Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma."— Sunum transkripti:

1 MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma İçme Suyu Direktifi R. Michael Jackman Antalya Aralık, 2014

2 Tarihçe 80/778/ Direktifi, 98/83/EC Direktifiyle yürürlükten kalmıştır.  İnsani kullanım amaçlı suların kalitesi Direktifte belirlenmiş analiz yöntemleri ya da muadili yöntemlerle düzenli olarak izlenmelidir.  Yeni direktif kapsamında parametre sayısı azaltılmış olsa da üyelerin magnezyum, toplam sertlik, fenoller, çinko, fosfat, kalsiyum ve klorit gibi parametre ekleme olanağı tanımaktadır.  Her üç yılda bir içme suyu kalite raporları yayınlanması gerekmektedir. AB de özet raporlar yayınlar.  Üye Ülke beş yıl içinde Direktifi uyumlaştırmalıdır.  İnsan sağlığını etkilememesi şartıyla, kısa süreli ayrıcalıklar tanınabilir.

3 İç hukuka aktarılması Üye Ülkeler, yürürlüğe girdikten sorna iki yıl içinde yasalar, Direktifin gerektirdiği yasalar, yönetmelik ve idari hükümleri uygulamaya koymalıdır.

4 Avrupa Birliği İçme Suyu Direktifi (DWD) 98/83/EC HEDEF ve KAPSAM Avrupa Birliği İçme Suyu Direktifi (DWD) 98/83/EC insani kullanım amaçlı suyun kalitesiyle ilgilidir ve AB’deki Su Tedarik ve Sanitasyon yönetmeliklerinin bir kısmını oluşturur. Suyun temizlik ve içilebilirlik gerekliliklerini belirleyerek insan sağlığını korumak Doğal maden suları hariç insani kullanım amaçlı suların tamamını kapsar Suyun temiz ve içilebilir olması için gerekli tüm adımları atmak

5 Parametreler  İçme suyu hiçbir seviyede mikroorganizma, parazit, ya da insan sağlığına potansiyel risk oluşturaibliecek hiçbir başka madde içermemelidir;  İçme Suyu Direktifi’nin mikrobiyolojik, kimyasal ve radyoaktivite parametre limitlerini aşmamalıdır.  Annex I kapsamında olmayan ancak sınırları dahilinde insan sağlığının korunması gereken durumlar için ek parametreler için değerler belirlemelidir.

6 Parametre Limitleri Politikası  Direktif limitler için ihtiyatlılık ilkesi uygular  Ör. AB pestisid limitleri WHO içme suyu standartlarından 20 kat daha düşük çünkü AB sadece insan sağlığını değil aynı zamanda çevreyi de korumayı amaçlar. Bu IRBM & WFD arasındaki ilişkidir.  WHO standartlarının nispeten daha düşük tutulmasının nedeni bu kirleticilere hayat boyu maruz kalınması durumunda oluşacak potansiyel riskin önüne geçmektir.  Eğer AB içme suyu standartları geçici olarak az miktarda aşılırsa etkileri bu kapsamda değerlendirilmelidir.

7 İstisnalar Direktif kapsamındaki istisnalar insan sağlığına potansiyel tehlike oluşturmamalıdır ve Bölgede insani kullanım amaçlı su başka herhangi uygun bir kaynaktan sağlanamıyor olmalıdır.

8 Eylemler  Suyun temiz ve içilebilirliğini garantilemek için gerekli tüm eylemler  Yüzey ve yeraltı sularının temiz kalması için tüm koruma önlemleri - Su Çerçeve Direktifi  Arzdan önce uygun su arıtma önlemleri alınarak da sağlanabilir

9 İzleme Noktaları (a) Tesis ya da işletmelerde, insani kullanım amaçlı suyun bulunduğu musluk (b) suyun tanker sağlandığı durumlarda, tankerden çıkış noktası (c) satılmak üzere suyun şişe ya da muhafaza kaplarına doldurulduğu durumlarda, suyun şişelere ve kaplara doldurulduğu nokta (d) suyun yiyeceklerin hazırlanması için kullanıldığı durumlarda, suyun hazırlık amaçlı kullanıldığı nokta Evsel dağıtım sistemleri ya da onları bakımı dahil değildir. İçme suyu üretiminde kullanılan suyun kirliliğindeki bir artış için Su Çerçeve Direktifi’ne başvurulmalıdır.

10 İzleme Türleri İçme sularının organoleptik ve mikrobiyolojik kalitesi ve içme suyu arıtma sisteminin etkinliği ile ilgili bilgi için düzenli izleme gereklidir.

11

12 İzleme Türleri - Denetimsel izleme Bu tür izeleme Direktif’in parametrik değerlerine uyuluk uyulmadığı hakkında bilgi edinmeyi amaçlar Radyoaktivite ile ilgili parametreleri kapsamaz.

13

14

15

16

17 Spesifik Organik Kirleticiler Her bir pestisid için 0.10 μg/l parametrik değeri uygulanır. Aldrin, dieldrin, heptachlor ve heptachlor epoksit gibi Organaklorin Pestisitler (OCP) için parametrik değer 0.030 μg/l’dir. Poliklorinat bifeniller (PCB) için belirlenmiş bileşenler ise: — benzo(b)fluoranthene, — benzo(k)fluoranthene, — benzo(ghi)perylene, — indeno(1,2,3-cd)pyrene. Bu bileşenler için ise parametrik değer 0.50 μg/l’dir.

18 BELİTRİLMİŞ ANALİZ YÖNTEMLERİ İÇİN PARAMETRELER Koliform bakteri ve Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1) Enterococci (ISO 7899-2) Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780) Kültüre alınabilir mikroorganizma sayımı — 22 °C’de koloni sayımı (prEN ISO 6222) Kültüre alınabilir mikroorganizma sayımı — 37 °C’de koloni sayımı (prEN ISO 6222) Clostridium perfringens (sporlar da dahil) Membran filtrasyonu ardından, membranın m-CP agar üzerinde (Note 1) 44± 1 °C’de 21 ± 3 saat anaerobik inkübasyonu. 20 ila 30 saniyelik amonyum hidroksite maruz kaldıklarında pembe ya da kırmıza dönen mat sarı kolonilerin sayımı.

19

20

21 Koruma Önlemleri Su şebekelerinin içme suyu kalite standartlarına uymasını sağlamak Yüzey ve yeraltı sularının temiz kalması için uygun su koruma önlemlerinin alınmasının sağlanması Suyun şebekeye verilmeden önce gerekli su-artıma yöntemlerine tabi tutulması Tüm bunlar Su Güvenliği Planları uygulanaran sağlanabilir

22 Referanslar 1. World Health Organisation:Guidelines for drinking-water quality, third edition, incorporating first and second addenda (http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/gdwq3/en/), accessed on May 6, 2010) 2. Eionet: Legislative instrument details: New Drinking Water Directive (consolidated) (http://rod.eionet.europa.eu/instruments/545) 3. "Europe paves the way for revision of the Drinking Water Directive", Water 21, Journal of the International Water Association, August 2006, p. 18 4. The European Commission's Environment DG web site (http://ec.europa.eu/environment/water/waterdrink/index_en.html).http://ec.europa.eu/environment/water/waterdrink/index_en.html

23 Mevcut içilebilir tatlı su kaynakları Okyanuslar dünyanın suyunun yüzde 97sine sahiptir. Geriye kalan yüzde üç buzullar, yeraltı, göller ve nehirlerdeki sulardır. Elimizdeki bu çok az miktar suyu korumalıyız! Teşekkürler!


"MODÜL 1 Su Çerçeve Direktifi, Su Çerçeve Direktifinin Kardeş Direktiflerle İlişkisi, Nehir Havzası Yönetim Planlaması, Su Kütleleri, Tipoloji ve Sınıflandırma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları