Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Trizomi tarama testleri Prof. Dr. Yalçın Kimya. Trizomi 21 riski.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Trizomi tarama testleri Prof. Dr. Yalçın Kimya. Trizomi 21 riski."— Sunum transkripti:

1 Trizomi tarama testleri Prof. Dr. Yalçın Kimya

2 Trizomi 21 riski

3 Maternal yaş>35 –%7.5 FPR, %30 saptama oranı –%14 FPR, %45 saptama Üçlü test –%5 FPR, %65 saptama oranı Dörtlü test –%5 FPR, %75 saptama oranı

4 NT –%5 FPR, %77 saptama oranı PAPP-A, Free Beta HCG –%5 FPR, %60-65 saptama oranı NT, Free Beta HCG, PAPP-A –%5 FPR, %80-90 saptama oranı Nicolaides, 1990 Krantz, 1996

5 İkili test (ilk trimester serum tarama) –PAPP-A, Free beta HCG Kombine test –NT, PAPP-A, Free beta HCG İkinci trimester dörtlü test –AFP, beta HCG, uE, İnhibin A Bağımsız ardışık test Stepwise ardışık tarama Serum entegre test Tam entegre test Contingent tarama

6 Kombine test (yaygın olarak ikili test olarak adlandırılmakta)

7

8

9 NT Mid sagital Baş ve toraks üst kısmı ekranı kaplamalı Nötral pozisyon Baş spinal kord ile aynı hizada Amniotik membran ayırt edilmeli

10 Kaliper amnios ile temas etmemeli En geniş yer Gain azaltılması

11

12

13 Artmış NT Kromozomal anomali, fetal ölüm, major defekt

14 Artmış NT, sağlıklı doğum

15 Nuchal Translucency Trizomi 21’li fetuslerin %75-80’inde NT>95. persantil Maternal yaştan bağımsız

16

17 serbest ß- hCG PAPP-A Trizomi 212.00.5 Trizomi 180.2 Trizomi 130.30.4 Turner1.20.5 Triploidi Diginik0.20.1 Diandrik9.00.7 Down sendromunu tararken %0.1 FPR artışı ile Trizomi 13 ve 18’in %95’i saptanıyor

18 Kalp atım hızı 5. hafta 110/dk 10. hafta 170/dk 14. hafta 150/dk

19

20

21

22 Trizomi 21 –FPR %5 –DR %83.3 Trizomi 18 –FPR %5 –DR %66.7 Am J Obstet Gynecol 2007;197:374.e1-374.e3

23 İkiz Dikorionik ikizlerde CRL ve NT bağımsız Monokorionik ikizlerde ortalama NT Nicolaides, 2011

24 Ölçülebilir CRL ile ölü fetus PAPP-A 1.34 MOM DR %85’de %75’e düşer Sadece NT ile tarama önerilmiş

25 First And Second Trimester Evaluation of Risk 1999-2002 yılları arasında ABD’de 15 merkez

26 FASTER 36837 olgu –1727 olguda NT ölçülememiş (%4.5) –974 olgunun ölçümü kabul edilmemiş (%2.6) –NT ölçüm başarısızlığı %7.1

27 FASTER %5 yalancı pozitiflik ile saptama oranı –Kombine %85 –Üçlü %69 –Dörtlü test %81 –Serum entegre %86 –Tam entegre %95 –Tam entegre %1 yalancı pozitiflik ile %87 saptama

28 FASTER Bağımsız ardışık

29 SURUSS (1995-2001),47507 olgu Serum Urine and Ultrasound Screening Study İngiltere’de 24 Avustralya’da 1 merkez

30

31 Contingent gurupta olguların %12’si dörtlü teste gerek duymuş ve olguların %52’si ilk trimesterde saptanmış 1/30-1/1200

32 Biyokimya farklı zamanda (iki basamaklı)

33

34 %3 yalancı pozitiflikle NT 12. hafta PAPP-A ve beta HCG 12. hafta %86 PAPP-A ve beta HCG 9. hafta %90 PAPP-a 9, beta HCG 12 hafta %90 886 trizomi 21 222 475 normal gebe, Çok merkezli çalışma

35 G,G E,E E,G EG,EG

36 Nazal kemik

37

38

39 Duktus venozus Pozitif veya yok (normal) Tersine dönmüş (anormal) Hepatik ven kontaminasyonu Umbilikal ven kontaminasyonu

40 Ters A dalgası Euploid %3 Trizomi 21 %65 Trisomi 18 %55 Trisomi 13 %55

41 Olguların %15’ine gerekiyor

42 Triküspid

43 Triküspid regurjitasyon Euploid %1 Trizomi 21 %55 Trizomi 18 %30 Trizomi 13 %30

44 Olguların %15’ine gerekiyor

45 Facial açı

46 Euploid Down Öploid %5 Trizomi 21'li %45 Trizomi 18'li %55 Trizomi 13'lü %45

47

48

49

50

51

52

53 Sonuç Gebe tarama yönteminin gücü hakkında bilgilendirilmeli Uygulanacak tarama testinin seçilme nedeni anlatılmalı En düşük yalancı pozitiflik ile yüksek saptama düzeyi hedeflenmeli

54 Teşekkür ederim


"Trizomi tarama testleri Prof. Dr. Yalçın Kimya. Trizomi 21 riski." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları