS INTERNUS M. GEMELLUS INFERIOR M. QUADRATUS FEMORIS (en güçlüsü) M. OBTURATORIUS EXTERNUS (sadece bu kasın siniri, n. obturatorius’dur)

55 55 UYLUK (ABDUKSİYON – ADDUKSİYON) ABDUKTORLAR M. gluteus medius M. gluteus minimus (yardım) ADDUKTORLAR M. pectineus M. gracilis Adduktor sözcüğü içeren tüm kaslar

56 56 UYLUK (FLEKSİYON – EKSTENSİYON) FLEKSORLAR EKSTENSORLAR M. gluteus maximus M. iliopsoas

57 57 UYLUK (İÇ ROTASYON – DIŞ ROTASYON) İÇ ROTATORLAR DIŞ ROTATORLAR M. piriformis Mm. gemelli Mm. obturatorii M. gluteus medius M. gluteus minimus

58 UYLUK ARKA BÖLGE KASLARI 58 BF ST SM Hamstring yada iskiyokrural kaslar olarak bilinirler. Bacağın esas fleksor kaslarıdır. Uyluğa ekstensiyon da yaptırırlar. N. tibialis ile uyarılırlar. M. BICEPS FEMORIS N. ischiadicus tarafından uyarılır.

59 FOSSA POPLITEA’NIN SINIRLARI VE İÇİNDEKİLER 59 V. poplitea; ortada N. tibialis; en yüzeyelde N. fibularis communis V. saphena parva SAĞ FOSSA POPLITEA BF ST SM GCLGCM A. poplitea; en derinde P

60 60 BACAK (FLEKSİYON – EKSTENSİYON) FLEKSORLAR EKSTENSORLAR M. quadriceps femoris Hamstring kaslar M. sartorius M. gracilis M. gastrocnemius

61 BACAK ÖN BÖLGE KASLARI 61 NFP MTA MEHL MFT M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS (MEHL) –A. dorsalis pedis’in pulsasyonu bu kasın tendonunun lateralinde alınır. M. FIBULARIS (PERONEUS) TERTIUS (MFT) –Ayağa ek olarak EVERSİYON da yaptırır. M. TIBIALIS ANTERIOR M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS M. FIBULARIS TERTIUS Ayak ve parmaklara dorsal fleksiyon (ekstensiyon) Siniri; n. fibularis profundus

62 BACAK LATERAL BÖLGE KASLARI 62 NFS MFL MFB M. FIBULARIS LONGUS M. FIBULARIS BREVIS FIBULARIS = PERONEUS; EŞ ANLAMLIDIR Ayağa eversiyon (iç rotasyon) Siniri; n. fibularis superficialis

63 BACAK ARKA BÖLGE KASLARI Ayağa ve parmaklara plantar fleksiyon (fleksiyon) yaptırırlar. N. tibialis tarafından uyarılırlar. M.TRICEPS SURAE (M.SOLEUS+M.GASTROCNEMIUS) – Sonuç tendonu, tendo calcaneus’u (Achilles tendonu; AT) yapar. 63 Gastrocnemius Soleus AT BAZEN, M. PLANTARIS’DE KATILIR M. GASTROCNEMIUS; hem BACAĞA hem AYAĞA fleksiyon yaptıran kastır.

64 64 M. POPLITEUS M. TIBIALIS POSTERIOR M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS BACAK ARKA BÖLGE KASLARI (DERİN TABAKA)

65 65 AYAK (FLEKSİYON; PLANTAR FLEKSİYON) (EKSTENSİYON; DORSAL FLEKSİYON) (EKSTENSİYON; DORSAL FLEKSİYON) FLEKSORLAR EKSTENSORLAR Bacak ön bölge kasları Bacak arka bölge kasları

66 66 AYAK (İÇ ROTASYON; EVERSİYON) (DIŞ ROTASYON; İNVERSİYON) (DIŞ ROTASYON; İNVERSİYON) İÇ ROTATORLAR DIŞ ROTATORLAR M. tibialis ant. M. tibialis post. M. fibularis longus M. fibularis brevis

67 67 ALT EKSTREMİTENİN İKİ PARÇASINA HAREKET YAPTIRAN KASLAR M. gracilis; uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon M. sartorius; uyluğa ve bacağa fleksiyon M. tensor fasciae latae ve m. rectus femoris ; uyluğa fleksiyon, bacağa ekstensiyon M. gastrocnemius; bacağa ve ayağa fleksiyon İskiyokrural kaslar (m. biceps femoris, m. semi- ; tendinosus ve m. semimembranosus); uyluğa ekstensiyon, bacağa fleksiyon

68 AYAK BİLEĞİNDEKİ RETİNAKULUM’LAR Ayak bileği önündeki ekstensor retinakulumların (ER) önünden (yüzeyelinden); n. saphenus, v. saphena magna ve n. fibularis (peroneus) superficialis geçer. 68 ER

69 MALLEOLUS’LAR 69 Bacak arkasındaki kasların tendonları (Achilles hariç) ve nörovasküler yapılar, malleolus medialis’in arkasından geçer.

70 MALLEOLUS’LAR N. suralis, v. saphena parva ve m. fibularis longus (MFL) ile brevis (MFB)’in tendonları malleolus lateralis’in arkasından geçer. 70 N. suralis V. saphena parva MFL MFB

71 71 AYAK SIRTI KASLARI M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS M. EXTENSOR HALLUCIS BREVIS Ayak parmaklarına dorsal fleksiyon (ekstensiyon) Siniri; n. fibularis profundus

72 72 AYAK TABANI KASLARI 4 tabaka yapar 1. tabaka 4. tabaka 3. tabaka 2. tabaka

73 73 M. abductor hallucis M. flexor digitorum brevis M. flexor hallucis brevis M. lumbricalis I N. PLANTARIS MEDIALIS ile uyarılırlar. Bu kasların dışındaki tüm plantar kasları n. plantaris lateralis uyarır. Birinci dorsal interosseus kasın başları arasından a. dorsalis pedis geçer. AYAK TABANI KASLARI DAB PAD

74 MOTOR UYARISI 2 (İKİ) SİNİRLE OLAN KASLAR M. DIGASTRICUS = VENTER ANTERIOR; N. TRIGEMINUS, VENTER POSTERIOR; N. FACIALIS M. BRACHIALIS = N. MUSCULOCUTANEUS ve N. RADIALIS M. FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS = N. MEDIANUS ve N. ULNARIS M. FLEXOR POLLICIS BREVIS = YÜZEYEL BAŞI N. MEDIANUS, DERİN BAŞI N. ULNARIS M. ADDUCTOR MAGNUS = ÖN PARÇASI; N. OBTURATORIUS, ARKA PARÇASI; N. TIBIALIS M. BICEPS FEMORIS = UZUN BAŞI; N. TIBIALIS, KISA BAŞI; N. FIBULARIS COMMUNIS 74


"1 KOLUN HAREKETİ İLE İLGİLİ GÖVDE KASLARI VE ÜST EKSTREMİTE KASLARI Prof. Dr. Yalçın KIRICI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları