Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas D r. Nazif ELALDI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas D r. Nazif ELALDI."— Sunum transkripti:

1 KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas D r. Nazif ELALDI

2 Viral Hemorajik Ateş VHA olgularında ortak özellik AteşKanama +

3 Hangi Etkenler VHA’ya Neden Olmaktadır? Filoviridae Marburg virus ve Ebola virus Arenaviridae Lassa virus ve Junin, Machupo, Sabia, ve Guanarito virus Bunyaviridae Crimean-Congo hemorrhagic fever virus [CCHFV], Rift Valley fever virus [RVFV] ve Hantavirus) Flaviviridae Yellow fever virus ve Dengue virus

4 VHA Coğrafik Dağılım

5 BUNYAVIRIDAE BunyavirusHantavirus Nairovirus Phlebovirus Tospovirus http://www.virology.net/Big_Virology/BVRNAbunya.html

6 Nairovirus ( 7 alt cins içerir ) CCHF Virus Group Dera Ghazi Khan virus Hughes virus Group Nairobi sheep disease virus Group Qalyub virus Group Sakhalin virus Group Thiafora virus Group http://www.virology.net/Big_Virology/BVRNAbunya.html CCHFV Hazara virus NSDV Dugbe virus

7 Nairovirus Üç RNA bölgesi içermektedir L ( Large ) Viral RNA polimeraz M ( Medium) Yapısal proteinler (G1 ve G2) S ( Small) Nukleokapsid protein (N) Lipit membran Bunyaviridae

8 CCHFV Dış ortama nispeten dayanıksız Konak dışında uzun süre yaşayamaz Ultraviyole ile hızla ölür 56°C’de 30 dakikada inaktive olur Kanda 40°C’de 10 gün süreyle yaşayabilir %1 hipoklorit ve %2 glutaraldehide duyarlı Ortam pH’sına duyarlı (düşük pH’ da hızla inaktive olur)

9 Hücre kültürlerinde üretilebilir Böyle bir çalışma için biyogüvenirlilik seviye 3 veya 4 olan laboratuvar gereklidir Ribavirine duyarlı CCHFV

10 KKHA Tarihçe –Hastalık ilk olarak 12. yy da Tacikistan’da bir doktor tarafından tanımlanmış –Yıllarca Özbekistan'da Khungripta Kan alımı KhunymunyBurun kanaması KarakhalakKara ölüm –Orta Asya’da Akut infeksiyöz kapiller toksikoz Akut infeksiyöz hemorrajik hastalık KKHA Özbekistan hemorrajik hastalığı

11 Virusun keşfi –Resmi kayıtlardaki ilk salgın 1944 ve 1945 yılında yaz aylarında Batı Kırım’ da tespit edildi –Aralarında Sovyet askerleri de olan 200’ den fazla kişiyi etkilemiş Kırım Hemorajik Ateşi adı verilmiş

12 Daha sonraki yıllarda –Sovyetler Birliği (özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri olmak üzere diğer bölgelerinde de uzun yıllardır var olduğu) – Eski Yugoslavya –Bulgaristan’ da da olduğu anlaşılmış

13 Virus –Akut dönemde hasta kanından –Hyalomma marginatum marginatum türü kene ve larvalarından izole edilmiş İzole edilen ajan muhtemelen kaybolmuş

14 1956 yılında –Zaire’ de ateşli bir hastadan izole edilen virusa Congo virus adı verilmiştir 1967 yılında –Yenidoğan farelere enjekte edilerek soyutlanmıştır

15 1967 yılında –1956’ da izole edilen virus ile sonradan izole edilen virusların aynı virus olduğu gösterilmiştir 1969 yılında –Congo virus ve Kırım Hemorajik Ateş viruslarının aynı virus olduğu gösterilmiştir –Crimean-Congo Hemorrhagic Fever Virus (CCHFV)

16 Virus başlıca keneler ile bulaşır –Hyalomma truncatum –Hyalomma marginatum –Hyalomma impeltatum –Hyalomma impressum –Amblyomma variegatum –Boophilus decolaratus 850 tür keneden 31’ i CCHFV bulaştırır !

17 Yumurtalar Larva yumurtadan çıkar Larva yeni konak arar Larva I.konakta beslenir I. Konak Beslenen larva toprağa düşer Larva nimfe dönüşür II. Konak Nimf II.konağa yapışır ve beslenir Nimf erişkin keneye dönüşür III. Konak Dişi erişkin kene III.konağa yapışır ve beslenir Beslenen dişi erişkin kene toprağa düşer

18 Virus kenelerin tüm formlarından izole edilebilir Avrupa ve Güney Afrika arasında göç eden göçmen kuşlar üzerinde vektör kenelerin larval ve nimfal fazı bulunmuştur Bu kuşlar, virusu iki kıta arasında taşıyabilir ! İnfekte keneler arasında trans-ovariyal, trans- stadial ve venereal geçiş var

19 Virusun izole edildiği hayvanlar –Sığır –Koyun –Keçi –Yabani tavşan –Tilki

20 Belirtisiz infeksiyon (Bir hafta kadar süren geçici viremi) KKHA Büyük memeliler (Sığır ve koyun ) Küçük memeliler (Tavşan ve kirpi) İnsanlarda

21 Erişkin keneler, virusu hayvanlardan aldıktan sonra; –Virus 36 saat içinde çoğalmaya başlar –3-5 gün sonunda maksimum sayıya ulaşır –Virus titresi azalarak aylarca devam eder İnfekte kene aylarca virus bulaştırabilir

22 İnsanlara nasıl bulaşır? İnfekte kenelerin ısırması veya kene kırma sırasında Viremik hayvanların kesilmesi sırasında: Hayvana ait kan ve dokulara temas İnfekte hastalardan (hastanede, toplumda) -Direkt temas -İnfekte doku ve kan teması ile -Laboratuvardan direkt temas ile deriden veya havadan - Hava yolu? -İnfekte sütün içilmesi ile?

23 Bir araştırmada 123 KKHA olgusunda predispozan faktörler*; Kene ısırık öyküsü54 (%44) Hayvan teması ile birlikte kene ısırığı 45 (%37) KKHA hastası ile temas (nozokomiyal) 7 (%6) Bilinmeyen 17 (%13) *http://www.angelfire.com/punk/lymedisease/cchf81.htmlhttp://www.angelfire.com/punk/lymedisease/cchf81.html

24 Kimler risk altındadır? Tarım çalışanları Hayvancılık yapanlar –Çiftlik çalışanları –Çobanlar –Kasaplar –Mezbaha çalışanları –Et ürünleri market işçileri

25 Kimler risk altındadır? Veterinerler ve hasta hayvan ile teması olanlar Endemik bölgelerde görev yapan sağlık personeli Askerler Kamp yapanlar Deri fabrikası çalışanları

26 Dünyada majör epidemilerin nedenleri İlk epidemilerin nedeni insanlar ? –Kırım’ daki ilk epidemide; II. Dünya Savaşı yıllarında kene ile infekte bölgelerin tarıma açılması Eski Sovyetler Birliği ve Bulgaristan’ da olan diğer epidemilerde; – Ziraatçılık ve hayvancılıktaki değişmeler

27 Epidemilerde mevsimlerin rolü KKHA mevsimsel özellik gösterir –Kene hareketleri sıcak iklimde artar Eski Sovyetler Birliği’ nde –Haziran-Temmuz aylarında olgu sayısı en fazla Güney Afrika Cumhuriyeti’ nde –Olguların çoğu ilkbahar ve sonbaharda görülür Dünyada çoğu olgu Haziran-Eylül arasında Ocak ayında da görülebilir

28 Ülke adıBölge Zaman Olgu sayısı (n) Mortalite n (%) Sovyetler Birliği Kırım1944-45200  ? Bulgaristan 1953-19741105%17 Bulgaristan 1975-1996 CCHFV aşısı 279%11 Bulgaristan 1997-2003124%22 Çin Xinjiang (Kuzeybatı) 1965-94 (30 yıl) 26054 (%21) Xinjiang (Kuzeybatı) 1997 (45 gün) 265 (%20) KKHA EPİDEMİLERİ (1)

29 Ülke adıBölge Zaman Olgu sayısı (n) Mortalite n (%) Yorum Makedonya197620? Irak Ramadi197910 (8 K, 2 E) 7Sağlık pers 2 Güney Afrika Cumh.... 198112327 (%22) Güney Afrika Cumh 1994 Ekim171(%6)Devekuşu çiftliği Suudi Arabistan Mekke1989-904012 (%30)Mezbaha çalışanları Birleşik Arap Emirl. 1994-953522 (%62) Mezbaha işçi Et market işçi Deri Fabr. işçi KKHA EPİDEMİLERİ (2)

30 Ülke adıBölge Zaman Olgu sayısı (n) Mortalite n (%) Afganistan 1998 Mart1912 (%64) Kazakistan 1999 Mart102 Rusya Stavropol1999 Temmuz656 (%9) Kosova 2001 Haziran696 (%9) İran 2000-2002 3 epidemi 12714 (%11) KKHA EPİDEMİLERİ (3)

31 Ülke adıBölge Zaman Olgu sayısı (n) Mortalite n (%) Pakistan Rawalpindi2002100  En az 2 Moritanya Nouakchott2003 Mart- Ağustos 3510 (%29) KKHA EPİDEMİLERİ (4)

32 Türkiye’de KKHA Epidemileri

33 Ülke adıBölge Zaman Olgu sayısı (n) Mortalite n (%) KKHA EPİDEMİLERİ (5) Türkiye * İç Anadolu Karadeniz 2002-2003351 (%2.8) Türkiye ** Doğu-Karadeniz2002-2003192 (%10) Türkiye *** İç Anadolu Karadeniz 20039211 (%12) Türkiye **** Türkiye geneli200424913 (%5.2) *Ergonul Ö, et al. CID 2004; 39: 284-7. ** Kartı S, et al. Emerg Infect Dis 2004; 10 (8): 1379-84. ***Bakır M, Et al. J Med Microbiol 2005; 54: 1-5. **** Sağlık Bakanlığı verileri

34 Tokat Giresun Sivas Yozgat Türkiye’ de KKHA Salgın alanları Tokat 820000 Sivas 710000 Giresun 520000 Yozgat 400000 Toplam 2.5 milyon

35 Ülke adıBölge Zaman Sağ pers sayısı (n) Eksitus (n) Bulgaristan 1953-19742011 Güney Afrika Cumhuriyeti 19675 (Lab. kayn.) ? Pakistan Rawalpindi197642 Irak Bağdat197922 Birleşik Arab Emirliği Dubai1979 Kasım 52 NOZOKOMİYAL KKHA EPİDEMİLERİ (1)

36 Ülke adıBölge Zaman Sağ pers sayısı (n) Eksitus (n) Güney Afrika Cumhuriyeti Cape Town1984 Eylül 71 Pakistan Karaçi1994 Aralık 3? Moritanya Nouakchott2003 Şubat- Ağustos 20? Pakistan Değişik1997-20025? NOZOKOMİYAL KKHA EPİDEMİLERİ (2)

37 Dünyada KKHA Endemik Bölgeler

38 2004 Yılı içinde Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde takip edilen KKHA olgularının incelenmesi

39 Aşağıdaki risk faktörlerinden birisine sahip hastalar -Kene ile temas öyküsü ve/veya -KKHA için epidemik bölgede bulunma veya bu bölgeye seyahat + KKHA’ ya işaret eden akut bir hastalık tablosu; -Ateş (>38 0 C) -Trombositopeni(< 150 x 10 3 /mm 3 ) Olgu Tanımı

40 2004 yılında takip edilen 92 olgunun aylara göre dağılımı

41 Olguların İllere göre dağılımı Olgular toplam 4 İlden –Tokat60 (%65) –Sivas27 (%30) –Yozgat 4 (%4) –Giresun 1 (%1)

42 Karadeniz 6 81 2 19 11 1 3 10 3 1 4 1 2 5 2 5 5 KKHA olgularının İlçelere göre dağılımı 2

43 Demografik özellikler Hasta sayısı, n 92 Ortalama yaş  SE, y 45,71 ± 2.22 (5-92) Cins, n (%) Erkek 49 (53) Kadın 43 (47) Predispozan faktörler n (%) Hayvan teması 74 (80) Tarım yapıyor 72 (78) Kene ısırığı 39 (42)

44 Halsizlik 86 (94) Ateş 84 (91) Kas ağrısı 83 (90) Baş ağrısı 74 (80) Boğaz ağrısı 18 (20) Gastrointestinal Bulantı 69 (75) Kusma 63 (68) İshal 36 (39) n (%) Semptomlar

45 Döküntü 52 (57) Konjuktival hiperemi 46 (50) Fasiyal hiperemi 46 (50) Ateş, koltuk altı >38 0 C 45 (49) Kanama 27 (29) Epistaksis 14 (52) Hematüri 5 (19) Melena 2 (7) Hematemez 3 (10) Birden fazla bölge 3 (10) Clinical findings of CCHF patients (1) n (%) Başlangıçta Klinik Bulgular (1)

46 Clinical findings of CCHF patients (1) Başlangıçta Klinik Bulgular (2) Batında duyarlılık 11 (12) Hepatomegali 8 (9) Bilinç bozukluğu 7 (8) Akciğerlerde raller 4 (4) Lenfadenopati 3 (3) Splenomegali 2 (2) Kardiyak üfürüm 1 (1) Sarılık 1 (1) n (%)

47

48

49

50 Başlangıçta Laboratuvar Bulguları (1) n (%) CBC Thrombositopeni 92 (100) Lökopeni 69 (75) Anemi 10 (11) Artmış ESR 20 (22) Uzamış aPTT 22 (24) Uzamış PT 19 (21) CRP pozitifliği 58 (63)

51 n (%) Artmış serum, Lactate dehydrogenase, (LDH) 90 (98) Aspartate aminotransferase (AST) 84 (91) Alanine aminotransferase (ALT) 73 (79) Creatine phosphokinase 22 (24) Blood urea nitrogen 20 (22) Creatinine 15 (16) Başlangıçta Laboratuvar Bulguları (2)

52 Faz Akut Konvelesan CCHFV IgM (+) 707 Viral antijen (+) 8 CCHFV IgG (+) 2 Bütün testler negative* 3 şüpheli Sonuçlara ulaşılamadı** 2 Toplam 85 +7= 92 * 1 tanesi kanama nedeniyle öldü, hepsinde kene ısırığı öyküsü var ** Hepsinde kene ısırığı öyküsü var Virolojik ve serolojik değerlendirme

53 92 hastadan 88 (%96)’ i oral ribavirin aldı Tedavi alan 88 hastadan 6 (7%)’sı öldü Tedavi almayan 4 hasta yaşadı Yaklaşık mortalite oranı 6 (%6.5) idi Ribavirin tedavisi ve sonuçlar

54 Lökosit ≥10,000/mm 3 Platelet≤20,000/mm 3 AST ≥ 200 U/mm 3 ALT ≥ 150 U/mm 3 aPTT≥ 60 sn ve/veya Fibrinojen ≥ 110 mg/dl Swanepoel R, et al. Rev Infect Dis 1989; 11(Suppl 4): S794–800. Ergonul E, et al. CID 2004 (39): 284-7. Hastalığın ilk 5 gününde aşağıdakilerden herhangi birisi Şiddetli Olguların Tanımlanması

55 Şiddetli 80 (87%) Hafif 12 (13%) Toplam 92 (100%) Bu kriterlere göre;

56 Gurup Yaşayan Ölen Siddetli* 74 6 Hafif 12 0 Toplam 86 6 *p>0.05 (Fischer’s Exact test) Gurup Ortalama P* yaş (yıl) Şiddetli 45 p>0.05 Hafif 48 p>0.05 Ölenler 54 p>0.05 *Mann-Whitney U test

57 5 Hastaneye yattıktan sonra 010 Hastaneye yatmadan önce Günler -5-5 Ölen Hastaların Klinik Seyri

58 * *p>0.05 (Mann-Whitney U) Guruplar Arasında Kan AST/ALT Oranı

59 * *p>0.05 (Mann-Whitney U) Platelet counts between the groups Guruplar Arasında Platelet Sayıları

60 * *p< 0.01 (Mann-Whitney U) Leukocyte counts between the groups Guruplar Arasında Lökosit Sayıları

61 * *p>0.05 (Mann-Whitney U) LDH levels between the groups Guruplar Arasında Kan LDH Seviyeleri

62 * *p<0.05 (Mann-Whitney U) Guruplar Arasında Kan CPK Seviyeleri

63 – Malaria -Bruselloz – Viral Hepatit-Hematolojik tümör – Tifo -TTP – İlaç zehirlenmesi-Arsenik zehirlenmesi – SIRS – Leptospiroz – Riketsiyoz -Meningokoksemi KKHA Ayırıcı Tanı

64 Babeziyoz (Babesia microti) Colorado kene ateşi (Coltivirus) Erlihiyoz (E. chaffeensis, E. phagoctophila) Kene ile bulaşan tekrarlayan ateş (Borrelia sp) Lyme hastalığı (Borrelia burgdoferi) Kayalık dağlar benekli ateşi (R. ricketsii) Boutounesse ateşi (R. conorii) Kırım-Kongo Hemorrajik Ateş (CCHFV) Q ateşi (Coxiella burnetii) Kene ile bulaşan infeksiyonlar da düşünülmeli !!!!!

65

66

67 KKHA, ülkemizde her geçen gün olgu sayılarının artması nedeniyle günümüzde bir problem SONUÇ

68 Teşekkür ederim


"KIRIM-KONGO HEMORAJİK ATEŞ EPİDEMİYOLOJİSİ Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Sivas D r. Nazif ELALDI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları